Dekanji UP FHŠ Vesni Mikolič.

Kot študentka UP FHŠ z zaskrbljenostjo spremljam nerazumna odpuščanja izjemno kvalitetnega pedagoškega in raziskovalno/znanstevnega kadra, ki je v zadnjih letih s svojim raznolikim (znanstvenim, literarnim, glasbenim...) delovanjem bistveno doprinesel k prepoznavnosti fakultete v lokalni skupnosti, Sloveniji in širše. Še posebej sem razočarana nad delovanjem vodstva UP FHŠ, ki se v javnosti predstavlja kot fakulteta, ki »odpira prostore misli« in spodbuja kritično mišljenje, hkrati pa se na eleganten način, pod pretvezo finančne krize, skuša znebiti ključnih ljudi (profesoric in profesorjev, asistentk in asistentov), ki bistveno prispevajo h kritično-refleksivnemu habitusu UP FHŠ in s tem sploh vzpostavljajo in ohranjajo avtonomijo univerze kot take. Vaša ignoranca do lastnih študentk in študentov, ki se učijo misliti kritično, mi potrjuje, da so Vaše besede zgolj preproste floskule brez vsebine (ki so za Vas očitno dovolj za ustvarjanje prepomembnega ugleda FHŠ), Vaša dejanja pa mi hkrati kažejo, da očitno pozabljate, da smo študentke in študentje bistven in nujen del univerzitetnega habitusa! Povrh vsega obtožujete lastne študentke in študente, da so odgovorne/i za slab ugled fakultete, sami pa niste sposobni niti kančka samorefleksije, s pomočjo katere bi mogoče ugotovili, da zavajanje javnosti in bodočih študentk in študentov, ter leporečenje na dolgi rok ne prineseta nič dobrega. Kdaj boste končno dali prednost kvaliteti pred kvantiteto, vsebini pred formo? Na koncu bi rada samo še izpostavila, da s tem, ko onemogočate alternativo, gradite na avtoritarnem in totalitarnem režimu, ki pa nima nobenega prostora na AVTONOMNI UNIVERZI! Zaradi vsega tukaj napisanega in še več doživetega ZAHTEVAM ODSTOP DEKANJE UP FHŠ VESNE MIKOLIČ!

V Kopru, 20.06.2010 Maja Kohek