You are on page 1of 2

Estd. 1974 Y.M.A.

MOTTO
1. Hunawl hman \hat.
2. Kristian nundan \ha ngaihsan.
3. Zofate hmasawnna ngaihtuah.
Y.M.A. THUVAWN
YMA chu \anpui ngaite
\anpuitu a ni
VOL. X. NO.25.KHAWZAWL VENGTHAR BRANCH YMA CHANCHINBU : KARTIN CHHUAK - Nikir Thla, NI.27.2010.
Neuva Section huam chhunga Nu leh Pate CHANCHIN TAWI
YMA Kumpuan hmalaknain an inhmuhkhawm
June ni 22 (Ningani) zan khan Neuva Section chuan YMA
 Pi Sawithangpuii, Pu R. Zai-
tluanga nu (N.Sec) chu ni 20.6.
Kumpuan bawhzuiin an section huam chhunga nu leh pate in- 2010 dar 6:15 khan anmahni chen
hmuhkhawmna hlawhtling tak an nei a, Resolution pathum an pass. -na in ah cancer vangin a boral
Neuva Section huam nih thu leh nu leh paten an thlawp a, ni 21.6.2010 (Thawh\anni) ah
chh<nga chhungkaw tin aiawh zo tlat thute uar taka sawi a ni. vui a ni.
nu leh pate inhmuhkhawm hi Pu He huna kalkhawm nu leh Pi Zodinpuii, Pu Thanngura
Lalhruaia inah neih niin mi 32 an pate hian YMA Kumpuan Khaw- fanu (V.Sec) chu kalna vangin
kal khawm a. Section huam tlang Nun Siam\hat tih chung- inlamah enkawl mek a ni.
chh<ng a\angin Pu F. Hrangsai- changah Resolution pathum an
lova’n thu a sawi bakah branch pass a, chungte chu hengte hi a ni.  Taitesena section chuan ni
hruaitu a\angin Pu C. Lalhming- 1.Ruihhlo: Kumin 2010 chh<ng 29.6.2010 (Thawhleh) zan dar
liana leh Pu Lalfakzuala ten thu hian Neuva Section huam chh<ng- 7:30 hian Pu R.Lalhruaitluanga
in ah Kumpuan ‘ Khawtlang nun
an sawi bawk a ni. ah hian ruihhlo pakhat mah awm siam\hat’ chungchangah section
He hunah hian thusawi lo tura hmalak ni rawh se. chung nu leh pate a ko khawm
ngaihthlak a nih bakah hian kal- 2. Faina: Kumin 2010 chh<ng dawn a, he hunah hian Pu.K.Ro-
khawmte hian sawihona hun \ha hian Neuva Section chu Vengthar liana chu resource person a ni
tak an hmang a. Sawihonaah hian branch section hrang hrang zinga ang a, Branch YMA a\angin Pu
kan khawtlang nuna siam \hat ngai section fai ber ni tura hmalak ni K. Ziona, Pu J.H. Vanlaltluanga
leh tihhmasawn ngai te, inzirtir rawh se. leh Pu P.C. Ngurkunga ten an
atana \ha te leh bansan ngai thil 3. Intodelh:Kumin 2010 chh<ng hmanpui dawn a ni. He hunah
hian section huam chhung nu
chi hrang hrang te sawi lan niin hian Neuva Section huam chh<nga leh pate kim tak a kal turin a
YMA Kumpuan Khawtlang nun YMA member tinte hian mahni ngen a ni.
siam\hat chu kan mamawh tak a intodelh kumah puan ni rawh se.  Nimin Inrinni khan Neuva
section chuan YMA Day a intih-
Branch YMA Kumpuan Committee nei siakna ah a pumpuia lawmman
June ni 22, 2010 (Thawh- -zawh neih chungchang te ngaih- pakhatna an lak chu an lawm a,
lehni) tuk khan Pu Phairo - tuahin, hei hi Section tinten nu zing kar ah section chhung tifaiin
thanga inah Vengthar Branch leh pate inhmuhkhawm an zawh fel an hnatlang a, chhunah intih-
YMA Kumpuan Committee huna ngaihtuah leh tura dah a ni. hlimna hun hmangin tlai ah
neih a ni a, thil pawimawh Tin, kan v>ng chh<ng zirna in chawhlui an kil ho a, memberte
an kal \ha hle.
hrang hrangte rel a ni. hrang hranga khawtlang nun
He committee-ah hian veng siam\hat kaihhnawiha naupangte  YMA Hall sak hna thawh
chhunzawm zel niin a chung
chh<ng \halaite kohkhawma zirtirna neih chungchang pawh
chih leh a bang siam hna thawh
ruihhlo laka in v>nna atan ruih- ngaihtuah niin, hei hi school mek zel a ni a. A chhuat slab
hlo \hat loh zia inzirtir neih naupangten Second Term exam chhun laia chim chu nimin khan
chungchang te, Ruihhlo do kawng an zawh huna neih tum a ni. chhun \hat leh a ni.
 Kan member Nl R. Lalven-
Joint YMA Committee in Khawhar in lenkhawm a titawi tluangi, Pu Hrangchhuana (C.Sec)
fanu chuan July ni 1, 2010 (Ninga
June ni 22, 2010 (Thawhleh) 1. Tlaivarpui ngai lova thi (10:00 -ni) hian Aizawl Electric Presby-
zan khan Khawzawl Joint YMA AM hmaa thi) - 12:00 Noon terian Kohhran Biak inah Tv. Lal-
chuan Information Centre-ah 2. Tlaivarpui ngaia thi - 11:00 AM hmachhuana nen an innei dawn.
committee neiin thil hrang hrang Tin, zualko thuah hnampui  June ni 30 (Nilaini) khi
an rel a. Heng zingah hian khawhar ang zawnga inhriattir vak vak uar ‘Remna Ni’ a ni a, sorkar office
l>nkhawm hun tihtawi a tel a ni. loh hram a \ha tih a nih bakah khaw leh zirna inte chawlh a ni ang. He
ni hi MNF ten kum 20 zet inde-
He hunah hian Chhiatni/ -har ina lenkhawm hun chu tidang- pendence an sual hnua kum
|hatni chungchang ngaihtuah lamin zan thum (3) chh<ng l>n- 1986, June ni 30-a India Sorkar
ber niin mitthi vui hun hetiang kh^wm \hin tur niin, hei hian ruang nen Inremna (Peace Accord) an
hian ruahmanna siam a ni. tlaivarpui zan huam tura rel a ni ziah cham a ni.
VOL X. NO.25. VENGTHAR BRANCH YMA. CHANCHINBU : KARTIN CHHUAK NI 27.6.2010 p-2
Editor Thuziak
H Vanneihthanga 9862552345 WORLD CUP EN MAN
Joint Editor
JH Lalhruaizela 9862588655
Asst. Editors - Lalpianfela Chawngthu
Lalrinchhana 9612113549
C Zoremthanga 9862506001 Kumin World Cup hi a hmun- man kan han ziak ve thei hlauh a ni.
TBC Vanlalhruaia 9862538421 ah chuan i en ve ta lo ngei mai a. Stadium chhung khu cat-
Cir. Manager
Lalzuimawia 9615948409 TV ah erawh chuan i en ta ngei a. A egory 4 ah \hen a ni a, Category-1
hmuna au, hmai chei rang a, Vuvu- chu field dung z^wnga a lai v>l ve
Editorial...  zela ham khawk rum rum te hian eng ve khu a ni a, categoty-2 chu field
Kumpuan Hmalakna zat nge en manah hian an chawi tih i kil hnaih lam leh a kil v>l a ni a.
Kumin kan kumpuan hre kher lo mai thei a. U Va-a, Chief category- 3 chu field v^ng lam a
‘Khawtlang nun siamthat’ tih Auto Travel Bus service lai baka kil hnaih lam leh a kil tlem huma
chu a hlawhtlin theihna turin Aizawl kal ngai lo kha, hmannia Ai- tel ang v>l hi a ni a. Category-4 na
branch leh section ten theih- zawl a lokal khan Tuichang lei te, Tui- chu goal hnung z^wn hi a ni tlangpui
t^wp a hma lain section ten vawl lei te leh Turini lei siamthar a ni. Tichuan a en man hrang hrang
section chh<nga nu leh pate hote kha thla lakpui zel a tum a ni chu hetiang hi a ni. He thu ziah lai
ko khawmin hma kan lak dan awm a! Vanneihthlak tak maiin hei hian South Africa cheng 1 leh In-
turte kan sawi khawmin YMA Aw a enkawl hlauh a, chumi kal- dia cheng 6 leh pawisa 13 a intluka,
ruahmanna \ha tak tak kan tlang chuan World Cup, a hmuna en chumi ang chuan kan ziak a ni.
duang chhuak a. Veng chh<ng
nu leh pate pawhin YMA Matches Category 1 Category 2 Category 3 Category 4
Kumpuan an thlawp thu te Opening Match Rs 19,309 Rs 12,873 Rs 8,582 Rs 3,003
pawh kan hria a. Section \hen- Group Matches Rs 6,865 Rs 5,149 Rs 3,432 Rs 858
khat phei chuan resolution
hial pass-in hmalak kan tum Round of 16 Rs 8,582 Rs 6,436 Rs 4,291 Rs 2,145
a ni. He kan kumpuan hi a Quarter-finals Rs 12,873 Rs 8,582 Rs 6,436 Rs 3,218
hlawhtlin theihna tur chuan Semi-finals Rs 25,746 Rs 17,164 Rs 10,727 Rs 4,291
sawihonaa duh tawk mai lova
a thawha kan thawh a ngai 3rd/4th Place Match Rs 12,873 Rs 8,582 Rs 6,436 Rs 3,218
a, chuvangin section hruaitu- The Final Rs 38,618 Rs 25,746 Rs 17,164 Rs 6,436
te leh nu leh pa ten kan thu
rel te bawhzui turin \an la thar Field sira lo lam leh lo au hnawn lova, khawvel ram lian tak tak hian
\heuh ila, kan kumpuan hi a thler duai duai ho hian heti zat hi thlen an la inchuh reng chu a nih hi.
hlawhtlinna kan hmu ngei ang. pawisa an s>ng \hin a, final-ah pawh Man ch^wia en tham inkhel
I hria em?YMA hi a din hlim khan lo ch$k mah ila, a enna man to lam hmuhnawm an chhuah a, a thlengtu
Young Lushai Association (YLA) tih thu mi 3 zel i hmuh khan cheng nuai lam inbuatsaihna kan sawi s>ng lo
niin pawl kalhmangah ‘Zu in chungin khat i hmu thawt thawt dawn tihna a a; zirtur kan nei - kan ti tak tak ve
tumah YLA hmunah emaw, inkhawm ni e. NLUP ai chuan a thlengtu lam em? kan thiltih reng reng hi tih tak
-naah a tel tur a ni lo’ tih leh, ‘mi nung-
hian an hlawk pui mah dawn a. Eng taka kan tih chuan eizawnna tling a
chang mawi lo leh hr^m tlahawlhte
chu member an ni thei lo’ tih te a tel pawl pawl emaw khawmpui ang lo ni a, keini thiltih ve \hin te hian eng
a. ‘Heng dante hi he pawl \hatna leh takin thlengtu nih an inhnawn an in- zat nge hlutna a neih ve le?
felna humhalh hlen theih nana siam a Lairil fan:Chinese thawnthu pakhatah chuan loneitu putar hi a
ni a, khermei taka hman tur a ni’ awm a, chu putar chuan sakawr chhawr lai a nei bawk a. Ni khat chu
tih a ni kher bawk. a sakawr chu a bo daih mai a, a \henawmte chuan a chunga vanduaina
 an ti AN TI an ti lo thleng chu an tawrhpuiin an khawngaih hle mai a. Ani erawh chuan
'vanduaina nge vanneihna tur; tunge hria?' a ti mai a.
Mitthi lumen zan leh thlan- Kar khat hnuah chuan a sakawr chu ram sakawr pakhat nen
laih, khawhar in a kal ngai lo nula hian an rawn haw leh hlawl mai a. A \henawmte chuan vannei an tiin
leh tlangval te hi an hming tar chuak an lawmpui hle mai a, ani erawh chuan 'vanduaina nge vanneihna tur;
ila an zak chuang lo ang an ti. tunge hria?' a ti mai a.
Kumthar atang chuan YMA Loneitupa fapa chuan ram sakawr chu s^wizawi a han tum
AW lak man hi thlakhatah Rs chuan a lo kh>ng a, a ke a tliak a. Mitin chuan vanduainaah ngaiin an
10 ni ve tawh awm a ni an ti. khawngaih hle mai a, a ni chuan 'vanduaina nge vanneihna tur; tunge
Vengchhung information kan hria?' aA tihnu leh mai a.
rei vak loah chuan sipai an lo kal a, khuaa hnathawk thei
hman hian tun ai a \awngkam \halai tawh phawt chu kuli atan an hruai vek mai a, loneitupa fapa
hman uluk deuh hi a duhawm erawh chu a ke a tliah avangin an hruai ve lo va; tun \um ami hi
khawp mai an ti. ‘vanduaina nge vanneihna tur; tunge hria?’.
Kumtling lo lirthei khalhtir hi Mihring nunah hian vanduaina leh vanneihna hi a thleng reng a;
chhungkaw mualphona a ni an ti. lungngaih luat leh hlim uchuak hi puitling lo zia a ni
Published by the Vengthar Branch Young Mizo Association. Khawzawl : Mizoram. Copies - 510