Σύλλογος Ελλήνων Επιστηµόνων

Ελβετίας
______
Έδρα Ζυρίχη

Αγαπητά µέλη και φίλοι,
Με αφορµή τα τραγικά γεγονότα της 31ης Μαΐου, µε την απρόκλητη επίθεση ισραηλινής στρατιωτικής δύναµης σε βάρος ακτιβιστών του «Στόλου της Ελευθερίας», ο
Σύλλογος Ελλήνων Επιστηµόνων Ελβετίας πραγµατοποιεί εκδήλωση-ενηµέρωση
σχετικά µε τη δολοφοική επίθεση στην διεθνή αποστολή αλληλεγγύης.

«ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ»

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010,
στις 19:00
Πνευµατικό Κέντρο Ζυρίχης,
Rousseaustr. 17, 8037 Zürich

Ο Νικόλας Κοσµατόπουλος, ακτιβιστής στο υπό ελληνική σηµαία φορτηγό πλοίο
«Ελεύθερη Μεσόγειος» που συµµετείχε στη διεθνή αποστολή Freedom Flotilla που
µετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα µας µιλήσει γα τη διοργάνωση, το
ταξίδι, την επίθεση που δέχττηκε η απόστολη από ισραηλινούς κοµάντο στα διεθνή
ύδατα και την εµπειρία του από τις ιρσαηλινές φυλακές.
Ο Ν. Κοσµατόπουλος εργάζεται ως επιστηµονικός συνεργάτης στο Εθνολογικό
Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης στον τοµέα της κοινωνικής ανθρωπολογίας
και ως Research Program Coordinator for the Swiss Commission for Research
Partnerships with Developing Countries in Lebanon.

Με φιλικούς χαιρετισµούς
το Δ.Σ. του ΣΕΕΕ

____________________________________________________________________
V e re i n G ri e c h i s c h e r A k a d e m i k e r i n d e r S c h w e i z , P o s t f a c h 8 2 0 1 , C H -8 0 3 6 Z ü ri c h
www.seee.ch, i n f o @ s e e e . c h