Nota Intensif Kertas 2 - Rumusan

Modul Intensif Rumusan Rumusan (Soalan 1) Pendahuluan Isi Tersurat + Isi Tersirat Kesimpulan Bahasa Jumlah – 2 Markah – 16 Markah – 2 Markah – 10 Markah 30 Markah Membuang perkataan/ayat-ayat dalam petikan (untuk mengurangkan jumlah perkataan) Panduan: o Buang ayat yang bermula dengan perkataan misalnya, seperti dll sehingga akhir ayat. o Buang ayat huraian yang bermula dengan perkataan yang, supaya, agar, bagi sehingga akhir ayat. o Dan perkataan-perkataan lain yang difikirkan perlu dibuang.

1. Membina pendahuluan melalui petikan soalan. Punca = Faktor-faktor, sebab Masalah = Kekangan, halangan, kesulitan dan kerumitan. Kesan = Akibat, implikasi, natijah Langkah = Cara-cara, usaha-usaha, pendekatan, tindakan, strategi, mekanisme Kepentingan = Faedah, manfaat, kebaikan, kelebihan. Peranan = Tugas, tanggungjawab Contoh : Tulis satu rumusan tentang tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak dan masalah yang dihadapi oleh ibu bapa. Pendahuluan : Petikan membincangkan peranan ibu bapa mendidik anak-anak... Contoh : Tulis satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan bahasa inggeris dan manfaatnya kepada pelajar-pelajar. Pendahuluan : Petikan membincangkan meningkatkan penguasaan bahasa inggeris... cara-cara

3. Isi Tersirat (Maksimum 4 markah)
Mencari jawapan berdasarkan arahan kedua dalam soalan.

4. Kesimpulannya (2 Markah)
- Kesimpulannya kerajaan hendaklah........... ........supaya.............. - Selepas perkataan hendaklah, wajar diikuti oleh salah satu perkataan berikut: o Mengatasi o Membanteras o Menangani o Memajukan o Meningkatan o Memelihara/mengawal.memantau - Contoh – Kesimpulannya kerajaan hendaklah memelihara terumbu karang di Malaysia supaya.... (Berdasarkan soalan arahan pertama) Contoh soalan rumusan: Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaan. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Pendahuluan = Rumusan membincangkan kebaikan terumbu karang di Malaysia. Isi Tersurat = Kepentingan terumbu karang (1 Isi = 2 markah – maksimum 12 markah) Isi Tersirat = Kaedah pemuliharaan (1 Isi = 2 markah – maksimum 4 markah) Penutup = Kesimpulannya, kerajaan hendaklah menjaga dan memelihara proses pembiakan terumbu karang di Malaysia supaya haiwan tersebut tidak mengalami kepupusan.

2. Mengesan isi tersurat (Maksimum 12 Markah) - Lazimnya petikan rumusan – 3 atau 4 perenggan. - Kebiasaannya – isi tersurat berada i) Pada akhir perenggan pertama. ii) Pada perenggan 2 atau 3. iii) Pada permulaan perenggan akhir. Kaedah menyalin perenggan. Berikan tumpuan kepada perenggan kedua @ ketiga. Cara: o Tulis permulaan ayat isi tersurat”  Kepentingannya ialah  Caranya ialah  Masalahnya ialah  Kesannya ialah  Puncanya ialah  Peranannya ialah Kemudian salin perenggan petikan kedua@ ketiga @ keempat

-

Peribahasa: Untung sabut timbul, untung batu tenggelam bermaksud kalau nasib seseorang itu baik, dia akan mendapat keuntungan tetapi kalau tidak dia akan kerugian. Disediakan oleh Cikgu Md Hasrul (UPSI)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.