ОСНОВНА ШКОЛА «МИЛИЈА РАКИЋ»

ШКОЛСКИ ЛИСТ
ЛИСТ УЧЕНИКА ОШ «МИЛИЈА РАКИЋ» ИЗ ЦЕРОВЦА
Број 1, 28.6.2010.

Ученик генерације

Урош Маринковић

ОШ «Милија Ракић»
Поштовани читаоци,
Пред Вама је први број школског листа Основне школе «Милија Ракић» у коме су представљене
неке од кључних информација о раду нашег колектива.
Прва школа у Церовцу основана је 1821.године у једној помоћној згради у црквеном дворишту и
носила је назив “ Школа церовачка ” ( према школском летопису ) .
Била је то једна од најстаријих школа тадашњег Јасеничког, Орашког и Подунавског среза. У ову
школу долазили су ђаци чак и из далеке околине села - Ратара, Клоке, Башина, Мраморца, Водица,
Придворица, Рабровца, ...
Та је школа изнедрила многе знамените личности: свештенике, лекаре, војсковође, ђенерале ... па
чак и једног од првих министара просвете.
1860. године школа бива пребачена у центар села где прелази из једне у другу оронулу зграду.
1931. године завршена је зграда у којој се школа и сада налази. Изградњу школе највећим делом је
финансирао учитељ у пензији из села Клоке Милија Ракић.
Милија Ракић није имао деце па је продао читаву своју имовину и новац уложио у изградњу школе
у Церовцу и из захвалности према њему школа носи његово име.
Почетак ове школске године обележиле су активности везане за израду Школског развојног плана
које су успешно реализоване.
Визија наше школе је, сагласно Школском развојном плану:

Привлачна, ефикасна и социјално одговорна
школа у којој су обезбеђени услови за висок ниво
постигнућа ученика и наставника.
Мисија наше школе је

Задовољење развојних потреба деце у складу са
развојним циљевима шире друштвене заједнице.
Области које су посматране и у оквиру којих смо дефинисали опште и специфичне циљеве а
такође и активниости за њихово достизање су: 1. Школски програм и Годишњи програм рада; 2.
Настава и учење; 3. Постигнућа ученика; 4. Подршка ученицима; 5. Етос; 6. Ресурси; 7. Руковођење,
организација и обезбеђивање квалитета
Једна од активности из Школског развојног плана је и унапређење видљивости рада школе а
резултат те активности је и лист који је пред вама.
Овај први број је публикован у електронској форми на сајту школе, а штампана верзија није
расположива због недостатка финансијских средстава. Надамо се да ћемо за следеће бројеве
обезебедити средства за штампање нашег и вашег листа.
Оно чиме смо посебно поносни је да је наша школа организатор Фестивала дечјег драмског
стваралаштва под називом МАДЕС. Ове године је реализован јубиларни 25. МАДЕС. Имајући у виду
речено посебан део овог листа је посвећен МАДЕС-у.
Уколико имате идеја или желите да публикујете прилоге у нашем листу, пишите нам на е-маил
адресу skolskilist@osmr.edu.rs.
Свака ваша реакција је драгоцена јер ће омогућити да следећи
бројеви буду квалитетнији.

Вера Урошевић
директор ОШ «Милија Ракић»

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

2

ОШ «Милија Ракић»
Успех ученика у школској 2009/2010.
Носилац вукове дипломе и ученик генерације је Урош
Маринковић из Церовца.

1
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
185
312
200
33
557
872
65
367
169
207
232
657
991
1504
1366
7717

3

средња оцена

неоцењених

недовољних

довољних

добрих
1
0
1
3
0
1
1
0
0
1
2
8
8
26

0
4
4
4
3
6
13
6
5
4
7
7
8
12
14
22
119

изостанака

0
1
1
4
0
0
2
2
2
2
5
0
5
24

задовољавајуће

2
2
3
6
5
2
1
5
4
4
5
6
9
54

добро

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

врлодобро

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

примерно

0
4
4
4
3
6
13
6
5
4
7
7
8
12
14
22
119

врлодобрих

0
2
2
2
1
5
9
3
4
1
4
4
6
4
5
12
64

одличних

женских

0
2
2
2
2
1
4
3
1
3
3
3
3
8
9
10
56

неоцењено

мушких

0
4
4
4
3
6
13
6
5
4
7
7
9
12
14
22
120

I

ВЛАДАЊЕ
УЧЕНИКА

УСПЕХ УЧЕНИКА

позитиван
успех
нгативан
успех

укупно

Церовац
Мраморац
Башин
Церовац
II
Мраморац
Башин
Церовац
III Мраморац
Башин
Церовац
IV Мраморац
Башин
V Церовац
VI Церовац
VII Церовац
VIII Церовац
Свега у школи

разреди

одељења

БРОЈ УЧЕНИКА

разредни испит

У табели која следи дат је приказ успеха ученика наше школе у школској 2009/2010.

3.85
4.47
4.02
4.09
4.45
3.45
3.82
4.50
4.28
3.52
3.97
3.80
3.98
3.71

ОШ «Милија Ракић»
Такмичења на којима су наши ученици учествовали у
школској 2009/2010.
Регионално такмичење из
математике
• Урош Маринковић, осми разред, I место

Ментор: Славица Тирнанић
Општинско такмичење из
математике
• Урош Маринковић, осми разред, V место

Ментор: Славица Тирнанић
Републичка смотра талената Србије
у организацији Центра за таленте
Србије

• Александра Нешић, четврти разред одељења
у Мраморцу награђена трећим местом у
категорији од првог до четвртог разреда

Ментор: професор разредне наставе
Светлана Нешић
• Кочић Александар, други разред одељења у
Церовцу, треће место у категорији од од
првог до четвртог разреда

Ментор: професор разредне наставе
Ивана Будимир
• Теодора Бачаревић, трећи разред одељења у
Башину, треће место у категорији од од првог
до четвртог разреда

Ментор: професор разредне наставе
Милош Маринковић
Такмичење «Млади виртоуз»
музичке школе «Петар Коњевић» у
Нишу

• Урош Маринковић, специјална награда за
квалитет истраживачког рада «Исеци, па
реци деци» (додељују се до три награде по
категорији) – освојио је 85 поена од могућих
100.

• Младен Стевановић, ученик четвртог разреда
одељења у Мраморцу и ученик музичке
школе «Божидар Трудић»

Ментор: професор разредне наставе
Светлана Нешић
Двадесет пети МАДЕС

Ментор: Славица Тирнанић
Регионална смотра талената,
Пожаревац
• Урош Маринковић, осми разред, прва
награда

Ментор: Славица Тирнанић
Ментор: Јелена Младеновић

• На 25. МАДЕСу у Церовцу наша школа је
учествовала представом „Црвенкапа и
збуњени вук“ у режији Маје Ћирић

Ликовни конкурс «Моје село у очима
детета»

Први дечији музички фестивал у
Смедеревској Паланци

• Горун Милић, Прво место – Ликовна култура

• Јована Гојковић, први разред одељења у
Мраморцу, награђена првим местом у
категорији од првог до четвртог разреда
• Мирјана Јовић, четврти разред одељења у
Мраморцу награђена другим местом у
категорији од првог до четвртог разреда

• На првом дечјем музичком фестивалу у
Смедеревској Паланици учествовале су
Александра Стојановић и Бојана Николић,
ученице осмог разреда.

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

4

ОШ «Милија Ракић»
Фестивал дечијег драмског стваралаштва МАДЕС
У организацији наше школе и МЗ Церовац у периоду од 8. до
12. маја у Дому културе Церовац одржан је јубиларни 25.
Фестивал дечјег драмског стваралаштва МАДЕС на коме је у
такмичарском делу приказано осам представа, а у ревијалном
делу три.
ОДЛУКЕ ОЦЕЊИВАЧКЕ КОМИСИЈЕ 25. ФЕСТИВАЛА
МАЛИХ ДЕЧИЈИХ СЦЕНА

Оцењивачка комисија 25. МАДЕС-а сагласна је у оцени да је
овогодишњи фестивал, квалитетом представа, остварио известан
помак у односу на неколико претходних година. То се огледа, пре
свега, у чињеници да је већина изведених представа плод тимског
рада више наставника. Тако смо видели добро осмишљене
сценографије, наменски прављен декор и реквизиту, добро
снимљене и монтиране музичке матрице.
Ове године, такође, приметно је да су наставници
одлично одабрали текстове, примерене не само
извођачима, него и публици МАДЕС-а. Што се тиче
редитељског умећа, 25. МАДЕС је недвосмислено показао
видан напредак и када је реч о употреби сценских знакова,
осмишљавању мизансцена и сценској интерпункцији.
Па ипак, пре свега, овогодишњи Фестивал сведочи о
заинтересованости управа школа за развој драмског
аматеризма ученика, па су тако наставници који раде са
децом, утисак је, имали значајну подршку директора и
колега.
Пре него што саопшти своје одлуке, Оцењивачка
комисија честита свим ученицима који су драгоцено
слободно време подредили раду на представама. У том
смислу, на овогодишњем МАДЕС-у нема ни једне неуспеле
или лоше позоришне представе.
Жири је ове године одлучио да додели, најпре,
специјалне похвале за глуму:
• Јелисавети Васић, за улогу Пудлице у представи
„Црвенкапа и збуњени вук“, ОШ „Милија Ракић“ из Церовца;
• Ђорђа Арсића, за улогу пијаног гусара у представи
„Капетан Џон Пиплфокс“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“ из
Смед. Паланке;
• Милици Љубисављевић, за улогу Корњаче у представи
„Капетан Џон Пиплфокс“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“ из
Смед. Паланке;
• Марији Стевановић, за улогу Миње у представи „Прича на
квадрат“, ОШ „Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке;
• Вањи Стоиљковић, за улогу Пећине и чудовишта у
представи „Џон Пиплфокс“ ОШ „Станоје Главаш“ из Глибовца;
• Марку Урошевићу за улогу официра у представи „Како су
постале ружне речи“, ОШ „Лазар Станојевић“ из Ратара;
• Андријани Топаловић, за улогу Клаудија официра у
представи „Како су постале ружне речи“, ОШ „Лазар
Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

5

ОШ «Милија Ракић»
Станојевић“ из Ратара;

Анђели Рашић, за улогу Розе у представи
„Тај луди свет“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“
из Смед. Паланке;
• Матеји Рајковићу, за улогу Трте у представи
„Тај луди свет“, ОШ „Херој Радмила Шишковић“
из Смед. Паланке;
• Мини Шепић, за улогу Јулије у представи
„Јулија и Ромео“ ОШ „Вук Караџић“ из
Смедеревске Паланке;
• Алекси Живковићу за улогу Брзоговорећег у
представи „Капетан Џон Пиплфокс“ ОШ „Херој
Радмила Шишковић“ из Смедеревске Паланке;

Вукашину Петровићу, за улогу Капетана у
представи „Капетан Џон Пиплфокс““ ОШ „Херој
Радмила Шишковић“ из Смедеревске Паланке;
• Срђану Поповићу, за улогу господина Тешића
у представи „Љубав у три чина“, ОШ „Радомир
Лазић“ из Азање;
• Жири додељује и четири равноправне
награде за глуму:
• Марији Николић, за улогу Грофице у
представи „Јулија и Ромео“, ОШ „Вук Караџић“ из
Смедеревске Паланке;

Алекси Стојановићу, за улогу Ђованија
у представи „Јулија и Ромео“, ОШ „Вук
Караџић“ из Смедеревске Паланке;
• Николи Старчевићу, за улогу Лепог
Цветка у представи „Тај луди свет“, ОШ
„Херој Радмила Шишковић“ из
Смедеревске Паланке;
• Валентини Даниловић, за улогу Арсе у
представи „Љубав у три чина“, ОШ
„Радомир Лазић“ из Азање
• Награду за најбољу сценографију жири
додељује Радмили Марковић и Тањи
Јовановић за сценографију у представи
„Јулија и Ромео“, ОШ „Вук Караџић“ из
Смедеревске Паланке;
• Награду за најбољу костимографију
жири додељује Славици Тирнанић, за
костиме у представи „Црвенкапа и
збуњени вук“, ОШ „Милија Ракић“ из
Церовца;
• Посебну похвалу у жељи да подстакне
наставнике и ученике да сами пишу
позоришне текстове, жири додељује
Катарини Букумирић, за текст представе
„Прича на квадрат“, ОШ „Олга
Милошевић“ из Смедеревске Паланке.
Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

6

ОШ «Милија Ракић»

Специјалну награду за позоришну шминку жири додељује Радмили Марковић, за шминку у
представи „Како су постале ружне речи“, ОШ „Лазар Станојевић“ из Ратара;
• Награду за музику жири додељује Мирославу Станићу, за избор музике у представи „Капетан
Џон Пиплфокс“, ОШ „Станоје Главаш“ из Глибовца;
• Специјалну награду за иновативан сценски приступ жири додељује Игору Радовановићу и
Дамиру С. Живковићу, за ауторски рад у представи „Љубав у три чина“, ОШ „Радомир Лазић“ из
Азање.
• Награду за најбољу режију жири додељује Нади Вулићевић и Јовани Аврамовић, за режију
представе „Јулија и Ромео“, ОШ „Вук Караџић“ из Смедеревске Паланке. Прецизност мизансцена,
несумњив труд на адаптацији текста и истанчан осећај за меру који резултира одличним ритмом
представе, најзначајније су одлике режије овог позоришног остварења.
• Ове године оцењивачка комисија установила је и једну нову награду, која носи име
једног од оснивача МАДЕС-а, Славише Стојадиновића – Шиље. Жири је једногласно одлучио
да ове године награда Славиша Стојадиновић Шиља буде додељена ОШ „Херој Радмила
Шишковић“, за продукцију чак две велике позоришне представе, „Капетан Џон Пиплфокс“ у
режији Соње Которчевић и Марине Михаиловић и „Тај луди свет“, у режији Мирослава
Михајловића, које су значајно допринеле квалитету овогодишњег Фестивала.
• Трећу награду жири додељује представи у којој је до изражаја дошла способност аутора да
више текстова истог аутора преточи у убедљиву драмску форму, доброг ритма, са одличним
мизансценским решењима. Трећу награду добија представа “Љубав и три чина“, ОШ „Радомир
Лазић“ из Азање.
• Друго место припада представи која садржи веома духовита редитељска решења, у којој је
посебно видљива такозвана вишепланска радња, односно радња у неколико планова. Друго
место припада представи „Капетан Џон Пиплфокс“ ОШ „Херој Радмила Шишковић“ из
Смедеревске Паланке;
Првонаграђена представа МАДЕСА 2010. представља изузетну
позоришну креацију, коју оплемењује одлична игра ансамбла, маштовита
режија и функционална сценографија.
Победник овогодишњег МАДЕС-а је, према одлуци жирија, представа
„Јулија и Ромео“, ОШ „Вук Караџић“ из Смедеревске Паланке.

У Церовцу, 12. маја 2010.
Оцењивачка комисија:
Радица Митровић,
Владимир Илић
Владимир Ђурђевић

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

7

ОШ «Милија Ракић»
Кратке вести из наше школе
У овој рубрици ћемо презентирати неке догађаје у нашој школи који могу да буду од интереса за
ширу јавност. На блогу наше школе могу да се нађу најновије информације и више информација.
15.10.2009. Са радионице "Разговори о развоју школе"
Први трогодишњи Школски развојни план донет је 2006. и
имајући у виду чињеницу да је истицао крајем 2009. крајем августа
прошле године иницирано је доношење новог. У циљу обезбеђења
релевантних информација од стране заинтересованих страна
организована је и радионица на тему "Разговори о развоју школе"
као средство за дефинисање развојних приоритета и активности у
наредном периоду.
Имајући у виду да је реч о новом Школском развојном плану
поново су сагледена наше снаге, наше слабости, шансе и претње
развоју наше школе. Такође је ова прилика искоришћена да се
дефинишу развојни приоритети и развојне активности којима се
задовољавају развојне потребе деце због којих постојимо водећи
рачуна да се задовоље и развојне потребе шире друштвене
заједнице.
На радионици су учествовали представници ученика,
родитеља, учитеља и наставника и представници шире друштвене
заједнице
Школски развојни план за период 2010-2015., после
спроведене јавне расправе усвојен је крајем 2009.
2009-11-26: "Мала школа ДНКлогије“.
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
(ИМГГИ) из Београда гостовао је у нашој школи у оквиру програма
промоције и популаризације молекуларне биологије кроз „уради сам“
експерименте у лабораторији. Реализована је програмска активност
"Мала школа ДНКлогије“.
Програм овог Пројекта се реализује
кроз два вида активности: Путујућа
лабораторија
и
Радионица.
Наши гости су били др Соња Павловић, др Весна Спасовски и др
Александра Дивац које су презентирале програм ученицима 5, 6, 7. и 8.
разреда. Ученици су имали прилику да реализују сами „Уради сам“
експеримент: „ДНК за понети“ (изоловање молекула ДНК из хуманих
ћелија).
2010-04-29: Дрога је нула - живот је један (Drugs Is Zero - Life Is One)
У
циљу
превенције
коришћења наркотика за ученике
седмог и осмог
разреда
предсетавник
Министарства
унутрашњих послова одржао је
предавање на тему "ДРОГА ЈЕ
НУЛА - ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДАН".

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

8

ОШ «Милија Ракић»
2009-04-18/19: Семинар „Креирањем образовних планова до инклузивне
праксе“
У нашој школи је 18. и 19. априла 2010. одржан семинар
„КРЕИРАЊЕМ ОБРАЗОВНИХ ПЛАНОВА ДО ИНКЛУЗИВНЕ
ПРАКСЕ“. На овом семинару су поред наших наставника били
присутни и наставници из других школа у нашој општини. У
Каталогу за стручно усавршавање запослених у образовању за
шк.2009/2010. налази се под бројем 790, обавезан , трајање
семинара -основни програм: 2 дана (16 сати), практични део: 6
сати.
Водитељке семинара су биле МИРЈАНА ТРИФУНОВИЋПАУЛ и ГОРДАНА ЈОСИМОВ.

Други о нама
У оквиру ове рубрике представићемо вам како други пишу о нама и нашим активностима.

Фестивал МАДЕС у Листу
"Просветни преглед" од 20.5.2010.

Фестивал МАДЕС у месечнику "Нова
реч"

У броју 2460 од 20.5.2010.г. на 11 страни
У броју 11 месечника "Нова реч" који је изашао
изашао је текст посвећен МАДЕС-у Милана 31.5.2010.г. објављен је текст о фестивалу МАДЕС
Милошевића.
под називом"Квалитет достојан јубилеја"

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

9

ОШ «Милија Ракић»
Наша школа на интернету
Основна школа «Милија Ракић» је у овој школској години
поставила интернет презентацију на домену школе чиме је
употпунила своју присутност на интернету која се огледа у
раније покренутом блогу школе, блогу фестивала МАДЕС,
Пикаса албумима са фотографијама, Јутубе и Вимео каналима
за публиковање видео материјала
и другим интернет
каналима.
Делимична листа линкова са страницама на којима су

садржаји о нашој школи је следећа:
• Веб сајт школе: http://www.osmr.edu.rs
• Блог школе: http://osmr-cerovac.blogspot.com/
• Албум са фотографијама: http://picasaweb.google.com/osmr.cerovac
• Видео канал школе: http://www.youtube.com/user/osmrcerovac
• Твитер школе: https://twitter.com/osmr
• Баз канал школе: https://www.google.com/profiles/osmr.cerovac
МАДЕС на интернету








Страна на сајту ОШ „Милија Ракић“ посвећена МАДЕС-у: http://www.osmr.edu.rs/mades
Баз канал Фестивала: http://www.google.com/profiles/festival.mades#buzz
Блог: festival-mades.blogspot.com
YouTube канал: http://www.youtube.com/festivalmades
Фотографије: http://picasaweb.google.com/festival.mades
Twitter канал: https://twitter.com/festivalmades
Vimeo канал: http://vimeo.com/mades
Фејсбук група: http://www.facebook.com/group.php?gid=62602174735
Scribd канал: http://www.scribd.com/festivalmades

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић''
Церовац * 28. јун 2010.
Издаје Основна школа ,,Милија Ракић
Е-пошта редакције: skolskilist@osmr.edu.rs
Веб: www.osmr.edu.rs
Директор: Вера Урошевић
Главни уредник: Милош Маринковић
Лектор: Маја Ћирић
Технички уредник: Милан Милошевић
Редакција: Милош Маринковић, Маја Ћирић, Милан Милошевић, Весна Аруновић, Владета
Благојевић, Ивана Будимир, Марија Вуковић, Раденко Гавриловић, Мерима Ђорђевић,
Далиборка Живковић, Јелена Зубац, Перса Илић, Драгомир Мандић, Маја Марисављевић,
Јадранка Марковић, Нена Младеновић, Јелена Младеновић, Светлана Нешић, Тијана
Парлић, Милена Петровић, Мирослав Радовановић, Славица Тирнанић

Лист ученика Основне школе ,,Милија Ракић'', Церовац, 28. јун 2010.

10