Are people with schizophrenia more logical than healthy volunteers?

The British Journal of Psychiatry (2007) 191: 453-454 Recent, un grup de cercetători (GARETH S. OWEN, JOHN CUTTING, şi ANTHONY S. DAVID) de la Institutul de Psihiatrie din Londra, au publicat un articol (în numărul din noiembrie al The British Journal of Psychiatry) în care au prezentat testarea unei ipoteze referitoare la raţionalitatea teoretică şi practică a persoanelor cu schizofrenie. Potrivit acestei ipoteze, în schizofrenie se manifestă o creştere a raţionalităţii teoretice faţă de raţionalitatea practică. Astfel, cercetătorii au studiat dacă cerinţele corecte din punct de vedere teoretic dar care se abat de la cunoaşterea practică (simţul comun) sunt mai bine realizate de persoanele cu schizofrenie decât cei din lotul de control. Ei au selectat silogisme (valide sau invalide prin deducţie) care testau raţionamentul teoretic şi silogisme care se abat sau se conformă realităţii practice şi prin care se testează simţul comun. La studiu au luat parte 17 pacienţi cu schizofrenie (sub medicaţie) şi 19 subiecţi pentru lotul de control. Nu s-au înregistrat diferenţe între grupuri în ceea ce priveşte nivelul de inteligenţă sau anii de studiu. 53 % din grupul de control şi 65 % din cel experimental au fost bărbaţi. Au fost construite două tipuri de silogisme, în fiecare existând un conflict între adevărul deductiv şi cel stabilit pe baza simţului comun. Prrimul tip au fost silogismele care nu sunt corecte din punct de vedere al simţului comun, dar care sunt totuşi valide ; al doilea tip au fost silogismele corecte la nivelul simţului comun, dar invalide teoretic : eg. Dacă soarele răsare, atunci soarele este la est ; soarele este la est ; deci soarele răsare. Participanţilor li sa cerut să accepte primele două propoziţii şi să decidă adevărul sau falsitatea celei de a treia. Rezultatele studiului sugereză faptul că persoanele cu schizofrenie au un raţionament mai logic decât cei din lotul de control fie pentru că sunt mai buni la logică, fie pentru că au un deficit la nivelul înţelegerii simţului comun. Cercetătorii consideră a doua explicaţie mai potrivită.. Cercetătorii sunt de părere că, în situaţiile în care cunoaşterea din perspectiva simţului comunn este în pericol, raţionalitatea normală este 'violată' în măsură mai mică de pacienţii cu schizofrenie decât de persoanele sănătoase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful