Ano ang Dengue Fever?

Ang dengue ay isang sakit na sanhi ng mikrobyong “dengue virus

Paano nakukuha ang Dengue?
Ang dengue ay nakukuha sa kagat ng lamok, na tinatawag na AEDES AEGYPTI at AEDIS ALBOPICTUS, na

kumagat ng taong sakit na dengue.

may

Ano oras umaatake ang DENGUE?

• Ang mga lamok na ito ay nangangat tuwing may araw. • Dalawang oras pagkatapos ng pagsikat ng araw

• Dalawang oras bago lumubog ang araw • Nabubuhay ito sa malinis, malinaw at hindi umaagos na tubig
oFlower vase oBote oLata odi ginagamit na gulong

Ano ang mga paltandaan ng DENGUE?

Lagnat na tumatagal ng 3-5 araw, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, panghihina, at walang ganang kumain. Kasabay ng pagbaba ng lagnat, ay paglitaw ng mapupulang

butlig “rashes” sa iba’t ibang part eng katawan. Maaaring magkaroon ng pagdurugo ng ilong at gilagid o pagsuka o pagdumi nang maitim.

Ano ang dapat gawin sa may DENGUE?
Para sa lagnat, punasan ang pasyente ng bimpo na binasa ng

tubig-gripo para maginhawahan ito. Huwag painumin ng Aspirin. Maaaring maging sanhi ito ng pagdururugo.

Kumunsulta sa doctor sa pinakamalapit na health center.

Paano maiwasan ang DENGUE?

• Ang mabisa at pangmatagalang pagsugpo ng Dengue ay ang pagpapanatiling malinis ng ating kapaligiran. Gawin ang mga sumusunod Itapon ang mga lata, bote, at iba pang kalat sa paligid na
• •

maaring pangitlugan ng lamok kapag naipunan ng tubig • Butasan ang mga lumang gulong na ginagamit na pabigat sa bubungan ng buhay.

• Linisin ang alulod ng bahay upang hindi maipunan ng tubug at pamahayan ng kiti-kiti. • Linisin at kuskusin ang gilid ng mga lalagyan ng tubig minsan sa isang lingo. Ang mga itlog ng

lamok na nagiging kiti-kiti ay kumakapit sa mga gilid nito. • Takpan maigi ang mga drum, timba at iba pang ipunan ng tubig upang hindi pamahayan ng kiti-kiti.

• Palitan ang tubig ng plorera minsan sa isang lingo. • Gumamit ng kulambo sa pagtulog o lagyan ng “screen” ang bintana at pinto ng bahay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful