‫בס"ד‬

‫בית דין צדק‬
‫כתב סירוב‬
‫במותב תלתא כחדא הוינא‪ ,‬ביום י"א לחודש תמוז שנת תש"ע לבה"ע‪ ,‬ועייננו‬
‫בדו"ד בין מר ישראל מאיר קין לאשתו לאנא ועל סירובו החוזר ונשנה לסדר‬
‫לאשתו גט פיטורין כהלכה‪ .‬ולמרות מאמצים אדירים לפייס אותו ולתווך בין‬
‫הצדדים‪ ,‬מר קין הנ"ל מסרב בכל תוקף לגרש את אשתו כדמו"י‪.‬‬
‫ועל כן‪ ,‬יצא מאיתנו לפסוק את דינו כדין "מסרב" ואינו ציית לדינא‪ ,‬ודינו מבואר‬
‫בשו"ע יו"ד סימן של"ד‪ .‬וחובה מוטלת על כל מי שיש בידו להשפיע עליו לשחרר‬
‫את אשתו מכבלי העיגון ושיהא ציית לדינא‪.‬‬
‫וע"ז באנו על החתום בעיר נוא יארק‪:‬‬

(Free translation)

Order of Contempt (Seruv)
The three of us sat together on 11 Tammuz 5770 (June 23rd, 2010), and we deliberated on the
dispute between Mr. Israel Meir Kin and his wife, Lonna, and his repeated refusal to arrange a
Get (writ of Jewish divorce) for his wife in accordance with Jewish law. Despite extraordinary
attempts to appease him and to mediate between the two sides, Mr. Kin adamantly refuses to
divorce his wife in accordance with Jewish law.

Therefore, we determine that he is considered a “Sarvan” (recalcitrant) and does not comply
with Jewish law, and the ramifications of this status are elaborated in Shulchan Aruch, Yoreh
Deah siman 334. It is incumbent upon anyone who is capable, to influence him to free his wife
from an agunah’s chains and comply with Jewish law.

We hereby affix our signatures in New York City:
(Rabbi Hershel Schachter)
(Rabbi Nachum Sauer)
(Rabbi Avrohom Union)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful