Microsoft Word - Testi

Udhëzime:Kontrollo të gjitha përgjigjet që janë të sakta .

1. Si të Bold-ohet teksti Brenda një dokumenti? A. B. C. D. A. B. C. D. Hijëzohet teksti dhe clickohet në B button të toolbarit Formatting. Hijëzohet teksti duke shtypur fjalën word bold. Hijëzohet teksti dhe shtypet [Ctrl]B. Të gjitha këto. Hijëzohet teksti, zgjedhë Edit, më pastaj Copy. Hijëzohet teksti, clickohet me taste të djathtë të mausit,dhe zgjedhet Copy. Hijëzohet teksti dhe me kombinim te tasteve [Ctrl]C. Të gjitha këto.

2. Si e kopjoni tekstin?

3. Për të kontrolluar germëzimin(spelling) e shkruar me gabime do të

duhej:
A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Zgjedh Tools dhe pastaj Spelling. Clickohet me tastin e djathtë të mausit në word. Shtyp tastet [Ctrl]F7. Shtyp tastet F7. Zgjedh File dhe pastaj Open. Click mbi ikonën File të folderit në shiritin e veglave Toolbar. Shtyp tastet [Ctrl]O. Asnjë nga këto me lartë Shtyp tastet [Ctrl]S. Zgjedhë File dhe më pastaj Save. Clicko me tastin e majtë të mausit dhe zgjedhë Save. Hapet dokumenti dhe emërtohet me emërtim të ri.

4. Si mundë të hapet një document ekzistues?

5. Si do e ruani një document të ri?

6. Ç’mendoni lidhur me rreshtim të tekstit të vendosur në kufirin e

djathtë(Alignement)?
A. B. C. Zgjedh Format dhe Align Right. Shtyp tastet [Ctrl]R. Clicko në ikon Align Right.

D. Klikohet djathtas mbi tekst kurr dëshirohet te rreshtohet(rradhitet). 7. Si mund te printohet ne Printer te ndryshëm jo veqse si perdorim I

zakonshem? (Supozohet tëkeni qasje ne me shumë se njëprinter.)
A. Clickohet butoni Printer nëshiritin e veglave Standard , pastaj zgjedhet printeri I dëshiruar pastaj zgjedhet printeri I dëshiruar nga lista rënëse në Name box(katrori emërtonjës). Zgjedhë File dhe pastaj Print. Pastaj klikohet ne menyn rënëse dhe zgjedh printerin e dëshiruar nga lista në Name box. Zgjedh Edit pastaj Print.Pastaj clicko ne menyn rënëse dhe zgjedhë printerin e dëshiruar ne listë të Name box. Kombinim të tasteve [Ctrl]P Pastaj clicko ne menyn rënëse dhe zgjedhë printerin e dëshiruar ne listë të Name box.

B. C. D.

8. Si mund tëvendoset prerja(thyerja) e faqeve në një document(Page

Break)?
A. B. C. D. A. B. C. D. Press [Enter] until you get to the bottom of the page. Zgjedh Insert ,pastaj Break. Mbajë të nënshtruar pa e lëshuar [Ctrl-në] dhe shtyp [Enter]. Asnjera nga më lartë. Hijëzohet pjesa e dokumentit e dëshiruar në preview dhe [Ctrl]P. Zgjedhë File dhe pastaj Print Preview. Klicko në Print Preview button të Toolbar – it Standard. Zgjedh View ,pastaj Print Preview.

9. Si do printohet me preview(I vrojtuar) një dokument?

10. Formatizimi I nje paragrafi ne tekst të dokumentit apo bllokimin e një

teksti,ju do e lëvizni kursorin e mausit ne tekstin e dokumentit ne brendi te paragrafit kjo porosi behet (në indent) :
A. B. C. D. Shtyp [Tab]. Clicko botonin per rritje në Indent të toolbar-it Formatting. Zgjedh Format ,pastaj Paragraph. Asnjera nga këto më latrë.

11. Si I ndryshoni margjinat ne nje dokument? A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Kliko në File pastaj Page Setup. Kliko në Tools pastaj Margins. Kliko në Edit pastaj Margins. Manipulim në Ruler bar. Zgjedh Edit pastaj paragraph dhe Tabs... Zgjedh Format pastaj Tabs... Manipulim me Ruler bar. Të gjitha këto. Zgjedh File dhe Page Setup. Zgjedh Tools dhe Options. Zgjedh File dhe Properties. Zgjedh Edit dhe Files. Përdore butonin e djathtë të mausit. Zgjedh Format ,pastaj Font. Zgjedh Edit ,pastaj Font. Zgjedh Tools dhe pastaj Options. Zgjedh Table pastaj Insert dhe Table. Kloko në butonin Tables And Borders të shiritit Standard (Toolbar). Zgjedh Edit pastaj Tables. Zgjedh Format pastaj Tables. Zgjedh Table pastaj Insert and Rows Above apo Rows Below. Clicko në butonin Tables And Borders të Toolbar-it Standard. Përdor tastin e djathtë te mousit. Shtyp te zgjedhurën [Tab] në mbarim të rreshtit të fundit.

12. Si do e strukturoni Default tab stops?

13. Si mund te e ndryshoni vend ndodhjen e dosjes tuaj paraprake?

14. Si ndryshohen ngjyrat e fonteve?

15. Insertim te tabelës 2x3 brenda një dokumenti, ju do të:

16. ToPër të shtuar një rresht në tabelën ekzistuese, ju do të:

17. Ku mund të e gjeni Mail Merge Command-ën? A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Zgjedh Format pastaj Mail Merge. Zgjedh File pastaj Page Setup dhe Mail Merge. Zgjedh Tools pastaj Mail Merge. Zgjedh Insert pastaj Mail Merge. Kliko ne foto dhe levizen skajet deri sa te arrihet madhësia e korekte e dëshiruar. Kliko ne picture duke zgjedhure Edit dhe pastaj Edit Picture. Lëviz(Ç’vendos)skajet e pictures ne nje madhësi tëdeshiruar. Me Right(djathtë)-click në pikture dhe zgjedh Format Picture. Klicko në madhësi dhe futë madhësin në pkture qe do te duhejte jetesohet. Të gjitha këto. Zgjedh Edit dhe pastaj Links. Përdore tastin e djathte te mausit. Selekto hyperlink dhe kliko butonin Hyperlink te toolbarit Standard. Klikohet dy në linked word(fjali e linkuar) apo ne tekst. Zgjedh Edit dhe pastaj Columns. Kliko ne ikonën Columns te shiritit te veglave( toolbar). Zgjedh Format ,pastaj Columns. Zgjedh File dhe pastaj Columns.

18. Në Ç’menyrë ndryshohet madhësia e një picture apo fotografie?

19. Si mund te e editoni nje hyperlink brenda një dokumenti?

20. Si mund te shtoni nje linjë në mes të dy kolonave?

21. Si do t’a krijonit labels(etiket)me te njëjtën adresë?

A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.

Zgjedh Tools pastaj Envelopes And Labels. Zgjedh Format pastaj Labels. Right-click(djathtë)ne faqe dhe selekto (page) Repeat. Zgjedh File dhe pastaj Labels. Zgjedh Format dhe pastaj Grammar Checker. Zgjedh File dhe pastaj Grammar Checker. Shtype [Esc] kurr te vije Grammar Checker. Zgjedh Tools pastaj Options. Zgjedh Tools pastaj Options. Zgjedh View pastaj Drawing. Zgjedh File paataj Text Box. Zgjedh Insert ,pastaj Text Box.

22. Si mund te e fikni Grammar Checker?

23. Si do e insertoni një text box (kuti teksti) në një document?

24. Si do t’a kishit vendosur Format Painter për te qëndruar në më shumë

se një ndryshim?
A. B. C. D. Zgjedh Format. Dy herë-klik nëbutonin Format Painter të Toolbar Standard. Zgjedh View pastaj Options. Zgjedh Tools pastaj Options.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful