You are on page 1of 7

T Hi 5 /JO Tr; i S B ~E~ O.A/' eCJJ\ r $0.

0 I

u r E /=VL Po If.. t::'" C'M T 60Q £ . .L F THE'1l e: ~. S

PL£A~E f L.€T AE KPOW ~ .:To 67£ .

J(i\I'D t r (J riP>' M.· s

Aht't/~.I:Jf 0

ve; r irE·

::rB TGS-TS FoI2 A/oi£_jlItA l..t...",.. of rHE EterL (;) __ s,

J'"g ::. L (t t 1- (K- 3) < )....... ?C ;({l

6 Cf

/: sKgWNd; ((!) FD K .. K,J/c' ~J: S () Fe

kg It 1W4l.. P f' s 'TJ " I},V' r: Q,4JIS ) ;#DA. ~'" P40 rT~,'6 o 1";"tOoUs)

:r F A VA ;t " A4 M IJ ~ T ,uD Il.IfiN'1 I-t.. Y P I; f Til; 11 tI .., (# II I r"lE'

::r 13 s 'C4 T ts rtc w: t. L A~S"'1"4 Ii" 'NC~ fi'AJ '.Alq I... Y L1r1l 6EIft.

VALuE.f.

If rR e XCfFG p' S ru e ce i 1t£7;4 t. ;r (~) V41...CJ€ A r rb/g

CI+oJ,E'N LEvEe.. OF ~ i 6Nc' FlCAN'E WE'RE' :rEc 'r Tift;"

"

}lUI- L ~'t"o raos: f of AlO.t: ,""~ r: S rtf!. /11 u r,·;;,.,u .

#G' ; ~.loe ,,~ NO _ ~ A L

H t : cit IC. otZ S" MN~ 7 FoLL 0""'"

jlAUl- Ti fl ERe /lOS 'OJJ .,

t)' ,n. J;... IJ v _L + fa.. ~ 10"". t 11._~

l ~ -= ro 1 r I "-I":' '1" ~"'". _A "" ~

""""i'Ii '

7

.

IIJ rrFvef T

A5SUM PTl:O~S. ~

I) E{~/){)~o

z) V-<UL (It( I A") ~ V~ ('( Ix) = q- L ~Qf,c:C,DA.J T,',c, -r Y

3) y~ -= fo f'~~~i t. ~.' + rIC KJ(': + ~

'i) (p v ( 1t...: I Ift;.}..::o ¥c: ti-

s) 4( L n- N (0/ q-'_)

&) T H e V,lftL~ AS tGS .K;,.~ _, XI( II-A!e ~T (.,D t.J... t.AI 1i.AoTe. " (r"UFle i III,Q GX"" ,e T L i r-'r;A1'L Re lA1((J;UJlliP (ltF rurGtF.AI Tk £ ,y-J.. vAIl iltlJ,l.€ s )

/'1.. R··;;>

cr ::

-

-

"lS S ;z,. -(Kt')

<, ,d, 0 .. -1>0"""'.

......... PlTt$Lt't!'..r 10 f P'"'g'"~

At. -/(-J

~1. = 1- 5.fR. .$'S r

~. .$..> t; S§. T

..

r

Rl. CAIJ DIU'I-Y Co"" P4fZE 1'AO,(i"t. S WHc·QI HALoIf'" rife

sA ,1L115" II IE PEIV ~fZ',.J T VAn :AB' ,E". Fo,z C:K~Pl s: :

THE~~ D,pr;."

A-tt,G" p Q' 'T ---:::-

GI:IM,ktt ~ .. U:~

un 11& R

7l+ESc TWD ~6 c.N«A 8~ (I!"l

D.· t"'l ~----:J.> ,...,

-"2..

R == J- (I-R'l)(Ih-'}

(.M.-K ,)

-1..

R I S ~ 1~I(krl ,.-0 'f"LJ T"N'6"' QItJI. 'Y D/FP~f?"'" t:-e »s rllA7

_ 7" ,.M!- _.-\. • tJ1I.. 0' t= '1"4 ,K t \ '6' e:s .

R TJtCes j';v( t) k-CC QU~ nT~ JVU ' '

l) lJVD; vi DUAll... Co~pp~' c..1e'N T resrs : 4 'tesr n« Cot: FPt ci"e.AJ T Fo~ .s;. tv f P; c,A.IVCE".

(t- T~.JT )

2) :Toj.,JT coEr'f:.rClE",.JT rES's. (F - r<!"J'r)

4 TGs T I.V/f £ TlfCIt. T~t; e,il.ovP Q,r: VI'rR-,"A&U,S

A-S A LvJlDl ~ Ail € f,-eUV{ F= 4""" T

T!'S T IIVlf E' -rrle"1'l ..$oA E" Go......, II ;/VA 7Y,QN Qr

t.c.? ept=~·Gl ~tJ T kIle- .> ('e;; Nt· Fr~N T oCIre .Am r

I Nt? iv : DuAL

HD: Pi =Q 1+1: ~i to

#'0 . ~i !:IoQ
;
1-1 , : fli ;:>0 ( (' oj orSTR,;IlIlT;Q)iJ", ~ JUM E ALL flrs6/Z.6,St"t~N A-5srn'*1 P7.'OAJ$

/-kIL P A ;V ) 1£,;"" ~ N{ D J sr 1. ) I r II e N .-

'"

_fi - fi = '"" t 1'1. -/(_1

s,t!(pj) .

DON' T Fo4~T ~ w(l~ TE; Tt-I,E" Lov'cc.. uJ,'oN

r+ = ~s~ /K

ss R I (A - k: - \)

SAMPlI" of ~CLtJj~·O:N:

THe"It.E i S JvFF~ C.(~ JIJ T EV'" "6)J re To co....., a up e ,71IA T 7"IfER E

i j A ,t iNc"" «et A"'" (au..' /rIP '8 « TIAi' Ii" eN ~ A,.... D Y A r

'THE (l(:/- t: E"V E'L G'F ..r; beN,; F~-(A.\J ce.

u ,0 = p, = . ~ ,. ': PI' z: D

1+ r : .4 T L E A..r 'T ON e p; t D (i to )

M..s.""'" ,w t.. 4(..(, /tot..t.

T(I e F .. s ~ -r~'r ~'(.. is ..

l'F f'''' is L.AIl liE I TlliJ ME-. "'.I TMAT 17f/E VAtZl.qpC~ of 't'

e rf't.A " fiJE () f]. "1 rU ~ It. iF GIll. 6' S {QIIV r s. f ~f k) i ~ l tt(l 6 ~ (II 4 {'oJ

Tlof'(?" V41l ~'fv}'('rz /Ii,o r €XPl.It/,AJe ~ B "1 7tf'r Ilr611Ji:1"S."N (r-.('R/~-'"-IJ

=!> « E T~c r Ttl?: tf/"{_. z; ftYP071/I!?Jt;> .

T£.J TtAJ Ii L('ftFe;A-n (l..~ J Ttl tc Ti~5. (klAl.P reST)

Ito: 5e- r of t ,',v cAli (lE,S TIZ~'c T.·~f D.)V r j

H,: .A T L.~.A I TOME R.ES T"A.,-CT,·ON DoE'JPo r #ol.. b .

Pl J T,€~· 6v r~'QIiJ. A--J;~; 101'6) Rt c: A:.f5G1A."rfP-'J tp_,<. P' i4"v ~

Ik.;. IV' t·' IV ( D I (f 1. J.

( ~>R.r - S.rf(",) / I 5S"~ /(m-t-IIJ

~: t J T~r;- IV~AIt" e-n.. oj: c ;'N~ -4tf. Il(;l T~"'c. TL'DftI J i J.) I/o

r,1l. r ~ Tilt: ss ~ F _D.I'1 TH~ e.(f:J Tt! /C TC/J f.r61!~,1.sI·OA.l

SJf It(: rw- Sf~ ~t()n r6/f1" CJ~ 0 TIl;cre D f? .. _ tz~.J'Jl'Q;u

(€)I

KE Y ftOj jU T.5 ,: -) 0;..) A vel!ri C

_) (+0 piP ,ft.-I-. ~ JE ~~S'~T

_) VIIi TS AJVP tfFi=EcT'.f l,.; n« VAtZ.ikB~(J:S.

pO' re J ~ Il JOINT S ~6- i f.

~ rr: . , ;y p'. tA.I*J r i J A'f fo ~.s5 ;dl.r .

F z: {<'7.. If{

(/ ~ 1.) 1(/1.- K- 1)

JlC fC J Wr~ EN THe- fliJ Te-Ii. ,C€PT ,. S' :a €IZ;:J . iF fa =0 ;~flte s.

I) R 1.. i; /vo T Nf»ell. I/ttt to

) _J' A'\. '" J

2.. THE' ~ . .f ~ '''AI t:.olf4fb ~·IJr;- r::r i S #O~ (" ~ ,) Ie jJ, rfl~ rtM~ r/l1 .. 1 .

3) T/f F" .sVM rJF" THe F.J r.-","", Te7) If. e S,"'h/AL J '-J I'/l:WA,:r.r ?~~<.o (W,~'1I4 iI'lTEilCET), BVT Tili.! N~GtJ POr Jl:iE -rHe CH€ ~ A ,.t.100rf... Wt Thou T Tffr IAJ TCa CG'PT -re-IZI'1,

I) I'l 0 IE' .A1 i s J Pt elf:!: I.' tit rl QA)

2) !4 tJ L r." Co L t;_,' M:E A'R ( ry

3) IH:TE1Zo£CePAfT~"Clo/

4) Au-zo c,.oIC,trLA T;.·(')N

1)tfA.t' GeL M ,.5 sf i F {- U1-rf..~OJJ

rifE" Pitlrr ¥lCt'iI1 f'7i'tyJ if Til-AT Tue- ~ oerc ( S GDIl e ecr« Y sPt;"c1r={ G z .

TN ,:> ee:« lJ : n. s: S .' I).+t.L t. E''{. E V04P r VA-C I ~,tfl ifn.. (; ltv ct: tip rap "z.) AID i ttlt€ t: E v,;tpJ'r vAil t4 L' t J A1Z€ l N C L. tl J e l>

J.) THe "Ao1.DUEL. HAS TNY caM~( T Fuvc.r /Dlif (.. F"" JIo1

Lf) lrAIf ,',q ,. tG' s A:fle ,All,e- A $(.)1( It D C4e.£ e;c T "Y .

t - S"PITJ A~' F- S lJITS

Atlc UN Fl.. ; ...<I tJ, LR' Dfl. i~ VJt.c. lD ..

()~ 'TIt;/5 A (( L€ VA/J T VAtt. A4l c ~

fl.,- D tllF !rt::4 LI.J€ THEy·

TI-I ~ eJ r; ~ '["0 J It . Ir;. IUO T f:lo

!tit.. fE B iA l€ D. 4',vp i;.J' CP:tUr./J. 7€IVT.

--_

AJ" 7r: I Zf.lCoJ-lC i STGN T .;f4€"AP.r 7'"IIA r .;V"o ~ TT€1l H,o r..,.v. L-At G€ THE' 5A ·"'P,t £ ll' Z £ is ( ~1I·e- 8/Al" /)0 tr .r NO r f)"SArp,~~ .

t-J C L U r>; }.J6i A- IV l (l. fl @" L f" I;-AAJ T UA(l.; tt1l tr;

tJO T Bt:. »s: B ,F CA ,,J S,cF tVo T' ,. a r

~(Ij)~Pi .se(p; )

t1.

lit ~ ~E" WI ,v(JiA s r j) (dq::J~)

H YPOTI'Ir.$,,·.,S T€.rn·~ "e.AA+t",AI5 V4L11>.

1>_ E~eCT"(J.JU ~ t: - T~T Ii::'._d. : ... _. til I" v," .h.·· .•• _. _. S- • 4 ~r'

I. '.... ~.~. • ,- .,.. • u Von _ - • C!I!' ~ i ,_.. ~;vr,,"

f' .... Tar FOIL A 6ii/2.o1.lp' or "A-ILlil·~lC.

}.JC'J Te- J A IJ UAJ WJI\ /til. AIJ it: 0' CoN cc '" .r'1OA) ,. s

U- Tr E'n. 7,0 t f!J c c &Joe ur lIZ ,t.. If VA jIJ 'T

Til .. ('J lD IE' K CL v)E' 11fe- Ile ~ E VAN T

rNA T 'T .. ,;r VAt2 ~"*8G.n

,Q' we»:

DE" T€CTr /V~ r1.i,l Pr-c( r= r-OlTL'Q.V • pt,o·r ees! PIIKLS

e,

,. .

~ r- y; ~

, .

: ... ~ .,

~ . . .. ,

• r .... ~

.. "iii _ -. •

. .

. '

:t..v ~ e: ~ ERA~ r iF V41Z "ABt.ES ~'e- t:;J/'t-r" rTFb of. T/fS' m

FVN ,T;:ON .. L Fofl. J1 ~ ~ i AI EPIZ,.· ~ 6'G. T / ~ IF; I" 0 if A L P(..,fJ T J

~1(HI.(JI·T ti;ST.·~CT PA TTtrfl.Ps.

;tt U l.. Tt' Co(_Li,..,~Alei TY

~u ~ li t:ol-t,..~·AI~A i'Ty "'e-AJJ S Tite E~,· S TcNCE' <0 f A- P~te F'E"~ T

Q(l.. 6J(,Irl;T ,iNE (i.E' A r"..~ r"iP 18~T ~6tFN J'Q;o'o1 E' DR. A~ l...

F l'if(f E"KPtII,4II!AI ~v VA-If ;'A6l.Er [T~~t1 NPt!&.. C~·"'II" OE ~li.A'"4"'Q iF 7116k .. ,. pG., Ft"tT ~f"'U().

.. oc s ~~ li·MA: TaIl..$ Aft e: f r.', L B L. V E

PB'"TE'C7:fP,J .. !' lrf6/+ R. 'l.

~ I'M'" r lp SO .... r p,'<;AI'T E'.r("'UlIII4~ WM. "A1!:~r IPD:vt PUML >"> J?v T 1 Si~NrF{t'A;jU T A-.s A L.t./~.

I_A.A. -r, 'vi' (~;;AJ ver oV ee: o . B) l..trItLll. E"G.Il....,.~Ou ""'- Ow,;,\ . "(~'" c;

~ Tfte" Ii t Qua. '" f!" P'icr: IlAJ •

"" hCQutllatl~ A;PD i TtQNA L PA~ o~ A #~w SAI'fPl e

.. TiZ...rJ5,FDIlVtA. "Ti"Q..;tl of I/Ad.t/lret..e- I /# c.~u1) E"'"J) t"AJ r~ /"f.DJ)E e:

eA'" ,.,.. ,. ,vI M" I (F I tF ,va 7 SoLVE TIT 15 f#oO u: ft1 ·

J IN- /l,v;1I4 J PiP' 'P,; fJ 6, 4 AA4y (JR,,'AI{i i4

~12 ,·11 sc e "0 e~ //h" ;fI'A TtY c;ot.t,./'iVt"'IfI2" 71"

$"- FtCATt°CV ~. Ir REMeDY o\AI' BC'