Des d'unafinestra de Barcelona

[Divendres] 8 de juny Visitar Barcelona m'encanta. Per a mi, és una ciutat de notables contrastos. Primer, el tocMediterraniambaquellesbalconadesdelsqualspengen robes assecades al sol i al vent a l'estil del sud italià, despréselscarrers enormes, amb les sevesvoreres enormes, però el menjar... ah, és la millorpart. Caminar pelbarriGòticésfascinant. Visitar fins i totalgunesesglésies, després una caminada per la via per alsvianants al costat del mar, pelport, ambl'estimat o la sevail·lusió. Podriaviure aquí a Barcelona, per molttemps. A més, m'encanta el català, idioma que tant estimo, i m'agraden també algunesbandes de música de la ciutat, que canten en aquestbellíssim idioma. Barcelona és una ciutat bella, única. Tinc a mésamics (afectes) aquí, moltbéancorats. Jademàviatjo a Berlín, però ara com ara gaudeixo de la mevaúltimeshores a Barcelona, i d'aquesta fi de primavera i començament de l'estiu, com el primer i l'últim. Una estrella en la nit de "San Julián", per Salvador Espriu: Diversos sónelshomes i diverses les parles, i han convingutmoltsnoms a un sol amor. La vella i fràgil plata esdevé tarda parada en la claror damuntelscamps. La terra, ambparanys de mil fines orelles, ha captivatelsocells de les cançons de l'aire. Sí, comprèn-la i fes-la teva, també, des de les oliveres, l'alta i senzillaveritat de la presa veu del vent: "Diversessón les parles i diversos elshomes, i convindranmoltsnoms a un sol amor. I una visiógairebéjungiana, ambqui amo: Recordescomensduien aquellesmans les roses de Sant Jordi, la vella claror d'abril ?Plovia a poc a poc. Nosaltres, amb gran tedi, darrera la finestra, miràvem, potsermalalts, la vida del carrer. Aleshores ella venia, sempre olorosa, benigna, amb les flors, i tancava fora, lluny, la sofrença del pobre drac, i deia moltsuamentelsnostres petitsnoms, i enssomreia. Publicado por © La Redacción de Adentro y Afuera

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful