dekanici Vesni Mikolič, FHŠ Titov trg 5 6000 Koper Spoštovani!

Izražam nestrinjanje z odločitvijo o odstavitvi asistentov:

Alenka Koderman Za partizanskim domom 5 1231 Črnuče, Ljubljana 22.6.2010, v Ljubljani

Ogorčena sem, in nisem edina, o odločitvi Fakultete za humanistične študije, da odstavi asistente: dr.Tajo Kramberger, Tomaža Gregorca in Evo Brajkovič. Spričo tega izražam nestrinjanje:  Ne verjamem, da bo s to odstavitvijo, izpostavljenih treh predavateljev FHŠ še naprej sposobna ohraniti kakršnokoli aktivnost, miselno dinamičnost, bodisi institucionalno kvaliteto; predvsem brez ljudi, ki zmorejo premikati diskurzivni tok!  Ne verjamem, da z dejanji, ki slonijo na denarni grabežljivosti, kratkomalo lahko deluje takšna institucija, kot je Fakulteta za humanizem; z odžiranjem denarja ljudem, ki so vselej sposobni braniti človekove pravice, ki si v vsakem trenutku prizadevajo za posameznikovo življensko še kako pomembno pridobitev kvalitetnega znanja. Te vrednote želite pohoditi?  Spoštovana dekanica Vesna Mikolič; Mi lahko razložite, zaradi katerega razloga se raje uklonite pritisku drugim pozicioniranim članom fakultete, ki se sicer ne ozirajo na nikogar in ničesar, še najmanj na študente, namesto, da bi se odločno zavzeli za pravice tistih, ki so za to fakulteto, se pravi za FHŠ, pripravljeni tudi nekaj narediti, investirati in ki se že sedaj angažirajo preko vse mere?  Prepričana sem, da je z izkoriščevalsko logiko pristopa, katera se vrši na FHŠ, kratena tudi možnost nadaljnega razvoja fakultete, kot je vprašljivo njeno trajanje.  Ali (ne) razumete, da z zavrnitvijo teh treh predavateljev izgubljate mišljensko sposobne ljudi, z zavidljivim statusom, kompetencami in profesuro?!  Ali lahko zagotovite študentom, da s to odločitvijo ne boste izgubili še druge kvalitetne predavatelje?  Ali (ne) razumete, da teh treh predavateljev, znanstvenikov, asistentov; njihove kapacitete znanja, sposobnosti predavanja, artikuliranja NI MOŽNO NADOMESTITI? Odločno protestiram o teh nepremišljenih izvajanjih fakultete, take odločitve so vredne vse obsodbe: diskreditiranje znanj, ki temeljijo na stalnih nadgradnjah, niso nikakor v korist fakultete, niti niso v korist tistim, ki si »stolčke« na ustreznih pozicijah shranjujejo za trideset let: mišljenje okori, degradira; tudi s stalno podreditvijo mlajših in prilagodljivih študentov so premiki v mišljenskem procesu neznatni. Znanost pri tem izgublja njeno osnovno funkcijo: spoznanje! Ali, kot pravi dr. Taja Kramberger (Histografska divergenca): »Klientelni razlogi blokirajo drugačne perspektive, ki prevladujejo nad spoznavnimi«! Lahko sklepam, da se samo spričo tega in dejansko zato fakulteta raje odreče znanosti in kvaliteti predavanj! Za kakšno ceno? Za ceno nekaj uničenih generacij, za ceno oduzetih osnovnih pogojev za bivanje naštetim posameznikom, hkrati pa le v korist nekaterim osebkom, ki na ta račun obogatijo!? Si s tem, prav ti osebki plačujejo le krinko, v resnici pa gre le za psevdo znanost? Mi lahko razložite kje je tu kak doprinos, profesura, sposobnost? Alenka Koderman