ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

Ayat tunggal (susunan Biasa): 1) Saleha tersenyum puas.(m.s: ) = FI ( FN’’) FN’ KN Saleha I O FI FK’ FK

KK

FA

tersenyum

KA

puas

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

2) Saya tidak mahu terlibat.(m.s: ) = FI ( FN’’) FN’ KGN Saya FI FKKB KKB FK’ KK

tidak mahu 3) Dia melihat kiri kanan jalan.(m.s: ) = FI ( FN’’) FN’ KGN Dia I O FI

terlibat

FK’ FN KK K.Adv.

KN

. melihat kiri kanan jalan

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

4) Anak-anak Zulkifl sudah resah.(m.s: ) = FI (FN’’) FN’ KN Anak-anak Zulkifli FI FKKB KKB FK’ KK sudah resah

5. Isinya diteguk.(m.s:21; baris 18) = FI ( FN’’) FN’ KN Isinya I O FI FK’ KK

diteguk

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

Ayat Tunggal (susunan songsang): 6. Tolonglah mereka, ibu. = FI ( FN’’) FN’ KN Ibu I O FI FK’ KK FN

tolonglah KN mereka Rajah di atas menunjukkan struktur atau binaan ayat dasar (ayat 6) sebelum berlaku perubahan.Ayat tolonglah mereka,ibu merupakan ayat tunggal yang struktur ayat lahirnya telah mengalami tranformasi .Rajah X berpalang di atas iaitu ayat ibu tolonglah mereka menunjukan struktur asal ayat dasar tersebut sebelum perubahan atau tranformasi berlaku pada struktur lahirnya.

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

7. Berapa orang anak kau? (m.S: 24 , baris 27) Rajah X berpalang bagi susunan ayat songsang berdasarkan struktur dasarnya (susunan biasa) sebelum berlaku tranformasi ayat tersebut ialah seperti berikut: = FI ( FN’’) FN’ KN anak I O FI FN’ KGN FP

kau

KP FN berapa orang

Ayat majmuk:

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

1. Ayat Majmuk Gabungan 1(a). Zulkifli singgah di tandas untuk membasuh muka. = FI (A1) FN ‘’ KN Zulkifli I O FI FK FK KK FP singgah KP FN di FN KN KN O tandas untuk Ø KK membasuh FN KN muka 1.b) Kereta dari arah selatan dan utara terus bertali arus. FK I FK Fkomp K.komp = FI(A2) _ FI

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

Rajah X berpalang (a) menunjukkan ayat majmuk gabungan di atas adalah hasil cantuman dua ayat tunggal yang menggunakan kata hubung dan. (i) = FI (A1) FN ‘’ KN Kereta FP KP FN dari FKKB arah selatan KKB bertali arus KN terus Ø dari KN utara KKB terus KK FP KP FN FKKB FK FK dan FN FI FK FK KK Fkomp K.komp = FI (A2) FI

bertali arus ( ii)

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

= FI (A1) FN ’ KN Kereta FP KP FN dari arah selatan K.komp dan FN KN FP KP FN Ø dari KN utara KKB terus bertali arus KK FKKB = FI (A2) FI FK FK FI FKomp

Rajah (ii) di atas , menunjukkan ayat majmuk gabungan yang telah mengalami tranformasi mengikut teori tranformasi generatif.

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

1.c) Tangannya meraih gelas lalu disuakan ke mulutnya. = FI (A1) FN ‘’ KN Tangannya I O FI FK FK meraih FN gelas KN O I O FK FK KK FP Fkomp lalu FN = FI (A2) FI

disuakan KP FN Ke KN

mulutnya

ZARINA BT MOHAMMED LIP PJJ(BM /UKM) Rajah Pohon X-berpalang

Ayat majmuk pancangan: 2.a) Dia diberitahu oleh doktor yang bertugas di situ bahawa mereka sudah sedar.
=

FI (A1) FN KN Dia FI I FK Fkomp KK FP K.Komp yang FI (A2 ) FN KN FKomp FK FKomp FPen K Komp FI (A3) KK KP FN FKKB . oleh doktor Ø di situ bertugas bahawa KGN KKB FK mereka sudah KK sedar

O FK

diberitahu KP FN