9.

Primjer setovanja PCI Express grafičke kartice
9.1. Pripremanje računara
Isključiti računar iz struje. Proizvođač nije odgovaran za štetu nastalu nepravilnom instalacijom grafičke kartice od strane nestručnog osoblja. Ako sami ne znate instalirati uređaj, potražite tehničku pomoć. Štetu na ostalim uređajima, a i na samoj grafičkoj, možemo prouzrokovati neisključivanjem iz struje tokom ugradnje. Prije nego što dotaknete bilo koji dio u unutrašnjosti računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, poput metalnog dijela na poleđini računara. Dok radite, povremeno dotaknite neobojenu metalnu površinu, kako biste ispraznili statički elektricitet koji bi mogao oštetiti unutrašnje komponente. Prije instalacije Vaše nove grafičke kartice potrebno je otkloniti sve postojeće grafičke kartice iz Vašega računara, kao i drivere, kako bi sa sigurnošću mogli da instaliramo PCI Express grafičku karticu.

9.2. Instaliranje PCI Express grafičke kartice
Isključite računar i monitor iz struje i odspojite kabal od monitora iz konektora grafičke kartice, koja se najčešće nalazi na zadnjoj strani kućišta.

Skiniti stranicu kućišta (Ako ne znate pogledajte priručnik koji ste ga dobili uz Vaš računar).

Oprezno izvadite postojeću grafičku karticu iz računara i sačuvajte šaraf. Ako računar posjeduje integrisanu grafičku karticu, morate iz BIOS-a ili uz pomoć odgovarajućih pinova onemogućiti njen rad. Za više informacija pogledajte priručnik za matičnu ploču.

Odaberite slot za karticu. Ako je potrebno odstranite metalnu pločicu sa zadnje strane kućišta. Poravnajte grafičku karticu sa PCI slotom i pritisnite je dok ne osjetite da je kartica “ulegla” u slot. (Karticu uhvatite za vrh i lagano smjestite u slot do kraja)

Stavite šaraf i učvrstite ga. Vratite stranicu na kućište.

Spojite monitor sa grafičkom karticom, uključite računar i monitor. Ako se na Vašoj kartici nalazi DVI konektor, možete spojiti Vaš LCD monitor u pripadajući slot kako je prikazano na slici. (Ispravno spojite kablove.)

9.3. Instaliranje drivera programa
Nakon ponovnog pokretanja računara (resetovanja), javit će se poruka “New Hardware Found”. Da biste završili instalaciju hardvera, kliknite na “Yes” kada će se od Vas tražiti restart računara.

9.3.1. Prepoznavanje novog hardvera od strane operativnog sistema Windows XP
1. Operativni sistem može pokrenuti “Update Device Driver Wizard” zbog instalacije driver programa za standardne driver programe. Ako je tako potrebno je pratiti sljedeće korake. (Ako se ne pojavi preskočite sledeće korake i krenite na instaliranje driver programa za operativni sistem Windows Xp.), 2. Kliknite na Next, 3. Kliknite na Finish, 4. Ubacite CD operativnog sistema Windows XP u Vaš CD/DVD uređaj, 5. Kliknite na OK, 6. Upišite sljedeće: D:/SETUP (Ako to nije Vaš CD/DVD uređaj, zamijenite D sa ispravnim slovom.), 7. Kliknite na OK, 8. Kliknite na Yes za restart računara.

9.3.2. Instaliranje driver programa za operativni sistem Windows XP
1. Ubacite instalacioni CD grafičke kartice u CD/DVD uređaj. Ako je CD automatski pokrenut, nastavite od koraka 6, 2. Kliknite na Start, 3. Odaberite Run, 4. Upišite sljedeće: D:/ATISETUP (Ako D nije oznaka Vašeg CD/DVD uređaja upišite ispravno slovo.), 5. Kliknite OK, 6. Kliknite na ATI Easy Install za početak instalacije, 7. Kliknite Next, 8. Kliknite Yes za prihvatanje ugovora o korišćenju (license agreement). 9. Pratite uputstvo koje Vam se javlja na ekranu kako biste završili instalaciju.

Preporuka je brza instalacija (engl. Express Installation). Ako Vaša kartica ima multimedijalne mogućnosti, softver će se automatski instalirati zajedno sa ATA driverima programa, ako ste odabrali tu mogućnost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful