P. 1
Universitair vastgoed: de leer- en werkomgeving

Universitair vastgoed: de leer- en werkomgeving

|Views: 211|Likes:
Published by Delftdigitalpress

More info:

Published by: Delftdigitalpress on Jun 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Voorafgaand aan de pilots is een verkennende studie uitgevoerd naar trends in inforrnatie-en
communicatietechnologie (ICT) en de impact hiervan op onderwijs, onderzoek en vastgoed
(Stuebing, 1998; Stuebing et al, 1998). Vervolgens zijn in twee pilotprojecten de bevindingen
in samenspraak met de gebruikers vertaald in een nieuw concept voor de huisvesting. Op basis
hiervan is een plan ontwikkeld voor herinrichting van de bestaande huisvesting. De pilots zijn
uitgevoerd in de gebouwen voor Civiele Techniek (CT) en WerktuigbouwkundelMaritieme
Techniek (WbMT). Door middel van een nameting zal een aantal maanden na de in gebruik
name worden vastgesteld wat de effecten zijn op het functioneren van de organisatie en het
gebruik en de waardering van de leer-en werkomgeving.

De achtergrondstudie is uitgevoerd door medewerkers van het werkverband Bouwmanage-
ment & Vastgoedbeheer, Faculteit Bouwkunde (hierna te noemen BMVB,). Zij hebben tevens
de planontwikkeling op Civiele Techniek begeleid en zullen ook de evaluatie van beide pilots
voor hun rekening nemen. De pilot op WerktuigbouwkundeIMaritieme Techniek is begeleid
door Twynstra Gudde Management Consultants uit Amersfoort (hierna te noemen TG), in
samenwerking met DEGW te Londen (beiden deel uitmakend van Twynstra, Group of Mana-
gers & Consultants). Bijgaand schema geeft een beeld van de taakverdeling. Het project is
aangestuurd door een stuurgroep onder leiding van TUD Vastgoedbeheer. In de stuurgroep
zijn naast de onderzoekers tevens de betrokken faculteiten vertegenwoordigd en experts op het
gebied van ICT en hoger onderwijs (bijlage 1).

Werk-
tuig-
bouw-

Civiele

kunde/

Tech-

Maritie-

niek

me Tech-

(CT)

niek

t

(WbMT)

t

Secties

Secties

Relatie tussen stuurgroep, onderzoekteams, subfaculteiten en secties

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->