[QUOTE=metempsihoza;27250583]...[/QUOTE] Iznimno dubokouman post!

:top: Izuzev jedne "sitnice", "malograđansko okretanje" reikiju i drugim inim duhovnim tehnikama, upravo je ono što nam je neophodno potrebno; jer nam omogućava "direktnu spoznaju" gnozu koja nam razotkriva "duh" u svoj njegovoj punini, razotkriva nam "Boga" (ma što god to za nas značilo) i direktnu komunikaciju sa tim "nečim". Ta nas komunikacija iznutra "jača" i oslobađa bilo koje vrste "manipulacije"; neovisno o tome da li tu "manipulaciju" putem dogme provodi neki pojedinac ili organizacija. Čovjek putem gnoze dolazi u poziciju da "zna"; ali ta ga spoznaja istovremeno čini svjesnim činjenice da je gnoza "intimna tajna" svakog od nas, i da put kojim netko stiže do Boga; ni na koji način ne mora biti identičan našem; i najčešće to i nije. Jedino što onaj koji "zna" lako prepoznaje sve koji "znaju"; vezuje ih duh u kojem su svi jedno; jedino što ih "prividno" razlikuje je put kojim stižu do Boga, kao i ime pod kojim Ga štuju; stoga oni koji "znaju" podjednako štuju svako "ime" i svaki "put"; jer taj "put" i to "ime" vrata su kuće u kojoj i sami stanuju. Prosvijetljeni čovjek živi u toleranciji koja je preduvjet za Slobodu, koja je drugo ime za Boga. Stoga, ako čovjek nije tolerantan, zasigurno nije ni prosvjetljen; već je u vlasti ljudskog ega koji je glavna prepreka krajnjem prosvijetljenu u kojem je sve "jedno". Nema trajnog prosvjetljenja bez primjene duhovnih praksi; mi možemo biti privremeno "uzdignuti" zbog blizine, uticaja ili inicijacije prosvjetljenih; no, čim "djelovanje" njihovog blagoslova prestane; mi se vrlo brzo vraćamo u početno stanje i "zaboravljamo" (pogotovo u životno ključnim trenucima) sve što smo bili "spoznali". Tamo gdje religija počinje, tu gnosticizam završava; tamo gdje se religija ukorijeni, tu gnosticizam izumire. Religija se temelji na DOGMI; gnosticizam na GNOZI-SPOZNAJI. Religija je kolektivna opsjena utemeljena na jednom "viđenju" Istine; pri čemu je samo to jedno "viđenje" ispravno, a sva druga viđenja su "hereza". Gnoza je svjesna da je Istina brušeni dijamant sa bezbroj faceta; a faceta ima onoliko koliko ima ljudi; stoga je Istina jedna; kao i što je i Bog jedan; ali njenih refleksija u umu, srcu&duši čovjeka ima onoliko koliko ima i ljudi. Stoga je Bog jedan, ali duhovnih puteva&tehnika koje do Njega vode ima bezbroj; kao i Njegovih Imena i Vjera pod kojim Ga oni koji ga ljube štuju. Religija se temelji na samoj jednoj faceti Istine koja postaje dogmom; i utemeljena je na "prosvjetljenju" (uz pretpostavku da je ga je zaista postigla) jedne osobe; tada se

praksa&teorija postignuća te osobe, kao i njezini rezultati; smatraju jedinim ispravnim; sve ostalo je hereza. Pretpostavimo da su svi ljudi oštećenog vida; i to u tolikoj mjeri, da su svi gotovo u cijelosti sljepi. I pretpostavimo da svi znaju da pomagalo pod imenom "naočale" korigira vid do upotrebljive razine. I tada se pojavi jedan koji "izgradi" naočale po svojoj mjeri; i napokon sve jasno vidi; i priča o svemu što vidi ljudima koji se nalaze oko njega; ali, on ima dioptriju na dva oka različitu, astigmatizam i još po nešto; no, oni oko njega imaju različite dioptrije&očne bolesti. I svi naprave naočale po njegovim mjerama, ali ne vide ništa; i pomisle da je on "nešto posebno" i počnu mu "vjerovati" na riječ; doduše, nemaju ni izbora; on je jedini među njima koji išta vidi i, htjeli - ne htjeli, ovise o njemu. I to još funkcionira, kako-tako, dok je živ; no kada umre; sljepi počnu voditi sljepe, i to sve samo na osnovu predaje; a još se k tome, zbog zuba vremena, izmjeni krajolik u kojem obitavaju. I onda jedna grupa sljepih počne tvrditi da, u odnosu na preostalih 1000 grupa, daleko ispravnije&preciznije tumači uputstva davno preminulog "očalinka". :) I onda još naprave daljnju grešku, i proglase "očalinka" za Boga; i izmisle sve&sva kako bi sebe&druge uvjerili da je to Istina; i skroz potisnu činjenicu da je on bio "prosvijetljeni" čovjek, ali i dalje samo čovjek; i da "spasenje" ne mogu postići "kroz njega", već jedino "kroz sebe"; putem vlastitog djela i truda. Eto, to je ono što religija radi ljudima; i to uz preduvjet da su "početna uputstva" ostala nepromijenjena tokom nepreglednih stoljeća. A ono što je najveći apsurd jeste činjenica; da je začetnik svake religije zapravo bio gnostik; i da je podučavao ljude kako da se osobno prosvijetle a ne da njega sljede. Problem je nastao kada je nestalo gnostika a pojavili su se sljedbenici (sljepi); i ti su sljedbenici pomislili (u svojoj gluposti) da razumiju bolje učenje od samog utemeljitelja. Gnosticizam se temelji na direktnoj spoznaji-gnozi; a do nje čovjek stiže putem primjene duhovnih tehnika; gnoza je sljeđenje puta koji vodi prema Bogu; a Bog je taj koji nas vodi putem; a kontakt sa njim postižemo putem duhovnih tehnika; kada smo jednom uspostavili kontakt, samo sljedimo njegov glas&upustva koji nam se mogu objaviti na bezbrojne načine; putem intuicije, slika, zvukova, vizija itd.. Tehnike odabiremo u skladu sa našom Istinskom Prirodom; jednom odgovaraju jedne, drugom druge; ista stvar je i sa "objavama"; jedni ih primaju na jedan način, drugi na drugi način. Svi su podjednako ispravni i nema krivih; bitno je da je svatko iskren prema sebi i da sluša svoje srce; i ne može pogriješiti; u gnosticizmu ne postoji hereza; samo u religiji. Gnostici su oni koji "znaju";i prepoznaju jedni druge; ne prave razlike i tolerantni su jedni prema drugima; štuju put, tehniku i ime Boga svoga bližnjega kao svoje vlastite; jer su u duhu svi jedno; i u tom duhu je svima dom; u taj dom svi ulaze na različita vrata; ali svi složno žive pod istim krovom i ne ruše kuću u kojoj žive. Taj dom je Bog, dijamant sa bezbroj faceta, od kojih je svaka faceta jedno ime, put, tehnika/tehnike tog istog jednog Boga.

Sve prepreke na putu od čovjeka do Boga iste su na svim putevima; jer su svi putevi samo refleksije jednog-jedinog puta; kao što je i čovjek-čovjek; pa opet ne postoje dva 100% identična čovjeka. Ovo je gnoza; izvorna i neuništva, vječna i uvijek ponovo otkrivana gnoza; jedini istinski put (bezbroj refleksija) koji vodi prema Bogu. Ono "drugo" je religija. :)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful