Kontribusyon ng Call Centers sa Pilipinas Ang mga call centers ay bahagi lamang ng apat sa pangunahing negosyo na napapailalim sa business

process outsourcing o BPO. Ang mga ito ay ang software development, graphic animation at medical transcription. Pero sa lahat, pinkapopular at pinakamarami ang mga call centers ditto sa Pilipinas. Sa katunayan sa nakalipas na sampung taon, naging mabilis ang paglago ng sektor ng call center sa ating bansa. Ayon sa Call Center Directory ng Philippine Economic Zone Authority, may higit sa 700 call center companies na ang nasa Pilipinas na karamihan ay matatagpuan sa mga pangunahing lungsod sa bansa gaya ng Makati at Pasig (Ortigas). Tinataya din ng gobyerno na may mahigit sa 200,000 ang nagtatrabaho sa call center noong 2008. Noong 2006, ang buong industriya ng call center sa bansa ay kumita ng humigit kumulang sa $2.1 bilyon o katumbas ng halos 2% ng GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ang GDP ay ang kabuuang produkto o serbisyo na nilikha sa loob ng ating ng bansa sa isang taon. Tinataya din na pagdating ng taong 2010, aabot na sa halos $12 bilyon ang kita ng buong industriya ng BPO kasama na ang sa call centers. Marami ang naaakit na pumasok sa trabaho na ito – estudyante, professionals at mga bagong graduate ng kolehiyo dahil na rin sa laki ng sahod na maaaring makuha nila. Karaniwan nang nag-uumpisa ang sahod ng isang call center agent mula P16,000 hanggang P25,000 kada buwan. Higit ito sa sahod ng pangkaraniwang manggagawa na kumikita ng minimum wage o kahit pa ng ilang mga professionals gaya ng guro. Kaya di na nakapagtataka na madami ang naeengganyo na magtrabaho sa mga call centers. Hindi lamang mga ordinaryong Pilipino ang naaakit ng industriyang ito. Dahil maging ang pamahalaan, marami pang suporta ang ibinibigay para sa mga kumpanyang ito gaya ng incentives sa buwis o dagdag na training upang ang mga Pilipino ay makapagtrabaho sa call center. Sinsabi rin na isa itong magandang alternatibo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa lahat ng ito, may malaki nga ba talagang naitutulong ang mga call centers sa ekonomiya at buhay ng mga Pilipino? Ang kabuuang populasyong ng Pilipinas ayon sa huling census noong 2007 ay humigit kumulang 90 milyon. Sa bilang na ito, halos 60 milyong Pilipino na ang mga maibibilang sa labor force ng Pilipinas. PHILIPPINES Population (As of Aug 2007) 88,574,614
Source: NSO

Labor Force (As of May 2009) 36,395,000

Kapag tiningnan natin kung ilang porsyento ito ng kabuuang lakas-paggawa ng ating bansa, wala pa ito halos 1% ng kabuuan. Kung tutuusin, maliit na bilang lang ng mga Pilipino ang nakikinabang dito. Ngunit may ilan na nagsasabi na dahil sa pang-gabi ang karamihan sa trabaho ng call center, nabubuhay ang ilang aktibidad ng ekonomiya gaya ng sa transportasyon at fast food na nagbibigay din ng karagdagang trabaho at kita para sa iba. Pero kung tutuusin, sa iilang lugar lang ito nagaganap na

kung saan ay may mga call centers. Nakasentro ang lahat ng ito sa mga lungsod. Pero sa kabuuan ng bansa, ang lahat ay ‘tahimik’ sa gabi. Totoo din na dahil sa mas malaki na kinikita ng mga call center agents, nakakatulong sila sa kanilang mga pamilya nang di na nangangailangan pa na mangibang bansa. Ngunit dapat din na tandaan na ang trabaho sa mga call center na ito ay contractual. Ibig sabihin, matapos ang ilang buwan na nakalagay sa kontrata, tapos na ang kanilang pagtatrabaho at may opsyon ang employer kung ito ay muling tatanggapin o hindi. Sa ganitong sitwasyon, makikita na isang panandaliang solusyon lamang ito sa kawalang trabaho ng mga Pilipino na matapos ang kontrata muli silang magiging ‘unemployed.’ Sa tala din ng NSO nitong Abril 2009, halos 7.5% ng mga Pilipino ay walang trabaho. Ngunit, higit na mataas ang mga ‘underemployed’ na nasa 18.9%. Kabilang sa mga tinatawag na ‘underemployed’ ay ang mga walang trabaho, naghahanap ng trabaho o iyung mga taong may trabaho nga ngunit hindi akma ang kanilang trabaho sa kanilang natapos o napag-aralan – kabilang dito ang mga nasa call centers. PHILIPPINES Employment Rate (%) Unemployment Rate (%) Underemployment Rate (%)
Source: NSO

April 2009 92.5% 7.5% 18.9%

Ito ay dahil sa karamihan sa mga nagtatrabaho dito ay walang kinalaman sa kanilang natapos ang kanilang trabaho. May ilan na nagtapos ng degree gaya ng nursing at dahil sa wala pa silang mapasukan ay ito na lamang ang kanilang nagiging tanging opsyon. Hindi rin tama na iasa ng pamahalaan ang pag-unlad ng Pilipinas sa industriyang ito. Bagama’t malaki ang naiaambag nito sa ating ekonomiya gaya ng dagdag na trabaho at kita, isa lamang itong pansamantalang remedyo. Kailangan pa din na palakasin at paunlarin ng pamahalaan ang ibang industriya gaya ng agrikultura na higit sa mas maraming Pilipino ang may ganitong hanapbuhay. Sa huling tala noong 2008, umaabot sa halos 12 milyon ang mga Pilipinong umaasa sa agrikultura bilang kanilang pangunahing pinagkakakitaan. Sector BPO (Call Centers) Agriculture
Source: NEDA, NSO

Employed (As of 2008) 200,000 11,639,000

% of Labor Force 0.549% 32.883%

Share of GDP 2% 19.7%

Pero ganun pa man, hindi na rin natin maiaalis ang kontribusyon ng call centers sa ating bansa. Madami ang nabigyan ng pagkakataon na magkatrabaho kahit iyung mga hindi nakapagtapos o nakapag-aral ng kolehiyo. Iyun lamang dapat na hindi mapag-iwanan ang ibang industriya gaya ng nabanggit. Sa bandang huli, hindi dapat na pansamantalang kaunlaran ang dapat na naisin ng pamahalaan kundi ang isang pangmatagalang pag-unlad ng lahat ng sektor at ‘di ng iilan lamang.

‘KONTRIBUSYON NG CALL CENTERS SA PILIPINAS’

Ipinasa kay: Ms. Celeste Pingol Ipinasa ni: Romeo P. Balansag Jr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful