You are on page 1of 8

Projecte Cornellà Cuida

Programa integral de formació i suport als


familiars de persones dependents a
Cornellà de Llobregat

PROPOSTA DEFINITIVA ABRIL 2007

Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà
Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Increment L’increment de les situacions de dependències en el nostre entorn ha


situacions propiciat que les administracions, les entitats i associacions del nostre
dependències territori hagin pres la iniciativa per respondre a una de les necessitats més
evidents en en el procés de tenir cura de les persones que, a causa dels
diferents factors que generen situacions de dependència, precisen una
atenció especial i continuada.

Cuidador El que hom coneix com a “cuidador informal” és una figura que creixerà cada
informal cop més a causa de l’envellimnet progressiu de la nostra societat i de
la impossibilitat d’”institucionalitzar” una part significativa els pacients.

Xarxa Per aquest motiu, ens propossem treballar amb aquest col.lectiu d’una forma
comunitària global i continuada, per així establir una doble xarxa, de cuidadors i
professionals per una banda, i de disponibilitat de recursos al territori per una
altra, amb l’objectiu de constituïr un mapa de recursos comunitari a l’abast
de tota la població i entitats de Cornellà.
Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Situació de A Cornellà existeixen els següents programes d’atenció als cuidadors de


partida persones amb dependències:
Ajuntament de Cornellà + Diputació de Barcelona
Institut Català de la Salut
Creu Roja
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer- Centre Alois
Salut Mental Familiars, Baix Lobregat
Cada entitat treballa separadament i planifica els seus cursos d’atenció i
suport en funció de l’evolució de la seva demanda i/o disponibilitat de recursos.

Consell Tanmateix, el Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà, integrat per les
Comunitari entitats que es relacionen, ha manifestat el seu interés en concretar la proposta
Serveis “Cornellà Cuida” , a proposta de la FAPD
Socials Ajuntament de Cornellà, AFA Associació Familiars Alzheimer, Associació Familiars Malalts Mentals Baix Llobregat,
FAVCO Federació AAVV, Coordinadora contra la Marginació, Creu Roja, C.C.O.O. Baix Llobregat, C.A.S.
Mancomunitat Fontsanta, Càritas Interparroquial i Diocesana, Aprodico, El Portell, ACSA, Asalre, PSC-PM, ICV-EA-
EPM, Partit Popular, ERC-AM, CIU, Unió Comarcal d’UGT Baix Llobregat.
Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida


Situació de partida
Objectiu La Fundació privada per a l’atenció a persones dependents (FAPD), hem impulsat
la realització de reunions amb els responsables de totes les entitats relacionades
amb l’atenció a les situacions de dependència amb l’objectiu de constituïr una
plataforma conjunta de programes d’atenció i suport als “cuidadors informals”,
que formen part d’un únic grup de població, idèntic per a totes les entitats
participants.
Les entitats han aportat la informació que forma part d’aquest projecte, i han
expressat la seva predisposició a participar-hi activament.
Ajuntament + Ass. Malalts Ass. Malalts Resta d’Entitats
Creu Roja Generalitat
Diputació Alzheimer Mentals Locals

Programes Cuidadors Especialització Tècnics

Aquesta part
del projecte
està pendent
Plataforma / FAPD
Calendari anual de programes amb Informació general i conjunta a la població
convocatòries obertes a totes les entitats sobre els recursos existents
de concretar
a data Portal web amb una àrea restringida per a Coordinació i provisió de la substitució a la
tècnics i professionals de les entitats llar dels cuidadors participants
17/04/07
Suport en tutories individualitzades i
seguiment de tots els participants
Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Contingut Formació: sessions de 1,5 hores cadascuna.


Actuacions destinades a adquirir o ampliar els coneixements, les
habilitats i les pautes d’atenció de les persones de les que tenen cura.
Es realitzen blocs temàtics d’informació i assessorament davant aquestes
situacions, dinàmiques de grup.
Aquestes sessions s’impartiran amb la col.laboració de Creu Roja.
Tutories individualitzades: 1 per família

Suport: sessions de 1,5 hores cadascuna.


Espai grupal amb treball de suport recíproc, amb la conducció d’un
professional. Especialització en funció dels interessos del grup, però amb
atenció troncal en informació, formació, ajuda emocional i ajuts
puntuals.
Tutories individualitzades: 3-4 per família

Durada estimada: 12 mesos


Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Proposta La plataforma vol crear aquest any 2007, 5 grups de seguiment de 15


2007 famílies cuidadores informals, cadascun:
Cada grup tindrà accions planificades per a 12 mesos:
Formació: sessions de 1,5 hores cadascuna.
Suport: sessions de 1,5 hores cadascuna.
Tutories: 320 sessions indivualitzades (4-5 per família a l’any),

Substitució a la llar:
Només amb prescripció fonamentada en informe dels Serveis Socials.
El compromís amb les Administracions és cobrir aquesta part del projecte amb
les seves col.laboracions (estimades un màxim de 3.700 hores de servei)

Aquesta part del projecte està pendent de concretar a data 17/04/07


Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Comunicació i Les accions a desenvolupar per comunicar adequadament aquest projecte es


difussió determinen en 3 grups, segons acord amb el patrocinador principal del
projecte:

Mitjans propis Butlletins d’informació municipal i mitjans en general


Roda de premsa de presentació
Webs locals

Externa Materials i suports de difussió entre la població diana:


Guia presentació del projecte: 4.000 unitats
Enviament postal i entrega entitats
Cartel.leria institucional entitats participants : 40 unitats
Micro espais a Ràdio Cornellà (9 mesos)
In Place Materials participants i cartel.leria (roller up) a sales sessions grupals.
Amb el suport de:

Consell Comunitari de
Serveis Socials
Cornellà

Projecte Cornellà Cuida

Calendari La plataforma planteja el següent inici de les activitats:


2007

Abril Contractació coordinador projecte


Concreció mapa comunitari i participació entitats
El.laboració materials
Maig Presentació campanya i difussió inicial
Inscripcions
Inici grup 1
Juny Inici grups 2 i 3
Setembre Inici grups 4 i 5