You are on page 1of 1

‫דעות‬

‫אחרובות‬
‫‪0102.6.22‬‬

‫בעד‬

‫תמונת‬

‫אוחח‬

‫מצב‬

‫ציירלי‬
‫מפלצת‬
‫ילדים‪,‬‬
‫כמו בציור‬
‫‪$DN2$‬נחבר‪ $DN2$‬אותןנקבל דמות‪ ,‬כך גםאצלנו‬
‫בר‬
‫מבהילים‪,‬ההולכים ומתרבים‪,‬נקבלמפלצת‪.‬‬
‫מקרים‬
‫בעמנואל מקיים הפרדהלפי מוצא‬
‫נקודה אחת‪ :‬בית הספר‬
‫עדתי‪ .‬בית המשפט‪ ,‬העומד על משמרהשוויון‪ ,‬מורה לבטל את‬
‫ההפרדה‪ ,‬אבל מבוזה על ידיקהילה שלמה מוכת דעות קדו־‬
‫‪$TS1$‬קדומות‪$TS1$.‬‬
‫שבו הנקודות פזורות באקראי ואם נח־‬
‫‪$TS1$‬נחבר‪$TS1$‬‬
‫במדינה‬

‫‪$DN2$‬קדומות‪ $DN2$.‬הם‬
‫מות‪.‬‬

‫סומכים על‬

‫טענת ההגנה‬

‫״גם אתה״‪,‬כלומר גם אצלכם‬
‫‪ soar‬אבל היא מטרידה‬
‫אפסית‬

‫אם נקשור כמה‬

‫‪Tu quoque‬‬

‫הישנה‬

‫קיימתאפליה סמויה‪.‬זוהי הגנה‬

‫באקדמיה‪,‬‬

‫במוסדות‬

‫קראואליה‬

‫הבכירה נמוך מדי‪.‬‬

‫הצטרפה למשט‬
‫לעזה‪ .‬בע־‬
‫‪$TS1$‬בעקבות‪$TS1$‬‬

‫נקודה שנייה‪:‬ח׳׳כ חניןזועבי‬
‫‪$DN2$‬בעקבות‪ $DN2$‬זאת‬
‫קבות‬

‫משום‬

‫המשפט ובפקידות‬

‫שמספר‬

‫המזרחיים‬

‫לעזה״‪.‬זועבי היא אזרחית‬
‫בכנסת״לכי‬

‫ישראלית‪.‬‬
‫ולהטיף‬
‫לגירושה‪ .‬בארה״ב כאשר עיתונאית מבוגרת הציעה‬
‫שהיהודים בישראליסתלקו‬
‫לפולין‪ ,‬הנשיא גינה אותה והיא‬
‫נאלצה להסתלק מתפקידה‪.‬אצלנו מנסיםלחוקק חוקים שנו־‬
‫‪$TS1$‬שנועדו‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬שנועדו‪$DN2$‬לחסום מימון של גופים כמו ״הקרן החדשהלישראל״ או‬
‫עדו‬
‫״בצלם״‪ ,‬רקבגלל שהם מעזיםלומרלנו את האמת בפרצוף‪.‬‬
‫נקודהשלישית‪ :‬בחברון קיימת הפרדה בין יהודיםלבין‬
‫פלסטינים‪ .‬הג־‬
‫‪$TS1$‬הגזירה‪$TS1$‬‬
‫ערבים‪ ,‬ורחובות שלמים חסומים בפני ערבים‬
‫‪$DN2$‬הגזירה‪ $DN2$‬הזו נגזרה דווקא לאחר טבח שנעשה בערבים על ידי‬
‫זירה‬
‫גולדשטיין היהודי‪ .‬יותר מזה‪ ,‬ערבים ישראלים אינם‬
‫ברור‬
‫רשאיםלהסתובב ברחובות חברון‪ .‬מתברר שעצם הזהות הער־‬
‫‪$TS1$‬הערבית‪$TS1$‬‬
‫ועילהלהפרות סדר מצד יהודים‪ .‬המ־‬
‫‪$TS1$‬המצב‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הערבית‪ $DN2$‬מהווה פרובוקציה‬
‫בית‬
‫נורמלי‪,‬לכן גם משטר ההפרדה על כביש ‪443‬‬
‫‪$DN2$‬המצב‪ $DN2$‬הזה נחשב‬
‫צב‬
‫שבית המשפט פסל אותה עלהנייר‪ ,‬ממשיךלהתקיים‬
‫בפועל‪.‬‬
‫ועור נקודה‪ :‬בקרב הפקידות הבכירהבישראל‪ ,‬בבתי המ־‬
‫‪$TS1$‬המשפט‪$TS1$‬‬
‫גם אם מעשיה מקוממים‪ ,‬אי‬

‫‪$DN2$‬המשפט‪ $DN2$‬וגם‬
‫שפט‬

‫באקדמיה‪,‬‬

‫הענישהכלפי ערבים‬

‫אפשר להסית‬

‫נגרה‬

‫מספר הערבים הואזעום‪ .‬ועוד נקודה‪:‬‬
‫חמורה יותר‬

‫מאשרכלפי יהודים‪ .‬ועוד‬

‫נקודה‪ :‬בהפגנות בשיה ג׳ראח נוקטים יד קשהכלפי המפגי־‬
‫‪$TS1$‬המפגינים‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬המפגינים‪ $DN2$‬בעד זכויות הערבים ויד‬
‫נים‬
‫היהודים‪ .‬ועוד נקודה‪:‬‬

‫רכהכלפי‬

‫המפגינים בעד זכויות‬

‫שופט עורם קשיים על שני גברים המ־‬
‫‪$TS1$‬המבקשים‪$TS1$‬‬

‫‪$DN2$‬המבקשים‪$DN2$‬להעלות לישראל אתילדיהםשנולדו‬
‫בקשים‬
‫פונדקאית בשל נטייתם המינית‪ .‬ועוד נקודה‪ :‬פגיעה בזכויות‬
‫באמצעות אם‬

‫חשודים היא תופעה רווחת‪ ,‬ויותר מפעם‬
‫שווא‬

‫מחשודים‪,‬‬

‫שבדרך כלל‬

‫אחת הוצאו‬

‫הודאות‬

‫הם בנימיעוטים‪ ,‬עובדים זרים או‬

‫אתיופים‪ .‬איש לא חוקר את השוטרים‪ .‬הרוה הרעה‪,‬‬

‫הממהרת‬

‫בחילוקי דעות ובחזקת החפות‪ ,‬הפכהלח־‬
‫‪$TS1$‬לחלק‪$TS1$‬‬
‫להרשיעוהבוחלת‬
‫‪$DN2$‬לחלק‪ $DN2$‬מן התרבות‪.‬‬
‫לק‬
‫ועוד‪ :‬על עובדים זרים אוסרים כאןלהתרבות‪,‬כאילו מדו־‬
‫‪$TS1$‬מדובר‪$TS1$‬‬
‫בר‬
‫‪$DN2$‬מדובר‪$DN2$‬‬

‫בבהמות‬

‫משא‪ .‬ועוד נקודה‪ :‬צווי איסור‬

‫פרסום‬

‫מוצאים‬

‫כעניין שבשגרה וללא הצדקה‪ ,‬וכך גם צוויםלהאזנות‬
‫ניתנים בידקלה‪ .‬על האזנות סתר לא חוקיות שלהשלטון‬
‫אין תגובה‪ .‬באותו אופן מחוקקים חוק להקמת מאגר ביומטרי‪,‬‬
‫הגדול״‪ ,‬המא־‬
‫‪$TS1$‬המאפשר‪$TS1$‬‬
‫למרות פגיעתו הרעה בפרטיות‪ ,‬ואת חוק ״האח‬
‫סלולהדוא״ל ואינטרנט‪ .‬ויש עוד הר־‬
‫‪$TS1$‬הרבה‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬המאפשר‪ $DN2$‬מעקב אחר שיחות‬
‫פשר‬
‫ההליר הדמוקרטי‪,‬לקנייתקולות‬
‫‪$DN2$‬הרבה‪ $DN2$‬נקודותהנוגעותלזילות‬
‫בה‬
‫ולקנייתמפלגות שלמות באמצעות משרות וטובות הנאה‪.‬‬
‫לאובדן הרוח‬
‫הנקודות האלה הן עדות‪,‬ההולכת ומתחזקת‪,‬‬
‫החופשית‬
‫ולבצבוצי אפרטהייד ופאשיזם‪ .‬אם מסתכלים על‬
‫כל נקודה בנפרד עלוליםלפספס‪ .‬כמו ילד המשקיף על‬
‫מצעד של חטיבה בצבאולאחר שהוא רואה את הגדודים‪ ,‬הסו־‬
‫‪$TS1$‬הסוללות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הסוללות‪ $DN2$‬ואתהפלוגות הוא שואל ״מתי סוף־םוף תופיע החטי־‬
‫‪$TS1$‬החטיבה?"‪$TS1$,‬‬
‫ללות‬
‫סתר‬

‫‪$DN2$‬החטיבה?"‪ $DN2$,‬והתשובה היא‬
‫בה?"‪,‬‬

‫שבשעה שהוא ראה את מצעד הגדודים‪,‬‬

‫והפלוגות‬
‫הסוללות‬
‫המדינה‪ .‬לא צריף לשאול‬
‫שמתקבלים בשתיקה ובאדישות‪,‬‬
‫הוא השקיף‬
‫איפה‬

‫‪$DN2$‬המציאות‪ $DN2$‬האיומה‪ ,‬ווו‬
‫ציאות‬

‫בעצם על‬

‫החטיבה‪ .‬זה גם מצב‬

‫האפרטהייד‪ .‬האירועיםהאלה‪,‬‬
‫הם שיוצרים את תמונת המ־‬
‫‪$TS1$‬המציאות‪$TS1$‬‬