BULETIN LUNAR

MARTIE 2010

(Seciune statistic)

Anul XVIII, nr. 197

ISSN 1224–2098

NOT
Datele statistice, valabile la data de 7 mai 2010,
au fost furnizate de Institutul Naional de Statistic,
Ministerul Finanelor Publice, Bursa de Valori Bucureti,
Biroul de Credit i Banca Naional a României.
Unele dintre aceste date au caracter provizoriu,
urmând a revizuite în publicaiile ulterioare.
Redactarea nal i tehnoredactarea
au fost realizate de Direcia Studii Economice.
Reproducerea publicaiei este interzis, iar utilizarea datelor
în diferite lucrri este permis numai cu indicarea sursei.
tel. 021/312 43 75; fax 021/314 97 52
Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, Bucureti
www.bnr.ro

Seciune statistic

3/2010 BULETIN LUNAR

13

Seciune statistic

Cuprins
1. Principalii indicatori macroeconomici .....................................................................................................16
2. Preuri din economie ................................................................................................................................18
2.1. Preurile de consum pe principalele mrfuri i servicii ...................................................................18
2.2. Preurile produciei industriale pe total, piaa intern i piaa extern ............................................19
3. Indicatori de politic monetar ................................................................................................................20
3.1. Operaiunile monetare ale Bncii Naionale a României ................................................................20
3.2. Facilitile permanente acordate instituiilor
de credit de ctre Banca Naional a României ...............................................................................20
3.3. Rezervele minime obligatorii ..........................................................................................................20
4. Baza monetar ..........................................................................................................................................21
5. Bilanurile monetare ale instituiilor nanciare monetare .......................................................................22
5.1. Bilanul monetar al Bncii Naionale a României ...........................................................................22
5.2. Bilanul monetar agregat al altor instituii nanciare monetare
(instituii de credit i fonduri de pia monetar) ............................................................................24
5.3. Bilanul consolidat net al instituiilor nanciare monetare
(BNR i alte instituii nanciare monetare) .....................................................................................26
6. Masa monetar M3 i contrapartida acesteia ...........................................................................................28
7. Structura depozitelor atrase i a creditelor acordate de ctre instituiile nanciare monetare
pe tipuri de sectoare instituionale ...........................................................................................................30
7.1. Depozitele rezidenilor clieni neguvernamentali ...........................................................................30
7.2. Depozitele gospodriilor populaiei ................................................................................................31
7.3. Depozitele atrase de la societile nenanciare, instituiile nanciare nemonetare,
administraia public i nerezideni .................................................................................................32
7.4. Creditul intern .................................................................................................................................34
7.5. Creditul acordat gospodriilor populaiei ........................................................................................36
7.6. Creditul acordat societilor nenanciare, instituiilor nanciare nemonetare,
administraiei publice i nerezidenilor ...........................................................................................37
8. Activele i pasivele fondurilor de investiii .............................................................................................38
8.1. Structura bilanier ..........................................................................................................................38
8.1.1. Fonduri de pia monetar (FPM) .........................................................................................38
8.1.2. Fonduri de investiii, altele decât fondurile de pia monetar (FI)......................................38
8.2. Titluri de valoare deinute, altele decât aciunile ............................................................................39
8.2.1. Fonduri de pia monetar (FPM) .........................................................................................39
8.2.2. Fonduri de investiii, altele decât fondurile de pia monetar (FI)......................................39
8.3. Aciuni i alte participaii de capital deinute ..................................................................................40
8.3.1. Fonduri de pia monetar (FPM) .........................................................................................40
8.3.2. Fonduri de investiii, altele decât fondurile de pia monetar (FI)......................................40
8.4. Aciuni/uniti de fond emise - Fonduri de investiii, altele decât fondurile de pia
monetar (FI) ...................................................................................................................................41
9. Situaia activelor i pasivelor bilaniere ale instituiilor nanciare nebancare
înscrise în Registrul general .....................................................................................................................42
9.1. Structura bilanier în dinamic ......................................................................................................42
9.2. Structura bilanier la 31 decembrie 2009 pe tipuri de instituii nanciare nebancare
înscrise în Registrul general ..................................................................................................................42
9.3. Credite acordate gospodriilor populaiei .......................................................................................42
9.4. Credite acordate societilor nenanciare, altor sectoare instituionale i nerezidenilor ...............43
10. Ratele medii ale dobânzii practicate de instituiile de credit .................................................................44
10.1. Depozite la termen în lei ...............................................................................................................44
10.1.1. Depozite existente în sold ...................................................................................................44
10.1.2. Depozite noi ........................................................................................................................44
10.2. Depozite la termen în euro ............................................................................................................45
10.2.1. Depozite existente în sold ...................................................................................................45
10.2.2. Depozite noi ........................................................................................................................45

14

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.3. Depozite în lei pe tipuri de depozite..............................................................................................46
10.3.1. Depozite existente în sold ...................................................................................................46
10.3.2. Depozite noi la termen ........................................................................................................46
10.4. Depozite în euro pe tipuri de depozite ..........................................................................................47
10.4.1. Depozite existente în sold ...................................................................................................47
10.4.2. Depozite noi la termen ........................................................................................................47
10.5. Credite în lei ..................................................................................................................................48
10.5.1. Credite existente în sold ......................................................................................................48
10.5.2. Credite noi...........................................................................................................................48
10.6. Credite în euro ...............................................................................................................................49
10.6.1. Credite existente în sold ......................................................................................................49
10.6.2. Credite noi...........................................................................................................................49
10.7. Credite în lei pe tipuri de credite ...................................................................................................50
10.7.1. Credite existente în sold ......................................................................................................50
10.7.2. Credite noi...........................................................................................................................51
10.8. Credite în euro pe tipuri de credite ................................................................................................52
10.8.1. Credite existente în sold ......................................................................................................52
10.8.2. Credite noi...........................................................................................................................53
11. Indicatori de risc bancar .........................................................................................................................54
11.1. Situaia clasicrii creditelor pentru bnci (persoane juridice române) ........................................54
11.2. Principalii indicatori de prudenialitate .........................................................................................56
11.3. Restane mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele zice .................................................57
11.4. Informaii de risc bancar* .............................................................................................................57
11.5. Credite acordate i angajamente asumate de instituiile de credit* ...............................................58
11.6. Credite acordate de instituiile de credit* ......................................................................................60
11.7. Credite acordate i angajamente asumate de IFN-urile înscrise în Registrul special*..................62
11.8. Credite acordate de IFN-urile înscrise în Registrul special*.........................................................63
11.9. Situaia instrumentelor de plat de debit refuzate .........................................................................64
11.10. Situaia titularilor de cont care au generat incidente de plat .....................................................64
12. Indicatori ai pieei monetare ..................................................................................................................65
13. Indicatori ai pieei valutare ....................................................................................................................66
13.1. Piaa valutar interbancar ............................................................................................................66
13.2. Cursuri zilnice pe piaa valutar, martie 2010...............................................................................66
14. Indicatori ai pieei de capital ..................................................................................................................67
14.1. Bursa de Valori Bucureti - Piaa reglementat ............................................................................67
14.2. Bursa de Valori Bucureti - Piaa RASDAQ ................................................................................67
15. Indicatori ai balanei de pli i poziiei investiionale internaionale ...................................................68
15.1. Balana de pli ..............................................................................................................................68
15.2. Principalii indicatori ai poziiei investiionale internaionale .......................................................70
15.3. Poziia investiional internaional a României ...........................................................................72
16. Indicatori ai administraiei publice* ......................................................................................................73
Precizri metodologice ................................................................................................................................75

Simboluri folosite în tabele:
… = lips date
– = valoare nul
0 = valoare subunitar mai mic decât 0,5
x = nu este cazul
p.a. = pe an
c = condenial (valoarea c se atribuie în cazul în care indicatorul se obine din agregarea de date care
provin de la maxim doi raportori)
Datorit rotunjirilor, este posibil ca totalurile s nu corespund sumei componentelor.

3/2010 BULETIN LUNAR

15

Seciune statistic

1. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI
(variaie procentual anual, dac nu se specic altfel)

2005
2006
2007
2008
2009

Produsul intern brut1
real deflator
nominal
(mil. lei;
preuri
curente)
288 954,6
4,2
12,2
344 650,6
7,9
10,6
416 006,8
6,3
13,5
514 654,0
7,3
15,2
491 273,7
–7,1
2,8

2009 T1
T2
T3
T4

96 616,7
112 073,0
130 288,7
152 295,3

–6,2
–8,7
–7,1
–6,5

9,8
5,4
–1,6
0,6

–13,0
–8,2
–4,3
4,0

–1,4
9,2
15,8
26,6

5,66
1,38
–1,31
2,01

2,7
–29,7
–30,6
–39,9

–5,2
–13,6
–12,2
–9,4

–37,3
–39,3
–43,1
–27,5

–6,1
–19,2
–20,4
–14,6

2010 T1

4,1

3,56

–7,5

–17,8

8,4

2009 mar.

x

x

x

–8,4

5,7

3,88

x

–5,5

–40,2

–8,4

apr.
mai
iun.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

–10,0
–10,0
–4,4

5,9
7,1
14,5

2,94
1,35
–0,09

x
x
x

–10,5
–13,7
–16,4

–31,5
–40,4
–45,3

–18,3
–16,2
–22,8

iul.
aug.
sep.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

–4,1
–5,6
–3,3

15,5
14,2
17,5

–1,59
–1,13
–1,20

x
x
x

–12,9
–12,0
–11,8

–44,5
–43,4
–41,2

–20,4
–21,5
–19,0

oct.
nov.
dec.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

–2,6
5,3
11,6

18,7
28,0
35,4

–0,67
2,61
4,21

x
x
x

–10,6
–9,0
–8,5

–32,1
–27,7
–21,7

–16,3
–18,8
–8,3

2010 ian.
feb.
mar.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

6,1
–0,4
6,6

26,9
17,2

3,27
2,94
4,51

x
x
x

–12,4
–8,1
–2,4

–29,7
–22,4
–3,7

8,8
8,0
8,1

Perioada

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Comer interior2,4,5
cu amautovehicule i
nuntul6
motociclete7

Producia
industrial2

Productivitatea
muncii în
industrie2

Preurile
produciei
industriale3

Investiii
realizate în
economia
naional

–3,1
9,3
10,3
2,7
–5,5

–0,4
12,9
15,2
6,8
12,5

8,20
9,64
7,58
15,30
1,87

10,8
19,7
20,9
17,1
–29,1

16,2
19,1
20,4
20,7
–10,3

27,0
35,9
70,8
9,7
–37,3

11,9
28,2
9,6
2,3
–15,6

Sold cont
Comer exterior8
curent8,9
(bunuri fob, mil. EUR)
Export
Import
Sold (mil. EUR)

Investiii
directe,
net8,9
(mil. EUR)

Servicii
de pia
prestate
populaiei2,4,5

Numrul
Câtigul salarial
Situaia omajului11
salariailor
rata mediu în economie
numr total
din 
omeri omajului
brut
net
înregistrai înregistrat
economie10
(%)
(mii persoane) (mii persoane)
4 559,0
523,0
5,9
17,0
23,7
4 667,0
460,5
5,2
18,9
16,8
4 885,0
367,8
4,1
22,6
21,0
4 806,0
403,4
4,4
23,6
22,9
4 594,6
709,4
7,8
8,4
7,7

Costul forei
de munc în
economie2,12

22 255
25 850
29 549
33 725
29 116

30 061
37 609
47 371
52 834
35 903

–7 806
–11 759
–17 822
–19 109
–6 787

–6 888
–10 156
–16 714
–16 157
–5 168

5 237
8 723
7 047
9 308
4 400

2009 T1
T2
T3
T4

6 601
7 041
7 626
7 848

8 148
8 765
9 299
9 691

–1 547
–1 724
–1 673
–1 843

–910
–2 431
–3 493
–5 168

1 471
2 593
3 669
4 400

4 724,4
4 618,1
4 505,1
4 367,7

513,6
548,9
625,1
709,4

5,6
6,0
6,9
7,8

17,1
9,2
6,8
1,9

16,7
8,9
5,6
1,0

19,13
10,97
7,98
2,09

2010 T1

765,3

8,4

6,3

5,6

2009 mar.

2 591

3 010

–419

–910

1 471

4 724,4

513,6

5,6

18,4

17,6

x

apr.
mai
iun.

2 163
2 311
2 567

2 843
2 855
3 067

–680
–544
–500

–1 468
–1 966
–2 431

1 769
2 134
2 593

4 693,0
4 657,8
4 618,1

517,7
526,8
548,9

5,7
5,8
6,0

10,2
8,9
8,6

9,8
8,7
8,3

x
x
x

iul.
aug.
sep.

2 806
2 207
2 613

3 100
2 734
3 465

–294
–527
–852

–2 741
–2 747
–3 493

2 979
2 963
3 669

4 578,2
4 537,7
4 505,1

572,6
601,7
625,1

6,3
6,6
6,9

7,5
6,8
6,2

6,3
5,6
4,9

x
x
x

oct.
nov.
dec.

2 749
2 759
2 340

3 382
3 325
2 984

–633
–566
–644

–4 046
–4 600
–5 168

3 622
3 610
4 400

4 463,2
4 419,2
4 367,7

653,9
683,1
709,4

7,1
7,5
7,8

4,8
1,2

3,6
0,4
–0,8

x
x
x

2010 ian.
feb.
mar.

2 318
2 565

2 540
2 915

–222
–350

–144
–754

274
445

4 333,8
4 313,2

741,0
762,4
765,3

8,1
8,3
8,4

7,0
4,1
7,9

5,2
3,9
7,6

x
x
x

12,01
23,32
20,53
19,41

Sursa: Institutul Naional de Statistic, Ministerul Finanelor Publice, Banca Naional a României.
1) 2005-2007 - date definitive; 2008 - date semidefinitive, 2009 - date provizorii; 2) serie brut; 3) pentru piaa intern i piaa extern; 4) volumul cifrei de
afaceri; 5) fr TVA; 6) cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete; 7) comerul cu ridicata i cu amnuntul, întreinerea i repararea
autovehiculelor i a motocicletelor; 8) date revizuite; 9) cumulat de la începutul anului; 10) datele anuale sunt valori medii; 11) la sfâritul perioadei;
12) total industrie, construcii, servicii;

16

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

Preuri de consum
IPC| CORE113 CORE214

IAPC15

Cursul de schimb
al pieei valutare
(RON/EUR)
mediu al la sfâritul
perioadei perioadei
3,6234
3,6771
3,5245
3,3817
3,3373
3,6102
3,6827
3,9852
4,2373
4,2282

Creditul intern11,18
(mil. lei)
credit
total,
neguverdin care:
namental
63 102,9
59 806,3
95 924,3
92 378,5
157 751,3
148 180,7
215 260,9
198 055,7
246 697,5
199 882,0

Rata dobânzii practicate
de instituiile de credit16,17
(% p.a.)
la credite
la depozite
la termen
21,04
8,34
14,83
6,51
13,32
6,70
15,07
9,55
17,30
11,89

2005
2006
2007
2008
2009

9,00
6,56
4,84
7,85
5,59

7,42
5,16
4,00
7,94
5,46

6,38
4,82
4,43
7,16
6,05

9,1
6,6
4,9
7,9
5,6

2009 T1
T2
T3
T4

6,77
6,09
4,99
4,56

6,44
5,60
5,13
4,71

7,02
6,37
5,80
5,08

6,8
6,1
5,0
4,5

4,2662
4,1923
4,2247
4,2659

4,2348
4,2067
4,1981
4,2282

18,05
17,76
16,73
16,58

14,33
13,45
10,65
9,52

231 924,9
234 796,5
241 918,5
246 697,5

202 617,0
198 056,3
198 914,7
199 882,0

2010 T1

4,63

5,03

4,90

4,6

4,1156

4,0958

15,63

8,57

250 108,6

199 404,1

2009 mar.

6,71

6,40

6,90

6,7

4,2821

4,2348

18,15

14,53

231 924,9

202 617,0

apr.
mai
iun.

6,45
5,95
5,86

6,02
5,46
5,33

6,71
6,31
6,08

6,5
5,9
5,9

4,1954
4,1689
4,2126

4,1835
4,1786
4,2067

18,08
17,73
17,46

14,22
13,52
12,64

232 329,8
232 266,4
234 796,5

200 553,8
199 079,5
198 056,3

iul.
aug.
sep.

5,06
4,96
4,94

5,38
5,01
4,99

5,82
5,71
5,86

5,0
4,9
4,9

4,2168
4,2185
4,2389

4,2127
4,2231
4,1981

17,00
16,68
16,50

11,51
10,51
9,92

242 891,6
243 380,1
241 918,5

197 904,9
198 682,8
198 914,7

oct.
nov.
dec.

4,30
4,65
4,74

4,26
4,86
5,02

5,09
5,23
4,92

4,3
4,6
4,7

4,2848
4,2881
4,2248

4,2955
4,2738
4,2282

16,60
16,57
16,58

9,62
9,50
9,43

241 056,8
248 191,7
246 697,5

201 214,4
200 853,7
199 882,0

2010 ian.
feb.
mar.

5,20
4,49
4,20

5,51
4,97
4,63

5,32
4,98
4,41

5,2
4,5
4,2

4,1409
4,1179
4,0879

4,1220
4,1073
4,0958

16,30
15,60
14,96

9,13
8,60
8,03

248 849,4
250 087,5
250 108,6

199 280,9
199 167,1
199 404,1

apr.

4,1285

4,1276

Perioada

Agregatele monetare11,18
(mil. lei)
M2
M3

M1

Rezervele internaionale11
(mil. EUR)
total
aur
valute

Datoria
extern
pe TML8,11,19
(mil. EUR)

Serviciul Bugetul general
datoriei
consolidat9
externe (sold), deficit(–)
pe TML8,9
excedent(+)
(mil. lei)
(mil. EUR)
–2 268,4
5 306,1
6 499,7
–5 651,0
8 466,0
–9 448,3
13 056,1
–24 654,9
11 958,2
–36 400,6

2005
2006
2007
2008
2009

86 525,5
110 821,0
148 115,5
174 027,8
189 634,5

86 230,3
110 442,3
148 043,6
173 628,8
188 017,3

33 760,2
48 726,1
79 914,3
92 548,5
79 369,3

18 259,2
22 935,2
27 186,8
28 269,9
30 858,6

1 460,5
1 625,1
1 879,5
2 049,4
2 555,7

16 798,7
21 310,1
25 307,3
26 220,5
28 302,9

24 641,5
28 622,2
38 711,2
51 761,9
65 465,2

2009 T1
T2
T3
T4

175 288,3
180 325,7
183 819,1
189 634,5

174 881,7
179 482,0
182 531,8
188 017,3

81 456,4
81 705,4
80 578,5
79 369,3

27 426,4
28 689,9
30 615,6
30 858,6

2 305,7
2 223,9
2 276,3
2 555,7

25 120,7
26 466,0
28 339,3
28 302,9

52 497,3
59 020,1
64 635,1
65 465,2

2 416,9
5 679,6
7 649,3
11 958,2

–7 925,1
–14 383,1
–25 563,2
–36 400,6

2010 T1

189 976,6

187 820,3

76 460,2

34 784,2

2 747,7

32 036,5

–8 218,8

2009 mar.

175 288,3

174 881,7

81 456,4

27 426,4

2 305,7

25 120,7

52 497,3

2 416,9

–7 925,1

apr.
mai
iun.

176 365,6
177 304,7
180 325,7

175 808,3
176 620,8
179 482,0

80 476,9
79 861,1
81 705,4

27 113,4
29 161,2
28 689,9

2 227,3
2 309,5
2 223,9

24 886,1
26 851,7
26 466,0

52 462,2
58 069,9
59 020,1

3 194,8
3 707,6
5 679,6

–9 357,1
–11 303,8
–14 383,1

iul.
aug.
sep.

181 384,0
183 963,3
183 819,1

180 373,0
182 785,3
182 531,8

81 459,1
82 798,3
80 578,5

29 540,2
29 950,5
30 615,6

2 213,9
2 207,2
2 276,3

27 326,3
27 743,3
28 339,3

61 194,9
61 711,6
64 635,1

5 857,6
6 640,3
7 649,3

–17 580,9
–22 305,0
–25 563,2

oct.
nov.
dec.

183 992,1
185 553,4
189 634,5

182 564,2
184 057,6
188 017,3

78 205,4
78 640,8
79 369,3

30 747,0
31 333,4
30 858,6

2 345,2
2 596,6
2 555,7

28 401,8
28 736,8
28 302,9

64 958,5
64 926,4
65 465,2

8 302,1
10 066,4
11 958,2

–25 507,6
–29 749,5
–36 400,6

2010 ian.
feb.
mar.

185 996,3
187 539,4
189 976,6

184 277,8
185 677,1
187 820,3

76 617,0
76 816,2
76 460,2

30 623,0
32 465,8
34 784,2

2 585,8
2 726,4
2 747,7

28 037,2
29 739,4
32 036,5

65 839,4
67 736,6

720,3
2 312,8

+15,3
–5 818,8
–8 218,8
35 329,7
2 943,8
32 385,9apr.
13) IPC minus preuri administrate; 14) CORE1 minus preuri volatile (legume, fructe, ou, combustibili); 15) indicele armonizat al preurilor de consum,
conform metodologiei utilizate de Eurostat; 16) valori medii; 17) societi nefinanciare i gospodrii ale populaiei, la operaiuni în lei, sold; 18) seriile de
date statistice aferente perioadei 2005-2006 sunt retratate pentru a se asigura comparabilitatea; 19) sunt incluse i depozitele pe termen mediu i lung ale
bncilor strine la bncile rezidente.

3/2010 BULETIN LUNAR

17

Seciune statistic

2. PREȚURI DIN ECONOMIE
2.1. Prețurile de consum pe principalele mărfuri şi servicii
(procente)

Variaie lunar

Perioada

servicii

0,46
0,09
0,73
0,49
0,03

produse
nealimentare
0,78
0,67
0,29
0,48
0,62

1,03
0,42
0,69
0,62
0,55

Indice fa de sfâritul anului
anterior
Total
produse
produse
alimentare
nealimentare
108,64
105,66
109,82
104,87
101,07
108,33
106,57
109,14
103,60
106,30
106,02
105,96
104,74
100,38
107,72

113,15
105,12
108,55
107,71
106,86

Indice fa de aceeai perioad
a anului anterior
Total
produse
produse servicii
alimentare
nealimentare
109,01
106,11
111,27
110,53
106,56
103,84
108,47
108,20
104,84
103,89
104,99
106,63
107,85
109,22
106,36
108,57
105,59
103,25
106,22
108,97

0,20
0,04
0,07

0,28
-0,03
-0,05

-0,20
-0,03
0,13

1,04
0,38
0,16

100,20
100,24
100,31

100,28
100,25
100,20

99,80
99,77
99,90

101,04
101,42
101,58

104,01
103,81
103,66

101,03
100,45
99,97

106,12
105,92
105,95

105,60
106,30
106,52

apr.
mai
iun.

0,52
0,64
0,14

0,49
0,23
0,32

0,84
0,33
0,08

-0,20
2,31
-0,09

100,83
101,48
101,62

100,69
100,92
101,24

100,74
101,07
101,15

101,38
103,72
103,63

103,77
103,81
103,80

100,02
100,17
100,95

106,43
105,51
105,12

105,86
107,96
107,00

iul.
aug.
sep.

0,29
0,86
1,08

0,56
1,68
1,94

0,44
0,08
0,19

-0,67
1,06
1,42

101,91
102,79
103,90

101,81
103,52
105,53

101,60
101,68
101,87

102,94
104,03
105,51

103,99
104,96
106,03

102,78
105,41
108,17

104,38
104,14
104,09

105,70
106,04
106,30

oct.
nov.
dec.

0,97
0,93
0,64

1,30
1,17
0,92

0,69
0,61
0,39

0,98
1,21
0,67

104,91
105,89
106,57

106,90
108,15
109,14

102,57
103,20
103,60

106,54
107,83
108,55

106,84
106,67
106,57

109,52
109,39
109,14

104,73
104,09
103,60

106,36
107,32
108,55

2008 ian.
feb.
mar.

0,86
0,70
0,67

0,80
0,38
0,55

0,37
1,08
0,67

2,12
0,51
0,92

100,86
101,57
102,25

100,80
101,18
101,74

100,37
101,45
102,13

102,12
102,64
103,58

107,26
107,97
108,63

109,71
110,16
110,82

104,19
105,34
105,91

109,71
109,85
110,69

apr.
mai
iun.

0,52
0,49
0,28

1,05
0,53
0,32

0,46
0,47
0,28

-0,44
0,45
0,19

102,78
103,28
103,57

102,81
103,35
103,68

102,60
103,08
103,37

103,12
103,58
103,78

108,62
108,46
108,61

111,44
111,77
111,77

105,51
105,66
105,87

110,42
108,41
108,71

iul.
aug.
sep.

0,69
-0,09
0,40

-0,68
0,20
0,33

2,31
0,00
0,19

-0,30
-0,90
1,05

104,28
104,19
104,61

102,98
103,19
103,53

105,76
105,76
105,96

103,47
102,54
103,62

109,04
108,02
107,30

110,40
108,79
107,08

107,84
107,75
107,75

109,11
106,99
106,60

oct.
nov.
dec.

1,06
0,32
0,23

1,14
0,73
0,52

0,52
-0,05
-0,47

2,23
0,38
1,30

105,72
106,06
106,30

104,71
105,47
106,02

106,51
106,46
105,96

105,93
106,33
107,71

107,39
106,74
106,30

106,91
106,45
106,02

107,58
106,87
105,96

107,92
107,04
107,71

2009 ian.
feb.
mar.

1,24
0,88
0,50

0,71
0,32
0,39

0,83
1,31
0,68

3,27
1,03
0,33

101,24
102,13
102,64

100,71
101,03
101,42

100,83
102,15
102,84

103,27
104,33
104,67

106,71
106,89
106,71

105,93
105,87
105,69

106,43
106,68
106,69

108,92
109,48
108,84

apr.
mai
iun.

0,27
0,01
0,20

0,03
-0,05
-0,18

0,81
0,03
0,42

-0,45
0,11
0,43

102,92
102,93
103,14

101,45
101,40
101,22

103,67
103,70
104,14

104,20
104,31
104,76

106,45
105,95
105,86

104,62
104,02
103,50

107,06
106,59
106,74

108,84
108,47
108,73

iul.
aug.
sep.

-0,07
-0,19
0,39

-0,50
-1,06
-0,16

0,14
0,34
0,79

0,32
0,32
0,51

103,07
102,87
103,27

100,71
99,64
99,48

104,29
104,64
105,47

105,10
105,44
105,98

105,06
104,96
104,94

103,69
102,38
101,88

104,48
104,83
105,47

109,41
110,76
110,17

oct.
nov.
dec.

0,44
0,67
0,32

0,15
0,41
0,34

0,46
1,11
0,54

0,94
0,14
-0,25

103,72
104,41
104,74

99,63
100,04
100,38

105,96
107,14
107,72

106,98
107,13
106,86

104,30
104,65
104,74

100,88
100,56
100,38

105,40
106,63
107,72

108,78
108,52
106,86

2010 ian.
feb.
mar.

1,68
0,20
0,22

0,43
0,24
0,17

3,20
0,24
0,38

0,36
0,00
-0,09

101,68
101,88
102,10

100,43
100,67
100,84

103,20
103,45
103,84

100,36
100,36
100,27

105,20
104,49
104,20

100,10
100,02
99,80

110,25
109,09
108,76

103,85
102,80
102,37

apr.Sursa: Institutul Naional de Statistic.

Total

produse
alimentare

2005
2006
2007
2008
2009

0,69
0,40
0,53
0,51
0,39

2007 ian.
feb.
mar.

18

servicii

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

2.2. Prețurile producției industriale pe total, piața internă şi piața externă
(indice fa de aceeai perioad a anului anterior, %)

Perioada

Industrie - total

Industria extractiv

Total

piaa
intern

piaa
extern

Total

piaa
intern

piaa
extern

Total

piaa
intern

Energie electric i
termic, gaze, ap cald 
i aer condiionat*
piaa
Total,
piaa
extern
intern
din care:

2005
2006
2007
2008
2009

108,20
109,64
107,58
115,30
101,87

110,83
110,25
108,43
112,82
102,14

101,70
108,00
105,27
122,30
101,16

125,97
124,21
115,29
111,48
91,86

126,38
124,38
115,33
111,44
91,60

100,69
110,84
111,35
115,57
114,61

106,60
109,60
107,09
117,82
101,56

109,34
110,43
108,02
115,59
101,75

101,70
108,00
105,26
122,31
101,20

111,34
105,03
107,13
104,32
106,95

111,34
105,03
107,13
104,32
106,78

2007 ian.
feb.
mar.

108,09
107,67
108,18

109,96
108,63
109,26

103,03
105,00
105,24

114,62
103,13
109,39

114,74
103,14
109,33

104,99
103,07
114,67

108,18
108,41
108,65

110,88
110,17
110,42

103,03
105,01
105,23

104,97
104,79
104,76

104,97
104,79
104,76

apr.
mai
iun.

108,02
107,13
106,35

109,09
108,31
107,35

105,10
103,92
103,59

119,42
116,82
112,49

119,48
116,77
112,47

114,42
121,24
114,36

107,10
106,16
105,47

108,14
107,32
106,44

105,10
103,90
103,58

108,38
108,37
108,38

108,38
108,37
108,38

iul.
aug.
sep.

105,06
105,29
107,25

107,05
106,83
107,54

99,67
101,16
106,47

118,86
114,16
115,83

118,95
114,23
115,88

110,72
107,22
110,51

103,43
104,04
106,41

105,37
105,54
106,38

99,66
101,15
106,47

108,36
108,36
108,39

108,36
108,36
108,39

oct.
nov.
dec.

108,20
109,39
110,37

108,68
109,23
109,35

106,86
109,85
113,22

122,32
118,25
117,94

122,44
118,37
117,96

111,21
108,34
115,71

107,25
108,97
111,12

107,44
108,54
110,08

106,85
109,84
113,23

108,40
108,48
104,04

108,40
108,48
104,04

2008 ian.
feb.
mar.

113,02
114,29
115,21

110,78
112,25
112,93

119,47
120,10
121,68

116,49
125,96
121,34

116,43
125,94
121,38

121,41
127,17
117,93

114,65
115,65
117,12

112,31
113,48
114,88

119,46
120,10
121,68

103,82
103,88
103,88

103,82
103,88
103,88

apr.
mai
iun.

114,81
116,62
118,92

112,53
112,92
114,88

121,28
127,17
130,47

113,59
111,27
118,41

113,61
111,31
118,47

111,19
108,00
112,67

117,93
120,37
122,84

116,25
117,01
119,06

121,30
127,20
130,48

100,41
100,41
100,40

100,41
100,41
100,40

iul.
aug.
sep.

120,33
119,07
117,93

116,36
116,58
114,74

131,86
126,10
126,84

115,33
112,85
103,73

115,35
112,82
103,62

113,44
117,15
113,77

123,93
122,15
121,28

120,06
120,18
118,48

131,88
126,11
126,86

105,25
106,61
106,60

105,25
106,61
106,60

oct.
nov.
dec.

116,06
110,70
107,26

113,17
110,07
106,93

124,16
112,41
108,19

105,79
102,68
95,20

105,67
102,53
95,02

116,66
117,04
112,45

118,70
112,04
108,18

115,96
111,84
108,18

124,18
112,41
108,19

106,82
106,81
106,94

106,82
106,81
106,94

2009 ian.
feb.
mar.

106,98
106,18
103,88

106,39
105,81
103,79

108,58
107,15
104,10

96,58
92,71
91,83

96,41
92,52
91,57

110,55
109,09
113,61

107,53
106,81
103,91

106,96
106,60
103,79

108,63
107,20
104,15

108,09
108,11
108,10

107,86
107,88
107,87

apr.
mai
iun.

102,94
101,35
99,91

103,04
102,48
101,23

102,71
98,47
96,61

90,04
91,70
85,63

89,74
91,41
85,30

117,69
117,18
116,85

102,37
100,24
99,02

102,17
101,18
100,29

102,75
98,50
96,67

110,84
111,07
110,58

110,70
110,92
110,43

iul.
aug.
sep.

98,41
98,87
98,80

99,34
99,00
99,86

96,04
98,55
96,10

85,07
88,06
96,35

84,73
87,74
96,09

118,21
118,06
118,02

97,88
98,57
97,82

98,86
98,56
98,73

96,07
98,59
96,15

105,91
104,00
104,55

105,78
103,84
104,40

oct.
nov.
dec.

99,33
102,61
104,21

100,07
101,92
103,55

97,44
104,47
105,95

90,86
95,99
99,66

90,59
95,78
99,54

114,89
112,81
109,01

98,86
102,66
104,36

99,60
101,68
103,53

97,49
104,58
105,98

104,40
104,16
104,50

104,26
104,07
104,28

99,01
97,78
99,82

99,69
97,55
94,90

103,10
102,57
104,34

103,53
102,88
104,52

102,28
101,91
104,01

105,11
106,08
106,76

105,21
105,86
105,89

2010 ian.
103,27
103,65
102,25
99,02
feb.
102,94
103,24
102,06
97,78
mar.
104,51
104,51
104,49
99,74
Sursa: Institutul Naional de Statistic.
*) Pentru piaa extern, seria de date nu este disponibil.

3/2010 BULETIN LUNAR

Industria prelucrtoare

19

Seciune statistic

3. INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ
3.1. Operațiunile monetare ale Băncii Naționale a României
Perioada

Rata
Repo
Reverse repo
Depozite atrase
dobânzii
Tranzacii
Stoc
Tranzacii
Stoc
Tranzacii
Stoc
de
rata
medie
rata
medie
rata
medie
rata
medie
rata
medie
rata
medie
referin
zilnic dobânzii
zilnic dobânzii
zilnic dobânzii
zilnic dobânzii
zilnic dobânzii
zilnic dobânzii
(% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.) (mil. lei) (% p.a.)

2009 mar.

10,14

690,3

10,09

13 241,7

10,10

168,8

10,00

464,9

10,00

x

x

apr.
mai
iun.

10,07
10,02
9,71

811,4
643,8
748,4

10,03
9,71
9,50

14 360,2
14 400,0
15 196,5

10,07
9,92
9,54

25,0
7,7

10,00
9,50
x

387,6
34,8

10,00
9,50
x

103,3

10,00
x
x

144,7

10,00
x
x

iul.
aug.
sep.

9,50
9,00
8,53

697,7
403,7
381,0

9,00
8,50
8,50

15 348,8
8 923,4
2 520,8

9,23
8,92
8,50

94,9
23,1
77,9

9,00
9,00
8,50

492,9
109,6
228,6

9,00
9,00
8,50107,0

x
x
8,50314,0

x
x
8,50

oct.
nov.
dec.

8,50
8,00
8,00

2 812,4
180,9
449,6

8,00
8,00
8,00

6 383,6
812,7
1 300,7

8,00
8,00
8,00x
x
xx
x
x


127,9

x
8,00
x


537,0

x
8,00
x

2010 ian.
feb.
mar.

8,00
7,50
7,25

303,3
937,6
27,3

7,50
7,25
7,00

2 283,5
4 229,7
141,8

7,70
7,27
7,00x
x
xx
x
xx
x
xx
x
x

0,1

6,50

0,6

6,50

apr.
7,00

x

x

x

x
Not: În perioada martie 2009 - aprilie 2010, Banca Naional a României nu a emis certificate de depozit.

3.2. Facilitățile permanente acordate instituțiilor
de credit de către Banca Națională a României
Perioada

Credit
rata
volum
(mil. lei) dobânzii
(% p.a.)

Depozit
volum
rata
(mil. lei) dobânzii
(% p.a.)

3.3. Rezervele minime obligatorii

Perioada

Rata dobânzii la disponibiliti
ale instituiilor de credit
(% p.a.)
în lei
în USD
în EUR

Ratele rezervelor
minime obligatorii
(%)
în lei
în
valut

2009 mar.

16 009,0

14,00

9 922,2

6,00

2009 mar.

5,50 *

1,05 *

2,71 *

18,00

40,00

apr.
mai
iun.

139,0

352,0

14,00
13,50
13,50

4 595,6
10 380,4
4 170,6

6,00
5,50
5,50

apr.
mai
iun.

5,41 *
5,11 *
4,90 *

1,06 *
1,07 *
0,89 *

2,67 *
2,67
2,47 *

18,00
18,00
18,00

40,00
40,00
40,00

iul.
aug.
sep.

1 299,0
286,0
13 870,9

13,00
12,50
12,00

1 240,0
3 314,3
6 703,0

5,00
4,50
4,00

iul.
aug.
sep.

4,81 *
4,09 *
3,68 *

1,03 *
1,29 *
0,97 *

1,76 *
1,70 *
1,57 *

15,00 *
15,00
15,00

35,00 *
30,00 *
30,00

oct.
nov.
dec.

19 414,9
8 732,0
24 014,2

12,00
12,00
12,00

554,8
5 390,0
990,0

4,00
4,00
4,00

oct.
nov.
dec.

3,69 *
3,36 *
3,38 *

0,89 *
1,24 *
1,16 *

1,37 *
1,26 *
1,27 *

15,00
15,00
15,00

30,00
25,00 *
25,00

2010 ian.
feb.
mar.11,50
11,00
10,50

54 991,7
22 070,5
35 937,2

3,50
3,00
2,50

2010 ian.
feb.
mar.

2,89 *
2,65 *
2,52 *

1,19 *
0,71 *
0,89 *

1,27
1,19 *
1,19

15,00
15,00
15,00

25,00
25,00
25,00

apr.

10,50

80 068,2

2,50

apr.

20


*) Începând cu perioada de aplicare: 24 luna curent 23 luna urmtoare.

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

4. BAZA MONETARĂ
(milioane lei)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Numerar în casieriile IFM
medie
sfâritul
zilnic
perioadei
839,2
1 346,7
1 446,1
2 226,5
1 746,7
4 003,0
2 167,6
3 761,0
1 719,7
3 528,3

Numerar în circulaie
medie
sfâritul
zilnic
perioadei
9 306,2
11 385,5
13 230,9
15 129,9
18 101,1
21 441,7
24 743,2
25 286,8
25 883,2
23 973,0

Cont curent al IFM
medie
sfâritul
zilnic
perioadei
7 196,8
9 479,7
10 394,1
17 223,6
15 365,5
23 427,8
19 860,4
21 420,1
18 197,3
24 160,6

Baza monetar
medie
sfâritul
zilnic
perioadei
17 342,2
22 212,0
25 071,1
34 580,1
35 213,3
48 872,5
46 771,2
50 467,9
45 800,2
51 661,8

2007 ian.
feb.
mar.

2 010,1
1 565,6
1 543,9

2 664,0
2 477,5
2 548,2

14 748,5
14 783,2
15 726,0

13 490,9
14 163,3
14 985,6

12 815,3
13 746,5
15 229,1

13 786,6
12 736,0
16 360,2

29 573,8
30 095,2
32 499,1

29 941,6
29 376,9
33 894,0

apr.
mai
iun.

1 585,5
1 676,1
1 614,4

2 832,0
2 665,7
2 538,2

16 481,4
16 975,1
17 641,8

15 462,5
15 905,9
17 305,4

12 460,7
16 830,3
13 499,4

8 835,7
15 543,7
13 818,5

30 527,6
35 481,4
32 755,6

27 130,3
34 115,2
33 662,2

iul.
aug.
sep.

1 671,5
1 779,7
1 820,4

2 837,2
3 002,8
2 769,6

18 851,7
19 544,2
19 737,4

18 015,6
18 357,9
18 907,3

15 912,5
16 253,3
15 052,7

15 861,9
17 251,7
12 160,8

36 435,7
37 577,1
36 610,5

36 714,7
38 612,4
33 837,7

oct.
nov.
dec.

1 833,8
1 876,6
1 983,0

3 127,7
2 993,7
4 003,0

19 964,8
20 261,6
22 497,8

18 434,1
19 700,1
21 441,7

17 623,8
16 059,2
18 902,9

17 749,3
14 240,7
23 427,8

39 422,4
38 197,4
43 383,7

39 311,2
36 934,5
48 872,5

2008 ian.
feb.
mar.

2 266,6
2 042,2
2 001,3

3 502,5
3 315,5
3 719,3

22 471,0
22 360,0
22 965,2

20 731,8
21 154,0
21 558,9

17 569,3
20 444,4
18 805,5

20 660,5
21 334,8
20 421,3

42 306,9
44 846,7
43 772,0

44 894,8
45 804,3
45 699,5

apr.
mai
iun.

2 081,1
2 164,6
2 089,2

3 988,1
3 484,4
3 910,5

23 706,6
24 126,8
24 798,6

22 268,5
22 852,2
23 598,2

19 696,2
19 763,5
19 617,1

18 896,4
19 947,0
21 102,9

45 483,9
46 054,9
46 504,8

45 153,0
46 283,5
48 611,6

iul.
aug.
sep.

2 245,5
2 308,0
2 379,8

3 985,7
3 832,9
3 878,0

25 706,9
25 514,0
25 173,5

23 746,6
23 996,3
23 610,8

20 027,9
21 103,6
20 770,1

19 349,8
19 347,3
20 215,5

47 980,4
48 925,6
48 323,4

47 082,1
47 176,5
47 704,2

oct.
nov.
dec.

2 306,2
2 077,7
2 049,2

4 053,5
3 414,5
3 761,0

26 466,0
26 293,3
27 336,6

24 457,2
25 229,8
25 286,8

20 953,7
21 206,9
18 366,0

22 847,6
20 892,1
21 420,1

49 725,9
49 577,9
47 751,9

51 358,3
49 536,4
50 467,9

2009 ian.
feb.
mar.

1 985,5
1 775,9
1 696,7

3 208,8
3 048,6
2 981,5

26 491,6
25 980,4
25 708,1

24 943,2
24 821,9
23 943,8

18 929,1
19 406,3
19 353,9

21 982,3
21 526,9
23 389,8

47 406,2
47 162,6
46 758,7

50 134,2
49 397,4
50 315,1

apr.
mai
iun.

1 621,4
1 707,8
1 633,4

3 236,5
3 077,4
3 170,6

25 966,6
25 736,4
25 538,6

24 388,5
24 154,2
24 221,2

18 966,9
18 457,6
20 249,1

24 176,5
17 800,3
25 633,8

46 554,8
45 901,7
47 421,1

51 801,6
45 031,9
53 025,6

iul.
aug.
sep.

1 664,4
1 663,1
1 727,8

3 098,2
3 358,7
3 231,4

26 208,1
26 163,9
25 925,9

24 464,5
24 408,4
23 878,7

18 918,4
16 572,6
15 494,7

19 581,0
17 264,1
11 959,9

46 790,9
44 399,5
43 148,3

47 143,7
45 031,2
39 070,0

oct.
nov.
dec.

1 670,9
1 654,3
1 835,6

3 083,5
3 348,0
3 528,3

25 558,4
25 206,6
26 113,8

23 704,7
23 760,2
23 973,0

19 289,4
15 403,4
17 326,3

21 471,7
19 256,9
24 160,6

46 518,7
42 264,3
45 275,7

48 259,9
46 365,0
51 661,8

2010 ian.
1 756,0
25 332,8
16 156,0
2 940,1
23 826,6
feb.
1 634,2
25 140,6
17 567,1
2 909,6
24 621,3
mar.
1 681,6
25 705,0
16 277,6
3 029,8
24 246,3
Not: Mediile zilnice sunt calculate pe baza datelor operative zilnice.

17 353,9
20 326,9
18 491,2

43 244,8
44 341,9
43 664,2

44 120,6
47 857,9
45 767,3

3/2010 BULETIN LUNAR

21

Seciune statistic

5. BILANȚURILE MONETARE ALE INSTITUȚIILOR FINANCIARE MONETARE
5.1. Bilanțul monetar al Băncii Naționale a României
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total ACTIV
Total

Numerar 
i alte valori

Aur monetar

Active externe
Disponibil
DST la FMI

Credite*

Titluri de Aciuni i alte
participaii
valoare
de capital
negociabile
deinute
(altele decât
aciunile)
83 004,3
4 624,0

2009 mar.

136 895,3

119 870,8

0,1

9 748,1

377,2

22 117,1

apr.
mai
iun.

136 434,8
141 224,6
143 069,0

118 060,0
125 907,9
124 759,5

0,1
0,2
0,2

9 302,9
9 634,2
9 340,1

372,6
209,9
210,3

22 742,3
33 448,8
31 703,2

80 664,4
77 638,9
78 529,3

4 977,7
4 975,9
4 976,4

iul.
aug.
sep.

147 141,4
141 547,9
139 324,8

128 732,4
130 681,1
132 777,2

0,1
0,1
0,2

9 311,2
9 306,0
9 540,0

210,8
3 613,1
4 221,9

35 676,0
30 876,6
23 490,9

78 557,7
81 909,5
90 549,6

4 976,6
4 975,8
4 974,7

oct.
nov.
dec.

148 425,7
144 755,2
146 427,7

136 411,5
138 213,2
134 721,7

0,1
0,1
0,1

10 056,7
11 079,4
10 788,2

4 276,0
4 110,8
4 149,6

35 867,7
43 612,2
49 823,8

81 234,3
74 435,1
65 094,7

4 976,7
4 975,7
4 865,4

2010 ian.
feb.
mar.

138 814,3
146 255,5
149 003,8

130 577,0
137 642,9
146 734,2

0,1
0,2
0,1

10 641,3
11 179,8
11 235,6

4 128,9
4 015,2
3 980,2

45 209,5
50 673,9
59 188,1

65 733,2
66 908,8
67 465,9

4 863,9
4 865,1
4 864,3

Total

Numerar 
i alte valori

Active fixe

Alte active

2009 mar.

17 024,6

19,8

Active interne
Titluri de Aciuni i alte
valoare
participaii
negociabile
de capital
(altele decât
deinute
aciunile)
14 486,5
0,5
2,3

1 314,7

1 200,7

apr.
mai
iun.

18 374,8
15 316,7
18 309,5

19,0
19,2
18,5

15 930,7
12 738,8
15 728,9

0,4
0,5
0,5

2,3
2,3
2,3

1 319,1
1 317,3
1 320,8

1 103,2
1 238,5
1 238,4

iul.
aug.
sep.

18 409,0
10 866,8
6 547,5

18,9
17,7
18,1

16 058,6
8 488,9
4 255,30,2

2,3
2,3
2,3

1 318,6
1 317,0
1 314,6

1 010,5
1 040,9
956,9

oct.
nov.
dec.

12 014,2
6 541,9
11 706,0

18,2
19,1
19,2

9 794,8
4 311,8
9 452,62,3
2,3
2,3

1 312,1
1 309,8
1 370,9

886,8
899,0
861,0

2010 ian.
feb.
mar.

8 237,3
8 612,6
2 269,6

21,0
21,1
21,2

6 078,5
6 430,1
11,82,3
2,3
2,3

1 368,4
1 367,8
1 382,6

767,1
791,4
851,7

Perioada

Credite

*) Cuprinde depozite plasate de BNR la bnci din strintate.

22

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

Total PASIV
Total

Pasive externe**
Depozite Împrumuturi
Depozite
în lei din operaiuni
în valute
reverse repo
(inclusiv
împrumuturi)
9 431,6
28,7

127 435,0

26 945,1

Pasive interne**
Emisiunea
Total
bneasc

2009 mar.

136 895,3

9 460,4

apr.
mai
iun.

136 434,8
141 224,6
143 069,0

9 748,8
29 970,0
25 938,1

9 720,1
29 941,2
25 909,7

28,7
28,7
28,4126 686,0
111 254,6
117 130,9

27 644,1
27 250,8
27 410,4

iul.
aug.
sep.

147 141,4
141 547,9
139 324,8

25 625,1
25 514,9
29 617,3

25 597,9
25 487,7
29 590,2

27,1
27,1
27,1121 516,3
116 033,0
109 707,5

27 581,6
27 784,8
27 128,3

oct.
nov.
dec.

148 425,7
144 755,2
146 427,7

29 852,8
29 789,0
29 173,4

29 825,7
29 761,9
29 146,8

27,1
27,1
26,6118 572,9
114 966,2
117 254,3

26 806,4
27 127,2
27 520,4

2010 ian.
feb.
mar.

138 814,3
146 255,5
149 003,8

29 033,5
33 869,1
34 077,1

29 006,8
33 843,7
34 052,2

26,6
25,4
24,9109 780,9
112 386,4
114 926,7

26 787,7
27 552,0
27 297,2

Capital i
rezerve

Alte
pasive**

16 482,3

411,0

Perioada

Pasive interne** (continuare)
Depozite
Depozite la
Sume atrase Împrumuturi
termen din operaiuni din operaiuni
de swap reverse repo
valutar

Total

Depozite
overnight

2009 mar.

83 596,6

81 793,5

1 803,1

Titluri de
valoare
negociabile
(altele decât
aciunile)
emise
de BNR

apr.
mai
iun.

82 945,0
70 100,8
75 713,3

82 944,5
70 100,3
75 711,0

0,5
0,5
2,315 195,7
13 429,7
13 446,2

901,2
473,3
561,1

iul.
aug.
sep.

79 803,6
71 319,5
66 376,0

79 693,2
71 269,1
66 375,6

110,4
50,4
0,413 602,2
12 879,9
11 440,2

528,9
4 048,8
4 762,9

oct.
nov.
dec.

73 924,0
70 149,3
71 087,4

73 922,9
70 148,9
71 087,0

1,1
0,3
0,313 031,0
12 953,4
13 797,6

4 811,5
4 736,3
4 848,9

2010 ian.
feb.
mar.

65 239,8
66 250,1
69 055,7

65 239,5
66 249,8
69 055,4

0,3
0,3
0,313 026,8
13 966,9
13 883,3

4 726,7
4 617,5
4 690,4

**) Urmare solicitrii BCE privind abordarea unitar din punct de vedere statistic a tratamentului alocrii DST de la FMI, s-a
procedat la reclasificarea poziiei "Alocaii în DST de la FMI" de la pasive externe la pasive interne, respectiv poziia
"Alte pasive".

3/2010 BULETIN LUNAR

23

Seciune statistic

5.2. Bilanțul monetar agregat al altor instituții financiare monetare
(instituții de credit şi fonduri de piață monetară)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total
ACTIV

Total

Numerar i
alte valori

2009 mar.

359 795,6

8 351,2

1 378,0

apr.
mai
iun.

359 506,7
350 729,3
356 659,6

8 392,5
10 603,0
9 848,0

1 316,4
1 165,7
1 300,4

5 742,7
8 107,6
7 111,4

972,1
971,0
1 073,6361,4
358,6
362,6

iul.
aug.
sep.

361 423,2
356 034,7
354 855,1

10 293,7
12 081,1
17 345,8

1 292,1
1 602,4
1 094,2

7 484,8
8 962,9
14 854,6

1 155,6
1 154,3
1 037,3361,3
361,5
359,8

oct.
nov.
dec.

360 190,4
355 359,7
366 688,4

14 308,5
10 285,3
12 778,5

1 158,3
1 088,6
1 331,5

11 811,3
7 803,6
10 041,4

972,3
1 030,8
982,37,6

366,6
362,2
415,7

2010 ian.
feb.
mar.

359 202,2
355 813,2
357 394,8

12 187,2
11 061,6
11 920,5

1 062,4
1 064,3
1 179,7

9 628,6
8 365,4
9 051,5

1 081,8
1 214,9
1 259,9

9,4
9,4
23,4

405,0
407,6
406,0

Total

Numerar i
alte valori

Credite
(inclusiv
depozite
plasate)

2009 mar.

351 444,4

2 981,5

290 364,4

apr.
mai
iun.

351 114,2
340 126,4
342 909,7

3 236,5
3 077,4
3 170,6

286 756,0
275 451,6
276 447,9

26 955,1
28 305,1
31 689,1

158,5
191,7
191,4

iul.
aug.
sep.

351 129,5
343 953,6
337 509,3

3 098,2
3 358,7
3 231,4

275 793,1
271 322,0
267 199,7

35 168,4
34 909,5
32 652,3

oct.
nov.
dec.

345 881,9
345 074,4
353 909,9

3 083,5
3 348,0
3 528,3

279 926,6
271 396,0
280 052,4

2010 ian.
feb.
mar.

347 015,0
344 751,6
345 474,3

2 940,1
2 909,6
3 029,8

269 889,8
267 739,2
268 713,7

Perioada

24

Active externe
Titluri de Aciuni/uniti Aciuni i alte
Credite
valoare
(inclusiv
de fond ale participaii de
negociabile fondurilor de
depozite
capital
(altele decât pia monetar
plasate)
deinute de
aciunile)
deinute de instituiile de
deinute instituiile de
credit
credit
5 693,9
914,5

364,8

Active interne
Titluri de Aciuni/uniti Aciuni i alte
valoare
de fond ale participaii de
negociabile fondurilor de capital deinute
(altele decât pia monetar de instituiile
aciunile)
deinute de
de credit
deinute instituiile de
credit
24 561,5
146,8
1 093,5

Active fixe

Alte active

10 432,6

21 864,2

1 109,0
1 145,2
1 056,1

10 236,9
10 255,4
10 303,9

22 662,1
21 700,0
20 050,7

216,6
218,9
208,7

1 031,1
1 161,8
1 163,2

10 360,9
10 415,2
10 456,0

25 461,2
22 567,6
22 598,0

29 002,6
36 302,6
35 719,7

178,3
178,9
179,2

1 219,0
1 306,7
1 318,6

10 499,3
10 512,3
10 268,8

21 972,6
22 030,0
22 842,9

38 493,1
39 823,7
39 617,2

271,3
257,5
317,7

1 330,1
1 350,5
1 338,6

10 245,0
9 967,9
9 899,9

23 845,6
22 703,2
22 557,3

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

Total
PASIV

Pasive externe
Total
Total

Depozite
overnight

Depozite
Depozite
la termen
(inclusiv
împrumuturi)

Titluri de
valoare
ÎmprumuDepozite
turi din negociabile
ramburoperaiuni (altele decât
sabile dup
aciunile)
notificare reverse repo
emise de
instituiile
de credit
10,5
30,1
858,0

2009 mar.

359 795,6

103 574,8

102 716,8

7 835,4

94 840,8

apr.
mai
iun.

359 506,7
350 729,3
356 659,6

101 350,4
95 266,7
99 626,8

100 492,4
94 408,7
98 768,8

5 954,3
3 546,2
7 981,7

94 527,6
90 852,0
90 758,6

10,5
10,5
10,518,1

858,0
858,0
858,0

iul.
aug.
sep.

361 423,2
356 034,7
354 855,1

98 187,9
98 312,2
99 561,1

97 329,9
97 577,2
98 826,1

4 896,3
6 649,3
6 029,4

92 344,6
90 803,4
92 647,7

10,5
10,5
10,5

78,4
114,0
138,6

858,0
735,0
735,0

oct.
nov.
dec.

360 190,4
355 359,7
366 688,4

98 342,8
97 495,5
96 118,4

97 607,8
96 760,1
95 383,0

5 695,6
5 450,3
7 558,5

91 719,6
91 070,2
87 712,0

10,5
10,5
10,5

182,1
229,0
101,9

735,0
735,4
735,4

2010 ian.
feb.
mar.

359 202,2
355 813,2
357 394,8

93 682,5
92 376,0
93 924,3

92 947,1
91 641,0
93 188,8

7 617,9
7 361,7
6 691,0

85 206,3
84 127,2
86 338,0

10,5
10,5
10,5

112,3
141,6
149,4

735,4
735,0
735,4

Perioada

2009 mar.

256 220,8

185 666,4

Pasive interne
Aciuni/
Depozite
Titluri de
valoare uniti emise
ÎmprumuDepozite
Depozite Depozite la
turi din negociabile de fondurile
ramburovernight
termen
de pia
operaiuni (altele decât
(inclusiv sabile dup
aciunile)
monetar
notificare reverse repo
împruemise de
muturi)
instituiile
de credit
65 107,3 106 008,9

14 550,2
272,0
477,9

apr.
mai
iun.

258 156,4
255 462,6
257 032,8

187 098,4
185 164,5
188 789,7

63 908,5
63 993,2
64 865,6

107 185,1
108 458,2
108 362,016 004,8
12 713,1
15 562,2

272,0
242,8
242,8

iul.
aug.
sep.

263 235,4
257 722,5
255 294,0

189 572,6
185 713,4
182 922,6

63 821,1
64 842,1
67 861,9

109 790,5
112 802,6
114 997,415 961,0
8 068,7
63,3

oct.
nov.
dec.

261 847,6
257 864,2
270 570,0

187 689,7
183 387,6
195 314,6

60 742,3
61 551,1
62 724,5

117 591,3
119 647,1
123 355,02010 ian.
feb.
mar.

265 519,7
263 437,2
263 470,5

188 156,4
187 510,5
185 355,0

60 515,8
57 718,7
59 064,9

121 490,5
123 268,9
126 165,3Total
Total

3/2010 BULETIN LUNAR

Capital i Alte pasive
rezerve

38 488,1

31 316,3

670,9
837,8
1 004,7

38 387,7
39 117,3
38 853,6

31 727,3
30 100,3
28 141,9

242,8
242,8
242,8

1 215,5
1 393,0
1 495,7

39 817,0
40 496,6
41 260,9

32 387,5
29 876,7
29 372,0

9 356,1
2 189,4
9 235,1

242,8
64,1
137,7

1 606,1
1 674,7
1 796,4

42 168,0
43 075,2
44 053,9

30 140,9
29 662,6
29 267,4

6 150,1
6 522,9
124,8

136,0
157,9
204,9

1 989,8
2 119,7
2 433,0

45 353,0
45 826,4
47 378,3

29 884,6
27 822,7
28 099,2

25

Seciune statistic

5.3. Bilanțul consolidat net al instituțiilor financiare monetare
(BNR şi alte instituții financiare monetare)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

PLASAMENTE
ÎN ACTIV

Total

Aur

Disponibil
DST la FMI

2009 mar.

361 277,3

128 222,0

9 748,1

377,2

1 378,1

27 811,0

apr.
mai
iun.

359 933,9
369 965,1
370 505,1

126 452,5
136 510,9
134 607,5

9 302,9
9 634,2
9 340,1

372,6
209,9
210,3

1 316,5
1 165,9
1 300,6

28 484,9
41 556,4
38 814,5

81 636,5
78 609,9
79 602,95 339,1
5 334,5
5 339,0

iul.
aug.
sep.

382 995,1
387 357,9
393 255,8

139 026,1
142 762,2
150 123,1

9 311,2
9 306,0
9 540,0

210,8
3 613,1
4 221,9

1 292,2
1 602,5
1 094,4

43 160,8
39 839,5
38 345,4

79 713,3
83 063,9
91 586,95 337,9
5 337,3
5 334,5

oct.
nov.
dec.

393 041,8
398 047,3
395 568,5

150 720,0
148 498,5
147 500,2

10 056,7
11 079,4
10 788,2

4 276,0
4 110,8
4 149,6

1 158,4
1 088,7
1 331,6

47 678,9
51 415,8
59 865,2

82 206,6
75 465,9
66 076,97,6

5 343,3
5 337,9
5 281,1

2010 ian.
feb.
mar.

392 998,6
400 213,9
410 172,0

142 764,2
148 704,5
158 654,7

10 641,3
11 179,8
11 235,6

4 128,9
4 015,2
3 980,2

1 062,6
1 064,5
1 179,8

54 838,0
59 039,3
68 239,6

66 815,0
68 123,7
68 725,8

9,4
9,4
23,4

5 269,0
5 272,7
5 270,3

Titluri de
valoare
negociabile
(altele decât
aciunile)

Aciuni i
alte
participaii
de capital

24 481,2

1 005,3

Perioada

Active externe
Numerar i
Credite
alte valori

2009 mar.

233 055,3

Active interne
Credite interne
Total
Credit
Credit
neguvernaguvernamental
mental
(administraia
public)
207 568,8
202 617,0
4 951,8

apr.
mai
iun.

233 481,4
233 454,2
235 897,7

205 601,5
204 172,0
203 332,9

200 553,8
199 079,5
198 056,3

5 047,7
5 092,5
5 276,6

26 857,7
28 223,8
31 595,1

1 022,2
1 058,4
969,6

iul.
aug.
sep.

243 969,0
244 595,7
243 132,7

207 943,2
208 698,4
209 543,1

197 904,9
198 682,8
198 914,7

10 038,3
10 015,6
10 628,4

35 081,1
34 822,2
32 513,6

944,6
1 075,1
1 076,0

oct.
nov.
dec.

242 321,8
249 548,7
248 068,2

212 337,9
212 106,6
211 196,4

201 214,4
200 853,7
199 882,0

11 123,5
11 252,9
11 314,5

28 851,2
36 222,3
35 639,5

1 132,7
1 219,8
1 232,3

2010 ian.
feb.
mar.

250 234,4
251 509,4
251 517,3

210 578,3
210 494,9
210 721,7

199 280,9
199 167,1
199 404,1

11 297,4
11 327,8
11 317,6

38 412,9
39 750,3
39 544,6

1 243,1
1 264,2
1 251,1

Total

26

Aciuni/
Titluri de
valoare
uniti de
negociabile
fond ale
(altele decât fondurilor de
aciunile)
pia
monetar
83 918,8

Aciuni i
alte
participaii
de capital

4 988,7

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

RESURSE
ÎN PASIV

Total

Pasive externe*
Depozite, din care:
Depozite Depozite la
Depozite
overnight
termen
rambursabile dup
notificare

Titluri de
valoare
negociabile
(altele decât
aciunile)

2009 mar.

361 277,3

113 035,1

112 177,1

8 060,8

104 075,8

10,5

Împrumuturi din
operaiuni
reverse
repo
30,1

apr.
mai
iun.

359 933,9
369 965,1
370 505,1

111 099,2
125 236,7
125 565,0

110 241,2
124 378,7
124 707,0

6 016,2
3 575,3
8 451,3

104 214,4
120 792,9
116 227,1

10,5
10,5
10,518,1

858,0
858,0
858,0

iul.
aug.
sep.

382 995,1
387 357,9
393 255,8

123 812,9
123 827,1
129 178,5

122 954,9
123 092,1
128 443,5

5 054,6
6 697,4
6 133,8

117 811,5
116 270,2
122 160,6

10,5
10,5
10,5

78,4
114,0
138,6

858,0
735,0
735,0

oct.
nov.
dec.

393 041,8
398 047,3
395 568,5

128 195,6
127 284,5
125 291,8

127 460,6
126 549,1
124 556,4

6 035,4
5 726,4
7 891,8

121 232,6
120 583,2
116 552,2

10,5
10,5
10,5

182,1
229,0
101,9

735,0
735,4
735,4

2010 ian.
feb.
mar.

392 998,6
400 213,9
410 172,0

122 715,9
126 245,1
128 001,3

121 980,5
125 510,1
127 265,9

7 811,3
7 386,3
6 924,0

114 046,4
117 971,7
120 182,0

10,5
10,5
10,5

112,3
141,6
149,4

735,4
735,0
735,4

Alte pasive,
net*

Total

Perioada

Pasive interne*
M3
Pasive
financiare pe
termen lung

2009 mar.

248 242,2

175 288,3

59 964,6

Depozitele
administraiei
centrale
15 735,1

apr.
mai
iun.

248 834,7
244 728,5
244 940,1

176 365,6
177 304,7
180 325,7

58 553,6
57 287,2
56 840,5

16 962,4
14 460,1
12 790,0

–3 046,8
–4 323,5
–5 016,1

iul.
aug.
sep.

259 182,1
263 530,8
264 077,3

181 384,0
183 963,3
183 819,1

57 898,3
57 913,2
57 181,8

26 066,2
23 880,4
24 787,2

–6 166,3
–2 226,1
–1 710,7

oct.
nov.
dec.

264 846,2
270 762,8
270 276,6

183 992,1
185 553,4
189 634,5

59 800,3
60 559,5
62 673,7

21 033,4
25 001,1
20 063,2

20,4
–351,2
–2 094,8

2010 ian.
feb.
mar.

270 282,6
273 968,8
282 170,7

185 996,3
187 539,4
189 976,6

63 369,3
65 033,4
66 440,6

23 654,9
24 843,0
28 985,4

–2 737,9
–3 446,9
–3 231,9

Total

858,0

–2 745,8

*) Urmare solicitrii BCE privind abordarea unitar din punct de vedere
statistic a tratamentului alocrii DST de la FMI, s-a procedat la reclasificarea
poziiei "Alocaii în DST de la FMI" de la pasive externe la pasive interne,
respectiv poziia "Alte pasive, net".

3/2010 BULETIN LUNAR

27

Seciune statistic

6. MASA MONETARĂ M3 ŞI CONTRAPARTIDA ACESTEIA
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

M3
M1
Total Numerar în circulaie Depozite overnight

2006 dec.

110 821,0

48 726,1

15 130,1

33 596,0

M2-M1
Depozite
Total,
cu durata iniial
din care:
de pân la doi ani
inclusiv
61 716,2
61 716,2

2007 ian.
feb.
mar.

106 626,4
109 615,0
112 696,5

51 638,9
52 281,4
54 753,5

13 490,9
14 163,3
14 985,6

38 148,0
38 118,0
39 767,8

54 616,2
56 959,7
57 595,2

54 550,8
56 959,7
57 595,2

apr.
mai
iun.

113 134,9
112 826,5
116 276,1

55 231,1
56 714,7
59 727,8

15 462,5
15 905,9
17 305,4

39 768,5
40 808,7
42 422,4

57 712,7
55 949,2
56 399,5

57 712,7
55 949,2
56 399,5

iul.
aug.
sep.

120 040,5
124 457,5
126 678,9

63 371,1
65 126,9
66 667,1

18 015,6
18 357,9
18 907,3

45 355,5
46 769,0
47 759,8

56 562,5
59 166,2
59 840,9

56 562,5
59 166,2
59 840,9

oct.
nov.
dec.

128 873,1
136 171,0
148 115,5

68 155,6
72 824,2
79 914,3

18 434,1
19 700,1
21 441,7

49 721,5
53 124,2
58 472,5

60 582,7
63 284,7
68 129,3

60 582,7
63 284,7
68 129,3

2008 ian.
feb.
mar.

147 531,2
149 762,2
151 859,2

79 155,3
81 654,1
82 628,6

20 731,8
21 154,0
21 558,9

58 423,5
60 500,1
61 069,7

68 302,7
68 031,1
69 165,5

68 302,7
68 031,1
69 165,5

apr.
mai
iun.

157 088,2
157 605,3
161 495,4

83 775,3
85 849,5
90 933,5

22 268,5
22 852,2
23 598,2

61 506,8
62 997,4
67 335,4

73 269,4
71 718,7
70 529,4

73 269,4
71 718,7
70 529,4

iul.
aug.
sep.

161 297,9
162 351,4
166 092,0

90 166,0
90 979,4
92 571,1

23 746,6
23 996,3
23 610,8

66 419,4
66 983,2
68 960,3

71 054,7
71 300,4
73 441,8

71 054,7
71 300,4
73 441,8

oct.
nov.
dec.

162 522,6
164 727,4
174 027,8

91 710,0
92 400,8
92 548,5

24 457,2
25 229,8
25 286,8

67 252,8
67 171,0
67 261,7

70 437,6
71 969,4
81 080,3

70 437,6
71 969,4
81 080,3

2009 ian.
feb.
mar.

176 104,0
176 205,1
175 288,3

87 919,3
84 835,2
81 456,4

24 943,2
24 821,9
23 943,8

62 976,1
60 013,3
57 512,6

87 850,7
91 002,9
93 425,3

87 850,7
91 002,9
93 425,3

apr.
mai
iun.

176 365,6
177 304,7
180 325,7

80 476,9
79 861,1
81 705,4

24 388,5
24 154,2
24 221,2

56 088,4
55 706,9
57 484,2

95 331,4
96 759,8
97 776,6

95 331,4
96 759,8
97 776,6

iul.
aug.
sep.

181 384,0
183 963,3
183 819,1

81 459,1
82 798,3
80 578,5

24 464,5
24 408,4
23 878,7

56 994,6
58 389,9
56 699,8

98 913,8
99 986,9
101 953,2

98 913,8
99 986,9
101 953,2

oct.
nov.
dec.

183 992,1
185 553,4
189 634,5

78 205,4
78 640,8
79 369,3

23 704,7
23 760,2
23 973,0

54 500,8
54 880,7
55 396,3

104 358,8
105 416,8
108 648,0

104 358,8
105 416,8
108 648,0

2010 ian.
feb.
mar.

185 996,3
187 539,4
189 976,6

76 617,0
76 816,2
76 460,2

23 826,6
24 621,3
24 246,3

52 790,5
52 194,9
52 213,9

107 660,8
108 860,9
111 360,1

107 660,8
108 860,9
111 360,1

Total

28

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada
Total M2

M3 (continuare)
M3-M2
Împrumuturi
Aciuni/
Total
din operaiuni uniti de fond
repo
ale fondurilor
de pia
monetar
(emise)

2006 dec.

110 442,3

378,7

110,4

220,9

Titluri
de valoare
negociabile
emise cu
maturitatea de
pân la doi ani
inclusiv
47,4

2007 ian.
feb.
mar.

106 255,0
109 241,0
112 348,7

371,4
373,9
347,8

110,6
72,7
68,0

232,6
227,1
221,1

apr.
mai
iun.

112 943,8
112 663,8
116 127,4

191,1
162,7
148,8

71,3
69,4
54,4

iul.
aug.
sep.

119 933,5
124 293,0
126 507,9

107,0
164,5
171,0

oct.
nov.
dec.

128 738,3
136 109,0
148 043,6

2008 ian.
feb.
mar.

ACTIVE
EXTERNE
NETE

ACTIVE INTERNE NETE
Credit
Total,
neguvernadin care:
mental

38 734,1

72 087,0

92 378,5

28,2
74,1
58,8

40 097,8
39 090,6
37 503,0

66 528,6
70 524,3
75 193,5

92 494,9
95 481,7
98 964,2

47,1
48,0
50,0

72,6
45,3
44,3

37 265,0
34 315,4
31 191,7

75 869,9
78 511,1
85 084,4

102 606,1
106 499,9
109 031,3

45,4
101,9
100,7

48,5
48,7
46,0

13,1
13,9
24,2

33 382,6
32 853,1
31 168,4

86 657,9
91 604,4
95 510,5

114 661,5
122 095,8
129 062,2

134,8
62,0
71,9

46,1
13,7
34,5

52,7
44,7
37,4

36,0
3,6

29 330,9
28 798,7
29 370,7

99 542,2
107 372,3
118 744,8

133 319,6
141 117,6
148 180,7

147 458,0
149 685,2
151 794,1

73,2
77,0
65,1

34,4
46,9
39,9

38,7
30,1
25,10,04

31 573,5
29 753,0
26 439,2

115 957,7
120 009,2
125 420,1

154 267,5
158 340,9
164 606,8

apr.
mai
iun.

157 044,7
157 568,3
161 463,0

43,5
37,1
32,4

34,0
29,1
28,9

9,5
8,0
3,526 872,8
20 756,3
16 451,8

130 215,4
136 849,1
145 043,6

168 734,1
171 834,3
178 180,3

iul.
aug.
sep.

161 220,7
162 279,9
166 012,9

77,2
71,5
79,1

28,6
28,4
27,3

48,6
43,1
51,814 882,4
17 058,1
14 828,2

146 415,5
145 293,3
151 263,8

178 692,2
183 629,9
194 174,1

oct.
nov.
dec.

162 147,5
164 370,1
173 628,8

375,0
357,3
399,0

232,4
182,9
192,2

142,7
174,4
206,815 306,0
13 907,1
13 469,8

147 216,6
150 820,3
160 558,0

193 063,6
195 131,0
198 055,7

2009 ian.
feb.
mar.

175 770,0
175 838,1
174 881,7

334,0
367,0
406,6

110,9
82,2
75,4

223,1
284,7
331,120 398,2
20 179,4
15 186,9

155 705,7
156 025,7
160 101,4

206 435,7
206 890,1
202 617,0

apr.
mai
iun.

175 808,3
176 620,8
179 482,0

557,3
683,8
843,7

44,9
37,8
30,4

512,4
646,1
813,315 353,3
11 274,2
9 042,5

161 012,2
166 030,4
171 283,2

200 553,8
199 079,5
198 056,3

iul.
aug.
sep.

180 373,0
182 785,3
182 531,8

1 011,0
1 178,0
1 287,3

12,2
3,9
0,3

998,8
1 174,1
1 287,015 213,2
18 935,1
20 944,6

166 170,8
165 028,2
162 874,5

197 904,9
198 682,8
198 914,7

oct.
nov.
dec.

182 564,2
184 057,6
188 017,3

1 427,9
1 495,7
1 617,31 427,9
1 495,7
1 617,322 524,4
21 214,0
22 208,4

161 467,7
164 339,4
167 426,1

201 214,4
200 853,7
199 882,0

2010 ian.
feb.
mar.

184 277,8
185 677,1
187 820,3

1 718,5
1 862,3
2 156,341,0

1 718,5
1 862,3
2 115,320 048,3
22 459,4
30 653,4

165 948,1
165 080,0
159 323,2

199 280,9
199 167,1
199 404,1

3/2010 BULETIN LUNAR

29

Seciune statistic

7. STRUCTURA DEPOZITELOR ATRASE ŞI A CREDITELOR ACORDATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE FINANCIARE MONETARE
PE TIPURI DE SECTOARE INSTITUȚIONALE
7.1. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Total, din care:
Depozite ale gospodriilor populaiei
Depozite ale societilor nefinanciare
Total
în lei
în valut
Total
în lei
în valut
44 124,0
28 174,3
15 949,7
46 572,2
32 923,5
13 648,7

Perioada

Total

în lei

în valut

2006 dec.

96 402,2

65 245,8

31 156,5

2007 ian.
feb.
mar.

94 386,7
95 993,9
98 532,1

64 903,0
65 354,4
67 256,2

29 483,7
30 639,5
31 275,9

46 963,2
48 805,4
50 533,7

30 461,6
31 655,9
33 049,5

16 501,6
17 149,5
17 484,3

42 085,6
41 764,0
42 516,5

29 874,5
29 063,7
29 520,7

12 211,2
12 700,2
12 995,8

apr.
mai
iun.

98 850,1
98 229,1
100 432,1

67 896,3
67 256,5
70 144,5

30 953,8
30 972,6
30 287,6

51 504,7
52 042,1
53 185,4

33 798,7
34 137,5
35 770,0

17 706,0
17 904,6
17 415,3

41 542,9
40 614,0
41 358,6

29 170,0
28 427,3
29 305,1

12 372,9
12 186,8
12 053,5

iul.
aug.
sep.

103 818,3
108 010,5
109 658,5

72 503,1
75 035,5
75 204,2

31 315,2
32 975,0
34 454,3

55 272,2
56 880,5
58 546,2

37 161,0
37 452,3
37 722,2

18 111,2
19 428,2
20 824,0

42 423,3
44 544,0
44 798,3

30 144,4
32 211,3
32 155,7

12 278,9
12 332,7
12 642,6

oct.
nov.
dec.

112 385,2
118 642,0
129 058,2

76 353,4
80 149,5
87 651,1

36 031,9
38 492,5
41 407,0

59 697,2
63 199,0
67 315,6

38 451,6
40 149,0
42 415,1

21 245,6
23 050,1
24 900,4

46 381,6
49 110,8
54 862,3

32 811,9
34 798,8
39 867,5

13 569,8
14 312,0
14 994,9

2008 ian.
feb.
mar.

130 993,6
133 549,7

85 726,0
86 564,6
89 100,5

43 468,3
44 429,0
44 449,2

69 332,5
71 651,3
73 273,2

43 303,1
44 706,2
45 846,6

26 029,4
26 945,1
27 426,6

53 341,7
53 056,2
54 203,4

37 432,4
36 999,9
38 501,9

15 909,3
16 056,3
15 701,5

apr.
mai
iun.

137 341,3
137 317,3
140 789,5

88 466,4
90 054,9
92 797,7

48 874,9
47 262,4
47 991,9

75 182,8
75 971,7
77 929,6

46 943,3
48 103,8
49 655,3

28 239,6
27 867,9
28 274,3

55 895,4
54 759,6
55 944,0

36 564,8
36 712,3
37 782,7

19 330,5
18 047,2
18 161,3

iul.
aug.
sep.

140 370,4
141 334,3
145 450,5

92 353,3
93 518,7
95 469,4

48 017,1
47 815,6
49 981,2

78 162,7
79 028,4
81 085,1

49 894,1
49 895,1
50 316,2

28 268,6
29 133,3
30 769,0

55 235,1
55 474,4
57 170,0

37 096,8
38 195,7
39 619,2

18 138,2
17 278,7
17 550,8

oct.
nov.
dec.

140 657,7
142 079,9
151 371,9

91 541,5
92 619,8
98 744,1

49 116,1
49 460,0
52 627,8

78 611,0
79 465,5
82 879,7

49 980,7
50 716,6
52 394,3

28 630,3
28 748,9
30 485,4

54 856,0
54 797,3
59 487,7

36 173,5
36 199,0
39 765,8

18 682,6
18 598,3
19 722,0

2009 ian.
feb.
mar.

154 119,5
154 347,1
154 109,1

95 738,2
96 230,4
96 887,7

58 381,3
58 116,7
57 221,4

87 799,0
89 425,2
90 145,9

54 507,8
56 001,1
57 269,2

33 291,2
33 424,1
32 876,6

56 895,4
55 191,8
54 482,5

34 840,8
33 812,3
33 778,8

22 054,5
21 379,5
20 703,7

apr.
mai
iun.

154 554,1
155 370,9
158 055,4

97 849,6
99 151,0
101 746,1

56 704,5
56 219,9
56 309,3

91 187,9
91 511,7
93 153,7

58 572,4
58 863,3
60 044,1

32 615,4
32 648,4
33 109,5

53 329,1
53 674,6
53 877,2

32 852,3
33 767,4
34 777,8

20 476,8
19 907,2
19 099,4

iul.
aug.
sep.

158 634,1
161 392,1
161 695,6

101 459,3
102 849,5
100 614,4

57 174,9
58 542,6
61 081,2

93 903,1
94 365,3
94 271,2

60 100,0
59 759,5
59 014,9

33 803,1
34 605,8
35 256,3

54 008,7
56 064,5
56 008,6

34 568,6
36 360,5
34 946,2

19 440,1
19 704,1
21 062,5

oct.
nov.
dec.

162 066,6
163 527,7
167 742,1

99 435,7
100 429,2
102 691,1

62 630,9
63 098,5
65 051,0

95 341,6
96 324,3
97 305,1

58 582,8
59 255,5
59 197,2

36 758,9
37 068,8
38 108,0

55 350,4
55 271,9
58 059,7

34 281,7
34 273,2
36 494,0

21 068,8
20 998,7
21 565,7

2010 ian.
97 473,9
59 924,6
37 549,3
54 796,4
164 347,0
100 543,6
63 803,4
feb.
99 089,1
61 484,3
37 604,8
54 207,4
165 173,2
102 432,5
62 740,7
mar.
99 751,4
62 055,0
37 696,4
55 060,6
167 120,2
105 233,1
61 887,0
Not: Începând cu luna ianuarie 2007 indicatorii monetari se determin în baza Normei BNR nr. 13/2006.
Datele statistice pentru decembrie 2006 sunt retratate pentru a se asigura comparabilitatea.

33 370,1
33 531,4
35 024,1

21 426,3
20 676,0
20 036,6

30

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

7.2. Depozitele gospodăriilor populației
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total

2009 mar.

90 145,9

30 207,3

20 656,2

8 569,9

981,2

59 914,7

Depozite la termen
în lei
cu scadena
Total
pân la 1 an
inclusiv
33 097,8
36 589,2

apr.
mai
iun.

91 187,9
91 511,7
93 153,7

29 572,0
28 906,1
29 668,5

20 258,8
19 680,3
20 253,3

8 316,1
8 263,5
8 430,7

997,1
962,3
984,5

61 602,8
62 592,3
63 474,4

38 300,6
39 169,8
39 780,1

34 839,6
35 883,3
36 652,3

3 461,0
3 286,4
3 127,8

iul.
aug.
sep.

93 903,1
94 365,3
94 271,2

29 374,0
29 434,3
28 281,8

19 826,2
19 794,5
18 346,3

8 575,3
8 672,0
8 966,3

972,5
967,7
969,2

64 519,6
64 930,6
65 989,1

40 264,2
39 964,6
40 668,2

37 215,4
36 944,3
37 629,1

3 048,8
3 020,3
3 039,1

oct.
nov.
dec.

95 341,6
96 324,3
97 305,1

27 166,3
26 730,2
25 984,8

17 291,3
17 086,5
15 958,4

8 984,3
8 758,4
9 112,9

890,8
885,2
913,5

68 175,3
69 594,1
71 320,3

41 291,5
42 169,0
43 238,7

38 258,2
39 120,5
40 067,0

3 033,3
3 048,5
3 171,7

2010 ian.
feb.
mar.

97 473,9
99 089,1
99 751,4

25 087,1
24 945,3
24 374,0

15 497,6
15 652,3
15 018,7

8 705,1
8 418,5
8 413,4

884,4
874,4
941,9

72 386,8
74 143,8
75 377,4

44 427,0
45 831,9
47 036,3

41 234,1
42 595,7
43 839,1

3 192,9
3 236,2
3 197,3

Depozite
rambursabile dup
notificare

Împrumuturi din
operaiuni
repo

Total

Perioada
Total

2009 mar.
apr.
mai
iun.

20 654,6

Depozite overnight
în lei
în euro

în alte valute

Depozite la termen (continuare)
în euro
în alte valute
cu scadena
cu scadena
cu scadena
Total
pân la 1 an
mai mare
pân la 1 an
inclusiv
de 1 an
inclusiv
20 401,8
252,8
2 562,3
2 670,9

cu scadena
mai mare
de 1 an
108,6

23,8

2 610,8
2 480,7
2 492,8

2 506,6
2 384,3
2 401,9

104,2
96,5
90,913,1
13,2
10,7

316,9
408,5
469,9

2 517,5
2 506,1
2 446,9

2 427,4
2 409,8
2 356,4

90,1
96,2
90,69,6
0,3
0,3

23 828,1
24 372,1
24 957,3

576,1
627,9
665,8

2 479,7
2 425,2
2 458,5

2 389,7
2 341,5
2 374,7

89,9
83,7
83,8

24 767,1
25 019,6
24 955,7

720,5
771,3
848,9

2 472,1
2 521,0
2 536,5

2 384,2
2 426,7
2 437,0

88,0
94,3
99,4

20 691,4
20 941,8
21 201,5

20 451,9
20 703,3
20 947,7

239,4
238,6
253,8

iul.
aug.
sep.

21 737,8
22 460,0
22 873,9

21 420,9
22 051,4
22 404,0

oct.
nov.
dec.

24 404,2
24 999,9
25 623,1

2010 ian.
feb.
mar.

25 487,6
25 790,9
25 804,6

3/2010 BULETIN LUNAR

Total

cu scadena
mai mare
de 1 an
3 491,4

31

Seciune statistic

7.3. Depozitele atrase de la societățile nefinanciare, instituțiile financiare nemonetare,
administrația publică şi nerezidenți
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada
Total

DEPOZITE SOCIETI NEFINANCIARE
Depozite overnight
în lei
în euro în alte valute
Total

2009 mar.

54 482,5

24 480,2

16 159,6

6 846,4

1 474,2

29 979,7

Depozite la termen
în lei
cu scadena
Total
pân la 1 an
inclusiv
16 587,8
17 596,6

apr.
mai
iun.

53 329,1
53 674,6
53 877,2

23 722,9
23 954,1
24 848,1

15 657,1
16 283,6
17 207,4

6 629,4
6 328,8
6 335,3

1 436,4
1 341,6
1 305,3

29 586,0
29 707,3
29 021,8

17 175,0
17 470,5
17 563,1

16 101,9
16 419,2
16 574,4

1 073,1
1 051,3
988,7

iul.
aug.
sep.

54 008,7
56 064,5
56 008,6

24 453,0
26 299,0
25 638,3

16 910,1
18 482,9
17 396,3

6 380,5
6 553,1
6 986,9

1 162,4
1 263,0
1 255,1

29 555,7
29 762,0
30 370,4

17 658,5
17 874,0
17 549,8

16 659,6
16 863,2
16 516,9

998,8
1 010,8
1 033,0

oct.
nov.
dec.

55 350,4
55 271,9
58 059,7

24 948,4
25 782,8
26 786,4

16 947,4
17 477,7
18 726,4

6 782,5
7 125,5
6 815,5

1 218,5
1 179,6
1 244,5

30 402,1
29 489,1
31 273,4

17 334,3
16 795,5
17 767,6

16 260,0
15 725,8
16 658,5

1 074,3
1 069,7
1 109,1

2010 ian.
feb.
mar.

54 796,4
54 207,4
55 060,6

25 412,6
24 892,9
24 772,6

16 928,2
16 780,3
16 861,7

7 217,7
7 085,7
6 789,8

1 266,7
1 027,0
1 121,2

29 383,8
29 314,5
30 288,0

16 441,9
16 751,2
18 162,4

15 342,8
15 681,4
17 102,4

1 099,1
1 069,8
1 060,0

Depozite
rambursabile dup
notificare

Împrumuturi din
operaiuni
repo

22,6

Total

Perioada

Total

DEPOZITE SOCIETI NEFINANCIARE (continuare)
Depozite la termen (continuare)
în euro
în alte valute
cu scadena
cu scadena
cu scadena
cu scadena
Total
pân la 1 an
mai mare
mai mare
pân la 1 an
inclusiv
de 1 an
de 1 an
inclusiv
10 299,8
698,6
1 294,4
90,4
1 384,7

2009 mar.

10 998,4

apr.
mai
iun.

11 130,7
11 026,2
10 694,1

10 417,9
10 324,8
10 031,4

712,8
701,4
662,8

1 280,3
1 210,6
764,6

1 192,2
1 130,0
685,5

88,1
80,6
79,220,2
13,3
7,3

iul.
aug.
sep.

10 944,3
10 998,2
11 859,9

10 315,0
10 360,0
11 250,0

629,2
638,2
609,9

953,0
889,8
960,6

871,3
841,4
919,1

81,7
48,4
41,5
3,5

oct.
nov.
dec.

12 218,3
11 878,2
12 662,1

11 598,4
11 288,6
12 037,8

620,0
589,6
624,3

849,5
815,4
843,6

809,1
788,6
781,3

40,4
26,8
62,3

2010 ian.
feb.
mar.

12 160,9
11 694,9
11 289,3

11 606,9
11 080,6
10 643,4

554,0
614,3
646,0

781,0
868,4
836,3

719,5
804,8
781,8

61,4
63,6
54,5

32

cu scadena
mai mare
de 1 an
1 008,8

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada
Total
Total

DEPOZITE INSTITUII FINANCIARE NEMONETARE
Depozite overnight
Depozite la termen
în lei
în euro
în alte
în lei
Total
valute
cu
cu
Total
Total
scadena scadena
pân la mai mare
de 1 an
1 an
inclusiv
1 181,2
825,7
69,4
4 255,4
373,6
7 374,9
4 629,0
2 680,0

în euro
cu
cu
scadena scadena
pân la mai mare
de 1 an
1 an
inclusiv
2 557,6
122,4

2009 mar.

9 480,2

2 076,3

apr.
mai
iun.

10 036,6
10 184,1
11 024,1

2 060,1
2 093,2
2 286,0

1 289,0
1 377,0
1 384,7

739,4
681,7
865,9

31,7
34,4
35,4

7 964,9
8 079,6
8 725,6

5 123,8
5 131,6
5 526,6

4 654,0
4 684,5
5 001,4

469,8
447,0
525,2

2 780,7
2 882,8
3 135,4

2 661,5
2 764,9
3 016,6

119,2
117,9
118,8

iul.
aug.
sep.

10 721,9
10 961,9
11 415,4

2 093,7
2 042,7
2 200,2

1 256,4
1 293,5
1 371,7

802,3
706,6
795,8

35,1
42,6
32,6

8 625,6
8 919,1
9 215,2

5 531,3
5 435,7
5 281,2

5 062,7
4 960,9
4 798,6

468,6
474,8
482,6

3 036,6
3 416,8
3 866,6

2 917,3
3 307,1
3 759,5

119,3
109,7
107,1

oct.
nov.
dec.

11 374,2
11 931,1
12 376,9

1 827,8
1 813,1
2 009,2

1 254,3
1 132,6
1 354,6

540,8
638,6
624,4

32,7
41,9
30,2

9 546,4
10 118,0
10 367,7

5 316,7
5 767,5
5 645,0

4 826,1
5 269,5
5 127,7

490,5
498,0
517,3

4 161,6
4 300,0
4 668,8

4 053,9
4 193,9
4 564,7

107,7
106,1
104,0

2010 ian.
feb.
mar.

12 076,4
11 876,5
12 307,9

1 873,2
1 946,2
2 578,2

1 274,3
1 215,3
1 181,7

555,7
691,7
1 370,8

43,2
39,2
25,7

10 203,1
9 930,2
9 688,7

5 974,3
6 201,3
6 931,1

5 407,7
5 623,4
6 392,2

566,5
577,9
538,8

4 189,4
3 693,5
2 708,8

3 982,1
3 330,7
2 354,1

207,3
362,9
354,7

Perioada

DEPOZITE INSTITUII FINANCIARE NEMONETARE
(continuare)
Depozite ÎmprumuDepozite la termen (continuare)
turi din
ramburîn alte valute
operasabile dup
Total cu scadena cu scadena
mai mare
pân la 1 an
notificare iuni repo
de 1 an
inclusiv

2009 mar.

65,9

53,7

12,3

29,0

DEPOZITE
ADMINISTRAIE PUBLIC
AdminisAdminisAdminisTotal
traia
traia
traia
central
local sistemelor
de
asigurri
sociale
15 735,1
1 704,6
2,6
17 442,2

apr.
mai
iun.

60,4
65,3
63,7

48,5
54,4
53,0

11,9
10,9
10,711,6
11,3
12,4

18 669,0
16 172,7
14 418,2

16 962,4
14 460,1
12 790,0

1 703,9
1 710,6
1 626,0

2,6
2,0
2,2

110 241,2
124 378,7
124 707,0

iul.
aug.
sep.

57,7
66,7
67,4

49,9
59,2
60,4

7,8
7,4
7,02,6

27 676,2
25 250,2
26 121,6

26 066,2
23 880,4
24 787,2

1 607,7
1 367,4
1 332,0

2,4
2,4
2,4

122 954,9
123 092,1
128 443,5

oct.
nov.
dec.

68,1
50,5
54,0

61,4
47,7
51,3

6,7
2,8
2,7

22 336,1
26 317,8
21 130,1

21 033,4
25 001,1
20 063,2

1 300,1
1 314,2
1 064,6

2,5
2,6
2,3

127 460,6
126 549,1
124 556,4

2010 ian.
feb.
mar.

39,5
35,4
48,8

37,0
33,1
46,6

2,5
2,3
2,1

41,0

24 692,9
25 881,2
30 526,9

23 654,9
24 843,0
28 985,4

1 035,4
1 035,8
1 539,2

2,5
2,3
2,3

121 980,5
125 510,1
127 265,9

3/2010 BULETIN LUNAR

TOTAL
DEPOZITE
NEREZIDENI

112 177,1

33

Seciune statistic

7.4. Creditul intern
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total

2006 dec.

95 924,3

92 378,5

CREDIT NEGUVERNAMENTAL
în lei
Total
pe termen scurt
pe termen mediu
pe termen lung
Total, societi
Total, societi
gospogospogospoTotal, societi
drii ale
nefinan- drii ale din care:
nefinan- drii ale din care: nefinandin care:
popupopupopuciare
ciare
ciare
laiei
laiei
laiei
48 637,3 17 463,2 14 920,1 2 264,2 14 015,3
5 430,4 8 233,4 17 158,8 3 500,9 12 587,3

2007 ian.
feb.
mar.

99 594,7
101 206,9
105 578,8

92 494,9
95 481,7
98 964,2

47 588,6
49 465,6
51 021,6

14 703,9
16 073,4
16 417,7

12 553,3
13 519,0
14 015,6

1 766,0
2 099,4
2 264,7

16 969,9
16 961,2
17 244,4

7 174,5
7 465,0
8 007,5

9 049,8
8 736,3
8 804,7

15 914,9
16 431,1
17 359,6

2 938,6
3 109,6
3 385,9

12 909,2
13 248,7
13 899,3

apr.
mai
iun.

110 220,6
114 321,8
117 425,0

102 606,1
106 499,9
109 031,3

53 010,5
55 336,6
57 189,7

17 018,9
17 780,3
18 374,3

14 516,3
15 154,5
15 610,5

2 317,0
2 444,5
2 532,9

17 687,5
17 763,6
17 931,9

8 316,4
8 471,8
8 535,2

8 899,8
8 801,5
8 863,6

18 304,2
19 792,7
20 883,5

3 659,8
4 005,9
4 309,7

14 561,2
15 700,4
16 488,1

iul.
aug.
sep.

122 742,3
130 482,5
137 710,8

114 661,5
122 095,8
129 062,2

58 821,2
60 253,7
62 649,1

18 807,1
18 623,5
19 531,3

15 760,1
15 359,0
16 150,9

2 782,2
2 934,0
3 068,0

18 028,4
18 461,3
18 786,0

8 606,5
8 914,5
9 165,6

8 862,6
8 982,6
9 017,8

21 985,7
23 168,9
24 331,8

4 644,3
4 956,5
5 295,8

17 254,0
18 110,5
18 922,0

oct.
nov.
dec.

142 198,9
150 491,4
157 751,3

133 319,6
141 117,6
148 180,7

64 689,8
66 272,2
67 713,0

20 205,0
20 524,8
20 804,4

16 304,3
16 556,6
16 723,6

3 228,0
3 296,0
3 327,0

18 874,3
19 002,0
19 109,5

9 179,3
9 317,6
9 378,4

9 087,8
9 083,6
9 049,6

25 610,5
26 745,3
27 799,1

5 723,2
6 076,6
6 474,8

19 763,8
20 545,8
21 196,2

2008 ian.
feb.
mar.

163 879,1
168 601,3
174 736,3

154 267,5
158 340,9
164 606,8

69 349,9
71 427,6
74 105,6

21 679,0
21 931,3
23 398,1

17 589,8
17 734,8
19 037,3

3 381,5
3 415,6
3 572,1

19 297,1
19 855,2
19 928,5

9 677,5
10 264,2
10 309,8

8 945,2
8 911,6
8 926,5

28 373,8
29 641,0
30 779,0

6 624,7
7 048,1
7 420,6

21 617,5
22 451,3
23 213,4

apr.
mai
iun.

178 799,8
182 458,5
189 246,2

168 734,1
171 834,3
178 180,3

76 591,9
78 391,9
80 043,9

24 261,3
24 874,1
25 183,8

19 867,7
20 248,0
20 780,1

3 665,6
3 859,5
3 527,3

20 368,0
20 620,1
21 113,0

10 731,6
10 966,1
10 869,9

8 957,1
8 979,5
9 428,2

31 962,7
32 897,8
33 747,1

7 824,5
8 225,5
8 401,3

23 986,1
24 519,1
25 089,4

iul.
aug.
sep.

189 915,4
194 993,1
205 695,8

178 692,2
183 629,9
194 174,1

81 988,9
83 498,0
85 318,5

25 718,5
26 161,1
26 775,7

21 078,0
21 273,9
21 783,1

3 706,4
3 937,8
4 064,3

21 398,8
21 638,2
22 036,2

10 813,7
11 003,1
11 304,6

9 748,9
9 810,2
9 948,6

34 871,5
35 698,6
36 506,6

8 765,3
8 921,0
9 197,3

25 842,6
26 501,3
27 003,7

oct.
nov.
dec.

205 070,3
208 235,0
215 260,9

193 063,6
195 131,0
198 055,7

85 852,8
85 504,1
83 643,2

26 909,8
26 481,5
25 473,7

21 932,7
21 584,0
20 529,0

4 191,9
4 219,1
4 254,4

22 095,8
22 263,4
21 805,8

11 360,4
11 637,2
11 261,6

9 932,6
9 891,8
9 765,1

36 847,3
36 759,2
36 363,7

9 199,4
9 203,0
9 079,5

27 253,4
27 188,7
26 921,4

2009 ian.
feb.
mar.

228 260,0
231 721,7
231 924,9

206 435,7
206 890,1
202 617,0

83 767,7
83 753,7
83 033,6

26 143,4
26 532,3
26 369,6

21 169,1
21 531,8
21 294,1

4 293,1
4 315,5
4 392,9

21 664,8
21 427,9
21 193,2

11 304,6
11 197,3
10 946,7

9 620,1
9 513,9
9 372,7

35 959,5
35 793,4
35 470,8

9 027,4
9 008,5
8 919,7

26 672,8
26 554,2
26 325,8

apr.
mai
iun.

232 329,8
232 266,4
234 796,5

200 553,8
199 079,5
198 056,3

82 602,4
81 925,1
80 929,0

26 502,3
25 779,0
25 318,7

21 403,9
21 048,6
20 564,6

4 452,0
4 219,9
4 249,8

20 782,7
20 970,3
20 949,0

10 623,7
10 523,4
10 561,3

9 305,7
9 650,8
9 603,4

35 317,4
35 175,8
34 661,2

8 840,3
8 797,0
8 699,1

26 259,9
26 164,1
25 753,5

iul.
aug.
sep.

242 891,6
243 380,1
241 918,5

197 904,9
198 682,8
198 914,7

79 924,1
79 744,6
80 150,9

24 909,6
25 036,7
25 693,6

20 110,5
20 179,5
20 746,5

4 306,2
4 415,8
4 523,5

20 394,4
20 262,0
20 151,2

10 365,3
10 304,9
10 202,3

9 426,6
9 364,9
9 326,9

34 620,1
34 445,9
34 306,2

8 609,3
8 552,4
8 440,7

25 765,8
25 667,4
25 548,7

oct.
nov.
dec.

241 056,8
248 191,7
246 697,5

201 214,4
200 853,7
199 882,0

79 782,7
79 914,2
79 710,9

25 632,6
26 139,6
26 074,7

20 604,8
21 170,0
20 817,4

4 492,2
4 450,6
4 552,8

19 861,3
19 707,6
19 556,0

10 083,6
9 986,1
9 994,6

9 246,9
9 196,7
9 049,0

34 288,9
34 067,0
34 080,3

8 494,7
8 405,5
8 404,9

25 460,0
25 338,2
25 207,1

2010 ian.
feb.
mar.

248 849,4
250 087,5
250 108,6

199 280,9
199 167,1
199 404,1

80 275,4
79 505,7
78 936,2

26 971,2
26 997,6
26 445,4

21 760,2
21 925,5
21 488,1

4 568,9
4 409,8
4 514,1

19 484,4
19 223,5
19 257,6

10 070,1
9 920,4
9 771,2

8 916,6
8 792,1
8 835,9

33 819,8
33 284,6
33 233,1

8 282,8
8 205,8
8 275,4

25 037,4
24 672,7
24 554,5

Total

34

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

2006 dec.

43 741,2

CREDIT NEGUVERNAMENTAL (continuare)
în valut
pe termen scurt
pe termen mediu
pe termen lung
Total,
societi
Total,
societi
gospogospogospoTotal,
societi
drii ale din care:
drii ale
nefinan- drii ale din care:
nefinannefinandin care:
popupopupopuciare
ciare
ciare
laiei
laiei
laiei
11 702,4
10 556,2
741,1
11 563,1
8 409,8
2 449,2
20 475,7
6 876,3
12 996,0

2007 ian.
feb.
mar.

44 906,3
46 016,1
47 942,5

10 207,7
10 421,8
10 642,5

9 817,0
9 931,1
10 048,6

238,7
318,2
303,1

11 708,6
11 748,9
12 064,1

8 101,4
8 094,5
8 404,4

2 217,6
2 195,3
2 231,9

22 990,0
23 845,4
25 235,9

8 227,0
8 412,4
8 821,6

14 059,6
14 777,5
15 747,6

7 099,8
5 725,2
6 614,6

apr.
mai
iun.

49 595,6
51 163,4
51 841,7

11 014,0
11 095,5
11 044,5

10 370,2
10 441,2
10 406,2

311,0
316,0
317,5

12 134,1
12 574,7
12 068,9

8 691,1
9 112,5
8 827,6

2 019,2
2 113,5
2 116,4

26 447,5
27 493,2
28 728,3

9 127,5
9 510,1
9 547,1

16 652,4
17 465,9
18 679,1

7 614,5
7 821,9
8 393,7

iul.
aug.
sep.

55 840,3
61 842,1
66 413,1

11 476,1
12 434,9
13 367,8

10 816,2
11 740,6
12 580,8

331,9
360,4
426,3

12 720,5
13 708,7
14 217,9

9 390,9
10 181,5
10 710,3

2 189,0
2 321,8
2 316,0

31 643,7
35 698,5
38 827,5

9 998,5
10 837,4
11 543,0

21 124,4
24 315,0
26 728,0

8 080,9
8 386,7
8 648,6

oct.
nov.
dec.

68 629,7
74 845,4
80 467,8

13 580,9
14 312,2
14 707,7

12 750,9
13 477,2
13 747,3

425,8
494,1
583,1

14 073,1
15 006,7
16 214,2

10 498,7
11 342,0
12 388,1

2 350,8
2 509,0
2 624,9

40 975,8
45 526,5
49 545,8

11 988,2
13 028,4
14 243,2

28 401,6
31 888,1
34 727,0

8 879,3
9 373,8
9 570,6

2008 ian.
feb.
mar.

84 917,6
86 913,3
90 501,1

15 178,9
15 210,6
16 016,3

14 215,7
14 219,4
14 938,9

593,5
593,2
664,2

17 201,8
17 131,9
17 532,5

13 251,4
13 253,6
13 648,0

2 720,3
2 665,8
2 694,4

52 536,9
54 570,8
56 952,3

15 049,3
15 311,4
15 738,2

36 888,0
38 635,6
40 571,4

9 611,6
10 260,4
10 129,5

apr.
mai
iun.

92 142,1
93 442,4
98 136,3

16 164,9
16 532,9
17 374,1

15 026,2
15 310,4
16 112,3

722,7
791,6
775,8

17 586,9
17 536,4
18 220,4

13 777,1
13 742,1
14 184,9

2 663,9
2 655,1
2 826,3

58 390,4
59 373,1
62 541,8

16 014,1
16 281,4
16 552,4

41 739,7
42 446,7
45 271,1

10 065,7
10 624,1
11 065,9

iul.
aug.
sep.

96 703,4
100 131,9
108 855,6

16 742,4
17 539,9
19 444,4

15 507,7
16 298,1
18 130,1

757,7
750,4
779,3

17 712,9
18 145,5
19 652,5

13 753,2
14 074,3
15 221,4

2 789,6
2 890,9
3 178,2

62 248,1
64 446,6
69 758,8

16 565,2
17 052,0
17 944,5

44 977,5
46 667,8
51 073,3

11 223,1
11 363,2
11 521,6

oct.
nov.
dec.

107 210,8
109 626,9
114 412,5

19 465,0
19 973,6
20 169,2

18 335,1
18 868,1
19 092,6

742,3
709,8
685,5

19 159,1
19 566,4
20 560,8

14 944,8
15 262,2
16 052,4

3 005,1
3 059,0
3 177,9

68 586,8
70 086,9
73 682,5

17 256,7
17 634,6
18 514,3

50 639,8
51 756,8
54 400,3

12 006,7
13 104,0
17 205,2

2009 ian.
feb.
mar.

122 668,0
123 136,4
119 583,5

21 694,7
21 936,5
21 122,1

20 549,4
20 769,5
20 042,7

728,9
752,8
722,4

21 950,0
21 855,0
20 817,6

17 182,4
17 186,1
16 309,6

3 382,1
3 357,2
3 259,7

79 023,3
79 344,9
77 643,8

19 928,1
20 164,6
19 735,5

58 278,4
58 395,5
57 153,2

21 824,3
24 831,6
29 307,9

apr.
mai
iun.

117 951,4
117 154,5
117 127,4

21 213,4
20 810,2
20 282,9

20 171,1
19 813,4
19 317,4

700,4
663,5
635,6

20 193,2
20 037,0
20 256,7

15 798,1
15 707,9
15 956,8

3 203,8
3 182,8
3 189,4

76 544,9
76 307,3
76 587,8

19 539,2
19 548,5
19 706,9

56 254,5
56 019,1
56 155,4

31 776,0
33 186,9
36 740,2

iul.
aug.
sep.

117 980,8
118 938,2
118 763,7

20 212,7
20 166,3
19 850,2

19 257,5
19 213,9
18 878,2

620,1
628,5
649,8

20 468,1
20 946,9
20 969,4

16 265,1
16 806,2
16 966,3

3 173,7
3 152,8
3 060,8

77 300,0
77 824,9
77 944,2

20 421,6
20 787,5
20 930,3

56 161,1
56 342,1
56 345,3

44 986,7
44 697,3
43 003,8

oct.
nov.
dec.

121 431,6
120 939,5
120 171,0

20 299,0
20 041,4
19 787,9

19 282,8
18 968,1
18 622,3

689,7
715,5
819,9

21 357,5
20 934,9
20 397,1

17 347,6
17 007,2
16 618,5

3 087,1
3 111,8
3 016,0

79 775,2
79 963,2
79 986,0

21 103,5
21 473,3
21 731,9

57 952,2
57 786,3
57 571,4

39 842,5
47 338,0
46 815,5

2010 ian.
119 005,5
19 439,4
18 367,1
762,7
20 658,7
16 828,0
2 982,9
78 907,4
feb.
119 661,4
20 068,3
18 839,0
828,2
20 860,0
17 129,5
2 909,9
78 733,0
mar.
120 467,9
20 486,7
19 302,2
809,8
20 027,1
16 330,1
2 904,3
79 954,1
*) inclusiv titlurile de valoare negociabile.
Not: Începând cu luna ianuarie 2007 indicatorii monetari se determin în baza Normei BNR nr. 13/2006.
Datele statistice pentru decembrie 2006 sunt retratate pentru a se asigura comparabilitatea.

21 863,3
21 781,0
22 530,0

56 266,7
56 288,4
56 781,3

49 568,5
50 920,4
50 704,5

Total

3/2010 BULETIN LUNAR

GUVERNAMENTAL*

3 545,8

35

Seciune statistic

7.5. Creditul acordat gospodăriilor populației
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total

2009 mar.

101 226,6

40 091,4

48 223,5

12 911,7

în funcie de destinaie i valut
Credite pentru consum
în lei
în euro
Total
37 050,3
29 703,1
74 787,9

apr.
mai
iun.

100 176,3
99 900,0
99 587,1

40 017,6
40 034,7
39 606,7

47 493,5
47 328,2
47 511,1

12 665,2
12 537,2
12 469,3

73 924,7
74 330,7
73 901,0

36 973,8
37 114,4
36 721,7

29 103,9
29 030,7
29 042,3

7 847,0
8 185,6
8 137,0

iul.
aug.
sep.

99 453,5
99 571,5
99 455,0

39 498,5
39 448,1
39 399,0

47 569,1
47 647,1
47 644,0

12 385,8
12 476,2
12 412,0

73 747,0
73 738,5
73 453,7

36 633,6
36 599,7
36 572,2

29 034,7
28 999,6
28 780,5

8 078,7
8 139,1
8 101,0

oct.
nov.
dec.

100 928,1
100 599,2
100 216,2

39 199,1
38 985,5
38 808,9

49 108,3
49 160,5
48 947,8

12 620,7
12 453,2
12 459,5

73 833,8
73 534,5
72 814,2

36 362,4
36 275,2
36 029,0

29 244,8
29 127,9
28 654,3

8 226,5
8 131,3
8 130,8

2010 ian.
feb.
mar.

98 535,1
97 901,1
98 399,8

38 522,8
37 874,6
37 904,5

47 768,8
47 840,5
48 117,8

12 243,4
12 186,0
12 377,6

71 426,3
70 615,5
70 611,9

35 710,7
35 161,1
35 197,0

27 728,6
27 510,9
27 345,8

7 987,0
7 943,6
8 069,1

în funcie de destinaie i valut (continuare)
Credite pentru locuine
Credite pentru alte scopuri
în lei
în euro
în alte valute
în lei
în euro
Total
1 646,3
16 702,3
3 307,2
1 394,8
1 818,1
4 783,0

în alte valute
1 570,0

Perioada

în funcie de valut
în lei
în euro
în alte valute

în alte valute
8 034,5

2009 mar.

Total
21 655,7

apr.
mai
iun.

21 506,9
22 133,0
22 283,7

1 658,0
1 738,9
1 739,1

16 582,4
16 665,7
16 832,3

3 266,5
3 728,4
3 712,2

4 744,7
3 436,3
3 402,3

1 385,7
1 181,4
1 145,9

1 807,3
1 631,8
1 636,4

1 551,7
623,1
620,0

iul.
aug.
sep.

22 321,3
22 456,1
22 641,4

1 737,6
1 734,5
1 725,7

16 893,4
17 004,2
17 221,8

3 690,3
3 717,5
3 693,9

3 385,2
3 376,9
3 359,8

1 127,3
1 114,0
1 101,1

1 641,0
1 643,2
1 641,7

616,9
619,7
617,0

oct.
nov.
dec.

23 655,3
23 988,4
24 245,9

1 727,9
1 711,8
1 704,4

18 162,6
18 577,8
18 834,5

3 764,9
3 698,8
3 707,0

3 439,0
3 076,4
3 156,1

1 108,7
998,5
1 075,5

1 701,0
1 454,8
1 459,0

629,3
623,1
621,6

2010 ian.
feb.
mar.

23 975,7
24 244,6
24 708,1

1 700,2
1 693,5
1 679,8

18 629,9
18 916,7
19 338,6

3 645,6
3 634,4
3 689,6

3 133,1
3 041,0
3 079,8

1 112,0
1 020,0
1 027,7

1 410,3
1 413,0
1 433,3

610,9
608,0
618,8

36

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

7.6. Creditul acordat societăților nefinanciare, instituțiilor financiare nemonetare,
administrației publice şi nerezidenților
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

2009 mar.

97 248,3

CREDITE ACORDATE SOCIETILOR NEFINANCIARE
Credite în lei
Credite în euro
Credite în alte valute
cu scadena
cu scadena
cu scadena
Total
Total
Total
pân la mai mare mai mare
pân la mai mare mai mare
mai
pân la mai mare
de 1 an de 5 ani
1 an
1 an
de 1 an de 5 ani
mare
de 1 an
1 an
inclusiv i pân la
inclusiv i pân la
inclusiv i pân la de 5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
inclusiv
inclusiv
inclusiv
947,4
41 160,5 21 294,1 10 946,7 8 919,7 51 434,5 17 556,8 15 089,6 18 788,1 4 653,4 2 485,9 1 220,1

apr.
mai
iun.

96 376,3
95 438,8
94 806,1

40 867,9
40 369,0
39 825,0

21 403,9
21 048,6
20 564,6

10 623,7
10 523,4
10 561,3

8 840,3
8 797,0
8 699,1

51 001,9
50 881,7
50 881,6

17 673,4
17 495,0
17 152,0

14 719,5
14 728,7
14 902,1

18 609,0
18 658,1
18 827,6

4 506,5
4 188,1
4 099,4

2 497,7
2 318,4
2 165,4

1 078,7
979,2
1 054,7

930,1
890,4
879,3

iul.
aug.
sep.

95 029,4
95 844,5
96 164,2

39 085,1
39 036,9
39 389,5

20 110,5
20 179,5
20 746,5

10 365,3
10 304,9
10 202,3

8 609,3
8 552,4
8 440,7

51 884,8
52 923,3
53 077,4

17 163,4
17 200,5
16 943,4

15 153,3
15 782,5
16 112,3

19 568,1
19 940,3
20 021,7

4 059,5
3 884,3
3 697,4

2 094,1
2 013,4
1 934,8

1 111,9
1 023,7
854,0

853,5
847,2
908,6

oct.
nov.
dec.

96 916,9
97 010,3
96 189,6

39 183,0
39 561,7
39 217,0

20 604,8
21 170,0
20 817,4

10 083,6
9 986,1
9 994,6

8 494,7
8 405,5
8 404,9

54 115,1
53 942,5
53 299,8

17 436,2
17 224,4
16 693,9

16 487,3
16 143,4
15 808,7

20 191,6
20 574,8
20 797,2

3 618,8
3 506,1
3 672,9

1 846,6
1 743,7
1 928,4

860,3
863,9
809,8

911,9
898,5
934,7

2010 ian.
feb.
mar.

97 171,6
97 801,3
97 697,0

40 113,1
40 051,8
39 534,7

21 760,2
21 925,5
21 488,1

10 070,1
9 920,4
9 771,2

8 282,8
8 205,8
8 275,4

53 266,5
53 897,6
54 203,1

16 423,0
16 800,3
17 035,7

15 889,6
16 149,0
15 456,6

20 953,9
20 948,4
21 710,9

3 792,0
3 851,9
3 959,1

1 944,1
2 038,7
2 266,5

938,4
980,5
873,5

909,4
832,7
819,1

Total

Perioada

2009 mar.

CREDITE ACORDATE INSTITUIILOR FINANCIARE
NEMONETARE
Societi
Ali intermediari
Total
de asigurri
financiari*
Total, cu scadena
Total, cu scadena
pân la
pân la
din care:
din care:
1 an
1 an
inclusiv
inclusiv
143,7
119,3
3 998,3
920,4
4 142,1

CREDITE ACORDATE ADMINISTRAIEI
PUBLICE
AdminisAdminisAdminisTotal
traia
traia
traia
local sistemelor
central
de
asigurri
sociale
956,6
3 995,2
0,1
4 951,8

CREDITE
ACORDATE
NEREZIDENILOR

27 811,0

apr.
mai
iun.

4 001,2
3 740,7
3 663,2

141,7
45,6
60,5

117,2
21,2
36,2

3 859,5
3 695,0
3 602,7

871,0
822,7
798,0

5 047,7
5 092,5
5 276,6

988,2
1 006,6
1 129,3

4 059,5
4 085,8
4 147,2

0,1
0,1
0,1

28 484,9
41 556,4
38 814,5

iul.
aug.
sep.

3 422,0
3 266,9
3 295,5

64,4
67,6
57,0

40,0
43,4
33,0

3 357,7
3 199,3
3 238,5

788,1
721,9
713,0

10 038,3
10 015,6
10 628,4

5 718,2
5 628,2
6 205,8

4 320,1
4 387,3
4 422,5

0,1
0,1
0,1

43 160,8
39 839,5
38 345,4

oct.
nov.
dec.

3 369,4
3 244,1
3 476,1

66,4
70,0
69,7

31,2
27,0
17,0

3 303,0
3 174,1
3 406,4

830,9
849,7
1 033,2

11 123,5
11 252,9
11 314,5

6 331,9
6 400,8
6 330,7

4 791,5
4 852,0
4 983,7

0,1
0,1
0,1

47 678,9
51 415,8
59 865,2

1,3
1,3
1,4

3 484,7
3 377,3
3 223,4

950,5
1 062,1
816,6

11 297,4
11 327,8
11 317,6

6 326,0
6 355,7
6 291,0

4 971,4
4 972,1
5 026,6

0,1
0,1
0,0

54 838,0
59 039,3
68 239,6

2010 ian.
89,6
3 574,3
feb.
87,3
3 464,7
mar.
83,9
3 307,3
*) Include i auxiliarii financiari.

3/2010 BULETIN LUNAR

37

Seciune statistic

8. ACTIVELE ŞI PASIVELE FONDURILOR DE INVESTIȚII
8.1. Structura bilanțieră
8.1.1. Fonduri de piață monetară (FPM)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

2008 dec.

353,1

226,3

121,2

Active
Aciuni i alte
participaii
de capital
(exclusiv aciuni/
uniti de fond
ale FI i FPM)

2009 ian.
feb.
mar.

381,5
441,0
477,9

258,2
298,4
316,7

120,0
135,3
146,6

7,0

3,3
7,4
7,6

381,5
441,0
477,9

apr.
mai
iun.

670,9
837,8
1 004,7

461,9
603,1
761,3

190,5
211,1
218,2

7,1
7,2
10,311,4
16,3
14,9

670,9
837,8
1 004,7

iul.
aug.
sep.

1 215,5
1 393,0
1 495,7

870,8
931,4
983,6

307,0
408,1
451,9

10,4
15,6
15,827,2
37,9
44,3

1 215,5
1 393,0
1 495,7

oct.
nov.
dec.

1 606,1
1 674,7
1 796,4

1 028,6
1 021,4
1 082,9

522,5
566,5
616,9

16,7
25,4
33,07,6

38,3
61,3
56,1

1 606,1
1 674,7
1 796,4

Total active/
pasive

Creane
din depozite 
i credite

Titluri
de valoare, altele
decât aciunile

Pasive
Aciuni/
uniti de fond
ale FI

Aciuni/
uniti de fond
ale FI i FPM

Alte active

5,6

353,1

2010 ian.
1 192,5
686,9
20,6
24,4
65,4
1 989,8
1 989,8
feb.
1 269,5
736,8
20,5
24,5
68,5
2 119,7
2 119,7
mar.
1 576,5
744,7
20,9
24,6
66,2
2 433,0
2 433,0
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 al Bncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanul consolidat al
sectorului instituii financiare monetare (BCE/2001/13). Lista fondurilor de pia monetar în scopurile statisticilor elaborate în baza acestui
Regulament se gsete la adresa http://www.bnr. ro/Ghid-privind-statistica-monetara-3257.aspx.

8.1.2. Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

Total active/
pasive

Creane
din depozite 
i credite

Active
Aciuni i alte
Aciuni/
Titluri
de valoare,
participaii uniti de fond
altele decât
de capital ale FI i FPM
aciunile (exclusiv aciuni/
uniti de fond
ale FI i FPM)
347,8
5 912,4
85,4

Pasive,
din care:
Aciuni/
uniti de fond
ale FI

Active
nefinanciare

Alte active

77,9

64,4

6 614,4

2008 dec.

6 914,2

426,3

2009 ian.
feb.
mar.

6 580,3
6 172,7
6 004,1

438,9
466,6
453,7

344,5
324,7
351,9

5 586,9
5 176,9
4 954,1

76,0
66,7
83,4

66,5
69,0
69,7

67,5
68,8
91,2

6 278,7
5 876,0
5 706,8

apr.
mai
iun.

6 662,4
7 261,3
7 285,9

537,5
757,6
981,1

342,3
346,7
367,2

5 461,0
5 784,3
5 623,7

124,3
121,3
141,9

72,6
74,8
74,7

124,6
176,5
97,2

6 389,2
6 864,3
6 859,2

iul.
aug.
sep.

7 481,9
8 016,9
8 471,2

1 006,2
1 010,7
1 059,1

358,6
412,4
495,7

5 770,0
6 208,4
6 498,8

152,8
176,6
220,2

65,2
65,0
64,8

129,0
143,8
132,6

7 084,4
7 628,3
8 104,0

oct.
nov.
dec.

9 128,0
9 366,3
9 661,9

1 045,2
1 054,3
1 158,1

609,7
781,6
884,2

7 074,6
7 081,9
7 171,0

202,1
240,8
250,3

64,7
64,8
65,6

131,8
142,9
132,7

8 790,7
9 042,8
9 333,8

2010 ian.
1 138,8
950,5
7 348,2
282,3
65,2
135,7
9 594,9
9 920,7
feb.
1 182,7
1 009,2
7 454,3
300,1
65,2
124,4
9 779,8
10 135,8
mar.
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile
referitoare la activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

38

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

8.2. Titluri de valoare deținute, altele decât acțiunile
8.2.1. Fonduri de piață monetară (FPM)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

2008 dec.

121,2

Denominate în lei
cu scadena iniial 1 an
Total,
rezideni
nerezideni
Total
din care:
Total, Zona euro
Total, Instituii Administraia din care:
din care: financiare
monetare
public
121,2
99,1

99,1
22,1
22,1

2009 ian.
feb.
mar.

120,0
135,3
146,6

120,0
135,3
146,6

88,6
84,6
78,788,6
84,6
78,7

31,3
50,7
67,9

31,3
50,7
60,0apr.
mai
iun.

188,5
204,8
207,6

188,5
204,8
207,6

55,0
74,5
67,055,0
74,5
67,0

133,5
130,3
140,6

117,9
104,6
114,9

2,0
6,4
10,6

2,0
6,4
10,6

2,0
6,4
10,62,0
6,4
10,6

iul.
aug.
sep.

296,3
397,3
432,8

296,3
397,3
432,8

165,2
225,1
251,7165,2
225,1
251,7

131,1
172,2
181,1

112,3
153,3
170,1

10,7
10,7
19,1

10,7
10,7
19,1

10,7
10,7
19,110,7
10,7
19,1

oct.
nov.
dec.

502,9
519,7
598,2

502,9
519,7
598,2

278,3
291,1
377,7278,3
291,1
377,7

224,6
228,7
220,5

213,7
225,7
217,5

19,6
46,8
18,7

19,6
46,8
18,7

19,6
46,8
18,719,6
46,8
18,7

Perioada
Total,
din care:

Denominate în euro
cu scadena iniial 1 an
rezideni
Total,
din care:
Total, Instituii Administraia
din care: financiare
monetare
public2010 ian.
676,2
416,0
10,7
10,7

416,0
260,2
248,8

10,7
676,2
10,7
feb.
718,5
399,5
18,3
18,3

399,5
319,0
269,1

18,3
718,5
18,3
mar.
725,4
368,7
19,3
19,3

368,7
356,7
272,1

19,3
725,4
19,3
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 al Bncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanul
consolidat al sectorului instituii financiare monetare (BCE/2001/13). Lista fondurilor de pia monetar în scopurile statisticilor elaborate
în baza acestui Regulament se gsete la adresa http://www.bnr. ro/Ghid-privind-statistica-monetara-3257.aspx.

8.2.2. Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

2008 dec.

324,1

Denominate în lei
cu scadena iniial 1 an
cu scadena iniial > 1 an i 2 ani
rezideni
nerezideni
rezideni
nerezideni
Total
Total
Total
Instituii AdminisTotal Zona
Total
Instituii AdminisTotal
Zona
traia din care:
traia din care:
euro
euro
din care: financiare
din care: financiare
monetare
monetare
public
public
45,1
45,1

45,1


28,128,1
28,1

2009 ian.
feb.
mar.

318,1
297,8
314,9

44,0
39,4
38,6

44,0
39,4
38,644,0
39,4
38,6

25,7
31,9
43,525,7
31,9
43,5

25,7
31,9
37,5

apr.
mai
iun.

305,7
330,4
351,2

33,7
48,1
37,4

33,7
48,1
37,433,7
48,1
37,4

41,1
41,4
41,941,1
41,4
41,9

35,0
35,2
35,6

iul.
aug.
sep.

350,5
400,9
484,3

16,4
14,7
26,3

16,4
14,7
26,316,4
14,7
26,3

33,6
33,0
42,133,6
33,0
42,1

27,0
26,2
35,3

oct.
nov.
dec.

588,5
637,0
689,5

36,0
48,2
48,3

36,0
48,2
48,336,0
48,2
48,3

41,5
38,6
39,041,5
38,6
39,0

34,6
34,9
35,2

Total

2010 ian.
50,0
50,0

50,0


39,039,0
727,5
feb.
43,6
43,6

43,6


37,837,8
788,2
mar.
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile
referitoare la activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

3/2010 BULETIN LUNAR

35,2
34,0

39

Seciune statistic

8.2.2. Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada
Total

(continuare)

Denominate în lei
cu scadena iniial > 2 ani
rezideni
AdminisTotal
Instituii
traia
financiare
din care:
monetare
public
193,8
37,4
153,3

2008 dec.

250,9

2009 ian.
feb.
mar.

248,4
226,5
232,9

189,6
164,3
164,1

44,3
33,1
38,2

apr.
mai
iun.

230,9
240,9
271,9

154,0
124,3
149,4

iul.
aug.
sep.

300,4
353,2
415,8

oct.
nov.
dec.

511,0
550,2
602,2

nerezideni
Total Zona euro
din care:

Total
din care:

Denominate în euro
cu scadena iniial > 2 ani
Total
rezideni
din care:
Total
Instituii Administraia
din care: financiare
monetare
public
c
c

c

57,1

30,2

c

142,1
128,0
122,7

58,7
62,1
68,8

30,9
33,1
35,6

c
c
c

c
c
c

c
c
cc
c
c

37,3
27,8
28,1

113,4
93,5
118,2

77,0
116,5
122,5

36,0
36,3
41,8

c
c
c

c
c
c

c
c
cc
c
c

160,8
195,4
257,7

24,5
25,9
27,9

133,1
166,2
226,5

139,7
157,9
158,2

60,1
78,0
80,8

c
c
c

c
c
c

c
c
cc
c
c

339,2
356,4
389,3

29,1
24,2
45,7

306,7
328,9
340,3

171,8
193,8
212,9

95,9
101,7
116,9

21,2
144,6
194,7

21,2
136,0
185,8

c
135,9
185,7c
135,9
185,7

2010 ian.
638,5
401,1
46,1
355,1
237,4
118,2
201,3
201,2

201,2
223,0
feb.
706,8
390,0
44,4
345,6
316,8
147,9
199,3
199,2

199,2
221,0
mar.Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la
activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

8.3. Acțiuni şi alte participații de capital deținute
8.3.1. Fonduri de piață monetară (FPM)
8.3.2. Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

(milioane lei; sfâritul perioadei)

Total,
din care:

rezideni
Instituii
financiare
monetare

Auxiliari +
Intermediari
financiari

Total,
din care:

2008 dec.

5 889,3

2009 ian.
feb.
mar.5 566,6
5 160,1
4 937,5

2 938,4
2 568,0
2 470,3

69,4
70,0
73,0

apr.
mai
iun.

7,1
7,2
10,37,1
7,2
10,3

5 442,4
5 761,8
5 596,0

2 956,9
3 219,9
2 966,2

iul.
aug.
sep.

10,4
15,6
15,810,4
15,6
15,8

5 738,9
6 173,0
6 457,8

oct.
nov.
dec.

16,7
25,4
33,016,7
25,4
33,0

7 030,6
7 034,8
7 123,5

Perioada

2010 ian.
20,6

20,6
feb.
20,5

20,5
mar.
20,9

20,9
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului
(CE) nr. 2423/2001 al Bncii Centrale
Europene din 22 noiembrie 2001 privind
bilanul consolidat al sectorului instituii
financiare monetare (BCE/2001/13). Lista
fondurilor de pia monetar în scopurile
statisticilor elaborate în baza acestui
Regulament se gsete la adresa
http://www.bnr. ro/Ghid-privind-statisticamonetara-3257.aspx.

40

rezideni
Instituii Auxiliari +
Societi
financiare Intermediari de asigurare 
i fonduri
financiari
monetare
de pensii
3 059,1
69,5
1,7

Societi
nefinanciare

nerezideni
Total, Zona
din care: euro

2 754,9

23,0

22,1

1,7
1,2
1,2

2 550,1
2 513,7
2 385,8

20,3
16,9
16,6

19,4
16,0
15,8

73,4
74,0
72,8

1,4
1,5
2,1

2 403,5
2 459,3
2 549,5

18,7
22,5
27,8

17,7
21,5
25,7

3 073,4
3 437,0
3 713,6

73,8
74,4
73,2

0,9
0,9
0,9

2 584,3
2 654,1
2 663,4

31,1
35,5
41,0

28,7
33,0
35,9

3 896,2
4 005,8
4 120,8

75,5
76,4
78,2

0,9
0,9
0,8

3 048,8
2 937,7
2 904,0

44,0
47,1
47,6

39,2
40,0
38,8

7 300,0
4 263,2
80,5
0,8
2 935,8
48,3
39,3
7 405,0
4 403,3
81,9
0,8
2 899,4
49,2
40,2Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii
Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la
activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

8.3.2. Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

(continuare)

Perioada
Total
Total,
din care:

Instituii
financiare
monetare

Aciuni cotate, emise de:
rezideni
Societi
Societi
Auxiliari +
Intermediari de asigurare nefinanciare 
i fonduri
financiari
de pensii
0,5
0,4
1 962,3

2008 dec.

3 709,3

3 686,2

1 723,1

2009 ian.
feb.
mar.

3 370,2
2 968,0
2 763,8

3 349,9
2 951,1
2 747,2

1 587,9
1 217,7
1 153,5

0,4
0,3
0,3

0,3
0,4
0,4

apr.
mai
iun.

2 865,2
3 071,4
3 295,6

2 846,5
3 048,9
3 267,8

1 231,8
1 378,9
1 499,4

0,6
0,6
0,6

iul.
aug.
sep.

3 436,9
3 882,2
4 196,6

3 405,8
3 846,7
4 155,6

1 602,4
1 974,2
2 271,4

oct.
nov.
dec.

4 739,9
4 746,4
4 833,3

4 695,9
4 699,3
4 785,7

2 429,8
2 541,4
2 652,5

nerezideni
Total, Zona euro
din care:

23,0

22,1

1 761,3
1 732,7
1 593,0

20,3
16,9
16,6

19,4
16,0
15,8

0,7
0,6
1,2

1 613,5
1 668,8
1 766,6

18,7
22,5
27,8

17,7
21,5
25,7

0,8
1,2
1,8

c
c
c

1 802,6
1 871,3
1 882,4

31,1
35,5
41,0

28,7
33,0
35,9

2,3
3,2
3,4

c
c

2 263,7
2 154,6
2 129,8

44,0
47,1
47,6

39,2
40,0
38,8

2010 ian.
4 981,2
2 812,1
6,4

2 162,6
48,3
39,3
5 029,4
feb.
5 033,3
2 903,3
6,7

2 123,4
49,2
40,2
5 082,5
mar.
Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind
statisticile referitoare la activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

8.4. Acțiuni/unități de fond emise - Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (FI)
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada
Total

Instituii
financiare
monetare

Auxiliari +
Intermediari
financiari

2008 dec.

5 193,4

307,3

286,8

rezideni
Societi
de asigurare 
i fonduri
de pensii
98,9

2009 ian.
feb.
mar.

4 870,4
4 584,9
4 465,7

259,3
244,3
273,6

257,5
224,7
222,4

93,6
91,5
93,5

apr.
mai
iun.

4 978,7
5 312,9
5 336,4

316,7
330,4
329,8

286,8
312,8
332,7

iul.
aug.
sep.

5 525,2
5 962,0
6 346,5

370,8
390,1
408,7

oct.
nov.
dec.

6 893,4
7 154,7
7 427,7

382,7
412,7
411,3

nerezideni
Total Zona euro
din care:

Administraia
public

Societi
nefinanciare

Gospodriile
populaiei

0,05

667,1

3 833,2

1 421,0

862,7

0,05
0,04
0,03

623,5
579,2
566,2

3 636,5
3 445,1
3 310,0

1 408,3
1 291,1
1 241,1

861,0
797,2
776,3

101,7
116,4
128,9

0,04
0,04
0,04

591,9
634,1
604,6

3 681,6
3 919,3
3 940,4

1 410,5
1 551,4
1 522,8

867,9
922,4
894,1

353,2
374,2
407,1

142,8
169,2
189,6

0,04
0,04
0,04

626,5
665,8
688,3

4 032,0
4 362,6
4 652,9

1 559,1
1 666,3
1 757,5

913,6
975,3
1 042,5

454,8
480,1
503,7

205,4
213,5
228,1

0,04
1,9
1,9

696,3
705,8
723,5

5 154,2
5 340,7
5 559,4

1 897,3
1 888,1
1 906,1

1 134,3
1 165,4
1 207,1

2010 ian.
7 623,9
437,5
508,1
239,4
1,9
757,8
5 679,2
1 971,0
1 234,1
feb.
7 775,1
456,3
521,3
260,3
1,9
753,7
5 781,6
2 004,7
1 268,4
mar.

Not: Datele sunt raportate în baza Regulamentului (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile
referitoare la activele i pasivele fondurilor de investiii (BCE/2007/8).

3/2010 BULETIN LUNAR

41

Seciune statistic

9. SITUAȚIA ACTIVELOR ŞI PASIVELOR BILANȚIERE ALE INSTITUȚIILOR FINANCIARE NEBANCARE
ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL GENERAL
9.1. Structura bilanțieră în dinamică
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

2008 mar.
iun.
sep.
dec.

Total
active/pasive

credite acordate

Active
depozite plasate

alte active

capital i rezerve

34 249,4
37 246,8
40 834,7
44 503,1

28 376,2
30 772,8
34 085,6
36 753,5

1 846,7
1 963,4
2 207,1
3 378,9

4 026,5
4 510,6
4 542,0
4 370,7

3 288,9
3 746,9
4 001,2
4 485,1

Pasive
împrumuturi
primite
28 192,4
30 093,8
33 533,7
36 869,8

alte pasive

2009 mar.
35 566,0
3 927,1
4 616,3
4 936,0
36 070,8
44 109,5
iun.
33 567,6
4 098,3
5 089,8
5 422,7
34 405,3
42 755,8
sep.
31 749,0
4 327,6
5 279,3
5 770,2
32 755,8
41 355,9
dec.
30 373,5
4 873,2
5 386,8
6 256,4
31 607,8
40 633,4
Not: Datele sunt raportate conform prevederilor Normei BNR nr. 12/2007 privind raportarea statistic a activelor i pasivelor bilaniere
ale instituiilor financiare nebancare. Datele sunt provizorii, urmând a fi definitive la ase luni de la data raportrii.

2 768,1
3 406,1
3 299,7
3 148,2
3 102,6
2 927,9
2 829,9
2 769,2

9.2. Structura bilanțieră la 31 decembrie 2009 pe tipuri de instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Seciunea din Registrul general

Total
credite
acordate
30 373,5
346,6
c
27,7
c
c


7 784,8

Active
depozite
plasate
4 873,2
29,4
c
4,3
c
c


735,6

alte active

Pasive
capital i împrumuturi alte pasive
rezerve
primite
6 256,4
31 607,8
2 769,2
74,7
288,5
86,9
c
c
c
13,9
19,5
1,2
c
c
c
c
c
c


1 529,2
7 788,0
610,6

5 386,8
Total Registru general, din care:
40 633,4
74,0
Credite de consum
450,0
Credite ipotecare i/sau imobiliare
c
c
Microcreditare
2,6
34,5
Finanarea tranzaciilor comerciale
c
c
Factoring
c
c
Scontare


Forfetare


1 407,4
Leasing financiar
9 927,8
Emitere de garanii i asumare de angajamente, inclusiv
garantarea creditului
428,6
4,9
200,8
222,9
157,8
259,6
Alte forme de finanare de natura creditului


Activiti multiple de creditare
22 107,3
3 901,5
3 668,2
4 433,3
23 191,2
29 677,0
Not: Datele sunt raportate conform prevederilor Normei BNR nr. 12/2007 privind raportarea statistic a activelor i pasivelor bilaniere
ale instituiilor financiare nebancare. Datele sunt provizorii, urmând a fi definitive la ase luni de la data raportrii.

11,1

2 052,5

9.3. Credite acordate gospodăriilor populației
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada

2008 mar.
iun.
sep.
dec.

6 444,5
7 214,2
8 037,7
8 315,4

3 280,8
3 609,2
4 031,3
4 057,6

2 688,6
3 030,5
3 324,1
3 484,8

Credite
în alte
monede
475,1
574,5
682,3
773,1

2009 mar.
iun.
sep.
dec.

6 857,7
6 611,7
6 334,9
6 136,7

3 965,0
3 791,6
3 620,6
3 498,0

2 738,1
2 676,7
2 578,3
2 498,1

154,6
143,3
136,0
140,6

42

Total

Credite
în lei

Credite
în euro

Credite pentru consum
în lei
în euro

4 988,0
5 523,3
6 096,8
6 082,0

3 205,8
3 523,2
3 935,9
3 957,2

1 773,0
1 969,9
2 096,8
2 051,7

în alte
monede
9,2
30,1
64,0
73,1

6 003,2
5 808,3
5 558,2
5 364,3

3 867,5
3 697,5
3 527,3
3 404,9

2 064,1
2 043,4
1 966,7
1 894,6

71,5
67,4
64,3
64,8

Total

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

9.3. Credite acordate gospodăriilor populației
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada
Total
2008 mar.
iun.
sep.
dec.

1 186,3
1 388,4
1 531,5
1 708,1

(continuare)

Credite pentru locuine
în lei
în euro
27,5
31,6
37,9
37,1

706,9
825,4
917,4
1 018,2

în alte
monede
451,8
531,4
576,2
652,8

Credite pentru alte scopuri
în lei
în euro

Total

47,5
54,4
57,5
63,2

270,3
302,6
409,5
525,4

în alte
monede
14,1
13,0
42,1
47,2

208,7
235,2
309,9
414,9

2009 mar.
36,0
333,5
75,1
61,6
340,4
444,6
410,0
iun.
34,0
326,5
69,2
60,1
306,8
429,7
373,6
sep.
32,5
320,3
65,6
60,8
291,4
418,4
358,3
dec.
30,6
319,0
69,8
62,5
284,5
419,3
353,0
Not: Datele sunt raportate conform prevederilor Normei BNR nr. 12/2007 privind raportarea statistic a activelor i pasivelor bilaniere
ale instituiilor financiare nebancare. Datele sunt provizorii, urmând a fi definitive la ase luni de la data raportrii.

8,0
6,8
6,2
6,0

9.4. Credite acordate societăților nefinanciare, altor sectoare instituționale* şi nerezidenților
(milioane lei; sfâritul perioadei)

Perioada
Total
Total

2008 mar.
iun.
sep.
dec.

21 420,6
23 074,5
25 449,6
27 796,1

981,5
1 159,5
1 317,8
1 350,8

2009 mar.
iun.
sep.
dec.

28 128,9
26 415,7
24 896,2
23 723,3

1 489,2
1 540,6
1 571,7
1 648,5

Perioada

2008 mar.
iun.
sep.
dec.

Credite acordate societilor nefinanciare
în lei
Total
cu scadena
cu scadena
cu scadena
mai mare
mai mare
pân la
de 5 ani
de 1 an
1 an 
i pân la
inclusiv
5 ani
330,4
570,3
80,8
20 305,6
420,1
641,6
97,8
21 772,3
565,3
644,5
108,1
23 942,1
587,1
654,0
109,6
26 206,5
658,4
631,8
640,1
697,1

727,3
802,8
810,9
824,0

Credite acordate societilor nefinanciare (continuare)
în alte monede
cu scadena
cu scadena
Total
cu scadena
mai mare
mai mare
pân la
de 5 ani
de 1 an
1 an 
i pân la
inclusiv
5 ani
133,5
4,7
87,6
41,2
142,7
1,7
94,7
46,2
189,6
2,1
129,8
57,7
238,8
6,0
128,4
104,4

103,5
105,9
120,7
127,3

Credite acordate altor sectoare instituionale
în lei
în euro în alte monede
Total

Credite
acordate
nerezidenilor

416,6
408,7
508,9
517,4

8,8
7,6
7,6
7,5

2009 mar.
235,1
3,3
121,4
110,3
61,4
508,4
7,4
577,2
iun.
248,5
2,9
120,2
125,4
63,9
468,4
5,9
538,3
sep.
264,1
5,3
105,5
153,3
74,5
436,7
4,7
515,9
dec.
281,1
3,9
121,1
156,0
77,1
430,8
3,8
511,7
*) Cu excepia sectorului gospodriile populaiei.
Not: Datele sunt raportate conform prevederilor Normei BNR nr. 12/2007 privind raportarea statistic a activelor i pasivelor bilaniere
ale instituiilor financiare nebancare. Datele sunt provizorii, urmând a fi definitive la ase luni de la data raportrii.

3/2010 BULETIN LUNAR

2 770,3
2 195,8
2 783,2
3 655,7
4 027,9
4 147,7
4 137,1
4 866,6

44,4
36,8
50,5
62,4

1 031,7
973,0
917,6
854,4

cu scadena
mai mare
de 5 ani

21 345,0
19 505,9
18 005,7
16 072,8

469,9
453,1
567,0
587,3

26 404,7
24 626,6
23 060,4
21 793,8

în euro
cu scadena
cu scadena
mai mare
pân la
de 1 an
1 an 
i pân la
inclusiv
5 ani
214,6
17 320,8
1 295,3
18 281,1
1 356,1
19 802,8
1 107,8
21 443,0

41,2
31,0
31,3
54,7
2,2
2,0
2,0
1,7

43

Seciune statistic

10. RATELE MEDII ALE DOBÂNZII PRACTICATE DE INSTITUȚIILE DE CREDIT
10.1. Depozite la termen în lei
10.1.1. Depozite existente în sold
(% p.a.)

Perioada
Total

2005
2006
2007
2008
2009

6,35
7,25
6,79
12,12
9,57

Depozite la termen ale gospodriilor populaiei
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
5,64
5,57
6,92
7,08
7,19
7,49
6,30
6,99
7,12
11,68
12,93
12,51
9,18
9,35
10,54

peste 6 luni 
i pân la
12 luni
inclusiv
8,35
7,46
7,16
9,39
10,37

Depozite la termen ale societilor nefinanciare
Total
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
5,27
4,45
5,41
6,29
7,03
6,16
7,73
7,93
6,76
6,57
7,36
7,35
14,81
14,89
17,55
13,51
9,07
8,88
9,88
10,20

2009 mar.

14,08

13,80

15,00

14,46

10,26

15,47

15,11

18,32

16,21

apr.
mai
iun.

14,01
13,66
12,89

13,53
12,87
11,98

14,99
14,71
13,95

14,80
14,91
14,51

10,57
11,13
10,11

14,69
13,21
12,09

14,15
12,35
11,35

17,46
15,47
13,82

16,15
15,40
14,23

iul.
aug.
sep.

11,87
10,84
10,21

10,72
9,95
9,30

12,58
11,05
10,15

13,92
12,71
11,97

10,57
10,65
10,64

10,68
9,76
9,26

9,80
9,02
8,93

12,16
10,95
10,04

12,89
11,78
10,50

oct.
nov.
dec.

9,86
9,70
9,57

9,12
9,13
9,18

9,61
9,39
9,35

11,43
10,99
10,54

10,61
10,49
10,37

9,06
9,01
9,07

8,69
8,67
8,88

9,78
9,85
9,88

10,33
10,16
10,20

2010 ian.
feb.
mar.

9,39
8,96
8,49

9,03
8,43
7,95

9,30
8,94
8,45

10,31
9,95
9,53

10,06
9,77
9,48

8,43
7,61
6,83

7,95
7,01
6,00

9,42
8,83
7,85

9,94
9,31
8,37

10.1.2. Depozite noi
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Depozite noi la termen ale gospodriilor populaiei
Total
Durata iniial
peste 6 luni
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la 
i pân la
1 lun
12 luni
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
inclusiv
5,50
5,47
5,49
6,53
6,01
7,02
6,91
7,31
7,63
7,45
6,94
6,50
7,19
7,56
7,06
15,27
14,77
16,03
14,58
13,04
9,93
9,74
9,94
10,48
11,22

2009 mar.

16,21

16,28

16,31

15,66

13,78

16,21

15,42

18,82

17,39

apr.
mai
iun.

15,76
14,98
13,58

15,71
14,61
13,18

15,92
15,32
13,88

15,68
15,39
13,99

14,04
14,25
13,68

14,61
13,30
12,21

13,95
12,52
11,79

16,83
14,93
13,10

15,39
14,26
13,07

iul.
aug.
sep.

11,91
10,68
10,26

11,41
10,49
9,96

11,96
10,58
10,14

12,95
11,25
11,04

12,43
10,91
11,32

10,60
9,60
9,40

10,18
9,32
9,30

11,42
10,27
9,83

11,13
10,86
9,42

oct.
nov.
dec.

9,91
9,86
9,93

9,70
9,71
9,74

9,91
9,91
9,94

10,74
10,45
10,48

9,77
9,58
11,22

9,39
9,38
9,57

9,22
9,09
9,37

9,87
10,06
10,12

9,89
10,74
9,89

2010 ian.
9,66
9,47
9,70
10,27
9,30
8,52
8,15
9,32
feb.
8,93
8,81
8,90
9,46
8,70
7,45
7,11
8,39
mar.
8,39
8,27
8,42
8,81
8,13
6,40
5,79
7,37
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele aferente perioadei 2005 - 2006 sunt date comparabile, retratate potrivit prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.

9,28
8,40
7,82

44

Depozite noi la termen ale societilor nefinanciare
Total
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
4,36
3,99
5,66
5,84
6,12
5,64
7,53
7,51
7,27
7,19
7,48
7,74
16,01
15,50
18,08
15,17
9,57
9,37
10,12
9,89

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.2. Depozite la termen în euro
10.2.1. Depozite existente în sold
(% p.a.)

Perioada
Total

2005
2006
2007
2008
2009

2,92
3,16
3,67
5,36
3,51

Depozite la termen ale gospodriilor populaiei
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
2,42
2,84
3,40
2,92
3,11
3,38
3,25
3,59
4,31
5,09
5,74
5,31
3,11
3,32
3,93

peste 6 luni 
i pân la
12 luni
inclusiv
3,45
3,51
4,13
4,63
4,27

Depozite la termen ale societilor nefinanciare
Total
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
2,92
2,33
2,58
2,97
3,31
2,89
2,94
3,24
3,54
3,72
3,77
3,80
6,12
5,87
7,25
6,94
2,90
2,39
3,30
3,22

2009 mar.

6,00

5,79

6,31

5,96

4,86

5,95

5,03

7,16

6,17

apr.
mai
iun.

5,86
5,72
5,38

5,59
5,19
4,63

6,08
5,94
5,55

6,07
6,18
6,04

5,09
5,24
5,27

5,56
5,38
5,05

4,50
4,25
3,94

6,98
6,23
5,63

5,40
6,54
6,22

iul.
aug.
sep.

4,86
4,38
4,10

4,01
3,64
3,44

4,87
4,30
3,93

5,67
5,14
4,84

5,18
4,98
4,81

4,30
3,84
3,46

3,45
3,07
2,72

5,18
4,44
4,06

5,05
4,04
3,77

oct.
nov.
dec.

3,89
3,67
3,51

3,27
3,10
3,11

3,65
3,44
3,32

4,63
4,35
3,93

4,69
4,46
4,27

3,34
3,11
2,90

2,58
2,49
2,39

3,98
3,56
3,30

3,56
3,49
3,22

2010 ian.
feb.
mar.

3,37
3,25
3,14

2,97
2,81
2,70

3,24
3,14
3,01

3,71
3,57
3,45

4,09
3,94
3,82

2,91
2,58
2,67

2,53
2,18
2,20

3,24
3,23
2,94

3,14
3,04
3,29

10.2.2. Depozite noi
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Depozite noi la termen ale gospodriilor populaiei
Total
Durata iniial
peste 6 luni
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la 
i pân la
1 lun
12 luni
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
inclusiv
2,54
2,33
2,79
3,42
2,68
2,93
2,86
3,03
3,41
2,93
3,66
3,38
3,70
4,57
4,69
6,36
5,94
6,66
6,74
5,75
3,35
3,19
3,38
3,78
3,50

2009 mar.

6,43

6,18

6,64

6,72

5,54

5,67

4,67

7,03

6,39

apr.
mai
iun.

6,18
5,86
5,24

5,89
5,43
4,76

6,32
6,03
5,30

6,67
6,49
5,93

6,66
6,36
5,90

5,07
4,91
4,42

4,18
4,07
4,01

6,47
5,88
4,90

5,22
5,17
5,10

iul.
aug.
sep.

4,37
3,94
3,72

4,04
3,71
3,44

4,43
4,10
3,80

4,81
4,12
4,27

4,94
4,21
4,09

3,56
3,62
2,97

3,46
3,12
2,67

3,83
4,25
3,37

3,79
3,30
3,42

oct.
nov.
dec.

3,49
3,34
3,35

3,28
3,12
3,19

3,46
3,36
3,38

4,05
3,87
3,78

3,74
3,63
3,50

2,93
2,81
2,48

2,52
2,48
2,32

3,53
3,42
2,63

3,37
3,17
3,00

2010 ian.
3,22
2,97
3,29
3,56
3,45
2,79
2,61
3,01
feb.
3,05
2,81
3,09
3,45
3,29
2,35
2,17
2,87
mar.
2,98
2,83
2,97
3,32
3,23
2,59
2,17
2,59
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele aferente perioadei 2005 - 2006 sunt date comparabile, retratate potrivit prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.

3,42
3,02
3,73

3/2010 BULETIN LUNAR

Depozite noi la termen ale societilor nefinanciare
Total
Durata iniial
peste 3 luni
pân la peste 1 lun 
i pân la 
i pân la
1 lun
6 luni
3 luni
inclusiv
inclusiv
inclusiv
2,30
2,22
2,67
3,35
2,96
2,91
3,02
4,37
3,90
3,97
3,86
3,70
6,32
5,98
7,34
6,07
2,48
2,32
2,63
3,00

45

Seciune statistic

10.3. Depozite în lei pe tipuri de depozite
10.3.1. Depozite existente în sold
(% p.a.)

Perioada
overnight

Depozite ale gospodriilor populaiei
la termen
rambursabile dup notificare
la mai
total
la cel
total cu durata cu durata
mult mult de
iniial
iniial
3 luni
3 luni
peste
pân la
inclusiv
2 ani
2 ani
inclusiv

Depozite ale societilor nefinanciare
overnight
la termen
total cu durata cu durata
iniial
iniial
peste
pân la
2 ani
2 ani
inclusiv

Împrumuturi
din
operaiuni
repo

2009 mar.

7,68

14,08

14,12

13,65

x

x

x

4,86

15,47

15,80

5,44

11,62

apr.
mai
iun.

7,51
7,33
6,93

14,01
13,66
12,89

14,13
13,87
13,06

12,80
11,31
10,76

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4,83
4,50
4,22

14,69
13,21
12,09

15,00
13,48
12,33

5,31
4,90
4,53

11,27
10,70
10,40

iul.
aug.
sep.

5,78
5,34
5,19

11,87
10,84
10,21

11,99
10,93
10,28

10,25
9,64
9,39

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3,76
3,57
3,75

10,68
9,76
9,26

10,88
9,93
9,43

4,44
4,29
4,14

10,30
8,71
c

oct.
nov.
dec.

4,49
4,31
4,34

9,86
9,70
9,57

9,92
9,75
9,64

9,12
9,05
8,64

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3,46
3,00
3,09

9,06
9,01
9,07

9,23
9,18
9,24

4,12
4,11
3,98

x
x
x

2010 ian.
feb.
mar.

4,05
3,73
3,60

9,39
8,96
8,49

9,49
9,07
8,62

7,98
7,31
6,41

x
x
x

x
x
x

x
x
x

2,60
2,26
1,72

8,43
7,61
6,83

8,59
7,75
6,94

3,98
3,72
3,53

x
x
x

10.3.2. Depozite noi la termen
(% p.a.)

Perioada

2009 mar.

Depozite noi ale gospodriilor populaiei
Depozite noi ale societilor nefinanciare
cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial
peste 2 ani
peste 1 an
peste 2 ani
pân la
peste 1 an
pân la 
i pân la 2 ani
1 an inclusiv 
i pân la 2 ani
1 an inclusiv
inclusiv
inclusiv
16,23
10,42
14,38
16,23
11,86
9,27

Împrumuturi noi
din operaiuni
repo

c

apr.
mai
iun.

15,79
15,01
13,59

13,65
14,13
13,01

13,10
10,91
10,27

14,61
13,31
12,22

15,84
4,29
7,91

11,00
8,18
6,56

c
c
c

iul.
aug.
sep.

11,91
10,69
10,27

12,68
10,96
10,18

10,57
9,52
8,93

10,61
9,61
9,43

6,50
7,51
2,14

6,81
5,58
5,41

x
c
x

oct.
nov.
dec.

9,92
9,87
9,97

9,95
9,30
8,09

9,17
8,18
6,68

9,40
9,39
9,59

7,13
6,58
5,76

4,25
5,75
4,24

x
x
x

2010 ian.
9,67
9,03
7,31
8,52
4,39
feb.
8,94
8,31
7,41
7,45
5,47
mar.
8,39
8,25
6,36
6,40
3,59
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

5,77
3,93
3,77

x
x
x

46

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.4. Depozite în euro pe tipuri de depozite
10.4.1. Depozite existente în sold
(% p.a.)

Perioada
overnight

Depozite ale gospodriilor populaiei
la termen
rambursabile dup notificare
la mai
total
la cel
total cu durata cu durata
mult mult de
iniial
iniial
3 luni
3 luni
peste
pân la
inclusiv
2 ani
2 ani
inclusiv

ÎmpruDepozite ale societilor nefinanciare
muturi
overnight
la termen
din
total cu durata cu durata
iniial operainiial 
iuni
peste
pân la
repo
2 ani
2 ani
inclusiv

2009 mar.

3,53

6,00

6,01

3,41

x

x

x

1,29

5,95

6,18

1,33

x

apr.
mai
iun.

3,46
3,31
3,18

5,86
5,72
5,38

5,86
5,73
5,39

3,41
3,42
4,16

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1,27
1,22
1,04

5,56
5,38
5,05

5,78
5,60
5,24

1,29
1,29
1,31

x
x
x

iul.
aug.
sep.

2,44
2,31
2,23

4,86
4,38
4,10

4,86
4,38
4,10

4,32
4,03
4,03

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0,94
0,70
0,65

4,30
3,84
3,46

4,44
3,96
3,55

1,27
1,18
1,10

x
x
x

oct.
nov.
dec.

1,79
1,78
1,70

3,89
3,67
3,51

3,89
3,67
3,50

3,85
3,58
3,54

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0,58
0,59
0,56

3,34
3,11
2,90

3,43
3,20
2,98

1,10
0,90
0,97

x
x
x

2010 ian.
feb.
mar.

1,64
1,58
1,52

3,37
3,25
3,14

3,38
3,25
3,14

3,24
3,24
3,10

x
x
x

x
x
x

x
x
x

0,58
0,58
0,53

2,91
2,58
2,67

2,98
2,66
2,76

0,88
0,76
0,76

x
x
x

10.4.2. Depozite noi la termen
(% p.a.)

Perioada

Depozite noi ale gospodriilor populaiei
Depozite noi ale societilor nefinanciare
cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial cu durata iniial
peste 2 ani
peste 1 an
peste 2 ani
pân la
peste 1 an
pân la 
i pân la 2 ani
1 an inclusiv 
i pân la 2 ani
1 an inclusiv
inclusiv
inclusiv

Împrumuturi noi
din operaiuni
repo

2009 mar.

6,43

5,16

2,43

5,70

1,10

1,70

x

apr.
mai
iun.

6,19
5,86
5,24

4,07
4,63
5,19

4,94
3,72
4,56

5,07
4,92
4,43

2,57
2,39
1,37

1,58
0,91
3,08

x
x
x

iul.
aug.
sep.

4,38
3,96
3,72

4,46
3,03
4,06

4,57
3,76
4,11

3,56
3,63
2,96

2,19
1,88
4,35

1,45
1,13
1,14

x
x
x

oct.
nov.
dec.

3,48
3,34
3,35

3,65
3,31
3,69

3,75
3,36
3,25

2,93
2,82
2,50

2,31
1,09
0,92

1,20
1,12
1,50

x
x
x

2010 ian.
3,21
3,93
3,26
2,79
2,49
feb.
3,04
3,45
3,18
2,37
2,15
mar.
2,98
3,56
2,80
2,60
1,08
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

2,31
0,13
1,35

x
x
x

3/2010 BULETIN LUNAR

47

Seciune statistic

10.5. Credite în lei
10.5.1. Credite existente în sold
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Credite acordate gospodriilor populaiei
Total
cu durata iniial
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
19,62
20,10
21,05
15,32
19,33
17,02
14,23
21,42
15,44
16,59
22,41
17,82
17,11
20,97
18,61

16,05
13,65
12,59
15,22
15,85

Credite acordate societilor nefinanciare
Total
cu durata iniial
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
14,86
14,66
15,63
13,34
12,94
13,93
11,84
11,95
12,12
18,34
18,96
18,23
16,06
16,24
16,24

2009 mar.

17,18

22,70

18,43

15,81

19,11

19,58

19,17

17,89

apr.
mai
iun.

17,39
17,46
17,47

22,72
21,79
21,82

18,51
19,13
19,16

16,08
16,13
16,10

18,76
18,01
17,46

18,99
17,99
17,40

19,09
18,62
17,95

17,79
17,30
16,98

iul.
aug.
sep.

17,37
17,23
17,16

21,29
21,26
21,40

18,83
18,57
18,42

16,17
16,04
15,92

16,63
16,11
15,84

16,45
16,06
15,84

17,25
16,50
16,21

16,28
15,75
15,39

oct.
nov.
dec.

17,14
17,11
17,11

21,23
21,08
20,97

18,51
18,53
18,61

15,90
15,87
15,85

16,05
16,03
16,06

16,22
16,12
16,24

16,29
16,39
16,24

15,34
15,38
15,37

2010 ian.
feb.
mar.

17,06
16,93
16,63

20,80
20,86
20,49

18,66
18,57
17,92

15,80
15,65
15,46

15,57
14,33
13,33

15,51
13,98
12,82

16,05
14,94
13,98

15,13
14,53
13,92

peste 5 ani

peste 5 ani

13,94
13,04
11,13
17,07
15,37

10.5.2. Credite noi
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
Total
cu durata iniial
peste 5 ani
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
13,73
19,54
15,13
11,89
13,86
17,25
16,03
12,51
11,94
10,65
14,08
11,35
17,64
18,37
20,38
15,38
16,58
14,16
19,14
14,92

Credite noi acordate societilor nefinanciare
Total
cu durata iniial
peste 5 ani
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
13,69
13,48
14,63
13,87
12,10
11,86
13,03
12,96
11,62
11,60
11,81
11,55
19,51
19,73
18,43
18,58
15,40
15,35
16,48
14,50

2009 mar.

18,86

17,39

20,31

17,43

20,58

20,66

19,99

20,42

apr.
mai
iun.

19,02
19,69
19,19

18,14
18,75
18,63

20,70
20,88
20,65

17,39
18,50
17,61

19,28
17,56
17,12

19,05
17,48
16,84

22,38
18,89
18,86

20,12
17,03
18,28

iul.
aug.
sep.

18,20
17,95
17,83

18,20
18,13
18,46

19,36
19,16
19,19

16,96
16,75
16,57

16,00
15,69
14,89

15,80
15,52
14,73

17,00
17,00
16,83

17,30
17,27
15,27

oct.
nov.
dec.

17,45
17,18
16,58

17,80
15,07
14,16

18,71
19,20
19,14

16,19
15,42
14,92

16,19
15,76
15,40

16,19
15,64
15,35

16,94
16,47
16,48

15,42
16,07
14,50

2010 ian.
16,63
14,29
19,03
14,78
13,82
13,97
13,02
feb.
15,99
16,65
17,84
13,97
13,23
13,14
14,57
mar.
14,20
12,78
15,00
13,44
12,12
12,01
12,72
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele aferente perioadei 2005 - 2006 sunt date comparabile, retratate potrivit prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.

15,11
13,08
13,18

48

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.6. Credite în euro
10.6.1. Credite existente în sold
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Credite acordate gospodriilor populaiei
Total
cu durata iniial
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
10,23
8,22
11,20
9,51
9,48
10,50
8,70
8,07
9,99
8,65
7,22
8,51
7,65
7,70
6,45

9,88
9,34
8,61
8,69
7,71

Credite acordate societilor nefinanciare
Total
cu durata iniial
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
7,08
6,86
7,37
7,45
6,61
7,53
7,95
7,31
8,15
7,63
6,71
7,94
5,97
5,70
6,15

peste 5 ani

peste 5 ani

6,95
8,22
8,34
8,24
6,06

2009 mar.

8,33

7,06

7,54

8,40

6,46

5,61

6,79

6,99

apr.
mai
iun.

8,26
8,21
8,15

7,27
7,34
8,09

7,41
7,32
7,13

8,34
8,29
8,22

6,29
6,21
6,19

5,49
5,57
5,58

6,62
6,48
6,47

6,79
6,61
6,54

iul.
aug.
sep.

8,05
7,98
7,90

8,24
7,99
7,60

6,86
6,71
6,69

8,12
8,07
7,98

6,09
6,00
5,94

5,63
5,52
5,57

6,35
6,27
6,17

6,30
6,20
6,09

oct.
nov.
dec.

7,82
7,71
7,65

7,78
7,76
7,70

6,60
6,58
6,45

7,89
7,78
7,71

5,94
5,93
5,97

5,58
5,65
5,70

6,16
6,11
6,15

6,08
6,03
6,06

2010 ian.
feb.
mar.

7,59
7,52
7,46

7,76
7,31
7,41

6,39
6,32
6,26

7,65
7,59
7,52

5,87
5,80
5,79

5,64
5,59
5,60

6,03
5,94
6,05

5,93
5,87
5,77

10.6.2. Credite noi
(% p.a.)

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
Total
cu durata iniial
peste 5 ani
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
8,98
10,61
10,48
8,74
8,58
10,12
9,32
8,42
7,58
6,30
8,04
7,65
8,05
8,10
9,08
7,86
6,06
7,36
7,73
5,88

Credite noi acordate societilor nefinanciare
Total
cu durata iniial
peste 5 ani
pân la 1 an
peste 1 an
inclusiv 
i pân la
5 ani
inclusiv
6,09
5,75
6,51
7,96
6,84
6,32
7,22
8,16
7,57
7,36
7,70
7,68
7,63
7,57
6,76
9,35
5,92
5,42
6,91
6,04

2009 mar.

10,12

9,10

14,21

9,85

6,75

6,65

7,31

6,82

apr.
mai
iun.

9,92
9,25
8,83

9,44
8,21
8,32

12,35
11,85
10,09

9,55
9,09
8,77

6,88
6,77
6,53

6,78
6,71
6,16

7,46
6,17
6,95

6,90
7,90
7,97

iul.
aug.
sep.

8,46
8,05
6,47

9,12
8,13
5,65

9,01
9,06
9,01

8,36
7,98
6,44

5,75
6,31
5,85

5,86
6,27
5,52

6,68
6,11
6,43

4,75
6,85
7,15

oct.
nov.
dec.

5,90
6,10
6,06

6,48
6,22
7,36

8,51
7,94
7,73

5,79
6,00
5,88

5,80
6,07
5,92

5,65
6,03
5,42

5,91
5,93
6,91

6,35
6,27
6,04

2010 ian.
5,76
5,54
9,90
5,66
5,69
5,46
6,00
feb.
5,67
5,40
9,41
5,58
6,11
6,18
5,60
mar.
5,72
5,60
6,88
5,64
5,97
5,86
5,63
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele aferente perioadei 2005 - 2006 sunt date comparabile, retratate potrivit prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.
Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.

6,05
6,28
6,70

3/2010 BULETIN LUNAR

49

Seciune statistic

10.7. Credite în lei pe tipuri de credite
10.7.1. Credite existente în sold
(% p.a.)

Perioada

2009 mar.

21,84

Credite acordate gospodriilor populaiei
credite pentru locuine
credite pentru consum
total
total
cu durata iniial
cu durata iniial
peste
peste
pân la
peste
peste
pân la
5 ani
5 ani
1 an
1 an i
1 an i
1 an
inclusiv
pân la
pân la
inclusiv
5 ani
5 ani
inclusiv
inclusiv
10,93
9,49
12,59
10,87
17,54
22,79
18,35
16,27

apr.
mai
iun.

21,89
22,03
21,99

10,93
11,08
11,02

10,42
8,81
7,72

12,47
12,42
12,39

10,88
11,04
10,98

17,77
17,81
17,81

22,80
21,86
21,87

18,44
19,09
19,12

16,57
16,58
16,55

15,42
16,35
16,58

18,76
18,82
19,28

21,58
21,64
21,73

13,07
13,98
14,34

iul.
aug.
sep.

21,24
21,38
21,65

11,28
11,16
11,20

9,15
9,58
10,37

12,38
12,33
12,29

11,25
11,12
11,17

17,70
17,55
17,47

21,32
21,29
21,43

18,79
18,52
18,36

16,60
16,46
16,33

16,58
16,61
16,69

19,67
19,49
19,43

21,25
21,21
21,23

14,54
14,64
14,76

oct.
nov.
dec.

21,55
21,53
21,43

11,27
11,35
11,40

10,97
15,51
15,75

12,32
12,32
12,40

11,24
11,31
11,36

17,45
17,42
17,42

21,26
21,16
21,17

18,46
18,47
18,54

16,30
16,27
16,24

16,72
16,59
16,50

18,72
16,24
14,82

21,10
21,47
21,74

14,85
14,39
14,41

2010 ian.
feb.
mar.

21,37
21,21
20,71

11,44
11,42
11,38

14,74
15,15
16,18

12,41
13,07
13,18

11,40
11,37
11,32

17,37
17,24
16,92

21,07
20,95
20,62

18,59
18,50
17,82

16,19
16,05
15,85

16,17
15,92
15,70

14,38
16,59
15,06

21,62
21,19
21,27

14,11
13,27
13,05

credite
acordate
pe descoperit
de cont

Perioada

2009 mar.

credite pentru alte scopuri
total
cu durata iniial
peste
peste
pân la
5 ani
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
15,28
18,73
21,48
12,84

Credite acordate societilor nefinanciare
credite
cu durata iniial
acordate
peste
peste
pân la
pe des5 ani
1 an i
1 an
coperit
pân la
inclusiv
de cont
5 ani
inclusiv
18,22
19,58
19,17
17,89

apr.
mai
iun.

17,78
16,66
15,85

18,99
17,99
17,40

19,09
18,62
17,95

17,79
17,30
16,98

iul.
aug.
sep.

14,97
14,64
14,84

16,45
16,06
15,84

17,25
16,50
16,21

16,28
15,75
15,39

oct.
nov.
dec.

15,46
15,29
15,18

16,22
16,12
16,24

16,29
16,39
16,24

15,34
15,38
15,37

2010 ian.
15,31
15,51
16,05
15,13
feb.
12,59
13,98
14,94
14,53
mar.
10,63
12,82
13,98
13,92
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate
conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

50

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.7.2. Credite noi
(% p.a.)

Perioada
total

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
credite noi pentru locuine
credite noi pentru consum
Dobânda
total
cu durata iniial
cu durata iniial
anual
peste
peste
peste
pân la
peste
pân la peste 1 an
efectiv
5 ani
1 an i
10 ani
1 an
5 ani i
1 an i pân la
medie
pân la
inclusiv
pân la
5 ani
inclusiv
5 ani
10 ani
inclusiv
inclusiv
inclusiv
10,61
8,85
8,57
9,27
11,07
19,32
17,62
20,37
18,15

Dobânda
anual
efectiv
medie

2009 mar.

9,23

apr.
mai
iun.

10,22
10,74
11,01

9,72
10,51
9,77

8,66
10,13
9,81

9,76
9,25
9,90

10,31
10,94
11,36

11,20
11,22
11,89

19,64
20,04
19,45

18,78
19,28
19,32

20,75
20,95
20,64

18,40
19,09
18,03

24,38
25,08
24,70

iul.
aug.
sep.

11,82
11,74
12,66

9,66
11,70
13,17

10,42
11,76
11,82

14,01
13,36
15,47

11,92
11,41
12,11

12,88
13,66
14,76

18,31
17,92
17,72

18,47
18,43
18,27

19,28
18,96
18,84

17,25
16,92
16,71

23,50
22,45
22,13

oct.
nov.
dec.

11,84
12,46
12,58

11,48
12,27
12,70

13,31
13,38
12,62

13,53
14,21
15,34

11,42
11,75
11,72

13,05
13,60
13,41

17,43
17,18
17,04

18,06
17,46
17,22

18,50
18,70
18,90

16,37
15,49
15,02

21,76
21,98
21,96

2010 ian.
feb.
mar.

12,15
11,45
11,79

12,22
c
c

11,95
9,13
12,42

14,35
12,39
13,35

11,57
11,29
10,64

13,63
12,56
12,41

17,15
15,92
14,12

16,94
17,34
16,43

19,01
17,58
14,59

14,92
14,09
13,45

21,78
20,97
20,27

Perioada

2009 mar.

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
(continuare)
credite noi pentru alte scopuri
total
cu durata iniial
peste
peste
pân la
5 ani
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
18,22
17,14
19,68
18,36

24,06

Credite noi acordate societilor nefinanciare
cu valoarea pân la 1 milion
cu valoarea peste 1 milion
echivalent euro
echivalent euro
total
total
cu durata iniial
cu durata iniial
peste
peste
pân la
peste
pân la
1 an i
5 ani
1 an
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
pân la
inclusiv
5 ani
5 ani
inclusiv
inclusiv
21,16
21,11
21,92
20,82
19,42
19,74
17,55

19,45

peste
5 ani

apr.
mai
iun.

18,93
19,20
20,03

17,65
18,13
18,11

21,31
20,92
23,70

18,35
17,01
17,94

20,26
18,98
17,99

19,99
18,78
17,69

22,66
20,49
19,99

20,69
19,54
19,02

17,69
15,31
15,60

17,71
15,56
15,36

17,41
14,10
17,33

16,08
11,84
15,42

iul.
aug.
sep.

20,21
21,89
22,04

19,84
18,44
20,63

21,87
23,04
24,69

16,53
19,40
16,44

16,96
16,24
15,88

16,80
16,02
15,71

18,08
17,98
17,31

17,41
17,27
16,34

14,49
14,53
13,65

14,32
14,51
13,57

14,43
14,75
15,53

17,11
x
13,68

oct.
nov.
dec.

19,54
17,87
14,98

17,94
13,99
13,65

20,58
26,61
23,29

17,61
17,29
14,47

16,55
16,60
16,24

16,41
16,52
16,30

17,70
17,44
17,01

16,97
16,26
14,50

15,51
14,33
13,71

15,73
14,09
13,54

15,33
15,41
15,26

14,64
15,51
14,51

2010 ian.
14,96
13,78
19,46
14,87
15,42
15,38
15,54
16,76
feb.
18,23
16,10
21,95
13,60
14,48
14,43
14,55
15,22
mar.
16,05
10,32
24,63
16,08
13,26
13,23
13,35
13,55
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

12,54
11,08
10,73

12,61
11,02
10,58

12,32
c
11,61

12,68
11,33
12,61

3/2010 BULETIN LUNAR

51

Seciune statistic

10.8. Credite în euro pe tipuri de credite
10.8.1. Credite existente în sold
(% p.a.)

Perioada
credite
acordate
pe descoperit
de cont

Credite acordate gospodriilor populaiei
credite pentru consum
total
cu durata iniial
peste
peste
peste
pân la
5 ani
1 an i
5 ani
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
7,38
8,89
7,12
7,77
9,02

2009 mar.

11,47

credite pentru locuine
total
cu durata iniial
peste
pân la
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
7,35
6,52
5,86

apr.
mai
iun.

11,55
11,17
11,01

7,33
7,31
7,23

6,70
6,74
7,60

6,26
6,28
5,46

7,35
7,33
7,26

8,80
8,75
8,68

7,30
7,43
8,39

7,59
7,47
7,31

8,93
8,88
8,81

8,53
8,41
8,45

8,56
8,19
8,03

7,08
7,05
7,16

8,82
8,72
8,76

iul.
aug.
sep.

10,90
10,67
10,86

7,07
7,01
6,89

7,74
7,41
7,18

5,34
5,45
5,43

7,09
7,03
6,91

8,61
8,55
8,51

8,76
8,74
8,25

7,01
6,84
6,85

8,75
8,70
8,65

8,42
8,37
8,33

7,62
7,10
6,41

7,09
6,82
6,64

8,77
8,80
8,82

oct.
nov.
dec.

10,77
10,71
10,68

6,78
6,69
6,60

7,23
7,23
7,06

5,54
5,58
5,18

6,80
6,70
6,62

8,46
8,42
8,37

8,87
9,18
9,13

6,75
6,74
6,59

8,60
8,55
8,51

8,26
7,33
7,36

6,03
5,67
5,72

6,51
6,35
6,55

8,79
7,77
7,77

2010 ian.
feb.
mar.

10,71
8,85
10,53

6,55
6,49
6,41

6,97
6,97
6,59

5,31
5,38
5,41

6,56
6,50
6,42

8,33
8,28
8,25

9,14
8,18
8,87

6,50
6,41
6,34

8,47
8,43
8,39

7,33
7,09
7,05

5,86
5,58
5,69

6,50
6,46
6,37

7,71
7,41
7,40

Perioada

2009 mar.

credite pentru alte scopuri
total
cu durata iniial
peste
peste
pân la
5 ani
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
8,43
8,34
7,04
8,70

Credite acordate societilor nefinanciare
credite
cu durata iniial
acordate
peste
peste
pân la
pe des5 ani
1 an i
1 an
coperit
pân la
inclusiv
de cont
5 ani
inclusiv
4,55
5,61
6,79
6,99

apr.
mai
iun.

4,42
4,69
4,65

5,49
5,57
5,58

6,62
6,48
6,47

6,79
6,61
6,54

iul.
aug.
sep.

4,81
4,69
4,79

5,63
5,52
5,57

6,35
6,27
6,17

6,30
6,20
6,09

oct.
nov.
dec.

4,78
4,79
5,04

5,58
5,65
5,70

6,16
6,11
6,15

6,08
6,03
6,06

2010 ian.
4,94
5,64
6,03
5,93
feb.
4,85
5,59
5,94
5,87
mar.
4,96
5,60
6,05
5,77
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate
conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

52

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

10.8.2. Credite noi
(% p.a.)

Perioada
total

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
credite noi pentru locuine
credite noi pentru consum
Dobânda
total
cu durata iniial
cu durata iniial
anual
peste
peste
peste
pân la
peste
pân la peste 1 an
efectiv
5 ani
1 an i
10 ani
1 an
5 ani i
1 an i pân la
medie
pân la
inclusiv
pân la
5 ani
inclusiv
5 ani
10 ani
inclusiv
inclusiv
inclusiv
11,07
9,41
8,55
7,99
9,37
10,79
9,19
11,27
10,88

Dobânda
anual
efectiv
medie

2009 mar.

8,05

apr.
mai
iun.

8,46
7,73
7,93

7,55
6,03
9,86

11,29
5,66
5,49

8,17
9,59
9,13

8,14
7,70
7,78

9,60
8,59
11,57

10,42
10,08
9,15

8,53
10,66
7,37

10,48
10,74
10,41

10,48
9,99
9,22

11,52
11,42
11,18

iul.
aug.
sep.

7,59
6,87
5,23

9,94
x
8,13

9,19
6,12
6,99

8,73
7,75
6,71

7,40
6,84
5,06

8,83
7,93
5,76

8,80
8,57
7,95

8,67
8,13
4,27

8,23
8,88
9,95

8,90
8,55
8,26

10,28
10,07
12,69

oct.
nov.
dec.

4,89
5,08
5,06

8,74
7,08
6,69

5,12
5,93
6,61

6,07
6,09
5,58

4,86
5,01
4,98

6,10
6,22
6,24

8,60
8,65
8,45

5,57
7,41
10,19

9,98
9,73
10,20

8,55
8,60
8,21

10,29
9,90
10,03

2010 ian.
feb.
mar.

4,79
4,79
4,77

5,13
c
c

6,61
6,68
4,99

5,66
4,89
5,35

4,77
4,79
4,77

5,69
5,49
5,84

8,08
7,93
7,64

8,87
6,48
6,66

9,80
10,03
7,81

7,94
7,79
7,64

10,03
9,75
9,42

Perioada

2009 mar.

Credite noi acordate gospodriilor populaiei
(continuare)
credite noi pentru alte scopuri
total
cu durata iniial
peste
peste
pân la
5 ani
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
5 ani
inclusiv
12,63
8,96
24,65
10,63

12,40

Credite noi acordate societilor nefinanciare
cu valoarea pân la 1 milion
cu valoarea peste 1 milion
echivalent euro
echivalent euro
total
total
cu durata iniial
cu durata iniial
peste
peste
pân la
peste
pân la
1 an i
5 ani
1 an
1 an i
1 an
pân la
inclusiv
pân la
inclusiv
5 ani
5 ani
inclusiv
inclusiv
8,26
7,86
9,31
9,42
6,09
6,13
5,53

peste
5 ani

6,19

apr.
mai
iun.

16,84
10,32
10,95

13,17
6,66
7,11

24,53
16,41
12,33

11,22
10,11
10,89

8,27
8,02
8,39

8,08
7,73
7,76

8,53
8,04
8,84

8,71
9,06
9,91

5,97
6,06
5,60

6,11
6,27
5,48

5,52
3,50
6,07

5,38
6,37
5,68

iul.
aug.
sep.

11,82
10,21
7,21

11,36
x
6,20

14,59
12,11
6,62

9,59
9,48
8,48

7,44
7,61
7,28

7,18
7,13
6,93

7,95
7,77
7,37

7,79
9,10
8,69

5,10
5,66
5,02

5,24
5,83
4,78

6,27
5,48
5,70

3,99
5,29
5,94

oct.
nov.
dec.

6,72
6,04
6,39

x
5,17
5,89

7,26
6,50
6,25

6,35
6,47
7,14

7,07
7,74
6,74

6,89
7,76
6,62

7,00
7,32
6,43

7,64
7,98
7,36

4,93
5,08
5,67

4,94
5,00
4,90

4,93
5,05
7,02

4,85
5,32
5,80

2010 ian.
6,73
5,94
11,90
6,21
6,72
6,45
6,88
7,46
feb.
5,95
5,13
7,40
6,25
7,52
7,53
6,73
8,17
mar.
6,14
c
5,94
7,15
6,72
6,16
6,87
8,17
Not: Ratele medii ale dobânzii sunt calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 14/2006.

5,38
5,38
5,54

5,13
5,32
5,71

5,77
5,01
4,71

5,66
5,69
5,52

3/2010 BULETIN LUNAR

53

Seciune statistic

11. INDICATORI DE RISC BANCAR
11.1. Situația clasificării creditelor pentru bănci (persoane juridice române)
A. Expunere din credite acordate clienților din afara sectorului
instituțiilor de credit şi altor instituții de credit şi dobânda aferentă
Total
Neajustată/Brută
2009 mar.
194 649,6
Perioada

(milioane lei; sfâritul perioadei)
Îndoielnic
Pierdere

Standard

În observaie

Substandard

114 897,2

46 153,2

15 257,5

5 740,7

12 601,0

apr.
mai
iun.

192 950,6
191 613,4
190 252,9

112 266,5
110 277,8
108 965,1

45 073,9
44 641,6
44 111,1

15 302,8
14 678,2
14 758,8

6 242,5
6 301,5
6 574,5

14 064,9
15 714,3
15 843,4

iul.
aug.
sep.

192 452,7
192 175,8
191 616,8

107 421,4
105 082,1
103 306,4

45 441,9
45 888,0
44 907,0

15 343,5
15 522,5
16 167,3

6 919,1
6 556,6
6 942,3

17 326,8
19 126,6
20 293,8

oct.
nov.
dec.

193 994,8
193 628,0
192 789,7

104 215,6
103 973,7
103 267,5

43 951,7
42 343,4
43 156,1

17 027,5
17 449,0
16 889,8

7 055,0
7 648,8
6 636,9

21 745,1
22 213,1
22 839,4

192 361,6
192 091,7
193 222,2
Ajustată/Netă*
2009 mar.
56 121,3

101 309,6
100 690,4
100 805,8

42 543,1
42 299,7
43 121,9

17 267,1
17 117,6
16 126,9

6 688,1
7 417,3
7 195,5

24 553,7
24 566,7
25 972,1

2010 ian.
feb.
mar.

36 122,0

8 424,5

2 326,4

954,5

8 293,9

apr.
mai
iun.

55 228,5
55 462,4
54 795,4

35 017,9
34 485,9
34 233,6

8 280,5
7 983,3
7 962,6

2 114,4
2 277,9
2 172,0

1 155,7
1 026,3
1 003,0

8 660,0
9 689,0
9 424,2

iul.
aug.
sep.

55 386,4
55 721,5
55 328,7

33 956,4
32 557,7
32 078,5

7 999,6
8 814,3
8 563,3

2 198,2
2 352,8
2 657,7

921,7
1 010,4
1 066,9

10 310,5
10 986,3
10 962,3

oct.
nov.
dec.

56 837,4
56 633,1
57 731,9

33 001,9
32 668,0
33 320,5

8 020,8
7 232,2
7 432,6

2 992,6
3 188,8
2 993,7

990,8
1 094,6
928,9

11 831,3
12 449,5
13 056,2

59 231,1
58 952,8
60 964,1
Provizioane
2009 mar.
10 252,7

33 855,1
33 270,1
34 012,5

7 317,6
7 253,7
7 691,9

3 112,6
3 208,9
3 300,1

922,4
1 022,1
1 060,9

14 023,4
14 198,0
14 898,7

2010 ian.
feb.
mar.

526,1

474,0

475,2

483,5

8 293,9

apr.
mai
iun.

10 631,4
11 602,7
11 297,7

489,8
479,5
474,3

464,9
449,1
447,0

431,7
464,7
443,3

585,0
520,4
508,9

8 660,0
9 689,0
9 424,2

iul.
aug.
sep.

12 061,3
12 849,7
12 893,6

388,4
385,3
378,4

447,6
487,7
474,1

447,8
478,7
539,2

467,0
511,7
539,6

10 310,5
10 986,3
10 962,3

oct.
nov.
dec.

13 787,8
14 454,9
14 952,6

396,7
395,4
395,8

450,1
409,3
421,8

607,6
646,4
608,1

502,1
554,2
470,7

11 831,3
12 449,5
13 056,2

2010 ian.
feb.
mar.

15 914,7
16 151,0
16 919,0

377,1
373,9
378,4

415,3
410,7
434,9

631,9
651,4
669,9

467,0
517,0
537,1

14 023,4
14 198,0
14 898,7

B. Expunere din elemente în afara bilanțului pentru care nu se constituie provizioane
2009 mar.

49 629,2

34 171,5

10 438,1

2 658,1

736,4

1 625,1

apr.
mai
iun.

47 625,5
46 428,1
46 004,3

32 216,1
32 312,7
31 430,7

10 339,4
9 403,0
9 490,1

2 455,8
2 537,4
3 059,1

625,0
612,5
548,2

1 989,2
1 562,5
1 476,2

iul.
aug.
sep.

45 516,8
46 075,4
45 832,7

30 448,7
31 002,3
31 123,3

9 862,6
10 233,4
9 169,5

3 017,3
2 766,5
3 281,5

683,4
522,6
460,8

1 504,8
1 550,6
1 797,6

oct.
nov.
dec.

45 982,6
44 466,7
43 045,7

31 081,8
30 443,9
29 185,2

8 487,8
8 278,5
7 904,5

4 155,7
3 440,1
3 553,2

532,5
727,6
434,3

1 724,8
1 576,6
1 968,5

2010 ian.
feb.
mar.

41 623,8
40 578,0
39 484,3

28 643,6
28 293,3
27 605,6

7 384,2
7 001,4
6 570,0

3 459,5
3 326,9
3 330,2

483,1
535,4
419,8

1 653,4
1 421,0
1 558,7

54

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

C. Expunere din plasamente constituite la alte instituții de credit
şi dobânda aferentă
Total
Neajustată/Brută
2009 mar.
9 613,8
Perioada

Standard

Substandard

Îndoielnic

Pierdere

9 613,1

0,7

apr.
mai
iun.

9 376,5
12 334,0
10 292,1

9 375,8
12 333,4
10 291,4

0,7
0,6
0,7

iul.
aug.
sep.

14 963,2
18 483,1
24 119,9

14 962,5
18 482,4
24 119,2

0,7
0,7
0,7

oct.
nov.
dec.

19 704,0
15 516,8
17 826,7

19 703,3
15 516,1
17 826,0

0,7
0,7
0,7

19 345,1
16 870,9
19 375,8

0,7
0,7
0,7

8 840,0

0,7

2010 ian.
feb.
mar.

19 345,8
16 871,6
19 376,5
Ajustată/Netă*
2009 mar.
8 840,7
apr.
mai
iun.

8 627,4
11 005,4
8 653,0

8 626,7
11 004,8
8 652,3

0,7
0,6
0,7

iul.
aug.
sep.

10 490,0
11 810,5
16 869,2

10 489,3
11 809,8
16 868,5

0,7
0,7
0,7

oct.
nov.
dec.

13 397,9
12 433,0
14 633,1

13 397,2
12 432,3
14 632,4

0,7
0,7
0,7

16 074,7
13 639,5
16 205,5

0,7
0,7
0,7

0,7

2010 ian.
feb.
mar.

16 075,3
13 640,2
16 206,2
Provizioane
2009 mar.
0,7
apr.
mai
iun.

0,7
0,6
0,70,7
0,6
0,7

iul.
aug.
sep.

0,7
0,7
0,70,7
0,7
0,7

oct.
nov.
dec.

0,7
0,7
0,70,7
0,7
0,7

2010 ian.
0,70,7
feb.
0,70,7
mar.
0,70,7
*) Expunerea ajustat este expunerea instituiei de credit fa de debitor din care a fost dedus
valoarea garaniilor; expunerile nete reprezint expunerile brute diminuate corespunztor
garaniilor aferente.

3/2010 BULETIN LUNAR

55

Seciune statistic

11.2. Principalii indicatori de prudențialitate
(procente)

Perioada

Credite acordate
clientelei
(valoare brut)/
Total activ
(valoare brut)

Credite restante 
i îndoielnice
(valoare net)/
Total portofoliu
credite
(valoare net)

29,50
35,97
29,98
26,01
22,99

46,60
53,17
59,09
62,50
59,02

0,26
0,20
0,22
0,32
1,46

48,98

24,98

60,00

0,66

6,78
6,83
6,92

x
x
48,68

24,60
23,06
23,91

59,60
60,66
59,11

0,85
0,97
1,03

x
x
13,73

7,05
6,99
7,04

x
x
50,23

22,53
21,58
21,91

59,42
60,13
60,34

1,03
1,09
1,23

x
x
14,03

7,02
7,04
7,11

x
x
47,62

23,60
20,30
22,99

60,20
61,01
59,02

1,32
1,68
1,46

x
x
14,73

7,35
7,40
7,94

x
x
47,57

20,56
19,71
19,94

60,24
60,55
60,38

1,70
1,83
1,99

Indicatorul
de solvabilitate1,2
(
8%)

Efectul de pârghie
(Fonduri proprii
de nivel 1/
Total active medii)2

2005
2006
2007
2008
2009*

21,07
18,12
13,78
13,76
14,03

9,18
8,63
7,32
8,13
7,11

47,61
53,01
56,94
50,73
47,62

2009 mar.

13,16

6,81

apr.
mai
iun.

x
x
13,51

iul.
aug.
sep.
oct.
nov.
dec.*
2010 ian.
feb.
mar.

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009*

Total creane
restante 
i îndoielnice
(valoare net)/
Total activ
(valoare net)

0,15
0,14
0,17
0,29
1,01

Rata general Plasamente i credite
de risc
interbancare
(valoare brut)/
Total activ
(valoare brut)

Total creane restante 
i îndoielnice
(valoare net)/
Fonduri proprii
de nivel 1
(din raportarea
prudenial
a fondurilor
proprii)2
1,36
1,54
2,28
x
x

Total creane
restante 
i îndoielnice
(valoare net)/
Total datorii

0,18
0,16
0,19
0,32
1,11

Rata riscului de credit
(Expunere neajustat,
aferent creditelor i
dobânzilor clasificate în
categoriile îndoielnic i
pierdere/Total credite 
i dobânzi clasificate,
exclusiv elementele
în afara bilanului)3
2,61
2,81
4,00
6,52
15,25

Indicatorul
de lichiditate
(Lichiditate
efectiv/
Lichiditate
necesar)4

2,59
2,31
2,13
2,47
1,42

2009 mar.

0,52

x

0,57

9,40

2,31

apr.
mai
iun.

0,64
0,73
0,75

x
x
x

0,70
0,80
0,82

10,50
11,46
11,76

2,33
2,42
2,39

iul.
aug.
sep.

0,77
0,82
0,92

x
x
x

0,84
0,90
1,00

12,57
13,33
14,18

1,67
1,67
1,63

oct.
nov.
dec.*

0,97
1,21
1,01

x
x
x

1,06
1,32
1,11

14,81
15,39
15,25

1,71
1,66
1,42

2010 ian.
1,20
x
1,32
16,20
1,35
feb.
1,30
x
1,43
16,61
1,37
mar.
1,39
x
1,53
17,17
1,39
1) Începând cu 1 ianuarie 2007, indicatorul de solvabilitate este minim 8%;
2) Conform Regulamentului BNR nr. 13/2006 i Ordinului BNR nr. 12/2007;
începând din ianuarie 2008 se calculeaz luând în considerare activele medii;
3) Conform Regulamentelor BNR nr. 5/2002 i nr. 3/2009, cu modificrile ulterioare;
4) Indicatorul a fost introdus începând cu luna iulie 2001 (conform Normei BNR nr. 1/2001); nivelul minim reglementat este 1;
începând cu luna iunie 2003, metodologia de calcul a fost modificat conform Normei BNR nr. 7/2003;
începând cu anul 2009, metodologia de calcul a fost modificat conform Normei BNR nr. 7/2009 privind modificarea
Normelor BNR nr. 1/2001 privind lichiditatea bncilor i Regulamentului BNR nr. 24/2009 privind lichiditatea instituiilor de credit;
*) Indicatorii sunt calculai din raportri prudeniale, înainte de depunerea bilanului contabil.

56

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

11.3. Restanțe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice
Perioada

Numr
persoane
fizice cu
restane
>30 zile

Numr Total sume
restane
restante

2009 mar.

511 207

733 357

1 392 520

974 717

381 250

4 127

(mii lei)
32 426
48 497

69 678

1 131 192

47 163

95 990

apr.
mai
iun.

552 895
584 836
602 548

806 086
858 539
884 078

1 575 076
1 726 295
1 834 061

1 079 363
1 174 695
1 221 388

448 629
498 841
555 904

4 756
4 663
4 879

42 328
48 095
51 890

70 966
63 492
78 938

60 709
76 253
78 036

1 291 135
1 422 798
1 507 206

58 393
63 047
67 084

93 873
100 704
102 797

iul.
aug.
sep.

611 236
627 899
648 970

895 595
925 360
956 529

1 993 437
2 213 077
2 403 372

1 298 883
1 411 610
1 553 130

618 951
708 254
745 781

7 429
10 183
10 292

68 173
83 030
94 169

92 298
108 517
84 417

79 727
105 289
88 658

1 640 068
1 815 368
1 949 908

75 302
81 082
174 443

106 042
102 820
105 946

oct.
nov.
dec.

645 201
655 907
683 308

959 610
979 991
1 013 370

2 548 761
2 697 371
2 841 822

1 620 850
1 701 773
1 827 273

801 265
860 618
869 537

10 556
10 560
11 101

116 091
124 420
133 912

71 024
70 107
65 506

71 591
73 789
74 962

1 985 315
2 049 363
2 194 995

308 931
395 703
400 575

111 901
108 410
105 785

2010 ian.
691 207 1 041 649
feb.
686 110 1 030 349
mar.
677 485 1 015 694
Sursa: Biroul de Credit S.A.

3 260 707
3 465 425
3 617 303

1 974 697
2 028 452
2 112 952

1 024 651
1 133 801
1 170 515

11 283
11 772
11 956

250 077
291 401
321 880

73 378
82 575
85 480

71 205
80 265
79 401

2 442 437
2 585 647
2 689 249

572 510
617 461
664 119

101 177
99 478
99 055

Moneda
Euro
Dolar
SUA

Leu

Alte
monede

Între
31 i 60
zile

Categoria de întârziere
Peste
La
Credite
Între
90 zile colectare scoase în
61 i 90
afara
zile
bilanului

11.4. Informații de risc bancar*
Perioada

Total sume
datorate
- Risc global
(mil. lei)

Total sume
restante
(mil. lei)

Numr
debitori
(persoane
fizice i
juridice)

Numr
debitori cu
restane
(persoane
fizice i
juridice)

Numr
Numr
interogri
interogri
ale bazei de ale bazei de
date a CRB date a CRB
pentru
pentru
debitorii
debitorii
proprii i poteniali, cu
poteniali
acordul
acestora

Numr
Numr
Numr
Numr
credite
debitori
debitori
debitori
acordate i
(persoane
(persoane cu restane
angajamente
fizice i
fizice i
(persoane
asumate
juridice)
juridice)
fizice i
de ctre raportai de
total
juridice)
instituii de dou sau mai
persoane
total
persoane
multe declarante**
credit
declarante**
persoane
declarante**

a) Instituții de credit
2005
2006
2007
2008
2009

68 240
102 188
167 706
226 381
226 394

1 752
1 667
2 008
3 323
7 841

239 550
478 866
820 147
1 027 727
986 046

14 844
38 734
75 443
138 959
201 667

498 568
703 360
763 201
309 967
310 086

495 428
699 549
759 349
303 933
237 820

388 077
740 095
1 268 098
1 599 972
1 532 113

12 860
33 969
69 981
84 931
123 843

x
x
x
x
1 075 071

x
x
x
x
235 740

2009 mar.

229 957

4 822

1 023 451

174 212

211 237

128 101

1 594 900

84 950

x

x

apr.
mai
iun.

227 359
225 169
224 248

5 342
5 751
5 769

1 012 721
1 008 840
1 002 490

185 190
200 136
200 884

185 209
202 823
216 541

111 072
122 333
128 388

1 579 396
1 575 282
1 567 109

83 352
82 640
80 797

x
x
x

x
x
x

iul.
aug.
sep.

225 473
225 779
226 266

6 041
6 062
6 180

1 000 618
997 280
993 635

196 191
206 832
214 656

227 652
201 888
212 008

136 463
122 148
125 437

1 566 294
1 556 129
1 553 094

80 898
79 940
79 188

x
x
x

x
x
x

oct.
nov.
dec.

229 084
226 598
226 394

6 846
7 627
7 841

996 210
989 409
986 046

213 133
210 943
201 667

216 423
298 102
310 086

128 225
210 886
237 820

1 554 607
1 543 614
1 532 113

83 072
85 686
123 843

x
x
1 075 071

x
x
235 740

2010 ian.
feb.
mar.

224 284
224 394
224 666

8 662
9 415
10 085

975 040
969 644
970 154

214 589
222 355
212 544

143 074
172 377
228 156

81 857
101 197
136 931

1 513 047
1 503 777
1 505 699

120 808
118 546
117 229

1 059 294
1 051 089
1 049 125

251 112
256 502
243 453

139 285

43 240

2 192

1 509

290 372

b) Instituții financiare nebancare
2009 dec.

23 749

1 290

2010 ian.
22 857
1 383
132 936
46 356
3 225
2 054
280 820
feb.
22 378
1 346
128 994
44 047
6 393
4 252
273 260
mar.
21 633
1 372
125 376
40 078
10 423
7 004
265 805
*) Se refer la expunerea fa de un singur debitor, expunere egal sau mai mare de 20 000 lei.
**) Începând cu decembrie 2009, persoane declarante = instituii de credit + IFN-urile înscrise în Registrul special.

3/2010 BULETIN LUNAR

57

Seciune statistic

11.5. Credite acordate şi angajamente asumate de instituțiile de credit*
(milioane lei)

Perioada

Total
sume
acordate

Proprietate
privat

Forma de proprietate a beneficiarului de credit
ProprieProprieProprie- Persoane
Proprietate mixt
tate
fizice
tate
tate
Societi
Societi
de stat comerciale comerciale
obteasc
cooperatist
cu particicu participare de
pare de
capital
capital
strin
privat 
i de stat
autohton
7 556
2 711
1 562
100
10 323
311
9 963
2 404
2 189
159
23 613
489
12 348
3 469
2 473
199
50 643
841
13 280
4 218
3 100
263
77 759
875
16 156
3 891
2 898
362
80 670
1 040

2005
2006
2007
2008
2009

74 694
117 997
186 371
252 306
252 692

52 130
79 180
116 400
152 811
147 675

2009 mar.

250 212

150 046

13 916

3 971

3 027

322

78 055

apr.
mai
iun.

250 175
248 952
248 095

149 846
149 118
148 102

14 143
13 846
14 106

4 063
4 034
3 961

3 048
2 903
2 987

326
331
309

iul.
aug.
sep.

249 959
249 134
252 820

148 395
147 272
150 220

15 985
16 118
16 568

3 762
3 740
3 575

2 835
2 836
2 834

oct.
nov.
dec.

253 364
250 619
252 692

149 595
147 496
147 675

16 519
15 472
16 156

3 635
3 279
3 891

2010 ian.
feb.
mar.

253 071
253 127
254 316

147 245
146 957
147 942

16 491
16 597
16 323

4 451
4 439
4 367

Perioada

Leu

Moneda
Euro
Dolar
SUA

Alte
valute

25 859
48 737
70 291
88 214
87 199

36 701
58 640
99 706
141 898
145 781

11 991
9 811
10 285
10 707
8 166

142
809
6 090
11 487
11 545

874

87 086

141 394

10 254

11 478

77 873
77 846
77 750

875
874
879

87 829
87 059
86 569

141 093
140 945
140 722

9 931
9 649
9 477

11 321
11 299
11 328

296
294
308

77 795
77 982
78 317

891
892
997

86 913
86 643
86 715

142 625
142 288
146 373

9 107
8 807
8 392

11 314
11 395
11 339

2 804
2 827
2 898

301
342
362

79 464
80 163
80 670

1 047
1 041
1 040

87 074
86 973
87 199

146 549
144 237
145 781

8 146
7 855
8 166

11 595
11 554
11 545

2 765
2 857
2 815

326
333
323

80 574
80 716
81 320

1 218
1 228
1 226

87 215
87 050
86 647

146 168
146 057
147 782

8 174
8 501
8 382

11 514
11 518
11 506

Industrie

Servicii

2005
2006
2007
2008
2009

74 694
117 997
186 371
252 306
252 692

22 529
30 001
39 303
49 158
46 765

25 242
39 694
63 234
79 355
74 967

4 593
8 062
13 134
21 832
22 563

1 592
2 978
3 949
5 924
6 776

5 108
6 966
7 457
8 685
9 077

2009 mar.

250 212

47 901

78 087

22 064

6 163

8 243

9 699

78 055

8 505

241 707

230 458

19 753

apr.
mai
iun.

250 175
248 952
248 095

47 660
47 492
47 146

78 091
77 058
76 957

22 150
22 239
21 891

6 265
6 338
6 111

8 169
7 901
8 123

9 967
10 079
10 118

77 873
77 846
77 750

8 688
8 805
8 768

241 487
240 148
239 327

230 629
229 030
228 106

19 546
19 922
19 989

iul.
aug.
sep.

249 959
249 134
252 820

46 756
46 290
45 891

77 243
76 835
77 037

22 132
22 328
23 781

6 138
6 201
6 229

7 846
7 576
9 110

12 050
11 922
12 455

77 795
77 982
78 317

8 929
9 030
9 094

241 030
240 104
243 726

229 877
228 823
232 562

20 083
20 311
20 258

oct.
nov.
dec.

253 364
250 619
252 692

46 103
45 833
46 765

76 798
74 876
74 967

22 978
22 733
22 563

6 339
6 504
6 776

9 162
9 113
9 077

12 520
11 397
11 874

79 464
80 163
80 670

9 287
9 442
9 884

244 077
241 177
242 808

232 779
230 070
231 736

20 586
20 549
20 955

2010 ian.
feb.
mar.

253 071
253 127
254 316

47 232
47 680
47 947

74 445
74 740
75 115

22 554
21 680
22 037

6 865
6 830
6 806

9 025
9 048
8 617

12 375
12 433
12 474

80 574
80 716
81 320

10 079
10 077
10 033

242 992
243 049
244 283

232 281
232 217
233 160

20 790
20 910
21 156

58

Sector de activitate
ActiviConAgriti de
strucii cultur,
silviintercultur,
medieri
piscifinancultur
ciare i
asigurri

Forma de proprietate
Încadrarea juridic
Adminis- Persoane a instituiilor de credit a instituiilor de credit
traie
fizice
Instituii Instituii SucursaInstituii
public
lele din
de credit de credit de credit i aprare,
de stat i private i persoane România
asigurri
juridice ale insticu capital cu capital
sociale din
tuiilor
române
majoritar majoritar
sistemul
de credit
privat
de stat
public,
strine
învmânt,
sntate i
asisten
social
5 307
10 323
922
73 772
68 470
6 224
6 683
23 613
1 883
116 114
109 354
8 644
8 652
50 643
4 119
182 252
172 822
13 549
9 593
77 759
7 863
244 443
232 588
19 718
11 874
80 670
9 884
242 808
231 736
20 955

Total
sume
acordate

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

Total
sume
acordate

2005
2006
2007
2008
2009

74 694
117 997
186 371
252 306
252 692

28 844
43 694
64 275
67 190
66 350

Tip de risc
Termen de acordare
Pe
Pe
Pe
Credite Credite Creane Credite ObligaAlte Angaja- Depozite Credite
termen
de
de termen termen
mente
pentru
pentru pentru comeriuni
credite
lung
scurt mediu
finan- finanacordate asumate garanii consum
ciale investiii
(peste 
i (pân la (1-5 ani) 
area
clientelei în numele
imobivrsate 
area
5 ani)
debitostocu- operaliare
pentru vânzri 12 luni)
rului fa
rilor i iunilor
opera- în rate
pentru
de
de o iuni cu
echipa- comer
persoan
instrumente exterior
fizic sau
mente
juridic
finannonciare
bancar derivate
13 951
891
2 070
7 779
88
11 955
9 117

x 26 276 24 780
23 638
23 151
403
2 690
13 540
86
21 706
12 727

x 36 525 36 319
45 154
33 144
237
3 009
26 186
99
41 005
18 415

x 48 732 50 690
86 949
38 460
165
3 001
41 003
168
30 661
24 167
– 47 491 55 837 70 884 125 585
40 507
374
4 310
43 798
261
28 332
21 946
– 46 814 55 627 66 026 131 039

2009 mar.

250 212

64 652

38 694

156

2 747

41 554

168

31 728

23 270

47 244

55 236

70 301

124 675

apr.
mai
iun.

250 175
248 952
248 095

63 991
63 551
61 976

39 213
39 436
39 084

156
166
169

2 702
2 312
2 536

41 688
41 442
41 745

168
210
210

31 803
31 220
32 149

23 517
23 770
23 58746 937
46 846
46 639

55 337
54 552
53 964

69 777
69 083
68 540

125 061
125 317
125 592

iul.
aug.
sep.

249 959
249 134
252 820

61 540
61 283
62 828

39 817
39 365
40 268

228
382
350

2 502
2 539
2 933

41 639
42 115
42 951

212
212
212

33 816
32 744
32 865

23 623
23 869
23 90846 582
46 625
46 505

54 145
53 451
53 238

70 137
69 877
70 683

125 678
125 805
128 899

oct.
nov.
dec.

253 364
250 619
252 692

63 311
65 279
66 350

39 909
39 753
40 507

343
392
374

2 834
4 153
4 310

43 830
43 151
43 798

261
261
261

32 187
28 447
28 332

23 775
22 292
21 94646 915
46 891
46 814

53 427
53 275
55 627

70 242
67 121
66 026

129 695
130 223
131 039

Credite
de
trezorerie

2010 ian.
253 071
66 107 40 807
331
4 628
43 945
261
28 876
21 701
– 46 414 55 519 66 154 131 398
feb.
253 127
66 549 40 144
318
4 649
44 326
261
28 865
21 815
– 46 201 55 896 66 149 131 081
mar.
254 316
67 092 40 307
324
4 973
44 880
285
28 383
21 828
– 46 243 55 699 66 501 132 116
*) Se refer la expunerea fa de un singur debitor, expunere egal sau mai mare de 20 000 lei, i reprezint 90,0 la sut din valoarea creditelor
acordate i a angajamentelor asumate de ctre sistemul bancar, conform datelor Centralei Riscurilor Bancare la 31 decembrie 2009. Suma
acordat reprezint creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Suma acordat nu este actualizat în luna curent pentru
creditele sau angajamentele acordate în valut raportate în lunile anterioare.

3/2010 BULETIN LUNAR

59

Seciune statistic

11.6. Credite acordate de instituțiile de credit*
(milioane lei)

Perioada

Total
sume
Proprieacordate tate privat

Forma de proprietate a beneficiarului de credit
Proprie- Persoane
ProprieProprietate mixt
fizice
tate
tate
Societi
Societi
coopede stat
comercomerratist
ciale cu
ciale cu
participarticipare de
pare
capital de capital
strin
privat 
i de stat
autohton
5 833
1 305
1 277
95
10 297
8 372
953
1 822
151
23 560
10 304
1 590
1 937
197
50 565
11 907
2 244
2 569
262
77 589
14 786
2 516
2 318
317
80 511

Moneda
Euro
Dolar
SUA

Alte
valute

Proprietate
obteasc

Leu

309
488
839
868
1 032

24 126
45 574
65 547
81 905
80 935

33 035
52 230
89 416
127 115
132 455

8 320
6 720
6 990
7 683
5 860

94
747
6 003
11 436
11 496

2005
2006
2007
2008
2009

65 577
105 270
167 956
228 139
230 746

46 459
69 925
102 526
132 701
129 267

2009 mar.

226 942

130 920

12 411

2 025

2 521

319

77 877

867

81 306

127 038

7 206

11 393

apr.
mai
iun.

226 658
225 182
224 508

130 389
129 558
128 583

12 637
12 191
12 524

2 184
2 159
2 170

2 550
2 399
2 466

323
328
306

77 707
77 679
77 586

868
867
871

81 813
80 975
80 274

126 513
126 093
126 169

7 054
6 858
6 782

11 277
11 256
11 283

iul.
aug.
sep.

226 336
225 265
228 912

128 858
127 500
129 996

14 415
14 539
15 238

1 960
1 929
1 921

2 290
2 301
2 306

293
291
305

77 638
77 821
78 157

883
884
988

80 496
79 725
79 849

128 049
127 920
131 850

6 535
6 278
5 911

11 257
11 341
11 302

oct.
nov.
dec.

229 589
228 327
230 746

129 553
128 647
129 267

15 165
14 127
14 786

1 955
1 934
2 516

2 284
2 285
2 318

297
298
317

79 298
80 005
80 511

1 039
1 033
1 032

80 102
80 300
80 935

132 196
130 759
132 455

5 729
5 757
5 860

11 563
11 511
11 496

2010 ian.
feb.
mar.

231 370
231 312
232 488

128 953
128 719
129 623

15 145
15 194
14 923

3 055
2 951
2 913

2 265
2 368
2 328

317
320
306

80 418
80 534
81 171

1 215
1 226
1 224

81 034
80 850
80 509

133 133
133 003
134 505

5 761
6 004
6 013

11 442
11 454
11 461

Perioada

Total
sume acordate

Industrie

Servicii

2005
2006
2007
2008
2009

65 577
105 270
167 956
228 139
230 746

19 055
25 138
32 745
40 843
40 126

22 226
35 072
56 479
70 046
66 369

3 336
6 245
9 777
17 105
18 029

1 518
2 770
3 783
5 678
6 475

4 943
6 623
6 912
7 963
8 260

2009 mar.

226 942

39 754

69 559

17 494

5 931

7 399

8 928

77 877

apr.
mai
iun.

226 658
225 182
224 508

39 702
39 199
39 388

69 258
68 368
67 958

17 407
17 621
17 201

6 037
6 100
5 867

7 346
7 071
7 279

9 202
9 146
9 230

77 707
77 679
77 586

iul.
aug.
sep.

226 336
225 265
228 912

39 146
38 738
38 562

67 846
67 095
67 448

17 598
17 813
18 858

5 895
5 927
5 948

7 051
6 789
8 330

11 163
11 082
11 610

77 638
77 821
78 157

oct.
nov.
dec.

229 589
228 327
230 746

38 839
39 144
40 126

67 093
66 085
66 369

18 303
18 020
18 029

6 051
6 214
6 475

8 346
8 319
8 260

11 659
10 540
10 975

79 298
80 005
80 511

2010 ian.
feb.
mar.

231 370
231 312
232 488

40 603
41 038
41 368

66 052
66 272
66 349

18 096
17 220
17 680

6 530
6 506
6 499

8 181
8 204
7 837

11 489
11 538
11 584

80 418
80 534
81 171

60

Sector de activitate
Construcii
Agricultur,
silvicultur,
piscicultur

Activiti de
intermedieri
financiare i
asigurri

Administraie Persoane fizice
public i
aprare,
asigurri
sociale din
sistemul public,
învmânt,
sntate i
asisten social
4 202
10 297
5 862
23 560
7 696
50 565
8 914
77 589
10 975
80 511

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Forma de proprietate
a instituiilor de credit
Instituii
Instituii
de credit
de credit
private
de stat 
i cu capital 
i cu capital
majoritar
majoritar
privat
de stat
907
64 670
1 872
103 398
4 093
163 863
7 768
220 371
9 562
221 184

Încadrarea juridic
a instituiilor de credit
Sucursalele din
Instituii
România ale
de credit instituiilor de
persoane
juridice
credit strine
române

Termen de acordare
Pe termen scurt
(pân la 12 luni)

Pe termen mediu
(1-5 ani)

Pe termen lung
(peste 5 ani)

60 193
97 857
156 495
211 423
213 008

5 384
7 414
11 461
16 716
17 737

23 799
32 752
43 323
50 216
50 800

20 470
29 484
40 601
58 350
55 155

21 307
43 035
84 032
119 573
124 791

2009 mar.

8 413

218 529

210 251

16 690

50 389

57 954

118 599

apr.
mai
iun.

8 599
8 718
8 715

218 059
216 465
215 793

210 143
208 525
207 859

16 515
16 657
16 649

50 255
49 271
48 612

57 505
56 907
56 618

118 898
119 003
119 278

iul.
aug.
sep.

8 864
8 966
9 024

217 472
216 299
219 889

209 632
208 343
212 007

16 705
16 922
16 906

48 394
47 285
47 383

58 401
58 376
59 095

119 542
119 603
122 434

oct.
nov.
dec.

9 209
9 360
9 562

220 380
218 967
221 184

212 443
211 089
213 008

17 147
17 238
17 737

47 478
48 293
50 800

58 681
56 033
55 155

123 430
124 001
124 791

2010 ian.
9 762
221 607
213 776
17 593
50 973
55 331
125 066
feb.
9 747
221 564
213 655
17 657
51 307
55 347
124 656
mar.
9 703
222 785
214 916
17 573
50 975
56 041
125 472
*) Se refer la expunerea fa de un singur debitor, expunere egal sau mai mare de 20 000 lei, i reprezint 88,9 la sut din valoarea
creditelor acordate de ctre sistemul bancar, conform datelor Centralei Riscurilor Bancare la 31 decembrie 2009. Suma acordat reprezint
creditul acordat conform contractului. Suma acordat nu este actualizat în luna curent pentru creditele acordate în valut raportate în
lunile anterioare.

3/2010 BULETIN LUNAR

61

Seciune statistic

11.7. Credite acordate şi angajamente asumate de IFN-urile înscrise în Registrul special*
(milioane lei)

Perioada

Total
sume
acordate

Proprietate
privat

Forma de proprietate a beneficiarului de credit
Proprie- Persoane
ProprieProprieProprietate mixt
tate
tate
fizice
tate
Societi
Societi
coopede stat comerciale comerciale cu
obteasc
ratist
cu partici- participare de
pare de capital privat
capital 
i de stat
strin
autohton
656
88
181
41
2 159
109

2009 dec.

33 383

30 148

2010 ian.
feb.
mar.

32 998
32 734
32 133

29 860
29 591
29 035

Perioada

Total
sume
acordate

Industrie

2009 dec.

33 383

5 789

Sector de activitate
Administraie
Servicii Construcii Agricultur, Activiti
de interpublic
silvicultur,
medieri 
i aprare,
piscicultur
finan- asigurri sociale
ciare i
din sistemul
asigurri
public,
învmânt,
sntate i
asisten social
18 815
4 526
980
321
793

2010 ian.
feb.
mar.

32 998
32 734
32 133

5 740
5 690
5 575

18 552
18 268
18 005

Perioada

2009 dec.

Total
sume Credite de
acordate trezorerie

33 383

36

663
729
728

87
84
91

4 488
4 442
4 390

180
178
176

1 104
1 100
1 098

48
47
47

281
382
272

2 057
2 002
1 953

Leu

105
102
103

777
850
841

Persoane
fizice

Moneda
Euro Dolar
SUA

Alte
valute

518

32 399

411

55

511
582
578

32 023
31 665
31 070

409
432
431

54
54
54

Încadrarea juridic a IFN-urilor
Sucursalele
IFN-uri din România
persoane
juridice române ale IFN-urilor
strine

2 159

33 185

198

2 057
2 002
1 953

32 801
32 536
31 932

197
197
201

Tip de risc
Termen de acordare
Pe
Pe
Credite Creane Credite ObligaPe
Alte Angaja- Depozite Credite
de
pentru comermente
pentru
de termen termen termen 
iuni
credite
lung
garanii consum
finanscurt mediu
acordate asumate
ciale investiii
(peste
(pân (1-5 ani) 
i
clientelei în numele
imobivrsate 
area
5 ani)
la
debitoliare
pentru vânzri
operarului fa
opera- în rate 12 luni) 
iunilor
de
de o 
iuni cu
comer
persoan
instrufizic sau
mente
exterior
juridic financiare
non- derivate
bancar
26 586

1
2 139

4 465
17

139
614 19 387 13 382

Credite
pentru
finanarea
stocurilor i
pentru
echipamente

2010 ian.
32 998
37 26 323

1
2 111

4 369
21

138
623 19 104 13 271
feb.
32 734
37 26 047

1
2 117

4 376
20

137
593 18 799 13 342
mar.
32 133
36 25 554

1
2 127

4 254
23

139
594 18 367 13 172
*) Se refer la expunerea fa de un singur debitor, expunere egal sau mai mare de 20 000 lei, i reprezint 86,5 la sut din valoarea creditelor
acordate i a angajamentelor asumate de ctre instituiile financiare nebancare (IFN-uri) înscrise în Registrul special, conform datelor Centralei
Riscurilor Bancare la 31 decembrie 2009. Suma acordat reprezint creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Suma
acordat nu este actualizat în luna curent pentru creditele sau angajamentele acordate în valut raportate în lunile anterioare.

62

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

11.8. Credite acordate de IFN-urile înscrise în Registrul special*
(milioane lei)

Perioada

Total
sume
Proprieacordate tate privat

2009 dec.

33 366

30 131

2010 ian.
feb.
mar.

32 978
32 713
32 110

29 839
29 571
29 013

Perioada

Forma de proprietate a beneficiarului de credit
ProprieProprie- Persoane
Proprietate mixt
tate
fizice
tate
Societi
Societi
de stat
coopecomer- comerciale
ratist
ciale cu
cu
participarticipare
pare de
de capital
capital privat i de
strin stat autohton
656
88
181
41
2 159
663
729
727

87
84
91

180
178
176

48
47
47

2 056
2 002
1 953

Total
sume
acordate

Industrie

Servicii

Construcii

2009 dec.

33 366

5 789

18 800

4 526

979

2010 ian.
feb.
mar.

32 978
32 713
32 110

5 740
5 689
5 574

18 533
18 250
17 986

4 487
4 441
4 388

1 103
1 099
1 098

Perioada

2009 dec.

Încadrarea juridic a IFN-urilor
IFN-uri - persoane Sucursalele din România
juridice române
ale IFN-urilor strine
33 168
198

Sector de activitate
Agricultur,
silvicultur,
piscicultur

Pe termen scurt
(pân la 12 luni)
598

Moneda
Euro Dolar
Alte
SUA valute

Proprietate
obteasc

Leu

109

518

32 382

411

55

105
102
103

511
582
578

32 003
31 645
31 047

409
432
431

54
54
54

Administraie
Activiti de
intermedieri public i aprare,
financiare i asigurri sociale
asigurri
din sistemul
public,
învmânt,
sntate i
asisten social
321
793
281
381
271

Termen de acordare
Pe termen mediu
(1-5 ani)
19 386

Persoane
fizice

777
850
841

2 159
2 056
2 002
1 953

Pe termen lung
(peste 5 ani)
13 382

2010 ian.
32 781
197
603
19 104
13 271
feb.
32 516
197
574
18 798
13 342
mar.
31 909
201
572
18 366
13 172
*) Se refer la expunerea faĠ de un singur debitor, expunere egal sau mai mare de 20 000 lei, i reprezint 85,4 la sut din valoarea
creditelor acordate de ctre instituĠiile financiare nebancare (IFN-uri) înscrise în Registrul special, conform datelor Centralei
Riscurilor Bancare la 31 decembrie 2009. Suma acordat reprezint creditul acordat conform contractului. Suma acordat nu este
actualizat în luna curent pentru creditele acordate în valut raportate în lunile anterioare.

3/2010 BULETIN LUNAR

63

Seciune statistic

11.9. Situația instrumentelor
de plată de debit refuzate
Perioada
Numr
1) Cecuri
2009 mar.
2 674

11.10. Situația titularilor de cont
care au generat incidente de plată

Total
din care: motive majore
Sum (mii lei)
Numr
Sum (mii lei)

Perioada

Total
(numr)
1) Persoane fizice
2009 mar.
723

Persoane Persoane aflate în
cu risc interdicie bancar

74 333,1

2 483

66 511,5

277

apr.
mai
iun.

2 366
2 569
2 937

61 236,1
64 062,7
91 267,2

2 155
2 345
2 693

53 019,8
56 863,8
81 930,5

apr.
mai
iun.

613
551
684

246
227
196


2

iul.
aug.
sep.

3 405
2 545
2 215

93 712,9
64 183,7
194 431,0

3 121
2 339
2 020

79 900,7
58 247,6
50 007,6

iul.
aug.
sep.

705
808
529

227
422
244


1
2

oct.
nov.
dec.

2 284
2 151
2 577

65 523,0
50 927,0
50 134,6

2 092
2 017
2 383

53 104,7
45 303,2
44 907,5

oct.
nov.
dec.

471
361
425

260
203
224

1

2

2010 ian.
1 821
feb.
1 742
mar.
2 030
2) Cambii
2009 mar.

51 666,1
39 150,3
48 129,4

1 639
1 617
1 872

46 449,6
31 532,6
44 420,6

222
242
215

2
1

2010 ian.
411
feb.
418
mar.
401
2) Persoane juridice
2009 mar.
12 183

10 260

1 180

apr.
mai
iun.

3
32
47

2,6
13,6
18,9

2
23
40

2,4
10,6
16,9

apr.
mai
iun.

12 115
12 217
13 103

10 400
9 693
10 482

1 104
1 129
1 235

iul.
aug.
sep.

77
59
79

38,8
29,8
33,4

69
49
74

35,3
22,8
31,9

iul.
aug.
sep.

13 239
11 747
11 882

10 652
9 830
9 982

1 279
1 003
1 038

oct.
nov.
dec.

74
57
57

32,5
30,2
89,5

68
52
52

27,9
25,5
83,5

oct.
nov.
dec.

12 357
12 218
12 272

10 244
10 431
10 512

1 022
986
1 048

30,3
30,5
161,9

35
55
70

13,7
27,0
159,9

2010 ian.
feb.
mar.

9 975
10 561
11 085

8 526
8 926
9 468

724
691
820

590 072,0

32 630

475 587,3

2009 mar.

12 906

10 537

1 180

2010 ian.
40
feb.
56
mar.
74
3) Bilete la ordin
2009 mar.
40 045

Total

apr.
mai
iun.

37 121
38 728
42 760

576 199,6
613 222,1
731 730,1

30 859
29 657
33 597

464 085,1
482 543,4
607 539,8

apr.
mai
iun.

12 728
12 768
13 787

10 646
9 920
10 678

1 104
1 131
1 235

iul.
aug.
sep.

43 263
35 586
36 506

699 971,5
866 577,6
584 408,8

34 518
29 134
29 746

590 603,5
775 633,7
496 265,5

iul.
aug.
sep.

13 944
12 555
12 411

10 879
10 252
10 226

1 279
1 004
1 040

oct.
nov.
dec.

39 118
38 984
39 871

1 015 040,6
878 171,1
845 768,9

31 688
32 841
34 153

904 661,7
807 349,8
774 044,0

oct.
nov.
dec.

12 828
12 579
12 697

10 504
10 634
10 736

1 023
986
1 050

27 887
29 869
31 883
Total
2009 mar.
42 719

518 712,6
681 031,7
986 159,1

23 703
25 020
26 876

437 487,5
616 402,6
782 801,9

2010 ian.
feb.
mar.

10 386
10 979
11 486

8 748
9 168
9 683

726
692
820

664 405,1

35 113

542 098,7

2010 ian.
feb.
mar.

apr.
mai
iun.

39 490
41 329
45 744

637 438,3
677 298,5
823 016,2

33 016
32 025
36 330

517 107,4
539 417,8
689 487,2

iul.
aug.
sep.

46 745
38 190
38 800

793 723,2
930 791,1
778 873,2

37 708
31 522
31 840

670 539,4
833 904,1
546 305,1

oct.
nov.
dec.

41 476
41 192
42 505

1 080 596,1
929 128,3
895 993,0

33 848
34 910
36 588

957 794,3
852 678,5
819 035,0

2010 ian.
feb.
mar.

29 748
31 667
33 987

570 409,0
720 212,5
1 034 450,4

25 377
26 692
28 818

483 950,8
647 962,1
827 382,4

64

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

12. INDICATORI AI PIEȚEI MONETARE
Operațiuni interbancare
Perioada

2009 mar.

Stoc
medie zilnic
rata medie a
(mil. lei)
dobânzii
(% p.a.)
4 096,4
14,04

Tranzacii
medie zilnic
rata medie a
(mil. lei)
dobânzii
(% p.a.)
1 937,1
12,15

ROBID
ROBOR
ON
ON
rata medie a dobânzii
(% p.a.)
11,39
12,24

ROBID
ROBOR
1 sptmân
1 sptmân
rata medie a dobânzii
(% p.a.)
12,76
14,17

apr.
mai
iun.

4 252,1
3 954,5
3 698,8

12,29
11,02
10,05

1 746,2
1 576,0
1 633,3

10,07
9,37
9,41

9,58
9,03
9,20

10,09
9,53
9,70

10,45
9,57
9,53

10,98
10,07
10,03

iul.
aug.
sep.

3 314,4
4 170,4
5 437,0

9,24
8,83
9,00

1 838,6
2 347,9
2 704,3

9,11
8,69
9,03

8,65
8,32
8,47

9,15
8,82
8,97

8,77
8,52
8,76

9,27
9,02
9,26

oct.
nov.
dec.

4 288,1
5 674,8
5 298,6

9,56
8,70
10,07

2 396,3
3 022,0
2 769,6

9,55
8,44
10,06

9,59
8,05
9,66

10,10
8,55
10,16

10,00
9,00
10,19

10,51
9,50
10,69

2010 ian.
feb.
mar.

4 818,4
5 263,2
4 819,4

8,19
6,44
5,52

2 018,3
1 974,3
1 459,7

6,93
5,62
4,47

5,79
4,85
3,44

6,29
5,35
3,94

7,00
5,87
4,17

7,50
6,37
4,67

apr.

5 439,4

4,98

1 550,2

4,40

2,99

3,49

3,22

3,72

Titluri de stat (emisiuni noi şi reînnoite)
Perioada

Certificate de trezorerie
cu discont
valoare
adjudecat
(mil. lei)

Certificate de trezorerie
Obligaiuni de stat cu dobând
valoare rata medie
valoare nominal
rata medie a dobânzii
valoare
nominal a dobânzii
(mil. lei)
(% p.a.)
nominal
randament
(% p.a.) obligaiuni obligaiuni obligaiuni
mediu (mil. EUR)
obligaiuni (mil. EUR)
(% p.a.)
cu dobând cu dobând cu dobând cu dobând
indexabil
indexabil
(marj
adjudecat)

rata medie
a dobânzii
(% p.a.)

2009 mar.

7 480,5

11,48

x

50,5

11,45

x

x

apr.
mai
iun.

6 385,6
5 234,5
6 556,2

11,49
11,25
10,92x
x
x

149,8
907,8
1 141,111,50
11,15
11,15

x
x
xx
x
x

iul.
aug.
sep.

6 633,3
2 639,0
2 964,7

10,76
10,45
9,95x
x
x

1 112,8
301,8
1 209,110,96
10,25
9,98

x
x
x


447,0

x
5,25
x

oct.
nov.
dec.

1 072,1
1 461,3
3 374,8

9,98
10,00
10,00


1 423,3

x
4,25
x

1 456,2
264,1
1 591,39,99
10,00
10,00

x
x
x


793,8

x
5,25
x

2010 ian.
feb.
mar.

4 703,8
2 000,0
3 232,5

8,76
7,41
6,57x
x
x

1 065,0
839,9
868,98,80
7,41
6,82

x
x
xx
x
x

apr.

2 471,9

6,02

x

2 098,7

6,91

x

x

3/2010 BULETIN LUNAR

65

Seciune statistic

13. INDICATORI AI PIEȚEI VALUTARE
13.1. Piața valutară interbancară
Perioada

Volum
tranzacii1
(mil. EUR)

la sfâritul
perioadei

2005
2006
2007
2008
2009

8 110,8
13 894,9
29 720,1
38 753,5
29 398,1

3,6771
3,3817
3,6102
3,9852
4,2282

2009 mar.

31 175,2

4,2348

4,2821

9,4

15,1

3,1857

3,2851

13,2

37,1

apr.
mai
iun.

29 433,0
23 864,8
28 022,5

4,1835
4,1786
4,2067

4,1954
4,1689
4,2126

7,2
6,5
7,6

15,2
13,9
15,2

3,1447
2,9680
2,9792

3,1777
3,0554
3,0035

9,5
5,3
3,5

37,6
29,9
27,8

iul.
aug.
sep.

28 298,6
22 306,7
29 464,4

4,2127
4,2231
4,1981

4,2168
4,2185
4,2389

7,7
7,7
8,3

17,8
19,6
16,9

2,9871
2,9554
2,8619

2,9940
2,9576
2,9110

3,1
1,9
0,3

32,0
25,5
15,3

oct.
nov.
dec.

28 060,6
28 453,7
30 708,6

4,2955
4,2738
4,2282

4,2848
4,2881
4,2248

9,4
9,5
7,9

14,4
13,6
7,9

2,8927
2,8396
2,9361

2,8904
2,8741
2,8952

–0,4
–1,0
–0,3

2,7
–3,0
–0,3

2010 ian.
feb.
mar.

27 490,8
27 460,1
31 899,5

4,1220
4,1073
4,0958

4,1409
4,1179
4,0879

–2,0
–2,5
–3,2

–2,2
–3,9
–4,5

2,9509
3,0151
3,0422

2,8998
3,0071
3,0113

0,2
3,9
4,0

–9,4
–10,2
–8,3

4,1285

–2,3

–1,6

3,0973

3,0758

6,2

–3,2

Curs de schimb (RON/EUR)
mediu variaie procentual fa de:
aceeai
sfâritul
perioad
anului
a anului
anterior
anterior
3,6234
–5,6
–10,6
3,5245
–6,7
–2,7
3,3373
3,4
–5,3
3,6827
10,9
10,3
4,2373
7,9
15,1

apr.
32 408,8
4,1276
1) Valorile anuale sunt medii lunare.

la sfâritul
perioadei

3,1078
2,5676
2,4564
2,8342
2,9361

Curs de schimb (RON/USD)
mediu variaie procentual fa de:
aceeai
sfâritul
perioad
anului
a anului
anterior
anterior
2,9137
6,7
–10,7
2,8090
–16,2
–3,6
2,4383
–6,1
–13,2
2,5189
19,7
3,3
3,0493
–0,3
21,1

13.2. Cursuri zilnice pe piața valutară, martie 2010
(RON)

Ziua

66

1
2
3
4
5

CAD
2,8706
2,9320
2,9082
2,9040
2,9183

CHF
2,8046
2,8088
2,8061
2,7966
2,7971

EUR
4,1054
4,1092
4,1049
4,0929
4,0923

GBP
4,5251
4,5390
4,5283
4,5146
4,5274

100 JPY
3,3784
3,4132
3,3886
3,3847
3,3716

USD
3,0163
3,0406
3,0120
2,9914
3,0119

DST
4,6366
4,6415
4,6319
4,6048
4,6023

Gram aur
108,2252
109,2545
110,0764
109,3533
109,3373

8
9
10
11
12

2,9183
2,9341
2,9381
2,9232
2,9049

2,7976
2,8035
2,8014
2,8053
2,8040

4,0939
4,1007
4,0981
4,0987
4,0929

4,5447
4,5164
4,4901
4,5122
4,5007

3,3214
3,3658
3,3354
3,3178
3,2879

3,0007
3,0210
3,0163
3,0013
2,9703

4,6141
4,5970
4,6188
4,6036
4,5866

109,4195
108,6784
109,0458
106,7022
106,8253

15
16
17
18
19

2,9265
2,9354
2,9256
2,9500
2,9550

2,8125
2,8176
2,8138
2,8178
2,8477

4,0898
4,0908
4,0821
4,0801
4,0824

4,4847
4,5130
4,5450
4,5590
4,5555

3,2878
3,2984
3,2682
3,3056
3,3258

2,9819
2,9895
2,9597
2,9817
3,0084

4,5675
4,5765
4,5629
4,5628
4,5856

105,7977
106,9753
107,7182
107,6611
108,4900

22
23
24
25
26

2,9706
2,9555
2,9824
2,9822
2,9646

2,8473
2,8450
2,8511
2,8475
2,8437

4,0888
4,0736
4,0716
4,0653
4,0682

4,5330
4,5217
4,5567
4,5544
4,5237

3,3381
3,3367
3,3413
3,3109
3,2904

3,0230
3,0144
3,0469
3,0453
3,0410

4,6125
4,6094
4,5895
4,6199
4,6129

107,3051
106,6698
107,2573
107,0745
107,3184

29
30
31

2,9569
2,9689
2,9940

2,8434
2,8449
2,8665

4,0704
4,0729
4,0958

4,5244
4,5586
4,6116

3,2643
3,2673
3,2588

3,0204
3,0233
3,0422

4,6145
4,5920
4,6163

107,9622
107,8427
108,5052

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

14. INDICATORI AI PIEȚEI DE CAPITAL
14.1. Bursa de Valori Bucureşti - Piața reglementată

1 159 060
1 444 398
1 544 891
1 341 297
1 314 526

Volum
tranzacii
(mil. lei)
7 809,7
9 894,3
13 802,7
6 950,4
5 092,7

Capitalizarea
pieei
(mil. lei)
56 065,6
73 341,8
85 962,4
45 701,5
80 074,5

Indice
BET
(puncte)
6 586,13
8 050,18
9 825,38
2 901,10
4 690,57

Indice
BET-C
(puncte)
3 910,88
5 025,08
6 665,47
1 977,10
2 714,77

Indice
BET-FI
(puncte)
47 588,76
63 011,74
78 669,68
12 549,53
23 885,96

Indice
BET-XT
(puncte)
x
1 000,00
1 168,51
277,36
461,95

Indice
BET-NG
(puncte)
x
1 000,00
1 258,18
348,43
596,16

Indice
ROTX
(puncte)
x
17 642,77
21 705,00
6 590,32
9 674,67

1 516 891

122 567

306,7

38 453,2

2 367,47

1 550,82

10 784,29

224,76

347,91

4 678,17

apr.
mai
iun.

1 486 008
1 258 418
1 385 300

163 958
132 142
118 305

420,6
502,6
397,4

48 607,9
53 740,1
56 214,9

3 048,92
3 341,53
3 434,43

1 949,17
2 060,35
2 104,60

18 524,97
16 109,43
16 656,32

316,13
319,68
330,11

428,51
487,87
495,42

5 970,38
6 582,29
6 850,06

iul.
aug.
sep.

852 551
1 260 150
1 980 721

93 601
127 176
128 856

302,3
566,3
649,1

66 155,8
76 399,4
80 432,6

3 920,30
4 249,22
4 397,40

2 318,34
2 519,07
2 657,78

18 583,22
21 494,95
25 278,20

373,38
413,84
448,32

527,04
539,94
590,84

8 022,40
9 021,40
9 385,53

oct.
nov.
dec.

1 130 900
735 093
783 649

113 038
81 323
58 857

505,5
423,4
530,5

76 771,9
83 571,0
80 074,5

4 469,06
4 841,58
4 690,57

2 653,02
2 781,45
2 714,77

21 264,81
23 700,17
23 885,96

431,26
472,25
461,95

593,26
604,81
596,16

9 383,14
10 026,26
9 674,67

2010 ian.
feb.
mar.

652 989
4 409 087
2 970 490

84 284
95 059
119 778

404,7
819,0
693,0

86 523,2
85 593,4
97 806,5

5 065,43
5 328,45
5 965,35

2 966,73
3 063,63
3 519,93

27 860,00
29 461,88
32 132,89

511,04
529,99
593,63

652,61
715,07
805,64

10 391,34
10 601,87
11 931,93

apr.

830 042

102 676

544,2

100 899,7

5 727,85

3 434,75

29 556,20

562,48

785,67

11 718,76

Numr aciuni
tranzacionate
(mii buc.)
16 934 866
13 677 505
14 234 962
12 847 992
14 431 359

2009 mar.

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Numr
tranzacii

14.2. Bursa de Valori Bucureşti - Piața RASDAQ

144 346
143 620
668 867
372 118
187 025

Volum
tranzacii
(mil. lei)
1 076,2
847,9
4 254,1
1 562,0
576,0

Capitalizarea
pieei
(mil. lei)
8 207,1
10 707,4
24 410,0
12 099,9
12 345,3

Indice compozit
al pieei
(puncte)
1 758,96
2 355,79
4 628,55
2 071,17
2 239,51

Indice
RAQ I
(puncte)
1 549,34
2 690,76
4 496,91
2 239,02
2 362,57

Indice
RAQ II
(puncte)
4 125,33
4 088,80
8 201,16
4 884,36
5 491,44

131 350

14 689

47,6

11 799,3

1 911,17

2 234,59

3 537,74

apr.
mai
iun.

125 786
75 784
116 080

20 749
15 546
16 351

107,4
33,5
44,2

12 329,5
12 853,8
12 359,8

2 040,33
2 113,52
2 050,35

1 775,17
1 911,42
1 966,88

4 125,34
3 992,44
3 655,35

iul.
aug.
sep.

247 889
117 607
228 487

14 213
18 519
25 210

55,4
29,5
47,6

12 344,5
11 970,1
12 868,2

2 050,52
2 075,38
2 219,50

2 008,62
2 155,61
2 263,35

3 920,57
3 885,08
3 819,03

oct.
nov.
dec.

156 183
82 225
79 440

20 540
12 204
9 041

39,1
30,6
45,8

12 470,9
12 349,4
12 345,3

2 218,46
2 203,24
2 239,51

2 283,31
2 292,21
2 362,57

4 419,21
5 306,74
5 491,44

2010 ian.
feb.
mar.

127 747
140 220
276 851

17 264
17 659
39 557

44,0
39,5
103,9

12 386,6
12 560,2
14 104,5

2 223,01
2 241,67
2 527,55

2 231,04
2 539,64
2 873,39

5 029,61
5 049,64
5 206,91

apr.
158 293
29 114
77,9
13 459,2
2 486,71
2 652,79
Sursa: Bursa de Valori Bucureti.
Not: Datele privind capitalizarea pieei i indicii bursieri corespund ultimei edine de tranzacionare a perioadei.

5 053,06

Numr aciuni
tranzacionate
(mii buc.)
1 752 975
1 149 821
4 311 519
1 991 118
1 550 828

Numr
tranzacii

2009 mar.

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

3/2010 BULETIN LUNAR

67

Seciune statistic

15. INDICATORI AI BALANȚEI DE PLĂȚI ŞI POZIȚIEI INVESTIȚIONALE INTERNAȚIONALE
15.1. Balanța de plăți
(milioane EUR)

Componente
1. CONTUL CURENT (A+B+C)
A. Bunuri i servicii
a. Bunuri fob (export / import)
b. Servicii
– transport
– turism - cltorii
– alte servicii
B. Venituri
– din munc
– din investiii directe
– din investiii de portofoliu
– din alte investiii de capital (dobânzi)
C. Transferuri curente
– administraie public
– alte sectoare
2. CONTUL DE CAPITAL I FINANCIAR (A+B)
A. Contul de capital
a. Transferuri de capital
– administraie public
– alte sectoare
b. Achiziionarea/vânzarea de active nemateriale - nefinanciare
B. Contul financiar
a. Investiii directe
– ale rezidenilor în strintate
– ale nerezidenilor în România
b. Investiii de portofoliu
– active
– pasive
c. Derivate financiare
– active
– pasive
d. Alte investiii de capital
– active
1. Împrumuturi i credite pe termen lung
1.1. Credite comerciale
1.2. Credite financiare
2. Împrumuturi i credite pe termen scurt
2.1. Credite comerciale
2.2. Credite financiare
3. Numerar i depozite
4. Alte active
– pe termen lung
– pe termen scurt
– pasive
1. Credite i împrumuturi de la FMI
2. Împrumuturi i credite pe termen lung
2.1. Credite comerciale
2.2. Credite financiare
3. Împrumuturi i credite pe termen scurt
3.1. Credite comerciale
3.2. Credite financiare
4. Numerar i depozite
5. Alte pasive
– pe termen lung
– pe termen scurt
e. Active de rezerv ale BNR, net ("–" cretere/"+" scdere)
3. ERORI I OMISIUNI (NET)
*) Date provizorii.

68

Credit
53 582
42 479
33 725
8 754
2 684
1 358
4 712
2 268
1 156
13
838
260
8 836
2 227
6 609
80 025
992
880
480
399
112
79 033
18 728
55
18 673
2 551
455
2 095
600
600
0
57 118
12 400
268
132
136
2 241
1 876
365
9 375
516
294
222
44 717
0
12 499
129
12 370
8 244
2 431
5 813
18 359
5 615
4 853
762
38

2008
Debit
69 739
60 929
52 834
8 095
2 697
1 477
3 921
5 951
115
2 983
675
2 177
2 859
1 302
1 557
62 196
371
264
1
263
107
61 825
9 420
243
9 177
3 114
668
2 446
890
0
890
48 400
13 055
209
43
166
3 074
2 266
808
9 317
454
262
192
35 346
0
6 776
459
6 317
9 091
3 438
5 653
17 587
1 891
1 297
594

1 673

Net
–16 157
–18 450
–19 109
659
–13
–119
791
–3 683
1 041
–2 970
163
–1 917
5 977
925
5 052
17 829
621
616
479
136
5
17 208
9 308
–188
9 496
–563
–213
–351
–290
600
–890
8 718
–655
59
89
–30
–833
–390
–443
58
62
32
30
9 371

5 723
–330
6 053
–847
–1 007
160
772
3 724
3 556
168
38
–1 673

Credit
43 958
36 131
29 116
7 014
2 066
882
4 067
1 159
468
30
538
124
6 668
2 358
4 310
74 788
844
788
562
225
57
73 944
9 447
241
9 206
6 221
5 021
1 200
427
427
0
57 849
13 287
163
68
95
1 739
1 597
142
11 049
336
121
215
44 563
6 769
10 782
46
10 737
5 213
1 623
3 590
18 371
3 427
3 194
233

2009
Debit
49 126
43 273
35 903
7 370
2 006
1 052
4 312
3 291
44
1 096
313
1 837
2 563
1 597
966
68 638
307
278
147
131
28
68 332
5 047
398
4 650
5 709
5 206
502
429
0
429
56 022
15 801
222
25
197
2 615
2 235
380
12 672
293
146
146
40 221
0
7 790
669
7 122
8 648
2 909
5 739
21 474
2 309
1 974
335
1 124
981

Net
–5 168
–7 142
–6 787
–356
60
–170
–245
–2 132
424
–1 066
225
–1 713
4 105
761
3 344
6 150
537
510
415
94
29
5 612
4 400
–157
4 556
512
–185
698
–2
427
–429
1 827
–2 514
–59
43
–102
–876
–638
–238
–1 623
43
–25
69
4 342
6 769
2 992
–623
3 615
–3 435
–1 286
–2 149
–3 103
1 118
1 220
–102
–1 124
–981

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

2009 (ianuarie - februarie)
Credit
Debit
Net
6 813
7 272
–459
5 110
6 235
–1 125
4 010
5 138
–1 128
1 100
1 097
3
310
285
25
119
139
–20
671
673
–2
213
536
–323
92
6
86
4
179
–175
93
11
82
23
341
–318
1 490
501
989
752
374
378
739
127
612
10 896
10 429
467
71
79
–8
67
73
–6
16
47
–31
51
27
24
4
5
–1
10 825
10 351
474
1 925
589
1 336
34
24
10
1 891
565
1 326
534
651
–117
492
597
–105
43
54
–11
79
123
–44
79
0
79
0
123
–123
6 948
8 988
–2 040
1 549
1 957
–408
29
29

5
2
3
23
27
–4
325
197
128
295
157
138
30
40
–10
1 122
1 685
–563
74
46
28
11
14
–3
62
32
30
5 398
7 031
–1 633
0
0
0
1 240
706
534
36
101
–65
1 204
604
600
690
1 993
–1 303
44
1 337
–1 293
646
656
–10
3 343
4 130
–787
125
203
–78
102
171
–69
23
32
–9
1 339

1 339
8
–8

3/2010 BULETIN LUNAR

2010 (ianuarie - februarie)*
Credit
Debit
Net
6 739
7 493
–754
5 726
6 436
–710
4 883
5 455
–572
844
981
–137
282
271
11
68
144
–76
493
566
–73
139
495
–356
63
6
57
2
171
–169
60
27
33
14
292
–278
874
562
312
392
443
–51
481
119
362
10 741
9 870
871
77
58
19
69
56
13
39
18
21
30
38
–8
8
2
6
10 664
9 812
852
948
503
445
21
42
–21
926
460
466
526
443
83
364
332
32
162
111
51
54
79
–25
54
0
54
0
79
–79
9 136
7 862
1 274
2 348
2 034
314
31
60
–29
10
5
5
21
55
–34
328
391
–63
277
317
–40
50
74
–24
1 965
1 554
411
24
29
–5
3
1
2
21
29
–8
6 788
5 827
961
2 453
0
2 453
718
1 696
–978
2
47
–45
716
1 650
–934
446
692
–246
192
349
–157
253
343
–90
2 994
3 089
–95
177
351
–174
163
278
–115
14
73
–59

925
–925

118
–118

Componente
1. CONTUL CURENT (A+B+C)
A. Bunuri i servicii
a. Bunuri fob (export / import)
b. Servicii
– transport
– turism - cltorii
– alte servicii
B. Venituri
– din munc
– din investiii directe
– din investiii de portofoliu
– din alte investiii de capital (dobânzi)
C. Transferuri curente
– administraie public
– alte sectoare
2. CONTUL DE CAPITAL I FINANCIAR (A+B)
A. Contul de capital
a. Transferuri de capital
– administraie public
– alte sectoare
b. Achiziionarea/vânzarea de active nemateriale - nefinanciare
B. Contul financiar
a. Investiii directe
– ale rezidenilor în strintate
– ale nerezidenilor în România
b. Investiii de portofoliu
– active
– pasive
c. Derivate financiare
– active
– pasive
d. Alte investiii de capital
– active
1. Împrumuturi i credite pe termen lung
1.1. Credite comerciale
1.2. Credite financiare
2. Împrumuturi i credite pe termen scurt
2.1. Credite comerciale
2.2. Credite financiare
3. Numerar i depozite
4. Alte active
– pe termen lung
– pe termen scurt
– pasive
1. Credite i împrumuturi de la FMI
2. Împrumuturi i credite pe termen lung
2.1. Credite comerciale
2.2. Credite financiare
3. Împrumuturi i credite pe termen scurt
3.1. Credite comerciale
3.2. Credite financiare
4. Numerar i depozite
5. Alte pasive
– pe termen lung
– pe termen scurt
e. Active de rezerv ale BNR, net ("–" cretere/"+" scdere)
3. ERORI I OMISIUNI (NET)

69

Seciune statistic

15.2. Principalii indicatori ai poziției investiționale internaționale
(milioane EUR; sfâritul perioadei)

Perioada

Datorie extern pe termen mediu i lung1
I. Datorie public
Instituii multilaterale
Total,
BIRD
BEI
BERD
UE
din care:
4 285,7
1 892,1
1 521,7
125,5
150,0
4 122,4
1 700,1
1 606,2
101,9
150,0
3 971,4
1 580,5
1 590,4
119,1
125,0
4 687,0
1 573,8
2 057,8
174,4
100,0
7 758,9
1 852,1
2 229,3
180,4
1 575,0

Total
creane
guvernamentale

Total

2005
2006
2007
2008
2009

3 085,8
2 072,4
1 661,4
1 761,4
1 728,1

24 641,5
28 622,2
38 711,2
51 761,9
65 465,2

6 894,9
6 930,6
8 180,7
9 028,1
11 969,3

2009 mar.

1 862,6

52 497,3

9 012,7

4 733,4

1 617,8

2 050,5

174,5

apr.
mai
iun.

1 862,6
1 862,6
1 762,9

52 462,2
58 069,9
59 020,1

8 897,7
8 783,7
8 770,1

4 704,7
4 595,3
4 617,1

1 598,9
1 522,1
1 526,7

2 045,7
2 041,5
2 015,6

iul.
aug.
sep.

1 762,9
1 762,9
1 697,2

61 194,9
61 711,6
64 635,1

10 277,0
10 247,8
11 216,4

6 152,0
6 138,2
7 102,2

1 539,2
1 515,4
1 512,1

oct.
nov.
dec.

1 697,2
1 697,2
1 728,1

64 958,5
64 926,4
65 465,2

11 438,7
11 774,9
11 969,3

7 377,7
7 415,5
7 758,9

2010 ian.
feb.
mar.

1 728,1
1 728,1

65 839,4
67 736,6

12 062,2
13 333,6

7 838,5
9 125,8

Perioada

2010

70

FDS - CE FMI / MFP
234,5
271,1
329,7
439,8
632,8

x
x
x
x
934,0

100,0

445,1

x

174,1
166,6
164,8

100,0
100,0
75,0

443,2
438,5
503,9

x
x
x

2 006,1
2 019,7
2 021,9

169,6
173,6
174,3

1 575,0
1 575,0
1 575,0

529,5
525,9
550,3

x
x
926,8

1 802,4
1 792,6
1 852,1

2 015,3
2 049,2
2 229,3

178,8
179,2
180,4

1 575,0
1 575,0
1 575,0

548,8
545,1
632,8

922,0
917,2
934,0

1 886,9
1 911,6

2 222,9
2 219,7

184,1
183,4

1 575,0
1 575,0

634,8
636,3

955,1
2 206,9

Datorie extern pe termen mediu i lung1
I. Datorie public
Instituii bilaterale
Emisiuni de obligaiuni
CS First
Total, Japonia
SUA
KfW Eximbank
Total,
Credit
Boston
Germania
Coreea din care:
Deutsche
din
Elveia
Bank AG
care:

Bnci
private

Ali
creditori
privai


203,4
545,4
689,2
719,7

4,8
12,9
1 145,3
946,9
661,2

104,4
91,9
79,3
65,0
56,2

42,1
30,2
21,7
19,4
10,2

21,1
19,0
17,0
12,1
10,8

8,9
8,9
10,4
10,5
11,8

32,3
33,8
30,1
23,1
23,3

2 500,0
2 500,0
2 439,3
2 640,0
2 773,3

1 400,0
1 400,0
1 312,3
1 398,0
1 370,0

600,0
600,0
580,0
750,0
750,0

JP
Morgan
ABN
Amro
Bank
500,0
500,0
492,0
492,0
492,0

mar.

60,8

15,1

13,0

10,4

22,3

2 630,0

1 388,0

750,0

492,0

691,2

897,3

apr.
mai
iun.

64,3
61,6
59,2

14,9
14,2
14,3

15,3
14,4
12,2

10,4
10,4
10,4

23,6
22,6
22,3

2 630,0
2 630,0
2 612,0

1 388,0
1 388,0
1 370,0

750,0
750,0
750,0

492,0
492,0
492,0

723,5
696,2
698,7

775,2
800,6
783,1

iul.
aug.
sep.

62,2
56,4
55,0

14,3
10,1
10,3

14,4
14,1
11,7

10,4
10,4
10,4

23,1
21,8
22,5

2 612,0
2 612,0
2 625,0

1 370,0
1 370,0
1 370,0

750,0
750,0
750,0

492,0
492,0
492,0

703,1
706,6
712,2

747,7
734,6
722,0

oct.
nov.
dec.

53,3
54,6
56,2

10,0
10,5
10,2

10,5
10,4
10,8

10,6
11,4
11,8

22,2
22,2
23,3

2 625,0
2 939,4
2 773,3

1 370,0
1 370,0
1 370,0

750,0
750,0
750,0

492,0
492,0
492,0

712,3
809,2
719,7

670,4
556,2
661,2

64,4
13,8
11,1
12,4
27,1 2 777,3
1 370,0
59,0
11,1
11,4
12,6
23,8 2 772,1
1 370,01) Provenit din credite i împrumuturi externe, obligaiuni i altele asemenea.

750,0
750,0

492,0
492,0

723,1
811,5

658,9
565,2

2005
2006
2007
2008
2009
2009

Total

ian.
feb.
mar.

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

Datorie extern pe termen mediu i lung1
II. Datorie public garantat
Instituii multilaterale
BIRD
BERD
Euroatom

Perioada
Total
Total,
din care:

2010

Ali creditori
privai

154,5
69,4


3 626,4
3 083,0
1 409,2
1 085,1
883,7

4 366,5
3 755,6
2 019,5
1 721,0
1 519,9

585,6
603,2
610,3
635,9
636,2

160,4
159,1
163,1
180,3
193,2

188,2
171,6
170,3
181,0
174,7

190,0
223,5
223,5
223,5
223,5

mar.

1 693,9

640,7

186,5

180,9

223,5

49,8

1 053,2

apr.
mai
iun.

1 688,4
1 659,5
1 614,4

635,7
625,3
627,3

185,6
178,5
181,1

177,5
175,2
174,5

223,5
223,5
223,5

49,1
48,1
48,21 052,7
1 034,2
987,1

iul.
aug.
sep.

1 611,1
1 596,0
1 557,8

629,2
628,9
631,0

180,4
186,3
190,0

177,1
171,9
172,2

223,5
223,5
223,5

48,2
47,2
45,2981,9
967,1
926,8

oct.
nov.
dec.

1 540,0
1 530,7
1 519,9

623,3
623,7
636,2

188,3
190,2
193,2

167,1
165,6
174,7

223,5
223,5
223,5

44,4
44,3
44,8916,7
907,0
883,7

ian.
feb.
mar.

1 520,4
1 526,7

639,0
642,8

194,7
201,1

175,6
173,3

223,5
223,5

45,2
44,8881,4
883,9

2005
2006
2007
2008
2009
2009

Investiii de
portofoliu

Nordic
Investment
Bank (NIB)
47,0
49,0
53,5
51,1
44,8

Perioada
Total
Total,
din care:

Datorie extern pe termen mediu i lung1
III. Datorie negarantat public
Instituii multilaterale
Investiii de portofoliu
SNCFRCFI
Total,
BCRBERD
BEI
Banca
ABN Marf SAMrii
din
Negre
care: AMRO Deutsche
Bank
Bank
496,6
119,4
20,3
343,3
896,1
500,0
120,0
512,1
97,0
18,5
320,3
885,6
500,0
120,0
435,2
102,2
16,5
304,6
757,9
500,0

704,3
123,2
5,7
328,8
231,7


964,6
263,9
11,6
311,7
177,0

Linii
de
finanare

Ali
creditori
privai

IV. Depozite pe
termen
mediu 
i lung

V. Împrumuturi
de la
FMI/BNR

65,1
148,0
47,9
12,6
12,2

10 485,4
14 997,3
23 618,1
34 130,9
37 300,3

949,1
965,7
3 218,7
5 467,3
7 242,5

220,6
78,6


5 685,5

2005
2006
2007
2008
2009

12 431,0
16 970,3
25 292,3
35 545,5
39 048,0

984,4
939,4
868,4
1 170,3
1 558,5

2009 mar.

36 586,6

1 189,7

716,6

145,9

5,7

313,6

221,8

12,7

35 162,4

5 204,1

apr.
mai
iun.

36 511,0
36 925,1
37 929,2

1 209,7
1 268,8
1 267,0

716,1
766,6
781,7

175,9
185,9
185,4

5,7
5,7
4,3

304,1
303,1
288,1

223,4
223,3
221,7

12,7
12,5
12,4

35 065,2
35 420,5
36 428,1

5 365,1
5 926,9
5 898,0


4 774,7
4 808,4

iul.
aug.
sep.

38 011,8
38 317,4
39 029,8

1 313,4
1 312,0
1 433,8

779,9
781,6
907,6

185,4
185,4
180,4

4,3
4,3
4,3

336,3
333,5
333,4

222,3
191,5
192,5

12,4
12,3
12,3

36 463,7
36 801,6
37 391,2

6 482,2
6 775,5
7 189,1

4 812,8
4 774,9
5 642,0

oct.
nov.
dec.

39 216,3
38 830,9
39 048,0

1 524,0
1 559,8
1 558,5

998,2
999,4
964,6

180,4
215,4
263,9

13,0
13,0
11,6

325,2
325,2
311,7

187,8
188,3
177,0

12,3
12,3
12,2

37 492,2
37 070,5
37 300,3

7 151,1
7 206,8
7 242,5

5 612,4
5 583,1
5 685,5

12,3
12,4

37 257,8
36 648,4

7 341,9
7 234,1

5 814,2
7 161,6

2010 ian.
feb.
mar.

39 100,7
1 634,8
974,8
264,9
11,6
376,8
195,8
38 480,6
1 637,6
970,9
263,9
11,6
384,9
182,21) Provenit din credite i împrumuturi externe, obligaiuni i altele asemenea.

3/2010 BULETIN LUNAR

71

Seciune statistic

15.3. Poziția investițională internațională a României
(milioane EUR; sfâritul perioadei)

2005
–23 147
25 742
48 888

20061
–36 891
32 062
68 953

20071
–54 223
36 867
91 090

20081
–69 007
39 038
108 046

20091
–71 868
44 547
116 415

A. Investiii directe ale rezidenilor în strintate
- participaii la capital
- alte capitaluri

181
127
54

668
391
277

842
401
442

1 053
458
595

1 202
482
720

B. Investiii de portofoliu
- investiii de natura aciunilor
- investiii de natura obligaiunilor
- instrumente ale pieei monetare

613
147
462
4

1 263
451
691
121

1 160
624
502
34

1 081
555
512
14

1 252
634
552
66

6 689
3 996
3 077
919
1 762
931
708
223

7 196
4 116
2 311
1 805
2 161
919
696
223

7 678
4 269
1 871
2 398
2 543
866
646
220

8 635
5 294
2 012
3 281
2 473
869
673
196

11 235
6 222
2 089
4 133
4 169
844
697
147

18 259
1 460
16 799

22 935
1 625
21 310

27 187
1 880
25 307

28 270
2 049
26 221

30 858
2 555
28 303

21 884
17 489
4 395

34 512
27 016
7 496

42 771
31 501
11 270

48 798
34 892
13 906

51 356
35 694
15 662

4 438
832
3 550
56

4 777
1 158
3 575
44

4 931
1 599
3 197
135

4 417
1 465
2 872
80

4 961
1 388
2 950
623

22 566
19 094
15 983
3 111
2 048
1 424
981
443

29 664
25 597
17 851
7 746
3 019
1 048
993
55

43 388
31 994
22 715
9 279
8 099
3 295
3 244
51

54 831
39 504
31 043
8 461
9 467
5 860
5 497
364

60 098
46 950
41 891
5 059
5 620
7 528
7 267
261

Componente
Poziia net
Active
Pasive
ACTIVE EXTERNE
din care:

C. Derivate financiare
D. Alte investiii
- împrumuturi i credite
- împrumuturi i credite pe termen lung
- împrumuturi i credite pe termen scurt
- numerar i depozite
- alte active
- termen mediu i lung
- termen scurt
E. Active de rezerv (BNR)
- aur monetar
- rezerva valutar
PASIVE EXTERNE
din care:
A. Investiii directe ale nerezidenilor în România
- participaii la capital
- alte capitaluri
B. Investiii de portofoliu
- de natura aciunilor
- de natura obligaiunilor
- instrumente ale pieei monetare
C. Derivate financiare
D. Alte investiii
- împrumuturi i credite
- împrumuturi i credite pe termen lung
- împrumuturi i credite pe termen scurt
- numerar i depozite
- alte pasive
- termen mediu i lung
- termen scurt
1) Date provizorii.

72

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Seciune statistic

16. INDICATORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE*
(milioane lei, cumulat de la începutul anului)

Perioada
2005
2006
2007
2008
2009

venituri
36 599,5
40 698,1
48 984,6
61 030,2
54 678,3

Bugetul de stat
cheltuieli
38 782,4
51 235,6
64 373,6
80 889,9
89 851,7

sold
–2 182,9
–10 537,5
–15 389,0
–19 859,7
–35 173,3

venituri
19 428,7
27 693,4
36 803,1
45 697,7
46 757,6

2009 mar.

11 790,5

21 826,2

–10 035,7

12 017,2

9 801,0

+2 216,2

8 115,0

9 648,2

–1 533,2

apr.
mai
iun.

18 191,3
21 881,9
25 495,0

28 749,9
34 305,8
40 949,5

–10 558,7
–12 423,9
–15 454,5

16 200,6
19 666,8
23 266,7

14 031,6
17 892,5
22 013,2

+2 169,0
+1 774,3
+1 253,6

10 929,0
13 721,7
17 189,1

12 983,9
16 336,4
19 740,1

–2 054,8
–2 614,6
–2 550,9

iul.
aug.
sep.

31 021,4
34 339,7
39 109,9

49 380,5
56 226,2
64 664,8

–18 359,2
–21 886,5
–25 554,9

27 640,7
31 273,9
34 909,2

26 467,3
30 289,5
33 930,8

+1 173,4
+984,4
+978,4

20 297,3
22 852,6
26 942,4

23 140,8
26 577,6
30 029,3

–2 843,5
–3 725,0
–3 086,9

oct.
nov.
dec.

45 450,9
49 965,5
54 678,3

72 046,1
80 822,0
89 851,7

–26 595,2
–30 856,4
–35 173,3

38 950,1
42 832,4
46 757,6

38 492,9
42 997,3
49 088,3

+457,2
–164,8
–2 330,8

31 663,8
35 884,5
39 431,3

33 539,7
36 964,6
40 389,9

–1 875,9
–1 080,1
–958,6

2010 ian.
feb.
mar.

5 818,2
8 784,0
12 171,9

6 036,1
14 597,1
20 479,7

–218,0
–5 813,0
–8 307,9

3 733,0
7 666,3
12 160,7

2 776,9
6 311,7
10 287,2

+956,1
+1 354,5
+1 873,5

2 808,1
5 493,6
8 084,7

3 615,3
7 177,6
10 695,0

–807,2
–1 684,0
–2 610,3

sold
+651,0
+700,2
+1 064,2
+608,5
–1 241,5

Bugetul naional unic de asigurri
sociale de sntate
venituri
cheltuieli
sold
8 474,4
9 239,5
–765,1
10 654,8
10 169,4
+485,4
12 525,9
12 423,4
+102,5
15 618,0
16 102,3
–484,3
14 633,4
15 284,4
–651,0

Perioada

2005
2006
2007
2008
2009

Bugetul asigurrilor
pentru omaj
venituri
cheltuieli
2 199,6
1 548,6
2 271,0
1 570,8
2 472,1
1 407,9
1 963,5
1 355,0
1 482,7
2 724,2

Bugetele locale
cheltuieli
18 753,7
25 360,8
33 931,4
49 395,6
49 088,3

sold
+675,0
+2 332,6
+2 871,7
–3 697,9
–2 330,8

Bugetul asigurrilor sociale de stat
venituri
cheltuieli
sold
17 047,2
17 167,7
–120,5
20 311,0
18 528,0
+1 783,0
24 615,6
23 077,4
+1 538,3
33 653,9
33 681,0
–27,1
39 431,3
40 389,9
–958,6

Credite externe acordate
ministerelor
venituri
cheltuieli

2 875,4

2 560,7

2 635,6

2 160,1

340,7

sold
–2 875,4
–2 560,7
–2 635,6
–2 160,1
–340,7

2009 mar.

364,0

477,5

–113,4

3 916,0

3 413,9

+502,1

38,8

–38,8

apr.
mai
iun.

476,9
585,4
684,2

690,1
901,6
1 124,3

–213,2
–316,3
–440,1

5 129,1
6 260,5
7 381,1

4 793,9
6 222,9
7 315,2

+335,1
+37,6
+65,945,9
73,4
78,1

–45,9
–73,4
–78,1

iul.
aug.
sep.

883,5
985,7
1 083,5

1 378,1
1 638,1
1 899,7

–494,5
–652,5
–816,2

8 730,4
9 882,3
10 969,7

8 784,7
10 452,1
11 679,1

–54,3
–569,8
–709,390,0
94,5
117,6

–90,0
–94,5
–117,6

oct.
nov.
dec.

1 268,8
1 374,6
1 482,7

2 187,6
2 479,6
2 724,2

–918,8
–1 105,0
–1 241,5

12 193,8
13 477,1
14 633,4

13 015,3
14 136,3
15 284,4

–821,6
–659,1
–651,0141,8
173,1
340,7

–141,8
–173,1
–340,7

2010 ian.
feb.
mar.

165,2
260,2
371,6

415,9
795,1
1 162,1

–250,7
–534,9
–790,5

1 180,8
2 257,4
3 553,8

1 200,4
2 492,3
3 585,3

–19,6
–235,0
–31,531,5
42,8
53,6

–31,5
–42,8
–53,6

Sursa: Ministerul Finanelor Publice.
*) Conform metodologiei naionale.

3/2010 BULETIN LUNAR

73

Seciune statistic

16. INDICATORI AI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE*
(milioane lei, cumulat de la începutul anului)

Perioada

(continuare)

Operaiuni financiare

Bugetul Companiei Naionale
de Autostrzi i Drumuri Naionale
venituri
cheltuieli
sold
2 432,1
3 731,8
–1 299,7
3 319,7
3 920,6
–601,0
2 979,7
3 682,0
–702,3
4 652,3
5 889,7
–1 237,5
7 101,9
8 452,2
–1 350,2

venituri
cheltuieli
–2 909,5
–3 073,4
–2 572,6
–2 668,3
–4 154,6

sold
+2 909,5
+3 073,4
+2 572,6
+2 668,3
+4 154,6

2009 mar.

–931,8

+931,8

1 855,4

2 292,4

apr.
mai
iun.–1 212,7
–1 471,3
–1 812,9

+1 212,7
+1 471,3
+1 812,9

2 129,4
2 553,3
3 110,8

iul.
aug.
sep.–2 103,8
–2 289,7
–2 725,1

+2 103,8
+2 289,7
+2 725,1

oct.
nov.
dec.–3 024,2
–3 326,7
–4 154,6

2010 ian.
feb.
mar.–224,9
–414,8
–1 004,1

2005
2006
2007
2008
2009

Bugetul general consolidat**
venituri
87 629,4
106 975,3
127 108,2
164 466,8
156 624,9

cheltuieli
89 897,8
112 626,3
136 556,5
189 121,7
193 025,4

sold
–2 268,4
–5 651,0
–9 448,3
–24 654,9
–36 400,6

–437,0

38 061,4

45 986,5

–7 925,1

2 545,4
2 807,9
3 386,2

–416,0
–254,6
–275,4

53 220,3
65 268,2
77 275,6

62 577,4
76 572,0
91 658,7

–9 357,1
–11 303,8
–14 383,1

4 158,2
4 972,0
5 792,5

4 540,8
5 371,2
6 428,4

–382,6
–399,2
–636,0

92 244,2
103 287,4
115 770,1

109 825,1
125 592,4
141 333,3

–17 580,9
–22 305,0
–25 563,2

+3 024,2
+3 326,7
+4 154,6

6 165,7
6 538,4
7 101,9

6 798,9
7 194,0
8 452,2

–633,2
–655,6
–1 350,2

131 044,3
143 370,7
156 624,9

156 551,9
173 120,2
193 025,4

–25 507,6
–29 749,5
–36 400,6

+224,9
+414,8
+1 004,1

587,0
1 112,1
1 478,3

608,2
1 128,5
1 580,4

–21,2
–16,5
–102,1

14 034,9
25 198,8
37 538,7

14 019,6
31 017,6
45 757,5

+15,3
–5 818,8
–8 218,8

Sursa: Ministerul Finanelor Publice.
*) Conform metodologiei naionale.
**) S-au eliminat la consolidare fluxurile între bugete.

74

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Precizri metodologice
1. Principalii indicatori macroeconomici
Datele lunare cu privire la principalii indicatori economico-sociali (date prezentate de Institutul Naional de Statistic în Buletinul
statistic lunar) au caracter provizoriu i pot face obiectul unor revizuiri ulterioare; datele se denitiveaz anual, pe baza anchetei
structurale de întreprindere i a unor anchete anuale specice efectuate de INS.
Seriile de indici corespunztori principalilor indicatori ai activitii economice sunt calculai în concordan cu noua Clasicare
a Activitilor din Economia Naional (CAEN Rev.2) i cu o nou baz de referin (anul 2005); în aceste condiii, seriile de date
publicate anterior au fost revizuite.
Indicele produciei industriale este un indice de volum care msoar evoluia rezultatelor activitilor cu caracter industrial. Anul
de referin folosit la calcularea indicelui produciei industriale este anul 2005.
Începând cu luna ianuarie 2009, eantionul anchetei utilizate în determinarea câtigului salarial i a numrului de salariai a fost
modicat. Câtigul salarial nominal net se obine prin scderea din câtigul salarial nominal brut a impozitului, a contribuiei
salariailor pentru asigurrile sociale de sntate, a contribuiei individuale de asigurri sociale de stat i a contribuiei salariailor
la bugetul asigurrilor pentru omaj. Indicele trimestrial al costului forei de munc este un indicator pe termen scurt care permite
evaluarea tendinelor costurilor orare suportate de angajator cu fora de munc salariat. Metodologia i seriile de date sunt
construite în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului i Parlamentului European nr. 450/2003 privind indicii
costului de munc.
CORE1 reprezint in aia de baz utilizat de BNR, care re ect variaia preurilor libere; indicele CORE1 se calculeaz pe baza
indicelui preului de consum din care se exclud preurile administrate.
CORE2 reprezint in aia de baz utilizat de BNR, care re ect variaia preurilor libere i cu volatilitate relativ redus; indicele
CORE2 se calculeaz pe baza indicelui preului de consum din care se exclud preurile administrate i cele cu volatilitate ridicat
(legume, fructe, ou, combustibili).
Actualizarea seriilor de date se face permanent, dup publicarea acestora de ctre INS.
2. Preuri din economie
2.1. Preurile de consum pe principalele mrfuri i servicii
Începând cu luna ianuarie 2010, calculul indicilor lunari ai preurilor de consum cu baz x se efectueaz cu preurile medii din
anul 2008 i ponderile din acelai an determinate pe baza cheltuielilor medii din Ancheta bugetelor de familie.
2.2. Preurile produciei industriale pe total, pia intern i pia extern
Indicele preurilor produciei industriale msoar evoluia de ansamblu a preurilor produselor/serviciilor industriale fabricate i
livrate în primul stadiu de comercializare de productorii interni într-o anumit perioad fa de o perioad de referin. Sfera de
cuprindere a acestui indice este reprezentat de ansamblul produselor fabricate i comercializate (la intern i/sau la export) de
ctre operatorii economici a cror activitate principal se înscrie în cadrul diviziunilor CAEN Rev.2.
3. Indicatori de politic monetar
3.1. Operaiunile monetare ale Bncii Naionale a României
Rata lunar a dobânzii de referin, introdus prin Circulara nr. 3 din 1 februarie 2002, se calculeaz ca medie aritmetic,
ponderat cu volumul tranzaciilor, a ratelor dobânzii la depozitele atrase de BNR i la operaiunile reverse repo i repo din luna
anterioar celei pentru care se face anunul. Rata medie anual a dobânzii de referin a BNR se calculeaz ca medie aritmetic
ponderat cu volumul tranzaciilor a ratelor lunare ale dobânzii de referin a BNR.
Având în vedere faptul c în perioada octombrie 2008-ianuarie 2009, BNR a trecut gradual din poziia de debitor în cea de
creditor fa de sistemul bancar, precum i creterea volumului operaiunilor de tip repo (injecii de lichiditate), Consiliul de
administraie al BNR a hotrât adaptarea formulei de calcul a dobânzii de referin la noua situaie, respectiv poziia de creditor
a BNR fa de sistemul bancar, începând cu luna februarie 2009. În consecin, s-a hotrât adugarea operaiunilor de tip repo la
celelalte operaiuni de pia ale BNR care erau luate în considerare anterior în formula de calcul (atragerea de depozite i
operaiuni reverse repo).
Operaiunile de pia monetar efectuate de BNR i facilitile de creditare i de depozit acordate de ctre aceasta bncilor sunt
stipulate în Regulamentul BNR nr. 1 din 30 martie 2000. Volumul operaiunilor de pia monetar efectuate de ctre BNR
(depozite atrase i emisiuni de certicate de depozit) este prezentat sub forma volumelor medii zilnice atât pentru tranzaciile din

3/2010 BULETIN LUNAR

75

Precizri metodologice

cursul perioadei de referin (date ux), cât i pentru soldul acestora (date stoc). Rata medie a dobânzii în luna de raportare se
calculeaz ca medie aritmetic ponderat cu volumul tranzaciilor a ratelor dobânzii aplicate operaiunilor de ux/stoc.
3.2. Facilitile permanente acordate instituiilor de credit de ctre Banca Naional a României
Facilitile permanente (de creditare i de depozit) acordate instituiilor de credit de ctre BNR sunt accesate la iniiativa
instituiilor de credit.
Rata dobânzii pentru facilitatea marginal de credit este rata la care bncile pot obine lichiditate pe termen foarte scurt (overnight).
Rata dobânzii pentru facilitatea marginal de depozit este rata la care bncile pot s îi plaseze la BNR la sfâritul zilei resursele
excedentare. Începând cu data de 7 mai 2008, nivelurile ratelor dobânzii la facilitile permanente sunt stabilite într-un coridor
simetric de ±4 puncte procentuale fa de rata dobânzii de politic monetar.
3.3. Rezervele minime obligatorii
Regulamentul nr. 6 din 24 iulie 2002 al BNR, cu modicrile ulterioare, stabilete regimul rezervelor minime obligatorii aplicat
bncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit. Acestea trebuie s menin disponibiliti bneti, în lei i valut, în conturi
deschise la BNR, pe durata perioadei de aplicare (intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente i data de 23 a lunii urmtoare).
Rata rezervelor minime obligatorii se aplic nivelului mediu, în cadrul unei perioade de observare (intervalul cuprins între data
de 24 a lunii precedente i data de 23 a lunii curente), al elementelor de pasiv din bilanul bncilor i respectiv din bilanul agregat
al reelelor cooperatiste de credit. Remunerarea rezervelor minime obligatorii se realizeaz printr-o rat a dobânzii situat cel
puin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bnci i se aplic nivelului efectiv al rezervelor.
4. Baza monetar
Indicatorii se refer la instituiile nanciare monetare începând cu ianuarie 2007, respectiv la instituiile de credit pentru perioada
anterioar.
5. Bilanurile monetare ale instituiilor nanciare monetare
Conform metodologiei SEC 1995 (Sistemul European de Conturi), instituiile nanciare monetare cuprind urmtoarele sectoare
instituionale: banca central (S121) – Banca Naional a României i alte instituii nanciare monetare (S122) – societi i
cvasi-societi a cror funcie principal const în furnizarea de servicii de intermediere nanciar care constau în primirea de
depozite i/sau substitute de depozite din partea unitilor instituionale altele decât societile nanciare monetare i acordarea
de credite i/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu. Din aceast categorie fac parte: instituiile de credit i fondurile de
pia monetar.
În Bilanul monetar agregat al altor instituii nanciare monetare sunt cuprinse activele i pasivele bilaniere ale instituiilor de
credit (bnci persoane juridice române; sucursalele instituiilor de credit strine; organizaii cooperatiste de credit), precum i ale
fondurilor de pia monetar care au investit cel puin 85 la sut din active în instrumente nanciare din urmtoarele categorii:
instrumente ale pieei monetare, aciuni/uniti ale altor fonduri de pia monetar, alte instrumente de împrumut transferabile i
având scadena rezidual de pân la un an, precum i depozite bancare, urmrind o rat a protului apropiat de ratele dobânzii
oferite de instrumentele pieei monetare.
Bilanul consolidat net al instituiilor nanciare monetare este format din agregarea bilanului monetar al Bncii Naionale a
României cu bilanul monetar agregat al altor instituii nanciar-monetare (instituii de credit i fonduri de pia monetar), în
care relaiile în cadrul i dintre cele dou sectoare instituionale (S121 i S122) au fost tratate pe baze nete.
6. Masa monetar M3 i contrapartida acesteia
Denirea agregatelor monetare s-a realizat conform metodologiei Bncii Centrale Europene.
Masa monetar în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaie (bancnote i monede), precum i depozitele care pot 
imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru pli prin transfer bancar denumite depozite overnight.
Masa monetar intermediar (M2) cuprinde masa monetar în sens restrâns (M1), la care se adaug depozitele cu durata iniial
de pân la doi ani inclusiv i depozitele rambursabile dup noticare la cel mult 3 luni inclusiv. Deniia M2 re ect interesul
acordat analizei i monitorizrii unui agregat monetar care, pe lâng numerar, cuprinde i depozite cu un grad ridicat de
lichiditate.
Masa monetar în sens larg (M3) cuprinde masa monetar intermediar (M2), la care se adaug instrumentele nanciare
tranzacionabile emise de sectorul instituiilor nanciare monetare; instrumente ale pieei monetare, în special aciunile/unitile
fondurilor de pia monetar i împrumuturile din operaiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face
ca aceste instrumente s e substitute pentru depozite).

76

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Precizri metodologice

7. Structura depozitelor atrase i a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituionale
Clasicarea instrumentelor nanciare pe sectoare instituionale s-a efectuat pe baza metodologiei SEC 1995 i sunt prezentate
detaliat în cadrul Normei BNR nr. 13/2006. Acestea sunt: societi nenanciare; societi nanciare (banca central, alte instituii 
nanciare monetare, ali intermediari nanciari, auxiliari nanciari, societi de asigurare i fonduri de pensii); administraii
publice (administraia central, administraii locale i administraii de securitate social); gospodriile populaiei; instituii fr
scop lucrativ în serviciul gospodriilor populaiei; sectorul nerezideni.
7.1. Depozitele rezidenilor clieni neguvernamentali
Sunt incluse toate depozitele indiferent de scaden.
8. Activele i pasivele fondurilor de investiii
Începând cu luna decembrie 2008, a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Bncii Centrale Europene din
27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele i pasivele fondurilor de investiĠii (BCE/2007/8), denumit în continuare
Regulament, implementat de ctre Banca Naional a României prin Metodologia pentru raportarea de date statistice în baza
Regulamentului, denumit în continuare Metodologie. În baza acestui Regulament, societile de administrare a investiiilor 
i/sau societile de investiii autoadministrate au transmis, lunar, date statistice cu privire la activele i pasivele fondurilor de
investiii (FI) pe care le administreaz.
Fondurile de investiii sunt denite la art. 1 din Regulamentul BCE/2007/8 ca ind organisme de plasament colectiv care investesc
în active nanciare i nenanciare, în msura în care obiectivul lor este investirea capitalului obinut de la public.
Nu sunt incluse în aceast categorie fondurile de pensii i fondurile de pia monetar. Acestea din urm sunt denite potrivit
Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 al Bncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanul consolidat al sectorului
investiiilor nanciare monetare, implementat de BNR prin Norma nr. 13/2006 privind raportarea statistic a datelor pentru
elaborarea bilanului monetar.
Potrivit acestei Norme, fondurile de pia monetar au obligaia s transmit , lunar, la BNR date statistice privind activele i
pasivele acestora. Lista fondurilor de piaa monetar, întocmit în scopuri statistice, se gsete pe site-ul BNR (www.bnr. ro),
Seciunea Raportri ctre BNR.
Categoriile de instrumente ce constituie activele i pasivele fondurilor de investiii precum i clasicarea contrapartidei acestora
pe sectoare instituionale sunt armonizate complet cu metodologia Sistemului european al conturilor naionale i regionale în
Comunitate (SEC 95).
10. Ratele medii ale dobânzii practicate de instituiile de credit
Începând cu luna ianuarie 2007, ratele medii ale dobânzii aferente creditelor, respectiv depozitelor i ratele medii ale dobânzii
aferente creditelor noi, respectiv depozitelor noi, se determin conform prevederilor Normei Bncii Naionale a României
nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituiile de credit, care transpune prevederile Regulamentului
Bncii Centrale Europene privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituiile nanciare monetare la credite i depozite în
relaiile cu gospodriile populaiei i societile nenanciare (Regulamentul BCE nr. 18/2001).
Ratele medii ale dobânzii se calculeaz ca medie aritmetic a ratelor anualizate ale dobânzii, ponderate cu soldul la sfâritul lunii
de referin aferent creditelor/depozitelor, respectiv valoarea acordat/atras pe parcursul lunii de referin, aferent creditelor
noi/depozitelor noi.
Rata anualizat a dobânzii reprezint rata dobânzii convenit între instituia de credit i client pentru un credit sau depozit,
calculat în termeni anuali i exprimat în procente pe an.
Conform prevederilor normei, ratele medii ale dobânzii se determin pentru sectoarele instituionale Societi nenanciare i
Gospodriile populaiei i pentru categoriile bilaniere credite (total), credite acordate pe descoperit de cont, credite pentru
locuin, credite pentru consum, credite pentru alte scopuri (care includ i creditele pentru dezvoltarea afacerilor acordate
persoanelor zice autorizate i asociaiilor familiale), depozite overnight, depozite rambursabile dup noticare, depozite la
termen i împrumuturi din operaiuni repo.
Seriile cronologice aferente perioadei ianuarie 2004-decembrie 2006, calculate conform prevederilor Normei BNR nr. 2/2003
privind determinarea i raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar, abrogat de Norma BNR nr. 14/2006,
au fost retratate pentru a se asigura comparabilitatea cu datele calculate, începând cu luna ianuarie 2007, în baza Normei BNR
nr. 14/2006.

3/2010 BULETIN LUNAR

77

Precizri metodologice

11. Indicatori de risc bancar
11.1. Situaia clasicrii creditelor pentru bnci (persoane juridice române)
Începând cu 1 ianuarie 2003 metodologia de clasicare a creditelor i de constituire a provizioanelor specice de risc a fost
stabilit prin Regulamentul nr. 5/2002, cu modicrile ulterioare (prin Regulamentele nr. 7/2002, nr. 8/2005, nr. 12/2006,
nr. 4/2007 i nr. 5/2007). Regulamentul nr. 8/2005 aduce precizri în ceea ce privete performana nanciar a debitorilor-persoane 
zice, care va încadrat în categorii notate de la A la E, potrivit criteriilor stabilite de instituiile de credit prin norme interne
(în funcie de caracteristicile venitului: certitudine, moned de exprimare, nivelul acestuia dup deducerea altor obligaii de plat
etc.).
11.3. Restane mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele zice
11.4. Informaii de risc bancar
11.5. Credite acordate i angajamente asumate de instituiile de credit
11.6. Credite acordate de instituiile de credit
11.7. Credite acordate i angajamente asumate de IFN-urile înscrise în Registrul special
11.8. Credite acordate de IFN-urile înscrise în Registrul special
Informaia de risc bancar cuprinde datele de identicare ale unui debitor – persoan zic sau juridic nebancar – i cele
referitoare la operaiunile în lei i în valut prin care instituiile de credit se expun riscului de credit fa de acel debitor prin:
a) acordarea de credite; b) asumarea de angajamente de ctre instituia de credit în numele debitorului.
Informaia de risc se refer la expunerea ecrei instituii de credit din sistemul bancar românesc fa de un debitor, expunere
egal sau mai mare de 20 000 lei. Începând cu august 2004, ca urmare a intrrii în vigoare a Regulamentului nr. 4/2004 privind
organizarea i funcionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare, la CRB s-au raportat în perioada august 2004 – martie 2007 
i sumele restante (reprezentate doar de principalul creditului) ale persoanelor zice cu expunere mai mic de 20 000 lei care
înregistrau restane mai mari de 30 de zile în restituirea creditelor.
Forma de proprietate a beneciarului de credite a fost stabilit în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2123/ 22.06.2009 (Nomenclator
forme de proprietate); Tipul de credit acordat persoanelor zice i juridice nebancare (tip risc) este conform Planului de conturi
aplicabil instituiilor de credit, instituiilor nanciare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (2008);
Moneda în care a fost acordat creditul, în conformitate cu normele internaionale în vigoare; gruparea rspunde necesitilor de
analiz ale BNR; Activitatea beneciarului de credite s-a stabilit conform Ordinului Preedintelui Institutului Naional de
Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea CAEN; gruparea rspunde necesitilor de analiz ale BNR.
Datorit modicrii Regulamentului nr. 4/2004 privind organizarea i funcionarea la Banca Naional a României a Centralei
Riscurilor Bancare, din data de 01.05.2007, instituiile de credit nu mai raporteaz la Centrala Riscurilor Bancare restanele mai
mari de 30 de zile înregistrate în restituirea creditelor de ctre persoanele zice cu expunere mai mic de 20 000 lei. Aceti
indicatori (cu meniunea c nu mai exist limit de expunere) sunt raportai de Biroul de Credit S.A., pe baza datelor furnizate de
cele 33 bnci i, începând cu luna februarie 2010, 16 instituii nanciar-nebancare participante la Sistemul Biroului de Credit.
În cadrul acestor raportri, suma restant înregistrat de Biroul de Credit S.A. reprezint valoarea datoriei restante (principal,
dobând i dobând penalizatoare) aferente creditului respectiv, exprimat în valuta creditului.
12. Indicatori ai pieei monetare
Conform Normei nr. 14 din 1 noiembrie 2007 pentru modicarea i completarea Normei nr. 4/1995 privind funcionarea pieei
monetare interbancare, BUBID i BUBOR se modic în ROBID i ROBOR.
ROBID - Rata dobânzii pentru operaiunile de atragere de fonduri; ROBOR - Rata dobânzii pentru operaiunile de plasare de
fonduri.
13. Indicatori ai pieei valutare
13.1. Piaa valutar interbancar
Volumul lunar al tranzaciilor pe piaa valutar interbancar se determin prin însumarea nivelurilor zilnice ale tranzaciilor,
nivelul zilnic reprezentând maximumul dintre volumul vânzrilor i cumprrilor. Volumul mediu anual al tranzaciilor valutare
se determin ca medie aritmetic a volumului tranzaciilor valutare lunare.
Cursul de schimb mediu lunar (RON/EUR i RON/USD) se calculeaz ca medie aritmetic simpl a cursurilor valutare zilnice
ale pieei valutare comunicate de Banca Naional a României. Cursul de schimb mediu anual (RON/EUR i RON/USD) se
calculeaz ca medie aritmetic simpl a cursurilor medii lunare.

78

BANCA NAIONAL A ROMÂNIEI

Precizri metodologice

14. Indicatori ai pieei de capital
14.1. Bursa de Valori Bucureti - Piaa reglementat
Indicele Bursei de Valori Bucureti, BET (Bucharest Exchange Trading) este primul indice ocial introdus la BVB, lansat la
19 septembrie 1997. Acesta reprezint indicele de referin al BVB, a crui metodologie permite acestuia s constituie drept activ
suport pentru instrumente nanciare derivate (futures, options, etc.) i produse structurate (warrante, certicate, etc.). Indicele
este calculat ca o medie ponderat (cu capitalizarea free oat-ului) a preurilor titlurilor a ate în portofoliul indicelui. Coul
indicelui BET cuprinde aciunile celor mai lichide 10 societi listate pe piaa reglementat BVB, la Categoria I i II.
Indicele compozit al Bursei de Valori Bucureti (BET C) a fost lansat la data de 16 aprilie 1998 i reprezint evoluia de ansamblu
a tuturor societilor listate la BVB, segmentul de pia reglementat, la Categoria I i II. Modul de calcul este similar cu cel
utilizat în cazul indicelui BET, singurul factor de ponderare ind factorul de reprezentare. În cazul efecturii unei ajustri
operaionale importante a indicelui ca urmare a listrii unei noi societi la BVB, i/sau excluderii uneia, se va proceda la
revizuirea imediat a factorilor de reprezentare.
Atât în cazul BET, cât i în cazul BET-C, din societile care pot intra în componena coului sunt excluse societile de investiii 
nanciare. De asemenea, pentru a evita in uenarea valorilor indicelui de ctre evoluia unui numr mic de societi, ponderea
oricrei societi este limitat la 20 la sut.
Indicele BET FI este primul indice sectorial dezvoltat de BVB i a fost calculat iniial pentru cele cinci SIF înscrise la cota bursei,
urmând s includ toate societile de investiii nanciare care vor listate ulterior. Data lansrii a fost la 31 octombrie 2000;
metodologia de calcul este identic cu cea aplicat pentru calculul indicelui BET C.
În cazul celor trei indici, revizuirile i ajustrile periodice sunt efectuate trimestrial, iar cele operaionale sunt efectuate imediat
sau în conformitate cu prevederile aplicabile în funcie de situaia care a condus la necesitatea efecturii unei astfel de
operaiuni.
Indicele ROTX (Romanian Traded Index) a fost lansat la 15 martie 2005 i re ect în timp real micarea celor mai lichide aciuni
blue chip tranzacionate la BVB. Numrul aciunilor ce sunt incluse în portofoliul indicelui ROTX nu este x, criteriile principale
de selecie ind lichiditatea i capitalizarea de pia. Calculat în lei, EUR i USD, i diseminat în timp real de Bursa de Valori
Viena, ROTX este proiectat ca un indice tranzacionabil, putând folosit ca activ suport pentru produse derivate i structurate.
14.2. Bursa de Valori Bucureti - Piaa RASDAQ
Indicele RASDAQ Compozit a fost lansat la 31 iulie 1998, valoarea de start a acestuia ind de 1 000 puncte. În calcularea
indicelui sunt incluse toate societile tranzacionate în piaa RASDAQ, urmrindu-se sintetizarea tendinei globale a preurilor
aciunilor emise de acestea. Din punct de vedere al metodologiei de calcul, acest indice se încadreaz în grupa de indici bursieri
obinui prin ponderarea cu capitalizarea de pia. Participarea unui simbol în indice este limitat la 25 la sut din totalul
capitalizrii simbolurilor incluse în RASDAQ C. Indicii RAQ I i RAQ II au fost lansai o dat cu introducerea Categoriilor de
Excelen, pentru a re ecta evoluia de ansamblu a preurilor emitenilor de top listai în piaa RASDAQ la Categoria I, respectiv
II. Metoda de calcul este aceeai cu cea utilizat pentru calculul RASDAQ C. Data lansrii a fost 28 octombrie 2002, iar valoarea
iniial 1 079,216 puncte.
15. Indicatori ai balanei de pli i poziiei investiionale internaionale
15.2. Principalii indicatori ai poziiei investiionale internaionale
Datoria extern pe termen mediu i lung (datoria negarantat) include i depozitele pe termen mediu i lung ale bncilor strine
la bncile rezidente.
15.3. Poziia investiional internaional a României
Poziia investiional internaional a României, în conformitate cu deniia acceptat de practica internaional, reprezint
stocurile de active i pasive nanciare externe ale unei ri, la un moment dat. Tabelul standard al poziiei investiionale
internaionale cuprinde atât stocurile activelor i pasivelor nanciare externe de la începutul i sfâritul unei perioade, cât i
tranzaciile nanciare, modicrile de cursuri de schimb, de preuri internaionale i alte modicri nanciare, ce au avut loc în
acelai interval de timp. De menionat faptul c tranzaciile nanciare incluse în poziia investiional internaional fac obiectul
contului nanciar al balanei de pli.

3/2010 BULETIN LUNAR

79