You are on page 1of 1

…/...

/2010
………. BAŞVURUSU İÇİN
REFERANS MEKTUBU
Aday Hakkında Bilgiler:

Adı Soyadı:
Üniversitesi:
Enstitüsü:
Program Adı:

Adayı ne kadar süredir ve ne vesile ile tanıyorsunuz? Sizinle birlikte görev aldığı
projeler var mıdır? Görev aldığı işlerde ne derecede başarılı olmuştur?

Adayı aşağıda belirlenmiş kriterler açısından değerlendiriniz

İlk
İlk İlk %50’nin
İlk %5 %10 Bilgim
%25 %50 altı
Olağanüstü çok yok
iyi orta zayıf
iyi
Akademik bilgi düzeyi

Akademik olarak kendini


geliştirme isteği
Bağımsız çalışma yeteneği
Sözel ifade becerisi

Yazılı ifade becerisi

Uyumlu çalışma becerisi

Toplam değerlendirme

Prof. Dr. ………….


….. Üniversitesi
…. Fakültesi

Telefon:
Eposta: