P. 1
STUDIU de CAZ-Inadaptarea Scolara

STUDIU de CAZ-Inadaptarea Scolara

|Views: 2,581|Likes:
Published by Mona Claude

More info:

Published by: Mona Claude on Jun 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

text

original

Masterand:Drǎgoi Claudia Monica

Problematica investigatǎ: inadaptarea şcolarǎ; Metode şi procedee de investigaţie: interviul semistructurat şi liber, observaţia, ancheta socialǎ, studiul documentelor şcolare; Perioada: pe tot parcursul anului scolar 2009-2010; I.DATE FAMILIALE Subiectul: Mihaela D, vârsta 7 ani, elevǎ în clasa I. Factori individuali: lipsǎ de respect faţǎ de bunicǎ , dezinteres faţǎ de activitatea scolarǎ, nervozitate, agitaţie, hipersensibilitate,tulburǎri de comportament. În cadrul interviului se aratǎ retrasǎ, tǎcutǎ, evazivǎ în rǎspunsuri. Factori familiali: - atenţia exageratǎ din partea bunicilor şi a pǎrinţilor( tatǎl se manifestǎ mai autoritar,dar e plecat toatǎ ziua la muncǎ , mama casnicǎ ,este alaturi de ea pe durata întregii zile dar nu are autoritate în faţa ei. - conditii materiale bune, asteptari reduse din partea familiei in ceea ce o priveste în plan şcolar. - este singurǎ la pǎrinţi.

II.DEZVOLTAREA FIZICA SI STAREA DE SANATATE - dezvoltare fizicǎ normalǎ; - deficienţǎ/dizabilitate mintalǎ uşoarǎ. III.PARTICULARITĂŢ I ALE DEBUTULUI ŞCOLAR Eleva a frecventat grǎdiniţa, prezentând următoarele incapacitǎţi: - lipsa motivaţiei şi a interesului de cunoaştere; - imprecizie în acţiunile practice şi mentale; - verbalizare redusǎ a reprezentǎrilor şi acţiunilor; - grad redus de independenţǎ în procesele intelectuale; - conduitǎ neadecvatǎ începerii şcolaritǎţii; - anxietate în fluxul solicitǎrilor şcolare.

IV.OBSERVAREA SI ÎNREGISTRAREA DATELOR Culegerea si înregistrarea datelor s-a efectuat pe toata perioada anului şcolar.

Descrierea comportamentului deranjant:
a) Mihaela este neatentǎ pe parcursul

orelor, are conflicte frecvente cu unii dintre

colegi;
b) Are rezultate foarte slabe la învǎţǎturǎ.

Comportamentul:

» Nu se remarcǎ o schimbare evidentǎ de comportament în timpul aceleiaşi perioade. » Rǎspunde ezitant, cu o voce nesigurǎ, abia auzitǎ, nu se concentreazǎ atunci când i se cere sa rezolve o sarcinǎ; » Când trebuie sǎ lucreze individual în clasǎ nu-şi terminǎ niciodatǎ activitatea, nu este linistitǎ şi îşi deranjeazǎ colegii. » Mihaela are capacitǎţi intelectuale de nivel minim. » Înţelegerea verbalǎ si aptitudinea de conceptualizare şi gândire sunt bune. » Îi place matematica, se simte bine când merge cu mama în parc şi când vorbeşte cu tata la telefon. » Dovedeşte un interes scǎzut faţǎ de celelalte obiecte: limba românǎ,stiinţe ale naturii; » Reactioneazǎ pozitiv dacǎ este laudatǎ, dar se supǎrǎ foarte tare dacǎ este certatǎ în faţa altora, dorind sǎ se rǎzbune pe cei care au asistat la discutie. » Are puţini prieteni şi începe foarte rar o conversaţie. » Are uneori momente de izbucniri violente, sau plâns fără motiv. » Nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul activităţilor, este neliniştita nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un motiv anume. » Are un ritm lent de lucru, si rezolvă temele superficial, fără să se implice cu responsabilitate în activitatea desfăşurată in clasa » Eleva pare la prima vedere liniştitǎ, care evitǎ sǎ vorbeascǎ. » Ea declarǎ cǎ acasǎ face numai ceea ce vrea ea. Bunicii îi satisface toate poftele,rasfǎţând-o excesiv. La şcoalǎ tinde sǎ aibe un comportament nepǎsǎtor,pasiv faţǎ de cerinţele şcolare.

V.ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR » Inadaptarea elevei la şcoalǎ este atât expresia certitudinii cǎ ea nu este capabilǎ sǎ reuseascǎ, cât şi expresia adevǎrului conform cǎruia ”Nu ştiu deci nu pot” » Problemele copilului în legaturǎ cu terminarea activitǎţilor la şcoalǎ pun în luminǎ problema de motricitate finǎ şi de motivaţie. Dacǎ va avea un numǎr mai mare de probe orale si va fi încurajat sǎ le rezolve în timp util, ea va constata cǎ va reuşi în ciuda problemelor sale cognitive şi de concentrare. VI.CREAREA UNUI PLAN DE INTERVENTIE Fixarea obiectivelor Obiective pe termen lung 1. Mihaela va frecventa regulat toate orele. 2. La şcoalǎ va lua parte la discuţiile structurate si nestructurate cu toţi colegii. 3. Activitǎţile scrise vor fi terminate în timp util. 4. În paralel se va desfǎşura şi un program de recuperare în vederea diminuǎrii lacunelor în învǎţare. Obiective pe termen scurt 1. Va fi implicatǎ în a-şi spune pǎrerea la toate discuţiile din clasǎ alǎturi de colegii ei. 2. I se vor da sarcini precise,potrivite nivelului intelectual, fiind implicatǎ în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizatǎ. Metode si strategii » Conceperea şi punerea în practicǎ a unor metode coerente de lucru cu ea. » O strânsǎ legǎturǎ cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoalǎ sǎ fie de aproape 100%. » Sprijinirea elevei în a-şi depǎşi teama de a participa la ore, spunându-şi pǎrerea în faţa colegilor sǎi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învǎţǎtoarei. » Mai puţinǎ exigenţǎ din partea învǎţǎtoarei în materie de teme scrise. » I se va da ocazia sǎ-şi mǎreascǎ încrederea în forţele proprii şi sǎ-şi îmbunǎtǎţeascǎ aptitudinile în situaţiile în care interacţioneazǎ cu grupul de elevi(clasa), prin responsabilizarea sa în compeţii, cocursuri. » Se va cere ajutorul consilierului şcolar, date fiind problemele de naturǎ psihologicǎ decoperite .

Aplicarea programului de schimbare In timpul unei întalniri la care au participat mama, bunica, învǎţǎtoarea, consilierul scolar, Mihaela a acceptat sǎ încerce sǎ atingǎ obiectivele pe termen scurt. Responsabilitǎţi » I se cere elevei sǎ raspundǎ zilnic de creta şi buretele pentru tablǎ, de curǎţenia clasei, explicându-i cât de importantǎ este sarcina sa. » Se va întâlni o datǎ pe sǎptǎmâna cu consilierul şcolii. Participarea în clasǎ » Învǎţǎtoarea o va ajuta în fiecare zi sǎ gǎseascǎ rǎspunsul unei întrebǎri care va fi pusǎ în ziua urmǎtoare. Acest fapt are ca scop mǎrirea participǎrii lui în clasǎ, diminuând pasivitatea cunoscutǎ . » Rolul jucat de învǎţǎtoare va scǎdea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încât sǎ-i permitǎ sǎ participe sau sǎ rǎspundǎ spontan la discuţiile din clasǎ. » Participarea ei la discutiile din clasǎ nu va lǎsa loc unei intensificǎri speciale. Aceasta va fi conştientǎ cǎ rǎspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o recompensǎ “ Ceilalţi vor vedea cǎ pot mai mult.” Teme scrise: » Se va reduce numǎrul temelor pentru acasǎ. » Se va face o evaluare oralǎ a materiei, dupǎ fiecare unitate de învǎţare, înaintea unei evaluǎri sumative. Aptitudini sociale » În timpul activitatilor de grup, Mihaela va avea ca sarcinǎ sǎ dirijeze sau sǎ coordoneze planul de acţiune dupǎ o consultare cu învǎţǎtoarea care trebuie sǎ o instruiascǎ în ceea ce trebuie sǎ spunǎ şi ce sǎ facǎ în rolul respectiv.

Sedinţe de consiliere • • O datǎ pe saptamana vor avea loc sedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. O datǎ pe lunǎ va participa şi bunica Mihaelei sau mama ei.

Evaluarea programului de schimbare Evaluarea » La interval de douǎ sǎptǎmâni, apoi la o lunǎ de la prima întâlnire au avut loc sedinţe cu Mihaela, mama şi consilierul şcolar. » Obiectivele pe termen scurt au fost realizate si se observǎ progrese rapide în relaţiile spontane şi convenabile cu alte persoane. » Nu mai absenteazǎ de la ore, dar este bine sa fie supravegheatǎ în continuare pe aceastǎ temǎ. » Numǎrul mǎrit de activitǎţi orale a crescut treptat siguranţa . Spre exemplu, dupǎ perioada de douǎ sǎptǎmâni a obiectivului pe termen scurt, eleva a început sǎ participe în clasa din ce în ce mai mult, fiind mai activǎ. » Atunci când a început sǎ participe spontan, ea a încercat sa afle pânǎ unde putea merge ( întârzia raspundea nepotrivit, vorbea neintrebata, vorbea în timpul orei cu alţi colegi,deranjând ora şi se purta la fel ca înainte).Dialogul Mihaelei cu consilierul scolar si cu doamna învǎţǎtoare au arǎtat cǎ acest comportament reflectǎ siguranţa crescutǎ a copilului şi încrederea sa în relatiile cu ceilalţi. Rezolvarea problemei » Învǎţǎtoarea a hotǎrât cǎ acest comportament sǎ fie considerat pozitiv şi sǎ aibǎ o atitudine cât mai flexibilǎ. » La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite în clasǎ. » Randamentul Mihaelei la învǎţaturǎ a crescut, dar s-a impus în continuare ajutorul doamnei învǎţǎtoare, prin program de lucru suplimentar printr-o sedinţǎ de o orǎ pe saptamanǎ în afara orelor de clasǎ. » Bunicii continuǎ sǎ întâmpine dificultǎţi în impunerea unor limite acasǎ, deşi recunoaşte cǎ fetiţa depune mai mult efort pentru a colabora. VII.Concluzii Inadaptarea pe care o manifestǎ Mihaela la mediul şcolar este cauzatǎ lipsei de autoritate a pǎrinţilor,a slabei colaborǎri cu şcoala dar şi din cauza deficienţei de învǎţare observatǎ încǎ din perioada prescolarǎ. Comportamentul pasiv,sensibil uneori , atunci cand trebuie sǎ rezolve sarcinile şcolare se datoreazǎ în mare parte ,prezenţei scǎzute a unei persoane autoritare în casǎ şi a rǎsfǎţului excesiv din partea bunicilor şi a mamei. În continuare consilierul şcolar si doamna învǎţǎtoare vor aplica tehnici experimentale pentru a ameliora inadaptarea şcolarǎ a copilului.

BIBLIOGRAFIE: 1 - Sorin Cristea - "Mamagementul organizatiei scolare"- EDP, Bucuresti-2003; 2 - Ioan Jinga - "Managementul invatamnatului”- Editura “Aldin”, Bucureşti, 2001 3 - Emil Paun - "Scoala o abordare socio-pedagogica"- Ed."Polirom"-Iasi-1999. 4 – Romita B. Iucu- “Managementul clasei”- Ed.”Credis”- Bucuresti- 2003

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->