IES GARCÍA BARBÓN Rúa Antonio Fernández Pérez s/n 32600 Verín (Ourense) ies.garcia.barbon@edu.xunta.

es Tlf 988 410379 Fax 988414434

CICLOS FORMATIVOS
IMPORTANTE- NOVIDADE ALUMNADO DO CENTRO Recórdase a todo o alumnado que iniciou ciclos formativos no curso 2007-2008 que ten que preinscribirse e matricularse para cursar os seguintes estudos: • 2º curso :CM Electromecánica-CM Mantemento-CS Admón e Finanzas • 2º curso: CM CAE-CM Xestión Adva (FCT) • 1º curso: Todos os alumnos de todos os ciclos que teñan que repetir O alumnado que se promova de 1º a 2º curso no centro deberá entregar a súa solicitude de reserva de praza para o segundo curso de acordo co modelo do Anexo III para CM ou do Anexo IV para CS. O alumnado terá dereito a repetir unha vez cada curso académico no mesmo centro. Para tal fin, deberá presentar a solicitude recollida nos anexos I ou II para a repetición do primeiro curso.

CALENDARIO
PREINSCRICIÓN 17 xuño-2 xullo 1-12 setembro (extraordinario)

Documentación para a preinscrición 1º CM (Anexo I ) 1º CS (Anexo II) 2º CM (Anexo III) 2º CS (Anexo IV)    Fotocopia cotexada do DNI Acceso directo: Certificación oficial da titulación ou estudos requeridos segundo modelo Anexo IX Acceso por proba: Fotocopia compulsada da correspondente certificación

Importante: debe darse un número de móbil seguro para recibir toda a información do proceso vía sms

IES GARCÍA BARBÓN Rúa Antonio Fernández Pérez s/n 32600 Verín (Ourense) ies.garcia.barbon@edu.xunta.es Tlf 988 410379 Fax 988414434

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS 4 de XULLO (Taboleiro do Centro e WEB Consellería) DITAME PROVISIONAL DE ESCOLARIZACIÓN 9 de XULLO 15 de SETEMBRO (extraordinario) (Taboleiro do Centro e WEB Consellería) RECLAMACIÓNS CONTRA A LISTAXE PROVISIONAL 10-11 de XULLO 16-17 de SETEMBRO (extraordinario) (Comisión de Escolarización) PUBLICACIÓN LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS 16 de XULLO 19 de SETEMBRO (extraordinario) (Taboleiro do Centro e WEB Consellería) MATRÍCULA • PRIMEIRO PRAZO : 21-24 de XULLO (Matrícula ou Renuncia-Anexos VII e VIII) 22-24 de SETEMBRO (Matrícula ou Renuncia-Anexos VII e VIII) • SEGUNDO PRAZO: 29-31 de XULLO (Matrícula ou Renuncia-Anexos VII e VIII) 25-26 de SETEMBRO (Matrícula ou Renuncia-Anexos VII e VIII)

TODA A INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVA, OFERTA FORMATIVA E CALENDARIO DAS FASES DO PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA ATÓPASE NA SECRETARÍA DO CENTRO e NA PÁXINA DA CONSELLERÍA: http://www.edu.xunta.es/fp