PENGURUSAN DALAM BILIK DARJAH

LYDIANA SORUPI KPLI TESL INTAKE JAN 2010

Konsep Pengurusan Bilik Darjah

Disiplin Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah

Faktor Pengurusan Bilik Darjah yang berkesan

1.Konsep 2.Faktor-faktor Masalah Disiplin 3.Cara Menangani Masalah Disiplin

Rutin Bilik Darjah

1. Fizikal 2. Sosial 3. Emosi

1. Rutin Kelas 2. Rutin Pentadbiran 3. Rutin Pergerakan Murid 4. Pengurusan Kerja 5. Rutin Akademik 6. Rutin Interaksi

KONSEP PENGURUSAN BILIK DARJAH
Definisi: Peraturan dan prosedur yang dicipta untuk mengekalkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang sihat. Dapat mengawal disiplin serta mengembangkan rasa hormat murid terhadap guru. Merujuk kepada proses pembentukan dan mengekalkan persekitaran bilik darjah supaya pengajaran dan pembelajaran dapat mencapai objektifnya.

Komponen Utama Dalam Pengurusan Bilik Darjah
1. Disiplin Bilik Darjah i. Guru menentukan peraturan disiplin bagi murid ii. Guru memantau tingkah laku murid iii. Guru menetapkan hukuman sewajarnya untuk tingkah laku bermasalah 2. Tugasan Bilik Darjah i. Guru mengatur jadual waktu bilik darjah ii. Guru menyediakan giliran tugas harian bilik darjah 3. Suasana Yang adil & Saksama i. Guru mengatur peraturan yang adil semasa mengadakan aktiviti berkumpulan ii. Guru menyusun kriteria dan peraturan untuk pertandingan sihat di kalangan murid

Menurut Anderson (1989),mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah terdiri daripada: ‡ 1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan ‡ 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain ‡ 3. penggunaan masa pembelajaran yang efisyen.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN BILIK DARJAH Fizikal
Pelan Susun Atur Fungsi Pelan Susun Atur Pelbagai

Sosial

Emosi
Kepimpinan Guru Komunikasi Guru Orientasi Tugas

Peraturan & Panduan Kelas Sosiometri

Faktor Fizikal Bilik Darjah
Keadaan fizikal dan saiz bilik darjah

Perhiasan bilik darjah

FAKTOR FIZIKAL

Kedudukan murid-murid

Peralatan bilik darjah

Keadaan Fizikal & Saiz Bilik Darjah
‡ Dapat menampung jumlah pelajar ‡ Peredaran udara yang baik ‡ Pancaran cahaya yang cukup

Kedudukan Murid-Murid
‡ Pola kedudukan murid-murid akan menentukan interaksi yang berlaku di antara rakan-rakan dan guru. ‡ Penyusunan meja & kerusi juga dapat mempengaruhi tingkah laku murid-murid. ‡ Kedudukan murid yang ditentukan oleh guru juga dapat menghalang masalah displin semasa P&P ‡ Sistem penggiliran harus diamalkan untuk membolehkan murid yang duduk di bahagian belakang kelas berpeluang untuk duduk di hadapan.

Peralatan Bilik Darjah
‡ Contoh peralatan bilik darjah: Peralatan seperti carta, peta dan gambar rajah Perkakasan matematik seperti alat-alat pengiraan Buku-buku pembacaan Marker pen, krayon serta lain-lain alat tulis ‡ Peralatan ini harus diedar kepada murid dan disimpan selepas digunakan.

Perhiasan Bilik Darjah
‡ Perhiasan di bilik darjah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria & mesra. ‡ Murid digalakkan untuk mengambil bahagian menghias supaya mereka rasa bangga dengan bilik darjah mereka. ‡ Papan notis harus dikendalikan dengan baik supaya pelajar dapat mempamerkan hasil kerja dan seterusnya menambahkan imej kendiri.

Pelan Susun Atur
‡ Susun atur fizikal bagi sesebuah bilik darjah dapat mempengaruhi pengurusan bilik darjah. ‡ Corak susun atur adalah seperti berikut: Susun atur tradisional: murid duduk secara individu / berpasangan Bentuk kumpulan: murid duduk mengelilingi satu meja Bentuk U / ladam kuda: murid duduk dalam bentuk U berhadapan guru ‡ Strategi & jenis aktiviti pengajaran yang dilakukan oleh guru di dalam sesuatu subjek akan menentukan pelan susun atur.

Berkumpulan

Bilik Darjah Bercantum
‡ Merupakan kelas yang mengandungi pelajar yang terdiri lebih dari satu tahun persekolahan. ‡ Diwujudkan kerana bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan kurang 15 orang. ‡ Seorang guru dikehendaki mengajar lebih dari satu tahun persekolahan secara serentak di dalam sebuah kelas bercantum. ‡ Biasanya didapati di sekolah pedalaman / terpencil

Kelas bercantum: Contoh 1

Kelas bercantum: Contoh 2

Kelas bercantum: Contoh 3

Kelas bercantum: Contoh 4

Pelan Susun Kesan Baik Atur Barisan ‡Sesuai bagi kerja individu, Tradisional ujian & peperiksaan (individu)

Kesan Buruk
Murid di belakang akan: i) Meningkatkan masalah disiplin ii) Stimulasi secara visual, lisan & fizikal akan berkurangan menyebabkan murid kurang memberi tumpuan
‡Murid yang duduk di belakang tidak akan terlibat dengan aktiviti lain & akan menumpukan perhatian ‡Jika tidak dikawal,akan meningkatkan masalah disiplin

Barisan Tradisional (kumpulan)

‡ Sesuai bagi pelajar yang dapat bekerja secara berpasangan ‡Menambah keakraban

Berkumpulan ‡Menggalakkan pelajar bekerja secara kumpulan ‡Dapat menyemai perpaduan

Bentuk U/ Ladam kuda

‡Semua pelajar berada di hadapan guru ‡Tumpuan pelajar meningkat & masalah disiplin berkurang

‡Hanya sesuai untuk bilangan pelajar yang sedikit

Kawasan aktif dan pasif dalam bilik darjah

Peraturan & Panduan Kelas

Faktor Sosial

Sosiometri

Peraturan & Panduan Kelas
‡ Panduan & peraturan bilik darjah yang digunakan dapat membantu guru mengawal & mengurus bilik darjah. ‡ Peraturan harus berfokus kepada aspek menumpukan perhatian, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain,mengurangkan kebisingan dan penyelesaian semua kerja rumah dan tugasan sekolah.

Sosiometri
‡ Digunakan untuk mengukur tahap perhubungan & kaitan interaksi yang berlaku di kalangan pelajar. ‡ Pelajar cenderung membuat geng/kumpulan berdasarkan aspek sosial & akademik. ‡ Pelajar yang disingkirkan oleh kumpulan mengakibatkan masalah seperti ketidakhadiran,keciciran dan pelbagai masalah sosial & emosi. ‡ Data sosiometri boleh digunakan untuk menganalisis pola interaksi pelajar dan guru boleh mengamalkan teknik pengawalan yang sesuai.

Teknik Sosiometri

Huraian

Teknik Jenis Positif Pelajar menjawab soalan seperti: i. Siapakah 3 kawan karib anda dalam kelas ini? ii. Antara 3 kawan ini, siapakah yang paling anda minati? iii. Antara 3 kawan ini, siapakah yang anda pilih untuk menemani anda belajar?
Teknik Jenis Negatif Siapakah 3 kawan anda yang paling anda kurang minati?

Skala Pengiktirafan Pelajar memilih rakan sebaya yang sepadan dengan huraian mengenai perangainya yang dibacakan oleh guru. Teknik Bukan Lisan Bagi pelajar yang lemah dalam pembacaan, gambar rakan sebaya akan ditunjukkan oleh guru. Pelajar akan disoal dengan soalan positif & negatif mengenai pelajar di dalam gambar tersebut. Penentuan Status Sosial Skim Penilikan Murid akan ditanya: ‡Siapakah 3 murid yang anda paling minati? ‡Siapakah 3 murid yang anda paling kurang minati? Guru memantau interaksi pelajar semasa waktu rehat untuk menyemak sam ada pergaulan mereka bercorak positif atau negatif.

Kepimpinan Guru

Komunikasi Guru

Orientasi Guru

Kepimpinan Guru
‡ Suasana Pengajaran yang berkesan memerlukan pengawalan dan kepimpinan guru yang baik ‡ Kepimpinan guru yang baik merangkumi aspek sikap mesra,adil,pendorong,lucu dan menarik. ‡ Tiga jenis kepimpinan guru adalah: Autoriti Demokratik Laissez-faire

Autoriti
Memerintah,menyesuai,t ajam,kritikal & keras ‡Guru mengambil peranan muktamad dalam semua keputusan dengan menggunkaan suara keras & tekanan ‡Guru tidak memotivasikan pelajar sebaliknya hanya mengkiritik mereka. ‡Mewujudkan suasana permusuhan di mana pelajar berasa takut, tidak yakin dan membina harga diri yang negatif.

Demokratik
Mesra,prihatin tetapi tegas dan melibatkan pelajar dalam membuat keputusan. ‡Meningkatkan nilai diri dengan berkongsi masalah & kesilapan pelajar.

Laissez-faire
Permisif & kurang minat ‡Membenarkan pelajar membuat keputusan di dalam bilik darjah. ‡Bilik darjah tidak teratur & murid bebas bergaul.

‡Membuka ruang kepada ‡Pelajar akan berasa pelajar untuk kecewa & mengalami berinteraksi, stress. berkomunikasi & berdikari. ‡Panduan diberi oleh guru dalam setiap aspek pembelajaran.Pelajar sentiasa fokus kepada guru.

Komunikasi Guru
Pendengar & penyampai efektif i. Memberi masa secukupnya untuk pelajar membuat respon ii. Memberi masa untuk mendengar pandangan pelajar iii. Mengelak menjawab soalan pelajar dengan soalan yang lain iv. Bersikap adil v. Memberi perhatian semasa pelajar bercakap vi. Respon selepas pelajar habis bercakap vii. Memberi pendapat/keputusan setelah mendengar apa yang diperkatakan pelajar Memberi arahan secara lisan dengan jelas i. Memberi arahan langkah demi langkah sebelum aktiviti ii. Memberi contoh supaya pelajar dapat memahami sesuatu tugasan dengan mudah iii. Menggunakan bahasa yang mudah

Komunikasi Guru
Menggunakan komunikasi bukan lisan secara positif i. Bercakap dalam nada tegas tetapi mesra dan tidak menakutkan ii. Gerak isyarat & bahasa badan yang positif iii. Komunikasi mesra & prihatin iv. Air muka yang terkawal semasa bercakap & mendengar Membuat keputusan di dalam bilik darjah i. Penilaian:membuat anggapan tentang faedah/kesesuaian kenyataan daripada pelajar ii. Interpretasi:Tidak mengubah kenyataan orang lain iii. Penyokongan:Menolong pelajar setiap masa Peka terhadap orientasi fizikal i. Peka terhadap halangan fizikal seperti meja/almari semasa berkomunikasi ii. Berhadapan dengan pelajar semasa bercakap

Orientasi Tugas
Guru mesti peka dengan tugasan yang diberikan kepada pelajar. Guru mesti memastikan yang orientasi setiap tugasan yang diberikan ialah kepada peningkatan interaksi & pertumbuhan kognitif untuk pelajar

PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH
Rutin Guru
Rutin Kelas (bukan Akademik)

Rutin Pentadbiran

Rutin Akademik

Jenis-jenis Rutin
Rutin Bukan Akademik

Contoh
‡Pendaftaran sesi baru ‡Kutipan yuran ‡Menyimpan rekod kehadiran murid ‡Rutin pergerakan ‡Rutin pengurusan kerja ‡Rutin pembelajaran ‡Rutin interaksi ‡Menulis surat rasmi kepada ibubapa/jabatan ‡Menyediakan laporan kehadiran ‡Menyediakan laporan penilaian ‡Merancang takwim sekolah ‡Merancang aktiviti kokum ‡Merancang aktiviti diluar sekolah

Kekerapan
Sekali setahun Sekali setahun/semester Setiap hari

Rutin Akademik

Setiap hari Beberapa kali setahun Hujung tahun Selepas peperiksaan umum Permulaan tahun Permulaan tahun/semester Sebelum lawatan

Rutin Pentadbiran

Penyediaan, pentafsiran dan penyimpanan rekod.

Rekod pendaftaran murid: murid-murid yg baru memasuki sekolah perlu mengisi borang pendaftaran diri.

Kad himpunan 001 dan 002: kad 001 adalah kad rekod persekolahan dan kad 002 adalah kad rekod peribadi(sulit)

Buku jadual kedatangan: merekodkan kedatangan murid pada setiap hari persekolahan.

Buku kemajuan murid: buku untuk merekod markah dan gred muridmurid semasa peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun.

Penyediaan dan pelaksanaan rutin bilik darjah
Pengurusan keadaan fizikal
Penyusunan meja-kerusi,alatalat,ruang,sudut pembelajaran dan kebersihan bilik darjah. kerja-kerja yg Perlu dilaksanakan oleh Murid:
-menyapu lantai dan beranda -membersihkan papan kapur -menyusun kerusi-meja -mengemas ruang dan sudut pembelajaran -menyusun buku-buku dan majalah di sudut Bacaan. -menghias dan menjaga alat-alat yg dipamerKan. Menjaga penggunaan lampu dan kipas. -mengelap cermin tingkap dan menghias meja Guru.

Peraturan bilik darjah

Pengutipan yuran Menanda jadual kedatangan Memungut buku latihan Menguruskan jadual kerja Murid Memastikan peraturan -peraturan dipatuhi

Pelaksanaan tugas-tugas lain

Pengurusan persekitaran pengajaranpembelajaran.

Pengurusan rutin pergerakan murid. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Menggerakkan murid menjawab soalan guru. Menggerakkan murid mendengar, membaca, mengira atau menulis. Menggerakkan murid membentuk kumpulan masing-masing. Menggerakkan murid menjalankan aktiviti pbljarn.

JENIS-JENIS INTERAKSI DALAM PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH MENGIKUT MODEL PENGAJARAN SIM.
1. Interaksi sehala di antara guru dengan seorang murid dalam aktiviti Pemulihan. G M

2. Interaksi dua hala di antara guru dengan seorang murid dalam Aktiviti pengayaan. G M

3. Interaksi sehala di antara seorang ketua darjah dengan seorang Murid semasa memberi arahan guru. M M

4. Interaksi dua hala di antara seorang murid dgn seorang murid lain Semasa berbincang atau berbual-bual M M

JENIS-JENIS DISIPLIN
DISIPLIN ARAHAN GURU DISIPLIN ARAHAN KUMPULAN

DISIPLIN ARAHAN KERJA

DISIPLIN ARAHAN DIRI

PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN(LUARAN) Pengganguran Kemiskinan Penderaan Kadar Jenayah Perpecahan unit keluarga

PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN(DALAMAN)
Guru yang tidak merancang pengajarannya dengan berkesan Saiz bilik darjah terlalu besar Konsep kendiri murid yang negatif Pelajar menyertai kumpulan/klik liar Disiplin sekolah yang longgar Murid yang sakit/hiperaktif/kerencatan akal Motivasi/dorongan yang rendah daripada ibubapa/guru Peraturan bilik darjah yang tidak ketat Objektif pelajaran guru yang tidak jelas

Teguran membina

Pengurusan Disiplin.

CARA-CARA MENANGANI MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

Hukuman

Mencegah salah laku

iV)Memberi cadanganguru memberi cadangan kepada pelajar untuk membaiki kelemahan atau masalah mereka

i)Mendengar pendapat muridmurid-mengambil kira perasaan pelajar & tidak berat sebelah

Teguran Membina
iii) Memberi pandangansentiasa memberi pendapat atau pandangan secara objektif & tidak emosional ii)Menganalisa Situasipelajar digalakkan mengambil nota & keterangan dalam menganalisa setiap situasi pembelajaran & digalakkan bertanya

Hukuman
‡ Jika murid menunjukkan tingkah laku bermasalah,guru mesti memberikan amaran & memastikan beliau melaksanakan amaran tersebut. ‡ Selepas amaran, guru perlu memberi hukuman dengan menggunakan time-out atau menghubungi ibubapanya. ‡ Guru harus mengenakan hukuman hanya selepas semua langkah-langkah modifikasi tingkah laku dilakukan.

Mencegah Salah Laku
Mengelak daripada menjerit/mengkritik secara negatif Mengelak mengenakan hukuman semasa pelajar menghadapi masalah tetapi menggalakkan pemberian ganjaran. Memberi peraturan yang mudah & difahami Membincang peraturan bilik darjah dengan pelajar Memanggil pelajar dengan nama mereka & sentiasa mengadakan kontak mata dengan pelajar apabila memberi arahan Memastikan tindakan disiplin dilaksanakan serta merta. Mengambil langkah-langkah sistematik untuk mengenakan tindakan disiplin seperti: Peringatan amaran amaran bertulis lawatan ke pejabat guru besar

Pengurusan Disiplin
Merancang persekitaran fizikal & psikologi yang baik Merancang prosedur bilik darjah & peraturan secara terperinci Mengajar secara sistemati Mengawasi kerja pelajar dengan rapi Mengatasi masalah disiplin dengan cepat & konsisten Merancang arahan yang perli diberikan kepada pelajar supaya tugasan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar Berkomunikasi dengan jelas & lancar.

4. Hormati & layan murid dengan baik 2.Pelbagaikan aktiviti P&P (ABM) 3. Pemusatan murid & bahanbahan-bahan 5. Hargai & puji murid berkelakuan baik 1.Rancangan Pengajaran Sistematik,Menarik & Bermakna CADANGAN-CADANGAN MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

9. Aktiviti Pengayaan 8. Aktiviti pemulihan untuk murid lemah

7. Mengajar ikut ke olehan murid

10. Kepimpinan Demokratik

6. Adil & tegas tehadap hukuman & ganjaran CADANGAN-CADANGAN MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

19. Bimbingan & Kaunseling 18. Kebajikan murid

1 .Peraturan Kelas

20. Memupuk nilainilai-nilai murni

16. Penglibatan murid dalam pembelajaran CADANGAN-CADANGAN MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful