P. 1
Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

|Views: 238|Likes:
Published by edvinalam
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.

More info:

Published by: edvinalam on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

Programmet för Energieffektivisering

Arbetsgruppen menar att Programmet för energieffektivisering, PFE, varit en
framgång men ytterligare analyser krävs för att bedöma hur programmet ska
kunna fortsätta utvecklas.

Handlingsplan för energieffektivisering

Vi vill främja en effektivare energianvändning i industrin, jord- och skogsbruk,
byggsektorn, hushållen och offentliga sektorn. Information till olika aktörer om
energianvändning och möjliga åtgärder för att minska energiförbrukning är
centrala delar. Stöd för att främja användning och spridning av energieffektiv
teknik till bostäder, lokaler och dagligvaruhandel bör ges och insatser för att
stärka energirådgivning till små och medelstora företag behöver förstärkas. Stor
potential till ökad energieffektivisering finns inom många branscher, inte minst
jordbruket.

Utvecklade krav på energieffektivisering i statliga myndigheter

Det finns skäl att se över kraven på miljö- och energihushållningshänsyn i
myndigheternas verksamhet. Förutom bättre samordning av ledningsrutiner och
rapportering kring miljö och energi bör man överväga utvecklade och mer
preciserade krav på miljö/energihänsyn vid offentlig upphandling av olika slag,
t.ex. tjänster och lokaler.

Timmätning och slopande av nätavgiften

Det finns skäl att på olika sätt stärka prisincitamentet för energieffektivisering. Ett
förslag som arbetsgruppen anser bör utvecklas är att öka
förbrukningsflexibiliteten genom timmätning även för hushållskunder. Det
centrala är att skapa incitament för elkunderna att reagera på prisförändringar
gällande det timvisa elpriset. En utredning bör även tillsättas för att ytterligare se
över behovet av andra förändringar, ett exempel kan vara samfakturering.

Arbetsgruppen föreslår:

• Bygga vidare på energiöverenskommelsen för en modern internationell
energipolitik.

2010-06-21

SID 24 (50)

• Öka exporten av klimatsmart el.

• Stärka överföringskapaciteten i Sverige och till Europa.

• Utvidga elcertifikatsystemet till den nordiska marknaden, i första hand till

Norge.

• Utred teknikutvecklingen kring Smart-grids.

• Fortsatt satsning på forskning och utveckling av förnybar energi. Uppmuntra
installation av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter.

• Fortsätta arbetet med att förenkla regler och tillträdet till elnätet för
småskaliga elproducenter.

• Stärka den kärntekniska forskningen.

• Många av Sveriges vattenkraftverk är relativt gamla, och det finns således en
viss potential att med hänsyn till naturvärden uppgradera och effektivisera
verken och därigenom höja den uttagna effekten. En översyn behöver göras
för att se hur denna potential kan utnyttjas och bidra med klimatsmart el med
hänsyn till naturvärden. Nationalälvarna och övriga i lagen skyddade
älvsträckor ska fortsatt skyddas från utbyggnad.

• Öka förbrukningsflexibiliteten genom timmätning även för hushållskunder. En
utredning bör även tillsättas för att ytterligare se över behovet av andra
förändringar, ett exempel kan vara samfakturering.

2010-06-21

SID 25 (50)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->