BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) COURT SOCCER 5 SEBELAH S.M.K SUNGAI MERAH, SIBU
HINGGA OKTOBER 2007

0

0

0

0

0

0

PASUKAN NAMA KETUA PASUKAN NO. TEL.BIMBIT
BIL
1 2 3 4 5 6 7

NAMA

TINGKATAN

NO. JERSI

TANDATANGAN KETUA / PEN.KETUA PASUKAN

TARIKH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP )
STREET SOCCER
HINGGA OKTOBER 2007

KUMPULAN
KUMPULAN 'A' A1 A2 A3 A4 A5 KENARI UNTA SALINA 3D 3E B1 B2 B3 B4 B5 KUMPULAN 'B' 3AA 3BB 3CC 3DD 3EE

KARNIVAL SUKAN S.M.K MUARA TUANG 2005
PERTANDINGAN BOLASEPAK ANTARA RUMAH SUKAN
1 HINGGA 7 SEPTEMBER 2005
TARIKH HARI
.10.2007 .10.2007

MASA PUSINGAN DARI HINGGA

KUMPULAN TAKLIMAT

PERLAWANAN

JUMLAH

7.30 pg 8.10 pg

8.05 pg 8.45 pg

1
.10.2007

8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.10 pg 8.05 pg 8.45 pg

AWAL

A B A B REHAT A B A B REHAT A B A B REHAT A B A B REHAT A B A B REHAT
JOHAN (A) vs N.JOHAN (B) JOHAN (B) vs N.JOHAN (A)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

2
2.9.2005

8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.25 pg 8.15 pg 9.10 pg

AWAL

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

AWAL

.10.2007

3 4 5 6

AWAL

.10.2007

AWAL

.10.2007

SEPARUH AKHIR

21 22

20/5/20 20/5/20

REHAT 7.30 pg 8.20 pg 8.15 pg 9.15 pg 3&4 KSA (A) vs KSA (B) AKHIR 1 1 23 24
20/5/20 25/5/25

.10.2007

7

7

BERSURAI

2 3

5 4

RUMUS PERLAWANAN LIGA
5 PASUKAN SAHAJA
ROUND 1 TEAM 1 2 3 Vs Vs Vs Vs TEAM BYE 5 4 ROUND 2 TEAM 2 3 4 Vs Vs Vs Vs TEAM BYE 1 5

ROUND 3 TEAM 3 4 5 Vs Vs Vs Vs TEAM BYE 2 1

ROUND 4 TEAM 4 5 1 Vs Vs Vs Vs TEAM BYE 3 2

ROUND 5 TEAM 5 1 2 Vs Vs Vs Vs TEAM BYE 4 3

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP )
PERTANDINGAN COURT SOCCER
HINGGA OKTOBER 2007
TARIKH HARI
.10.2007 .10.2007

BIL

MASA PUSINGAN DARI HINGGA

KUMP TAKLIMAT

PERLAWANAN

KEPUTUSAN

1 2 3

7.30 pg 8.10 pg

8.05 pg 8.45 pg

1
.10.2007

4

8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg 7.30 pg 8.05 pg 8.10 pg 8.45 pg 8.50 pg 9.25 pg 9.30 pg 10.05 pg

1 2 3 4 5
SEPARUH AKHIR

A B A B BERSURAI A B A B

UNTA 3BB SALINA 3CC KENARI 3AA 3D 3DD

Vs Vs Vs Vs

3E 3EE 3D 3DD SALINA 3CC 3E 3EE

20 2 5 6

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

12 3 4 8

5 6 7

Vs Vs Vs Vs

2
2.9.2005

8

BERSURAI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 UNTA A 3BB B KENARI A 3AA B BERSURAI A SALINA B 3CC A KENARI B 3AA BERSURAI A KENARI B 3AA A UNTA B 3BB BERSURAI JOHAN (A) vs N.JOHAN (B) JOHAN (B) vs N.JOHAN (A)
Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs

3D 3DD 3E 3EE

.10.2007

3 4 5 6

3E 3EE UNTA 3BB 3D 3DD SALINA 3CC

.10.2007

.10.2007

21 22

7.30 pg 8.25 pg

8.15 pg 9.10 pg

a c

Vs Vs

b d

1 3

− −

2 4

BERSURAI
23 24

.10.2007

7.30 pg 8.20 pg

8.15 pg 9.15 pg

3&4

KSA (A) vs KSA (B) AKHIR BERSURAI

a b

Vs Vs

c d

− −

7

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

2 Vs 5 3 Vs 4 1 Vs 3 4 Vs 5

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

2 Vs 4 1 Vs 5 3 Vs 5 1 Vs 2 1 Vs 4 2 Vs 3

15/5/15 15/5/15 15/5/15 15/5/15

20/5/20 20/5/20

20/5/20 25/5/25

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN
STREET SOCCER
KUMPULAN 'A' PASUKAN KENARI UNTA SALINA 3D 3E KENARI BYE 0-0 0-0 0-0 0-0 UNTA 0-0 BYE 0-0 0-0 12-20 SALINA 0-0 0-0 BYE 4-5 0-0 3D 0-0 0-0 5-4 BYE 0-0 3E 0-0 20-12 0-0 0-0 BYE

NO. 1 2 3 4 5

PASUKAN KENARI UNTA SALINA 3D 3E

P 1 1

CARTA KUMPULAN 'A' M S K 1 1 1 1 1 1 1
7

J 0 20 5 4 12

B 0 12 4 5 20

MT 3 2 2 2 2
11

KD 1 2 2 2 2

2

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN
STREET SOCCER
KUMPULAN 'B' PASUKAN 3AA 3BB 3CC 3DD 3EE 3AA BYE 3BB BYE 3CC BYE 3DD BYE 3EE BYE

NO. 1 2 3 4 5

PASUKAN 3AA 3BB 3CC 3DD 3EE

P 3 3 3 3 3
15

CARTA KUMPULAN 'B' M S K 1 2 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 2 1 0
15

J 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0

MT 4 3 1 5 5
18

KD 3 4 5 1 1

2 3 1 4 2 1
2 2 2 2

Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs Vs

5 4 3 5 4 5 5 2 4 3

3 1 1 2

SALINA

2 2 2 2

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP )
STREETS SOCCER
HINGGA OKTOBER 2007

SEMI FINAL

FINAL

WA

a

1 b

6/ 9 / 05 @ 7.30 - 8.15 pagi
RB b 2

7/ 9 / 05 @ 8.20 - 9.15 pagi
WB c 3 d

ZURAH
WINNER

6/ 9 / 05 @ 8.25 - 9.10 pagi
RA d 4

PERTANDINGAN BOLASEPAK ANTARA RUMAH SUKAN
KUMPULAN 'A' KUMPULAN 'A' -

KARNIVAL SUKAN S.M.K MUARA TUANG 2005

NO. 1 2 3 4

RUMAH

P

CARTA KUMPULAN 'A' M S K

J

B

PB

MT

KD

0

0

0

0

PERTANDINGAN BOLASEPAK ANTARA RUMAH SUKAN
KUMPULAN 'B' KUMPULAN 'B' -

KARNIVAL SUKAN S.M.K MUARA TUANG 2005

NO. 1 2 3 4

RUMAH

P

CARTA KUMPULAN 'B' M S K

J

B

PB

MT

KD

0

0

0

0

2 2 2 2

2 2 2 2

RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN 2007
STREET SOCCER 5 SEBELAH
HINGGA OKTOBER 2007

KEPUTUSAN RASMI POS JOHAN N.JOHAN KETIGA KEEMPAT RUMAH