SIT - Toolkit Penambahbaikan Sekolah

Masuk Dalam Laman Sesawang Portal NKRA KPM

Portal NKRA KPM

Akses ke Laman SIT

Contoh : ID Pengguna SMK Seri Kota.

SIT SEKOLAH MENENGAH

PILIH MATA PELAJARAN

CONTOH MATA PELAJARAN PMR 2009

TAMBAH MATA PELAJARAN PMR

CARIAN MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN SPM DAN STPM

PENGISIAN GPMP PMR, SPM STPM 2009

GPMP PMR 2009

MULAKAN TAHUN 2005 HINGGA 2009

‡ ‡ ‡ ‡

Isikan GPMP 2005 2009 Jika tiada isikan nombor 10. Berdasarkan mata pelajaran 2009 Kemahiran Hidup (PMR) GPMP gabungan KH1, KH2, KH3 dan KH4.

Isikan GPMP

2 titik perpuluhan.

Contoh

Klik Simpan

Keputusan Akhir Tahun

Maklumat Guru

Kehadiran Guru

MODUL SKPM GURU

PANDUAN SKOR : SKPM

TAFSIRAN GURU

LAIN-LAIN PENILAIAN

PELAN TINDAKAN

CONTOH : AKADEMIK

TAMBAHAN 2 BIDANG YANG LAIN

CONTOH

ARAHAN PELAN TINDAKAN