P. 1
Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

Alliansrapport - EN POLITIK FÖR LEVANDE HAV, EN AGENDA FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH KLIMATPOLITIK FÖR INTERNATIONELLT LEDARSKAP

|Views: 238|Likes:
Published by edvinalam
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.
Arbetsgruppen för miljö och klimat presenterar idag sin rapport. Alliansen ska bygga vidare på politiken för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden, som präglat de fyra alliansåren. Det är tre av huvudbudskapen i rapporten.

More info:

Published by: edvinalam on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

Principerna om att förorenaren ska betala samt försiktighetsprincipen är centrala
för Alliansens miljöpolitik. Det skapar ett omställningstryck mot bättre
miljöalternativ och ser till att den som förorenar också ersätter för de skador som
utsläppen orsakar. Med ekonomiska styrmedel baserade på principen att
förorenaren betalar kan rätt pris på utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt styra
produktion och konsumtion mot hållbara lösningar. Styrmedlen bör i stor
utsträckning vara teknikneutrala, internationellt samordnade, premiera ökad
energieffektivitet och stödja teknikutveckling. Det är politiken som sätter ramarna

2010-06-21

SID 9 (50)

för miljöpolitiken, men det är människor som av egen kraft skapar förändring och
utveckling. Vi tror på alla människors vilja att göra rätt.

Koldioxidskatten som infördes 1991 är tillsammans med utsläppshandeln
centrala styrmedel för utsläppsminskningar. Sveriges koldioxidutsläpp har
minskat med 9 procent sedan 1990, samtidigt som den ekonomiska tillväxten
varit nära 50 procent. Koldioxidskatten utgår från principen om att förorenaren
ska betala för sina utsläpp och är ett viktigt medel för att nå Sveriges uppsatta
reduktionsmål. Alliansregeringen har presenterat ett omfattande
klimatskattepaket som träder ikraft kommande årsskifte och genomförs stegvis
de kommande åren. Genom ekonomiska styrmedel ska utsläppen minska med
sammanlagt två miljoner ton koldioxid. Det är viktigt att ökade intäkter från
klimatskatter och avgifter inte leder till ett totalt högre skattetryck.
Alliansregeringen har under mandatperioden sänkt skatten på arbete och höjt
skatter inom miljöområdet.

Alla sektorer måste bidra till att vi kan nå klimatmålen. Regeringen strävar efter
att minska nedsättningar från den generella koldioxidskattenivån för att olika
sektorer i högre utsträckning än idag ska bära sina kostnader för
växthusgasutsläpp. Transportinfrastrukturen ska utvecklas mot att skapa
kommunikationer som är förenliga med miljö och klimatmål. Alla transportslag,
såväl flyget som sjöfarten, bör bära sina kostnader för koldioxidutsläpp.
Regeringen har beslutat i EU att flyget ska in i utsläppshandeln 2012 och verkar
för att även sjöfartens utsläpp inkluderas i en framtida internationell klimatregim.
Internationella, verkningsfulla åtgärder behöver genomföras för att minska
sektorernas utsläpp.

Arbetsgruppen föreslår:

• Att Sverige ska nå målet om att utsläppen i den icke-handlande sektorn ska
minskas med 40 procent år 2020 jämfört med 1990.

• Att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

• Att Sverige år 2030 bör ha en fossiloberoende fordonsflotta.

• Att koldioxidskatt och energiskatter fortsatt ska användas som effektivt
styrmedel i klimatpolitiken.

2010-06-21

SID 10 (50)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->