You are on page 1of 1

72 el 3 de vuit DIVENDRES, 11DE JUNY DEL 2010

EL DIA "D" ELS SANTS EL LLIBRE LA XIFRA OPINI

35
DE LA SETMANA DE LA SETMANA DE LA SETMANA
El domini, un b escs

11
6a NIT DIVENDRES Dv Bernab, Alcia Ds Aquest s Francesc Puig //P23
SOLIDRIA Onofre, Nabor Dg Aqui- un dels cinc
El Rotary lina Dl Eliseu, Digna Dm llibres ms Dissabte vaig anar a patinar
Club de Bernat Dc Quirze, Ferriol venuts a la lli- Frederic Cusc i Campllonch //P24
Vilafranca JUNY Dj Manuel, Sabel, Ismael breria Papiol originals s'han presentat
l'organitza de Calafell al dotz Premi de Narrati- Ordinadors robats a Sant Quint
avui al Casal //P33 va El Lector de l'Odissea Miquel Carrillo //P26

LENTREVISTA Eva Lpez EL PILAR


El burca
El blog s actualment el Jornades van en aquest sen-
tit, fonamentalment. Tot i
que, ms tard, han agafat ms
els seus nts han regalat un
blog. Ara, amb el Facebook,
aquesta implicaci encara s
de Cunit
format d'opini ms lliure i un caire de divulgaci. s gran.
Josep

democrtic que existeix


Qu busquen aquestes Aquesta anonimat a la
terceres Jornades de la xarxa s bo perqu la gent Mlich
Penedesfera? s'hi pot expressar lliure-
Per una banda, expandir el ment: per tamb pot ser

Daniel Garcia Peris fenomen de la Penedesfera


a diferents ciutats penede-
senques i, per una altra, ja
perjudicial...
S, s cert. En el mn dels
blogs no s necessari identi-
No crec que el problema primor-
dial de Cunit o del Vendrell sigui
el perill dinvasi del burca. Tota
que la seu ser la Universitat ficar-se i amb aix es guanya una senyora senadora, lalcaldes-
Com va sorgir la idea de la Politcnica de Catalunya, informaci que noms es sa de Cunit, ens vol distreure
Penedesfera? volen introduir-hi el debat dna des de l'anonimat, per amb la collonada del vel integral,
Per la necessitat de trobar un sobre l'educaci, la innovaci es corre el risc que la gent en mentre a lAjuntament se li cre-
espai on sagrupessin totes les i cincia, que s el ttol amb faci un s no massa adequat. ma larrs de la paella econmica.
idees, propostes i opinions de qu les hem batejat. Per per aix s bsica l'edu- s tan ridcul aquest tema que ja
vessa el got de la vergonya que
la gent del Peneds. I sobretot Daniel Garcia caci prvia que et permeti em fan molts politiquets de via
per les ganes que sexpresses- Peris s un amant Per qui encara no ho spiga, prendre't amb certa cautela la estreta. A la vista de com est
sin en el format del blog, que de les noves que s un blog? informaci que ve de perso- el pati de la situaci econmica
s el ms lliure i democrtic tecnologies. Fill El blog s un tipus de web nes annimes. i social, temes com el burca, re-
que existeix actualment. adoptiu de Gelida, que es caracteritza perqu la ferndums independentistes i
Com que en un mes ja hi va a ell se li deu la persona que l'actualitza ho Seria bo que els nens rebes- altres romanos no sn ms que
haver ms d'un centenar de creaci de la pot fer molt fcilment, sense sin una educaci especial en dribblings al poble de poltics in-
capaos denfrontar els problemes
blocaires agregats, vam de- Penedesfera, un grans coneixements infor- aquest aspecte?
reals. Si volen seguir amb la farsa,
cidir organitzar les primeres espai a la xarxa mtics. Visualment, totes sn S, segur que s. Si la gent fos suggereixo a la Sra. Alcaldessa i
Jornades de la Penedesfera on actualment molt similars i la informaci ms conscient que quan et companyia que promulguin un de-
que es van fer a Gelida el ge- s'agrupen ms ms recent sempre apareix la dones d'alta d'algun servei cret prohibint ls de cartutxeres
ner del 2008. de 700 blocaires primera. a Internet, tipus Facebook, i el Colt 45 pels carrers de la vila,
de l'Alt i el Baix pots configurar el teu perfil, per prevenir possibles altercats.
Quin s l'objectiu del grup? Peneds, el Garraf Internet s el lloc ms de- no hi hauria els problemes Quants burques heu vist passe-
jant per Cunit? Al Vendrell, el
Bsicament, facilitar que els i l'Anoia i tres cen- mocrtic que hi ha? de privacitat que hi ha senyor alcalde, el burca el t
internautes trobin l'opini tenars de twittai- S, realment s aix. Els blogs actualment. dins de lajuntament i no hi ha
dels penedesencs a la xarxa. res ms. La bona en sn un exemple clar, per- forma humana que el foti fora.
Aquest s l'objectiu principal. acceptaci que va qu la gent hi pot dir el que Hi hauria dhaver un organis- Esventant mesures com aques-
Per, a ms, tamb busca que tenir aquest grup vulgui per tu pots enriquir me que reguls qu hi pot ta el que es pot assolir s que al-
totes les persones interessa- entre els internau- els comentaris dels altres haver i qu no a la xarxa? gun delinqent agafi la genial
des en les noves tecnologies tes van animar amb la teva opini. A ms, Estaria b que hi hagus un idea i comenci a atracar bancs
i caixes amb un burca per bar-
puguin conixer la Penedes- el seu impulsor per accedir-hi noms necessi- codi de bones prctiques que
ret. La caixa de les Cases de la
fera i s'hi puguin expressar a organitzar les tes un ordinador i la conne- reguls una mica com com- Vila, no, evidentment, per-
lliurement. Jornades de la xi a Internet. Si b s cert portar-se a la xarxa, per seria qu noms hi ha teranyines.
Penedesfera, un que s'ha obert una escletxa important que fos opcional i Si us plau, estigueu per la feina
Les Jornades de la Penedes- espai on tots els entre generacions pel que fa en cap cas prohibitiu. i no maregeu la perdiu amb ba-
fera busquen tornar una membres del grup a l's d'aquesta tecnologia, janades daquestes. Estic con-
mica a les arrels de la comu- desvirtualitzen la tamb ho s que cada vegada El gran s de l'ordinador per tra els fonamentalismes de tot
color. He passat la meitat de la
nicaci entre persones? seva relaci per hi ha ms persones grans que comunicar-se far perdre
meva vida aguantant bisbes en-
S, nosaltres ho anomenem tornar a la 'prehis- s'atreveixen a formar part de les relacions personals? galanats, sotanes i monges de la
desvirtualitzar la comunica- tria' de la comu- xarxes socials a Internet. No crec que aix acabi pas- teula i cabdillets sota pali, i tot
ci. Grcies a la xarxa pots co- nicaci interper- sant perqu, en realitat, el es va fonent per si sol, com els
nixer amb ms profunditat sonal. Vilanova A la Penedesfera hi partici- que fa la xarxa s multiplicar legionaris de la process de Cu-
una persona que viu a l'altra i la Geltr ser, pen moltes persones grans? els contactes que tens. Aix nit; no em vingueu ara volent
banda del mn que no pas aquest cap de s difcil saber-ho, perqu et permet relacionar-te amb ser ms papistes que el papa.
Ah! i tamb sc independentis-
la que viu a costat teu. Per setmana, seu de per ingressar no es demanen molta ms gent cada dia que
ta convenut, per si alg em vol
s important que en algun les terceres jorna- dades personals. Per, per les quan no existia Internet. No esmenar el comentari que he fet.
moment tinguis l'oportuni- des on es parlar coses que s'hi diuen, sabem s que abandonis els contac-
tat de fer aquest exercici de d'educaci, inno- que s que hi ha persones tes 'reals', sin que hi sumes
conixer les persones. I les vaci i cincia. grans, sobretot avis a qui els virtuals. http://xivarri.blogspot.com

You might also like