FORELØBIG RAPPORT HCLJ510-000732 Luftfartøj: Motor: Besætning: Sted: Havari Piper Cherokee PA28-151 Lycoming O-320

-E3D 1 - omkommet 2 km syd for Sæby Registrering: Flyvning: Passagerer: Dato og tidspunkt: OY-TOH Privatflyvning, VFR 2 - omkomne 1 - alvorlig tilskadekomst 5.4.2010 kl. 0752 UTC

Alle tidsangivelser i denne foreløbige rapport er UTC. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (HCLJ) fik meddelelse om havariet fra Kontrolcentralen i Københavns Lufthavn, Kastrup (EKCH) d. 5.4. 2010 kl. 0830. Flyvningens historie D. 1.4.2010 kl. 0940 fløj piloten flyvemaskinen fra Sindal Flyveplads (EKSN) til Læsø Flyveplads (EKLS). Før start i EKSN d. 1.4.2010 fyldte piloten 132 liter brændstof på flyvemaskinen. Flyvemaskinen landede på EKLS kl 1000. D. 4.4.2010 kl. 0810 fløj piloten en 30 minutters lokalflyvning over Læsø. D. 5.4.2010 ca. kl. 0741 startede flyvemaskinen fra EKLS med kurs mod Vesterø (den vestlige del af Læsø). Vidner på jorden observerede OY-TOH flyve henover Vesterø. Efter passage af Vesterø drejede flyvemaskinen over på en vestlig kurs. Kl. 0743:31 radarpræsenteredes en uidentificeret flyvemaskine (VFR) på en vestlig kurs (272°) på en position ca. 0,2 nm vest for Læsø i en flyvehøjde på 600 fod og med en flyvefart henover jorden (Ground Speed – GS) på 89 knob. Radarsporet forsvandt (predicted radarplot) kl. 0744:47, hvor flyvehøjden radarpræsenteredes til at være 1100 fod og flyvefarten (GS) til at være 81 knob. Se bilag 1. Kl. 0746:23 radarpræsenteredes en uidentificeret flyvemaskine (VFR) på en vestlig kurs (280°) på en position ca. 3,5 nm vest for Læsø i en flyvehøjde på 1100 fod og med en flyvefart henover jorden (GS) på 92 knob. Radarsporet forsvandt (predicted radarplot) kl. 0747:11, hvor flyvehøjden radarpræsenteredes til at være 1100 fod og flyvefarten (GS) til at være 93 knob. Se bilag 1. Kl. 0747:55 radarpræsenteredes en uidentificeret flyvemaskine (VFR) på en vestlig kurs (270°) på en position ca. 5,8 nm vest for Læsø i en flyvehøjde på 1000 fod og med en flyvefart henover jorden (GS) på 117 knob. Radarsporet forsvandt (predicted radarplot) kl. 0749:15, hvor flyvehøjden radarpræsenteredes til at være 900 fod og flyvefarten (GS) til at være 97 knob. Se bilag 1. Den uidentificerede flyvemaskine (VFR) var ikke i radiokontakt med en flyvekontrol- eller en flyveinformationstjeneste. Der var ikke afgivet en VFR flyveplan for flyvningen.

Et vidne ved stranden ca. 2 km syd for Sæby observerede megen flymotorstøj men kunne ikke se en flyvemaskine. Uventet for vidnet dukkede en flyvemaskine flyvende fra øst mod vest op i meget lav flyvehøjde (ca. 50 meter). Motorlyden oplevedes som jævn. Vidnet fulgte flyvemaskinen med øjnene, der grundet den lave flyvehøjde forsvandt ud af syne bagved en nærliggende gård. Mellem gårdens længer observerede vidnet, at flyvemaskinen foretog et krapt højredrej i en flyvehøjde på ca. 10-20 meter. Vidnet hørte et højt brag. Vidnet løb mod havaristedet, og en redningsaktion blev iværksat. Havaristedet - se bilag 2. Havariet indtraf i dagslys og under instrumentvejrforhold (IMC). Oplysninger om personel Piloten - mand 52 år - var indehaver af et dansk udstedt JAR-FCL Private Pilot License (PPL (A)). Rettidigheden til at flyve SEP (land) var gyldig til den 31.12.2010. Piloten havde ligeledes rettighed til at flyve om natten. Den helbredsmæssige godkendelse (klasse 2) var gyldig indtil den 10.11.2010. Flyvetidsopgørelse jf. pilotens logbog (d. 21.3.2010). Sidste 24 timer Sidste 90 dage Alle typer: 1:40 timer Denne Klasse / type: 1:40 timer Antal landinger: Oplysninger om flyvemaskinen Fabrikant: Type: Serienummer: Fabrikationsår: Seneste registrering i Rejsedagbogen: Kommende eftersyn: Instrumentering og udstyr:

Total 190:55 timer 423 landinger

Piper Aircraft Corporation PA-28-151 28-7515329 1975 10399:05 timer (airborne total time) (d. 4.4.2010) 10416 timer Godkendt til VFR dag/nat samt IFR kategori I. Ingen begrænsninger

De tekniske undersøgelser på havaristedet afdækkede ikke fejl eller mangler på flyvemaskinen, der ikke kunne relateres til havariet.

Meteorologiske oplysninger Flyvevejrtjenesten oplyste til Havarikommissionen d. 5.4.2010, at der i området ved Sæby på havaritidspunktet havde været udbredt dis med sigtbarhed på ca. 1500 meter og et lavt skydække af stratus med en skydækkehøjde på ca. 200-300 fod. Temperatur og dugpunkt var sammenfaldende 4,5°C. Der var variabel svag vind.

Note. Den gule farve på ovenstående billede viser områder med stratusskyer kl. 0800. Sammenfatning af vidneobservationer. Læsø: - Dårlig sigtbarhed i tåge (250-300 meter) og lavt skydække på flyvepladsen kl. 0705. - Dårlig sigtbarhed (300 meter - 1500 meter) i dis og lavt skydække omkring starttidspunktet. Sæby: - Dårlig sigtbarhed (300 meter - 1500 meter) i dis og lavt skydække omkring havaritidspunktet.

Piloterne i en F16 formation, der omkring havaritidspunktet opererede i området, rapporterede efterfølgende, at der stedvis var meget dårlig sigtbarhed og lavt skydække, der vanskeliggjorde flyvning i lav højde med opretholdelse af sigtbarhed og afstand til skyer. Den centrale flyvevejrtjeneste havde d. 5.4.2010 ikke registreret telefonopkald fra piloten. Havarikommissionen afventer detaljerede meteorologiske vejroplysninger. Havarikommissionens undersøgelser fortsættes.

Bilag 1

Bilag 2