Spoštovani!

Ogorčena sem ob novici, da se je Fakulteta za humanistične študije v Kopru povsem arbitrarno odločila odsloviti kar 46 akademskih kolegov. Verjamem, da smo priča nevarnemu precedensu, ki bi lahko usodno zaznamoval avtonomijo univerze in akademskega dela v Sloveniji.

Trenutno zahtevo po »kadrovski racionalizaciji« in zadnje dogodke na FHŠ razumem kot pospešeno izvajanje neoliberalizacije univerzitetnega prostora: podreditev univerze logiki kapitala;

- proces ustvarjanja množice pretežno mladega, prekarno zaposlenega in vedno zamenljivega »lumpen profesorijata«, ki že v izhodišču nima možnosti, da bi v polnosti razvil svoje znanstvene kapacitete; - posledična negativna selekcija ter ustvarjanje maloštevilne, vrednostno in pogosto tudi intelektualno kompromitirane plasti »varno« zaposlenih; oženje akademske svobode; vsebinsko slabšanje študija in zamejevanje dostopa do študija.

Ne preseneča dejstvo, da se je proces preoblikovanja slovenskega univerzitetnega prostora pospešeno začel izvajati ravno na področju humanistike, ki je zadnja leta priča sistemskemu poskusu izničenja ravno zaradi svojega kritičnega potenciala – kot takšna ni »luksuz«, temveč osnova za razvijanje intelektualno in moralno jasne, odprte ter pravične družbe.

Priča smo procesu, ki je v tujini ponekod že pripeljal do vrednostnega in intelektualnega osiromašenja univerze, a še bolj pomembno – tudi do revolta! Zato odločno obsojam dosedanje ravnanje vodstva FHŠ ter pozivam k premisleku, ki bi lahko temeljno spremenil začrtani »razvoj« akademskega prostora, ki ni nič drugega kot oznanilo degradacije akademske in intelektualne svobode.

S spoštovanjem, dr. Iva Jevtič