P. 1
b. melayu penulisan 032

b. melayu penulisan 032

|Views: 123|Likes:
Published by hilmi72

More info:

Published by: hilmi72 on Jun 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2011

pdf

text

original

SULIT

NO. KAD PENGENALANI NO. SURAT BERANAK

OJ I I I I Il_l_WlJ I I I I I I I I I I

ANGKA GlLlRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2008 BAHASA MELAYU - PENULISAN

September

1_1 jam 4

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DlBERITAHU

2.

1. Tulis nombor kad peng nombor surat beranak dan kamu pada petak yang di

3. Kamu dikehendaki m eru awrm lce?i.?,'(1··t.tii'1:;:::;:fI~~i'1! bahagian.

4. Bagi Bahagian B, kamu sama ada menjawab Soalan I, Soalan 2 atau Soalan 3.

5. Jaw ap an kam u hendaklah ditulis pada ru an g yang disediakan dalam kertas so al an info Sekir any a r u ang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan he/aian tambahan daripada p engaw as peperiksaan. Helaian tambahan tjika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-

sama kertas soalan.

B

c

JUMLAH

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 hal am an tidak bercetak [Lihat sebelah

032 © 2008 flak Cipia Kerajaan Malaysia SULIT

032

Markah

SULIT

2 BahagianA [10 markah]

[Masa dicadangkan : 15 minit]

032

Gambar di bawah menunjukkan satu pertandingan badminton. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gam bar di bawah.

032 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

3

032

Bahagian A

----~--------------------------------------------

032 !Q 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

032

Bahagian B

[30 markah]

[Masa dicadangkan : 40 minit]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

1 Tulis sebuah karangan yang bertajuk, 'Cita-cita Saya'.

ATAU

2 Kamu dan kawan-kawan kamu telah menyertai aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah.

Ceritakan pengalaman kan;_u i.t~. ~r...J ;f(.P"l"i;;;

~t,I\. ·\;.>qq ... C

ATAU

3

. ~~

Kamu telah berpmdah-keTumah~b.Jlha~ ~I ~ "-'... ~~ -~ l~-~___s.

Tulis sepucuk surahepada -K,~I'l- karn~'- untuk menceritakan keadaan

rumah itu. .._/ ~aw~~.st

032 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

5

032

Bahagian B

I No. Soalan

032 (0 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

032

z; ... S-~--G:

('l,f;,.r,:.,I~HLJ

032 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

7

032

L ...... ~ -......___...-- ~~ .!.7.hi{cr~'stlU

032 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

Bahagian C

[20 markah]

[Masa dicadangkan : 20 minit]

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tuffs jawapan kamu dalam satu perenggan.

Laporan Perkhemahan SJK(T) Jalan Langgar

Pasukan Pengakap SJK(T) Jalan Langgar telah mengadakan perkhemahan di kaki Gunung Jerai pada 18 Ogos 2008. Seramai 30 orang ahli pengakap menyertai perkhemahan ini. Sebelum bejtolak, kami telah bersamasama menyediakan p~-alat;:!n.,A*~'mahan itu.

p h"'1It: r sq

w,t, L. 'i'l'c

Seperti yang dij"adualkan, kami sampai di tapak perkhemahan pada pukul 10.00 pagi. Setibanya di sana, kami terus menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh ketua kumpulan. Ada yang rnendijjkan k_lJ.emah, mencari kayu api,

mengambil air d~I:13mJ.~g~...G."~

Pada waktu petang, kaAl1fuJ~8§ia'lc!'akan aktiviti berkawad, meredah hutan dan sukaneka. ~emudian, kami mandi untuk menyegarkan badan di air terjun yang berdekatan. Pada waktu malam pula, setiap kumpulan membuat persembahan masing-masing.

Keesokan harinya, kami berkemas dan mengutip sampah di tapak perkhemahan. Selepas itu, kami pun pulang. Kami berpuas hati kerana perkhemahan ini berjalan lancar.

Disediakan oleh,

!XatuUoatnlJ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .............".....

(KANDASAMY AIL MURUGAN) Setiausaha Pengakap,

SJK(T) Jalan Langgar,

Alor Setar,

Kedah.

28 OGOS 2008

032 ~) 2008 Hak Cipra Kerajaan Malaysia

032

SULIT

SULIT

9

032

Bahagian C

032 (9 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Libat sebelab SULIT

SULIT

10

032

---.:.... t---

J,.1hGL/'suU

~I

KERTAS SOALAN TAMAT

032 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->