Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
141Activity
P. 1
notapadat senisem3

notapadat senisem3

Ratings:
(0)
|Views: 5,529|Likes:
Published by zam5224

More info:

Published by: zam5224 on Jun 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL
Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yangdinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadiproses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yangdihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakanrefleksi pemikiran kanakkanak.1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARANPENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK(a) Aspek KognitifPenganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancangdapat melahirkan kanak-kanak yang empunyai keupayaanmenyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaiandan bijak membuat keputusan.
(b) Aspek Fizikal
Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihanberkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasitangan serta mata.
(c) Aspek Kreativiti
Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantumurid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktivitidan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakanproses, berbanding dengan hasilan akhir.
(d) Aspek Persepsi
murid boleh mempertingkatkan dan menajamkanpenggunaan pancaindera dan deria melalui prosespenghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yangterdapat di sekeliling mereka.
(e) Aspek Sosial dan Emosi
Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaanbersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaranpendidikan seni juga menganjurkansemangat ekerjasama didalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.
1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS
(a) Melukis sebagai Medium KomunikasiLukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanaksebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikanalat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi.(b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan DiriMelukis merupakan aktiviti yang mampu memberikankepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanakdapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina
 
kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantumenajamkan daya intuisi kanak-kanak.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri(Self Esteem)Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkansemula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikuttahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day(a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan padapergerakan tangan.Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal danbanyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisandengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan mediumseperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain. -tidak bersifatrealistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagimenggambarkan sesuatu imej.-terdapat empat peringkat contengan pada peringkatmanipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal, contengangarisan terkawal, contengan rupa terkawal dan contenganrupa.(b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun)kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol.Pada peringkat ini, kanak-kanak sangat terpengaruh dengankeadaan sekelilingnya.(c) Pra-Remaja (10-13 Tahun)Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yangbetul.Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkandaya saiz sebenar objek.1.4.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak olehLowenfeld dan Britain(a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun)Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengansecara rawak dan tidak terkawal. mereka mula melukis dariperingkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan
 
melintang kepada melukis bulatan.(b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun)Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaanpertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnyadengan menggunakan garisan.(c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun)Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konseptertentu.Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objekdalam imej selain daripada imej manusia dan objek yangterdapat disekelilingnya. lukisan yang dihasilkan adalahspontan, bebas dan berskala besar.(d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun)kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep danskema tertentu. imej yang dilukis secara realistik dan teliti.Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanakmula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri.Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakansebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikitindividualistik serta menitikberatkan kualiti karya yangdihasilkan.(e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun)Pada peringkat ini, kanak-kanak mula peka dengan konseprealistic di dalam menghasilkan lukisan. Merekamenitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej.Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruanatau melalui objek di hadapan mata berbanding denganlukisan menerusi imaginasi.(f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in HighSchool (14-17 Tahun)Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadapproses penghasilan karya seni dan penciptaan objek.Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuatkeputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk
 TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amy Chong liked this
Colo Claudius Sunggip liked this
Sarala Sugasinee liked this
Lewis Wong Li Hui liked this
Chiu Mei Hui liked this
Sally Tan liked this
Amba Sultan liked this
Siti Zaharinah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->