PUNOMOĆ

Ovlašćujem
iz
JMBG

Ulica
br.l.k.

izdata od

da mojim motornim vozilom:
registarskih oznaka:
vrsta vozila:
marka:
tip:

_______________
_______________
_______________
_______________

br. šasije:
br. motora:
god. proizvodnje:
oblik karoserije:

___________________
___________________
___________________
___________________

može:
-

upravljati motornim vozilom u zemlji i inostranstvu
izvršiti tehnički pregled i registrovati ga
prijaviti i/ili odjaviti
izvršiti prenos vlasništva na svoje ime
prodati ga i izvršiti prenos na ime kupca
naplatiti osiguranje nastale štete kod osiguravajućeg društva
ovo ovlašćenje je trajno i neopozivo
VLASNIK
prezime i ime:
adresa:
JMBG:
br. l.k.:
SUP:

_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
svojeručni potpis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful