CUPR,INS

11 (1 4)" FunJ.Io¥itl ~n Y;n d. r ~B:i dll. ,d e '~~\lIII~i imP I u, (\1' q'Qili tr.elpte, su b, ':1;hl ~ mn:'ri!ili: d e~ d:,'l·· mid i, (pl.an~'~ I,I! L,B -r J') - , - ., , .

t, !F~ndii'fl'l !l:Qllui JlIi!:l ·e~ ~St!~, d a b~·to n ar ll'Urt. ~uh

zic1,ilr-I' pCII nailltl!, • • • , • , • • • , • • -.

I, fiUNPATU S'U II zlDUR1

H!

1 { 1 'S}, Fu n daf,te '~OIl'l.IIIIJlI elli'Un ~I. ,d e be~ClII .Ir n:llU., '~~ ~ co;s:iu!'l ill d fo!:olPlIHil;hi 1I1:ua, ~II,b :i:liiI. II :l(UrnJf de drim~lif:i (polillR$;.e[.e J-O-t H)

2(16),. Filllclilfitl nllnilll,wiel""lld. d,e bet.Q'1I armll't • C.U $CEt 11!lIlrl!~ d lFe[il~1Il n.tllil u lu~. S iI b :1:I!l I iltU er ~~o:.!dmld.a (pl~fel~ 3,2+n) . " . - - ..

3.(17). FUl!d<!lJlc ~ol'ltlrl!!1 el,iI.5d~iI. .• doC ~~1.iliill ~.rmi!l!,t. iii!;!' IP" n.te-" ~!J'l:! ~I!I i!! n~r ia i' d,1I! €Ari.ii'I'Ita,~ (pl~:m.~'I'c: H+J,5) .. ,.,.".,,,.

4(18) _.FlilndOl~~e Citl'n t! m U 1111 a.u,l cl" U bi! got!! U !'!II't,

,,"!,11 Pil.lI!t,ij, ;,yb zi iii, ~ A'~~,r'li:u' d Il' dr~mi,d iii (pq..,rn~ele 36..L.. 37) •••• " • " • " •• ,

5C19}. FunCht,,11J ~-ondn iI,1 ,el:a.~ti cii, die. Ii;t.t@f'! 1111' "",n, SI!;IQ f'ormili. de gjrlln,~'" ~oJ.Ib odd ~xt!:lrior dB ,!:i'Fii,r,nI.41: (plilll'.~fi 3-8+ 19) • • • • • • _ ..

€orE). fQ_n!b.~e'CCDnC:ln i ~11~,dc:l. !II: ling'" lIJflnu,.

!i1bfo.l'ml,delrilldl. uJb'ZI.cIll:uerie-i"dl' £1,r;!l!!'1!di (·pl.lfl~eUe: +O+"It) .••... , ••

7(::l.'l),. FU~!lb~le, Clont_lolll eu Iii'loc ,!:Ie a.nn ,5lilmplLl ~:r cu~i ~,tt d,iIl b~toQl'i' IIIf 11'I,~,t. I1U b zTd! i!'! teria,r' ,d ~ l!ietOn 3JrmiU ~d j:rt'l"ilj6'i'l1,)

(pl,iii!!~ch: "~l2 + '13) •• • • • • • • •

.

1(1}. Fund.llie C:Q~clii'i,ul din zld!irll:-e de dlirllmldi,~" (U I'ctli une (I r~f Ulngllh.!'~r ~. ~ub ;lilo:! oI;~t'i!I"IOf de €oail',iimliU (P~~H IG 1 + 2) ,.........

:21;,2;)', f~md''i,~i~ ~;;I~dfljJ,ildin:1I.u~le de Ii',illtd. iii~uf;aU,· l:I'rili'tiil. tfU u:t~:~ ~J-nll d Ir~ ~'UI mglll ~I'ar~;. ii~,ib ]ii,;I ;'iIl" '~~l"lo:inl!iidj'~,",hU (rlir\~el~'l+4' - . - ..•

3P) FiU'liljb~lofl i;;onitlJliiIl$i ,din IJioillirie ,de: JI'lnd.n~tur:an

I:;'rlllc;l. in ~1'~'iI'a l;ill!!·, C u tU!.ji i:"". ~ w b :tid ex'ce.rlior d~ ~irimid (p.~~n,el!l! ~+G) • " " . . . , .,

11

'2;5

b , Fu h~ii ,mntinrllf ~;igt<le ,iie bnoll, ;slIb 'liildu"'i

poniLlilc •• , •••.••••• , •••• ,.-.

1 ("l,) , f,'uml",\le' ClOllninu ii, tiSi.:! I. dlli' bctQ,n ~!d(!~ 'I?<ea II. CUI ~-~ct~lIne d rl!,p'tU ~I hii!'! iOl,r-a. iLl b :I:ld eX'II!f"iOif d!l: driml;ll (plan~<:'Ie. 7+8) " '"'

1(.5)" Fu'n II *!il ·[:(j,n,~i ill ~ ~ r~lid iii, IiIle b'e:~'!:i'~~i-IT!i~,h:l. ~ii u;ethi 111,11 !l1i"f:!p,~wlll\ll:hliuh,riii, •. fl1 Ii "t'M ,!!!i!l!~eFiar d,~ d.rli m hll!: (plal1~el ~ 9 + 1 '0) • ; • •

~(!1;I' F!.iJj(ht~iI! ",ol!l,tiliui 'ri,gM,!!.. dliJ b'iiLOii slml~W, eu S~I!i'~iun'~ '!!Ir'~IHuln·glil\illlllir,i!;, nib zid lin~ ,j,.:If d!lll dri.m !d,~ (pia n~e It! H + 1'2)

'(7), F<1l1l-;.Ii,tilll.qcoilltlillui riSidii., d'lI! bttlilll i4mp!u. iii ,~ev~~il'!.1: Jle,e~iliu! dlreptuo.ririul3;r;i. m'b ~1J!t 'I!lx'r,erlig,r de drl.dd,iI..

(pliln~l!i'I, 13 + 11). " •••. '" '" • • •

3(8).. FIlIIr;J;!;II~ cand~'!!1~ rl,si.~I,. d,. b'I!J~O!lllimpli!"

I'", i!!ltiVlJle. c.l.! ~ ~~Ijne dr~pl,~n!Z,[ij,IUI~~'I',i!J. ,~I~ 'J.1.a, I ~rteriOlr' "lI; cirlll'l ill ii;

(~!~1'I$f!~~ 1 S+ 16) - • . . , , • " . .'.. •

~(9),,, run.:l:afil ~lOnd~u5 rl~i~~. ~e ib,i!i!fm ~.lmp,llli. ~'!I e~g~f",i, I'~b ~!d IjUi:iiriOf ~ ,c!Ii,r •. r'rI~d! ~~~a.i'I~eJe 17+1,a} , ...••.. " . ,

7t 10). ftllI~~I~ill ~IUlll' ,~rigld ~. de b!I~u :l;lm I' lu,

~" -~Yli.dri, $.ulI :dd IlnUlflliu de .:;ira,mhUJ (plm¥ch:l?+ 10) ••• , •••••• -

8(11),. funH~l~ l;oilll.I{I!!1 ri"idi. d'iII,b,.'t-on~!m,I.!.I, !l:U 0 n~",ptli. ~ulb 'dd l'!!xt.rh:i:r ,iI,e c:ifamtl~dl (plj_!I~ ~~~ 21 + 2,1) • • • • • • • • , • •

\11(1 1)- F!Ji'id'~iE!l amtlliHlI rii.id,l. ,d.e, Ib1ii:tOIl slmplu.

eu ",.t!iT'~.Jp'~~ .• uti Z!lodl 'M'~ri,or dii! clrlmldl (pB.JJn~~Ii!' 1~.,...24) " ••••••• ' ••

'tcI{1l}. ~Li l"I,d~~11!I <:lD IiIdl'l'l! I"I:s:idli • .d'1!i m.1!!,l0i'i, s:lm pi U. ·c).! 4@ u-~, U"e:pu. lIub zid '~;Jl:l'eJ iQ~~dc .;;io,r~= midi. (F'~an~<;lll: 2S-i- 1~+ "27) •• - • ' • ,

n'

d _ F'ul~,i!&pl ~!.I orj,1!5,c'lrd.d pili f'i!nillm~, 11.'011'1;" • 1(12). fUild"'Jii~ eu dieu:3ifcil'r'l ~'~ 1f'!i!lP'!!tilli Iz·ollite. p'l"i!ll gl'!M:~ I.h-i vuu, sub dd 1!.IUI,·liilr ,de ~~ rclilliild.l (plirl5,e! e 14 + 'IS) • • • • " . •

2(.'2:1). lFiuluil&,I,*, eu de~c:lir'dlri p. j',_lIi!!!ml! h~liI.te. p,r'llIIi grilll't! n vute. i'",b :Ii!!! c:lt·~tlrh:lf !!;u~riii" li'iM!i!i, (phi nfe,hl'l06+ 011 7)

'1(2'*). FUJII!! 1I'.li denlv'e'I~'leJ IaI1l'l pllJl,UII: In UI'FCrI cl,c 'J~i1i!~u .:I1.·~I'velu. ~ub '~'id'lirl ~~ cira~M~ (p,1 all~el'~ '1f1+4:''i') • - • • , ,. • , , " •

lo,S) , f~!lndl~flillill c (,(jIl'Istrul;,~il! noDu,ij U:ri 5U In;al. i!m~p' ~"~~ 1'1 ngi 0 '~OI1~iiru",~i; e.xl~s~n II '~II !!ollb!iol (pta.n$l!I,1! 50+ su ... , .....

3(26}. Gi'II\~i d. rund,.JiI !:U~ zidllrl ,de iJ",'p1i1~'ud

{p'!ao!l~,ele 52+53)

51

• I •

1 (27) _ F!!nd~~j'I' ~C1ntlnu Ii. f l:!lid iii, oI~ IIItiton :ii mp I u, ;Jil:~ 1:1 n,Hl ,!C;l«!:,urk. ~l.Ib ~!d ~~ Gla U'h(;l-n :>1 1I11'e,i ~!!!.!tr·CJ~~li n;;li. ddlud. Unli ~ eeeU;r<llIq!e !i!~i'U,llId, ~p'na.i'i~~IIi!· S.,+SS) • " ,

13

:7)

79

2(1:e). FLI~.dI~~n 11",1. 1!U~1'~0!!1!il~~ !nue £undil~m;:

!l!1):11 U:I!!I~ I;i!. IP I!JIl! I'U ... !t<lru ~J("~~ltii'I!l'1 t~~ I i

(p!~n~ c~ c 56 + ~7}

1 (29), lPu n~<II~i C ~~IlJ, !jln ;!;ud I:~ u::ri g,r 11., ,!;~di I'nl d~, ~eillil"'til di ~ blo":lIIlri ne;d. lill r;::r~b r,lot~ glill I:o~~rl ~rl!l.II. p'rl~Urn'l;~e ,pe ~~nltl~r (Iph."""d~ . .58+$9~ .. ,. ..,. . . . •

2(3oJJ). Fu ~~,jj~11! 'II! b, ~m :l:1,d Int,ctior 011 cc;ilrlo ltii,~n, . rnlltni dliLi MDri.uri mid, Ipr~r",bd~:lJt!~ dill bG;~QII ,i r ~~I, P n'~l!ni~' e p;~. ~~III~I c rr {j[llrt~~~!~ 6(J.~61) .... ,' - .....

3(11) Fbi ~,~ ;!ll~ ~Ii! l! !m ,:I!~d ~:&i;tCwi"r II ill !:,~ r~mi d~. ri!:~lj'U't', dl~ flU~ I 1P~litl:i!I, ~ W .~'il~ ~iii A'tt r~pii" z.o.idd '", pi'~f~b~~ ~clI~1! <J11lIi b~~1) nl ~II Qi! p,l!!! (II~OIJ"~eh= 62+~]) •••.. , , •..••

4(31). F!JlJjda~iflSubl WI1 :l:Mint1erlQf ,g,!il' ",!lfl.mld~, r'I!!~!!g'~~ !! I n Ui~JI,1 eu ;,OIIU d. '~ilI ~tt~~ g!!1 ~i~li'h I"I!~~! g::!111, ~ tlltfab r'll~i~~ iI il! iI~~Q'!!I ~h'!'1p I ~ [p'I'lIr-~~le 6i+6~} "".".",.". _ T

5{33). Fu~,~,~~~(!! 'j:ull, WII zi.m IM~~i~r !1!!!!!, d,fh:'!i~i., ~;:illlil,a,t~. d III 1~,!I.IIl'1 CU ,gO'~!.Irrl. (ti. I coql ill] C! Hi,.. ,Pil!ii!_(JIII!lI, •• r'!'lerdrtl~~' !!l,ln lIetO<rlI ~i!l1lptu; p,I,~C~ p'u--~IC:ri:iI'iJlf ~'H}C I,n iiil \~tl d NSI!I!FlU, n !veIt!rhili trotll~r~ll~i (pl'~Mli~~~; ,"+91') , , .••.

~(3oi:~" f!!lIdl~1;il:; II!lib ~nil:io:ll ~~c~I",q' ,~I~ d,ri~h:lI,. r'ta~~nrtl d~nl ti!Jl'i cu i~I,y~t ~'II uqiun'l!: H,l= p;:z::cMiiIJ!&., p,dlibotl~il~iC ,~Irn b,=to~ <lrm~~

Olll.[ljn~cli!l 16S+€.9) •.•..• , __ . _

~u !ld:loll~ ~!!IJ. un1!~ 11~~)jiri~!r ,II. elba mi~clj" r'~~lllu~i llirili It~~ p! ~ 1,1 trIiQW"'~r~. Itil:i ~ ~~ ~i II II!!! Hi! p'~l'Ol;!Jldi, p,,'lifllbl"i;I,"1I din b ~~Qi:I ~ ~'!'Il!,a~: (pa.iii~l!!ore 70+71) ••.••.•...• +

h, F~ f!da:! U I'~II~ riLl con ~tll!H'1 ! ~ :Ii '" P IllIiI ~~,. ~ 1'1 l!!!Ir 1I1~IU 1'1 mU·!,0il'gfi'~'!l.llo!:~IC:,hlal ~I!I ;;:jd<:!!!"~~111 lIiIIilir~

1 (!6), F~r:I~'~5.1j!j 1!i!1i! '~n :oil:! il::1!i,~~:lor lI!:i d,fi~lrflh:l'~i .• re~n~ilt~ ,Uni b!l~~ 1111 b~ocmllmplU ,~ ~BII[ul'i d'!!b~tori lU'rn~~ (!ll~~~~ 72+7)) •.• ,

2(17). F~ IId~~h!! ~ u'llI U II !I,d ~!'I~r~g;r II iI!, ~i"il!!1'! I~t. r'!'a11~d !iii It b~ Ii)~ ,:j'1ii b'~Uln Ilhn,p! ~I ,fl 'C;efltUr~ dot h!l'01) iilnli!~!; (pf~l'!~ e I e 71 + 75) • • , ,.

I. Fu I'td:,~U ];! III!IUUI ~tinl,tl'~,c~n ~ !'!i'JI~ ~U!.t~ 111 I:er !lnl~,ri

tU r.:;o,F.rt.l"!iu:;, U ",.~'! I' I r. ! ~ B ~ .. .t ,t oj E !' ~

104). FW!'l,h~.le ~~1i:I un lid le'Xter']Qf die cb~mhl:i. . re.lH!!~d. <:I1i'i bl,g,; ~I. l!.t~n ~Imlilul ,J r,::!ilnnlr~ d'ill !lIe,~c!! arlm~ ~ (~I"'!'I~e~,e 76+ n) • • • • ,

J, FII nd~i~li p~m t~ u I;;Qo~~U ur~~H ui,!jplu~t'e Tn '~'elf~nlU" i

'Q mlpr~tIli bJI ~ ~ ~ E ~ ~ ~ " • i ~ '" .., .. • • ..

1(9). fljJm~,iI~.I!li ~utl ~111 :rdd 1lIill!rio, d.i!I ~[b:IJI"I'!I!!I:l.

Uli!l'rH!!a fUlidaffJ~li ~1 ,l~n'!. br 11lI.II~im~ i!1 15; 1JHl 11'1 (phf\:ll~ili!l 78:+79<} •• , • • •

l{.:IO) ,Fg f)d a~.1 e ~l.Ib U Ii dd ! i'I tetlo r de ·~lr!lm~d t.

U~I~i!1 flJll!!;!illd ;>. 1,::a:m, m" iilr ill5,l~ilF1,'!oOI rll~.th",~r~.i ,'''' 1,M m (L!lt:3nle~!!!< li!O+e~) _.. H1 1.(41). Fu f!<I~~IIi!'~ub Ujj ~!,d hwerlQ~ de. dir~!,!,!I~U,.

U !~!i'!~~ f!illfilciil ~ti!:il :> 'L'2!O m, 1:!!lr 1!7! 1,1 ~im~

,~ > 1.00m (pl~nf~~e ,B2+iE,3-~ 11H

k, IFucli.liij Hi b '~,ioillu d, ,d s~pl"~["'~IlI,rle 11\'~p!!l!i'tiin t:~; •• H7

~ (42). F.u i'I,a a+l.e ~ ~ b. ~..:I i ~t~'ri QI' n'lIrpoflrt!l~ b PI~,ea.-

~u !!,'He ~ .. rr~r.d'o~<em .~.[~ iJJJ~iat:llPiI! t~rej'l ~,',--

n~l:i:I!!: (j'l'uj.li~Ij! 84+13:5:) , • , , _ _ _ _ _ ~~,y

?(1l,l - 1:=~lId~~h!" ~ub '%I<! ~n~erl~r' n Cpll n!II'i!I~, i"1a'~II'"

~1Ji po'rt ::t p:U'~o.$en I eHe ilI~ U,iid, ~~. '~ol' tI'"'

ill! I!!lmlj:!'lItlJl'~ UI ,ro~i.Ii'I1'~ilO. <:. <to ~1I1 (illa"~!!ll,~ 86+87) ••••• " ••• " '" n~

------~ ----- -----

-~--

---- ---

11i:r

135

3(41). FilII d~~I'1!! s!!lib~l!!l In't.erJor nCilflonOj,I"~. P,1~t.i!!~ ulpo'r1! :l! ~r!!oi"U" il;tt·.Ii!.eiUili p,~ te roi!:lii 11111 u'm~llUt~,I'~ UI ,!!'rlO~lmel :;>- 4:0 ~I!'rI {pl<l,~el,~ '8a + 89)

m

a, FI~n 1iI~~H !l:Qntii iI'Il!It rli~ idl~. d,!:liIlIltQn, ~,I!'!'! pl'u. su br

~ti!!!ri j:!OUIIII"te! -

1i~6

1 ('1.~) lFu m d:~~1 e!iiCl!ntl~fI'ui rlgi d,ilJ. d ill b,~to'''Jim j!l-1il1. ~~I ~ e:(;_~illln~ dlf'!Ilp~~ ~!~ I ~,IIIr~", ~II ~ . IU II Illd I!!x~e F~OIl" dli~ d,t; i!fIl,a~. {pl~n~~~-= 90+ 91}

:l(<lt} , ~w ~ d ilI)s:ie ~~ Mi'm u~ ril~~ ~I" ,d ~ bet;o [I $IIDfi!!, c,~ s'e~~,1 Ull ~ IfIr~~ip'tl.! ng'hl ~ ~OlJril, £Ilih,dl! i fit~ rl!i!:r ,;Ie. <!If'l!'!'Ij<!1 (pi~n, ~J,:, 92 + 9'3) • •

b - ·F !:In..!! ilJ,iI~o [ltlflu c cl""tl c.~:, ,de b1:lto!! arll"!!!I!t., ~ U b ihl uri pO~t~JIII~ . .' • , • • • _ .. _ ., • •

~ (0".)- 1F"o~liI~i~" mn'trlim uri e:b~tld. iii. IbfiO~ ~iI'm~.t, o;Li ~~Jillina. oiI'r~,f!'~l.!nl:hhllllrili., Hb, :i:'iii! 't',t!'tlll.· r!fler dill! clr'!!imi,!!ai, (plan~i!11: 9~+9S) ••••

2:~ 1S:). ftlil~da'JliII c-'"Ond!l!!i Cila,uli tili. d'l! b!l<~!I!n U"1Tl~'~.

€,U ~r~~~i line cd I'll!: rHIliIl:g:hi IlIliII'r:l •. ~I.! b ::iJd f rI'I.'",. r'lgr ,ill!< !l~li'ilimldi. {pl~(I;:jlelc: 96+97) ... , •

3(49)- fulld~'~le. ":ontllijj!~ ~"u'~kiiJ. iI'lI: bct~" ~Irwt. ,~I,! p~i'lt., ~Iii~ ~i<! ~x,ul:l'l~r ·dll drim~dl r( p'I'~!'I~'I1l1'11i J6+9~) '''....,....

~ (s.o), flillil !iI,a ~I'~ 1l~II'Ui 1'1 LI,I ~~'u~1 ~I. ~ II! bI!~lI~ Um~'t.

e u IfI~ I!It<e. ~ LJ IJ XII iii i IlIll!:! rIQ'r' die (~r.ili 11!'ii14i

(pIB,r;~el ~ 100+ 1 011). _ • , • • • • • •

5{S t) _ f;i;lIf!.dil!~,i'~c;Ond fi!ll iI. c,1.,~tid ,.<1" 'b'et'Q'~ ,uma;!. sub fior.mi5, ,cic :iii' ~I!d'i. ~ u !:I~id !lI:Xterl:ilf ,fll& d, .. r',fIlIl~1I1 (pl<ln~~!<!!!!~ Oo".il+ 1 00) . . . .. , • .

6 (52). F!i IiIdii.,~1 e ~l1mi II IJ,~. ~Ia~~! ~I .. d!: brC:to~ ,:umiilt;

Ii! u'~ f I) mlfi, dl!illrilllU. ~I~ Ii! li,g' In'tJIl'!';I,B!' ;I~ di~ rimlrU (pli!!n,c'~~' lCi~+1(i-S~ . " .••..

7(5<l) , I"i~ii lIlii~le ,pI!! rrd i~rlle fij<eIl'~I, !;!l,h r~'ril'!!!l ,diCjpl~d cir~~p~~ ,,;I,~ i!;IQ!;.o1IIl!~f#fililt, d,; ~rQ$illm I: III1U~r'f1tiil, sub lid ~ rl pOfti!J ~~~, (pl~l}fC he • 06 +~ 07} ....., -. " .,

&("5<1), ltun'!'!I~~1!! p'e. r-alillll!lr gemm.l., sillib f:grma de p!liidl II r'~i!ft~i!ic Id ~ 1Io'~IrCHi ~fm~l:;. ~ii ""II'M!!, ~lJlb 'Z:ldu ri rg.f~U~'!!i (pl,;n.~~,Ice! 'I COB+ ]1001) . . •

'9( S 50),. lFu Ii d~.~l'e p,~ ~,drn~ r g!!:,ilt i'1iII1, ~ i,jiil< fO:HI:'!I~ ~,~ b""!~i rbt U I"lJ'&tlC: III c b!ilQI ,;u'Il1!I~It, CW' e:!!:~,~d ~~I.! I fl'Pall, HI II ~U!!I'I pliiftil,R'i'~ (p~M~~I~ '1Q+111~

1U

, (56)_ 'Fu ~d~t!iI!!liIJ ,0 (i:lUnUI:'lle Imow~. ~u ~I!J b<!,1!!!I, II! mp li;Snt'a, I~m'il. @ '!:;o'R~[lr!J!I: ~ tilt e)!iht~ti~i fiJi $ub,~ol ("Ian~~le i1l+1H) . __ ,.' .• ,

1:(57). I'I.! ill d~~~'~ i:h: I!Ion'l'~b~a. fM.o,r(i'lt't ~ t'if~Ptc "p'ht'l~-e loe t 11 ~,+ 115~

1 r 5B). Fu ~;!~~1,!: ,r~Jl rdil~'1!i bl!ito,",~i IIIiI pll:~', ~d, :dol e:!!:tcri'I;;!1" ,dill Gariillrni'!il[ll!. IlIqi<l1l!1!ul e!xc:enHh:, ! n nZl~ I .a ~;r~t,1il fl'~!II1 ~ n QI~ ! !1n~I~~!,U ~,ul)tltOr~llIc

(pl~Jlfel'e:116+ 1"17) -. ., •• , •• " ~9'S

i( 59). f ~d ep'ilin.att~ Iu I1Jd~~11l1 ::I:idu I ui e)l;fler IQr' de:

. d rami.,u aJ 1I1l'I!!I «(l,~_~~.~ 1lI'~ ~ii, iii'Cil~. ,i!! ~ '!i:QII-

:It I'W ~ti~ i£!I~i~,~iI!!'IU, fe~~ r U ~ ... h~lI'lI'~ ftt; ~fI~ Hi~h~~ji • 'Ii<ll w! f!! rt'C N!!1i.:l!1 c;u,; i'~~~ill'U~ in ,l';;on~U {p~[n~e'll!i 118+11'9) , . . • . •. ne

3{iliO) F~II!)dl~ ~ii ~>!! .3.fc:e illt"Q. r:n, d~n, '~~I"amidra, pem'lf!l de~~lr'~r'UI~~i!'ll~Uil ful1t[hr~id ~~I;i~ ¢lt~'~~ ,~j(O:~Mw,1 ~ (p,IOI!Il,~:I~· no+ l' :!~,) • .. Ut

e. fi.ill1ldill.~H P' re~abri~a~e , • • • • • • • "' • 1h

"(61). fIiIllldi~ilC iub Un j; ill lI:~ai!1i''''f d,~: e;r~JI1 !;4ili, 1F~I!H.zitiii IIi III bY'~uJ r I nu!"i. prer~ bl~k:it!! d~111 Ihe~~1 giltetl, IH~(Uiri"iliU:g f!'~: ~ii!lIder

(pla.nl!iele 1 ~:2+ 121) • • • • , , " • ., 21M,

1.4,

~62)., Ifgln~.~:~i~ ~I!b 1I~~ldl ~Mu'ior ile t~'~liAnili:li .• 1r~~Ii,~t~ ojjl'! i[!;!o(l,!t'! mid. frcef~blriat-c ·dln be,l:o·n'g;r'tti. ii'l'~tnll~tt p>i!l ~amil!f {pl:li.rkfdc 1H +1"2Sr. . , , . : . , . ,.

3(63). fund.~,le n!j~ lin llIO;! ~)!,thi'Qr de ~~,~m'ld~. 'ifIilJl12iIldi, ~ I n til,!'i,1 p 1'11111'11. UI l'I!!O!~~UiI!I! tRIjI!!~hbUi, !plfllCff~ib:fi€i:t~ !!hl ~e~o,m ~Implu (pl~l'!ie:ll!:l,:l6+ 117) . " • • • • • , , ,

1~.r!i"l}. flloll;II;i'II,ic Ii!! II 'lin i,i dl intt rigr II II ~,~rlm~d~, n!id iu:~ii!l jill t.~111I i' o::l!J .Ilql~ rii.,.c!I ,sl!!~~i .. n'~ tr,~· .f.' ~~u~J t!~,I:!i -. _p ~ d~ ~rh:i!~'e 'Q ill beton ~ impl ij

CP~~i"!I~~ 122:+,29} " •...• ,'

5{605). Flllidlll'J~c UJb I!~ 1,i"~xtl:rU.OIt Ge dir~m,id,J, 1"~"JliU,tl II I'll U%p 11'"u !.ohi rf , '~Ii l!l(~iu III ~ '!rl. ~I!!~i d~I!',. pf~hJ;lri~l.t~ <:li II Ig,~t,OoI~ :i! n'll'i.t (pla:n~elo! HO+ 01) ., .... " ..

6o(66,}. Ft!iid;lj'll~e ~!lb ~ n :z:1 d Ijjt~t~~,i" ~,e ~iii'ir~ mUd,." r~n,lc!~d: d~1i t~~.pl 1:11 !]Jjj'r'!'~fiIl,_ cu .~~qi~fl!~ tJrall'!lI,~i dille!. pfef1brlo!:a~e dill. hC~FII !O! rffiiJ~ (1'1 l.afl~l!il'lj 1 H+H3) ".....,.,

r. IF!JII1J~,!!!~ii ~~Iun' 'O::Cllnc'r:'~!t~H ;jl<m~~:IJ~:;uii! tn tell"~II'~~1 m1!~,rCl~"'f~,,~~:~e~~tli dl", ~,!.l ~ IlfQI' miL~U m~ !l'i,. . " ,

-; (67), FIOi ~,a~:~1 ~ 1!llb II ~ ll'idi ~x('~lrlo,~ :i e glj\l.midi i' Ireali;ud. ,d ~In Ibl'oc, (1:0::' 'IDetOIIii sl jiJ1 ph:rt,~ ,rltii tuifl d~ ~-et,Q'm ;i~'m!~1[ (pliln~I!I,!dH+l H), ••. ,

2(61) ,. ,f~.ilU:!l.a~I'~ HI,a till'll .lld I n,~!tlfiOF ,!litJ, ~i .. i.m id i, i"Ungt~ 4h btll;c:d .. b.t)l;!1l) !I1ilm,l!u ~I ~1I!,mtLIt,1 iii a !;o1!l~1l ~,rm at, (pl;!nl~1 o::U:;·+ 1 J7) ., • • •

3(1.,9), :Fiiil~.ml..ji III rmatl!, IIU ill, i~I~" ?Xt'l!!rlOf 'f~ ~i;!~ :ithl

Ilml~!!!rl!!l!r, III n p,~iii!':H! r'1 rnlln, P flllfd "~I:~~I!I dI! tI 41) ~IOln :a,fli:'t!:;i!I!: (fl'!<!:i'!f'el!!! 1'l9:+ 1 J'\l + 1.g0)

1 (70). F't1l!tdlit~ii !!~~Ii 'lid ~nll:!l!!'ttlilr de ~jr.ili,m idili. IL~" ft,rn;!,~fund:a!Jiei~ r,50 !Il' (p[ar'i~~i~ 14"1+1 H) 2(/1), Fill1,d,~~icIJ uu b ~i'il, i ~ t81"1,",~ dI~l-;dir'~,l'I!Imd iii. Li,ti r,n,etI ril'lI'd:tllJje~> 111,50' 1'1'1 (pl:an~,e;!::: 11 ,4] ~1.14")

~, FUNDATII SUS :SIIL!?II

~. FlJld:a,~li bcl.,~!!!o

'1 (72), Fll!lIlii~lll I!'ilid ~, ;11 b'liQ1~ ~I! bfitOI:l ~ilim p'l~ i:i 't;a!IIP'~ dli:; I"'mn,! ~!Jb n~lp' de I~'!l:m!lj (plafl~eI1!!14.5+ t "1.6) • • ' , j , • ., , • ~(73l FU!:l,d'l~ie ;~i,IIIM~," ,eg b'ioc ,de blliJtQml~i",plil, cl~,~j'l'!!!t ~Ie b,~~onl :!!iI'ilI'I~t ~i IplUUi;i! m!!'~lid,. :s,ulb ntl:!) ,d'e m~1lI1 ~pJ~ele H7+H8) ..

3{7~), Fgndlil~ iii rlg.~!ilJi. ,~u Ibli!ii<:d!ll ~e~!:I,n ~;! !lilfl'lI

~~~~I~~nc!!!~, dBDlIJtllln u'mi!Jt. ub, ~mp' mal Ib,~;I~(lri arma!t (iID'an:~o!,1 e, 1.iJ9+, SiC.) • • "' • •

"I{7'5) , ~II!'! d~"1.i,ill >l!illl~'!:f.tl!lollc b~tQn ~ rm~~I" :I? rl~' nl,a,tl'ci" ~,j;jb ~dlp d'~ b,c"t;ortl .II;rm~,t fj)lan~~lo! liS1 -. H::l) . • • • • ".. • • ~t16~" iFun'(!iI'1 r'!!i ,el;ut~',;;i, d D be~Q!l ... rm~t. IP rilllilU'

tid, I ~,~ p~'Flti!:. ,i'W b ~nl Pc d iii b~t>O i1I ~ rf!1li1l~ (j;lI~n~c~e Hl+ 1 !i 4) , . , . • • • • . .

'6(J!7). FIII'I,f,"~ie el~sdc ii d Il, belll~, ~"'f:YI~,t., lliJ ~I'Cpt c, ~~ b ~~H p. III ~ ~ ~WII ~"mn (1l1,arl~;;I-= 15~ + ~ M)

,(78). FYn,I'i!'I~~~!l:iup.,!'d '!:lit lI~'I(!In !l!rm'IE, s.ub ,uilp' ~illiil 1)!M:,gR ;U m~,l (p'ran~e It ~ 57+158:) .

8(19). fij;l~l!'I !!,:[il!el,J.s!tle;l, d ~ IUmllJl '~r mn, ~~I IP P~ill, 'I!:!~II,I! 'iiI lIerv1;l'ri pc:rp~dic~,I\u~ pc IIHIrlilIII ~mt~lr fIQ n d.~,~I,~l" ~ lib "dl p' .d" ~ut!n ~I'mil~ ("'!"'rt~cl!c 159+ 1 60) , " ,. , , • • • •

liCi

9{80J, Fft!I n,da<j'I,! ~~ll!:d ~1 ill. ti.M~n ilJr·m:ilt., o=:iiJ p I~d, .:J;O(a'!) "l ,IlC'~"'U II dl;~IP'U~'1I ~llJ P I. !!! i~IlIi!'~il i IJI~,I!I pl,ilici ~ fu IlIdil~il!!l, s II b sHI ~ t!I,t b~!QF'l ,ill" m!1i: {pi all~ e'i.;: j 6~ + 162} " • . . .i • ,. •

1: 0(81~. IFlii ~'~il~i~ el'n;tid, ~ e b;!l!tGiil IU milt. Ui £Ijl~,d." ,SQ'C~III f·i n ~:r~1!! ri !p'c!rIPC4tldi'!:cllllatrllJ !",I! IUllfU e pilcH nmdlill~l, ~i Qh,pU'~r. !lllIIlp:l dha;on;!I~'QI c ~'li~iT.!i!II·b l:til!Jp de 'b'liltOI1 O'fNt (phtI$'e'!e j 63+ 1M} .

2.731

2'16

1{B~), F~rI,d,B;,III' eh,~d~ldt. b'ewill oi,r""~t •. ~I!I ul~ill !:.:J,n ~i!"l ~ I N~c.t 1,Ii n hl!!,~11 b f,;r m,l IlIIlf,lltilli, .~.wl> !!In ~IFdc ~dlf'~ 4e IbcJol1 - alrA'l~t (phn~~h! , 6S+1'~~) •.• , • " " .• ,

':l{Sl), ~I'I~~~re ~h!it.Gdi. de ~!I~'t~i!I ~;ma~, "Ill 't:!lplii !lillil,nu 1'1 ~;1 rI!Ctl! ~!I!I! ,S'LI fl fottnili~ d E!l!:lri ~OJ!I ii. I~d:rld. ~rli H!liIU~l.m"";!! !!Iiil,.1, ~.!lill U[ii~ir '~iIJ. ~t~1 pl ,d II b,~tQn, ~I"'m~·t (jJ'ia,It.~el ~ 1607 +1 !,je~ •

.1(EI·U ,. IF~ n d:l~'1 B ~h,~;tid, .a~, b~t'OiI ",r'ifI~i, eu '~~I ~iIi ,,~ui Ff~i Ir8~d I i!'l'i~ ,s y,b fQ·tr!l!!i ~ ~'!IIflml!:i1 ~'II 'flUe, ~yb !!!In ~if ,!It .~,trliFlij !!le, beton, .Um,~1 (f'la~,~~[e 169+1'70,) • ". • • . . . • •

"'(85). ,h!JI!d~~le,eJutJd.!l1l betal'! UmiJl:. rli tll:pi!J. co·n'! i'li 1i!.1 IP<llI!IIISlDni all, ~I! b f!:!r m,i1idJII 'r'FIlIIi,,\, ~ub illl If!!!t I!!~ unp~1 d,t, bl[U I'I!'I'I'I~~ !'i!il'sp~~il !plilli'g~ "~J: (p'lar\}clc' 111 + 172) "...

5(86). Fumda~ie eIIUti~~, hi b~~I:l~ ,~'r!lU:I" ~IJ U:II,fj UlIII~'!lrl eJ rlCl!l~ r·:ii. ~1J,b,f !)l'i:'J\'I'~ ,Id I1Il ,;:rJ'nll!l!, :li!li b u n ~ I:r ,d,e sJ!!Up,i_ <(Ie ,b'e~iC>n jlnTiiaJl d~sp~lt] i!lrf\~!!bI' fl'~.a'llglo;. 17l +1:70'1) , •••••

Il~S7l, fYndii'~~c c;I!!~d~i!i <il1~d.~~on, ~.rma~, ~u dllpi ~t)llthIUIli '~nuuti!~I'U!" UJb ro~ml ,dl! ,grlflx,I, :~u b r'lI!1u ,d i!!! ~~ I p,i d,e i~,et'O'I1 ~ ~m;L~ (p'I:a.~~@:11! '1 ,'ill + 1 ?t.) , . " . " . . •. .

nSB1. ,j:un4~~!~ ~lla:i'~id 11111 b:t)tQjj~"'III1~.t. ul ti~1f! i '~lIthl!lt ililf:rli~i~~e, '$ub formii. iJI~ z:r'ilij:;I;~ <:!.I"'''U~ •• :!:~ II ~~fJe'~ de ~ tl;~ 1'1 d c.ibill(om ~.rll!,~~ (P.IM~e',e Hi+ 17~} , • • ., • • " • •

B(a9) " F WIIJj~,IJIfle 'eb'ti~i '~I 11,.~,~n,l,r!'ll'l'i!:t, pe n.d I~' ,,~.~er~,',' ~~ phl,d, mniorl Clc iflrolll'l'rne I.I~I- 1~(HJll,ii ("'ill I i IrQ<ll!~;I)" $U b, Ir'!::!,~ iii; i~ilpi, ~~ b CbD m iilrmat '(pl:li"'i'!ll,~' H9+ 1,8'») >. • •

~(\l'O), fUll ~iltie 1~1~:Ii~id, ,tI,~ ibll!~oi!!'n :II f ID;i(, pe rd'lllf gcn~rli.l ~!I ~:p,~t.e~ij fir ~ ,:J'ii:I.:t II1~a~1 (p,I;I,~~~~ oci IJIP"~ rei r iliSigrFi~.t)' u b rle~!!!~. d,~ ~~~ I pi: !!II!! bct'Ofj, • fm.:t (IPnil.n'~e-JI!: 1 ~ ~ 9- 113'2)

, O'5'~ J, ff"'r1Jd:li~ic ~hU:id,!I ii 1~~t~tI .. r'lm!U, pe faa'l cr' :I!~ n'et<!ll, ""II I:r 11111:1 mn'(;Ir.\i,~j~n~]. iSY j) f!!:l!l<l. ~~ tiitn",i,lll1!l!l IH!i,tQJH!rmu (pl'~~f!I,~ 1,83+ lS'!} •

'e, li'umdl~11 pr~fii!llrl~~u ••• , •••..• ~ • "

l6t

113

21'1

'Wl 2,), f:!!I1~~'~ie--'thjr.p ~tf~I"'rh;atii. dhl imebDl'I a~ m~~', p~ iil t'rl:i nUp,i 1l~,~r\!~111 Ii.;.- ~~ din b CI.onl ~rD1:llI[ i[pliln$:1!!11! t,95+1E!6) ." .. "

111',CICNSQ,lJD*R~ DE FUH'DI.WW}, ••• , ., . ,

1 ['93)" ell n~~ I~,d~reii r!J[J !l.a.~a,d ~rill) f!1~lr~ re3 ~I~:~i InH! ill ndllJ I,!~ el!:,I:~~ ~,~,t'~. pd 11'1 t lIff,m,a,c, ;,I'lil II:!CI:~~1 p,t 00 I :1I~ni'i'liIi Irn~i m~,r!'l ~~ !~.rk$e~oJ:: H!7 + ~S!l,l •

](94). e,u~oli,:lJ~ii"ili~ fil!i'i'.;!i,~I'el :prilJ:! 11Ii1It'n'pi:i:Mr~a p'~~.~!C f'illld~:~~~, 'Il):!i~~~ l1li~l ,i W n,!!'1 ~:II:IIP I cont,'· Rn QI! De!Hl:1lI IIr~:Ilt (J>!:u:I~:!lI,. '~89+1'90'l •

3(95), Cco 11It1 I i~lU'~a hr.dil~i~lj ,p'r'ilil l'iil'gittllJ bll~c'i fllndlli"I'L~i Ii!:~·i'u.e·~,~l! p.r~1) li'h1:i ,n .blilttO~ 11"= mat, :Il.~eZ!l~1!! pl!fl!:!J1 ~,!!lib, - ,ela

(1')1il.rI~e:~e l'~ 1 .,;_ 1'iIl) _........ .

'1(~6). C:O ~~!i ~,~'rll:~ fUlrI!!!I~~iel ~111'~ I'iI IRlrli~1!Ji hlillI!:~ 'rllnooil!l.tr~~ ~j~tcllltc; pl'ii"n. :Ii~~~,d l:jJt:e~I,e iJ~ b<~'~~ln •. r:m,at (,p,1 !rt~.eh'! 1"3 + 1 '7"1)

'1.5

-- -- - - -- - ---_--- _

,

--

_- - -

I

subsol

FUNDATII SUB ZIDURI

8. Full'tda~n cord~nue dIn zidirfe. sub zldurl Jio:rfante

, (11) .' fu nldCl'"ie' conti r:I U.sl din lifdCiri~

de c,ijrami'd,5, C'U sec1i Line dreptun,ghil.llarOl~ ,sub lid exterior de cc:w5 rn id a

Il)ssf iiniJifi OJ

fllJl\idCl\1 coontln,uil d,i 1'1 :idarie de 00 finn id~1 se felose~,te II1Uma! Jacci'istn.r.otli reabah~ ir. iter-e'!"!i\,!'rIT !1.15~ !l;C!I., ,ad~Qa Ii] car,e lI1Iillo''ely~ (lJipelolr 5ub1@irgfle se ani! ig ,eel ,p'liI,il'll 2.00 m sub ~alpa fUlnd'lJIli~i~i ln 'care f!Jnda~lilie reahore difl alte fi'ia'~ri'1l18; cum, or II de ,p:ild6 'celIE! ,din l~el!:H'! scu din ,pietrO, pot of,1 degl'udQ~~ d~ ,caire ,Qigentii 'ogreshti din Q,l;;ele SOllJf,i.

Acea~b~i 'fuU1da~ie nu este tosa irndica't Cl sa e,;ce· cute in temllll!lli i~ care pr:ezi:iilti f,Huicole de- 't1)501ri mari SGUI inegQle.

FunCilL;l'tia diilll l:i'd'.i~ie de cOnjm[d'a sa ~olos,e~ta ja t:QllsfructU faro :s:ubi!llol, in ge'l'1,e!l"al din lidiiu,ie portantd d'e clIf,(]iii'lidfi ICUI maxim'llJrn P+2 etoje, pentru pre~ILI.area ~I l,ransmUerea lei :5101' ail'llcarciirt!:Qlf d@ pe zid,u,lie exb;:IiD(n'~,

IPentfu r,~lil01IieCl!I fllJndgtiflii, se ver fol'olli c-ihrol1l'llz.i pline, die marred minima 100, bilne crse • .Ie IbullOI coIlitlJ~e, fc,ra conc~1i 1!,I!'iII de' va r.

Mo,rlicmd VCl f,1, d'e cilmE-nt, de' n'lClr~Q mrnimiJ M 25, e:etoii'lL.i1 ,de es'cIlZlllre' vc fi B 25. ~n IQ~ d'e DetQI'I ~e peote fo!osi' bol'C!.st morunL

La ifooHtarea f,um;lkr~eu ,ge vo t.ine secme de taate ,,=ondl'~Hle core se cer .s;atisMcldW de cmll'e orles tl!ln~ dQ~ie. [lotll punet de V'edere COnSinJdiv lie recomendol ins~ 'I;QI ICitimea .minima a IJloestei fundg~ili :sa ~ie de dOLlc1l oafQlmi:z:i h:lJdico' de: 50 em), ier adineimea ,ei Sill fIe de 1,20-1,00 m de le ~Qt1J1 S'OJ'lIlui, pentru fUfil.dC!~lile :dditnII'ol' e'Jtel'lfOCll'ie cde' c:onstuJc,tuilor ,Mira :Sl.lb~,o,1 ~I de &:1-00 i:m [peln,tru fUll'ldatii~i)I iidurllQr il1lterioQre dcoo ,din! clCI!eulsClu dotQrHii ceiQrlcite ~o,ndil'u Ie-SQ,'e spedfice Clioes;t,el detel'llIIIiin.ari, nu H!~lUltO C f;ld~l'IoCrlil'lc· m'li:Ii mare. ln eee.a Oe pri\l'e~te '1u~gar,eCl rni,f1imc 0 tl::i!19'!im'lei uf1i:ghiufLJr ct, IlJb core .!Ie 'lr~m5mr't ef'Drtu.rlli!';!" ececste trsbule 'Sa fu'e : tgl ~ ~ 2.

FUl"ldCllil;:! continue ,din z:idiiti'e d,e c-Qlr-@Imi'd,a eu iSel;,i ullile d r~F-I~g,:!lngl~ h.li a reil de ,SQJ b :zid Ulrile porto nm e!M~ ti!riocne de ,eoKllmiidll! ollie constrLilc1iid1or fam !lubs-ol <lJvind mOlCimum P+2 et:q.je .se OfilIa pe ,. un 5tl"01 de egal'uzifll'e ~,ros de 5-10 em, realizet dif! be-b~n B :25, bln,e nivelof, SOu din balQst marulf'It bin~ indesCI,t :~i nlivellot. mno['nte de pUlnerea Ilor In o.pera" • cCl'romizile vor fl biri@ udete, j.1l11' • rosturile zidariei blne ilmphJ'~ eu mortCir, La coltu~ne diidirii, ~c I\"CIii'I,ifi~4l!'H, ee $i rg iincruci,c:ri, • rlndurlle oriwntcle QI,ehJnda,Hloll" respectivu var fi Irlltr€1r'l!Ipte alter.l'lmiv pe!1ltl'lIo ~8 roo~,ll\c1 1'9'gatL.lnl d ill1i~re soIa" Pe fa~ 5. u p erl oam 0 fun.aaj~e u

(fig, 1 a) g (;i\'lr~t (u~i;loFllal'~tate trebuiEl' verifi1,oot:C (s,ClIY p,e zrd, in oor'lil:inl,llgniU] !It:mtulul de ~eporar@. 10 08~ ~~~In 30 CIi!ilI de(lSLlpnl nil'l1eh..!~I,M~ trQtu~ru!LJIi. 00 in fiig, , b" in ~C'!%ul pO i'1~ r:el (l i' iMll€J'te)" .. ~,e CIIjplioo un ~trlllt de egaiUzcre gfO~ de 1.5"'"2 em dilll mofiCl,F de clme'i'fjt !Ii dri~ult~l, du,p~ Y~~lr~" .' .gnlQli'Sol C!..! bih,Jim toict ~Q'I:I C'U u.!sp&rl:!iis de' ibitum, fUeri,zol (SUBIF). P,e $ \n:lltl.;ll, I d eo oe<gCi ~ Iza lie (.~ I;,IPQI~ gil h ~d fQ vzol!Q ~iei) !I, ~C (lpl iictiJ e Mdllro,~Z'oICl,t1e el(ll(1ti(;Q din douC! s.t!'(!t~ri diD C!llrtoli'l Il~ia~t(]t (CMOG) p~sl5lrat eu nisrp,;, tlLpi'te ~ntre e~EI, i1 d~!ibratl.ll' :s!.!po,rt,c'U blh.iEilllI topU: ,(numai diin ~oc in 10C)I,

ln cazul if! cere plOCc-SUiport CI para.O$Cim: pijlie~ r~lui ElS,te Inod~(.1m eu c;:;el rJn~lit ',5 em dea'llurpn], loi= 'l'a'l;u!YI 1rotuorului, ",OJ pui:eofl ~!.!!!:!te in ~t,)t'!sidetor~, ii [;ohJl~ilile Indicate ilnrig. 5, b, c. Pe~ite ~Itimyll Mllldt ~I hidroi:rok;!~iei este undrcot (I nu se mai tllpiio~ blHUll topH" pentru CI pr,even~ @Villl!'·duaia CiI~UlnBC:(lIFe· '0 zi-

dulu,i, - -

Zidiiria peuet:elui e»t@n(lr Sill execlJ:oo pe .' un 51ro:t de mo~r de ociment (pra1tee~i(! i1idrobof{ll1iei):, grOtSi de: 2-,3 em, _ MaiilQt eu f1i5iip mcnuli"lt': In I~c'llll~ ~idlNlizola~ ~iel ,!!l[a;s.'tice ;~e PQ(llm e:xilcutoo tencu!ala ~m~el'!!ll'!@(!!·

bil~"

Tot 0 ., b~l'!Ic'U,ia t21 I m.pem e-('Inil al (t1 id ra.ilo,ICl1ie. 'rllgi d ii verlii'c\Cllol) 5€l' ,0 P ~ Ica ~I pe "!5Qd ul ~i d!u r!iJ i 1~_Xl:B!riol' de pe f!lmaatle p ill'il Ci Ie eEl I P ulti n 30 "m. de!;l$'iiJI pfa ni~oehlJllui trQhJl'l,ru~ui.

Sp:r.e i Interior - !;ie· tOOl rnd pla.E:tlI.~ upon 0 pn rdeselil~ ,p(lneru~lJi. din ~l\QII"! de mcregl 8.50, pe 1.111'1 .. ~~rat fIItmmde IP) e~ri:$, g ro~, de 1 {] _, 15 em, p~n tru n.llpliln:tg !;;~piicllr'imllii. cure. este 'IJ~t:~mut p~ 501. lntre IPlaCi(i!'·~Uport ~i pieW~:5e. ilnHfldl;l ~ 'un SiUa'!.' de .s:aparo:re din hlrtle 1125 g/m"" sau din Cil;ln'!on :5'IJU impid~tm~1 !bitumotel, ;'lilY ·foUe PVC ,(~~ez~'t in continY'=!!H)Q hid,r.oij!)oIQ~ t:ie'i Qri\;lJ,Q!'lIttzl!e Ci.pllootQ pe fUirldc,lu,e), pellrtni Q impl'edlica s¢!u!"9lereo lopte'lj'l.!!idi'!;! e:i'm~nt din bettlll'l. Inolin1$ de liurnCir'so b!i.\to<nului ~l'ipIIC,CCl'SIJ~~rt - s,e PlUi!'I., .~ zldul elC,te,lo~~ .scilllduri pe cant; dl.:lpa T,niarir~ belo- 1!!IlI~LlII clilFl pi lil E:6 , sei'!'Idur"lil,e .' :;o,e!! seat: .!Iii goh,lIll rQ-n'lo:s iili1 iIl,lI,1'1gui :::idu~ui .' :!lie umple' bine' eu masttc d~ lbUul'lll" tunl a ~ nerb tn'~e CUI co nci,@(lui.

Tot CIJ mus'Uc fl~rbirrte de l'JutJl:Jl"Ii'I JJJ 51!! !J!mple ~,i 'golu t njnfHJ$ I e ,~l(h;mtortntrE! pleco tW'Qh,lQfiIJ IIU I: ~ ~ ~ i drei-lola~ta rrigidd 'ilf!rHcaICi aplica:b51 IPe seelu,

-t ~

~ '[)II F~g. 1, FUflldatie I;Q.r>tHnluti dirQl,z,id!lirie de c!lI1Qmid6. '~I!J rwe-Hune dr!l;!pttlifilghillJloro. sub :z.id B!~r!Ot de 'c:eilr'a~

mi d a. S eEthlrti(!l vfa'n~ver$iI;Il~ ;

a - ll!llW p~iH"~~ll~lu~ IQ niflreh:!1 L!'O'tl.lgf\:lh,li , !J - p'l~ IPCi'rtel~h.:!~ inQ'll'C!~ Oeg~Dpro nj'\fe!!;IllliMll,lQ~l!'!i. ~ - ~<;!r~'.n,d!~ ,hjjjJch:atl' ; 1 - ~t~t deegC)II-I.l!.l]Jnl!' ~ 3 - fllTlool[e ; ,4 ~ ~trrgt ~u,port; .'5 _, lfJi· df'(!~loJC!t!.;, .1;;:!I~"idJ or~oo.~~ac, : 6 _,I';!"fi.1t ,ii!., p.r~t~e : 7 ~ .lid ,~""t61i'I'M Ie paJil:er, 8 - ;~n:~uioliii !I!l~"\oefiQ!ilir!!l; Sl'5 l!i.r,d:r:Qi~~II;IFI!I rlgiga ''f!8<ntieala,; 1@ - doJ;!ip ilIe 'Di~um ~ n - csfu.lt h,Jrnci; '2 ~ j:)lliioD Uo~um :. 13 - bQ!.ro~ i t<l - rplaro ,:rIU,F)OU 'c:i pu~dio~;;:m f1011rh:enJhld.~ " . .5 - ,pi!lltr1~, i 1:6 - !!itrat de s~pojj f.::iI'9·~ fi" - I.IIrI,j:!IllII.

'U.I rO ~C!m lilJ:l"WJtel,

~ - - - -- - -- - - - ---- -- --- - ~-

- --- ------

- ------- ~--

FUNDATIE ,DIN ZIDARIE

..

DE CARAMloA

I'.~ ,~...A7A BID,

M~m m.:I>l.cm

15.MORlJlR ci. PfJlJ !l-i5(),f;ZCtr! 16.~E ~.B~(2Q...J';;'rmJ

17. SJRIff FIUR!IWf,ffMRU hU~ 1'£~ fNl~~rurP.~/"i'~' '"~ J~-SUFCliT e SO ~'ma11 1~FI;E fJ!RIDlIJ AS.9J .. fAl U9'IA ru ,ertw

2(}'rza...JJ,P€ TEWJf".:A(r"rc.'fg, ~(ifl;;m 21,Gf'I.1N2~ [E LEf4l.' Wtnl, LA 50· 7I)~llrite CU bilum

2~..1/L£4 ~ fsc!nat.'fi ~';ll.'te L,s)T} .:~.lMr.\OO~I.A r~~ de \oIlI.iea!

m'll ,ra"Chet ~JJ" 22cm

2..lf'rnAZ ::lS"\J;5cm

~~Iru.J L£}I.~,,,I 6~6~·5(l1'n 2fjJI:.~ ~'F'EfiliO'JR"..5 p!o lS~ ",em ,2'7.1E."R'E"N OC ~

I ~.... _ ...

f"UN[)A Tt4 00 ZJDARJE f)£ CARAM'/DA /lJU SE FOlJXiEsrE iN

.. lEFfflJJRJ aJ rASARI' .lNE&ALE '

5c1:5

20

FUNDATIE DIN ZloARI£

DE CARAl'1I'"

1,F~~ ~ DIN 11:'/f.RE tx:

Gtl_AA\1m~ i'I'lma~~tvr.i ~LI m;rtr mt!~[."."'·;M2S 2,f?1~it.J;,J (X ~ B2S"'~ .satJ lHfaS't J'l'DftJIW J,t~R DE EG4L17.A£i~ M5I'J"15~ I ~.J'l!!ii ~t cu .Mo.JfiI taiat (4")-;\j)% bliu.m .. 5()-3fJ't. t.raritirll} ·4, ~'lQLlf[IE EUJE'f1Ct. rnlZlWTA~

LAUS:f,- ~I"m M~·J.g,.. ~fmlJ SMlRTAJi! OC Pr.OfEGlrE A r I'.I:ROJZ(Jr

LA 1]'01+.:<'-3('.I'"I"J •

SZlD E:X7f:!JaiI DE ~~~.5l:m 7. rE.~ gxrm'OliR4fii.2S-fJcm 8.~!£ PJG()ff5iX':WI*,,-f:\rn !}'OO[' OC e.rr..N''#2cm l[).!ROrum oc J.iSF/V n..iF<fIJ!!lr~a3cIrJ' :'1.FUl(';ii fRfifr.JlFl", B 51)'" $-ii:Jc.-,rr ~2.fiRl£ IfflAn S£IU nM.i£ PC V O.BIJL,4.'>T il44Rl,,'NTI"It-If1m1 r4.~ ~ABFrfCAr.i. 85(),

rr~ic<l1;i , 1C"'?4cm

RJNDA rf4 fiN ZfDARIE D£ CARAJ"1fDA Nd SF ~OLOSES~€ "~ nrR~~ NrJR~ .[{J rASAR f

fNECALE

15.,AfJRfAR oc ,PJ2'A J'Iof.':(J~;;TI1""-1i 16,FH~ l£H1..m, fYj.I:l' .. :';![Jtf!nri "..srR. FlLrnANT P£;vmtJR'r..f£FEA

Ol.ffi.AftI1AJI~'errPjJ;I. Vc.m I6:R.A·~ -sl.Jpcpr f]SJ",lOeff!

~% t.N1.rtl'.' AsFIilAUlipdi

cu tltl;.JJ'fliI .

~tlIW..AJlE"fIF,;RM'r.4(fr.,d(lZ' ~0I1.I zgtlr,;J,.:.6-&:m

2'l.OOINZlPlRE f£ l.ENN ~~:tm .. t 5iJ-fOtm J t.ipit~ Cll M~1' 2DJ;.1PfA ~!1IC;YdAri ~

{u{~ o!'2"Jo'ri W

;l~ rn}'rA t!b. !lZLl~ din rwr;itef Lu' 42D'1l :U.F£r:!</AZ ~'~J51:fJ'1

tS,(J19LU !..CMIII W'(; at'

, 2(j'l'CNOI.L.!{tlLA ~~-2tm Rlo!:.Ml;J'I'E."'· DE r';ll'AP.~

211

... ----

-~------

'2{;). Fundoti'e' c,onti'nuc din zicicrie de piohcQl 11I0tU rala bruta"

cu s:ecli~Jf'le dreptunghlul!C!iI'a, .sub z:id QX'ilerior' de ccir6m~do

IFiUncaliu CDflItil'lu':]l din :zldiilwio de pi,0I1riil IlictlJral(i b,rutd' e~te inldic;~til pentru C;@instrl!.lc,ii.~e fon:! cSy,bsol,c!l.l !'tru~'hJ~O de re!i!i't~n'~ ~i~ ~idEirie po1'lorntiil ~,i {Dvind !I!'1Clpdmu!!f! P+2 etole. pentru prer~cm=a ~I trl:i!n~mite· rsa I'e ~!idrn il'lc.o rciilr 110 r de' F,lie' zl dlJ rii~e e.xter~oo re,_ IFa· lost~c cC::i!l.ste~ '~LJf'I(:ictlll este Yn:s,Ci: co!:\dituonCitii :~i de· e'li:. ten ~air! C! prc:pi elreCl ~ !;IntierlJ I u~ a U III e~5ur.se de preeurare c pietfEli pel~tIru ee cCE'osltl s~ l~oaliC Ii o,b· ~rn!.!1ii in conditii eccncrnlce.

fundClt1Ci! dln ,zid·arle de piahil natumle brutii 111,1 este ind'toot6atuncitlil'lld 'be fiEl'l1LJ,i in c'aree~te ~mpla~CltQ pfEI,zlntEi pericQI detQl:;;tiirif Illl;llri ,:iM::uJ inegal1e. IPentru OCH'II~tJi'ililC1'ij ~fo~izorii nHJ OOf1stji'",ucfiij U~OOr{j (do exemplu din leml"l) nceste hJl'bdliJ~:ill ~ .. ce pot @Xee!JItfl ~~

- useet, fQ,~a mOnal' (an1mr::(:Imenf@).

Pen t rLI. Ire a [I ~XI MOl f !Jjl"lda~r ed se i/il iToJos.i p ~C1M:i 1'10,· hmlillil bflUltiil de forme ne~eg,ll:iIlg~e. prov~Fliro dln Cg~ dere sau e:d'f1iJ:stl i:i"iin glliia dUdilor ~ ",oeostQ tlrebuie.:;;o fie cit mal p~tin pm'OlllSa, :5.0 fue l'iIegeliv!l!! l\ji sa r€izis1:e- lc co:mpreSII.lM lie ~ 400 d{]Nh::rti\i~. Mo:rtt,nJ.lI It~ fl din drll'l'ent. eiment-loIIm >~~u ~UI V.eIf Mdro~H(: de mal'co minfmo M~.

~I'II eezul in cril'!i!,fu!1ldctiil'e ~Ie piatrii se executa in sol uri i r!I co m !!le s (!m nel eO:l!a pre~e 1'1 to u M r' .ope S lib· telrOl'le' t::u IilctilLlllle cgre,s.i!la se l;I"ofollQS~ un mortm CLl odQOS detnu, Setcfiul de' egalh;(ue '1(;11 Ii 1!3 25. In ~[lC dr:: b l'!'icn i ~ poate to~ olii cgl(Jst rna ru nit.

Di nle:l'isiQI'IDIfI!!'I:01'i1:tru elJiivi!i

t{ll rOOif:l(:llfOa h,H'Ildatie:t s'e 0;0 1'[,ne seama de ~OQte cOiilditiilQ CEJfe se car !50'tisfocll;lte de cilt!l'e oriGe fundClI~~~ D,in punct ~e' ~ede~e cQndrUlC'U~ se. recomandQ

in~a co 1C'i~;lmea minlmCi 1r::iJ Qce!Ote'i£unda,li Sid fre de ~al}-]Ocm P/W1ltru ~ustufIlereo z~durilor p©<rtcmte e!(~ ~!!<riQgr~ olle oomtrll;,!~t:iilor n'lrC! :;ub~o~. ~i de leer If)l..!tifl 00 em pentrUS:U.!il~i!"!ere(1 zidlJfiior ~I!'rteri()~re. Adincf~ mea de le flJlt,a :5oiluflUI, pentru hJl!ld~t]ile mre H1Sfil'll, zidud ,e:dedQof€ 10 OOristuictHf8rll subsol, Yll depa.~; ell eel putlrn, 20 ern [ldiru:;ililiie~ min~mD d,e ingnet. ti'rilind seama ~; d,e-mote It.e~el(Jbe [:ondi,ij; cetrebuie ~"ldIt~ in \liedoere Ie stalbiHl',M e.ore~ die hmdare. SUC! .lidu~i[,~ lnteriecre, fundQlii~e de pilatr.a 'Y:or (]ve~1 adifllcimca rni!'Irma de 60-80 em .. Valol:Jlrea minima a ttilflgel"ltel I.In- 9nhJ~ui r.t s:ub ccrass trOinsmit efolrtui"lle trebui~~Ci fie: ~g'Q; ~ 2,

'II"IIl'h!,,!!Q'logia e:I!ClwtiQii

Funl'da~ia (fi.g. 2" 0)'50'1;: Ciliq:ZQ P@ '. IIHlI strQtd~ ~9Qlilare" groll: de 5--10 em, rE)all:ZIClfd~1'i! l'1i~r,P, Ibalast mlirun~ SClIU b~ten d.e mCln:::6 B 25.

L:l1 .. reQiLt!lre:QI~·U!ndtQtIHor dilfl ll:i,aiule' de pi;;!tr~ rHilh!l'i'>old br'l.lttl. ~~ \lor !"e~ped'!l ttlict'i:1riCi91J1Iile spec::;ti('e ~idal',i~i!Qr d 8' p,ratro.

P'e ic1g 5up@rio~~6, !l:Jr'lromClla, aflJ~dC'ltiei {aau pe .' :lid, 'in 'cQl'ltf!1u(u,ec s~rot;ul~Uli de sepa~ore, le eel puti!'! .3Q ~m dcosupre nive~!.illh.!,i 'trotuarlul'ui, coim fig. 2, b. tl!'l ~C!~""~ pt;lrt~m,!)~or ~naf:~lt,e) .. ~e Ilpli~Q un 5.tmt de egQllil(m~, gros dli8 2-4 em, din m,gr1~r de c[,men'l. dl'"j~~urt ~,i. dl.tpc USCi:.olre II ~HTI"rs(llt CIi.II bitum t&!ort ~HliJ..i1 eu su~p'~nsfe de bltLlnl iillEl,riZiCIt (SUBIF). Pe stratul d@ ego IRzlJ I"€l (Ii uport OJ I h ichQ iw kll~@i). s i2 I~ ~ pe~te C\Ii h[itllJm mpH (Pr1Ii'1 pl,!ncte) hj.drQ'iwla:~iCi elasHc:Ci.

ln OOZIJl~ Wn ~me plcu:::.(]~supml OJ pardeselli partemllljli est:e in51,Clta leu ceil mllit 15 omdeusl!jpra nl'lei u II".! V trohJO ru hoi i I '!IO r IP'IJ~eQ f. lue te in COM! S ~de r!01l,ie ~i !j;()Ilu~me indHc!l!t@in F!';!. 5,. ,1" c.

ZidtlriCi per&toE!l,ui l!iderim, tencui::;llo Impermea· bi~,~ (hidr'oi;r;~ICJtri'J rigidofi \ier~kalld~ de pe oodui zidull.!if e)l'iter~or co ~i p ICc.:HlJJport g PQrdose,li~ pade. rlulLlP. ~e vc'r ft~eC:!1.J~(!1 CCrl~ormh;:hnoloEliei 161<PIill~d Clrll" ~erio,1' pe'J"!trlJ.JflJ!'Idu~ia c:ofltintl~ d~n zid<lrie de cclra~ mi\ii~.

P'ig. 2. funda.l!e. c:ol'ltinlU~ d~n z.id5de de p l~tra n~'hJrCllll butd, eu ~Iil(thmliil d'rep~!.lIn9hi'ul~ra, ~ub eid (lIj(~erior de ciJro...

midb. Sectiune tTCm:s.'\o!'e!r~oIO :

IJ - P 11lJj~C! ~~~ r~~u'l,.. niv",h,ll tJrQ~Jl!"'W~ I u r ; b = Ilno.t;c pl]ihl~tl1u~ in til~<ilt! dec~~ral n Iv,;;:!u· Ii..!i trO'iuOf,uh.ii ; ? - tc~i'! d~ f~~daFc ;~ _ ~tr.o:t !:Ie '89011lun!ll ; .':I ,_ fundc'llI!! : 4 ,-Mr(jl slJport.:

S' - hid r'::IiilO kitie ella ~ti'~.1i cri;:;<I<nta 1.0 i 6 - dR:l~ de PfTQ,teo;;~ie ; 7- 1:1d1 e:d:>;rior lo parter : ,8 -ten· <=ul!:,15 ,e-)!+;:-riQQ~ , 9 :- 1\io1~~ollli:lIQ~e rd!)ldii Io'!!rtl C:ClN~ : Hl - do]) de III ~UII! • f1 - (I~fClI'l lu mllllli t2 - p-l..:a;ii tf'g-tUor; 13 -b.!;Ililj.lit ;t4 - ~QC;CI suport a pa[dOOE~li pllrter~lui; '15 _ P et.Fi,~ :

M-stNl t d.. ~'parc n!!; fi' _. urm pll1ltlll re C>t:m1-

~oii!dllilffi, .

22:

- - -- - - - ------ - - ...

NoTA: 1l!iJ~iio~!L Iclo~e~l! II! cM'S-frm:!~ eu roo:.: 1"'4{JM:i~

~H[jrt\1JlJ fDlasit ~ de all'Eflt.

='~~ varlii:ifuh: ~e @ilJll~S~~~~;i~

FUNDAUE SlnPLA DIN ZIDA_R'IE

. -

IDe IP~ATRA NATURAtA BRUlA

,1) TENllM.A EXTERD'loRA .. 1,!I-3Cii'i ~"WI+--'JL'':_~--_j~I't-

Q) HrntJZ(l_M1E RW soclu,i-fi"m

j') OJP IDE BlWM ~, 2c:~

4) TRI]]lJ!Wdn ll'Slnlt lurid: ~,~J,c.m

(3) FtJU:A F'R~MI[$s~i1In:J1uit~!

,,§_ ~T ~tof "I &fI~1T'I F,I:&J

J) MJR"I:AR MSO ,~rnI

, '":' BOOC1.IRA PR EFAERI:ATA [IIi,( an, 1150 f.?_ sm~~}j{~~~~1

:lD'fLtJMflA BCHD:..r.II 835 -2-~CiJJl

'1 2D D.tERICR .. J1'cm (11 lENClJAI_A JII1tR(:RA ,.11jIELU DE l.lt-1N ooem

lb;PER\"~Z t...:CIlI

~ilDl Fxr -R!lJI .. ~rllI 1bJRlRD~lA FN~dlnplr.:l 'PFL

- ~ti[IJfirEl JQ.lIl.2,2011

lI)Ft..&i] ~ElUN ~-l'Crn lM'fSP FlN USCATf-t:Ji:l11

'1,2)F\,AJ:A SUPmJ B50~DJl1

'ill' HiTIE KRW '51J1JI'dr!:!F('V

'If: S1iPAT Fu.mtLNT...tI'lft:if1 ~~ ill, MJf.l'r~ ~so de IXllfi 51 proiMi

23), I'(lrzoLATl 2srl'ntilJi~.sro'

, lStFl111.¥1l titum

Q{..J ~lIf\UTf 1lN f:1t,ipJ.. N~ Pru1'A

I I2S"JHJ- 11ll\j B$:rtm)~bc~ S.(lrlll

sc. 1: 5

2S

- '"

sc.1:'5

- - --

- --

3(3). Flilodiotie continuE! diin .z]dClrie

de pigtn"i notura~a bll"~m" in el8Va~ije,. ell tJr~IP~~, sub zld exteri (I r

de corornidOi

I

CI] ,~j hJll1ld c tia C!J !je~lji '1.11 n~ d retP~Uf1l 9 hlu ~gI1"5. fl!lJ n ~ da~i~ 'co !'I!,ti!'lU 0 di IIlIzid·Ci ri i1J de pi Illtrtl natlJro Ilg,.'1;) frUita, ln el'!!'lltilUf), QU lrep1ba, e;s,te ~!1dk:1lt5 pe-ntl"UI CQn~t~llJ(;'~lj~le !I;;::!I ~tr!iJ:~tur!ili .de re~jis-tenito din .zidolrie powtOt'ltg ~i ,c"f~!"!d maxiimulli P+2 ,atC!t~, P~"tl1l1J p're~luC!reC!1 1jii~rans= mitE-roo I!C! sel 1:1 InQi;lMirUor de Ipe z'idunle !':.:r.terioo~, IN~"E!si'ta~ea~eaUzO!rH ~JIi ~'~ept:Q' ~ste impuls'!l de' p,r@~ :llJo reo ]~C6IfOili r flo r co rls"tnll::1i@i otunci dnd ~ ~iti mea tti!lp.fi ~uI'HI,~~i@i re-zuh6 mai ITHlre d€lcit l,atlline~1 zidUlhd, pe C(l!ll1e i II So L.!iisli M. CUI 35-45 t.m de necare ptHt@ I] acestuia,

fo~oslr-e~ Clc!edei tunldlg'~i~ e'ste' !~IS!l\ ,t:Qn,ditiollulita ~i de e!i(~:!i.hl!fl~ in .llp:m,piereQ ~ontre[ryhlii (:I ~Fliei ~,i.me de pI"O;CJ~urar~ II'l! pi,~t!'iei, pentl'i~, co acsdil,ta ~o pO(:iltn 'n obtilll'lU:l!5ilf"l cO!"!ldli'~ij ecOilcJ'I11 ice. Fu ndefl,ed i II'Izi t:iil ru,e de p~Cllrf:i I'I!l;!tu'~ala bnJtQ. Ill'I erevcUe, (:;Y!~ffipt~". ntl este ~ndic!J~a atym::ij otnd ~rel'i;~1 inlcore' e'!ite alfwpla~ ~:am p.re:Iirllt.tii perl:OOll df!lIiI'!'iiri l'!'iiCUU SCIU ine,gole.

MCl'~fiiale f.g·IQ~df,c

,PelnilW !reali"Zorea f~l'Ido~.iei ~,e vcr' fo·llo~i 'I;!eelea~i m,citeri ell,eCeli llf! ee ZUIJ pi'~Jl:ed:efiit

La re{ldi~~rEl(:j fUIiII,dC!!Uei .se vo~in~ !GDffi!Jf! de t,oate ooooltme cCIII\e se eer sC!'t~!'5facyt:e de ci;]ite orice ftll1~ tlotie·. Dilll'l fJl.i!li'Ict ·d,evetie,re txlii'i:!'lfuctiv ~.€! MComGl,nda ii'l.~o 00 IllI!irneal mllilim,al iJ CI!:el'ltef fundo~ii sa flE1' dti! ~ 1 ~O~~40 em pen1f'U ~u:5i~lrleretl,~rd~Y~ilI~r ~~~!;fi~me (I I'~ QQI'iI s'nn:u:tJrilor 'farm! u:bsot ~atim;ea soc h.dum ill ,el e~ Y(l~te :lIe lIIe~m(llildcCl n die p;;i 00...,601 em, mal' ~&ti moo l«lptjk~r de ~15-20 em, Inol~~m'8C!tilllj!:pt~l~u' fun;dl(i'~iei !!ste' lindil::Cit aii c1uprinsa intr:el 40 ~160 cum. AdlfH;hiiil@O dill Ie feli!] soll'u~yi~ pe'r:ltrlJ fYnd'li:l~me d~ piQtlifQ~ flQIil.I· ral~ -owutii ee sllJis~i i'I .Iid u ri exk:r~oe! re 1(11 cO!l!stffiiletw~ Iiii r,g ~llb5;Q1, va d'6p.a~i ,CIi:.i e~11 p,utr'FI 00 em adi;lru::~me:!! mirn,imol de· il1lg&i·et, tlnind dJesigllilr .sooma :~~ de taCim &eil!el,elre oo'ndir~iill care t.r,ebu Ie a-"IIIJ>I!:e in iledlere 10 .sto blli,reol 00· t~i de fu,rm d'llire. V -;110;:( reI;! min iiif(,& ill !,JOg h i 1.11 Ld~ Q; Sill'b ~Orel;e, tra·n:S.m~t clor.l:urr]]el'r:a,bule· sCi ne~ tg 0: ~ 2,

T:ehIilCil.ogi,1J exe.:ufiei

Furli!::I(l~io OOJltifl!iJ~ din ~idCirie depuotFC nauuflolo brutCi, in e~eya~ie." cytreptre.dl(!! 5!1!!b ~dYrn~ e·x~·~iodre d~cillnTlmldo CiI~e con~b:'1ticSIUor' fii!d subsol (figl. 3,)1 ~'e C! ~(l~5 pe ilJ fl • strat dll<: ,ega Ib:fii re g rCI-S. de' 5- to em, r®hat dl['n nlsip, bok!st rrianHilt sou Ibe'ki~ de mairco

R 25. '

II'I·o.fnte de pYrlereo jllll 'cp.ero pi,etrel~! s~· cUlrola de ll!1Jpur~td'ti ade~nM-, !>e ~thbe!c ~~o; I:!li ciOC(lHLli dee.:vent!JJC!I le~e ,cioc:u ri~i s e lId~ CIJJ (I pa. .~ PI etrei e' SB a~(lzjCi CIJ m'7no,. mtf~1 ~hcit Sd flU '\!'~nCi ~rJ atingeu 11J'ii1!J cu glfg. P~€iltrele din rt'f'ldul li.!rmlltor iG a~'IlZal pe IJfi RI .. t dill mortar gfg-ide 2:-3 (;m, RostlJd~e vertlclJl,e wdt aitel"lIIliJte Uesl,lte~; ele nO VOt dep6~i ero,sirrloa diS

2-:3 ernji :S~'_"QF umple bine cu mort~E"~nd'Iiil'::iCllit alJ mhi.trr:a. ·O~hi!ld~e: ~noi fliIiOr,i dJ'ln.tre plelre s,e I(Q!' ump'lc CiY mortl.':1lr iirll COnli' ~,e v,or il'lldes(I pietre lmoi mki. Dl.l!pEiI .. e~~utwsa ·tCiI~ii~lJndaticr .. ~e mOI'l~eaz:~ PQIlQuri de cofr.::!j l(!t<l:ro,I'e PQntru 1~'~~lli::l!aweo beptei ;1 d:U!pa rn~ t6dreo Ch':@~{8l0 .. ~@ rnontlftGilJt] potIJoillrile ·h::ltel\ole· penh'ilJ rec~I:lOr@al ~odl!JllliJi ~Ir! ~Il@va,~ie"

DUPOi '.' decDfr~wJe - ~@. Biitl1!C.Ut(j 0 lImpl J.iI,~lJiIirl bins campa eta ta, un nr~ tlJri, r n ~p(;i! ~ii led intJle f undQ~ie ~ i ~N:~ ~etJl:i sopCiturii. Lo c:o!turile d6d~rii, pn:!CUl1fii $i k:l rn,c!Fuci~olri ~~ ,rolmif~Qg!H ri,fldl~I1TII'e oriz~iIlimile de piQtJra se vcr intn:mJpe alt~rnat~v !'~olli:j'!'Id 1l~tfel le:9lg~.e~ tcr pe ,",",I,e douEi di!'e<:til. Lal !I'(!O:lil~fGCl fllindotiiiill);lr din zidarie de· IPiatlil !'!atur(l~6 bn.!~a se v.or n1f.lip~tg dIe !QS<emel'i·ea tCNlte (je·leIClhe~eguli Slpe(;ifi~ ::I;~dalriik!r de piatra. Ii' Pe iat:ol SIJ p,eri oa,ro© rironto loc fun d'C!~i ei5E! opHc3 un stmt. de egllJHmre HU05i de 2-4 em din mo,rt;:CH cle' cimif!1'I t .• ' cliri~!:l.Ii tsl, diu pi:! U sica re, • (!1m ClIr ..

S,1!l t CIJII bltYmi. "

Ire :still h.:11 de eg 0 Iii It! ~e' (is U port oil 'hid millo I~'~'eil ill· se Ilpe~t~cu bitum topi't (prirl pUfI::Je) hidrcizolati(:l elC'!stlca alco~!JUa din doua f;,t"'otyri de OO.i'ton asf(jhCl~ (CMOO) presoll'ot CU' nfsip. StrtliJU'tiillo de CG iI1::onCisf~.I- 19t !l~ IliiP~~c !ll'!tNii ~I~. tot~inl lee in lee, . .cIJ bitWIII'llli mp~t (mo!.t:l!: bitll!.!'I'Hnos.), Fe5t~ u!timwll sn,~t a] nidro~ml~!iei este'~mill!Heol:: 11 fill Sf! mai aplioll bitum to;pn p>f!l'Itru 0 p,reveni evei'1lh.~,clcl aiuneca~e' a lldlului.

.Zidcrl:cr iJ,e-retlelul elCJtll!!lrlor se 0:llecuti! pe • un :5tmt de !T!9rtJ,:,Hd!ll c.im!W!t (prote:;ti1J hidroh",lg~i~i),

1n~ccll!l hid'f\O~Io!c:r~ie;i ,~Ir;U1:~ee se p~{lte e~eciJIkJ o tel'lc,",h:llo imperm,a·obi~a. Ie<t ~ !O ~rI(;yi~lo impetm,~",bila (hidro~~o~o~le rigid'o'lj'crti(;;'C 101) ~e Ofililica :~i pe $.ocl ulzi d IIJ h.!li 'eJl:t€lw~Qr d a p efu nd :;;lIjia lP inc I e cel pl.J~in ~I ~I~ d~~slJi~rol flih!l~llIJlluit:ro1tUil;wjiLli,

Sp.f\e i otIe rl fH' " SEll ml',llr,rulil pkl!:::~-i5 UIPort :!lI P ardese Iii pC!,rt~wu iu i ,confo rm t~h 11011 09 i ei e~p-tl~a an ter]or pentfu f~mdllti:c ClOflllim,N5 din Lid5rie dl:! ~gra,m~d5 ..

Fi~· •. 3. filJnd.Ellre OOf'l~:illlJeJJ din zLddd'B d~p iClIVfC. ncl y. lfgl~ ~mtt\l, .1111 eievaF-!1!', 'CIIJ 'treple, sub z.u:! exterior ,de

c(:Jr~mr.d6 .. S~tJU'!n~~ran!lvetsakl :.

1 - ll£lre,n a,a. r~ooort: ;~. -51ra~ die eggl~ror? ; ;j ~ ·fl.lm:h:l!ie ; " -. 5~61u .:5 - ~Irct nl~~ ; 6 - krd~_i~.oJo~l" !liI!:!l~l1cii eli lOrl· It!I(i • ., ~ 5i<Ol!t d~ ~rok!!!;;tit! ; ;8 - L1d iIt_d.tI!licnlc PQlr~ef .• ~ ~ ten" C~i~IQ .~lrtc-ri9t1rn. 10- do!" !lie :bi'tlJ!m: 'U - Ci~~~ t!.lmlllt:· ~;i! - Illm::(l, ~TTJll.11ilJ; u- hg~r;II~1;; ~., ~ pi m;1l .~UlJtll t ~ IXII· dOMIH' !);l)fl~F".ilul; 1~· -!:!):e~.I'i',: ~6 - ~tJ:et iile!J:!p':H(lI'(!;

jjl' - umplutlHi!l compcc,Cltti

SIMPLA DIN NATURALA

ZIIDARIE

__ _ _ _ "Ii!

BRUTA

DE

PIAliRA

~.Li:'!1:tlTI'RJ' ,::o.J5!F.1'JCTii fli f.l.!>.} P .. ~~- .. 5E 'm.'(;~ l'i CU I1CFiTAR Of. ·Olf~NI·.

;;::';r~,,"~;i. ~.~ -J i:'1'I ..

? I'H'I',I:>Z ... ~ .e m EIH!!m- ... ~"1 ~ '!l\!I HIIRl'hlJC M.~~

a I'liOO!J5ifALA PARCHE'- II. 11 ~'l!~ (I'D tllto::ATJ. Git-l1l,FI.I.IljDATI~ es IE 101,11,1 LJI.-

_~ ;.iiOJ t'lrf. ~'5 .~ ~;.. CE ru;.AFIE

I.' CU';liME~- OAR8A ~'st1Ntil1Rl ~GEIDTE}'l'2""'.<rn ill' W

~ ~!r>!;il!,~~1:; ~~~= - Llfill:. ~IJ Iil!!Tllt-l LA :.tI_7Q~m"Pl.II------~=>!..._-------.tRil"1 P;\F,iIll: ,I< rlnJiRIJ

s: ~TRnE Dei .l;MeJoJ",O;1 r~1I F~lJjii '" C ~ l

7 ~1ii!J!R1 '5toIJ t>O...QZ 'i' E. -a ,~11'1 (lzeulE ltf,i!ollc.l;)

'~', Pl,:,o!, 5100 AFlM~,T.I\, ~N~TFlUC1~~ 1i;\J 'I!I!!:r~,; "~ n!1'

u, .:0 <,m, PF' rII:)UJl; ,r!IIW,qa I "VI. ""

~ ~!Ei T!'!j~, ,'1'10 ~1J1 ~S'!R~"T FlLfRAt-rr ~ l'~~UIA'.~ ~NTE~H;;''i!',5_~ ~"1

!I, i 1'j~1 ~ PffiJ,ill:."t; !I,E ~,' HtI"IiI," ,'" ~·~em HitA:!JZOI.~~: '~"'+ ~ Mit 6IJluf.i

HO:tfAR DE'E~LIZ;\r:;:E MOO • .tl~"" DRI¥urr ~ .... f,1J~T O;j '!!!;rUP<4~f (HlI'i. BfNi!iN~

®~P~I;,!TI.':;:", DC! PJ~, ,fT, 'iN:>$JRA, mRI~~P:I'.W~~

@FUNO-tllt IJE. I'lilotl'lA NATIIlAl.A roaOAU,N~.J:,C1J MA:~e: .1'IE;!_L,!o.

llll~ret-l DE E(t\ilHloil,lilE B.2S '" !!I-U~"

17 Fuw.:.].'I: u;!gTV(I!'I II!lij, (t5 .~~ o:m)

,Ie lE(!Il;tu~.i pp.F,loeRICA ri. t..!ot::t!C_,ul ~:1.'1<:.C;.ftj

-------

- - -

- - -- --

SIMP'lA D'IN NATURAlA. liN El.cVArn~:~. au T'REPl1E .. sue IUNZ'lD tEX1ERICI:r.t

ZIICARIE BRUTA

DIE

FUNDAflE

- " -

r!!:~iJ; D:f:E~, ... 2 -~ em REllItI!Z ,~",~ ~,ft!

P!I~OO55l.iJ. PMtHE.T LU ~ic'lII "'III!.!~~I~ IfIfIl ~ ~nnVE~cm ~~. So ~"''''' URITI~ CiI,J. Bl"lJ'I ~ 9:1.Jl!1).~ 1!ii:I~',!;I~ 1!Io1~1{5.W R!1:,1~;f'~'i'} - .

l~ s.w MO\.OZ.64~·(I~T!~m!iM!dJ

II'. tJ".l\Cl BnlI' ,l,~..TJ cOI6tRI..Cml ru ~mA "~~;

l!JIo ~,~ ~ PE. oou,!., '.EC.1I'nl j ~l(n~ttJ • . .

i P:iEf~. ~!II (Off, !'S~T. F1i.'~!'!I'ifl T~~l,IAV!. !tfl~~II),!!iR' ~P"'2~

!;i'l'fI'Joil' ~E 1'R,j~}l~ ~,T;l,lI"'· :il:·;J,,~·nl Hm~Ol""ll~ 2C "'~r.o!I-5OOl~1 sm. BllU1-!

, MQ~1'!O_~ ~E 1~G!il.Jz.« N:cII;f:TCII1"C ~Urf §I

~S'.!oit W oollN '!AIAT: l101'lO'!o fiE;MtlNAl

,00 ~lJ'jj:jjl.. ilE!. p,~..,. Tki~mRl ClOl<'lPJlCfA,TE!' @ I"L'Nc,;T!~ Iltl j:>L~ml Wi{~iJ: MUilj, PUTl~

- I!tiR~A~ r>£~. cU M~~ "'~. U. . - . • i

@!J a£mH lifE EGAWA'iIE ~ ~:;;* !5~n ~m'

. (.'!OF' [;!E 1J;f~":i:'C ""

. '1;!I1I.U WE UEMl'I 1'iO<~'<'i~'~m

, oIl,5FU" lUnd'Jii'~ ~MT~ 3,~"'l ~ ; ~~IZ

E,l,io,Ji.,II,Sf· #e~mnl

sm", DE CJ. (om-DI) ,,,,~,'~I

..

~_'¥AiA Si![j ~ ~,I4,:l~ ~h~' OIlDCA,TA df.ll IAl~ F~1tJ)AJB E511E ,~~ cu ,r.tN. ~B~m.iJE ~. 1'AR1E ,~" :2iDAFllEJ

..."

_.

II" IFund~tnl ,continue rlglde die beion" lub zldUrii portante,

11(4). FundtJttB C!Offltinull rfrgida. de bEltonl cid,opea !'II ,

cu secliune dgr,epb.l!nghiular,a, SI!iJ b lid ext~ri'o r de 'ca ra miid Ci

Dstil;)glie

FI.iI'n'lId{l,ti~1 cont'inluei rigidoj de beren elelopecn, cu se<;tillne drl;llPtlJnghiu~C1lr,ii E!l>te il'ldliccm p~iltru preltia· reDti t.,g!'ls,miterea la ~ol (10 incilrcarllo.r de peo zldurile IPortollllte exile iiilo,a !"e. i il speci a I I'll cO'ns-tnu::Ji i I e C'UI' rnexim '1"+ 4 ~toie. A~Q'5tq sollljie condruce til mod "Iemijlocit, 110 redueerec eonsillmulu~ de eirnent ?i cal 'Cl'tar~ si a l~re~~lui d:fl! '(:Q:~f,Qbfilntndy...~e g ~ol"lomie pi'nd 10 40 ~B din masQ, de Detan.

F'ljJflldo~1 i:li CU' sc¢~1 u ne' ,ei !leptu 1'119 h iuku;ti se eJilScut'6 in ~9 eneua,1 'CitUIIll,I!:~ ~11'id I~Crfl mElD tl:!~ pU idle fl! nde ti e r! U dep6"e~'e 1 po m. Fundal'ia dill'l be~onl ciciO'f;l8an nu est.e,ins,a im:ficoiCir o tUlI'icil ciod urmecim ~HireQllz(Jt6 in tel\em.lrl c:8 preizinta pel'leol de tcJsor,li IlIg"; SCIU

inegoie'. .

P.antru malhJlFQC fi.mdC!itij;~i ::i'e fcloiSe,lte beton, de rncn::a I 50" rea!lirot reW c:iment P' 4[JO !>'au (:U clmei"lt m e'l:a I!J rg.ic M4'OO ati.lfl,c] cil'1d tn 'teren uilr'f:.s pE ctiy 1!i:1'.:ds ~CiJ p~Ftco I u I C(ll alS,,", P ra '~lJln d ~ti i lowsifi i;II:c,'c,fieze Clrp]3, agre~uve. Defce 'fundG~iille' I!!rmegzO rill. fi ali'!'lprlasll],te' in 'lerenllJri I.!fJlede"su '\10 fO!05~ Itli Ii\~CI,nlC!reCi betol"wlul <lIme-fit ~'I!II I,ra:s. IDClttilj~1 de dmeM va vi de 2BO- 3CiClrlkg ciment/llflrJ beten. 1n ·'Oeton se VOl" 'od'ullQg, bullc-vOInl de Ti'u. p!gbiil brum S(Jli spelirtuJrrI din fUi'id,atlil dem,olate.

Dim:e nlioHU'IIQ !i:CiftI·tiry--aii,y,i

In eeeul in OOi'e' nu E!!list5 ollte ,dote rezy.~~nd din lOQbe ool1ldi1iil~ coarct 'trebuie $cllisfa'i::\l'te de reEitr,e oriCQ hllnda'!~e. clill1 piJfid ,de lIIeder'e ,~on$t)rllcti'Y lii~lmea minimO afUf'!doftei eenfiaue rig!de de b~toril ddopeoJ'l ya Ii eu 110-:20cm mai I'I1'ICI~e deci't. 01 zldulu] pe C(lrs 11 Sys~i!'l'El'. rtlspec:,U'I OO-(l(I em ';Iub llidulfi18 de 0, cero' mode ~'i jU!iUdtote !'i,i de mlnlmurn 50 em :sub c:ele de 00 caromid6. Adindmetllc:atei de hmdareva r,e2ulla din CQWICIfe!1l tUtll1l'01r ptcbJle!lJlleiCHspecHictl (:Ofe 'se cer

~

satisfac::ut~. lin, prlrnoeilPilJ. adincimel] tundcl'tiei va fi de 1.00-1.20 11'1 sub ~(lf.Ol tererrulul de fUlldar-a" pentm fundc,Hile de:5tili'lcl'te sY$.'~inerii ,~ldurilcr e-xteri:'ccme (llll,!.!! cornstru::t;lilor farol su'bsoll ,~~ de 6(D~110 ern pen~I1U ~el'e cere !ll:J1!ii'~inl ,iil~diiJrHe' tnterlecre.

'=,hnol!o'lJia _ecu;ti:ei

flJnd(l~iCl !(fig, 4, ,cd $~ rec,lil:eazi in moduli u;motor : ~Ii'i ~Ointl.!ll de 'fulndc:m;i: • ,s,e toarna Sii.io.t:e.s.lv un prim :strot de ibeti::ll1 gfQS de ~ 25 om. ,It iridesat biln<i!l t:u m,olilull apol se toe'i'na .stra,t;llrii de ~ '20-30 ,em grosime :b8t'01l1, in 'CtU@ .' !i@ inglobeCllo b~lo'valili ,de riu, piaUo b:nda ~iJU ip_Eirtlni dh, fl.ilndal~'111 demclCllte. in p,rn;pOl!l1ie Ci9i pin i:l ~I'I 3f':fl1(J'

Ag fB:g'!;Itele mClllrivol" fl asde I inglf,olbaw bl m(ll$Q de be-ro!f! incH is,a li'Ju lo'Hna in COi"ihu::t dlilrect ulI'Ilelle C~ cltele cl Iii;! I) di51[J1I'l,J5I de .._ 2) em. lHtlmwl lIitra~ de' b~t~,!"I, '!;gr~' gt;Op~rO pietre-Ie, in·globate. trebuielo aioo

e gro'simr~ d~ minimum 20 em. .

. P,e fl;l~ 5uperiQon'\~, ·orilontal.JI, afrunda,hl!l' (SCI!iU pe zid, in, c:onrtiIlUG'Ire<CI stra,tululi d€i sepaMfe, I'a eel putin .30 I:IiiO d@OSlJprD nill1!!,l'ului trotuonlillii,i" cal in l.i9, 4, b. it" ~QZYI peate. alo· rnan~CI.I:il:) • sa aplica IlIn strat dI@ e.golilCJr!8:. '9'ros de 2-·4 em, din mOj'~i:U de oj. ment ~ drl~cil.!lt ~~. dupCi l,!'5c;or~, - ernersat, Pe ~tr'lJtul ~e e;gtJli;r:ore. I(SUfJOrt QI hidroi:l::ola',iei) " SEll lipe~te eu blUlm tapJt {pi'lriI ,pul'llde) hidroizololirCll el,osUca eersf,o!rm Ul,hl'1o.~cglei ,eJ(puse,

111 easul in c'tlre plaaa s,u~ort ill ~C!roiJ:!U!111i parmrulul fI!!lOO' lna1tnta eu eel rnult 15 em de05LipI'CI nlvalul~i tffltUt::ULl'lul, VOl' PUlQil fl l'uClte, in ~:n.srderia1j'e$i ~ol'IJtiiiI8 in.di,eat@ in Ilg .. 5 fl., c. Piene u~lit)nnl'l!.Il .So1rat all nidr~i~g'~(l1iel eSite indiQ;lt g mil ~~ gplil:lJ b,itu,m topit pelltlFU a pf'liw~nl 8veJltuo'llll ulunecare g zidull.li.

, ZidilrlQ pere'telulexteriolr ::it!' e~Ii~larta p~ • un strot de lim,O,rtal' de ciment,<ipro~.;I;'d"'hic:llrni=. ::I'aiie;i}j 'gros d'e 2-3 ~m ,rec!lb:at cu n !!,'pmcmml1, In II.x:yl hidFOiz:ola~'le'l e'clst~ce $e II'QQ't'e ,ex&cuta Q '~l~n.(;!,Ii~,li lj'1fi,p,L':IrrneabU'a.

To:~ 00 '. 't~ncl.I'ra"lla lrn~Hljl".mQabi~a (Mdroqzo,lg:tl'lJ Fi- 9i_da ye~i~QI~) :~e; .9."PllirCC fi pe ~oc:.IL.i1 zidl~lliIi EloX .. ~eiior die pefui!"ld(l1H'! pRill CI Ire, cll'_!. p u~i n 3IJ reim dec supra n I ~ MOe II u 1'1.1 I tmtoo rul'ld l,

S,pre liIII1t'iillfiQf • :i'~ tOog~,!u:'i1 pl.m::(li-~U1port (j pardoselll perterulul, (lonrormr te~n,oJ.o9iei expusa Clnt~ri(}r , . fUlldc~'!lI c:o,i'iIlii'ilJa din zldar!e de '!I;(!u'olll'lid5

F'ig. 4. FUf'IIdbti,e rcontil'1luCi rigndo, d'e' 'betorQ c id Q,I) eao, ell :llecJI un!li!l d .. reptiIJ n gh'i IJ,IQN, l!iy'b ~rd ~)(iIerior de caurami,dQI.

Se!:tilu.ne tn"Qri~~r,S~~~1 ~ -

IJ! - ~1~I;iIW gJtlll'terulul Ie ni ... el'ull tJQtu~n,lhii • .b - pil'co O(! ~1:I::ierullJ; il1o],f.Qto, dct(!~p FCI nl'lel.Ullui trlDtWlarulull' - teren ,d~ flJn,dIlRll' l t -, fU'nda.iie ; 3 - ~b::Jt so.!port; 4 ... Mdooi:zolo1ltie ~"'t.tl~iI ,o~llC1n~i(JID: tJ. - nrail cI prllte~e; ,6 - ~ld, 1I::o;1;.:(or Pa poni r: ., -,Iei'll: uiQll1i! IlXt.rI Qr;Hoi'J : Bi - hi clroi l'ololou r!gJidil 'Oerlic.tl'lil : 9' - clop de b.nYnII; HI ,_ ostllftl\Jmot ; n - plcHla 1rotIJi:I r : f! - b", I_t: r:3 - fl'loO!:l $U· P:lrt Il ~rdo~lii pl:lrte;rllllllli : 14 ~ 'p1wi, ; U - !tl'CJll'

,dilil ,~QPQr(ue' : 16,- umplutuJa oompadam.

b

2B

~

- - -- ---- --

_~

Ii

LJ

III~

FUNDAT[E

DilliN BETOIN C~'CLOP1AINI _ZID' EXTIE-RI'Q'R

sua

~tnA; 1lFUMDATllE DIN BE:TpN CluLOPIAN SE IFDLCSESC LA CuNSTIlUqli ~ARJ. :!;;119.5QL @MU 5E FGL05ESG 1M 1'E.REt-IUR! ell IA5ARI MARl ;iA.U ,!NEGAl 'E.

i:lj!W MASA B£,TONULlJl 9E i~Glom:AZA HA;>:MUH 30% SOLOVANi DE RioJ. P!ATrU BRUTA SAU

SoplF1TlIR_i!>, DE FUtIDAfn 'iN .BETON, B 50. STRATUFd N CIRCA. ~1(] rm .

CD rrUNjATI!;, 1J1t>l SEllON B ~50

o STFiiAT [IE 8llALIZ)l.iRE M so l~ 1ltIDI~A)',,)UiO:I~IT ~ ~l

O!J e:T~ TA..,.;'f"IM,~~ EIiI,jYl" to·~ ~> ~~JINj. ""'J(f!'

® HIDROi!il:('.ll.A"JI!E: ~ ~TIf..!N!li ~oo \).r4J

CO;~ +J 5r~Ji.!li1 fflLM .

@ MORTAR M so ,ce FnI'_,!;- ~ i=A01~~ F lI===;;;==::::tI:==~ ... ;i!: :J~",

® So T!'1Al IF Il_'f fiAI',If ~!PIE: n'lIS}

. ® "":!'Il!l\,J ~'" ""~~jIR~I""'I;i~

" HJRTIE AMB:ALAJ &.';jJ!'rU'g;tI

(1) PL~~ StiP'OrlT B '50

,r~OJ:A ClN ~~Tlli ~t.A.U, FletoFlli'J ~~L" IFlo.Ilr.l\;c'!!icm NISJP At\! ",,1-3~ U9:AT

@ @

® @)

® @

@ @

liD E'){Tc.R~ClR. Ern CA~~;e..3i,~om ~P.DROIZOLt..T!E r;:!GIDA

<lJCW~.--,~ <Jft1 •

D(lF' DE B!TUM r,d t'"

irROTlIAfj L't< ~:iFi'oLT i"UI$' .. i·~ "''',

1"t\N1"';_~~ ,

~l,CA PfiiE~A9.RIt:AT~ B 51:1,

..,f't,R1 PIotmu 1M1IL.1,!o1'1#,(I.[)~

MORTAR M5lJ Ii' .~-2 om

BORDUREI 8 35

.., - _ --

_.

® ®

@ B:JRDURA PI'lIE:F1IBRlaTA.

to'! MTOO, IoIl!UO.T;; J ~.", ;:to

@ NIV~l Gb.JlOSmL

® lru):1JIAV E;:('II"ERIOARA ;<.:It'-&'n

PLi,~1

B1TUMl\I_,IJ";: ~-.l'O ",,,,

.f!:ARDOSEAl.l!. FlNIU

1»1 I'IJ.ei I'FL E~TIl.Jo~ ~!.uJt •• ¥<,m. IlIJ I,~ 'iiI U',J.,Ft;; LFI"'E o;.u ~ i>K'EH, Wt,I,CE'T ~I

PEJWA2 ~.jI,,,,,,

® @

@

fE:~IJ~A.LA NTE IlOAflh. ... 1! ...

'F'UNDAT~,E DIN 8ETO'N CIICLOIPIAN SUI8' ZID

...

, STRA'1I FfLTi!!l,!;,NT JP~'I'RiS F"!f.N'E~ 11U'BIlE.r. ,tnYVII'IT.>:rH-"tb.

Hl:ITE AJ,16AUoJ ~1"U.'fp;:;'ll

tV PLAt}.; 5IUFORf 16 50

.. me'll I) .. BE.JI}I!I S!ioPlU ~

, NIl[1C!1EJou.;;N1!Ii

E;I'j_oj <-M ~n

, f'1..AI;;I PH

~ ~j

m~TE' ..,:.6-lr,; "'III

PJI,IRDOSEAlA FINlifA ~N Ftfo m, ~~~lii\.UC :11) oX.~ dTi, t.f'lr~ OJ olfED'I :smETK:.[,IIRJl.i;Er ru

f£RVAZ, .~~ ~'"

@ [)!BLU DE lEMN 1j.6 ....

i' TElKUlilLA INTtFt~;o.:;an

(~) 710 .p;'li~rnc:m: ® MORTAR M '8~ UI'i

[tII~;>,~"'n,. •

, ® 14D~IZOlAiTIr;: :J:'looA @ 8t1!LAST tv.lAFl\)HT~E>-fl""

~~~-~.m ~

'@ .crOP' llE BlruMl",,'cm \!!; FUNI!lll.TIA ,80~IJUREI

r:;;... , _ , B 3~. ::n. 25 ot.;T} ,

\..~ TflO'I'1UAR [6.1 W~f ILlI'tW @ oooouRJ. PfEfAlJRlCAlA

t::\ "1-,3..-0: - ~ =2-71. • ' ,af~ "'HO~, rou..ca,til" m.lI. <1"1

~ PILA~ ,F'REFA8R1CJ!ifA 13' HIVEL 'CAOOSA8 I

S'J!'\m ,PEm'~ HilJr.j;~ ~1Jt<n ~

TENC\.."AI.A EXTERIOAAA;r~-~-.

, NOT:4~ l)FUr~LE DJNI e~lGN C;:Cl.D~t;l 51; LA COMS'ffilLN:"t1 F..A.lRA SUeID'..,

~NU Sir F\QUISE~C iN TE~RJ GU fA-siAl

iNl.Rl S-oW IlI£GAl~

liN ,MASA ElElFONIA.!J1 SE illtGIDBEAZA MlI)]MUM' JO% iOLO~M IbE Riu ,Pt4.T,RA. lrlRl.,)TASAU iWAR'TUM DE FUNIliili.TlIl, "NI BE ON EI 50. 5'f,fllATlIR:l i:lE CIRCA 30,"ffi

S 1·, '5

_c- : '

2(5) , FlJndQti~ contimJol rig i:do ,

de beten simplu,

cliJIsec1hJlfle d reptun9IhilJll~QrCi., sub zid 0:t1t@!fior d(1!r:;i5 rI;J!'IIi idii

De5~im::l~i!e!

IFundoltio ,5eFolose~te p·(!jntTu IP~eltjalfiilic ,~i tl'onsrnih;lt'{:Q le sol a! lli!·~ardlrilo,r de pe :z:iduri~~ ellterioi;;! i'1,;'_ .IJ Ie ~Q f1~lJ!'y.;'ii Ilor fl5 ra $ub$ol C(.'l! re 'Ci! U !,I·'trl>!t!:ltura de re~hitiCl'I~ cu' ~idufil IPortante realizl:!t,e dfn :;:1- dorie :I;(1IU d'ii'l betolll'li. ~te 'funda,i.CI ceCIl mai utlli:z;alta 1(1 teallzai'ec! c::cll'ii~lrlyc;:~ilolr' de c:ladirl. Eo se' e·!{ecutal. jjil gJal1BiI'al1 tUui'icl ,dllil,a Iiotimeci t(illp~1 fund_,o1:lel nu de .. pi&~u<~t:e 1.00 m. P'h:.'lco-,supo·rt a IPClln:losell~ partel'lLllll.lf 51! COilS idem ,a fl le ace.ea ~ i cot.O CIUI ,c::ea a tmtuamlllJlli. AtYllIlci >Cindi plaCQ-s.I.IPQrt se 10"115 mi'isg d,.::g,~ypf"'Ic-~tei: trotuaru~l:Il~ eu rnaldmum 1SIClnfI, Qldtu~~'~fu.ihdaif,i81 Ij'~ fl ~erJ din ,'1'9. S, b, c,

M meria~e .. ia~o$ite

Pei1ltfu l~e!llUza·reg hlll1Qiallei se fol,o~,e~te. in ge'· naral" betol'i 5lii'!iJfllu de mclI'c:d D, 510 elleClU'blll eu .:1·, merit P..roo., [)gOO fundC!,ia urmeazcl 011'1 Cllll'lplasa,t.CiI tnsol U 1'1 eu ope og~(ls.iV'e., &fe' f,o~'ose:,Ce un beton 'CUI dment liiil8,talluli'g it: M400" te r pentnlllf!JndCl~,iile 'a m pia" s(ll'e\ lin 'Mrel'ii lil;Imed ~e' ioicse,fha b~tol"l 'cl:lcllment <:&1, tras .. Do:r.CIju~ dll' e~me,J:Ilt va fl die :2'80<...·,350 kg c;llIfiI,ilint/ml b~tol'll,

to J·ealimreo fmrl!:iI(Ttiei $8' '110 lillie. $eomC! de'l!XI1Iie amdltWe c-emte· tu'iUlm,r funda.tlili::u·. lO1illii-e!'::I fundOle tiel s,e sblb;lle,'te pl'i!'ltro ftllilatie Tntle f~mea ddldul. tnahimea fi1l.!nd(l'fJei ~i lIInghilJ'j lite de l'Ie'pcill'tizare; ,a $(111"cl,nn~fF "ii '!:!n~me: 'b <" c+:aMg Qi. V(ll(ll'il~c klng~n1:e1

acestillli I.ulghl :5,int ::ito[bilijt- de STAS 2966-54., fn ca'l co nUll ,e.xis'ti!i ,0 col'II'tradicJ'ie eu I'cWclti,a 'QiTlimitCi, II.arimea mrnilAla ,eonslrlJlc:t,jvQI p-Qate' fi ins.al C0l'1i51derllNli E!gQlI,Cj C'UI laiimeill Iidului oe ~prijina pe h.l!ldc1io r.,.spflIdivQ, plus lO ... m lem, odica .5-10 011'1 de fJ,ecH,I'@ ~rI:e' CI .z.1d'ului" Cifre~!!i ~inwrmed[gre., c:.are PeI,t re-rulto. :!lie roo I'unie_sc I!~ muHipU de § Ian ..

TI'lI PiI'i,rn::i$!,io" l!lJdtn:c:imea, ti)n~_ructitvCiI a cH:e"siei' '~ui'ldofi~ se peav(lI oo'liIl!fidel"Q de l,OiJ-I;2ll m.

1eh nalogia e.x:eaqiei

FUlldaJlg (fig.S .a) sa rell]lIreaz(i I'n IJl'mato(uele :f'C!'le de el'ec:u~;e ; ., tl"Cl5.oreu ~i eXetti~aIn~'a sentulul de fu",da~;e; .' tu!l'no.ea i~1 • C:OI'1Fi,PQC~(iI1~ b.etofll'u.I'1U1 1n hlndCl~ie (in ~hot.yr.i) Ciol " nive·l~fe~1 feltei ultimUJllui :!I,t!'lat de' ibetion Qd I1l!,ij Q~il;!:I rIIk1litiate trebui e veri!l! ~t5, P .. f~I~'CI superioora ill hjndel~,eili. sou in ,c:ontir!l.il;fillr~1 ~triq;,JtllJluf de €ig(llb:~lie. dar :1:::u8tlSl Ic;el putiWi dOUQ ~i!1ldl.lllr:r de· :z:ida,n,l!! ('\I'" fir!;!. ,S, C'). '. $8 eliecuhi IJIiIl'l S'tMlt die ,egali,ZClI'>9, grO$! deL:5~2 i.':!'I'l, dirl' mort,or de dm,ent '. drilCullt ,$,~. dupCi IliIC,g'fill!'. ., g Iif!Qfl1!:! 1~ P·e .:sha'hJlI' de legl!i:J Um re (51.1-. IPo'rt liilillhJdroiz~l{ltJl'ei) - 1513 opl,[oo '0' hidi'QizoIICl11i'(iJ e'la$~ 't!w. Peste liihimull Urtll el h~droizolcl'Uei este indi~Qt IJ nu !Sa mal ilpllcQ billJlm ~it. pcnb'u a ,pJeYenl ave'nl'

tUCiki' aJUJlne~te ,a zidllJlui.· .

Zid.gri'o Pt'retel!l.!i extei'iOf~el exe~a,rti p~ " un strut de' mo,i'b:iir dec;ilmvnt: (prctec1ia Md'iI"oi~o'l@·r·ei) gl'Q$dc' 2 ... 3, ,c,m rie(ll'i:l;~tcu ni'rsi,IP' mCirunrt. In leeu nidl'Qi~~~(!:- 11E';!'i eh;:l~tj'.ee, ~e' PQaite e>!(e.c:uttll cltell"li;u~Qla umperrneabHa. TOlt ., ·~t(tl"!t:urala 4mperm,~blhl (hld1rQi.~olg~~e ~i· g.idi,) 'IS~ apili~(l! !~i pC! !iU)cll'uiil ziduh.d -,eiderlcr.! ,d,e pe f'ulilldla,~ie p'~n,g I!i! ce!1 ~'u~in 30 lim dieQ5.upnl In Iveh,lllyi tr·o!tuaru ~I,! i,

SPf\f: ,exterior ., !lIQ BKecu'la tr'ctuQrul,separnt de s.¢eh~ IPri,htr-o .' !I\i~ie de I1fIllsti'c bitumine'!i 'dop de hi· tum) 9ifoc!'51a d,e ~ 2 CilfIl.

Spre interior '.!lle' M1fH::l.dii pl'(uxl"'.ii.Y~ri:CI pord,oselii pcl'1erulu,fr d~n be1lon IEIi .51)1 s~y"dIJPd! !i:tlljl;" dill belon lill 100; ~rml:!lt CQns~n!!.'bhl',

31

~-

---

"'l'-

--------------------------------

--

-----

- - --

FUNOATIE CONTINUA AIGIOA DE B'EION SltAPiWI SUB,· UN liD EXTE.:RIQR

'''''

--4\,....--_.uno:!.~ _

-A..--____...__-""A,....

" 5c.l:'5

lEGENDJi,

t ~~ r?:mJloWf, ~ :Ii !JETfItI. :2 ~t:I5"~",SO~GU'r$t'

r HlI'liM i',li.qr" ~ ;:I'~

~z BAST.C.li:1S)'jl: c .... '1~ .•. _ $'fl'lilr DE flI!Jrf'Cf£ j ~1E1. CfN ~ .. f~ U 100 ","-3_

5. I1iHIJ£ 'if" "'_!.II1 (m.t; PK;!

Ii !iNIif!# (jE l'/E1l'I.f PI'~, "'~lAIII... l'rl~ ~ Jkm

"~~rr[- '';111l 1:<1 IRrCII~_ il" 'IQ,!lDCRM5~ ~ "'=.~il'- 9. f'l",d Q£ ,re::rCN a !lQ • ..,.."

I~AI.~ ~J

f.l,~"1iLqlf .:!I;' 1'~ S,IJ) ~ _- ;:rn 11 ~"',il/.A , =s« ,.,! IST;1.;\r (;;€ u~r"B»"!iiR!f.H..l' /jJ -!Ii'!!lS.JorE ",.l' ...

1;i:~ rJAllJi"jj DI/oI' !SdlolJ:J,';tRl IW:NfllJ· iT£ . ~S,~ ,2;.1 ....

t3\aRm~.Pi'j b1oo:o!FiJ(;llJT..r eu BIJ'V>I trIRH,tsr.o""'fA iN1Ri' Gl!i112tiD:ME1 rjl·X1Omi It~;$42'-zr"~I""$ "'" tilE

15,QIIiW Of: lllif!.' ~ .~on!'''''

l~~aH (~L£HfM C1i~)

"{1.7fNCJ;.1lVI ~-~ '~M11

3:3

FUNDATIE DE SUB UN

..

CON'TIINUA, RI'GIDA

BETON SIMPWI

Z 10 EXTIERIOR:

sc. ,':.5

:rti'IIW' • kif;

PE Mr&l FfB".,,_

iWiiIIJ ~ lNi~~

:it"C~I.,I!;I'Ql"irli .~·t""

8C11iili!o!l_l, sl5 {lfJ-;Rr# ItlO ~liJII

Il Q ."Q'!i

fOREF. j}n ~ 1(ln1 Ir! • !l;,a1!,

,34

-- - -----------

----

--- ---- -

J(6). Ifundc~ie 'co ntln UOI ri:gl~d6i, de betcn slmplu,

C:U s"eC',ilUlne drep'l:unghiullalra. sub zid interior de co rcmid6,

Fun,diC!!',iol corrrtinuCi rigidldi. ,de b&tQn simFllu." eIJ s"ecti.l:.!n,~ drep'luI'l9hh,d~ra, de sub:r:idurlle intie'rlocue din zidari'e sou di,1'! betol'll. 'este de:!l'tiI'lClw p~elulll"ii li trorlii5iTiiterU liB s.ol a incan:;CIlfII'loir de' pe liduirlle in1J!r'ioare al'e comi,tr,~ctiikH' fardl~IJIb:!Ool 'cere CllU :stnu:, lira die rezlstel'ltiil f.;;U ;il;idloJllr~ pglrtan'lla. 'mpreurn,g CUll fund(l~io si m il.cn6 p@n1tnJ zidlifJ rile I3'Jc:bi'i!rl OifJ re', 'est~ cea mil I y~i ~ lizld~ le re,alh:oI'iEQ COIMtrJUc~1iIor dE! dadi!"i. Co ~i aceasta, eo se' @~uto de 'obk:lJi; otlJfllc:i 'c~lld lo,time!!:'! 1iilpid de flllnd(l~ie nu de'Pd,~e~te 1,00 rn,

lBetol'l,ull fol·os.it de' ob-ioe-i 110' 'reallzar@c ,acl"!!1il.Ul·1 J\!Indalii est~ bemnul .simph.i de ma,tea, B,50.exGc.u~at ell dmernt P'400" AtlWnca ci,ndftmdolia :1iee,.ecuto Til' "Ierei'! ell ape olgre5ivSI, '1Hl se r,,,IiliZE<110 din beta,n eu cimeil'1't llJ'u;)talurgic M40Cl i icr dnd 'ful'!da,l,a se ,e.xe-' ,euta in tftre~ IHl'lled. :sa folos,e$ts 10 Irea.lii,area ,ei un beton ClJ eilme~t CiI,i t!'iCU. [lomjul! de' 'Climel'lt se' re-romcmd6 (I 'f! d.e 2.80--3$0 kg cimtintimlbeton.

'Lol r-eali~~rea fuodJo~iei $'e- "'::I ','I,rTt12 S9C11mOi de 1'oa.re co.l'lldI1i11@ ~nUe tYIWrol' fl!,!,ndatl,ilof. Uitlmool ~lUlld(jiiie'i sa stabileiUl flE! I::mm QlC:' I'eiilll:$i re'IQllilj d,hdr(l Ilitimea ~idu'll.!l, imrSI1:I,me<lhJnaklfi81 ~~i ul'ighiu~ 0:', prezenll;ih'l la '~liJnd(iltia iproc~dent~ dl.n betlO'l'I. stmphil,. IOU seqiUln@ dr@'pt~ .. H'9hllulC!r.g. de syb .zld!.!1 ellle:r!or ,de ollmmldo, ,doe;lf ICI,imec fIflinll,m.a oornstmctivg, IpefitrY fundiOlitia contimJO; de b~t'QIl :soimphJ. 'e,!.! ~~iC1iLllne dlfepl.Dnghii~la'ra, deulnam sa ,::;,ytif'la Io.IflI lid ill'llterior,. lUi 'I!\CiI fi mQ~ ml'co de 410 em" La ~t~lbillrelJ eotel de fil.ir'lda,re se '!loa ti'rlle 1e!:lll'la de p.roblelmele s.pe-cJlfiE:e Icc:este~ determinori, mn p~lD'1c:;ipil.l. p'entrLi' a,ooiQIs~ hmdc,pe de s.uiI:J liCiul'ile InteriOCIlre ,ale l;'iacllirJlor Mr8 ~l;Ibs,ot Qdi~eim,ea constI'!JC" ~i\JIC:5,e' po,ote eensldem d·e 5O~601 ern.

le fUl1lda'~ia pfl:lretilor ~iJI slmburi (,s;rllpi) de IbetQn armat l"i:idi;!ri€i eompl~lxli'i, 1 ('Itre' ~"ilPf fi f;u,cl(J!tfe se yo. preo\llMetI un IcliiI~'i,nl!;';!t d~ l,e'PGldi~ic die ooto:jIj, ·cmi'rtQ~. in g!HI(lral de l!iceeCl,~i midluoa CiJ beton'i.d din ::i,t'il.pi (figl• 6, ,b~. ,Wind eforlurlle Tn sdlpi Ig forte eil'i~Q'lIlta'!tiI 511'11 mon, se rEicO"IiIfIICil1da Iingloboreo 'cu~iiil8rulu~ mrn corpulll fu,ndClfjei (fig .. 6, (:,d) cu re~lPecb::i,'~ec pre""iI;.ld,e" ,He'f ,dil'l"NormotiJll' privj'r:d colcuru! ~, alcatuil'eo s'lIl"!JIcturilQ!' din z!dd'rie psnbu CIJ"'5trLlc~;["., ~"dtoo'ti\if 1'.'2-75" flu ,s~dlc:~te'fil¥erilicole lnI"Iari. to!pC!flJind'CI~'iC!i !,ii c:ulinll1ltu.1

s:e IpOil I,a'~i il1l p'IClIIl (confmm, fig. 6, e). In cClzu'lsimby" •. Ior de beibOl'i crmct ,10 dlstclf1Ite mid (3,00-400 m] fl core trcmsmil in,oorcari mari, in 10'1:: de clJllzlne;1 5tl pat prevedlea oenturi oontifl!,JIi'~ 10 balc zldul,ui,

Solutiil€l lindimte pentru fUlfldo~iile :iddoriilor complexe- (eu siJilbu1'1, O@ beton ormct), si'nt \lolablle ~i IpellJtru c<ln::s,tructiile C'!J ~LJI,b:ioL

fUII'lPtiiOitic: conMnyg rigl:dl5, de bE!'~OI'll simplu, 'CIJII 5,e;cti!.ilne dreptungl1iul,orli. desyb ,lidurile porlante j!1~ te~ioon! de oar.olmid61 ale oonstl'Ucti11or fiJrlJ slJbsol ('figl, 6) sa r,~a'i',:i:eQ:z:d in a.celofi mod co .ra funda,la .srm'f{ml de sub zidurile eat,eria-gre ~ • be-jQ"u,' se' 'rMrnO direct i~ ~lJlflf,:d d,~ f!l,j!"ldQrel Fn s raturi de ~ '20 em grosime. eempee ate, .' ul,tilll,ul strot se n~vele'iJz~, ~i i sa: ... e~i'fic:~ orr'Z,or'l,foli'lcrteO ~ • Q,poi sa OIpl~d un stn:Jt de mortar de <;imen.t, gros de 1,5- 2 em" pentru '9g.alb:are ~i servind dr~pt supoil' perdru hidr!:ilz,,,ltI~io, Ace~t. simi I; '!Ie dri$cu!e~t@' Sl. dupe. I.I:S~ care" lise Oi'iN)fcS-o::;rZgl (ell bitum 'laiol~Clu cu suspensie de bHuITII 'fil@ril!at - SUlBlf). " Hidlroizo!(II~ia elcsti.::o (2 Siilo·turi d'ill certen osf(]ltOl~ ~ CA ·400 pr~.samt eu l'IIislp) $e~ Ili.pe~le da i5trot:ul supcrt, din lac: in loc" cu bi~um 'Iopit. 'In ace~'a~i mod' se lip&5;C intre ele ~i drLl" turU!!! de enrton osf,altat

Peste· lJ!Iltimul strat el hldr'oiwt!l;l~:iei IlILJ este, [il'!u;lica'~ (J S8 mai o,plii~~ bltl.!rr!' t:opit, p@n,w 01 prev,enl '~en' t!.!IJ'la gl'l.mec1JIre :;i .zi!dy~ul IlltcrrDr Uls1imJt ..• Zidh.d s@ ICI~tl1;a 1'l1s6 pe un $tr"I;l'1 de mortar de clme,rol (ce eon$titiJle t.QtodC!lito· ~,i Iprcl't~t:l,t:iI hidI'Oil!.'ol,eti@i)J' gr'os de :2~3, ern, ree,llzat CUi 'I'I1,sip maflJnt ..

'In laeul hidroiz:olafiei, e~os,tlce :le pO(l,teexec:uta, <0 tencllJi!l~(jo Impel"ii'leabillii De' (II p~rte~i de olta 01 ll~ dulYll interiof - ,s€:' ell;lf:.uh'J plaro-suport 01 prn"do:;;;elui.

MC!n~1!l Ibetonului din care S6' f~clizeOlw acet::ulOCl jploed depinde· de lili'"el~1 101 care :ie '0'0 (lifla 1 ~!nd esi:e' a'fElIZ(lI,K! <tireet pe 1£'0,1, • prln intermedliul .s.tro'tului, de fHHafle diln pie'tri~, se folose;te 'betcH'1 850; cind illllSO plocll eoste' rlidic:i:;lto deo!$l,Ipra solulu] .• poe, umpluturO !bine Cllmpac,t(lfta in lI·trat.IIJI'!'i de' dte '2OCM, se va folo:5i betO'I'i B~ 00 (U'!T!'lotconstructi'll eu re~eo de; ?r(€illiigele meotCl,lic:e 0 , mm din atel-be:torl 'DB 00 10 20 em 'pe doQl)lll direct,i; perpendi'ctlIQlr8. intre plocn .!Upo,rt 0, pt;u'do,selii ~i ,!itrot~1 de pietri$ ., se IP:re~'fl,de un :stroOt de ~epar'aljl'e din f'l,irtie dS! 125 ~gj rn2 seu din carton. sou impi.s'litura 'bituma.to, soufo~i8 PVC (:l~.e.l:lt ~n COn~iIi'RUCllreO I~idl"'a,il.omat;ei orizol"iitale oplicota pe hr'ndaltne). pen'trur 0 impi€di"ca 5C1Jr'gereg lap~'ellul de' lI;iment din beflon.

rllaint'e! de tumQreo br;:wnuh,!'l in placo-s.uport • s,e 1'1,11'1" spn! lidl.l! inl,erl"r, li'clind!,ui pc cant, ca!!'@ '. se Seen d'l.Jpa ~nl,6j".ireQ be~orruIUli, In gloh,jl ramos 'in l~nglJ,1 zldull.lli., •. se to!;lrn.Ci ,eu calneiocu'l! mastic: ~ier'bil'lte de~ 'bit!i.im,

--

- --

- -

-- ---

36

t 'tENelIJi.U IWfEI!lIAR.A ,;,,1s:cm ? ~ ee 'i;;,;ilJ;t..u.1lD.A "'21i~ 1 ~2 DE LJEMr.I 3,5'" :j,!iI;m, 4. HlBLu oe LEMN LS.jj m

S ~ [..YI, ~I.A. 15' [t:. a, 2Dcrm] GP~ti Ri!~tr.J 5ij.!iIli'¥1!m 'Z~ USC.i!U ;LZ'CI'1I

IlflU,ci ElEroNEEO",S-m,Cl!'Il, ~' ,1iJ,!;ElOO~l)

9,EffilM 11> km

IFUNIJA T- OONTINUA, IfUG!IOlA [UNI BIE10N S,IMPLU

IctJl ~SECTIUiNE DREP'TU NGHIULAIFt&, 'S 'Us. P,E:RE rE 'INTERiIQ'R

til, $'MAT ,FIL, !fiiYi.Nf;;PiE'm1~~ 11, ~JI: MORT,M ~;:;;':!~T

tot tOO ,;;'2)emD

11!.l-li~TIE: '2S~1U!1 IiAJ,QQ SAiJ' c;;, ,5CI !lift;) smAFJfII OC BlrUM

'0, 'WRTAEl IE UYEI'lT M~ S\.i1"OO"l' ~LA'fIE ~ttIf 51 AMOOSA CU "~/;m~_ DE BluM

f t!.£RIt,;!,J ,~ W1i.,NSP [rr-7mr1i, >l1l·, .. Hp SAl! 9USE DE EIIfLJMi TAlA "I' ~,C,·',!(j'l.EIiT!.JI.t ~30-r0'1. E£NZ,D\I'Al ~ ~~ hm

~ '~llE ~DAct:BE1i1l\l 5f.if'I.U900

15tl4m l'JE ~LAJI(~mJ ~\ SlUT E£ EGALiZAiiE !:itH I<I!:mAR ICE C~ M '50! ~ ~LQiJE ~T ~ AlMOflSA 1,!Hcm

iii Z1 rll
21.,
~I .
• I!I. lI<'Io2Ae '1'tJRN:j!,'I, I· ~ctn ~t.iI F1~)

2O.SCAF A. JURN/nA ~ i"IJZAI:"'" 1I. F"RI:i! ],l:. Ii QfI1 ~ fl!IRiCHE;i L U

-

"-

:~.

'11 (t,

I

I

11 fti'ID1tI:l.A'IE; ~ CMOlJ S,iIi,U t:,;.\ ~ • ,·~smAruRt !)i;;: QI~

'Ii! f>'l\'RTAfl ce CI"E.,r.rr 'I:~.t"- ~ Em

SCAJRA, te3:

F'UNDATI'E IC'ONlIINUA RlGElA, ,DIN BETON ~SIIMiA.U

cu SECTIIUNE IIlREP'TUINGHlIIUILAf;I;A 'SUB ',ERETE' IINITE:R~OR'

1. TEtoICUALA NrmlliliRA ,,~,0'fiI :l.,mETE DNI CAR.i.MOt. .. :2§1lm ~PARC~r_ W. L.A ill {l,2 oJ .2'Ocm) 5.A.ACA ~C'HJ.S·~.~em) 'lI'tSIP l1!S!C AT ,102 sm

flI.PL/liC'A BEUIN! ~Ii B,·man 'G~ ~EALl)

.. " DE CIMENli M 50 MlSCtlIIl

AM:flSjU~ ts -:1 tm • -

.. '!oII' ..... 'I'~ IfIjli:ii IlE BErUN 5U'RU

AMBALAJ ~:RAFI) -

IQ,:H!)RO~ZQt./!i, : 1CA.liIJCi[~!iii!l]

91.,OOl.IM ,i02trn (ll.:sm>il!~lbTRA_JI\IT:PEiTRl~ "l~;CfI'I;

11.~l! MiliU.AA CMENII" toliOO ~~~

tl.HmOIZill..ATIE; 2tJ!l U~l [t:ASOO] _, lE!!1tN

'SCARA 1:5

38

- ---

- _.

4f7). FlIInda1ie COl'1ltinlJl1l5 I!"igida, de beten sl.lfIp~ u, inel,evalie .•

eu :s.~ctiuf1e dreptunghkilarii,

sub zid !il'x~eriQr de· c(i~rCimida

. ,' .

D!JiIi'iIltA!IICl

FUIiI.dati:c c'ontl,ru.!,Cf! rigrda de betons.imp'IIIJl,. in elle~\:!I,ti~. <;U s;ectiline· dreph)ll-nghiul,orc:a. se fQlosle~:te pEln· 'tty preh~~lf~t;I ~;i tf(lln5mltel~ed 10 ~01 aii1oa~c,orilor .de pe zidu rij ~e ~rl~rii:ogwe o'leco!'i!~trl,lctmc f fara~'lJb!5lol core QI'!,! ~t!!'u(;tY.f~ de f@iZ isten1iC! ~y ::tid Ylltl Ipo tlOC:l nte, rea,· Ulota din :idarie scnil IIlBtlii'li'. FUriootio in elevcffie (soelu) [perm ita rid UOO reo 'oolsi l'1 d u I! UI~ ,e.xtelrior' alec su P'~11l nimllul.ul !i.olul,ui, pllElIeu,m ~i (;! pl~cii~s,uporl: a PC1rd;o5eIii p!tdrterulilli CClI~e se va sp~liijini p;t;;!,umplll..itura c~m· IPob;l'Otii.

M,~leli~,tllla fIG 10:111.0

Pe,ntl'!ll !fe(lll~l'(1n;(l, ,ace'st!l;!,T1fundCltil se foli(JISe-~C. ~Il ge!"f~;rr;:llt t;u:::elM'~i moreri:cl,e (lCI ii p~ntmfUl'H:JCllia I;:D(:I~ hrmfl rigit!(il. g11,l! b~<ton slwpllU, eu seGitill.liile dil'epitl!n~ ghlularc. AsU,el. pe<ntru, Ibl ecu 1 de ~un,dCl~ie_.:bq'~~1'I1 51mp'I UI de me! I'ca 13501, e'xee-lJIta t C'l:I C1 n"iie!1i t P~Gs:ClU! eu (:!imenl ilfietilJlurg~c M400 in cOlul to C1'l,re fiJJI'H:J.clltic, iJfl'fie~lo!ll c fW Cllm'p!Q~1':!1~ j'n :'ii,~~uri cu ope' ogrosi't'e, ICiI~ ~,j;1'l ell leren IJ I die h,ln dO~Qesil:e u Frled, . bet<in U ~ fo 105 it: "'ill H li'egli~~t ell dme-nt ell tr(Js. D'CI,liajl!.d de d!ill1@lffiit va fi' d~ '280-350 kg dment/mrl beton, p.entru soc:h,d fun~ d01iQi (in ~I@~].e) s,e va faIO:!l·i I:nl!~alrl- de mCli"ciIi B11i(i)Q,

1)1 m:en:5iiQlfla~e G)Ql1Istli'~di'J'I"

La r'e!ll!liune!J h!fidati@i ,$e \fC!'tiM :lCtllrrH;l (lie toote condi'~me c@r~lt8 ~!.Itlli,lr'~'r· filiJnd'll~i~~o!". In c(l~,~1 iOCCilre 11:1.11 eXilstili akecrit~rii, Idl!mea .s'odkjh.!i~Q iilll: Q~ eel pl!~n 2,,5 em r!lICir rJ{ilarc d'efiec:aF~ parte a ;i!idi!.:II~i in~,d, din pWinct: de vooe-w(:QI'l.MllIJcti"l', Cli:eCl'!Om h:l~imea nu lloR In nid un !t'tlI m'c:Ji mi06 de 410 em. ln .;:)~ed ce p-ri~e~!:e bloc,II,1i de ·fI!.Jn:()I~lil@-, I'JI08s11(1 'll'ofl cuS-1D c!1iIfI nlIClJi I at: de flecGl re· perre ,1:1 ~Qehllli ui I d1(l"c~ d l!il eel CIJ! nUl ,elil!t:6 0 I~ft~me ma,i m,ore. Lc s,to~lilire(l~~~ei de fun: ~[I'r·~ ~~ m 11In·~ ,~e(llfH1 de problemele 5pe-~lflce' (lIC~JSt>e'1 ~et!';;nii~lf1gri •

LQ .fundc~ile p'er-elilor ,e·;d;eriori retiiizCil~1 dJn alcarll\\l' diifl bilocuri de b,c,a, avil'ld! '5l1'o5imea de eel p!iJ~in 30 em eHg, 7, b) -:;0 oaif1ll!itlOl (;0 f-1l1Q el(;~@'rioma a socluhd so fie re~rtlsol In roPQ"t cu fotQl e:xtariioorii C! pe-rete-Iui de deesupre eli! max:~mum 5 em .

"e'ilnoil'llIgia exec:u1lei

IF Lllfidalt~Ci (~i g" 1. .a) ~.e riS I:! Iii ~e o:zo I" n 1;;1 rnrlu51 tomel e faze de e\!le"u~:1e·; .. tr!:;!.s,arElCl ~'il ,. e)l)e..eultQri(l'c~a[l~u~lUii dE! h.I!'ildaUe : " ·tI"m"l"UlO!(I ~j ClOll!lllpoctaJieil in s'tr(!llturi ,e ,bi@'ro,rH!llui dUn bllOclUli de· FY!iIID'ati,eo ; '.' C!IPO~ &2 nive!eo:zo 'ffot,o uJ!il!:Iln,I~lJi "'I'~:cIt ~e belton ~I soe' eDr1ItrollB~zii or~J!On· taHtctea IUli ; ,. dupi inlCirir@;!'l beto'lu.llui din blacul deflJJndQlte, se 1El.'te;(;I,da ~i se mQli'lteC!~Ei panDurile de Qcfrgj petiitrul tu~IFI'!;uea bet~i'iLilu,i dln seelul in ele· ~C:I"~ie - ",I runQctiei <fiig'.,~, b). rIlJrme(uiil - tumurea $i '.' ~ompa~tQn'i:Q betonul'lJi eli", 5,o!'du~ fUIldo1ieil, de aSe-men!l;l~ ~Il. 5tmtur1ir II ultljnul :s.hGlt niwlindi.i-se cu dr1eplarllJl re-lem(l'~ pe~cnti.irile pliinQUrr~Qf die co'fraj, :S(ll.! ~H't ,~ipci diiil 'Sln1icil::lfC Hi.[lIte ~Ia .i nbef.i or' pe pare~;ii ICorro" ju lui in c:qzu I fa JEO r@ pQl'llour~1 e s hilt rnn Q ~ inc:! Its decit soclu],

D'l;llpE! rn~orire(! beltO.nuillJ,ij " :!i.e decofre(llia fe·tel.e I[]tero!,~ ale 50dul!LJIi' jl-i. ee ell!ecutal u.rIIIl:;llutum in strc~ud blll'llfll CiOnfllpeH::tcde, pe TIi'icH\lffh::'(J :liodulul Pe f(ll('l 5iup.eriomcl '0 seel ~Iuli fuoda~iel • se Q!p'!ic6 10m strot deegalhl:tlregro$ d.e 1I,5~:a em, di~ rI"lCl"tor doEl c:i·m,~m~. drlseult ~i, dtlpa 'lJ.sccue· ... ' amorsol' ell b~t'Um t6lat !H1U cIJS'USP!!1IHiEl die bittlm~ileui.iot (SU'BIF). Pe ::otratul de ~'G10IjliC1 r-e (SiJpo.rt cd nidmiMla\iei} " se aD~i~.n, 0' h~· dlr,o!zo!C1~U@! ~1(]S1icOi., I~este ult.lmu·1 nrat: :::II hidro~zoloti!l:~ 'e~te v!1id ii'c;llt QI I'm ~ €:I !"!leil OJ pU(';C! b ~U_J m to p it. pe nl t ru Q pre'l;len:!Ji. erven tlJ(l~!l Il ~ I,.IlrI ecure ~ z i du! LJ i,

Zid5rigp~Bl'leliJf e",terlor se Ill~ecytc! pe Yr1 ~trrQt de rnerter de cilment (Fi'rotJe·e~1a letidroilo!o~i,ei), ~I.~QG d~ 2-3, em, roollirot elJ fli$ip' marunt. ]~I leeul hidrob:o~C!tiei E!lg~~ic;'lfl :jiO po~t~ e:l'i€.QlutiJ' >0 -be'r1(uroI8Imper"

m eClbi~.a, .

. Tet (I ~enCl!iClI,~ imp@rm,~Clbila (:Ilidroizolati.a rigida verlicola). :s.e opHoa ~i pe ~@dul de Ib@1i:Ori gl zidiJliJ], ,ci ... pe bldCUlI de fu~d!]l~e prno IYI l:Je! pl,:I'tjn JO' ern ciI1ea.s upra tni\'e~ UllluitmhlC ru ~ u L

SIP,pe in,tefuCir 5'~ tOiQlrna 'Pl'ocC!I~,s~PQrt a pardeseliii p~rterului, >conh)rmte-hllologi'elexpuse onl.eri,or p'Emtru ttli:mil'e similore.

F'g. 7. hWidQI~ie corntinlla rigtido. de bet,o.11! ~imp,~u." hi! elevolie, CIJ -sec~iul'le dt\eip~~n,~~iililard~ .sub lad fll>:teri,orr ,de

Col'gm dd. Se,c~i U riI e t ra n s .... er~o I~ : fl- h .. ! "ld'C!I,ie s~b .tid a:!iJt~rlor de Gil ro·mldili .1 b - liundQ~I~ .~ub ~id e~terit.ll din E,IO~IH'" d" bOJ ·"" ... in!:! ·g![~~.im!l~ "". W .~I'f! ; 1 - hm:" d~ fU.ndiolle ; 2 - fund l;I~i·e·; .3 _. I u nd'o~1 i!' 'in 'ale' 'o'athe' r~~;:: lu}: 4 ._ 5.tr(i:l ~upo tl' ;5 - hidroil!"ol·a!:ill· e~(:!Jti(jOi arl~n'lQ! 5 : ~ ~ .~~FeI~ de pm. t~!i':" 1 -lid ~~tll)riOr !g lIDoUt;;:r. ~ =. ~c.n· eLli !jIll e;>ileriao rn; .~- hid rc.iz,ol,gti e- ,19id" ...-ertkdl'a; 10 - dlgp d~· bitum j ~, - tnkdt h'rn(llt: l 12 - p!i;lyi,l tr"tuCl'; f-3 ~ bakl~.t. W~ _,. _ ~'Io co I'U pCi!!'t Q pc rdJO.~~lii p!I;I,nerull.li; J_§. - !)iatri~; '16 ~ U'rTIplutura ·e;;)I'!'IPIlI.ctClm ; 'f' - ~,tH] t dEl ~~.pe r(l ~e, ,; UJ·- ~I>l e~eri or din bllil-::IJJi de Dee; 19' - hld'r-oi.:lola1i,e rigida

,cfi'lOntlil! ri:l,.

FUNOATIE CONTI'NUA Rlfi'IDA 'DE 'BETOIN SIMPlU

. iN ELEVATrE;

.

@ DO:? BlTLJ.1 2::m !T~ @ RJt-IlAllE EIOIIOURA BJ5 fri.. ,r 21)..:20 em I -

~ TEIIIC~AlA illiTEFiIOAAA

® 'DI8I..Y La-IN ~6 ~m @ PEFi.llI;.Z LEiMH 4:o!4cm

@ DUSUMEA OAAaA S(;M~~

@ ~ 'lrlr' 1

~ P.liRD~,2. 2' c:RCHET LIJ ~ GRIIIIZ~o.~I;U;: l-Et.1N

Ilpl e ou ~5.7Gm ki ~-7(lCIJI

I ~tJe50

T5:R EN FI:.lMl!\RE UMPLUifURA P~.M1iNT BATUr @ Rse. ,('.A.I1tTON ASF:!ptI!i c

bdun1 • --- w

S[ .,1:5

,1" '- .. '-"'- -.-'-

, G) ~AA §lS, EiCflOOAA ~ 'iI'Q'I'I, M" 0

® BORIIl.A~ RREEf'iiOlC.Toc:ItO '10.-. ~un'

@ ff!ll}fUM os'fot lmi;iIi!\2-.lem.I~CWQ'2--3% @ RACA T~.be'tan.~ 8, ro ... @ \SJiAAli £tE. iOllJlERE A, r;~FI.J!;f.lf.&Tl(pr;t1lf)

. .... ' ;;!' 'l'()'-'i'MI ~

@r,eNeuAl...l EJ(TE~"" Jcrn

(V~TlE mo!l, :5ctlt!"4-6cn

@ MDii:f Aft de PJlCltl(:~1ao u Ihrdfr'W;~~rei3cn) @li'IORQIZOUTjE: ELASTIcA ORlZO~,TALl ~Q~{lO;.lb·

@) FUNDATI ~ blil'Qn it "'-~vQ!~ III 75[6 100) (if) [lQfl ~mUM 2qn ,gr_

,@ FUI\OAIIE ,8!QRflURA 8, 3~ .. {20,,~~rr£l1 @ !ENruAl~ , INJEFtQA.R;\. ,._.- '\5: ~ !J'os.

® [lI8LU L EiMN '1i1.~5.6 Ci'!I'I

@, ~1rn\lA,l lEMN 4:.4 CII'I

@} eLi ~lIMEA 0A!filr31 5ti1rvrJ ,ri~LII'~Jcm Ijll Ii"t!F.:OO&~LA ,PAR,CHEf l U"i,2em

@lGft.'N.ll$OAft.E... LEIM.N I.II~ ... Q.J blOO1'l.·.· 1 ~~,

® MORT~R E:~IZA:RE ~ f;icrm~

~ tlfltIm t;W jio,:Z"3em -

iii AfI,1/1TtRl'!1i flmI\la 2Ocm. ~ 2 r;hI;;:tR perp~!"Idic!1J_

- .. ,- ~ ,' .. -: .. -I .~, . ' •.. , 1=.'"

fUNDATIE CONTINUA. RlGIIJA,

DE BIETle,N SlMPlU ~'N ElEVATllE

411

--- --- -- ----

-_

(I'II,CI're. ,W(J :5:tQb~lur,~a co'i:!lIU de fiIJfide re -se va '!~l1Ie seClI'I'I(! d@ p~bl.em@ie :sp@cif,i.·c@ acestei dM@rmimll'i, 1["1 prir-.· elplu il'ls6 Cldirrlc~'mea dJ!'iI:s'tl'l"Jlc:bi~a Ipe'n;ttLl fic!~Ii:j!ltofu!'l. d.l!Jt~e :se Pi!lClI~.e cOn5:fdena die 60-SiJ cm.

,5(8)1. Fund(,r~e continua Irligid8,

de betaR simp~lU! in elevu~ie',·· c~s'~.r:::~~u!"le d.~ph:l!'l,gl1iul(]rd. sub ztd interiQr de ciJ,ramidd

Tiehl\'lohl!.9~Q '1J1(1)~i:O!~

F~@II,!;'! d8 ,~ecufie' pent~re(Jli~(lraJ fi.mdatiei C(l!f!.· ti!'lUie ~i9rr:de de beton 'simpll,ll, 'in elteiyoiie,.c,1jJ seqiUlne dr.ept!Jognill~C1ra de' ~yb 1;idulril.e pOrlante interJoclllr,e die ci:miilmi'd,(l ale c01'llstn!JcUi~rJr f,5uiii::!ulbiSOi ('~ijg, 8" (1') sir:ut. in g'eJ"Iem'I" ac.eleCII~i CD fa fundatra cOl'lf~r'iL.ld rigi~(j de betl!:ln :slmllililil, in e1ell"oJle" CUI ie~~iun!ll' dre'ptYflgh,r~. /Q,ro d,e ,sub Jiidl.lrlle exterloare dec::~rQl1Iidd'. Dea·,~e· ~dr~ CQiiI~ta ill'li .c;rc:e~ oa,mfid 'll'o.rbc de o· fU'lilidotio ilflteriQallii. l'IillI 'II(jJ mQ~ interveni re(lj~~wre>C! Ulln'et t:S!l'· c,Wliell imlP,elf!m1eQllbH<g Ipe soclu s.pre fl:da·r!icr, el -51e v>c f·a·ce Q u,mlphJiJt.i.,IrlJ jl'll .S;tlrot~ri de, dt.e':OO em bi!"lE!' com.· r;u;:p:ta1ie, de .(.'imbel'e lPall'~i t1Il€:: SOC~illlui, flen~:rll"J U!sti· Ii erea pIOcil.!!! iLipo.filLi po rdo~'elif IPCili'rem~lu i. IPe Ulmi p,lu·. tUfa II' sa !J~'C1ltilliJn stwat de' pi@tti~ (:'iw:a iiiitrol"l't) gros de 10-tS em I~e cere" !iepYWI!llI un ~.~r~t d~ ~e:PQ~re df:n hiillrtie de 12.5' g/m:l S;(IU din ccrtca say impi~lit!i,l11iJ bitU[Tl'!llita, SCiI,UI ·kiUe PVC (Clfftt{]t in tC;(ll'lil:if!lu(Jl'ea MariOl" i~o'lloti,ei on1!Qonlt:ate: ,aplrcH:dii pe funda:~ic), pelm~ru ~I 1m. pietdi~ ,~el!trger>e~ lj:IJP,f.;e~1.I11 de 'CillM"ni~ dln homn" igr p e(lte (! c1e.s\a .. 5e klama placiJ de balh'li1Il e, mJ, 9n:'~,~ diD 11)' em, :;;1 (u!'!"!ot,al eo·ns:tiry~t'llil' l~.LiI (I m~e(l Ide v,e~gele ml3iCllice 0 {I mm. din c~el-betor1JOa 00 Ie! ro C«I ..

Inc 1E'ilte d@- ti..JJrlllll(U,50 betol"llJ lui iitl p,ICiOCH!;; IJport; '. s.e p Illln, :!llPf~ lidlJll i n.ter~c r, 'Seine uln fl~ ~.Ol1lt. (l!],re' .. S~ seat d!J:PQ inklll1r'E:1'i:J 'bell:om.dy~. 1~ goJl:J1 rq 1'1'1 es in I U.rcJ9 uli 'z;iah,Jii~ ~'i. .. 5e~O(Jrfl a CIJ COI'i!C'~@(;·I.IIIIIIfI,I]IMi~ fls;Jj· bi "teo cd e bi~ LIm ,

Mon'taJlI'J:<II p!l nOli tHor "I:Ie oOifra] pentofutu rno,rea be~'nlLllul . dl,in s>o!!:!lul in ele;~tie c'~· fo'nc,a,iel Se~Oti8 CIClI 'in .fi1 g €i, ,n.

hrnlGll~ Q 001il'1 tl ntI,J(j ~igfd 6.id.~ b@~ns~m~1 U i j,n tB'IJ8!~ 'l!Jt!I~i~. Ci,l s:eet)i,u'I"I'~ dlllept'H'I~hililjI.fJrllii, :!f!l flo'I'o5:e~te p,e.ntlFl.l p~elly~re.~ ,i trnm;llJil~tereCil 101 sol CI inoilmifHflilof de (leo !lid yrl ~ eil'llterioa ffi ale C:iOnStirUCi~1 nor fii r6!i,~bslcl 00 re CUI s.tfllln::tlJfiC!dI~ im~ist€uJ,g eu ziduri IXIrtO!1te, !l}olizCl'U!o dln ~1,d,!5!r]e ,5C!1.!1 'be1~n. FlJl.!ndQ~I'~, in IlII'e\l~I~iQ (::,;;QQJu) per .. mile rldi!oi:lretl bO:l:e:i ~kh,dY'i i'lfIhHiQ~ diea:u.!p'r>a i'IIivelluli'l:,iIi seel IiJI u~. p~'!J m ~i '!J IP~ici i -:'l,Uip"O,rrd IlII pOl rdg~~H i po rteI"lilui carle se va spriFni pe U1mph)t"Ltl'd(;Qml',Oliira!l'ail:

,Pei"i'ti'iU r'eClllLmflO'a alee~tei hllnda1U se folo~.~$(;! Unl 9,eneral. ac:e~ea~i mcrtawiall'fI .;g rfi pentru fy,l\da1ia 'Continuo rlglda de 'i:lel@.JmI ~imp~ij, i~, e~el!lalte~ CYSle~tane d f'll:ptungh i ukuiii, de .!)libli'lJili ri Ie: ~()i'l:eI11 oo.r,e.

la r·aa Im~OIrgg flJJ ndaJ~ue~ se va tina ~~gm.a de mate eOll"ldl~tiile' 'cerlJte t,Yh,lIvr fiJndQ~i:HQ!", llfl ~~ll!)ilin care nu ei(~sla ~Ite erHerli. ICitimecl :5O!;lu'hii se 10, &U eel

Ip1utin c'rte 2.5 em rm a ~ mCl,~e Cite fiGiCIll ro' 1f)~l1e a dclli.! ~'Y i ilmls6. din PUl!!1~t. de vede'i'l! oonstructi ... , o:ce'GuW ~Io~me Hill i,l'i] fi il"l nid un OC,'l,i!' l]fIoi, miCB de ,40 tClil'l1l. EllloGul defum:jlotl1e \l'i!J,n C·IIJ 5-1[1 em mol ~at de fle€;Clr~ ptill'te (i sooclu~~i., ,dOoC(i1 din eOk:iIlIl m.l I"ezll.!llw @ MlIVme ma~

!Q..19 -i- Q tig. 8:, Fl"lndilJti~ ,collltlnllc ~i9~d~. de b.~ro;.r1 ·.$i~plu. ~1fJ ~ ~Ie~,o!i~'f (;u :secliul'Ie drep-

tu!1!9n!~IQf,g. sub ZH~ Illlt'enOf de: caramtda >

(J - ,~Mh.lflet~"'IIl~Ij'!l'r,sg,!g" 10 - m~IIIJRI'OI oofnllju'lllJi ~QrltrCli ~eI'lH\!ti\!rnYlre@l <!o;;J;Ghllui;1 - tl!:I~n ~~fu"d'~f~ ;~' -f\.!nd a,he ;: J' - 'fl,lfillclo!l~il! ill eie'l'!lJ'!ie (S!Ocllj~; 4-~1TC! t SU:P'r,lIit, 5 - h§dmkDI[I~ie i!'1~,s~i~1 MI!)f'il'CI~li!I; CI '_ ~r(lt deprete<clle ~ '7 - zild lnhuicr Ill' 'P'(lpt~r, ,s' - d~J;i d~ bit~m ,. ,~ ._ pla!:.Ql BitJ'fl'~rt. 1:1 \?aroaou.lli! fl~~ru~u!:: ,jl1 - pl~1rI~: ~ ~ j -ur'n;~r'l:.Ur\11 ;:~t!dlI!l; 1:1' - ~l:J\':!t, d,~ 5il pQ:lgre r 1;l- ponl)U die O::1'JIII.JIt-U in,l:jllll1l1l1ll1 !'!ir~fi! !IOU ,til :>:Q'ell,llui , H - j;liIlrlll!U ,dEl t;~ljClj !Y1i intil· ~ITI~Q m[Ji m~17e d!!,~t DBIl ~ ~o,"I'Uiui ~ n ~ P'fl~tgnt; H:l ,~ .~pl'l;llt : 17 - ~8ru$ ; jlj ~. ~E!!Jili:lwUJ eu s'hil'llC!i. sa,!! hulen ee lJece Ilrin di~!l!:!nller mE!fodk, ·~ti dill millerj(ll pla<!!tl;;:; '9 - ~Ipoo .pentru

9 IHrig rea dr\B'ptlil J1Li lui ..

42

FUNDrATIE CDNT'INU14 B. 'SIMPLU LA, z"ID ~NTEFUOR (l.A CONSTRUCT~I'FARA SUBSOL)

!I !,

I'

i

FUNDAT.IE: CONITINUlA, S, SliMPLU LA ZID IINTE~IOR

tTEAEN Dt IJMPl!.tmJFl~ ~\40~ 1i6.~EAVA~:Z Ole: ILI3>IN ~:S"'J,5C11 22RfON ASF.4LTAT ~_"

2.SfRA liFlIlJRANl IrlE RIJRERi _ 17, Flnz PAfltME'f lLJ 23 C~~ ~rr~~,2 ..., ~

,,Il [;API Am"riTUFlI5.firil!'hi;12-m~, -:::, . _ _ J .

mRTlE: DE A:~BAUid (Ill R'A FTl 1~. ~~_LIE tlE PC1li."~~ ~Ii n: CIJJ5 J!.t~A ~. "'2,.9 ....

'til" GJ~iI!lI~1 ' "LEMN Sill. l:$.Ci!~!:lIJFlI rrt~ EJ _

, 1P,1..AC.l BARM;!;TJ{ l:o~s-nu:,ul LA fig", lTe' t'1J BlIl:'lIM 25. st FlAl ~ Z "e .. ,

.~ ,~,! 2QilNi 20rmP£ 2D1REC,TIIi.1., ~O.!lftAT" 'l'lJ.t1 . - .'., t~'~~()I~OlfTrE l

""II .... 'l""i, I"!iI'" .'OI"l'F.',"" ' •. "E",.,.. ze.FUN OAtl E B 5 (l

5,STAA1I' 13.25 'EllALIZARE ... ,~,,,, .. ''' .......... '" r ........ "". ' ....... ""..... :Z"fI.:lINI:IA~11E !B 7' (1,CI:I:I)

IIi.MORTAR CIMENiT 'Ii! '31~toUDfl Dfi~'CIJIlT $1 ot!MOfiSAT CUilillflliM: TjlkJ

'i.PARCelS.DE ~G1.41C "R~I.Al'U;U (I! Ii Ii'im/2D,iIl'Il 9.1010R'TAPI IO'E EGAtlZMSO ~2 .... ~m~_I;_~ ·m.l'iliC~~I~i..ATiE:'O'~UlON'T. ~oJFJ AMD.RS .. 1UiMTAR ce P,FlO'1rElqEfl2'_ 12,00P OE el1liilJJI.t ~:2~ 1ai;liErtOOIJl.lJ. ~,TiER.~1'i[fti 14.Zlfii 1",'ERtO'R' ~ ~5 ... , 1SJlIBLI:I DE I.EMN, ~i!~"

44

-

-~---

------ - -

51[". f uncclli,e' conti rH.J.a rll 9 ida,

die be~fm ,sll Mlplu eli BUCZClrl :sub zi,dl '~x,teli~or d·e cc1ramida

D.'t'lna~hl

FUfildotl'Q c:qll'ltln~a rigide" de baton ~ilm'lp;h"i ~II.II evcu:ari" IcfQ,I~~e$te. pe,fij tru iii reh.lO'feClI ,~il tm i'i<1 mitorea '1111 sci CI incarciilrll'iiH' die Ij;)V ,Ii,dyrllc &:!itef1l'oCIlf'e ail. ~Oill$t IUc~Hlg'r (;_ au 5Itr'l!Ic::tura de "e-lilten1ti1 CU pelle" PQdOI1~I, r'e~III~il:!tl dti'l Ildarl,El' seu ~In beton, ,a'h.in.~1 clnd ,1:olllm'e-~ tl!iljiilifl.ll!'l,da11,el te!iJritc! m~11 mare d,~C,lt ~(i,tima zldylul E!:xterh:u ptfj' c,are ll !sY~1iil1e. eu 25 ... 35 c:m die' fl cor, , parte 'i::! ~tC::e,s.ttlj,;:J, leaM;zQlllea 't'!ce-tQ'IFi,JIn,dOlt,1Ii B&te c:ollld'lllonati§ ,I d,u ciO~llu!l!lea tel~&i'I'lJh.!1 ,COII'i! Ijr;,byle :!if! fIe, suflcllentO pelntr~ lexecutarea eV{;I,~grl~Qr Iif) "ene~1i 1~'p6tu'rll.

P,elltllfu r:e~rlillclrD!J g'celstu,j 'r\JndQ~H sefo,h)cS,!',18 be· to'ii1llm~ly d. m~,«;gl moo IOU 875 exeeu'klt t!ii clmelilt' P400 i lern,d fUlfild!gtig I~,te omplasatli.in :SQIYi'i i;11;I1 ep. c:!g~nlrve " 'fol,~~,,,~le un beten eli clmenrt i'fI tQllUtl'g,ic fiolr400, laf' !il~ii1~rU f\llndgtme ampla5.Clfte in, t~~tliYlr~

IIlII,do:, bo.tol'! ~y ~Iiiiii~n~ eu tras. DOlojul de elmsn! va ,~ de 280-360 kg ii::lm'l!'l'Itl m,~ be1QI'II,

III miIM,t'iollalr,I!il""III''Iij'dlvi

La reallz:arelll f1l.!flri:latl:el i,::, \jCl til nil UiClI'llG d,.toat. eondl~llle. ,ecnG' sa eel' !Citido(i,Yte ~Je ,~tre Dl'ice flinl~ dCI,1 .Co ,Indlcatll IPIU:~flc-, ccnstlfUCU\!\8 pentm ~aitlst6 funda11 lSi ml'l1la,netUcll i: Il'Cltlmea tilpll Inh"loQl'le relyllta't~ diln co:l~yl. s6 fie mill ImallS CUi SO~70 em ('illite 25-~.s ~fIl d~ f,ieci:lrB port, al peretell,loi,l) d'E;(dt c:e(ii f;ii ~Idyll!,t!li '(IrQ "!iiI~eITIla pe 'fun~U!l'; I'atimilt:! tah/jl,j 5uperlo~re ~O ·frie iCU ca~ piujin '20' lem Imeld !'i'Uilf'tli r~'€ICU r;'a-Cil QI Ilildylul ii.'l!li $juljlt'llCi pG' flJll"I,d'Clt~e',. ,dee;l eu nlrir"I,. mU11mi ~IO ,em de: fr,ec~re' ptlril!e, a C:1.!::e&tui~ i ilflililljlflletl tlUpll, dl,1 I(!II ~1,IIr'!d!.l~[djp6tWlrll, t~bule5a fl,e de eEl·1 1ii1J~lfl 21'l1~m: PCI'IWI 8V!H6~Uor sa ~al 4· ~ i : dilferet'11!,u" inltr@, !g~umec tilHplr inf,erjii:iril,re' ,I lrit'lmea 5cdulul ~undatlel" de fiiec!JiKe plJrte, a CiCf!s'tul'al, "illi t.rebule 56 fre Imal mClre de1 51 em.

11.01 $.tQl:!IIIiI~Q(D (;ot81 de 'ful'I,c:JicU'e" pe l'ingal doM~e r,e.zultote dilllll c:olf:ul ~i din obJiq!ltiUle, C;OllilstrllcttVE!. :~e 'iO ~r1e' sJ!lamq ,~~ die malte condl'~lIlIe' lega.le :spgclfr,ca : t:01a minim~ de ]dliElhe~, ,cO'ta fUlnda;tiilo:~ vet':ins,. iOota 'I] p eler 'freCitloo,~ oolrdlS'Oe'rl !5itlclle ge O~iBhli'illce etG. ~In nlci ~I'I cal im&, diml punct ,die vedere c:On'~tr~!i:Uv., adii'l.'cimi!li:J fundoti,,,I; flU va Ii mal midi Cia' 1,OO-1I,m iTII.

r.h'llDfogia ,'jUliClilflm

Furu:lb~a continual rigid6 •. de bet.," 5imj'illlijl, ell BVCllOri. die sub ridurjlel port,ante' exte~iOIH'S' ala tCCi!ii'structlilor 'fCiool sub:sol (~Ig. 9) :se l\e-alh:eazi jln 1IJI'JIliu$ito!;lrele ro:s, de 8K,eetlUe : • tml:lII8:m ,~Ii ,. 'i!~aeutalfaCli '(ln~ului de fLJInd~f~, d8i 16~rm9o M.p'U $upilifio!H,9 ill fyli'l¢le'ti:el (a 5IO,dulu~) : • ,e)lleeu'l\olre~ el!J!'(lJza,rill!olr pinD

lie la,:lmt;.1 C:OIlculatal :J tillpll Inf~irloaro,. in peretii SOlpdturli" (lhdn!~i clnd terenlul are 0 eoe,llufi~ §I!I,fleienti f'cceoU6 IUC:'~dre S' ef,el:'tu2.t1~6 nl.HilI!:;!i ~Ibl pLJ~;i'I tl!mp, Inainte dig turrnareill betofll1.1 itlll" IpenUu OJ !!fvlaa cft mlal mu!t IP~sibil ,det~rlQrt:lreo pere~llor ~ap5tolFli) : .' turni;ii~eg, $1 '. compClclar,!il blttor'lulul On ~'tfflturl); dl~t f.M .,anlhJI d~ furt.d~:J't[li~ m6rgln~t li.(:l, p~rt{!-CI ,~u,pel'ioara ds, ,5'(:1 ru:1 iIJj,ri Ie· GI E!' 't;'I:lJI!,(H'B' c:e' do,1I m~~e~ [~ i!:iCi'n'~Uru I hom ~ d,a,;!!!!1 : iii Flhrehuec fltl,tei l~hJl1Iul'I.iI'I' i!ltil'-Qt del 'baton ,I • 'l'e rlFi ~a r-e C! QrIJ~~ntlll t-eitill 11,11.

Atut'lel CIIf'Ulterenlul d'o,~YndCllre nu are 0' oOe,z:lUnli yncle 1I!I~:i.i penltru e~&c,u tel re~e'',IIfu.:(l rilar I'n pefle1U I,e" piUurll.! este poslblla :,1 r::_11111ClireCiI fundi!iil,l'el tn, !Ialpa .. tura ,de lallmea 'tal'pli li'iftiHI()~lr

IP"Q~ed ell! I p,rit~ u~1U ftC inllll, I exeeuliiCil rea, mCil1lt~ .. 1'\e,IJ fl den'l<Qll11tal'&a cofraJuh..-11 pantflJl 8vomrl ~I!icch.i~ eCi ,I eMl-CIt!i h::l ",eel ~ mp~ utu rHor bl n, 00 mpact:O,M dli li'rtr,e ~Ul'lilillJ~le .,1 pere1!I' s,elp6uJ'I'J.i. IC9S01 C8i duel! mmpll~ci't 1,1i] -~,UlTlplr,eti h';!Ii::~d,rUj, lungheCiI 'CUfflbli de e'"ec:!iIi~le le't<:", IDe COflElCl, a09aUa S,Ci lutle" Viii 1'1. PI' c'I't ,PQ!!I:I, ~I ~. lev~tCl ~:a.

P,el. funda'l~e, (s'eJlJ Ie! ell II IPu~1n 3IJ e,m d9d!iupoo l'II~vli!llul'ultrot!Ucrulul. in conti I'II.,H;UGO ~tmtulu'l de se'pe,rcne,in eezul pUlrmrelg", ir'ial~ate : ¥I!J[I ~alutlc Indlc:attJ fl'lfig. 4. il IifIIUJ tn Iflg.11. 1:1) • SB' \1':::1 ra:l'llz:::Ii 0' hidro,· 1,il:oIQI~uuirn ~c~lla,i m'od c:a p'efl'tru ~a:l!Jril~ iQliipl"l5,e all'~=tiiOIl', iar .I,PnI 'e)lterlOf • 51! \'gl apllee 0' '~i8i'i1GiJi(JIIIUI 1mIP~!'m~ab'li{l (hrl~'ro~m!.i:I'~i'Q rl·~ld~'_Y~rti~.Q'I~), pc. palrtea 1'l1f,.,lcerg Ci ZJd'Lliui; de pe fi.md'aiu~· PH'IOI 10 <:el pulln 30 clm d !I!'(! Ug:;H"(:i! filii",!! I u I LU i t I"OtlJQrliJ1 u i.

ln ICd~uf carll '~,llrac;·~'up'l!)l1 'Q! 'p!1!'rdOiil!!li~ parto~

II'IJ I UI ~ ,~nh:ll tn'ell eu eel m I,dt~ 5' c,'" ~!lIQs i.Iip rCi If~Yf.l'IIJh.li bohi'CI'IJ'I'ui, \ior' p,uf"[I'clfi lucte hi' ,!:or\!IIi.ilierutiElI ,i

lohl'tHI,e, indi'~~~ TI"I f~@I,. 51, b, c.

Spl\e iln't9rlor • so'. m::nn6 pl'!Jca-5ulpo,rt a p<lrdlCi~ 5&IIU Flflrbe~ullil. ~Gn.iCHii'l te-hno1ogllel 1I'''I'HI!l,e I::Il'1rterlOlr pantru eClzurl !i,llitIil'~lr,e.

F;ig. 9. Furtd~ifie eontilnui5 I'igidtl" die bm'onl $i!'i'l:P~UI' cu evo:zl'!lri. ~ub z:id. elrierio,1i dB! cilllrCimida.

'Sle,ttulJlne tl'ansyer!llJ~a "

, - 'temen de fUllc'alJ'O ; ,2 ~ 'rl.nj,CI,ro ~ ~ .~ $Jt~1 IlillMrk ; Ai - ili<lro· ~il:o~(I'1 ~ rl!1{l:tlleil aaitol'.'kll!!i I: ~ - tlfClt d., ~~c~lIe i iii - :lid ~K· llliriot la IlIClItti;J': ., ~ tll'oC~IClIC! .. It.riGCIrl!ii ; 8 ,_ hlcil raleki,tll ri;'id&i '{e'lIGal~ ; 9 - d~p, ilI:iI bJtum I 1,!lI - asf;llt,tUl'millil j t1' - Fl1ail~ !f1:iW;U ; U~ - lil!lillG1lt. U - pdacQ .~uj;lOrl Q HrrJOieli.il ~~r.tillnJl:~l :

1'4 - ple1:!i., I U - that die $e~!!IPllu;"

FUN'DA.TIIIE CO,N:TINUA IRII"GIDA 'DE IBETON SIIMPLU CU EVAZ:ARII SUB

ZID EXTER'I'OR

(1'l~ :JF£i'~"", '1l:;'lti~T W ~ DE BEl{tol 1U'Il¥II E!~ '* 1I-1~ ~1 (~I.m-r\E KR"F T [F.IUE PcY l

(to ,'3IRA' ell: @l!,.AST~T ",a-lOon> IS~ ~:roLAT1E ~cA; ~~.lb

~I 'J

( eo 001" OE 181M - 2<:: TI

~ Fj;Jll _ 2~l:m

\,17 RlJ.ACH!:l i.u .,t~""

18' ,~Ii:. TONI ~~~,.j;(. T1(RI;,,it;I)

,g ST",AJ lIF I M'U.,MI\.Ri, ~T aAWf '21 5""F1"~ FIL'f'FiMi P'tf,I'jIil1,j FiIJ~FI,EA t::.!i1?.R.A'RilrAll r LlN ptii:TRI~ 'F 'I:!

n FuNJ1.'<l1J;;,,,,CCNTT>lIjJJ, Rllili.\IL ~II (l1t.1o«Aa '?Z n;: REN FUICARIE

I KJI1"UioCA~T A PI>A~LI [:IN

'-'-'" B 50 (SAU 1;110) A'!:""""i ~~

(:1,.1 ;IE Flo ~"fI'IlI'I LA 2~~ l1~=::;t=:::::!=~=I,

c!i'>d' P"""" ~r"ruh." """" 1r.a::,aIili !I:! ~:

Ia ""q f iOe'" /0,Km.h.1:I DE Pl'DfEqr£ " '\WI ~I:a.. A I~'" crt'

maHJiIIi A5fALT '~~T t.~'7:m, fJV;O~I1AJI1 i'lIl3l[}l.,.t.n<r~ (:1.@IT~i3'n

DE I'UlA t·~';l oI~ <h'

, AAt:fflJl.T CIJ B l' .)I~ rh .... rl

,oon'.ll,.UO Ei4TElilp;lo:oiI,Ii. "" 3~ '"

1ENCl',""~ roE~A ~5cm

5C.1:5

~f\.I'DiIl1A SE ro~TE Ai11UI'IIC1 errol) 1 Tt>! P.Q. PI..JN£lAT!8 RED.!!,fA HlII LAiA DELfi ATlMEA ,Ztfl.lLUI W 25-JS';1II DE. fllECARE RA~T'E A ACESTUlA

~ __ ~ ----~90~.1~1~,---------------

, " S€ FOLOSEiijj'E AT~I ~~);AU'A 1F'u.NctA~ FtE; ZlJlifJI. MA! LAVA ~C:1IT lA-

liMe" ZWWI CUI :2S-l5c: m bE.F18:ARE ~fE A AaESWMi,

I.HQIA., fN OONDITIL..E fN CARE 2 rER'EtmL DE FUNDARE

. . PlREZ!tn1i. 0 CIQIEZ],UNE

SUFTClliN"f;)\,fSTE rcA ~ X~CUTME!I ~Vt>I:v.~~1fI1 5APATURJ

~

FUNDA TIE 'CONTIINuA IRlGIDA DE BEroN SlMPIW !.

CU EVAZAR~ SUB ~D. EXTE:FUOR II

,~ ..

® ~AnE R-l3roA DlNl ~T.M' CIMENr" 15 - Oall'l K!RrAR OC ,F'!!ll:A fo1J ~~:.:~rn iFEtctI!ALA iEJIliERlQAAl ~ l(;1:fl TIENCU!AI-A IlklTEFWAiRA ,~ j~m DIB!,.U ,DE l.&:I~ ~ ~(t,>: Eit;;m

(lUI

~ 4-4e:m

FFilZ, '" rcm P.ARO'In I.U~t(;ll1

RUll.t8ETON 5t!!~~ jEJiTj(PLAcIJ

.~." . AT OE, iUfl.R.UT. u:l .. ' .iI. OrN,,;' .

W.J STRi\ TU~ .

P!..ACA-SlR::4lrA PAFlOO5ELII'DIN BEIDIII. 5M'Il,U B so 5,!D.1.lI B 'X.1O OOt'r.Jm.JCTIV CU FiiEl"EA, mm LA 20 CITi CiMJ' I.ACfr_AART~ RULlJl

, 'I'llAL.TAr", DE LA

"~G~~' SOQ

I

SlRA.lI FlbmA~'i' PENTRUI .. I.JA" .... "'~ .. , C4j;!1L~~iAJ!I,!?;tIN ~fE:mIS,t 100Ir! ® fUNDAlilE OOt.rT!Ntlr.. RletD~ DE Gl€liON S!M~ e50~rZAiI~1 @ T~~ FUt..o..u::~

@ t.iOR'I'AR DE RRcrfE(:TI[ ,fl.,

H~OF(NWaTIE I '2~fIII

5C~.1:5

7C'UII). Fu t'I,dla }i,e'€o n'~i rHl,a ri'S idiS!

de bei'onsim plul, ,eu evazalr~" • sub i!:~:d intew1o~ de! ,~6rgmida

D~ltil'l'il~i~

Fl.!l'IdQ~IQ eOl"ltilinuQ riigidd, d~ lb~t()I'IIii'i~mpl~. eu e'll'fU!.~,ri. este d'estinatllil II'rDhJ~lrii ~i t~,n;;;'fi'I'IWtedl 'Ia ~QI ,~ inCQR;.Cir'llor de' pe ,zldurlle li1Ilte:rh'}('lI"e: Qle to:n~tli\:!!::::~iliiC!'r ~a~cY ,nry(:tYN:! de r;e'zi~ttel!'lta cu IpvrE!~1 ~Qrl'C!lltil! r.!i!~i~it.l!t" elmo ~Id!!llirle' $~U din 'bemn : ~" IS'!!! fg I O~~I~:t~ ot IJ.rI(i; ,;:1fi!Q Hill mi@Qh3 ~p 11 f,uli'lda~'iel~ l'elu'~t,1!i mal mal'll d'Ic:'lt 1~lt~m,ea z:!gl!,lIi.!!'1 Intelr]Q~ piI!' ,cQwe il 5i45· ~~,nQ. ~,i:.! 25..,:315 em ,:!lIe i~e.ce I'e jXJ n.i:iI !J CJ'~~'!U"uil,~. icU' ~o I!,J I reiSpE!~tI'!,iI' "rEi' 0 I~elh.ln,~ ~ ~fl !!::i~el'i!,ta'pIQIl!1ru, ,~t!Bt'O\J;t(] rl)(;I teva ia;rri lor mn p,e~~111 ':!'l~!I~ghJ r!~.

Pentru relCi niza OJ (;Ii ~ ;;:::,el~ te] fljJndlill~n ~~f,~I,o:$e,~c.in

'~en~r(jl", '!i:i,cel'e~:~i mOitteri~l~ C~ fi FN!nbili! fl.ilnd~~.l~1 C::~II'I~ tln!lli!! rlglda, de Cli!tOOI1 5im~ly. ,r;~1 e'!l'C!:lgrL pentrrl!l!, :51,.1$,.' til'll!iHQil/!llidlJrH(l1' e'd:e'~O(iir8 de Carillll'l'lidcl.

Ull r~~IU~"!I!€a FLmda"iei!:!l!I \!Ill ~Ifcle is,eCl!1l1::1 Id~ laC;OO corl'i,tI~HI!ij <=!iifill!~e ,~ers!,ltisf6eut!iJ ~h il:,atr~1 o'r~c:::e 'f'l.!!n· d(;!li'l!'. lodi,~(nmel$podlfh:e t~ns,ii'l;;!eU\i';e p,el'!tfll,l Cllc~:!ti ~1J"dotie ,~i!'1lt illli::t!lI'BO~i C!l'.l ,~ ~BJli'ltr!.!l hmdQltilCll::ontil'l'iJQ ~1:SI~dEl de betonslim pi: !.I, !: UI fj~e! ~6 ~l. pentNjl !u'J.l!i~111;8~e(! lid Wllrll h:i,r 'e:\!.tel'l oa I'e dfll dram Id6.

la ~tc,bili~IiBa cotei de ~'!oil1!do!l'f!', IPI!' lij'nQIIl d!Jite~e rS!lult(!lIt@ cNn (;~ICUII ~~ din obl~gQ~Ute c:on~1~II.H.::t1"EI" 5,e '!;It] ~111"Ii1:i5QCillm~ ,~ ,d!;;ltQ(;!~e ~(1!ondnill~e lagiCllle s:p8~[i~I~o. fn !'Ilei un C(l!i!l hn~, din pIY'rI~t d,~ 'l[jI!JtleI'DCon~tr~H,;,1}~1 Ild I~~ I m!ll] fUll'lclllt~QI mJI v~ 'fl mg I midi dtll 11.00 mi.

1',.hrn,iQ!,f,O,Bicll IlI:t cliliti.i

Fa,zeje d,e exec;utle Q!,iefl!.II'Ida~,Q:li (:Ol'lti n tJe rll1ll i!iIe, deibetOl'lllslmph.l, CUI e\Hli!QI~i~ dJa 1~1b ~ldYlfii~Q p(!l't!l:!!ntel Imow~Q!!UO d'!!i!: ~nSim~da a,l,eCQn,:!J~i't.ic;tilh):F .f~r-'&~lioIb:!H';)II! (fla. 110)11 S'"'~·!' ',I'1I'7el'¥ll'll' flcaiea,J f(l r,ii] :h.!!,I''Id!i:!~/G ~~!'l'. UrI",d jrjgid'd d~ bet on .sh:I'J'pJtl!I, ,!;!U ~n/oz(il'l,. pentru UI:!l· Nfl,~'Ifi)!i!i!l'd~ ,Uer e'l!:hl!FI~!IZ!f!ll de: (:af'am~da. Pe~~iQ! funthil~i'~ "~I~Y ~.~ Cilill p'!.it~n 3:0 !;!I'I deauprtll nhl'~II.!I'~1 trO!tulC'l'uliu I, ln contirHI!CI reCl, s'lirr.ll tf!.! lui ,de ~epl:! r{l r~l~n ~~;u:lIl '~!IliIfl.WI8IQII' iI'H!'i111t.l~il: ~i ~rOll,lt~1;! mndlooti!il ir:!' flgllJllf1lJ 4.. b ,!li:I ul II'IfTg ywa '111 0) ~ :i>!l' ~~@~!iJh!!i Q po ~ un :!iItrl~t ,de c9:~lImr'(;. ElrQ'~ d'~ '.5-2 !,j.1Ii),1 di!'!!, '11Il(,'Irt'Clr d" c:imMI " drl~IC!lJIit ~i" dllWpiii IU.!!i~C!l'e:, II gmt!':l!'~tQt ~i!,.I b!ty,m '~h~ t SCI u e!.J "!ioI!~~~·1111 Q d~ bl"ty mflle'r~ ~~~ ~IJ 0 If). Fe :Ui"ah;!~da ~sali~MJ 'f!M'!~Qrt gl hldrolz;O!~f.!"i'e,O !!!! ~s !'.!pll~ol 0 hldi'oi,~olt!'Ue' e'I,tl!lU~5! ,d~n d'r,i!.:1~ $tl~oi~ri d@

~Qrtol'll ado'itot I(CA 400) l!lffl~~I~t eu IiIlslp. ~Iprte rntl'tfl e!Je, .~~ de stl"Q1hlil ~!.!I~Qr'I;! CI;! bltlJlI!'I1I ~pl't (numall din I~:fii 11'1 ~o~), 'e~t~ !Jirtll~,yl ~tm't (:!'~ flldr~l,glat,IDm 1~:I~el 1~~l:f" cat .~ i!l'~ ~I~ '!Il1QI QP'~I,c;a blt\!hmtQpit, lPillil1tr!.!! C! pr'~venl ery,eltlt1!Jola ,olUll'leeQre Clllldy!u!. I'n ,ccuUlll'n ,care pleee!iiLlpo:Ff; '1;1 pard@~!!Jm p\i!rten~h.!I e:.$~ r!'lcl~tlitii eLI !;j!,1 1!!'1 u It 1.5 em d eCII!I>uplI'll n ilM'e I u ~ !.:IIi 'tif01t'yQ!"U! ~ ul! \l'1iI r puma fi h.lCiltt! ml'i cons~'d'fm~jtle' ~i ioh.j'~llle rndllCl':Ile ~I'! fig. 5 .• b, e" bhli~in ~eh", :ed,t:!! J'rk!t~ p'flntl'll !E~d UJlI 111"1 teri 0 r.1I Iii del ~I~ pe~etch.d illrlterior' I~ OIii(i:Cyta, p~ Uri $t!liCit dtJ m~rl:a!' de CinlllOl1,t CI",ret~~icl hidlir;lr,~o!'liItl>tlh glro~ diil' 2 ... ,3 ~!in, !'!eo,· 'I:izot ell nd~lp lmaru!'il't. In ~PCUI~ hidt~'I~lll'ltlei i'J~'fJl!itiO~51l poat~ ~Xei~yW Q tClF!eU~llla rm~~rlil1!'!!JlbUg.

D'i£! !:iI' fiH~l!'~e "I d'!i! t!~t~, ,gl]:(jyl!.ll j $tO' execlLlwl pll1~a· $YIPOril. ~ pa rGloSi't! II i I' d fn b,~teo!"l I~ OOi '£!'ii1d lUi,t!! af!i!~gtfi ,~!h~!;t IP~' i!!'Q'I, .. p,~in Ir!W'fflH~dh.!'1 :11rgtul'lJIlt dt(! f:I>I'lro ~ei dlll'l phJtlJ'l" '!'Olii,j d ~ Fill betfl ~ d!!i' nl,cncc 8, 100', c,l'mct ~OI'li5trll,:lct:~\!' eu H!1tJ~ >eli!!: vergeh!' met~lIee (21 6, m'm din Q~~lj be:tlo<n OS 00 Ie 2[)' ~m [pe' dOIJa dllr,~c~l~ por,!)eruJ1ic'liIJlara Dt'UI'I,cl clnd ~~ClCia @iStie' cfe~~tO pe lIm~ p II UI~U 00: b§ne com po ~:ota". ,i!ill ~llirJJhJl'i de ,e:ite ~O' eml, Intm placC!i .~~port a '11I!IiIlrdo~Qlii ,i 'tr~tLJ~dle ph~tfi, ., ii@ fJ!fiJljI'!i!tdelJn ~tmt d'e ~eIIilClfC!l'Itll din Mwtle d, 125 9/m~ ,1!Ulllll din ~altoOl'II. selY impi:dltunl bltuliJ'I~lili,i5gi.!i fgno PVC '(CilI,}el(:llt 11'1 co,tiI:~JnlU'C1rea hl'dl',otzlQJ~atlel @tr~:fIQII'I'b:lle ,apU~ ..::~Ul p~ fYl)d!!!!,le), p"nt~~1 a 1mpledlCiilll ~(;u.rgll;l~el!il lap· te,1 ~ Idle (:i~ 1Tl@'!"It d1i 1'1 beWn,

~niaint~ de tum(llfe~ beW!ullul fn IP'lcl!::'CI·iliY~Q!'t 'I ~,~ p!.mj ~prQ :;r;~d~i;il ~rl~!E!!rio:t,!i~.ndliilrl; p,e c~nt. c.aflEj' 'I ~,~ 5'COt dll,lpi in~~r~fll!I~betc::iFi i.!1 ul, Tn ~ohd rarn'Ilii~' iln ~l.i r'lg,Y I Zld1I~I,ylj '~e' to~i'n,a eu lCiCl n c:iocu'l m!u:tj cf1 fir' bimtf.i ~~I bUiU!'I'it.

P:lg., II" ·FYI!1Igc:t~,e eefll~'inui!! I'igi~~', dEl~IHI" !i~m~~'!iI~

Cyl >e\l!!:lI2!i!iri, s,ub z;d 'ill'1tlQlrior de< ei!!irilimidil!i. .

Secli u~e tin;lJi'15<y,,,rr!1(:J I,e! ;

" ~ '~iI~i'I ~(lfui'lda.~.,,~ ~r~i'u~t;iI~le ,S - liraUllpflrt,:' ~ IIIrd'ro,· i~g,~i:l111" elal~l~1!! (!rb;lI!IlQlliSJ i ,§ ~ Itr~~ dj I=IKltoe;tlo. ~. ~[!!h~ !~ .. 'ierror r~ ~.CIIrtJef' ~ => d'liIj;! til b!l\i 1!111 ~ a: ... ~1'QoallgP(HlI Cli ~~I'de,"

!!!;a:111 I~Clrt.~f'!i!M ~ !lI ~ ,Fi~!i;tFl~ ; UI ~ 1.1j,~t d!!! ~~:pafCUI:!i.

48

- -_._--

FUNOATIE CONTINUA R~GID.A D'E BETON SlMPLU CU

.1 ~ .. - - .t

EVAZARI J SUB ZID INfERIOR

t-

2' 11~:i;)~~.I.a~f~1 ~~

. nli1 w.e dPfl I.31'rli!d rr,itAI Q a-3.5';:m

de 1i1';\l;ll~ ~;. ~ ~l:r""

2)i ill I:;lodttnle in [;QI'Ii MBnul de' 'U'l(iar .. ll~,zmro c c oez Lu"a, !OIJ~ ~~ rita Ql; tI1 i[}dl cctO Xi cutur an 9\I(J.zfi" Ii 11'1 pe-~e1ji sfuXitJni

set5

CD ZI~EQ\t.£,;;'~fIj., +15" ... t~~D INT.J ® KlU'Mi n~E

CD f~NCUI)'LA I~HE~r:iAI'lA ",-l.~-':uJP CD [llEUJ 111- f'Et-'N 5-6-oj.GI'l1

® rr~i<oQ CE tEtd>.! 3,5· 3:5 ...,..,

® SlR..!!.TIW"'CI!ZO...ANf ~ 'Z01JRt.. .. ~-ec., CD GRN~RE5 P!.ATE "-1.1 WTlM

CD 11.1?lMEA Qilft3.i!J. CIN_Sl:.iNU.HA

a\, 9 ',' ~G~~UliA ... 2,3~

\.".J pt. FU:HI:. u- ll,l ilil c~

@ lZGtARE. H1DROF'~ {~IE C,.!,,)

LII"]lA CU QlfUiol

® I"I.Ac.;. aaot-. B. SO of' 1'0 <IT'

@ SP.APU LI8,ER SL1!3 PAFlDOSE.tIL~

® fflnC LIE Af,$,(J(] (KAAFTI . ' SA, FOLIE F' C V .

® SrRiil,T RLPERFtr. tAA...AA ITA 111 f.;..m

,', (PIETflilSI

@,'Ei,!oIJFlT.c..RPfim'CC1ICHiIJROIZOI.ATIE

- 2-3.", ,

@ 5fRllr HIDOO 170 ~JlE. (;1: CA - ~~ , Ji.t:

.Q to()~AR e:::,t.UZ.AAE OFI$. ~ A/.(]R;AT V ;f.:., !,.§o-2011

@ pi\l\4lt~f ::tJT{DE ~'TUI~I

® J:ur'~ATIE AFlfThI B.50 u, f'lAliiRJ @ TERm DE FU DARE

® FRIZ DE' PARCJiH LU

- - -- ---

-~---------------------

I..I.li 01

i< C IQj

C:::'

~

,.!I-

~~ en

50

au 'I). lFundatie: continu'Q rigidc;

del' beton sim pi u, CUi 01 treo pro. sub zid ,El(llit@rnor de! ccm'lmida

Dii'~'if;llli!!fi8

FundoFa oont!r!,IIJ'Q d9lida. de' beta" slrnplu, CIII 00 tr~a (It,51, .se iolos'e$te p ~I'll'tt lUI prehii(ij feCI ~i troli'15.iTIli tereCIJ 10 ~DI (I il'1corcOfi,lo!l' de poe zldurtle ext,eriocre' al,e' OQnstl'l.!qiHQr en aUI structura de fezi!!tef'ltail CY lidulri pOlr kmts, r~lizClt,e din, zkicH,i,e seu belo,n. Ac:::eClsta fiJI!'!" dCl~iese! 'ioleseljitiEl 'Cltw'noi eil'ld~ mlpa fUII"1,ccl',iai 1i',iUJi.iltii, moi lab'] ctJ3!5-40 c:m de n@ccu'S PiUtt!, 1:1 Iidiullui,

Folo.si nm! ocesta i TU n dati i 1(1 re - Clii''CIll1ltaj u I e"OfHI Iini ~ ~irii betQol!Jh.!li ~i de2lavalntajul l'I~e5it(J'~iil de C! folo~i ~~f~C!le jp@otrl.l. r_eclizilf ::J :S!Jc:'ul,~i de ireton ridico'~ pe b1acul fiJFl1Idatlel Pfopn""~I$e ~t'reopta) i aU5-t .de:Ia~ ItCl ntcj esoo j nl(jtu,f,~;l't i n~6 l rI! cCII.~'1U1 i n (lCi re seclel se J!C!llb-e~tg din ziclone de ciliuij,i"lI'ii'(lI6. 'Urn aU: de~Clnlj'lda,i iI ctOnstit'llhcti feplul oa trQbui~ Ir'eclizote ~i 1.lImplliJl. l_ f. bine Gom I'll etate', in stratu ri d@, cite 20 crnfieca rei" i I r'e seelu ~i p@re,'jq SQIIPCitYrii.

Mmeril]fill' l'c!lI!asife

fentrt.l realii;cH'ea t61pui (treapllQ) Ql;:e'$ta.i fUl"ldiatii se 'Jo,lo:>e~te bE'~,oln simplu de !'ncuea 850, exeCl;jrtot eu -"ment P4fJJ!, ~'I!lU ell oCimoent me1,~lllJrglc M'400 (uun~1 dna fUild!ctlal lest'~ .ampl,osom in SOhHi cy ape cgre~ ~we; un b~ltofll BlIi!!~C'L~,~Clt eu elrnent cu tm'05 se f'ii;I.!'o· sesto:l gli:,mcl elndterenul de- fundere eM:e umed. DQo~ ll;ljul de Ciitlefll Vel fi _d'e' 280-,350 ~S c~~en;t1mii be toll " A>l;elecJ$i bel'oo!'1~. dmr de mc:m:cl 1:'l.1ooJ Sie folo:5~!1~ ,pantru rooilizareC!s~c;:llliJilJl. 1111 Ci:no:yll inl 'c:alr,e seelul se 1«1 r,eol'iirfi dill ZlIdar~(;l de ocr€lmidCi, CC(l!li;"5t.a va '~r,ebui $5 fie de 0: pn'llln;;~, cOfe,sp'unzcH:ocue, d9s;lJ1m::ll'e~ lid.

La reaIizQr,e<:::I tUl"lldO'~teil :!I~ '!.IOI ',Ifle se,amc de tot:!b:! t!Ond;,~lle CClr~ se ~e,r saU'!lT.ieuie die caire, od~,g fun .. · d o!1e Di 1"1 pu I'll ct de ved,ef@' leonitI"UlC~i';!1. ia~i m'ea tiS I pll

Fig. 11," F\i~dCiti' e c(l,nt'inlJ~ ri giid ~I, de, bel'on; s;nlipi u~ CU Q treQpto, sub zid exb'erior de cdramidl6.

Sac:li!Jne tranS"versC!lld :

IJ - p;ICCD portl!rlJ 11)1 lei ni~e~ul tlral.'li!itLllu.li; b - pic 00 pc.rteruhli inl'la!ICIIOOi d'etl~u,r;lr~ r.li'i'elul:lJli II'lIIUi!!I'IIIILI;: ~- 1i!!Ii!!f'I liIoi~ fUMtUI9' : ;2 - fl"liildg~I~; J - iliQdu, " - iill'(lt suporl;·; ,5; - hldl-g- 1l)l;14fi.0 ,,11'I~li(";ii orizantll15; ,6 - strat Ide pro~ ~!:ct:~ ; 7' ~ ~id exte'rlQr Ie r;mrtll'lt ,; !!Ii ~ ICllcul,aI6, e)hrlc(l~; iii - flldmizoDoitllue, rigill:ii5, v~rttcC!lla: '0 - d~p dill bii\um '; U - g:RliJ If turr'l"at;

~,~ - pl(iic(j ! rgh.uo r: r] - tlt";;;;sl t 1 >1! - plo CiD!

~'lfjJ(lrt '0 P'C rdo:!Hlli i PQ·i4e;rul~l. ~ 5- PI:Btri,,: ,~ - UIT jml utu Iii ct!mPfit1:[i~ll: I'] - litrll t ;d e, 'S!.

j!l.9f'(]fEl'.

I~repte~' fundat~ei Ire:z:u,lttll~o din ,eoikulJ e~f(li egola eu g,oosi mea zi d IJ I u ~ D ~;u:;: 7O...,1Il1J era, adica eu cite 35-110 em. de 'fiecom· Ipade CI zidlUllui, rn tfiii.ul l~dllrlikiii' exte:rioiJrre,. ,oceana 1iJ1!]me vofi 'in jUlf de 110-120 em, Inahimea 'lrept,el (t!!i,lpli) rl"lnd'QVei hebu:ie so, fie d~ eel putii'll .40 em. IC,U valo.ril;e: mil'lli,me (I I e b;1I"i9,i;lIIl.lei IJn'g'~i IJ I LlI i Cl: s ub CiiJ reo !i'e tram mH e-f'OItmile" 'treblJil1lia 'fie c:uprfnse 71n'tre 1.1 ~,I U!!,; 'functie aG: prelliun~,!] Inf:lximc pc 1Et\E!:fi. oo~,1 de m,O,reo batcmullJi dtn cClre Sill' realil.0o.zC f'iJnda~"C!. CQo i!"ltgbO!Iu1 ifldiko,t 10 undati,!] !iimili:lIfol de sub liduri Il"Ilteriom,!" de c:oramidii. !:~r'l!! urm'~~lC. Ultlmao soelulut lin ti de 091 p'utill"l ,!]O ern d'@po~imlll dad eu c:ftoe· 5-1I(:a em la1Wmea .zkh.!'I'uu de fiec:of€i' ~:U;Hl'e Q 1JC:;~5,tuiCi Adinel meal 'fLIIl1dol'ilei V'C! ff d'e ,,100-1.20 m, d IlcZi d1j n oa Icul, se u dC'!:o!"it.ocelQrlc Ita cQnd iti'iI'e9'olll'e s pec:ifke Qc:s't i determi",od. IlIJ r,~~ulltij 0 odiim:imre moi mare.

l'ch'!1Iulogj,g eXlecli;irti ei

FlIrI1do~,uacon1Inuo rigidGI, de, belen simIP.'Iu; eu c treQp',tQ, de SUD %h:l1UI,'J,I,.,_ pli;Hb:lIl"!h~ e:detiooi'e ele eons;truc!:i i I,olr fallEi s ulbso I (fig. 111. al, se Ir,el:! I item:ci: in u rma'tcalfel,e faie de ej:'ec!.I}ls , oil tll',o:.orcCl, ~, .. el!leCiJltiill!l'ea ~aI'l1:ului de fUflldo~le. core' gre Iltl~lim,LroI ma:ll;Jmol 0 llioclIllJi de f;lIIndrC!ll,i'E! ('t:CJllpt1) ; • tUiFl'iflWeCl ~i ., oompf:U:' tafeO betoru,dui ion mlpa (1.l'E!iofCIto): - e[l!e'c.utarea ICOo· 'raju.!ui, pef'ltru ~oe!u:, " 1:'lJImarea ~1 '. compc'ctgreQ b~klm.ilui 1n ,5'~1;1u. 1(;11.1 nivel'c;nt!1J ,I \'iIiI!rifioor~~ orizontalit,gtil ullijmu~ui ,stroot; '.' ,decofrarea 5Q.;lu'lui : '. realumrea I:imph.!'~ilJri~@r bine COI!li'lPOC:tOlW' •. in ~lrCltu~i d'!l' ";IHe ai' QlI 9,ros,jme, rntre !iQ~I\!l1 ~i ~ete'~ii .50pdtlJrii,

Pe fO~1l sUlpedoa.ro ~ !j,CiJclului (seu PEl 13~'(J Q fundg~i.'iill'i elievolJe. It! c~,1 JEltJ,'ln 30 em deasllpn[l ni'll'e· m!.l!l,ui tr,otuclIrl.lllui. il'l cn~1U1 pDrl'BHlloli inalt,ate. 00 in ~i9. '11. b)' • se VI] ap~ic:C!I 0' hidroi::mlotie in i]cela~1 moa !CO] pefiltfu eozunle e'J: pu~eoli'lteri (I r,

ta ,elrerigr, _. se' '(,0 cplloo (I'~encu]Cilla Imll~rme:aLII."i. IL"di' • -I -, "d~"" 1"-) _. '-1-' !.if·1>I ,uIUron:o., Q<"lle' rrgl··g Y@"',,,c~1 01, pe paneol Irneu"

oarS, a liidululi, de IPo:!odlJl fund'o1iei pinal Ie ee' plil~n 3D em ,deasup,r,o l!'Iivc!ului trotuC:u·ul\li.

SP'Ell ir!mrl'or .' sa monno plato.supon ,Clpardo. s 81i1 po t~erllilll ul, ICO I'Iform t,eoh 1'I01091i el expu,il!!i 'C nt,erli 0 r penh cCI.luri si'mi'lafEl.

51

'iii' _.,

'FUNDAT~E CONI11,INUA RIGIDA IDIN B,ETON SIMPLU

(cu 0 TREAPTA. SUB ~ID EXTERIOR)

LA CLADIRI FARA SUBSOL

NOT A 5e fo~e cfnd 'Idp:;;l IUndicf.ei rezwltc, mc:Ji JatO d~1t IO~itrlea l"idului ,c\J .35-"'0 em de' fi ~OOfl~ p(J!iI"~P Cli 'a c e~h.!lIICi

TEN,CUIAL 1., EXT f 25·3 em

CL _ .._

J-IDROI;:JLA1E RKiIM fSOClU) ',[,-5 CJI'I

R~T PTR RJoEREA FIlLA R If'IETR $ ~, 10 em

Ill,

~

fFlI.

d

,--

~ r ~l!..1 PR{1 I. HIOFl I'-lOR1AR M 100 f'3cm

HICROIZOL ~ LASTICA ORIZO~HALA

v(. ~x.60·

nO-12.0

sc1=5

52

·U2) •. ,Fundali'8 1C<OlIltinui1 riglda

de baton simp.lu, CU Q treOlpbj. :sub zld interio.r de ,eCir6mida

F urn d',i:]VJOI ,"ontilf'!lu!l r.ig ~da. die b~tQli si,m pi u, e 1.1 0 trealpta; e:.te' die5tinOlm prellJlliuli i~i tro!'lsmit'erii 10 sol a ill'lcinc~liilol' d,~ lJe zldurtle ImerilotJre ale ton,structUlolr Oi! cu StfUChl-rg de' rezlsten,c eu ziduri lPortcmte; fi:lQli.:tC!,te din zadalne seu beten, Co $ii OttO IllentrlU Jidl.JIF:I ,ext'e"ioare, ~i (Jc(I()!$ta esbl! indh:ata otund c:ind ttlrpl:lf;l!ndo~ielii r,e:z'ul~o liI'Ioj hIla cu 35-410 em d~fle·· Cti'i'i8! pCI'rte ICl r1.dilJ I tIIli,

Solu~iCl !!',@o preteolo "i ,1oE!'ntruccmstroetnile eu sub- 51;J11. 'it!mpla,~cte'pe tam~ sl(:lrD.

AVlllltajele ~r .dezav~l'Iit'Cljele, 'fo,~o5irf,i acest,of f-L1ndQlii $in1 c ~el'ea;i ca ~i pen~JUI flil~ d,a UOI ~ I mil lora destl noiJil:a :!I u~,j !'Ielii zldlJl ri~Qr ell'b!lrioIJ ra.

P@!iitrli JI!!!Olljzor'e.a ocestel fUillida,ii sefC)'loc5;esc. in gelllenJI, c!;l~lea~i m'!iJ'tericl·e ~a ~,~ iP~!1,tru fyndath:! cootnrllUc! trighl'~, die b~ton 5hnpry, eu 0 'I:re.ap'!:a" d'e si:.Ib ;zifd~rHii!i' ~~tedQClre' de car5mid~, atilt in ceec ce r:nrivefte c;QmFoli',ia betoanel'vl' d1 ~j rngl~ca lor.

La, If,eolizilrBal fll.lnd!;i!tiei ie Vtll~,n6 SD(;!I'J]II;) de tecite Mndl~ii"Il!' Ice se car sCltfsfticltittt'S, d@ C61l1l"9 crioe;, fundatl,e. Din puoct de '¥eder,e c:onstrli.ic~i.... llCitimea ~al~p i i (}r'ept\e~,11 fl.ill'ldGIU ei fll"eilzu Itat,a din c;o f.wlJI .e de' eg'iJ~CiiI cu glli'Q'5im~a ~id~,lu,~ plus 70-801 em, (uIice eLI Qi~e 35-40 crm de: fieQQ re pc rtie 'IJ ,zidly IIll I. r fa Cg,zU I zJ.diulI'lIolr inlerioalr'e. ~~a,$tCi II,a1ime va ·fi ~ '95~105 em. ~~iillIDm~o trepte:j (1illlPuj~ JUI1l~a_'le~ll'ebuie !'oal fH~d_e ee,1 pufm 40 em. V:clcH'llle mlI'll mtll ale angel'ltel lInghhillui ~ trebui'8 sa fiif! eup,rlime, intre 1.. '~i 'LB,. veIrllatic lor fiind in f'unc,ie de' pfes,jlll!!'!&a max.ima pe

teren, co ~i de ""orcCl betoli'luluii din C(lll~ se ~eglileOla,

fUifu:folio.. . ,

IPtr,il:E1ul'lillil5 ~'i~li1a.~· U'r;r~ fP ~~"'~<:m']

1.0 U 0.3 1,6

1,11111:0,11\1> li'ia'.l:lilIi!i' (iii; ~~ (I. pl>!>l rll m!roo,cr.'lll ida mflHA'~

IB ~

:P" ~ :1! po." J

j:l' = 4 pR= (i

t, ; ",J 1.S 1.11

ll.O~mea s,cdullilli VI;I n, de eel putifiil 40 ern, depa~if1d daci C:U minimum B em laJimGCi zidului de fiecar,e pcnl'e' a a C>9'si!Jia. Adi'lT'Icilmeo fund(ll1ie~ 'II€.!II fi ~ 1,00 rn, di]lcd din ,calcul, sou d1otorita cel'orlalm eond I ~ i i ~e9(Jj i a s,p se i'flce Ic,c@.!l1:eG d E!!ter!'l"! i na rio nu rezI,JilWI Q Odi,!'1i'C I'l1I'!e' rna i mcmiii.

1 _ hnollQg ia l[eut"1

Fl.Illdatlol c:ontinliJQ rig lido" drti!! beten simplu. cu 0 (,reapta, de sub l~dlJrile pononm ink!riolJre olh1! ccnstruc:tiilo,r farol subs",1 'fig. 12) ,_ UI rEl'ol'izeeJlZlii in eceleOf' fC:1'.e~,1 cond.·fjj d~ e~r:.!~te, ''0 ,~i "~j"Id'aff,a .siml· ,rare de sLib z:iI:;I.~fHe • .Qeid'OQ~.

Pe: fo~a sU,per,looIl'5, ori !:onto 18,. e soel u I u I .1 's~ Clpiieli e "idmilbia~ie', CCUlw,nn t;el1no~oCllI':l'i, indk;at~ 13nrerioJ pe-ntrilJi eerzurl simUcre.

De'D parte ~i de aha 01 zidului • se executa pl::Jc:J SUf;lort CI pCllrdos,elfi, dil'lll beton B.50 SCiU B1oo. OrtriCit ooMtn)cliv eu (I nl'~O de verglele nUlk;llice 0 6 mm din O\cl-1bmon 08 00 10 20 eliinl pe; dc'yo direc,iii perpeAd'iC:lIlcre, dlJpa cum ploeG e:ste (!I$e:zatii dl'ill'8c:t [Jll:! SQ~, .prin IfiltElrrrlledly~ • stf(l'lului de flltr,t'lre din, piQtrJ~. so u es'te Clieurf,Q pe umlP rl.iiih.uc bi ne c.om paetoto, ~I"I th'i]!~ud de e.ite ~ cm.'n are:st ~l sc,[I'u~ia indic·,atfll e!.;te ceo din fig" 11, b .. bin.ein1iEile~ gdgprotd pentn,,' zid'wl Int~rior_ Intra placa-suporl a p~l'(k~$elii ;i strotOll de pi,~·tri~ • iSa- preve(k, !,J,n !>'trot ,dlit seperare eli hh1ie de 125 g/m!il, !Cl U din CIJr1·0!'1, seu impislill:lr,Q b~tuma,a, sou 'folie PVC fa~ez~t in continua M hi. riroLl.O IDt"h~ I 0 rizonto'II'!I' op Ii COit~ P e ~ lind aJi e·', pM ru a 1mp,nediea ~c:urgel'eq IICllp,teI ilJi de ciment din beten,

~ilI~ iWl te ,de 'tlJr!"lOf-eCi bet-ol'l'lIli Illli rl'l plecn-s II po rt Ii se IFWIl" :spre zJ.dul intl€lrior, selrrdurl pe C:!:JIil~·. Cl!:u~, • ·~e .scot dupe infOri,rea ibetol'ilJlui. Ir"I gollil rilm:u in 11Ing,ul :idulul, .5V" 'tQama (;1..1 !;;lJlflr;iQcul f1'IQ)tj,;; rier· binte de brul'n.

Fig- 12, Fundo:tie co·ntllnuo ri~jdO. de betonsimpllJ, eu 0 tlr,eQpt6. sub zldexteriQ'r de ctiJromid<li.

S l'.!,(~.~ lH'U;! tre n ~el's 0 16 ;

l' - tilHeii de fun dere , ~ - n..n datrc ~ j - ~d,", • 4' - strnll 5111- PoCHt: !I ~ iiidr"Qilclctie I1ISititi:a OlrizQl1tallai: IS - .str'flt de' pm. klcjie r '7 - 2idl rM ~.e .. i or lc pglritDr ~ a-, o:f.ojP' ~C' ci it.! 'T1 • 9 .- ~r~Oi:I S1t,Jp~rt: !;! ~grd,ojen!1 Ipa r~B:ruh.Ji; 'Ul - pi~trl~; r l - urn plutlJro

,COFl'l,pCJI:1:a til ; 1,2' - stl'Q,t die: !i1l'~nHI;l r~.

54

----

--- ----

IFUNDATIIE

CUI 0 'TREAPTA, LA C~LADIRI

SUB Z:lID INTERIOR' FARA SUBSOL

t-- __ b ]c

.~.-

M<C1 T A, S~ ~ BLOSq;H OND T"l po, "1jJ"'il~~IEI RUUU ... MoOd 1 .. '.1- J;I[tir ~ ;i;]"Ht;l!. ~t!l'lj.UI e 1,1

15-< n ern r. E -1;[" .r.Rt p~lrH i.. .,"-c!::~IW~

'9' (m

_," 0"

n

.i~,

:.:l~~ ,!, 1 ENClJlALA T' L ~ ...

:;: , ZID OE ciI.~mA • 1'_ ern

,;; 1:48:~'U D'E LEMN 6.~'~.c'"

l' MOR-"Ii!i.R ~ i' ..... 11 If

~ 2' 1 r-rn

5" PER\lAZ #,j C'"

~ I HIDROIZOI.ATlE L.I .",]11;& QO;jltw_,l ~ zc 10 • JOI

1 MOIm!J.R rEEU-'-~ "\;; ," 2 ..... , D~( r.> AM:<''''''

C~ F;RIZ .

,!.l~ GIF'Ut-Ill$.QAFlA 'S'", LII'I1A OJ ~ T.;t1 _, !II: - "o(I,.n

1'10: MORTAR ~[ElJI.UlI,i;'E i~~

o;:;j~:mtS!AMi:Rf"Il'~ bUc-k-' _ 'I!. IF!'ARC'H t: f UJ • 2lc.-. "''''T

'liL ~LJWME",I\ O,r;. FlI6A' ~J"" - scl'NOIJ'tI\I~.

iD, M:lUlZ ~IJ :z~Rfi, ~ 11 < ...

'i;:! PLACi. - !ilEQlT .... ~

~IINI". DbO ~ 'n r:m

.!!ip SIR"", T - UR"Oi DNJU. .. f 5,!.. _ IIIHC D ~U'-

116) STRA, T FlliTRAHT i'1:N r"IU illll'E ,. c.!I'.u.Rl1tl.~.»

- .:.rn

ft lU""PlllJnJRiI,-FMT~ a/J'_l

__ 1<1 o;rm.111RI

It, FUN o.UI5 B !nor.! ~~

'>All zlDl.h

III iRI!,!lI,PTA M: roN

- . ~5.ltoIR_lJ EI'So

~g' TEJIllE N rUNI).~R E ,11': Si"FI:AT' ~"OI<i ~9'A1T.l.l

_Ii"lf ~ glTUM

'"

..

+

~. (>.

"'q

_ .. .. . -I .... - -. - .. _ . .... ·i ,I -... . . ~

FUNDATIIE CONTINUA DE BETO,N SIMPWD~

cu 0 TIREAPTA SUBZID ~NTERIIOR

LA CILADIR'II FAIRA SUBSOL

tfJ

- --- -~~ - 10-

---"'jP...

,~.1 I'JLlfHAR I]~ n .. "rr'" ~ ~r>lIlI?1 !,_,l

___. -.!o ~ ':i c'iIt I

C2" f'E:R~!. "AP<m

(6, HI[)1101 Z.O'LAT IE ~l.o'.~ lLt; U"1~T.,r.

® tJOOTI!I.R; O~:E·(Jil!.l Iil"D ,:!f>- t c- fn,j ~[U-

~I ~MORSI'<l cu IJiU~ .~ IAT

(e) .. !:I~2

'"e GRlto.IZI,~A ~.; <"', _I"'"r .. Q en .... @' t.ilQIUAR D. Ew'll..T~tJlr Iol-..:I CIIoI~n \>, ~

t.ICIR:;.,o. cu iIlTlJ!O lAI"" 1'=0

{l) PARiDOSEALA DE. ~"~'€ILU '~'" '1"~ DU?JMEA o ... jj~- T.'<nF \oE[;Q.!ffi." ifj) t'-fOLOl$......,: Rh 10"-1 ,.nl

~ PLfilCA-'loiJf'1)~J "'PAR~(]:'£'II <'t.le ~

• "'m

STRAT I im: IX .w~ ... to ro.u ~VI ST@A,T FlLTRAN1I' I"T ~P~A='" c~ IiIT~TII PIE lltl5-J'Il-'<! c_

:'Jl) U MP LlJTUlti Flluij ~T fl.>.T'_'1 h T ·'-,p-l.F

'fw FUNi;iATIE iE'lE.1QN ~1:MPlU Bs-; ~91 "REAPiA SETON 5IM~l.u 8"" 'il -EREtIt ':-Ut.fI)jl,j:lE

®

56

- ----- --

- ------ ------

_- "

'1,0[131,• Fundo~ie c:ontiil1lUO rigide.,

de ibetQI! slmplu, cu douc tfepte~ sub ztd exler'lor de ,caramidd

[1f~ndJ('l~iCl continua rigi,d,c. de b~1tol1l s,ilm pi 1lJ, eu deua tf\&pire ere (!Ic:e;eo~,i denlrmtie 'co :ii fUlildiJ~ICI cu (I ~il'ig'lJInj,I:r'e<lptil folDsilfid '10 prehSClIl'ea ~'i tralil,smiimr'0O ~ 1:1 se ~ 11 inca u::,arillol' de pe- .il:ldurU e eXll,1@rruOiJ reo o'~e wlintnu;:~mtif eu strllctura de re:ziSitentt6 dill pere~; p.orlall'lll Ireolhafi dim, z:ldCiri,e5~'iJ dlll'l bewn,. Ea es'te IndtcatCi pentruob,tr'r1l,el1aa unei 16tl1i111'1~ Imai rneri g '~alpil rUlldati,e;i. 151iime: ce poate d@p6,i eu 35--40 em ICiti~ .me>CI zidllJ!llUi, de fieoar,e pc:nte I(J ,ocestuia. fQlosir<ea

ro~I'onola a ~,eetlun~ii de be-ton OJ fllJndGlie,j pentrUil 0,.;:0- perir,ec ,constin,Jletivci a ul'Ighiulul slib oore se trol"l!iIDit e:fo'/huil:e 'face CG ~i aceste fUI1Icca1i,i ~~ e,Qm"Iducil rn modi iiiem!ljlodt III eCQll'Iombh'ea betonu!ul, DCZiClVantCljul 'rolosirii oofrnj,urlUi peliltm reoliwnilO ,celel d!e c dh:'JIUO trepte 1'II,l! pOllte fj ev'itat. illl ~c'himl:J seelul ~idull_]l 'a~el(j'l pe flJnd(J~i(] in tn;lpte, po ate ii, ~I '!'!'II ~:u;;4ilQslii ~,rrIClnta. fealizot din ~idlade de con:Dmldc :'l!i nu .din betM. D@Hlvlill'llojul care j\@21J:h6 dun nec!!'sita'leo d.e III I~e:ali.la LF phdu~ile" ;'1'1 straturi bine ClQ,mpo eto,t,e. intre pere,ii sopotlJr.ilil ~,i fUl1dc,le, IPoale fi dlmil'u"Ii;l.t folo:!iind mamr·iolull .rezultCil din s.iipatur(i.

Pe:n,tI1U lreolihz{ll',i'm aceslei fumi'Cl~H51!t frl)~m;esc:. in general. !Joels-a"i materlare co ~1 penl'ru fundlJ,ia ~-QIII1- til1UO ',igld5, de be'to~ liimpl'u, cu '0 treapta, de sub lldul I1!lC.tell'ior de ctin:lmi'd'ij" ctlt ill c;eoo C~ prlive~te compo'li'~ia, !beUoaIl'iGI:o.r cit i!i'i mmoo I~f.

La rE!;clizacea 'fL1ndatiTei se Wi IUne se(!lma de '~oate C"o.rnd;~tile C(U-e S~ Ciiltr' 5tlrtisfdcut.e dec cc'tre orlce flJo·, dotie'. Dr'~ plinct de- \fed~i'e c1oiiilstrl.letiv" I,otimea tolpii funclQ·~i8i. {relY I ta h:i di!'l co I cul), e~ te e;9CliIi'tJ cu 9 resl - moo zTd,ului plus 70-80 ern, adica ~li eire 35-40 em de FieCGU1;l porle 0 Iidului. In 'Clllllli zidul,ulor c;r;t,~nome, OO~tl~~t'a IIlti mecJ '!.I'~I n ~ 110-1180 em, I na~ ~

,imea hepre'lor tlJndotiie-itrebuie so fle de 'eel pu~n 40 em, ie,r \iCi i Q,rll e m i F'li me c Ie tg I) 'tr-e:'1:)1.u i e $0 itCii ~i e·te intre 1,1 ~l ~ ,6 ill funette ,de IpresiulI'1ea m.axlmQ pe taren lOa ~;i Gel marco bel'Onului dirll care se Ilfeali~ z(!!(uil flJlnda,io" ell) in tabelul ~ndicgt an'!)e'rha lu fundk)lfi'll contflnuo rig.idc; de betOil silimj:lhJl, eu Q trt;lllllPtfi. dEl~li!b zi.clul ,~rlterior de c:artlm,id6, l.il1;um,@Q 5cdului VQ fi de eel putl!'! SOl em, depa~ind eu ,cUe 5-10 em la~nle(!l ~tdyluili de fiffi:are porte (J ac's-dulo. Adill'lcl-· me-C! fundOitiel va ii ,de c@,1 pLl~in 1.20 'm. dooa din calcul, s'al!! datorita celorllClllie ,e:ond[tii I'egale spe-cifice .acetlei det~l'm~l'Iar!r nlJ .. ,ei!:_ult,o 0 odincirne mai mare.

Tchnoll!;lgil! 81:8C1UJioi

Fundc;l,~iCl ccnttl'nWl rigidc die' be'ton simph., eu doud tr~pt~. de slbIb zidurUe Clt'terio--ore die cCirdmid& ele com-tructiiJor f.ilrQ suhscl (fig. 13) • sa l'eaHzec:u:(i! in Cl\Cereoflro2!9 de el.;clJi~ie CCII ~i tunaafJ'tl con:trnllO ri9iad. de beton sImp'". E;IJ ,0 tj'\gqptd,. de sub zrdu" exterior de cCliiomidtL l<l eele deja ijndicate se mal CioougCi ; 'Ii ElIxeGutareocoFm}'LIlul pentN1n=~pta a doue, ,j, turnerec .~j II compccterea betonului tn (i.c@r::ut5 tre.apt(i, precum ~i • de.corrc:m!!Cl IlJi,

Pe fCl1a superioora Q aeclulul (!lQ~ pe z.l.di!iJde, Iial cell pl(J~in .30 C'!'iiii deas(,IIp,ro' l1iyelului tr'otl!larullui, in cazu'l parte~elor indltJCI,te) ~ ~G v-~ 'oplk<l ·0 h~dfOli![)lo'ie tn oc.ela~; mod ClC pel"!tru oo2ul"fle- e-xp,us,e (]'l'Iterior, lor !llpr,!) ex.tenorul zidull,Ji. pe pmU!a so Il'Ih~:rjoorCi, de pe 5!.K:1 u pine ~o ee'! p~1in ,30 em de!JslJpr-a 1'1 ili~h,lhii tretucirluluc,. se va (] pHm 0, te,nC:1.I11l~a lmperrnenbl I ill (hid rOil:l:oiatie rt'!Jidc verti!;g[g).

Spre Intl!;ldof ... S,E! esterne, pe 501 00 s;trcrt filtn:m~ de IPiQtrPi. gnJl~ de 10-15 em pentru rupereu c:apilaritd~li" 'iii ~ cUXiperg !;u un !itrQt de .sepaAJ'rC:) din hirtle de U!5 glm~ s-au din, tClI1on, seu impis~'i,tuwa bituma,to'. sou folic PVC (c~ezDt Iln ~'()ntinuc:rea hidr.oitD~!lJiej oll'izQntol1il Qplicah51 pe-ftmdofie)t pel1hu (J ilTlpi.edica scur,gel'lea l'o'Pwlu'i dl!!' dment din beten !;Ii '·5'!3-WClfrlfli pl:cu::QI-S,upon1 CI pardoselii 1P00liteml1Ji din bet-on de ma}cti B5O. iin 9ltosime de ~o 'em, dupace. j'n prealobll, _. s-eu .pIUS !5pre zid~ ,exwrior ~,~i·nd~f~p.~ cant. Dupe. int6rirea beto[lulul din ploco •• ~e SCO'~ Sfindu,rile :~i .. le' 'toomo eu ccneleeul mastlc fljerbinte de bituITI tperl'tru g limp:l.e compl,~t gO~1.iI1 ramO!; ill'l, II'IllnSlil.l,1 .licluiul.

Tot elJ mosNe fierbirnle dI'fI bitum iii! sa uraple fi goJul1 [;€, se lase 1'(1 exht:,ricmd 'c@I'I,Mtu>e1iel, 'in'\1fr(;l IP'la>oCI trotucm,dul ~H te;lncl;I,i(iI'l ,nmpermeClbilii aplicC!ta ",.ertic,ol pe ,deL

F1g. 13. FuniCIatie c:orntiinU'~ rlgidd, dP.' betan simplu, eu d(m~ treph, sub zld exterior de 'cOrtimid,a.

Sec:tillJne' 't'rliJf'I!$""er~!jJ~c :

~ - le~.~ de r"ndi:ire; ; 2' - rlln~i:i~iei : , - ~cll.l ,; 4 - s.L!'m J;UpDr! : :i - hidrQj~olQ!~~'i! eloJticil ¢rizontgliS; i.5 - :stm\ de prl!teftie: '1 ~ lid ea'fjriot ~DI portlOlr ; 1I ,_ ten cui(l,I~ 'ellleriq:;n.c • 9 - bid roIzola11e rig,ldt1JI 'IIeliUcolt!l : fO - clop -de ibltltlm I ,~ - 1]~ft:lI~ tmi'l!:lt : f2 - ,plia~a botuc.r ; U - bololt : N ~ p_lOtl.'ll !UI'lIlJ11 'D pardQnll1 PCiFterlllljji ~ l:i' ~ pij!!l·tlj~ i ,Ci ,_ umpOIil'tu~ elHI'lf)CmtOi : 1'l - &trllrl

Ii: -5epi:lll'Gr·!!,

57

--- -

---.

~

~

V

1U"l

59

_ - -_ -

rUND,ATI,al! IIIT'DI,

-1. ~IE FUN~

, .I'A-;::'!T W,TIJIj.lI,..

Z, Il'UNDlTIA BOOOUg;~L

~Ta: ItI21lAT ~ V:" 2:~ em)

3, M(&TA.~ ~ ~ r&"C "Z-,! em "'. IB~DU~, tdOlAlC'llTA "'I;I.'14 .. m

~ ~ v ioo "ZU!"

6, PotT Pr. SUS[' IN'U!.U ~WLUI

1lI,.ljJjT" ·10((1)

r. pu.c.& D£ mJirLJAi PmFA.B:2.

~ ilt. -'1i:1~r" !l.:IQ

8, AEF~L1TlItI2JAl "!- ~.H)1j-rx,

9. iI.~Mru:Jf.u1i!A WWlrif:fJJur ' , 1!), r:uN,DA:T~e,i liID BEllIl W-~

.,.z, 1~1m:l!lQI.MrE: ElAUIcA, aworn#UA

'i'c'!"~'-'JO)+~ ~M

13. tG' Dt. mUM", 2<:""

14. r.m~ ~ A 1.j11W.OlW1A!"J~1 ~ 2 -~ e ... I-1,:C 1!!. im:'lUL4l:A OJtRtMM (SoCW) m4-(,,,,YI

161Zio.&Alc: DE Ct!ItAMIDA. ZiOo;·~a;.'i"""

-~- --

~-~--_----

~il;t.;'[~IlT~ ~ll='llJO'iE I'L&::I_~~~

• ~ .. ,-c ..

'U- i~OOA,~ ",!:'IiI .2 It '"

t'7: F'AiiIDOSf.Mli 'FIl!,UTA fI'£.cw<T LIJ "Z,.t.~..,.,

~ T~W~~~, ,'I"',~I::r,t\ ... r;;l,'--:!.cm

2.9 rui'l[)A.~~ 800 SAU~~E

11 (14.). Furadotie continual rigid6,

de beton slmplu, CU' COllJOI t re pte·, sub lid interior de co rem ida

Fund'a1io Cai"ltirHllg rigido, de Ibet,ol"l:;,i plu, cu doua treple, de ,$lJb ~id.ufi~e prderioare de ~al"dm~cld ere (]ceea~i destina~ie 'EO ~i tundotic silniiarCi pcntJ'u i1:idurile ~t(!lfio(1re, ell .singlJllra deoseblre 'co 00 folaSEli/ote lap'r luarl"lc i'i tmfl5.ll'Iiter'90· 10 sol (J incorciuilor .de pe ,;ddurile ilih~'~OOre tile eon:O!iructii1oJ CI.I stJuc.'~ hllra de· I"e!'! ist &n!e! di n p eore Iu P Q rKwf i rsel izatii din zldiOl'iQ !:lUi di,l'll boton : ij'll rest, indiootille pantrY! frundlll~iCil, !iimHclro, ·d~5tinClta iidurnlor e~d{):ricare nlmin lIC.· I"bil@ "i, pentrlll (lll;;:eus:td Iu -datie.

,'·en,uu rooi',lzCI,rea 'Ilcest'ei fUJ'ldiatii .se felosesc, in gene ra I, aeeleCl~1 me ~e!'ii a Ie eo ~i pe l'1I~ru ~UI nd cl'~ja co,r:!tIi'U.!OI rigida de be-ton slmplu, CIJ dc:mCi trepte, de· sub :zidul1i1le el!;terloore de c6~5mid'a. Clti~ in eeee ,Cil'Ji ~!'iw~te ooMFJlc~itia betoClnElllor, Idt ~'i moro!:] lor"

La r'8{lJli~are(l h.lll'ldli!'~i,ei ~iE!' '¥CI lill)~ :soom!l detoate condii!:i.ile ca,re se ,e,. f sotls,fil,~ul@ de eriD!!! fundCIJ,1,ifj'. 'O'in P U!lct ,t! ~ V\€'d ij're ee flIstrudiv ICfti mea '1ii11pi I ·h .. 111- defiei' Ilrt!zlJltil~ol din ,t::c'iJ:wll este e90'15 cu !gr,Q-sime.o zld1.l'IIui Iplu~. 101-80 ern, o,diea eu Ciite 35-40 ern de iie.cGI1t p!tlri:1aI IJ zld~lui, In ca'lu~; %Id~JwllQ'r ifitellTiQl!;lre, arcec$ta l~tlrTlfl va f ;:;;:;. 95-HlS em, Re~fl.l!l indi.:::aliilol'·, ~ui·,.ilnd fnalrime,fl, tr'!l:p'teior, vo,lQrile mifllirm~ a"tfi- 't'CIn~ ge~tei ul'lghitdlli r.t seu r:::H:II'incTmea flJndat'ie't litn~ gleeleo~i co ~i penlru fLlndotio! s.fmilcml de ,~ub zid;Llri~e exteri'oare. ~n ceeQ !l;Je 'prive~*(;l i6tnmea seelulul, Q!t~t!~h;JI vOl fi d~ ce'l plltin 40 em, depo~,it'idl dec:i eu r.;ilf·ilI 7,5-1 (I ern 1.6Flmea :zidulllJi cl@fieool'\8! pcrte (I IJce.st~iQ.

IFUDlC.Qiio c,'O['ItinuQI rigidCi de hetofl ~ii'i'l~.lul, C;IU aoua trepte. de sub zldud'l~ pedant·!! ir'ltel"ioare de cQlf6midCi ell:!! ,coi'i!>truc:Hilor fdr~1 s;ijbso,1 (fig, 1,4}"s:e

renllzecao in ace!elJ~i laze de el!cc:ujie co J hmdalio s:imikrnj de !lub zJdmile ll!iil:terioore. D~ 01 pw te ~i de ·alto ClI iidu-Iuj .. se exec:uto fillcc~-$UpDrt (] p:"lrldoselli. diilfll betcn de mon::GI BSO' ~(nJ 8100. nrrncrt CClIn.trucliv c:UJ relflCl .. de vergeie metl;l1it::e die 0 (5 rnm din Q·iel• beton DB 00 1'0' 20 (;11'1 pe dcuo di,ec~ii perpcndicLI-

I eire, dupii cu~m pklOO el'tl!! C1$ellotc direct :::111:1 50], prin in,t-emflediu.1 I!I' strnjulul de flltrare din pEe-tii • sau este (I~ewHi pe tlmplutu:ra bin,~ campoctatii, in stro,tlUrlt dill dte 20 em. ]1"1, ucest cal: 50!u,tio in.di.;;Qta oste CeQ din fig. 11, b, bineinteles adoptota pentru 'ddul Im!erlor. T:nh'e plecc-supert g p~ rdoselii ~i strctul de' pietri~. se pre'lcde un ~tn;li de l;iilP rare din hirtie de 125. g/rn:2sau din carton, sou Jmp!:5llturQ bitlJmClt~ sou foile: PVC (CI~e:l!(lt In I:O]1~inUl:)reCi hidrciznletle! orlzcntcle api'ic:o,fa pe fundatie), pr:;nlru Cl impied"ic.[i :s.curg er@iC] ~ap te I L1i de d men t Jill b ef On" ,Ape i • se locul"!'a ploll;o-suporl Q pCl,l'dos.el iii porteru] ul. din bll1ll.'!i::lrl do 11Il(]ln:o 850. [1'1 [lrosimc de 10 em, dupa ce, In proo!obil. '. ~·(]U pus. 51Jr~ zldul interior, l!ic:indmi pe CCH1.'t, Dl.lp,8 ii'lror,Ir.l!o hn!'t(u'Iului din p'lCCQ, .• se scet seindurllo' ~i • se !.;unple bin.e' golul I!"dmCIIs in, IUn'lgl.l~ zldulul eu mastic fi.erbin,te de oit'llfll. Pe f(]~c SUjpef~O[lr-ii" o.r'illOn1iCJ~o"c seelulul .. ~e (IfJlico 0 llidiCr~ol,'lti'<!. ill ,oce!elJ\,i condltlil co ~i' illl co~uril~ e:xpl.lse' antenor, dl.ipi'J 'COI1ll .• ' !ie ridic~ ~idUJI interior p~ strat'lUl da protecUe CI hidml:u:ll'lJti~j.

!Fig- 14,. FU'llidane oon:li!i1.u,C1 rigida. de bdoll simp Iv. cu dO'lIJd trepre, sl.I!b ~id interior de cC1r6mid.~.

Secjiul'ile . 'Mi'lSV'Sr~!Cl.la !

'r - 'llJ_r~m dlefu:~dClre ; f - fUJ1.d(l!ie ; 3 ,_ .5~(;;lu , 4 - 5;tr!lt U!\P-~It • 5 _ ~ld_r()I:!,o.I(ltle i!!rICl~tlea or'1:zCiIlI'ola : li - 5!ilCiit de prat!t~,jll; 1 -- :ml In1er1'!:Ir I~ plJrmr ; ,fjI ~ dOjl! de bitum ;P - j)i.eIC(!' WPOft ,CI. pardQ:!iill'lii p;ar~emlilli ; m - piP.':lri~; U ~ l.!ifiFllliltLlr~ c:ompog~~

11',illi' ~ ,,:; - ~,wt de :;';!I!;HillC! re,

RroATIE CONT~NUA, RIGlDA. DE BETON StMPlU (CU DOJA "TREPTE. LA UN ZID [NTERIOR)

sc. ':!5

:~

- )d~ ~Y_,

,§i"

. (I:!~

NOTA..

~_5E?TE. ,c;f'N.p l'~ Fl!.iN!Joll!IEI ~E:l~TA MAl LA1", 1il~1 T L.~liMU. Zn;;JI,NIJI OIJ 3.'5·;(;Cj:UiI'I ,DE. FI'reCJi.RE i"ARTE II ;i!.l[L5 (Jl!I!

6:2

- -

63

-- -

_--_-. ~--

~itu::li nol {Ii fundCltlei. .Se i/O reClJliza din Yen-gele drep't~ cl~ ctel-beton () 6-8 rom o~erate 10 int'@rva,hJ! dfC' 25 em. PrcH:entut rnlnim de ~rfl'l,o.re trebui,e' sa fie die o,~/o.

la~PiJ if!f€',r~Q(u·g ICli'lJndClI~·el, trebule s.r!i f.le; dln puact de vedere CQlns:lruc,tiv, 10 ~ 1,00-1,00 m de "CI· fc:rtlJ selulul,

ell Fundatll conUnue elas,bce, de bet'on armat. sub .zldl.llr~ porl.ant·e

·Tehno·'ogia execl!I~iei

Fyndolig c.ol'l,til'll.lc ,e,lostico. de beton 'I;;!rmQt, t:1dI 5I!l'c~i\!n~· dr~ptlln9hi!.J.iCii'C. de sub ;r:idu~ile PQJt.ol'lllte ezten 00 r@ 011 e cg nstructl i I Ci r ,fa fO SLI bs 0 I ({j g. 15), se. re(l ~ Ij[eClI~ii in urmEitoarel,eioz,e de' eXEH;;ufie ; .' ·trasCJrea ~.~ • 5Ci1_P{l"raa ~r;mtu'llJi de fL.lnda~ie : '. tYmc:m~{:J1 betenulul de e-g(lJii:l;(]Iie': • CI~elllreCJ pe strctul de e,gc.lIi!:O rO! C! a rJlfl Er~ur~ ~ S lib fQfl1"Ia de p 10 so l i .' ri d icC! r·e·CJ !;!'I pe pu rid pli!rltrLI redl ilOl re(J stratll,l U i de ceo pe rlre cu Ibeton o ttl'Fm(llturiior: .' tUftll,g,J1e-1:lI ~i ,. vibrcirIIilOi b~~nulul in fulllda~ie ; • nill'elmeo ultimulu] s'lrot ~I .. ve". rlficarea orimntolitalii acestula. Pe ·fund.:!J,io dll .. beMn am1l~g_t .. ~~ a~mo s,oc;Iu,1 de t(u.Siiinlda III J-idullJi gros de.50 crm.

IF'e fQia sUIP0r-io(llra ,e! 50c:1'lJh,,; (!1.tJilJ p@ ziddrie' .• 10 eel putin 3() cmdeosup:m ni¥eluiluT 'trotuCllfu'lul. en cOlul pmt~r8~(H' im:ilt-ate) II! se 'VQ npllcn c· hid;',oizc~ 19tie ]11' cu::.~lfI,i mod 00 pentru eeaurlle IlIjIl;iPU:5Ei1' ante rler, feu !il)re' e·l!ltari·orul lidlJllu'i. 'pe parte-a SCI PllIfe" II"I~alm de' pe :5a~lu, pino It! ,eel PIJ~i1nJO' em d~g.~UIPrm nivelulul troh.Hu'ului,. se ''Io!(lI cplic(] ,0 tencllJtol·a im~ pe rmil'iU bi I 0 ,(h id'fQ iz:o Itr~i e rl 9 i d g ve rti cal,o).

Spre tnterior .se to 'l mc, plaC-Q ·suport a P'CIl'do. .sarii po rteru'lui. conform teillfl!::;,logr.el expuse antmior

pen tf~ e.gz u:l"i ~5.U m i lig; re'. -

fi:g~ 15~ fundalhe (:ol"l~il1ua elcniica. de betoll'l ormCfl'. cu sec~J.lJne dl'ep.ungthmlord. sub zid exterior de ,cdrd·

mi·diJt. SiEic:tiunlil h(Jllsvl3l'salii :

1 "" ter<!IIl d<! fum:lme:,l .2 - ~trfl~' d.e cgolimro: 3 - III'nd'!ilti'~: 4 -;- Iil~m€it,uro. 1., flJAdal'fl ~ .5 - sodIJ ; 6 - )lIoL SUPl;)lt ; ., - hidro» !r~~ll'(i! ~1'(u;11~~ ",r'j"Cinl'(!~a ; 111 - lHtiil de prMl3otti,e; 9 ~ Ii::! ,ex. t~n.~rT_ r'!J ~"~l!! .• ; 10 - blm~ui(lto ~del'c~I;IfO, 11 .e hidrolzDlctLie rig I do ~~IE'~ ,=·Ia, ~ 2 _. - .cop de bimm: ]3.- '!:!$!a It .:u",;j;j'~:; ,4 - p;1(]~a~oluor ; ~5 - bcdgiOl r ~i!:l- f:!!ow ~lJp:loll a PQrdg~m pc rleru t U I ; Ii - pli:l.rl~~· ,~a - $l:ro1 die SIi!P!l rare ; '9 - U,''I'Iphh

tunll camp:Hl ~1;o·iiI.

64

.---------- -

H1S·). Fundoue contl rwa elastica, die heton nrmet,

CiW 5ec~i;une' drept.Lmgl1ilJlh;lf'O, :sub:zi:d exbsrior dE! carom ida

DfJi:litinlJti~

Fund'atia oontirn~a elastico, de beton armc:rt. eu secf une dreptllng.1lullora sE:!.r;r€!~le pentru prelucl'ea ~i tmnsrnltereo 10 sol a in.cCircolrilor d~ [P@! .~idlJrile ,eXterieore al'e ,co.nstruc:,lilo,r CY stru,etllJlfl;l de rezisten,a di n pere~i po.rtont,i cin zicJ6rie sou beton. Eo 95ite in diccltCi atuncl c.i n el' es. te necescnii D I ati f€l ell tll 1 pi i fund'a,iei, c;6eCl oe or duee in lInod obHgotoriu ~i 10 t: r@~t@ f@(J core spu nzEJrtcme Cli in 0 Iti; m i i I]C8.~~Ei til, pill nUu il n rS:'i,p&c1!a~c oondi'~IClI tg a: ~ t;gf"'O: mln. dill"! cC!yz:O co ir;corcCirile stnt mol roeHI. lair t~renul de h.mdQre nlEl ~,o mIre llG'unifolrm. fie cal pre.zin1.o " reZi:litelltc normeta mi,cQ, Ac,.eC!,~,tii fundalie mal este rn,dicata :~i irn eozul t'BTerliJri!or cu tosol'li in·egiJle, IOn cere funda'tiilG rigide er ti ~UP!.l:fC 10 serclnl neeore-5pUI!lZQtOoore pentru posibililolile lor, lFulndo~io continlJa. de bet:on ormot. execu1lindy·se 10 mi~a odlll1clme, este indicate in loeul ~IQr riglide., mel adinci, ~i. pentrill ,(] evUo ex:ecu1ia HJb api'i. in cozul terenurtlor in cme nhielul apeloJ f,reaUce este rldicnt, P~nt;f!J i'ijloliwre(! !,.une~ :SU~ pndete de rezernare 1'fIl(JIr~. fUl'ldCl~iil ace!!lstCi de betan Q{mat este p;:lIe·felllbiI6 u melD slrnllara de be!oll1 slmplu P;r:I!,'u ~~>e reollitecu:o ,0. i!"portclrnto I!"COl!"Jolmil!! "i de sopahnra {il de beten, fCHO co greytQ1Go proprio a Fund.Oi~lel sa crease,a, .Sec',I'.lI"u~a dreptulnght~It!~(i P(.II'\'trw oceste fundol1ii se prcl~tecz.ii atune. cind lo!timeol CJce~tei.(] .?LI ,este prea mere, uJmind co pel'ltru ICI'~imi m.tH'! '50 fIe proieda.te cite tlpuri de funootli conti,nue

elnstice, .

Material.o, fg'los;j'te

p~ Iltii'U flea 1·1 :l'OU!!f11 0 c:@·s~ifiJ fllJl'i d(l~ iii .!l,e utl Ili:zee:zc ~Iil mod e u rent b~tol"lu,ld lit m a rea B l 00 s a u B ~ 50. Arm,a· t:u'ra. S'iB: t\l:XElcutCi fie din bare dQ'lE!r:Fte de· l~e~-bE!ton OB,37 :lOU IPC5.'i.", ~i~ din pluse sudol!:! STNBsQ.lu STP'S, Ca_ beikm de eg:cli~rc ~e folo!!l·!ti'te b!:t<m de mOlTG::a B25,_ ~O'f P!nhlll !loch.;! I ziduiui, C!~'~J!at pe 'f,undQh" se 'folose,h;l III mod !;'l;Ilrel1t g zidari·e de caramida de 50 em glrQ!lime.

Diimcn,jDnC;!f(! 'tons.tr!lld~yGI

La 1r'i3'Qlimlr'ecl fundQjiei sa VOl '~if1lOl saomo deWala c_olitdftiUl@ C(H!!" 5~ c@rsoUdacute d'i;? cctre orlca fundOli'~·. iii'ldil(](qiile spedfiCG' CQf'Ir~tflUEtive pel'lltr~1 ~r;eo~ta ~LJn"ldC!li'iep~e~ad_ eo ml'llalt:im'~o minimal ~a, fi€! H ;>. 30 em, iClli nlp.grtlill HID. dlntre in6l~imell ~i IEHimeCi flJndot~ei. so. re~pecte '1I·aIIJrile minime date ill tnbel ull lndlcct 1'1 fundctia simHo.ni de sub zid'urili!! Il"IwrlQorl!' {care \lrn;~mal, ar.rgurlndu-se in aC:;~Si'l 'Fel rigid:itcH'l;c funda,j;, pel'l'tr.!:J 0 reportizor.c corcspulUO'ioc:lro '0 jpll'c:s.iu· mlor pe tere·n. In gcmelfal ins6 H >' 0,25 B. Valorile cliiYl.ensiunilor h.lrIdctiei, ee r~.;nJlt.a., SEI ro-h.mjes,c 10 un multi pili de :5 em

Arm ai_tum de rezi Me ntCi, d i ~pu sa 1m rw .. e r!iol I Cl pmtea lnferiocml a to,lpii fllJ1doV~.j. ~'3 vo reoi!iza dill ~erg~It;:. tire.Pte de ~telsbet:on 0 ~ '0 mm, c~ezaite 10 Irtll"ervo~e de 10-~ (;m., iar ClnJ"a~urr:! de r~partti\iC', Cl ~e.zCi tu pe~te cnmat J;l ro del ,€:1:is t() nto. ill sarIS ul lon-

FUNDAlIE CONm1NUA ElASl~cA DE BETON .IQJI"!!1"I!111Q.11

CU SEClILlNE 0f,1iEPl1L1N""

. .

G~lULAAA (LA UN ZlD EX1E.RUJR .~

tmi< use ~ d>!l

~ F!.NlI'."l:!l 1lf.1E !'I:"

~ ~='" ~~.~ ~-oa>

~ ~ru. ~ ~. ol,il~ LA!t£.i Fl.Nl>f1!:1

FUNDATIE CONTINUA DE BETON ARMAT! ELASTICA ~ cu ~

.S,ECT,iUNE DREPTUNGHIULAR:A (LA UN Z]D EXTERiOR)

i"liIf,~ i;:~ eot~ .. -"------------""=,"",::-----'-=-'=-,","------''V'7''~----r---~-F ;Z. Mlrtw ~, ~trl 3: '. mWIiiIIiJ IrnterillaJia!li ~ll:m

, . "'-0.11; ~. 3ii em

'5 • ~1I1z: 1'W'c<1'Ie1 L

6. Grin~l! !i,~j'C:a - Iai 5il'-7lJ!;;fl'1 W'I!l di:' dIn)~ l! CU 11i41)J1lI '.D\J§lLffII!!I tiona (!ifhiiitl 1~II!lib!l.~m ~; Pcr'OOWaKI' f;n!t~. 9, fm:rul'~ _1'.,.l'nnrii,·,.

10 ,j,jjllrrlo'l:i'",I~Ho 11 ,~tgr .di, 1~ ;.~i~~U!j:i£

!2 sk:Q!!!

11. ivtuar w..<fWt

1S. nord!Jr(l Ij:nhmrb;!~ 8: SIl, ~lQ.1!le1, lQ .• ·1.I!t ;:;..,.

'I~, f'kIc.4 rd.e Iletm '!hplu 6]0 .. '1lIo1l'l (r:;.rt ~MilIJJ

'I{ ., H'rtie o. I:I/'I'lbi;tlQ) ((ttl!! P~l!) h!l. SWt ~. pltlr\lii~ ~ e;ap'1~rllgl1'O''' ,acm

~!!I. ~1~ ~ pOrni'd 'C'millwrtld 2:0, Amd4.Iie: cootiINil l!JillStlcn

dIi ~tO!'l OM"itl!t 1;1 100 -1;tI

In. M:trtl!r~9q,I!z:are M~, .. lii-2...-n

~Cl!Jlt anQ"SDt ru IlIrum IiilOt ~. Fil;lIlell ~f a3S(2Il·~t;m)

a. aetco • 1!!I!!llla"" 15125 ,I 5-1i'~

21;. !!Jm~I,!I'Q dB ,l'Ilokil 500 ~ufii,~ IH ~ 15. f\n~~re d:e ~.~ SOIil'f!

~,C),~ Murn~'l~m

'27, Clt:ru ~'"W()m

~, I!lI de! fft~

r-.tlr!. 5.!!. rlllase;ste;;'h:j r.wtme;;l nrrdfillei

!$~ IlIl!C(l~' - ,

~rJr~l)..,_"

~., ~Q f~~i!'=i ~ lip

W1~rmca I"'JJ'ldiltli!l.ii#5Itr~I~ ~

sc.t -s

66

2(16)'. Flind'a~~e OO:r'ilt~ nuil e~ostica, d€ beto n crrnct,

c U s,eet! Lim e d rephmg hi IJ klm;]l, .!> ulb l ~d ~ nie dClr d I? co rc m ida

Fu f1d (]~i,a c;Onlh'iliJ 1) 'el {i s'Ue51, de b eton al'ma~.. eu seG:'~!JI ne' d rep~uii'i9h I ul,1 Oi 1'1&. este: de'j,tll'llot& pre I UClf~ 11 ~i 'han!lmrterH la sel Cl im::r1l:rcdrtior de lpe .;zi,dydl@ ~lnterloCll'\e C! I e co nst,ructWo!l" care IOII:J !ltrr~,H'l'tl!Jrg de ~@zi sbU1'1i! cNI1 pew~ti porl'O!"I~~ I'&aliloti din )!rr!Mr'ia S(:II.I b-~. ron. Iii'! re'~~, i:rndicali,~~@ p!!lntn.! fl(Jndo~ig !:!TI!]li'l(w,j de~ti ~ noti] .z:idur.il·ol' lllI~tel'iofjil'lEl ri:imll'l m'h:llbile ,I pentru Cloellst6 hJnda1;ie.

W'enlrrl!!1 ~eoli2:CiUea i:]ca'!l~'9'i ~und'(]tii ~Q fQI'01Q~~~ ilFl gene;rl:!!, o;~~e:Olll mOlteri,ole co ~l pentrlU tu~,dglia~im~~ lara de 5~b ~iidll:ril!e e,derimne. t::UI ex.oep~i,tI seclulul :zj,dililul. nemlolflil'ldi C(!IZU~ a f~con:li,tmit.

La ,rMI~iliJlr,~Ci fi:.mdGi~1~E!ii se IJIJ till'1le 5,eClmo de teote (01i'llditliile ,caire s,e' eer soti:;:f5clJte· de cEUrs !Orice 'fund!;!tie. lm:JicC!~iile s-peciFice C:QIi!~'l~U!cUiV'e date 10 fundlltililillrnUit¢llro de ~ub zidurH~, BxbB:lilaare, ,S~i['H ilal'l\libile ~i p.e:lfltru c.c.:f:{lJsm ~u~da~i,~, ~11! C8~'Cl eEl p,rive:ite, ra.~ paITul Hlfl', cll'nii:r~ inill,imea ~,i la1lime~ f'umda1i'e<i, ,S©1 dlil mal JO:5 liilbehJlil in CQre lii'nl indiC',ote vtllorile mi·· lri~me ,C!I!l! I;!IOe-~,tu i' to p 0 Ft', p~i ~ 00 ~'l!' se ,(!~i:S Y ral !'is iditot'Da fUl1do.~ie~" gi5tfQII incit :sd sa ob,:inCi >0 I"EpaRJb01!C!re jk.!du~io~,uitla presiuJ'i,iiIQ~ p~ teroll'l •. ~n uitilrJ;1,e:l,e doua f::oloon€i ale tebslulul slnt dote '!fol'o,rHe ~'apcrtuh.!li HIS, pJelitlll flJn,dlQ~ilI9 realiMta din beI:on die' mareOi B10QlS,CiIJ 13150 .• v!:lilo!'i a c(ll"o:~ rei!ip,ootare feu::£! nf'lilJ~llal ~~rificafea la rlOno t(l,l,etoore i

f-iirf:Sliiilr-:iJ J!1iJ~lm~1 pe

. - 't.lj"tlr:'I ,j:YCI!!I •

Id"rftc_""lj

Hitili ,.,Inl m

\I~I.>,iI'", I:.i I""JIi!:L .... ,1" ,[,.,,'" !11:.,! mel. iII~M! "-~ilumlr.5 'iMl!rHI'"Iii!Hi,.;'ai !a f.!J'.rt1;il tiiitt:10(HIf,

Il Hl~ Ei1~
0,20 Ci,~O 0,2':1
0,,2'1' (1,2'1 0.21
0,:22 Q,;~:3, O,Z2
1),='3 ~,26 i),2il:
(1,24 0 .. 211 D,26
Q.:2J5 ().:llO 02.8 F u'l'ld{ll~u (l (;0 n ti n ~6, ekuitlc'Cj, de betDn (] rmgt. CIiJ :seclhllne drept.ulingn,iullo r(J" d~ s~lb~idL!!'ile pcrtclIl'l'te ~l'iIteruoC!re ai'e corH.tmc~iillor fara 5'ljb~ol (fig ,~6). se If,~(ll i 2:00:l!a in. genera ~ i i"II ooei,ec'fr faze de elecutjef::O I,e! fLltH/'!iI,i!::! .!l rm ili;lOO de siJcb zrdurile ,ext~:uioafe. Sin-

9L1r'Q d~o.stbire :CQn$li:l irn lips~ sodulu~ dill z:idg(je d e ~I r'o m.rd5, ~Ill utrl pentru 1C1cea stc. :s HUG t-i e. w' H tchoImlc!'t~t!l se op,~uccO pe intll'\(?Qgo fOlt~ stlper-loa raaiunE da',~~aide befoFi (]I rmOlt,· in ~JC"elo~i mod ,ca. il pf::nltn,l c(ll'Urii,le iO!)lIPUse anterlor, 11"1 ea~ul ~(!lfllilFeJ.OIr ingl~ote. Ji,Q kJltio i rlId kc tii e~b'l' MCI di ill '~i 9. ~I TI. 1:),. reC! Ii zin·d bii'l~TI'I~eJ,9!!i un seelu c,ole!S.pun,~c11or. Da C pOfte ;i de OJlb] (l zidiJllJi.' se Elte"CutCi pl~H:{lI~lUlp(lrt a po rrCoseW £H~, b:ewnB50 :5QIY IH OQ, mm [l t cO'I1i~trL!lcti';!' CUI li"e~etJ de ¥,~rgele met(ll[c,~ 0 6 ""'1m din o1eol·be1tgll! DB 00 10 2IJ em di~pl.:Is,e p~dclIJCi clin:fctii p~rpel1diculgre, d!.lpdi cum pll[Jl¢g lIj!'~te- Q~e~';:rt5 di~t P'~ £001, • ,prin ir.:lte:rmediu I :5ltrot!.!jui de f~hrore dinl p~'lil-tr~}. sau esie' o'~el(]tci PEl: lIIr'r1ph.it!.J.rCi ib.ine ~ompaotaM." In ~t,l"(!tLJrl de eite :20t.m,. fntre P,ICiCQ-SlJport a pardlo5e.l'ii iiii st~tl;Jl de p'~ettr~ .s€- prevede- II' un stOlt de sepcrore din hirthe de 125 g/m2 sen; dJn o~r~,n. ~aLl imp,isljtl4lrO bHuITILita. SIOli f,@,lie PVC: «(]~'El1(j1: illill OO!l"ltiillIJGll'ea hidr~i.zok~~le] o·riz(,'ItIlt:a I'e a p I icoti!i PCdUlf)(;i (l~'ue.), pentru 0 i I1i1i p.ill!!diico S,cUJfg,er~C! le pf:e~!liI i 'de (;~me Ilt din be'lo fl. I !l(Jli r1t'i:) de h!mare~ pleidH;u'port., .5prl!i zldul exterior" 5@i pllm !.icil1durti ps CilFl,tJ:!!lre, duipa iiri,tarirsC!1 betolf'ilului" • se sOClt ~i, 111 gOlli:1 rama~, in ~Uln.gul l;idullJl • se toarnili eLI C(J nel (;ICI.! I ll'IiJlsti G: fi:eroiflte d I'! bitu.m,

F;g. 1,6. FYna!C!tie c0l1til'w6 Eda5tr(~. de be+en ormot, cu se c~~ LJj:ii e d rep~ung hi u I air~. !ll!J b 2: i d i Iilterl or de. c!!1 rd-

m i db, S@<c)iun:e tFn rWvelrsa I a ~

'j ~ tefE!'rl dE! fundore • 2 - dr('!'~ d~ ~ali::!OII,e : 11 ~.fLlil"ldatie': .,j - Olrmc~W rEi lFl fu n i;I(l~fe : ~ - ~.tl'Qt ~!JiP.o rt i ,6 - Ilid rnjmlClt[e e'.[I~tkiil ori;o:g.nto;llg : l - s:tr;{lt dil' prote~Fe i ,8 - .zid interior 'I,(] pgrier; 9 ._ "'oJ;!< :l;;1e bl!tum • ro - plccn suport g p.olrnQSe!lii 'pelr.

!.efytUi' , ~, - I'lr&h i~ : 1,2' - ::S~n:J l de SE!pg rg re,

61

--

-.

r"'UNDA TIE' CONT,INU,A I!:L A8TIC'A DINI BA CU,SECTILNE:, OQEPT~GHIUlARA Sl.E: LN lID MB=iOR

SbaNJ 11 =5

NJt.IfJMl.A'A (~Np.iI) ~ 4!-1!I ..

FfIJIbIrI)U'fJE

,~"T_UIW 51?~ ~ f1I!M'llH INlrinJu~ ·iIAI~" ... it.., ~'.Bil~_"4!_

-if . ....

IMfIJNNl1IIllUl':lIli!Al!I!IIllIlifOI"",~'.

'""1, ' .. :

!IfD.- MW7AI.

mtJuIlJ~ ;; d'. am.fNJfUI

HwA,"

lUi ~~:fl d~, ,L~~_iIr!d

68

f"UNDATI~ CONITINUA, E:LA8TIC,A ,DI"_ IS A, ~: au ,Se:elLK OOIEPflUtB-lJULADA ,S\J3, IlI\I zn NTfJilORi

~

~Q 1~6 ~

t'RfZ (f-DtII ~I 1tIIRt'.tj~ ... NlUJfJI,/ll!« ~.~i!I:~m' l~lJtiJl/1UN.,,:,,,

3(11,. Fundo\i,e contiliu.ul el'o.5tic&., de heron ormot, cu ponte, sub lid exterior de c5rarnida

FUl'ldCl~iCi eontinl.Jc elcutkOl, de ibeto,f'II Olrmat, cu pOllte (:zJs(i ;i~ te~itc) de sub zkh.!ri~e portanle exterioam d~ cilrcmld5 ale consln.lc~ill,or f6r;(j swbs,oi, allre o destrno',ifl :sumi I em:] hJl"ldat'le.i ooi'ltinue elastlce, de beton ,OfflllCU, cu s@c-fiunl!! drept'l.Inghiyl,~ra. Spre deoSiebl rill I n,se die (lI:::e(ll~tl;ll, ,co,re es't.:!! i nd'ico to atu nc:i ci i'ld lalo!Tla,a 't6lpii" !'HJ este prea mare, flJndClifll 'C:U ponte este iindic:cw in cezurlle in ccreeste nec€lsorY, 0,16- time'mal mere ell td[pii Tunda1iei

FQTfiI'I~ t~$.itQ este H~j[ultctlilcQn.:;,tgtihll Qbi~cti'li'e dS I'IU intrecga sec::tiUM Q 'hln'idg~·ier participd 11'11 mod Qctili' r Q IPlre~ LlCI re~1 Tm::Ci rcOlU"i I@r ee ii ~:i fI t t,ra r1l~m i! e de caire zldul pe cQ'rE'l il s.us~i1nc, "2QnaTo ino'cti'll'c ·fjlod tacrnai c:el\t m~·itil, IPril'l, ",limiMIH;.a ~1!::e~kI'~b! sa ob~ne o importgnta et:onomi:e de !beton. de pInal ~a 15°/0_

'Pen tru rea I~Z£H80 OC,I!IiS1e ~fu ndati i se· foloses c." in ge newcd, (l (;191 ~I;I ~id ITIt;Jtedclle ee' ~ i 15 Etntrw fl..,mdatl,Clcontll"lul] e·liIls.tir:a, d,!!! bl!t~\ol'i fU'mot, 11:'I!jSBlCplJne· drept' ungh~!Jlla~·al de 5ub zJdulFile eJ:ter~oaffl ,de c;tilra'mldi!l,

ila realli.z.orea fundati'ei ~evatillflQ :.·cama de' tO~lI.e c"Ol"IdiliJie cc!.~e Ss' (;ElU $,~lisfoclIJte de cotre Q,rice ful'ldCl~ie·. Cal indicot:ul sp~ifi(:e CCl'Istll'UctiWl' ramillitlglabUe, ~I gi,!:;! !C!~eJI!li~, d'ole 10 f..JJndQ~ic (:,(II'Hi!'1I!,!1'~ gor(lstica, de br2!mn ;IJ,rmot eu sgc,iuf1;{! dlr~ptul'I~lh"lil.l:Jrli!, de suh :ddurile extelriQare, Cill ~,i vchiorile miofme !:.lIla, ra~owtul!Jiu HIS, dil1ltli'B il'lalllhnec' ~I l(i~"'moo fUl1t:hl~iei: •. dat~ ln trJba~1.I1 dill' I'!J f'linda~ia ,r;;ontIJnua 8lostica, de beton Cllrmor, iCY :seq!une areptllJl'1ghiul'crQ" ,deJ ~ub ~iI:durHe inrtel'ioare., In eeee iCS 'PJrive~t'G inal~imoo minima 10 rJIIcugillel:! fUlFlda'iei; h=0/3-112) H, dol' eel putJil1'll 15 em (prefer,abil ~ 20 em). Armc:H!;IFa, (llmpla saNil 10 portell ~nferioa .. a e fUlndo~iel. se r,eolhecu:Ci transversal din hahra de o,e'I.1beton, 0). 10 mm, dlspuse Ie 10-25 em una de' aim'. ~r h:mgi~udil'lall: din bore o 6-8 mm r'(ll 25 em. Se ,r,ecomoniddi ca, 1111 maSlirCI

P.OSlb .. llil.amo.·.i'.· r •• (llrmarrEia sa ~e fClcgt::iLJ plose .suclare STN·B (SiPIS).

Ari"l'itcHura 'in.ciin.01t-a sf: va prE';Iledea i'I,Ulnci dGu::a rez.ulta drl'l careuhJI de dim:erili!luonare Un eezul unor eforluri Iprin'!i;:ipcle merl de aluneeere), ~i va 'Il'll'Ca r2J ~ 12 mm. In ,aces:t ~oz se ['lmved@ ~i arrfiaiur-o 101'1- gitudJnolla C'Oll'lsiwctiviJ I,a part@o: d@ !!;Us (2010 mm).

Din pUinct de 'vedeMt oonst.ructiv 1c1pa inf@rioora, C' fun.daliel ~",!,~ \1"0 afla la· c:,el pu~i'n U)O-l,2O 1m d~ ~Ql fota $Qh.ilui. IDe Q porte ~j de o,l·to ~ 5Qc:IILllui 5,e .lasCi 0' bclri.!:~leta oriz:Qnt.aIO de eel !;IlJlUn 2,5 em 16time. pentn' a permite t'l!'Osareo ~i o::oez.oteg cor,eda Ql zidlJ· I LIi v". in ctizul IJlrlOr evenb.lcie emrl d~ Imsar~ Q TI,.li1- d'atie'i.

F'l,j'l1Idatio continuO- elastica. de: bctcm armat" ell pante, de sub zidurile po-rtante ext,erio,gre' ale 'constmCliilior Mira s;L1bsol (fig. 11). ~e realheo:zii i,nace· leQ~' rO.l:',e dEi' exStc::tJtie ti:Q 1"0 ~l.lJ:ldaija e(l'l'1'tiflUO alas'. fft:a. de .bekm Cll'fflat. rCu ,sec:t,iune d'flliplun:ghlftJla,rii, Ie C:C:U:IIi:' .~6; C! do ugto " e'xel;utlJ U"€CI cof ,oj IJI u~ pe Mli'"tl • ran- 11%gIi"~a p,cU:d:elor {1t!iiilturHor) f~f1,cloUel ·iI'HJ~nte de ., 'w - ~a~eCl ~i .' vibnneo beronlJl!iJi in hmd,otre ,opoi, dupe moo rir-c;;o ~c'C~t:l.!i'CI" • d'ecofnu,eo , iUil fine. d'lJpa • raehIQl'e.o so~I~Il.!i de coraifiidg grg:s de 50 em (ocicCi de :2 corilmizi) • se ej(e,clJt5 LimplIJIlJlril8 Compolctate, in strctU!r!, dintl'e fUrld'ot.i@-'socl'u ~i peretU .siJpolhnii.

Pe fo,a superio(J'rii 0 ~()c:lului (sou pe z:id'iil'lie, 10 eel putfn30 em deasuprll nlvelulul trot 1Jt!"U lui in CClllll portereler inti Ilate),. ~e va Cllp'ioo Q hidrQiiola1i:1J il'1 Qc@la~i modi CCI pentrlU eozurile el:p·yse anter-ior·fc,r sp're extericrel zidllJlu:i, pe portee h:Ji infer~cnlrdj, de pa soclu IpiJlG la ,cel pulin .lJ em dfiCisupm nivelu!ui ·trobJarului • ., ae yo cpllcc 0 ~ricud(j'u imlP'er ItlClbi!1i (h i d relee latie rig id 6 \Ie rl'i(<:!i Q ~

Spre nmerlor, " se osterre ps sol UI1 strot 'fi ltrent, dill piet'Fi.:I;. pentnJ ruperen capiiorHcHir, in g!l"osime de 10~1.5 ern, .' se Qj(;OP'era CUI un stFllit de sepcrure, din hirtfe 125 g/m2 SCI_lI dilf1 c(l'rt"f1m', seu impisliturO bltumate. ~C! u folfe· PVC ((l~.emt irll::o.niJirlUCI ~I<:"O hidroiZlo· 'etiai orlZOl1tClle oplieata po f~ndlatie), pe,rl'tru aim· p i ~djco' 5 cu rg erea ra pte l!.Ii die cn.rnent din bg,~OiI"I. S pre :zudul e·xtp.riQI".' se pun scil'lld".u,1 pe cant sl '. ~e toCUll"lC' pi iJ ce-s u pe rt l'l pOI rei 0:5 ell iii Jl.O rile ru:llimi, di n, bl!!lton Ide ;man:·i:,'l B50, In 'grcsi"me de 10 CJ'I'!, Dupi:!l j'Mlilrirrea be'lollullUl din p~(ICC, • se :scot ~~iU1durile ~i • 5E! toCHI'IO c U co ncl OG 11.11 most le fi erb i nte de bl tum pentru CI urnpi!;,'!: complat 90~ulll'amas.

Tot cu mastic ·fielrbirli.li!' de biturn '. :.<e ,urllplle $i 90lul core se lima 5pU~ estericrul c:onslruc\iei intra pb'(;:\l trotucruluu ~i tem;:uigl'a impermecrbTla aplicala vertical pe zid.

Fig. 17. Fu,n.dafie conl"inua elastica, de beton o:rmot, cu pante, sub ZJd exlerior de c,grCimido_

S,ecliu'fle 'l'rans-versola :

f- !erel'l de 'hmdore : 2 _ strGI· '~e egClIlz.C!re :: 3 _. 'Iundoile : " - arrno,lurli tn " ... md'Cltle ,: :5 - CHl\'il\tYfli5J indinato ; 6 - i!.odu ; 7 - itra'! !Upolt : 6: - I"Ildr-olzolo·lir:! ela~ticti crizClnUtICl ; ~ - ~tt{!lt cla Iltcltl3~ill ; "Q - 'Zidi IiJlmrtor lei p!:!r'i8'r; l'l-I~l!IooIOilii e:cte· rioaro; , .. - hidroirolal]e ri,gida verlk:~15 l 1'3 - dbp lie bftum ,:' 1'4 - flif.;rlt tum ... ·1 .i rs - plod lr'Q'tLJ!ilr, '6 - bClIQ·~t i 17' _. j:!la~{:j su port cr pord,j)i91 i i pc rt~·ru I'u I' : r tl - piEl·!rif : ? 9 - ~b(lt de n'j!lCi'

rom ; 2(11 - 11m phJhlf1J~omp<l dorn·.

71

~I

-

---.

.(18)1. Ilrundalie ,continllJo ,elmtioa", die beton o!lim~t~ cu pante lSUOZiid lilnmlll'io,r de' dSlirCimiddl

FlJii"ldo~iClI QQn~ln'lJlcl elcuUcQl, de beton 1i1rI'1ll,at, '~UI pan~o. iI:Ilr,ij 0 dQ<;·Ul1lctl~i'e simiiawlurndiDiiei eo~tlnue ella$t~" de Ibeton 'crmdli:. c:us@ct!liune dl'8:ptu1i'l.ghhil" l'tHil de. sub, ~Hdlmi~e pOlrt:onte Illn,tevioQilre de 'oorro,Mlidl6 (l1'I'e cen ... ruc:tiiil,or HUG !i1(u;;lu, p~ dta viI'em,e '!'lsi$! f.lceCiIJ eSite indlcatoatUJfflt':i clnd Ig~im'l!i:I tci~pn nlQ.! est.e' pn'!Oi U'I!lcue, f'!JI"!,da~la, 10iJ panre: semolo:s'e-tte in 'I;;!;Izl,.Ilrll'e ;n caf\~ ~ste nec:esolili 0 'I 51ime' 'ma,i mare C! till:pil fun-, 'da'lei.

Jl.IStJftiiXlrj~O 'folrm@i te,ite co ,~i ,economIC! de b@ .. k)flQbtinilllta prln CliC'eQll~ $,~ll,t (ic:;~I'i!CI,~1 ,c;o ~,I penb'u funtiotna s:lmUoro de u!b zidh.!I'IU", eltil:eriocu,e de co," romida.

P~nU'u Malllz-a rea ueestel fll,lnd!olil, 'S131 foloSies,e" Tn generall" IOGelea;ow IfI'iCl,tefiigJII~ oc! ,i pent!'l:lhllndClitil,e e(llJilltlin'u:o ek!~blrca. de' bem!'! GD,li'mcU, QIJI sec;:tii,ill1le drapt'" !Jl'lgMulalrnd de 5:ub zidturi'le ,irntell'iQllre de' ,efnrEmlli:dfL

IU:iJ realilorel:'l 1le@5tei 'fund(ll~ii s,e 'V.ll ~Ioe ~eama d8!toate cOlildiUile care SIe eer s'CItI]sFiklJlt:e' d!eedtret oricefulnda~e. IIMidlcCilI~ilime sp~ei~iee constrw:::tivi!' 's~nt oceleG$i co ti pentl1u Fundotiol simil'alii de' sub 7irdlti~ ri~e ext,elrioC!~, minus c;eID-e, rE!iferiitOt.lfe 'I(j] seelu, ~e· nu lmC'ii ,es~e Icti!l!!;ud 10 lOa ecmst!l'ui·. 1111 '09>&0 eEl pl1iveile tidi'neirnea fw.ndctiel de ~IJI f'ota soelulul, cJZ;eosm ~,5te ega,ICl eu in6!,ii'l'u;!ic:l 'fiul'lda1Iel. deci H > 3(1, em.

fiJllldQ/1i·gcontllJilllu!Q QII'cst:ic:a,. del belton or.malt. Ci.:I PQi'lte; de s'llb zidul'ilie portan~intelrloare de <:o!l6- nlld& lole OO'Mtnu,oliilorfar,a :IJ,Uib$lO'11 (fig. tB};s'e! !:'erllizeazo in oClj;jlea~i TC!e de i!:!:I!!e"uif'lg, (;(ii # fu·~d\(Jt{a' simi'ar,6 de' sub ;JidujI,;}e ~te,iO(]'fe. ,minfJ.s l'eajilOloo ;5ocl'ului de, oollc·mid<1'l. Pe iaJj s,ulpe:rioCirQ. criz(!n.mla, • !j@ 81XecU,ti! 1.1." ~tfgt rd,e @yo1i.E;;!re', 9 ro:!j. ·d e 1.5-2 'C!I'I'!, drri mortar de cimi1!flt '. dln'+~£!Jiil fl. dlJlpa uscore •• ' I;lrmo~'·

SJCI'~eLl blturn tidal sa IJI eu 5us[pIil'f'l~ie de bUUM medlol ,tSUBIF). Pe strai'wl die egaUmre C,supori 0111 hidrCliw~ '~Cltlel) - .. se: ap,lIci5 Q hldro,llolil~i,e: ei(lS!icO.din dol.lc stra'turl de 'co riion 'osf'allrlll-t: {CA .w~l')presalr~ t. eu n lsi p, I~p!w.t ~ntre ele, ~i de stfOtlJl SUPQ~, eu bHiJlm top it (numai' ,din lIoe in loe). P~st,e ult!iiml!d strut 011 hidroi1:Q .. la~iei e:$te indica,t· CI n~ :se mal opiica bltum topit. IpentJru a IJfevenl €I'i!'entuala clune-ca:re' 0 2iidu'hlli. ln cowl Ji(l!'b;uelo~r inal~ote. !leo'luliigi il1ldiootg este ,,"ea din 'fi~g. n b" reoli:tI!l'ld, biil'1,ein~@le·i. un sodu ,core:iPJJn,~ ,i[CIt.o,r.

Zldl:lrJI:I p~r'ete~lJ~ ~nterior se 'e~e:l;uti:1 p.e • ",U) si:mt d·e mortolr d,e cimeliU: (piro't,et~rCl Mdroizolotiea), 9"0$ de 2-3 em. reali~,t cu triI,isip' morUlilit I'n leeul nldroo; ilwlar~i ei1 el"OIs,tiioeo i$e pocrte O)ii,e(:ulia ot:e'FiIJi;uia'~i f.mpe·r-, meabllfi. 'De O'pJ;Ht~ ,~m de alt~ cg ziduhJli, • s.e ,e~eeutil p,I'ac:.o·.!iUport a pard05elil pa ileru lUi. grocsa del 101 em" dlln bet.o'!I'! de mal'c:O B, &l.tulMCita pe· .' !.IIi"! s,tmt HI-, trant. de p~e'tlri~\> gms die 1C~lS (im, !'lene 001",9 Q 'fost wn·n:l'iI,!; in 'p~oolabll - lin stl'llt de separare dln hil'tie die 125g/:Cll1i sou di:ll1, cCI'110n. il(!lIimpis.jtil!iro biNma~ct :i~1I1 Folia PVC <o'~iei(d 1m! cCDYtin'l.l~,r€la Mdroh.(i'" loti'ei o'rim'l'lItCl,I'e gplic.clt,e pe- f'lIndC!~ie)l. Ipentru a Tcmpiedk.cm !l!C~irgB1eal fa .. te;lui' de cill1eo!fit dln Ibetonl.

Spire zidiIJl E'llitetil(1f '. se !pUn"! .s,eindurl pe cant, inCiInte de tljJml:.'!ll~~ placIW-slIJPf!,d opal. dupa intari~, beton.u'lu5" aic~~I,eg • se ~QOt .. G.olYlllrollilllos in lun.gum .lldului set umple camp,let 'Cti Ifi(l]stlc fierblrde ,de bi1.um. tUlmct C:l1! c:anc:iocwl.

Fig" ~8\. FUl'uJaj'illii' C'OliItllnU!a, (lIQ$fieo, de b~ton erma", I;U pl;mh~i" Jub;:i,d 'interior- d~, cgram,idl!i. 5e~:JiYne' trcflw,er~gld ;

- f!!:fC!'I1 !!Ie rtm41l1.1'1 ; 2 - ,tjji'ot de ~jiWFt! ~ 3 - (IIndcr~e: 4:- armotullii, ~ii'1 f'li!ru:lCl'h~" .'i - mm.4tlJ,ra illl'icJim:l~t! i ~ - luat. ''liIl''Ort; :7' ... liI'illlroi:zo~~ill ,ela5U~g, (I,lizonkllfl : , - ;IJiIU. de' ill'!!"'. tKtir :_ 9 ~ zid i 1lI1.erl·of 10 ~'I'it,e' ~ ~,O - dDI'! de bilum ; '1' I' - p1aea SllJ~orl' i:jl llIord'o!le1ll WI;lrt!enJlui: '2 ,_ pLehhj i ~J ~ ~l'!i!td~1 ~.

IfloIJi'OlfC.

''13

,

--..- .. --1i'

'1'4

Ui.I'

01

..

75,

&,(119),_ Fundcrti~' continua e'()~tiQCi, de beten ol'iITI,cri,

sub forma die glilndal.

sub ald ,exte,rjiC)!I' de' cdramidCi

Flindot~a ccmtill'llJa elastica, d@1 boton; armat, ,51:11b ~o'fmCi de grinde" de :sub ~,d'~rlIIQ pCIrtc:mte leil:.teriCXlre d~ c:aramlda ,ole ,cQns'''l.Ictiilor' fiim sUJibs,of, ,are 0' des,Jno',flE!' sim,lh::llra funcla,i,,,i cel"ltil'jlJEI e'IC!~tl!Ce,. de Ibet,ol'll artnat eu sectiune dre-ptull1,ghililalril de~l1Ib .zid'uli'lle, I)o>u:ai'iite exterloClf'e de ofirlimidi':'i. SrprFe deosebire hu,a de 'I;U;ea stlJ, Cit! re e~l'e' I'ndl CQI'a C!hilliH:;~ ,ci'l1 d le,1 me.a h11pii IlU!:'5te pre(li 11fIi111;n'El'.ful"ldia,lia sub f'c:ma de' gri'ndQ~!!te inci.I'cati5 tn ciCI,l1.uile ill wre' es:te heCfl:5;Cl:ro I) lotumo me! m(:l,:~e rO Uilllp~i fl.lln.dat,jc~l.

FQr:mg d(;l' grindcl a fll.ll'!ldQ}ue,~ eI,de ii!'l'lpl!l~,a de f'le~ e,e's ~t(:l rea P fl;!h"C! ~il u,n 0 r ~tlrCgi",c:6d merl trans ml 5~ fu ndotiei eI@ eiit~e :.lidu! pe c.o~rI'I ill :susUdi'!&. FC!~ superiQoM '~~ito I!:! ta,lpit fUlildati~i are Clceeoc\ii ,justi'ficar'e "" c:ondliice 10 eeenernll die bemn ea ~i fundC:l'tj,a eenliruiI:l ehl~Uca. de beten Cll'lmot. eu pOi'l,te., d'e sub :zidllJ~ irHeederioi;ll!re de car,iimida.

IPel"l'tn.l ~,e~liI)Oj'@o oeestlei fil!lnda~lu ,~o f:Q.!I)~g!sc. ln general. ~c!eilelli~i .materio!e' c'a ff perdm fUrJ~'oti(il !CO:n .. 'tinrl.Jl,a efast,rMr de, Ibeto,1'II1 ,arm,at, 1(;;'111 !leetli.iIi'ill!! dteptun .. ghiul'am', de !)YD ,ilJdotile exl:erloare, de cflr6midr6.

LOM-l]liz~!I\ec;i1 f!U!'IdCi~lef s'e ~tI,ine S.9f11'1'1!il ,de toew cormllililiile C(;!lr,ll' S8 car sClt:I,5,~a(lute' de ciitMariree, t'Ufi~ dCli'tl~e. ,eg ~:ndrl;igl"il' ~p!tCinc:e' CCl,n'1lSt,l!I.u;;t.i~' r6m'in ~I aici 'I«!I11i::ib!l~e to~tre c!ille date' la fIJu:ld'a1:ig ,!;;Qidifl!ue! e~CI!ii'tirea, de bellil'i'I grl'llat, CiIJ pOlnifte, die ~ub <!:idliuU'e re)!'t·e,~oore .'~ C;illlfg!ilil,ida, ~n ceeci C'e plriye~b~' indlUme,a '9 lim:irl de beio.1'I erm oft. aceo5tg pt;llOfO fi' ,c:uprins Ci 'tom II sou p(],F\igl in !!'l!!lllimea tQl1'Pij f\l.lIndQtifei,~n f'unc~ title de rdimiiifiSil,klnill,e c,aleulate.

Fu,n,diatia c:ont~1iI u~ eil CI s;Uoo" de b~tofl' C!l'lIlUlrt" s'lilb hlJmo dergrrWld,5" de $,ub ridllir~112! pOl'taflte '~:derloll:llre (iile- OQm.trnciiiior {!!S,m 5,ublSoOI (Wig" 119), ,Sle reabeaz5 illl'lr rCrCeleCII.~.j ~aze; d,e e\llec!JIfie 00 il fu I'lda, icl' c;rculUnuOi ul,a5tico,. de br61t,0l1' ar.m.af:, eLI 5ectfUI'1C d~'p1:Yng!1II:j'ara,. la eere s,e (u:lougo I; exe!c;uhJI'ElQ cofrajuhmi pelll,tru reeIi Z(Uti!IJ POrltej'o,r (,Mifiturl10 r)' fUfidQ'i:~t 1!il1recum, ,; a pD1F'I11 d(! 9""da armata rce d'epa,~,,! i!'ilroltr'mea lQI'pU" • Armf!rtIiJt'CI grin:ii se montecla Ddr:itilli C;Y Qll!I'mat!.lra t6lpij, klr- III:lto.l'llulln gl,rinrda!le to('J:.m.3i ~u ":lie- yibrfKIZe;

in cO'.ntrnuOlr'iI'll e:,elui din talpa f.undi:lltierf. [n'tre funda\ig-grindu ~i' Ipere~ii ~irilpaturiu I. s@' ~Iecutii umpll.lturi CDm~actate in 51raturi.

re k,!1:a 5'uperioa rei alglr'i'lIlzi~ de beton ,(I rmctj (I OO·r.eii . Qril:'Ofltalllt'ct;e 11i'eibl.lh!i' verificotCi I{scm 11J9 iI:idfilrie, le eel puVn 30 em de'Q$~pra t'livelrului tf(llriuc.Hului"in eezul portiere,i:or inail~are)o • se ,aplk:o 0 Ihid~QizC!litltiEi in (lrCe'ICir~ri m(ld '~Cll pelml~ru ct::l.zuri'l@ @:iII;PI!JU! (I,nterf,c!', j,tlr spre' el(terio,ruI z>it:!hd'Yi. pe parteo so inferioard,. de p;e gr,ilFlda de Ibeton l:I!fI'llilOt: pind 101 eel ,putifn J()I relilill deCl~ .supra nivelul LIt tfQtuorlllul. '.' se vg Cllpllka 0 t,enCl.JliClr,~ Imrpe~meabi'IQ ,(hidrolrok't,ie rigida verll1oola,+

SPIr~ illte!'i:Q!,,, '. se rgftQrline pe .50,1 Uill ~;tr.glt filtfCl'1It. de piEl1trl~; 9nrQ~ die' UJi-1S em. pentry flllperea!;:Q,pil'lI ritOVi, "r ~e c;u;o,p'era cu L.lnSitr~t de separC!re dln hjrtle dre 1125 911m2 5iCI1..!I din eerren, my irfTlpi~liturei bitum.Qt~~ SClllil folliQ PVC ,(ate:z:at mill oontil'illlH:!!!'e(ll, hld'rcrz:olrl~jel Ori~~iU'iit:Q,~~ oprroolo' pe fllil'lda'~ie.). pefl~ru g impiediCla' sClII,rgel"e'IJ laptelul de dment. din beOOfi ~i • 51e!' 'toamo phlCCHUPOrit (J p(udose,Jii pcutenJILii dlilfll belQ,i"I de rnol'Ca B:50, iin gro:5'ime de 10 ,e,iD,. d'upa ee, in p~iI!alilbil. ~ 5-QU prUrli ~pir~~jdul @~b!nior :u:1i!1d:uri gfiji cClnt. II)Ulpa intiuirea Ibetornulrui din pkll:;o " S,!!!, soot' scilndu. Irile, ~,i til setocfP'lg QUI ecmci'ocull mastic n@rbil'llite de bitiJlITi, penbu .pI '"!mplg, '<;Q,mplet 90111.111 I'Clllla'S m IUIi'lgul :rid tilUJi.

TQI~ eu mosotk ner~nte de blturn '. lE! IJmple $1 g:oli:oll ecrese IrC!:~(i ~'a am'rion:JI (;onstrlJC!:iiei, in:tr,~ ploroo tmt.lJi[:i!ruhJJi ~i tl!n(;I..II'Qlllg mm,perrneobna DipllioCllol \rel1ic::,al pe lid.

Fi.Bi" 1'. FliJlldati~ conrt'ililu~ ,elcu,th:a. de be1QIil Qrmaf, SlJb, f~rm,5 de 91riFld'eir, lub zid ext~dDrd'e cClrl:!lmid(:lr.

Sec:1i line tr~n S'i,!"E'I!l'ii~ 10 =

~. - 'tCR:iil d~ fl.lndlQ~ ; .;! - ,lti'Qt d;;! ~9~1~~I;ue i ., ~ r~ndi:li'Ue; ., - cr'lfi!:ilUii illl fl;!!r. dC'li;e I :5 ~ ~r~J\i:l61 d~ bewn ormal ~ (l - ermMtlKl in gr11i16!1i ~ ,., - ~tl!Ql ilUPQri: ,I ,Iii ~ MI:b~!~Ia!ij'e elasii0:6 orll~i'1'I~!ll : !p' ~ !tmt d'e pr'Qt'll~de'; 'U,), - !lId e~~e,JlQr' II:! Illtl:!rler i if' - 1ei'lcui(lM ed1!riofl ns i U' ~ hidr.l)izeillilllire rl gldti lI"r!ncal'5; '3, - dop' di~ l~llt1lm: J" - oSrm I~ iilfll1;ill ~ 1:5 ~ plaeD' 'IiIQhUllt·~ Ui ,_ balr!l1d:; 17 - ploco IU IiIliJI: tJ i"'[jrnC'.!i~i il fllIrI1!tllJllli : l Bi ~ Ipl~.·

111, • n~ _ ump'llitu1'6 cQm~4iIi:~i;iIl:!':i : al - ~tl'(lt d'e .~elXlll\OJrt.

76

rl.JJJ/14TIC f2~llcA O!JJ ara/ AeHA T

lSua ?iJrHAI DC ,~UllArj.LA lJJJ ZID6_XT~

nILJ~

a 19, I'n 1n

I. rtJtW ,{lC 1'tJJ.B8:{;.

Z.fJ&TD'.JlJC ~ DJZ'!'5 ';''5~

3.~ei N~/PE (L~'~;.mJ~} ~:;l'&mmI2o"'i.2:;,o:n,

4, r , " -lJf:Jo

". _~·~"'flr!iml..AffJ-2!!J~m

,6,I"f.IJIj4TmtvP:l).(Jd l!J .. j"J{Bi>J~t:H3.n) 7;tJ·ox:diP:J~t3£lCiI1iI.fr'/Ja/CJm It'" 1.(. ... ~.dJfIl~"'Z~

9: IfJAiA:jr titewr; ~~'<m (Qfl4C,J~m~~~~'8 1r.~W;u.T ~'r"'2~3-{MAi2-3.x Q.fJW/R't:YT(J'if',2,0'fI' fJ.3~r~T~"'-~,~repcw

~r l'U lYTUlTAl4i(.47fZ1. tJlT(Ilf ~ ,

""t>()~.JO? DCUFlM:f) A 1;,5-,,2';:;m 'M,~t:U~r-2~T~C4P.A~Olit(JO ::.iJU

~ ~.,. ~ JTI!'J4T_{R(!/ Dlrl!f}

". :J():l.lN/I~flC 1?/(J/l'/t4 ~<l"'Yf'_' td"WI1l!'tAJ: ~ IrfJ:rttTIP rOI$-J,o.,., ~ZIlJ-Q~,..yill ....

1U'-!~~I"'.2$-J..;. IJl~ Iljf;i45~-

t.o.,Mt},i;c iSMl .;1':-,:; .. , om

2,.n-l!~'''¥;''~ 22J"'l:tZ ~1fi!!T'-"

.2 '~'T l1: r6U.'!'4' .-&-8.-,(Nat.oz) rgUJm.uroJel [}[ FiflI1IIl'"r.al"tJ":l!lr;-r~r ~ H(J!::r4f!:.M{6J ",;Un!'

.24.~et::J.I&T l~ fl' 2,2- gf~~ lElCM.! ,:,..-?'_ MnJJ{'A'D~it::tm

la·

u~

de ul

St. 11:5

H;,:.~Q~ h~d~(;""

77

- - -- - -

--.

rUIJ/1LfTiC CLA571CA DIU C1CTlliJ L1CHAT

, -

f1.IJ",,- eta Dt'iB"_~ ~A,eo;IIlri

• ~1jjr.m ---'\

1Ji.,.fjj.-<e a:~~ \

(FioLJC: pl:.l) .. \ \,

[)t]!" lr evTfP.lI".£.-r. ~ \

_. - \ \

!;T.8..!TKJ!Lu._'1t:~ \ ~·1t)Ufl

18

- -- - ---

61.20). FundCl'~I,e continua elastica. de baton ormot,

511b forma. de 9rindo,

SiU b zid interior de' CCIlrCmid-~1

DII'51till'l ati;,

Fu'ndCl~ic conl.n'l.lo el'csticCi, de betCl!1'! CHIJf1(i,t sub forma de grindo,. de sub zldurlle pOJrlante lmerioare d'e earamldCl ale COFlstfilJcliilorf6rC'i ~S,Ub501. are 0 destinQfie similarll ful1ldatiel CO.f'ltimJle elalOlit:e; du be-tof1 ermot; cu secUune dreptllnghiullorra de sub ~lidi.lrlle PQrt,arl'le Inter,jocre de c~r6l11'iicU:il. Sprs deoflebil'\e ins~ de lleeflsta. OOre e'$,k! indii,eal:,a etunel clnd ~a~im9(J tOII'pii nu este p'n~:(l mClNi, 'hrndatra sub for-mo de g ri n,dol este i tH::! ica'ia ]f'Ii c:cu u rl la l rI CD re este neceslIlI ra O! 16~im e me i IFlH::! rEi Cli tail pli f,u m:ifl'~1 lei,

~OI"MQ de grind6 i::I fundQt1el este Impy.!'ig ,de Fig'co s.ilotea !'If,e.1 u (ij,rri Ulnor inecu'c(I r,i I!'I!I Cd r~ trtll~15 mi 509' FLiI'i'Ida~iei de cQltl'e Iidul pe core il sl.lst~ne. FrCl~ supsriocnq, h'lf1ta, 0 tB!lpti are' aeaaosl just:lfioore l~ oOn,~U'e.e 10 ~concHnil de Ibetlll'l ca ~i fundatla co,flti1nUQ

lostic:a" de bet'oF'll cnnclt, ClU fx;mb~ de sub lidl.lril~e €Ix,te,riOOFe de catam~da.

Pe n tru ree I iz:clf"eCil C ees tel flLlndCl~n'il se f'ol:o;}!ilsc. ln gien,efCiI. oceleo~i mat~fiCl~e cc ~i pentru fundQtla continuo elu:;iic~ de beton (Irma!" ell seC\"iUine dreptl.llngllriilJlolrlli, de sub, zidurHe eIlltel"ioore ,decar.;im~d~a.

tfl refllimlreo FUl"lJdt'i~llei 51.'.!! ~a tine s@Omf:l d@ toa,Ee ,c:oncirtHh. 00 sa oef SQtlsfclli:tJt~ de ciltre ~nice fundOl'" 'tie. Indi,cQt'lile SPf.:(:Hi:Cil con:stNt:t'I';"1:! ~in~ Q~le~li~ ~;;;! ~i pel11tru fl.ind(jJ,i~ similtil'a de' sob Iidli:!wile ~:I!~eriQore de co rc,l'I1idCiI.

FI.mdotia coll"ltim:ui e~Cls'tidl. de beton Clrmot.sub forma d~ glf'ili'ld8. de sub, zidurUe IP-Qrtallite wnt.l1!!rioafe 01 @ eonstructl i ~ or kil"O Stil bsol Cfi g. 2!D). se r!:!clfr€!il'W in cooreCl~i ml'if: ,i1e exeoo~le t:a Ie fVl"uwfJa .iirnUQrd de ::ILl!:; ,;!idlJlfne pOi'!,cmha' erterlotue d!l:l o(lil"g,midQ; Re ftll,~ :superiocna Q grr,ru:lu d,e be-ton QU"mo,t, 101 c6rej cri.l.orn~c ~Ittlletre b ~ le \I~ rHkatQ, ," :SQ ,0 p IlicE! chid ro l'i~O~ Ci11e in (leela~j mod co panbry CJOzmlle e'xpuse iililrite,rlor.

De Q lP.(Ut~ !li de alta Il zldulul • se ,e~~Cl,llta placasuport a perdeselll dirl betol1 de mcm:a 880. In (;0:£.1.111 ii'll ,care elece este IfIli;@zcta di,rect pe sol. prin intermedlul • ~tn;H\.JhJij de' nltnue din pietri~; S;Oiul di n B WO, orrnct Co n s,tnJdiv IC'U lre~.eo de verger e mete I ice 015 mm de ",*!,I-bet.on 08 Oil ~ClI 20 em 'pe dOLJ;~ dtl'Ie·c:tll perpendleulere. etunel cind place este a~i"N:atc pe u!iI1plUJtIJr6 blne compactcta. in straturi de cite 20 em. In cezul if! core pluco-supert g pClrdoselil parterului elite' inil1tCltc CUJ eel mule 15. ,c:m deesuere Il'liv'e'Illiluu tn~tu"I1'\\ .. dlli, liOI'" pull&Q vi ItI{;!te in I;;QfI!!;idero1i'~ ~i ~QI!,Ipil'e inclkore in ·fig. 5, b. c, bineinleles adaptalte per'lltf!J zldul i iHerlor, ~l1tre pllcca-u,:lIPort c pc:ndc.seliii ti ,itrat:u4 de IP ietri~ sa plI'.eved,e • u r'! !: ~rC!l't d j;! se-po nJI r,e din l1irtle de 125 9/m~., SCliU din C(llI"tOI'll, sau impi.5.:liturol bih:lJ11at(l, seu follj·e PVC lC$.e:z,at in ClontinlJoreo Md roizo I:ClIt i ei 'or bzonh] ~e ap IicQ,tal p8" fundal i 19:), 'P ent ru CJ impiedlca s:curgeretl lopt,elu! d~ Llm-eot din beton,

5pr(! Iidul interior - se pun s~il'1dull"i tll~,ote pe cont; incinm de t:mnOI"eQ oetonLJluf ill'l plecd, Dl.lpil ifillorir{l(ll belM.ului. Ii scindurlle se !;CO~ ~j. in golu:11 rc· mal5 In, ~ufiglll 11dul'Ul; • !;.(!' toornQ eu o"Clll"ldocu;1 mestic f[erbinte de bltum,

Fltg. 20., fundClli9' c,ontirlUla ekutieti, de bet'Ci"l (llrmct, nlbforrn·(j de grin.-dd, !lub xid inhl ieli" de carl!imida.

Sec:ti 00 e t ra nsverse 15 ~

" - "l:ereJl de 'fu"d'IM~ : ~ - slmt doe ~tJlizdre: .3 ~ fundal.a : " - crrml!it.uriii l'lI fiU ncl(l~~ ; ,5 - g rindCi d e' ~tQ"[1 !;l rmiODt ~ 6, ~ 10i9'~ n:nOtun:I in 9 r,lndJ&: ., _, ilr-ti t IU FlQIl ,i II - hi -d1'rgj~-Qlt!I~ie ;eIQ;$tiojj O!hClFl1t~11:i : 9 - ~tr'iJt. de pr.Dte~t'e'; ~ a - ~d ~n t!!ltim lid :pu!'tll r ; U - dop de blltm; r 2 - plll«J: £w port DI Jml'i:llW.'llui pci rt1c ru I u I i r J ~ plel.-I ~ i f.iI - ~IJIiGlI!.l,turO ~DIm ptJ,ei'.-dtS, U - ~hai: d e~e-

par",re.

70

sc. 1~.5

:80

81

----

- ----------

- -- -- -- --- -- - - ----- ---- '-

1(2t). FUl!1do~ilEl' cal~itinua ell bloc de bero'fii s~mplu :~i CUZiWH;!'t

de betonoliW!ot, :sub z:iid i"~erHOr de b,etf)normu( (d i,gfm,!Jl'li'u'l)

FYnd,t;lt~gJ ,c~l'!tirq'lJi:i GLl b,loe dl!!l beton simply ~I c:ulil"le,t de be'toflol'iWlCl't' ~ldO! fol(;l,.se~1:1!i: pe:ntflJll preluare.a ~ncaooalr~~cr tiITtJr'!Slli!1 u~,e de, octlf"IB lid i;llri Ie intericu:u0 d,e h~1101'I Glrm.at ,(dlahagme). A.oeasta se reai~~e>lJza Ipri!1 g'5Q1;irl!eir'~ ~elo r cloud pOlrU oomPCInenrt€!; 'b'locy'i d'e betel'll ~iliHPh.l!. C~ e.s.bJ 0 f"",ndQI~ie CQIl~il!'l!1,l'~ fi9vd~,prin QI;lFe :!Ie ob~;lne 0 ,talpa !Io!l.!fioient ~~ ~g~i p,e'ntrii! (I tiN:! ii"Ii5lmite :SiOI'LlI! ui incill\Ci~i ~e reSi!;l!(ilctj~G. ~iW1lp{J. (11'mailil l(cuzhne~u'I'! IC:CIr'e e'sk! ohJridatie cQnfi:o,uQ 'B~(lIS~ ti1c::8 oapoblila die. a liez~s,ta ~:C! fof~'!'l t\Ciierocm~ p@ (;(Iffi 0' replt::Eint~i d;I,C!fr<:!!9Im "" Cy~lP1e'~1,!11 g sig y ri5 !"I!J II'IIJ rna i 'Imnsmitereamal der;nal'teCl! ace:s;iI'.ei ~lo~lici~an. ci ~i Irig:i .. dl.mr,ell Ciolres,purnmt:oare i'r1t,~le:zje! ~:i funda~i6, prWo iJI!1IC(HO feo Ofml!i~lilIrlilllertloClle" die rl!!'.i!:i:iten~ili. a. d iCl~

ffQgme'i iill '~Uihnet .

PentrlJ!l rea.~li.£glfle'l;! Ib'l Q;(;:ILd~li ~:onUrll.lllJ" Irigtdi, IIjJ 1~1.I11- dCl~ie~. setoIQ:s:e,t:e be~o!il 5i !'fHil 11,1 ,de mQlrC;cl B'50.. la r penltl1lJ talipa ClflinCti ~~ntin!J6 (tulinet) Sf: fo~!o5e·f~:e' ba~DrI de 'mGlroc 6,.~ 1.00. Armdtur(l, C\.I!ZlnetlJ~l.Ii SEll cO:l'1ifeciic!'!Elc!~CJ din '~~[r(l dfepte ~,i elri'l!;!wi il'il,chlf'l de C!,e:!~b.etQI'II OB 37' :sa~1 PC 52.

L!lIn~;aliu!!~(;! r1i!!"ldgtie:i :!i'e: \I!i;iil '~ine s:eQm!:l de to!ill'le ¢t;)nd~,,~,l~ le~!'1~ :S~ ~r !ill::rti:sfa!Cute de ca,t!I'E!' 'owicefiun- 1.1i~. I~Fld,io~tme s:ped~ic~ oon,stn.l!)ctivese u::!~erd Wei la~im~ 'bll(l!!::1J I ~i oContl.n U'U de b~llo.n ~illll'll,ph.j, co r!!;l ;e :s'ti;!bHe,te p[~11'I CCICILd ~'I cam 'tl'\ebuiie ~Cil ~ti5fgo5(;ie~ ,Inla ,Cll:.Ip,rl,ndre,ni i;n limi~el'i9i !'l'llle, a I!JI'Ighi'lllu] fj!., de I~e~ pClrt:lm~eC! efo·rhl!fVlolr tll.'!f'!.I!lro,i:!l~' de ,enml,'n:et ~ ,adIrtol~ mea bffiocuitli (;QIlHli'lllujJ de' beton :simp'l... H=.4(] ... 100 em: ,dlmens~wnil,e cU:l!h~leh.Jh.l11 se C1r:1~g IIilII~rfel inchflla >1so'u hl'LJi:> 2;, If! p"mUlI OOl:; arm5t~~,(1 longitJi.JdIC'lClI6. Jlepre~ef!lbTnd ,r;l@,1 pu1rWlI Di2ID/c,din sea!:iwlnecl aeir'i~tlJll!.i!i", :tOe fi8;iJlili~:z[i1 d;i!'i ba.fe' drepte d~ o~el-beton ~ # 110 mm, i~r ,(:um,ati.iliiCl tMirilS" \I',eroJlBrii se rea~i\Z:oo~a din 8'lrl1:~~'i 0 '(I rom dll~pn .. J,~li I(J m em W'lU~ (h;3laUIJII~ : lin c;a,1 de !dlldl;!ill,eCJ OOl~. Clrll!l'1!CI~ b,llm I!QngHudinQi~a se relJHZiet:!lziCi l.el feffi COl in p~ri!'!'Hlll ca~ ;jgr 11;1 fm'utu~al trofillS1,i!{l rse I€! (stll bi I Ua pri n 'GC!~.(;~I) §lei ~ClII'i:l)e!J!~a di Ii lb(l~,~ d r,epte. de O'~eM:u;:lol'il 0' ;;)~IJ Iml'lrn Idi~f:nJiii"" Ig 10_201 em Uln,!:l de a ho ~~ din Gtri~[~i i!l(;h~~i' ,12 ). 10 mm di.~pu~~ tot 1(1 int~NQI,~ de 10~m '1;'f!II. A~c'p'errrea Ilgteil'tiila . 'C'1iJ beton Cli balfelQr ~onglhud~m::Ille VI(] ~I de rmi'~I~"'U"lm 4.5 ~m. In(Jdllme~ C:!,l.' ~i ne:t ... 1 urn 1'1, 111"1 VQ. H mQ~ mj~i5 ,die 30 (:!"11 i~~I" tg ~.)< 1, Ar)(:crane,!:'.i cliJ'Zinet'ylu! iii'! b!IO"~1lJ1 de fl:l,~d~l'Ie se ip~e" ved',~rnn calu:1 in car,e Ope!!F eic:;.W1;uri de inlii~i:h~re.

'fili!hnIQI~8ilg iI:I:""'fl.;

Flufl,daiic co i'iIitll'l ua Cill bloe de b~@:IiI!!iiln1!ph! Ii (;tiI· .zi n,!,l'l de ~eton a rmat" de :ll!i.!b ,11t~ uri Ie: ~ ntcNQ;a~!! ,do beton arnrlil:::It l(di'!lfraglmB,,~:g. :21) ~e I~EI(lJn~~Mi iml ~ .... mEi'ku:u'el'!J f,L1le ,d,e I~utlai : '. 'tm~~'lt<e~,~ .' ~u~· ~,ea: ~alll:tullJJi de flln,d.Clll~1 p:ent~~ b:loeLliI de ~n !11mp~u; • t:urmClII'O!O ~i 'I! co,mpOlct>tJl!'@itiI !bettmului, tn ~t!rQt!.lrri" 'i'!lI bh;l!~",,1 I;!gn'~inY~1 d. baton 1~l1I'!ph.!1 ,i I. 'ij!Q' ~i~ctl reo QIIi~Q!i'lt~lnUiJirn 'Fe1i9i ,:'l~p ~rUlJglffl gl ''''(;~t.Y i~ ~ '.' eHQU!rore~ c::oh-Qjulh.l,i p~~ru~alp~1 ,d!e :b~tol'! QlfiimI'!;It J " c fez<:in~c~nmaIJi,l riil •. ~uzll!!'lietul!.lii ~i ~ plfi'imlii.! llill i WII'II:S;~ n (I CI niIlotU:riive i11'CO leg d~afm9'l'Illeli(:oo re, !'e p3tirece leu a'r~Qluro din pe~'"'te p~ oe~ 'IHI,~Jn401 d.~al'liioebe) ,1'e;gC!lm d.e' amatura lori:u:mtlol:o de 10 ila2!C1 ooliil"l!,et\IJIII!.J,i$~. ~Ii· d ~c:t:lln'e(]1 a(l~iteia pefl~tici p~'ntw recdi~ rea ~:~tuhill de aco.p.erhe Cl.II batOn aa'rimli!~rh,li'rllar; • twJiIa~ *1 ,. vibr'CJH!,(l bEl"~IIi"ll!h:1i tn ~i!l.!Zrfi1. ; _, d!!1oohcroo IC!l!i:~f!,e·

~~ -

DUIPrOI re;::!1~~roo ~io,fm,g:m;ei ,. 3e exet:uw umil"!I,u· ll.iM~(I bine '~om POiCt~t,q tl'l ~w tu Ii de ~t~e :20 om, '. Ic.pai piaool-~,uporta pard!Me~H. dllli'l 'betoji'll 18100. armtlt, conu!ruct~'oii ,i;:IUI u,~:@a d8ye~'l'lilo(lJ i"IWtli!ll ice ~0; ,6, mm de· o1~I·b~wi'll ntB 00 1(1 00 C!lfI, !p@ dblJl~ dlr,eclH !pel'lperi. d b::1JI'b:I'ie.. n~ezota p:9 I:Jiin!ii11ro~t' d!e pi eib'i$, pentf'llJl 'r!illlIPerea !!:icl=l,n(:!fi'l!ltii~ rgl!i'Q~, 'dle 10~1.5 '!',;i!!'l'l. Pe:5i~ p,il~tfi~ ina[ll1:te de tlW!lliIare:::! 1P11~k;ii diB bef.~W'h, ., ~e illlltinde un

~b">CIt de s,epamre diin 'k~rt.ie de' ~25, dilill e{J~ ..

IQi'a, ~QII!I imlpifs;lirt~I'i:S1 bih.,lM.Q~'i5" ' - • . il!!lzat tlill

CiQIIlIIUn~ar-ea hidlrl@~rol~~iei!l 'Q'i'i~Q!'It~h~· ,~:p,UI~N pehln~ d C!~~e}" p entr'U!' a ill'fi!,p,j!!H:I ioo ~~yrg'$r~ r,,:pNIIjI~ d.

(::imentdin bet:cn. -

!i:pwe z~d!.!ll in'ier:hcl'r" se' f,I~!lI :$ci~d'yri IDe e~rd. iii1l~.' il"lt~ de' tI.!tmlOrerCl betorwl'y'i i~ pl(llo~l; ,dul.~ ~llrtli:riIFel'l bmnll.llui .•• .sdlfldll'file :!Ie 1Sic:a~ ~~ go~:ul; 1r6iJ1!l:QS, if! IU!:lg!UID zic:h.!lUli .' Sill ].Imp'llil CIJI mCl5~1e fI~il'lted:g! lbIit~m" ·t!i!:J" n;t:I'~ C'U!C(:i fI doeu I.

Ftg. 2~. Fl,irtdl~fil!;l ~o,,~!ii!i1YQ C;U bl!o~ ,de be-~o!i1l 5~

~i e~nJ~~~:~(l~7:~g~~:~e~~~:~dk:!::~~~1:.

~ -~,~~ d'eh.I'OO!ci'E! : :2' .~ 'rll'~~'{ltie t.ijfrt!a .!IlOnliinui ,. l - cUll·, !let debeWr!' Qi~1;JJl rdl . ." armliw~ f'n ''iu~~rtBt::5 ,,...:ltdl 1'lrttI. rfor de Mto!l. ~11iI!I1I(l~' [fIi<:!fl"Cl~lIlIai~ : 6- (lItl!l!u!iil!lrnl [I!!I dillli!"UlfilnEl : '1 ,_ dQP 'd~ biti.irn,:; I!I - ptc~ R!!POl'1l: CI ,p_'oem po!l~li!.li: 9 ~ pj!!~~ ~m ~·Yi'llliPli!Jlum ml!l'lllpoda:!Q ; n ~. sirillt d, :l,!!p!;Il"cnil'.

. ------- - --- - -- - -- -- .

-- - - -

l.ilI~ re(ll gul iii,...

Ipiu Irton

ICUlI"'tw· ~Ii

iii,:

Iml't!

_.

'r

.

U If)

FUNDATI£ C,ONTINUA SUB PER£TE ce .BETON ARMAT ~

. INTERIOR (DIAFRAGMA) i'

~

LR'i€~

,. iWola ~ tifl'bi:h:m go,-mat 1QHM11S as ~ (fOl," pc 'rtf)

bb~~ISr:m 'tsl'nll derUpf!HJ tI r.upfigr/tdfll

Z, ~uro diafro;p,,,J (pe.lrif} _ iOcm

3. ~"S tnl!JrlQ,ani =~~ r2:t~1cR1J1'I'i fJ (imInt Mtu~

I ,( ,Fir'VClZ ,W em :.1 'l'JJye at> Mk_., (lrmaf (ciHme,l.J

:S,hriz "~2ri'>" (~rll'lu6i B :~10fJ

!iRacctll!l LU (Kirf1t15eaffl fi'l~~gn ~~m.;(jr~ r;(Jifinet

7;A;Ja ,00' .r:l»'II'I'lejim 500 fibrotJeh;L'l 15,/3kx: d~ ~I,.'nlialf.it 85Q

.:;o·dj~15tm ~ArlCfYQjl'/iif]mm"

BN5ip lin clY'IiiJi ~ 1-3 e,l'll t?:Tere d,fJ' ,~I1fi~E'

SP.~' t.;Iefon 8 ~ t~·m~M ~1YI!i"/nlc.- 1'B!.Dop ci!;' hilum ~ 2.em rtv G\I{:t rej.e:J,r;mm ptJ uIwd U'I·

('«Iii Pel'pI'lI&i;Ub-e) -'I WCII'l

SC.1:S

d, Fundafll eu desloarcirl pe. reazeme IlzDlate

Lu reediIOfOO f~ndo'l~e~ S,(l 1I~~in'~ ~€l'JmCII de· toate clQndi~llle mm :5E! 1C9f !latis~clJte de ciltre mice fl.lll'lda'~ie. Ini:lil!;(!ttlle spectRe., con.strYCi'thte s.e refero lei:: reazeme'.(l· i.~Qck~~e, Q:ue s'i>n,t de topt nl~te fllllf'ldalii rlgld',e ~i core sec Ipre~Cid de·o hmguf aidurilor 10 distllln',e opUm@. ce :sa stob[lesc p@ bClZO \,IllY! CO !CI!J I teh"ia:C)-~eCOi'h:lmrCt Ie! cQ1fur,i praeum ~i 1'0 if'ltel"'s<ecyia l,idurllor SIl:!IU un pl,lm:;;Nle ill'! COn'@ :!lint tlll!;Qroehi' lmpertont@ (fig. 22', ClI) : Idfim.Eu'l~ f'etei sCJperioCll'e Cd f@tusm -il a.r jrloiJ'o le ~I'ebu i e :s r:. de pa~aNl,scC!1 pe Cea e '9 ri nz:~loli' de' dc:oc:orccH'e' de bemFIIJ ill 1"11'1"0 t; C1l:I cite 5-10 C:1III1I de f:lecg~ p'C!Fm a ncestorc ; 1,0 c(liluri ~I 10 rlQlmlfloCl,~i de zlduri" fllndOlVile tzol'ate lIiIor CiV@(D1 fOl'il'rlele indlic(l'lll~ ln fig. 22', 0, C::U f(J'Cordcri ~Ci .45" ; 'in soc~h.!IfI,e tl"'ilIl'Sversal1o, fUf1ufa~ii~e izol'o'te se toe de roTmCi dreptunghiylcml. (;lJJ $0111 f!5H;j! eVQz:o,lI'IscllJl'J'epte : (lldinc:imeo de fu,i'idoile C!I I!\B!!JlZ)emellor bol()t~ e~t'e. in ge'neral. mCli mpiF(l de 2.00 m, Orlnztle de ,desl:;C!!"r:;g re sint cOIMinue. c'd ,sec.1hlllfiiil COI"I>5:00mtCi ~r de ol'lllcI1ime h 'egale eu eel plJtll'll 1/6 d i l1li ~esdl iderea (I urn i n,cl,) d il!'! tre reoze me (~ # US) : hfilrimec grJn:ziloi' de d'e:8!~gr·caf'El bebule Sa ,d'epal~eo'~CQ ~ eee a t;dului cu ~e:~ py~in 2,5 em de f,iecare p.grte Q o,e~!i,tu~a : armOtul\o glfinzHflt de des~ caU"Core, I:~abilita pnn oolcul. oonstlil dh. b@r-e de· ,o1el· b top ",,~. 10 mm ~I etri·err eI is ..• a rtIm '10 15- 25 Gin I;Jnul! de altul.

lei ,~on:struc~lIle' fort!! subso], g,rrin~ire de dlescar·. ,oon:! oldHuiie:¥c ~,i seelul z:ldi.lILJl, dlap6~nd cu eel pu~11ii 25, om 'i;;QWI trO't>u'orMlliui CQii5tI'\i.:1iei. Fa1i!l illfeliioaro a 9rinl~i'Qr de de,sciin:clre se ,g~c,:!!.6 IQ eel p'llj'in '10 e.m slJjlb cO'k! tm'llDQII'tJ hlJ i,; ale se to CI mil p@' u n ~trat de t!!gallm.r,e dllin ibeto,f'II 825 g'ros d,e ~ 10 ~m; shgtl.'l de beton de e9(1U~(1Hle oeste ~rI"lClI. 10 dndu'l ~(IIIJ pe \,In stmt de pr et!nrf, 9 I'QS de 10-15 em. peste CO'f,£! se PI.lI ne un,s,trat de ,i~PQroare (al~e.z.Clt in con'll['i'lu(lIreo 'hid'roizclatiel cHiz'Qnklle CiJiplic:atc pi! rUi'ldc)ie). pentru em impi'edicil scurgereci leptelul de, c·iflllle·flt din betc,n: i:108U. Ul'at die· plet'ri~. eu rol d@ stlF'Ot filtrcnt. are, "i rQllil d;E!, tampon pe·ntr.u a pre:Tlrdimpinm efec1:uf umfl6ll'i,i rer1;:lllIylui din ~cu.u:a ilii1ghetullli.

flJodatia eu desc:o,f\cori pe reo~eme. iZQ,IOIte'. prln grinzl fCirii vutQ, do sub ii,durile· porkmte e~~i'(I.gre de oor.amldo (flg~ 2Z. D" ~).se reodlz:eCizO in aceJoo~j fate de r@in!!ClIJ,le' co ,fa JUfJdatJ'a ,s:imliard ·CiU g(j'j'lzj' CU lii'!Jte ('OOiie tH'ffl'9tUa),Ampl'os,oI"GO ~@i.ueme~or i:zo~ct'E!l On pkiln) ~@ fQ~;e, ~CI irn f~gl. 22" a',

--

,- .

:.

1(22). Fundoltiec'lJ desoorcari

pe' reezerne izo,I'ct:e, prln §Jri'nzi

'iOlrd VlJt'!il', sub lid e);~e!'rku' de ,car'.cm~dld

Fu,"dla'~lil eu desocrdfii pe Ir,eQZemle i:!!olate. prin srill'll!i film \l'l,ilte, dE! seb zidurHe pclFtante 'fuct(lriOtlllll'e ds d!ir'6mid6 e5~e fndfiCaUll atunci c::!nd ttlrenul bun d'e ~l!ndilre ie 9,a~e~te IQ adin!!;imi de pe$h~2)OO m, '!HlIY IQ ~ 1,20 m tlnl ecaul :z:idurHor nepc'wt'ilntell etunei ,cillu! ,~I,iillIII rile pcn"~o nte e;:c;teri'c)Q rei dB clllr6~ ida 'tra,r'II~· ml~ 10 fUlfl,d>C!fiii inccrcalri mfel saiL! eTnd se urmorefte tllli"l~mjr~erw b,oar·ciiidlo,r pe reczerae it{J'fate pentr,u (l s;e Jmojom p,I'e.:1liunile e'e.:::tlve Ipe mlpil, oCl in calli I fufldatiil'or sih"ate tin sOllyri '~!J o,mtr'ilctii ~.; umflori Im!uil. I'n cSenll@n'eili! 5ihla~ii utiilbarea ace.stow 'funld'a\ii 'c~!I:e maloVQntCljOQ!li,g deei't, CJ calor co n"ti'n tile·, Avon-

tajul' relesl!!' crtit difl! .mdulcerea 'IOI'I.Jr1l1ului de siipotl.lrl ch ,i din ilIII c;elu,1 de Ib!ll·to 1"1.

Preved'e.reoi aoestelFlJlI1dCltil: @'st'@ ~"i!i6 total conbuft'idle!:ltCi in c~.zU'1 i~1 eam tertH'iq,J1 d'ehJlndil',;lIre !pr·e· ~lntd reU"ldi'lI'Ita de 100sari ~neg(de., iOiIj,l ~i;I onc ~j~UQt ln :ZOlile eu 8·&I~miclkl't·e man!' (gmid i!i;ii$mie ,., e ~Jl 9).

FUlldillio eu d@!ici:!!rOOri pe reC!lIeme lizo~ote este (llcC!wil:tiii iiii'" d:~Hi61 el'9mente distll'ilotlej diU C(:Ir'e cO'n, liIJCl'lilCl'lO Qr'9'Gni(; ~ !iieQ:zeftl'le.I'e.im.lote. repflelientQte de b'locllmrile d"1! fu"dg~le ,din baton simphl.l, ,'i 'el,emeli1t'e,l'e 0',& d&!~aroi!lre CI linciucilrillo,r tOOfi5rmi:!ie die :lld!!!ll'i 10 a(e~~e l'eorcn'i!O' b101'crt:e, relpr.e,Zentare de !:II'~n>lil;a- OO~I~llI'I"'e d@ beten "'[!'mat. ,~ .5e~h.1 ne '«m::orolntb5.

Pentrul r,ealizarea re(lI:z,eni>l~I'cr i2olate'se f,olose~.te be~'oi"i S'irlllpllJ dG marCla 1850. SrClU bel'clll"l ci',elopean, ier pentru ,·oolirorel!:! olell!'U!!iIi1t.e·lor de' d'e.s.crilr:~olfe I(grin!!!' ,dle b@tonl ,j!nmCl,t. 'tUlmate mO.irioli·O i,e t'ol,o!,aJte' b-ebrm I ~ 100- La 'Otil'lst!fuc,iile eu peretii dI!i~pl:i'ti' ~e9Iu~ct, in p,liJlil !~i CI"I 1~cai'Carl mfc:1 in leeul g:rll:i'iii!ilor de<; bel'O'n Olrrnat, 11.HfiIJ1tt! mQflQ~n •. se pot m'Cllo~,i griirui pr'6:1'obri~ CQte din bei'Dn i)lrmart, P'entl"u CllIrmIlT·e(j grintiku de ,de<scolroJ!I"e SJe fo'oses,c: balrti die Ililt!<d~betQn OB 31 SClI.I PC 52. IB~tonll;!ll de eg!CIlrlmr:e Ipe eere se ma,Fm;! 'grin- - iile de descii!'n;;r:::ire !i,~ r·~I:!I~lea.zal din betofil B2S~, j,ar strctu'l f,jltrnl'it~ ptelfGZ'ut $'Ulb ele'mEintE!~e d·e de:scCilT'care' 'i!!l~te' fOcl!.lt din piebit" rl'ltre' eele· .d!OIJi& stratUl"i .50 mnler:pull(]J un iit~at de !le,parar·e· din h1ri1i!! de 12'5 g/m,2 ~.o1ii di~ 'corron.. .SCWIUl innpi$litum bltum~ti'il, scm 'fclre< PVC,

T. ---- - -

I-

-------.-----------~

I I

, I _' __ . .......i

..

-

U IU)

88

-

·~ ... l ~I

._ --

·ltJ o,

1(23). F uli'lda~ie le~ de,&eOlrca~i

Ip9 II"1!OZ@ime liz.olgte, IPIf~!fI glw;nzi 'CiIJ'Vl.lte. :s;ub zid @xtewio'r de' ~grim~dg

Dadnillltia

iFI!II1,da'~ia cu deJcoJC5ri Ipe ma~m~ It:~~'a,tell IPl'11n Sriri:zl rCu vilIIte. d!esub :dd'uLriIe.ponti:!,nMeiCmdoCli',c dQ c::arimidaf Illire' I!llceeol,i de~nat~e., jl~t]fiC(l!,'e, ~llcjjltllJirel~ p.iI',~inti5! aQ~fe~~ i , .Qvant,!I;! ie~i~E! ~iVP IJl'le t:!oel'Q· ,ra~,iI'M'trill:~ i ,cClI~'1 fund,alla CUI$! rlnti 'fcrla VlUte,

M,atalia'hll .O~Dl1ta

'P~Ii1,tl'il.!i'.ool~i:iig!)ef;!' aQe.st~; f!Jm!d~I~1i se fo'ioses:c, Tn g$I'I,Qil',(I'I. (li,oEl,I'~,(I, fi",Ifl1at,oe, ,ri:(d~ O!!:l ii pent~1 fUliidlali'a s~liIid" l!.lIrd ~iYl gf,i'~~f~ r~ ~~~

Di_l'!jlOmmill CllIrIttwdiYa

La reaUZ<!!n!c ~'Ulndg~J1i~~ ~Qu~'ln'~ i!i,e!i! m.a de taCItE cond~t.~le ee ~e eel' :~~U$f&Ylti9 d:9J'G~tM' orice hUI" dia1j,e. i~nd iootiH e 5pec.iltlce ,ooostJil.Jctim srn~ ~ d'eli'll6ce eu 'ce~,e d'ate petillti'U ~Ui!iid',itltia similci!'~1 eu grrill'il1!l1 fl:ilmti VU.tf!'. A.mlPltllJ15!1lJUHlI mCllzemelor i~glmB' (in 1~r,(!IIf!). ~ef~~ Q;!! ~n fig. 22. ·1Q'.ln 1p:.nVrn~, y\rteIQf:. Q\¢Q';k;g \tQ1r OV(l(il; ~n g!i!nir(:llllj~nCjllnai~k:I Ipamt:e!lc:r c:upril1!!Sa in'liffl 45, ~i ([iOP ~ (!IfmiJIh,1 f(lj, re'~lklta enh ,colici:.!~ u'i d~ ~~~iiJ~em'!1:g, con,5ta ~n, bcIm: ,del O'~ll,-beton ~'~ 110 ~1Ml!!Ifr, etr:ie~i ,d\e~~hlll ~' ,6 ••• ,8 II'I'III'II'!, lfil ~ 101 ,om iind~l~im~ ifll c;/lm PI Iii gdniil:i iQ;f CUi vul'e h '"' '!I~flegi!;!! lei CI!!:! ¢el p!:.!1j,1I!I H~ d inl d~enr,del)~ Clliilm~md ,dine rea!r~.me ()I1t~ ~ lt9,. ii(Jr

1P(l ~eo~e:me Ii~)' 1:.(,(1. _.

[n oi;lzlijIl ,oollil5itl'iU~IUOIi '1lIG ,c:e'l II!I1IUm~ dauCi, nmvellu ii. !(! mpf,c~(:!m'pe te~enufl putlrn !r;!o'mpl1edbHe,~ m,ra oan~ UQ'~lil'. ~Qly~t,~ ~grlli!~IIQr 'dl~ de'$~roare Cilil vwte' Vel PI!JIt~ .~. i'i'1IiQl:iyit~, ~flif! bOltn d~ d:esoalf('!l;!Il'e, I~~im'te'di'n bC!'k!n ~impfu ; ,dl,a·(;Ql f~ s.om_uriile respectlve SEI' pet !'IlrOI- d!!l!>CO i!il!':ig t~I~,aru 1'111.;:1 $1iII~ ~'iilll:t COlll'WGlc!lle., atune! bol~illo ,do d,C'~,c;:afOO!'O ~e ¥or p,revede.a ell Q ,(]rm.(liwlm de ~rgYlf~,nti.i, dl';pl.i!~al gtii~ lei palka, ei :llliiIfe,ioara on~'1 '1(1 oea $uf)!!:!!'ioolld 'Il gl"lli'II~i. Intradoi5!ld bo,t,~lol' Sill! ... e~ ~';)IIfI(]Jnd,5, (l f11 ds fO:l'm~ci reu !!l,ra l(n,gl.23" b)", 1l:!iJ5a~ gtH1m bol~H Ie b'itmdo~, f - L/4\sl 'lnld,tlm~ b~"'~1 hl!l

d'nJe~e., ,Ii =, U ~.Sial!J de, 'fiClfma Ufi! LII~ pOI~9iOin rnnsc:rb in cere" pen~' s~mplHkcre (f~. 23,. e,),

T:.IiIJI1iDI\ogli!i:J &Jteruti.e:j

Fm.aMlOi~iC! ~ig, 23, ,a'l sel !"S~I1il!el!:Jlii in unnOrf.Q(lffltel faze de e'xecu~ie' ; '. il:raSitlrec ~i.€t~e{;l.iit'Hell gJfQpil~~ de hmd€ll1iill< Ipe,nitru Je(]zeliOOl,~ 1~(llam; .. tUnllJf.e(i ~~ • oompQCl,oNCI in!i.Ut!lfUlril IIlI beoon~11:II1 'j'!fl 9tQPillJe: If~g~ :l!elllle'ior i~kJ'te ; .tL!I!,,~,!:!!'!lCI IkratullYl1 ~e pi~tfi~, ,gm::!, dll! ~ H)' tel'll, ili'lli~l!\e rOOEem e : • ~pl ;00 !'e.g ~~~al!.u'IUII d'i1::$~~ p~!la~ ~e' !lfih'wg:a slijprgf.ai~ii !!ill ~iem ~rul'iji i • t"ijlm;~F,ea, • ni:Vijlar~ ,.r II v9,rifioareCiI ,o,ri~onmlliKltir flIIah.!-' il~1 ,d!~ ~gh:(!Jlr~ oo~e, ,pe reC!l~~m'ele Jwh.:!te, V·1Ii! la~~1 ~nc~i:n'CI~h!l ~eoQs.a,ra I'e(di~eirii v'i!!ti!lo~'; " '8'l!I!BC~tBhm l:;ia.hJu 1'1.1] Ipentfiul '9 rnooo llIe deswroo re C!~VlU,le : .'~' €I ~e~ I'cf\ed a;rrniituri~ In grindilii iIj!!T in vue :,I:"rJdioC!m!J oce-.s;teia p8 purici ; " tl.IlllI1.~mo~ ,~'i 'I' vib~oF~a bfl'wlii1!uhli i'n grif!,~1 'Q' do~oo~g-~: ~~, Vyt~, ~iti~YI !J~~ • .nJ~e~ Iindli.!"'.:!,pJ, ~i '. venficil~,dI~ ~~-'H O'fi;l;~,~rolliw'IH:I ~ ., d"'l:~~ fJ'CI~al g,liniZili de:d:e$iI':g~¢(Ili'eeill vl,lte, Pef,CI~ $l,Ipe~ riOCllI'ii:i1 orimi"i1,wI6. {il gi'lJ'izii dI~ betM (ilrmQt. II' ~e ~~ 1~Z1e!'l~a ,0 .hldroi2iclo,ti,e.

Spre ,eJ¢enDr. pe !9l1rl ~d~ d'o desCill'r:c:(]Ii'~, .. .$)9 Dj::!lIcilQ tem:lLUrng iel I'm 1!)el'l!ili!ll'lobll!Ii {hldrQ~.lOi(l,tre' rlg~ddi v~rtfCClIl:il de p~ ~,tJili!b..d de ,ego I illO re pmn.a 1'0 oel PIJ~in 30' c,m d·ea :5lill1pliC'.!! n ive:lului ~J'iatllKll'U ~I:J~,

Spr.e. i!1'~enOf" - Ipm~I~~SUIPOI'I: g pgrd05,elM, f.elll!l~ :m~ chll, Ib~tol'l ,de I'IlQr~ j[t mo, ~rImQ~ c:cl'I~tJruetlv" ., se tfl~rn,a Ipe stwatu~ f~ltm,td'll'!. lPile~rl~ pe!!i~' oar:e H, kist '.' a plleaitstMiW I diesepal1C1 r,e.,

II.: if,ig. 21. fllJndc'fre cu ,dest1l!l'ctiriip'!E!' 11'!B~:le'ffl,el i:ZO!ClitB, pri,nl gdnzi 'CiU' vl!Jte,!lll!llb> ::lid exterior de; [lI~tlmidi!t

$ecfiunJ9' ~Qinglhl(:Utll;:lla prin flilJililiklJi'lll eu de~i~¢iri po II'\@C~~(l1 ii~Q~~t@ prin ~

iii! - Jgrl:rliz:'1 'eu vuto ; b - bCl~1~ .d'~ bolton ~mplill. (iii In~l'I;Id'~ul ~~~rmll c~r!nJIICliriI!i ; C' - bd~1 &.0 ~on Ilm~1J1 CUI Trn.1ra!lilw'IIl d. £'<!f~ II111Ri IWligl~i!I ~ " - 'll!J7!;IrI !:II! fllnli:lij~ij',i ~ - 'i1i~~i do. qa[iil;i~c ; 3' - piiCt~j:;: ; ~ - ~,QClRm:t i.Jetl',r $; - grl~liIdl6 Id'al ~Jil' ('Irma'!: ue de.iCD:fWre, eu "ute,: !:it ... elllriittifii lrll griindl5: '1 .... ~t5lJ'!Joru: 8 "" InidooiZiel(!~e, >eh:l~il;1'i onwnmtfi: 9 - ~tfat Id!l!l pro,t~tlc 1 t.o - z~cI ~tuior IliIi! !)allU:'n U - (!I~!'!'!!&l'!;!ri de ~'g!!m~~ TII'I g~i!dlil ; 1.'!' - SFincl6 &, tdes.:o:&!!c(I!ft Ilf!:r!' '!1!~'ll Iil~ ~1'!~lQdJ~~ .:hi! ~~wl!llil1!(;i~,q!!"!:!m: ~j _, ~gfl ~deii d~ d.~61~ ~ j;I:rin 1:I~lla il;1!I iI'lUgcl~!!i d~ kmmil;! '~n'l<l! peU.

,!;IQI1I j H'- ~rgt de~f!:lr'lI!"

---

. __

~II co DBSCAacAB'I PIC BBAZEMIl' { Ip'rin. grlnZl cu vute j to zld 'f2xt«rikY )IZOLATE

SC I~.V,JI

----

----

....... _

------------------ -

pectore-a ullJ,ghiulu~ IX : • tumarea $,r • CCJII1'1pac.b:Ui!liiil in 5J,lratllll'~ I,] betonutui. in i(lrl'lmil!O! de fundere, eu .' nillelci'ea ~[ • verificareo ,orizoo' c:!lltalH ul 'muilli strtrt : • rldlcaree efemerl1telfoi por\QiI'lte. e"teriQcte ~1 Intel'f,oilre, p@ hlnda1i11e denivei!;lte. pe Qlam@f1tete POifonte .• pin6 10 eel pLHtln 30 ern dea~upra nivelllluj trQtuar'vllJli; - se ,oplie:o hidroizolotli, ~n ronditme ardtate 10 cCUJJrile ,expU58 anreti;Qr.~'e fata extericcm3 a zidulu] e.:derioli • se apli~:& 0 tenpIJi(JJ5J impel'me~bil5 (hidroizolaJie: ti,g,di!l v@r1I'~Qglal/ de pe so] p1n~ lo~ csl putir.'l 30 em deos,upra nirvehdui tl'oh.rorului Spre interior, dllpii '. MlI,n~area umplutuwn~Dr bifl.:! compcctate se afll'ema, • tin stoot f;ltrMt din piet'ri~, irt :nIoturl de cite 20 e'm, (peMrll w!Jperea capilo ri'til~l·l).- g!l'o~ dg 10-15 em" peste care se int!f\de • lin strat de: separcre (!l~ezot iT'! confinllIcl"eo hrdlroh:ola1Jei iJrilontol~ apliootd pe fYl1dc~ie). pentru o impip.dicor scurgereo "C!pte:lui de e;Tment din beton, ~I ., !i~ ~Q<;Lrm5 placo:-sl!I' j:II:m: ill pardQselii PQrtl.:rului ;nal~t.. dirn be\on B, 100. armflt (:Dnstrudlv C'U r"@t@CJ de 'l"ergele metollee 0' 6 mm dill Qte,I,-beton OB 00 lieD m ern pe dOL:lCi dire",ii perpendleulere, Spre Lid. inainte de turnoreo betoj'luiul in place ... sa pun sclndurl PEl' cant: d u,pfl tntorlrea batonul u i .• '. sdndQ)lrilE! Stl' scot ~j. ingo]'ul romos if! lungul zidulul, " ::;,stcomo, eu cenciocul mastic fiiE!r~ blntc de bi turn.

lot eu mastic Her-blnte de bitu'lII1 • se umPrle ~j !90hJ~ CC!I!.I',e sa I OSQ!5P M €!xt'eriQrtJ I con stn.!cll!:;i. i I'If re plaoo: trotu~rutui ~,I tel'il'culQlc imp-ermealhi'18 opllcoto, v'erticill pe z.id.

Fig. 24. IFlJnd~Jii dElU1iv@l.ata, (]mplo~(I'te! tntlBlI'en de ·fulildo!l'e del"li"eIClf., sll!b zidurl de car,gmidCS,

Sel:tiume trcn'slIelr!oICi ~

f ~ '[I8I\1!II' ,Jeliufirhu£I denivelal: 2 ,_, flmdctii ; 3 _ element pt:lrto!llt gJ:.i.'e·riof" i ·4 ~ (!·IcITCl'!t pcr'l<!l fit il'iterlCif :.5, - dl'c!'~ ~ U,platt l 6 - ~Ldlroi!Qk!tl .• elCi!l.ililCl crln:llnt'(iltl: '1 -drot idIOt pto~a:c:~le j, .6 - lI:rlnd6 d~ bl!ton (!~mm; P - tenc;u'iali:i ~t'C,r«!ro, ~ HI - hldrQilol'atl0 rigicla Yl!orflfQlk'i i 'U _, a ~kJtt tUlrMDt j U ~ rploc& t.m·

WiH; 13 - bolruol; ,', - 'ie:en If'I'I,prop"h.l pel1lULI filrldClII'e.

93

1.[24:'. fundotii den~velQtej amplo,sote in teren d,e; fundol'e deniiv,elot, sub ,ziduri de cO!fomida

fU'llUIQ~n:e, dernive!olte, serve5;C 10 (p'lre,luarea ~j U(jiu.m~lterea 10 50! la ~"'!;arcOri'IQr de pe zidurih~ perwnt,e exte'~iGare $1 interioare. Q'in Zlt,darla seu beten, GII~e ,cQr!5buC#iiIQr' farall!u'b5o,l. alliL'p~\'lsoto 'in tei'"enwi de fUlnd cue' deniiveiC! ~.e. S!lhJlii a. f'OIIClsill'ld rQ~lQrlI;!!' d e ~ I'IIYelQ,rec so[yl!;ii bun de fundcU"e, se dgvede~te 'O'IIontaJOO5a in aCQ:sb~ sitwolii, condurcina rna ,o'b!inerec die eiCQnQmii ant ~n ,c@ec ce ,prive#~ velumul de s,apdt'urri, cit fi consullTiiul dE!' b~t'Q,f'I. Din p~nct ,de ¥eder~ arMtecttuall, so o'btll'1 iiluo Ufleon censtruettl cu f,J1;:lrl;erui illlMtot

P'entrLl Ire~lizaroo Qoestor fundCltii sa f,o'IOSette. in gell'H!nJlll, betonu,l $imp~uJ de marc;,g BSO,. e,x~cutat CIJ ,cime,nt IP.400. TI'I c.1l71.111 In (are 10 :so~ estlli Se!1ili'IQ~ctQ

~ -

prezenla uno,r ope ,ogre'5iv8, se f,,,lr05e~te Mt:4I1i1CU dmelJt. met-orlurrg.ic; M400.iClI' pentl'!) iundatihle amplo!Siate in "-eren um,€'d se! fCl,lQ5~1le b@ton CI,I elrn.e;nt· eu tJ(lS. 'OOlZlGj!,ll1 de cilment' '10 fn de 2eC'~300kg elm !.iintl m~ beton.

t~ Irealiwreo fUl1Idc,ilfQ'r SB va tlf!'ll9 seolma de toat~ condlltlil~ ceJlute tuturar fUllIdatij[QI'. Il'I,dicliilrtiila 'spe'liHce Cili'istrw;ti!ale date penill'u Ifu ndo~lii Ie OOI'i~Ii1i ue llii,slde. de 'belan simpJu, eu selctiune dfeptiJnghiu~!cm't ;sin. ililtru totui arp~ioobUe ~i inl f::Clzul d@hl,a .. fie I,inga

geest~i trebulie ,t:!\ll.Wt in ved9re" in rmod specioll, CCI ul'Ighlul '~fgClJ't de Q'rnmrnmlti eu Ihilli'eJ ce UrlQ'ite eetele. ifetE!lor liflf@filHlfe ale f'llndQ1:iilor rdefl1iv!ll~!OIite. $a nu d,~pt!i~eIill50a ul1I!ghl.ul to II 1I l-ul Ii.Ib ruuiUral all SQ" .. _1.l1 respet:~i¥. mn oOr¢se retiliiz:·eClz;Q r;lClest,e fUl"ldotH.

Fund'ofiile denlvel,gie, ompl(ilsQb!, in wren bun de fl.lndo rG' de:ili'itef,at. dJl!i 51i1biilJi du !iile par~!tiI !1te eXil:eriOlJrfe ~I I 11k; rio (iI're din liddrle SHU bete,!'! ~11iJ!i ~Ol'!:slluc:tiilor fam sub~p! (fIg, '24),se' ~eol~leczil in urmotoarre,la fGZ'le de, e(li'~u,lie; .' tJl:lisa li!'O ~i .' ~(J po rI~C ,cmtu rillQIi dI e fundc,ie. If'! !ernul bun d·e 'rondClrn denwrelat, CLJ fe:5-

94

;&'.'

-

'1...1

'Vl

'5

2(25). Fundatie' lao construetie nou(] foro subscl, amplasata

Ili1lll9'O 0 construct!€: exi:srenro cu subsol

Fundciifl d!€i f'Ota este destH'I(!MI pr~luarif ~i trensI'1l'uteii 10 se] a incilrcCirilor de pI! lldurll~ porlcll'1te , lCtfn"oC!re (IIle constrLie~inor nni, faro subsoil omplclsate lingo Cl)iI'IstruC'Iii existente. eu 'subsol. rn uce:ste c.ondiW date', funda~i[] I1QIJIQI conUm.l'!l. rlgi~'Ei, de be~Q.I"! slrnplu, ~rebure adillu::ltol nil numa'i pina 10 Ilim1t!l de irl,ghe~ IJ terel'llului de fJUndcr,e, t"i pine '101 cote de hJm:ku-e (] llldului 'a~at!Jf\!:1t 11';)1 (;onS"truc~lel ell:is'l:ont.a,. D05igur ~ pri:n aceastG $9 Il'I1Irlre~,te :~~b~tanUa'l ati.t li'Qll.Imu~ ~6patl.irrl. ,c~t ~I eel ill I bet!DrJu!Lili fclQ.5lit ~i deci' 01 cestulul I UI:r,i'jrii, constitui'nd unul din argl!lmentele penlru care oflI~e1'l'll9111BiCII am.plasamente SIS vor e'IJlt:a. pe cit posiblt

IPen'trLJ realh;c:mt!;l QOI::itol' Fundatii se fQ'IQ5e,~ oetQn :;.implu. de marco BS051;11:1J ('e:~ntuCiU B,1,OQ BlI:>e~ I: u lel cu C1 me ot P400 :SCI L!I CIJ d mefit M.400 j'n ~gI:IlU I in CfJre' in ,501 e.5~ sem,rlalatd pre~eli'l:tel uner cpo aglr<fl',ive, Inc:ozul tefeniJ rHor umed0'.s.e wfolosl un ~to!l1 cu clme~t ~IJ tms. DozeJ!.!1 de 1;;~!liIOfit va .~ tie raso-, 350 ~g e irnentJ 1'1'13 b liI,ton .

III r~t:ilI,lzorejj ~U'lilj,d,a~l,el S9 va lj~e seoma de otoole conditiiie eerute tut.liiI:rcr h,mda1ii!,or. Indioliltiile $peGiilea CQmtfl,!ct~ve :se refel'ii Ie ~ Ilatimea fllIndu\iei CI;lre va n d~e ~c'Ql ~lIftin50 em : Gdincireal fUl'ldCl~ .. eii ;se vc face plna ra ookl de fUl"ldare i::I .zldi!Jlui alatllll~et 01 cQnstn..c~lei e)'lis,telllte: in ~e<:'1iune trc n5\i''e'r'!ia 16, fUIfIdot.o va oY'eo formClI ~raptul'Ighiuh:ucl sou OIsimetriciJ, d upa cal: ; I'OlitY11 detasore jnt e cela dQua eensuuelii 'JO IJveJ:II eel putil"l 3e,m latime.

T,ehl1 Q~ogi g 'D'x;e~LI'ti- i

FlIJndatiCl zldului !Dort'ant Clitewior IIlI unel canst"uclii nol fora ~ub~,ol, amplosctii lIingcl I,) cQns;trucjhe e:llisten tu cu s u.bs:o ~ (fig, 25,)" 5'!! f@(lliz8C1ZO! ln urmoroB:(Iele

Igze dlll' lJi1(GcLII~ie' ; • trcI~creC! ~i. liQpgreQ ,~an1ul'ui de fundIJtie: '. elC,ecU'tar&a ponoului d,e ,cofir,aj s'p'Je' zidul ~i fi.lfld{li~~g, constrLlc~iei existllrntc, pei'ltru ob,lner'et1 restului dQ [,o$,Oi"e, ;i • Q cofrojul...!~ per'rtnl reoliEiuea so· dulyj (funda,ia in ,ele'll'o~ne) ,: " tl.llmcre~ ,~i • eompoc,· torea ~r! stratur;i a ne'l:omJ!ui din flmda~l,e ,I 5~d!;l" • I:'U i'1Jcveh:m~,Cl $1 iii l;I'e:rinooJ1e,o O~ijjClii1'1:all'lfl'tll I1Atlmuiul :s,iil"at ;- d~f~arEl(l sodulul ~i" ~n ma,!j;ll.lifiCi m caire V~~

po:sibi'I, ~ fti,~tull.lll die tesore. _ _

Fe f(j,\~ ,5upel"loQI'C! IJ :!lodului fllnda~;iei • ~e VIl re:a!i~~ Q hidrclz:olctie, j'n-'cQfid,it.me arcmre J'(II cc.zufile el(pU5e' !:Interior.

Pupa ., realil:a~eCl ymlp!uturii bine COmp(lc,1iote in straturi de cite 20 em, - S9 OJ;iterf"l1!!! (;U s,til'f1t fihronil: din lPietri~ (pentry rUplI!!,]F60 ,oopHcirila~ii)1 gOOi!i de 10~15 CfI1" peste1::liJre II sa untinde un 'Str'r:!t de sepcl'o.rc (Ute.ltltill prelungke<:l 'ni,dfoizolll~'iei OlilOliI~ale cplioota pe~'un,ddtie). - pe:ntrllJ a impiedih;g scurgerea !rapteh.r'i de c:1· me-lilit ,$i beton, ~i ., S'iI too mg ploQIl -su p O!rt: Q pardo-, selii pgitEH'fll.llui CQfI~b'-u'etiei ncl din b~o:n B, ~OOJ DfmClt co,ns;tn.ic'iv CIJ rolea de verge'le mOllt:iclice, 0 6 mm dini ot.gl. be10n OB 00 10 2[] em pel do 1,16 d i ['sql i perp endi'c1Jlare. 1ncinte de' tlJroo:roo- betoflUJlup in ploca., '.' 51:!, pun sjpre iidlsdndl.lri pe CCIn1. C:l']r~ '. S@' sect dupa tn~ tarireo bettJlnulu; .. Ooiulrcmas ill IUI19l1il .lidulUli .. se umple blne ,I;U mas'trc fierbllnle de bitillm. hmllllCl't eu cunciocul.

'Flg. 2510 irunootie 10 0 (On~tfIi.lC~e !lOI!)i51 ',eirlis'lJbsol" amp'l(ls(:!t~ l1(Dg~i 0 cQnsj;f'!J(~ie exiSltoentti, eu :5li!1b$el.

S,ecji IJne 'tl"iiI riI s.ye r,sa~ a :

, - teFtiill, de rl,l n d~ re; 2. - hl~ da~ le ~:u;st'Oi"I~l'II , .;I' - 'funQ'~1ie ~QU,~ :4 - "rat ~:U~f~ : .!i - l1idrl:loiz,olcl'~i.i!' i!kI~'laii orJ ~QIlIli:i la $1 "'l!utl!l~lg ; 6 - i'tn:llt de pli()(!e,e~le'; ,. ~ l::Td de pm'leqie ; 8 - lid e'~reriQi" ~~i~1eM Jel 5UMCI ; !ii' -pl(le,a~PQ'rI: CI pardcselii !ul). solulul ~t!!¥le!1t 1 H) =, piI!1ri,; n - fO:il' die tawre illll,re condrue11i ; U ~ ~Id exie,ri4lJt noli !1Il ~rt&r~, I'j - ::ic'p !!Ie biitum : '4 - j:ilacoa lIupon (I pon;!~1i!11I ~rterJ,l'Lll n~lI : 15 - :llt!alt de' e·

pclrQ ro :1 tI - umj}ll1ltuJrnl I;Ompiiictmi'ii"

Je
!!!II
::;-
~-
e-
Ill,
ui
iW
yo
He
in
lil'1
m,
Tn
ill'l- I
el- r
'€I" ,~
IO:t
li,n
~!'I-
!l~
ill-
:5~
eli.! [01, ~I.

FUNOAJ1E LA, 0 (LADIRE' MQUA fARA SUBSOl ,AnPtASATA LINGA 0 (ONSTRU(T~t LX~'slEnTA,

CUI SUiBSOl

'FUNDAHE tA, 0 (lADIRE NOUA fA,RA SUBSOl AnPlASATA LINGA 0 (ONSlRU(TIE' EXISTtNTA

- - - ,I

(U SUBSOL

....

.. ~~ t',(·1 ~' <, J.·;IO

3(26}" 'Grinzi de f'und[]l~i ,sub lidurl de mpJutufiQ

Grii.n_II,le de fyndo~li. reilllzQte .cUn b~tOfi a,rmct, ~I 5,pnljinindu-se, pe fl.l~dcl'tiile' sti~pib"r", ~e~~lI!I'c!!e pentr~ prehHllfeCl! ii trc:msmiterea 10 sol a' ;l'lIl!g]'['!CQlri1or liepre;reli'~t.e d~ co·tre z:ichuile di;) I,Jmph.!tuif~, ;'01.1 de .ziduri1e d~.spiJr~lo(jre., (Jlm,plgsateintl'e ele'~lmte.le ¥@ltlc.aie IPCrlant:e tnilpl, 'pe,fttll).

fenU'1II1 reC!lin;rrea oloe-star 91rinzi d.0 fUliildct1i se 'fo'lose~t~ betan die' mon:;(ii 8 ~ HiO, II:]" pcntru cilrma~ tuFt se L!,ti!iiz:ecw,01eJ-betQ'n, 0'9 S7" PC ::)2 !OIlIU plOlse sudt:lte di!il STNrB ~Oll.l SlIPS. Bert,@nul de egiJliulire va fr de m!:uc~i 8:25.

La r,eoHwlreol 'g rrm:l lor de k1ndafii 5e ... 0 tine' sHlmll de' mllte cOln,diJill.e n-erUitE!' tl.lturor rulndo,tililor, Dhnef'l:!iiorlllUl:Ill ~3i c:rrmgre(ll lor $'e fcce pB bom de r;gl't;yl, (\0 peninj orh:Olre eleman~ de rJ;izistetrl~a on .. :onhJj sill'lllliJr, lsollcitcJ't IQI inc'ovll'ier€:' CI.J forte tillelo-ol'e : larrm6~lJrade r'El~i!ii~en,'Cl 'Sill CI,O.%!i lin !.ona 1[11- tiilSill! mrierri~ !:e CI~Ui tr.cl'ISV'ersal, in, IUI'I9Ul grirnz:i.r, 11;1 dll!ikil'l'\e dEi' aprQiiCimatl" 15 " gl ba-fElloli Qompnmote. io!!' C1Jrm6tu~CI de mQntaj sa [J QZQ $n ZOIj'lO cemprtmfltii. Armilturo de rezistenla :5fl: realbieglh1 dh'l 'll'er,getQ, die O'tel-bet<Qn 0 ); 11[) mm. e1 nerll d~n \lie rs'el e de ote l-b~tQn 0 (i , , • a m m, i 0 r clII'mo tW.f{l 'com p ri mate! djnr~ergele de O't~1 betQI"I I2J tS lin J , StfQ~LJI de betol'l de egall~tmli pe care se tool'l'!a g rh:u:i lEI' !if.! avil:! 9Il1'"0 .. sim e(l de HI em.

Grin2iile de fUI~,dlJ~il: de s<ub tidlJril,e de I.Impilly,turll ~ilIU de 5'yb \:r:~duri'IQ de,spsf)itocre gmphuate intre elemE!lwle'~e vc::r~i'oore partQlli,e (Hg, 26) ~~eJ re"IJIi:z,e.aza ilr'l lIfm5toarele ,foze de a,Kecuf.~e: • lr'itl\~ 'fullldg1lile !tilpilar, pe t~os"Hil zidyliJi de umpluhilro stHJ despEil111. tnI'. U: locmo un ~tfO. de egolizc;ue, !itos de 10 em, din be-ton de maliCe B25. ma,i h)t d-e:cit 9lrin,1lle de fun··

da1:ui CI!J ;::;:;; 5 ,em de fiec:are p@rte a ~ees:lora., pentru ~ permite, g~e;ii:areo cCH'ihajulu:i ; • a~ZOli',ea 'Ii! strotrul de egaliz.arc a ormQt\.Irii £iri1il1ilor defYrili:lO:lii. ~i • ridl.ccuea Ilce,S,teia p'e puri<:i Prentru fwliEarea l!tratuh.!i de IClCQPfHire' cu belon Glorm!3.tUlI"Hor; I. CQnfee~JonClrell ~ofrojulli!.lll g,l'iIlI'irio; de flUldctJlI :- tli.ltm~recl ~l ,ii, 'IJIibrcreo betoll'!lIIllIi in 91rilizile de fUl'lda,ii ; '. decOlfmir€!Q,

~lI"Itre grirriile de vlIi!'ldalii ~i euz:ili1ctli ~tHflllor '. Ie Ig,:;c resturi de etostjcltate, late de = 1(1 C"" :~i urnpiut:e C!.II mostlc bitllimlil1LQ!, in I(:CI'I'e ilJ fou 'virna e t'1~I,e rulc,K.. de< !l;;Qrton ";nf'r;:lltat. Pe k*! sl,IIpetlclJ:m:i" ori,lon·' ttJ.liiI, '0 gi'll'Ilill,c'r de fu.T'Ida1iL • lie' lillPli~6 a nidroirolctl:iE!, i~ conditlile arO'liCi't.e fa oO,lurl!e e"plJ$1i! anter1or, CIliindl '9rijc ee 6fiile nldroil.olat!ei ~$ii, fie adrinc:itel in ros.tlJrile' de ,ela-sticitate. Pte strot",'I' de, protectie 011' hidroi:zo., latie.i I. S'1i! Icon5tr~ieite :ilJdyl de I.Impl'l!Jt1.Irc ,au des-

par~itor. '

p~ pol'lile lataralo!:lle ,Sll"irnidlor d~fui!tda~ii .' S;e' e)(ecutQ IJmpJuturi CQI1IIpada1e i'n s-tf'iClturi, .. !Ie o,ieme un $t,C!i~ filtrclJ"lit. din ~Ietrl~, pentJru rupe'£eCl C::CiipiiaritutU, care' • se co.cper5 ell un s.trlll,'t de se'j::illrare (tli~e~ Zeit in contiii\liJllIreo l1i'droi~ololiei ·o~i:Z:'(!!!'ItiJle i:lpliC:Clm pe iYfld~ll'e')r ~I • se ~Qarflal 'pl!OlCo-s,uport c. pard]oselii dup(;il Qil', Tn pre.C1labil" s-eu pus • spre z'id s,cindul'i ~ r;;~wt. Dupa imUiri'1'OO betonului din pi 0 ca., • se scot sGinchnHe ~ll lin golul rama'~ in IUll.gul zidului '.' se tCiarno CIJ oanc:laeul m1Jlstic fierbinte de DilbilTl.

fig .... Grjl1~i de ~undatii sub z.iidl)ri de umtphJ,tl..lFlL

Se!i:fiune trai'lsver:llQIIIfl ;

~ ... ti!lflln tie fun,dgre: , 2 - '~~M~h:J~i(i • a - GiJI::tll'!·et de ibetOIi 'In!Ilt!Jt:j 4' - C!rll'i(f~lmj i1l clJ.I!.lnet, :5 - lIilp; de b'et~n eJn1!:!1 1 '6 ~ arm<li-tu,rfj In $1:'11 P • l' ~ 1!1mt d!e !!g'!Jli ZiQr,e i .!Ii - g,rl ~d:c de· b.e· t!ili'l arm ~t do fllJ.Mdat ,"LIb 2Jd de ilI,mjjfiit·1JOO : " - clrln~l\Irii i grlncJa; 1"0 - .~t.lQt li~p:i'1't I H - ij.;clt"olzQI11l~1~ clasl'I~1il Oll:zonkd5 : 1'~ - ~klt ,dll' ):!~ii!J; n .... lid de ~,ni1lj)IIJ'hlrQ ; 14 - mQ!>llc;; bi~f,!r.nln~ : U - r05,t de 'EfIi:ntJc:'{alei : 16 - !,Im,pIUlUrO, EompaetCltLll_

!~~~ l~1 =~~~~

FUNDA! .. SUB ZIDURI DE UMPLUTURA SAU DESPARTITOARE

Q) sl~uA .J.R'Si

o E. fR£P.1 ~ 6- 8 ,_

@I .JtflMArUR'A DE" RSZIS T~NTA @ sn» D.,'N BEiDN A~"'fAr

® T£NClMLA IN1EIW~RA I (~--"''''

, ,A RMAriJ~ -DE _ ANCOFIARE A

@ CUZJNE r:tJ:LU} fH F 1.iN{)Arlf ,~ It! .....

o MORTAR DE E6ALflARE M'. i!:kni ® HJaRO rZOLMiE.; 15T,o;'<l' tJF.!' <.A 'lltl ~d'"

. ct. 5lXl.:JSmATlRI BlTI.II'·ntf'.rE. .

@ UASf~ DE em . .lM IYTmi'!oIiIA

@ fWST DE £l.A3TN;rrArl! ~ tI'2

CAIfflJIY ~·SFA~~; /NFc....q III !IITLN: t~l~iI!:\:)jf

® MtJRfJiR DE PFIf)TEqlE Mf()YA"2-J~11}

@} tJFJ(JN ,f1f:. WAlJZJl.H~ BiJ5 iIC OO'i'." @ UMPL UTURA DE PAMifiT BA.i'JT ® FI)Nf)A,r1£ el'!iO StJEi sri?

® GRIN'll ~ .sA fg f1JN/);A.T",EJ

rNr~ srlLP~r WllllfJ{)Rl

rERSI!J l)£ FUN.~.£

@ ARNATUI'fi!'IN GRJ!'.i./JA BA @ ZI() OE UNP.t.UTUR'A !J,AU ~RrilM

® C!JZiNET {)iN SETON ARM;lT

--

--

- - . - -------- ~ - - ~_ - - 1- ~

Tehl!lofogigocccuf i

F\mdIl{ig til;lntirl'Ya rig~da" de be.tol1l !5lmpl!J, acpc,not.o e~eJIltrlc. die sub :idd!!il de oaken el unel COrl-' ~tifl.lclH nel, rh:iioO!'tal Unga 0 GCln:t1ruqi,e ex,'~ent{il I(Ji'g" ro. a). ;SEll realize(uii 'j'f'I IJrm&tc,grele I,Q~ ,de lei"&(;'uUe' ; '. tro~t!rGa ,i. &OPClII'e(J ~'(Jntul''lIi de 'Fur:!'ao1ie ; II eKecutciroo IPCIIl'louiluf de cohi:lj $pl1l; f!.lfll;lC1~ia CQ!'i~truqiel existente., penti'1.I obtiinefoo r(l~tulu' Id'E! 'tasare ; .. ti.lrn(J~oo $ij ,. C.olfipllctorea in strC!i~lJr,1 <II beto· I'IUI'Ud din fundotie. eu • i'ilileI1cu'eo, ~i 'Ii veri'fkcl"ea orizontcl itii.li! llLtlmului .strOl1: ,; • d~Cilfmr!!!a. Pe fOl1a 5,Uperi:oara (;l fl,lildallej ~e • Jl"eClilh:w~ii '0 hldlrol,zQI~le" dupa co Fe II se ridi ca zid 1.11 e:derior de ee Icc fl.

PlaCif:HiUfHlrt CJI p.arda,sl;!iii Olin betlOl"I BSO !!i'e togrf!a dIrect ,pe' sol, ;pel • 5tmtuII de p~eW~ pes,te care :!i.Ci! 'ill'l{1ns ,II ~'W1 'prcI:!ItI'la,bl'l un s,tr,llt de s'eparare. p@!ntiru g im:piooic(JI[ s'cUlrgerea 1~lllP'te!uu de cim~t din betan. Inointe die tUf"!'IQl'eOI 'beit.cmlJlllui lin !l,bw, • ;~.e P~!1 SP'Ii'e' lid ~eindu~i pe canlt i d'upa -,inmrlreo be1Dmdu~. • ;:oin d'!,I rile s:e :scot, Fe F 1(ijC!~HJ,!,,!p-ort • se ,executa apor, pardo.!iiooICl. in ,!!QrIQln~II indicata de proiect.

~fI ca::z:tJI 1n care ~e zidUJI d'e €tlkan all neli 'COJistluctil .!i'e pl'evede 0 liidroilcla1ic " rtlco lei exteriOQFa. • Sis'va realizQ tntll Uri zidl die pmtoc\ie, ,gro.~, ,d~ U2' ctlramida, :SPI'IIJ) consh",ucliQ e:li!ist~ntl!i, se;palr~t· Idt. Qoe.Q,s~ prin J'(Iswl d, tCH.(Hoe. Pe oC'.e-.st !id dG' prot8Qt~e' .' S8 ,gplicii IiiUCiitul :S'Up!li"'t • ., ,drl~uit ,~ • amoll"~ :5lgt. d~ ,Clisern.eneajt pe f\l.lnd(Jlie~ • sa trp9,.~ hidrof:ro·. [aUo '\iIrizol1-ta!15 "I vertT",a~ iJjCOi, pe strntul de pro-

'tecJ~ • s,i! n:dicii ddlJll do ccdClCn till constructlei ~oi" Il'itre ace-lot :lid ~I hidrQlzoki.t~CI Iremcola '. 51!! illdeas;5 moir.lor <d:e VQr-QIFO!. pe mi5wrO Ge lie r;d!c:a zldul ,(figl, 27. b)~

1(2.7)., ItundGlle contlrrue rig~d5"

de' beton slmplu, ac~,i,on1ata e:ocentric, su b ZitdlllJ I die call CIl n .

01 unel can,struq:ii nel, rid,icQw f;ng6, 0 co~truc:11'e e;dst,enttJ

De,lthfUJt'l~

FI..iii'id~~!.J eal'lt'inlUQ !I1191d6. de b.eiton simplu, paraIlel(i ellii ealeenul COiflstl'iIJet1ei lexistente.fiirt1 subsoil, as,tEiI d'fi.stll'l,i],tiil prellJQrriil $. tn:msmireill ln 501 III ulfloCir~4i:hril~r ,d'E! p-eil!dyll 13o;N;t;erlclr. de ~l;Il'~(rn" el 1;(I!T1$trl,ll:,lel IIlIDi. ~re' c g~tiQ'neg~i 'e'!lcelllri,c.

..

M'l1teria'~e 'Iia'lcuife,

PentnJ realli:un,ellJ ace.s1ieI filJlndllitU se {olo5,e~lte b ton de marco IBOO' 5GIiJ (even'tug.!l) BIOO. 'e,)I)eCU'~Clt eu c;m.en~ P400 MI:JII dment M.roD Til (,CI'ZU~ ,b'I calfe, in sel elS'te semfl,alata preZ'enfQl IJI'IOI' ,cpe Qgrei5ill'~.

Dtm:e.nsiOI'l! e liOlliHNcti'lllg

ILo IIflC I!zo rea fUFl,g ati,ei se m 11 nEl ,sea m,g de tC'lJ1e ,co .. di~ii1'e cafe SB cer :l,clillfiwte de' ,~gtre ib)gte rundcUile, Indic1t!liijl€ll ~pecmce aOml~.tructive 58 W',efatll ~g lII1e,rllti!1e~ 1'le"~lI!!lro!'l1ei tU~"I'Q~ f9!l~lgr '!!iI 1lre'ime-g m r i 11Gc~e a bQ:i:ei fundofi,si, so Ij,ci:tah5 el(~~HI,t"l (i, Ifl entrY 'co . iF'l~g I:! 'ei 'Iilime ~,a 'fre G ctiVOI 10 nNmite~e'CI ,pres!lJi'i!ili;:it P{i tQf&rlt.

Arufllc::i cilli'ldl ,a;ce.st Lu:cru nu poatl! ii 1r@Clizat, eUe indlcot6 Qdmltei~ unei 116,imi Qetiv~ B = 3X3f4 a""'" 2'.25 a ; Il iii'l'IfiI la,lime-a zi,dur.llIi,

P"g.27 .• F'Yr1idlJhe 'wl'Dtin~a [i~i~~. de b"ton $imp,ll!.' 'itctjol'l~at~_. ~~~Jf1tlf;!C;., stlbz;idul Icle_ 1;~IC1]n all 'l:Ine·j oorm:strucfii

nQi', rildu:::9t6 lihga 0,. ccnst'rlilctna eJcl'$tent1J. S~NunUI rrcnS'¥!lrSilll!lll l

fJ' - zid de col(.gTI lib5 hldI'OiRlk!1ia 'lWtlUila .' 1:1, - zicl ,lilla, ~T.con InidW11zoip;\ ~rtilXl'l. ; - 'tc!fHj dol iLli'kdQI'eJ = ~' - fundarlio; ;3 - _,lrgI, ~g,Jp~;Hl ~ 4 - htd'!!l!lzohl'lie clatticii orim~hi~~.: S -50tfll't del'lrale~1\e i 6 ~ hl'diroilo'O'ICl111! e<1D.~fi ~~ lI!!'nfft rii : 1- U~le !ul=i,ljmer.rmrii!i d~ ,ooi'loo bltul'!flat ;18',,-, MGrtm de ~Mgtlil.l: !Ii' - i(~,d rle ~',,: HJ - lid 1ii!t4;o,'1~r de ~lool'i ; n - l:1Iop die bU'i.i1'i'l ~ r.~ _, [pta«! ~~I'I Il pci1mot.9111 ,~de'r!;!I'!.!lI; til - ~~~ de ~pcr'l:lre ; 14 - ,pie<lrii~: 1.:!1 - rf!!uJ"!:iil'lt<l 'I\.it'woO'r far~Jo:r' ~ Hi - ro,~, de 'tt!~ft : r~ - con,ltfLrc~1!l

E':ti~entii.

~ii luJ

~~i"" LA" --1)-"

-,'

..

'T""

i~'
I-
:;<';
I.!,j
r
m
,..., .-,'
""
1.1<1
~,
.'«
i:l
,~ :z
<.i
';:: ::>
1E 1.1.
c., ~
'i:l
OJ '.} . , -

103

-

2(,28). Fu rn dC:l'~i i no,i ~ inOOl'oa Ic!'t,eo

iJl~re fundc\me e.x.i:sbmte, pentru evutarea excenti'icito'~ii

_ ArmCl!l'eCl hmdo:tieil, III Ipartea Infe:r~~!.i!i'g, ~e face ,c;u 01 pJa,s:CI dl~ bart! dreple' 0 ~ 10 ~Ii'!i' di:sp,UJso, IPc:!oo'le11 cu latu,rile' ba~ei ,i DUI d!sta.n\O dlntN! ba,~e de MIXilmum 25 em. in ceea c~ Fl,rl:\IIe,te 'grlm:ilE!' de ~!!Jinda1iii. ir:ld!kcliwirle :spl!!i;:ifi(:e !!illJlt if:el!i!, dilh~ le grinzi d'e ft!!'tI., dafii su'b, ZJdUl'ri de umplutur(i SOIIJ d'espolI'tifoare.

Ilces(n;a!ie

J:und~tiill'e noL ,nrerealokl in'l:f'e fun~o:ti!~~. exiS" t'ente. ,·e mioses!: pontlU evltarea (l~cerltill'l~l1i!otlll dote de, ~r!"!it;QIr'!I::di"tl,e de pe ;i!idijl ,ex:t.eri,or', d,e cnleCiI1. lmns~ mbe flJ,lld.afjllor ~filn illtermedh.!l '!U'ilnzi'lor de fl!llndalle pe care 1fQamma lidyl. G'i'~n'Il~~lle de' fundla'~le, tNl'C'~!fii,d, peste f1ill'ldoliUe ,exi~tl8'l'Ite, permit ,apF,g_'gfer;ea. C'Q'r~,~~ pynzi]kicre Cl zldlJlui !!I,a calcan 'd!! .'~Qn5t!l'uclia. !iI~I.lj,~ hl'nfa. obJ'il'ili!i!d!J~!je, in tll;!est !F~I OO,II{;I~a,'i!QI c<!!ntnCg a rlCJi I'Df f;uf1 d a1 iii.

M,. _.riaf~ lolosit_

Pentru reot1mfea a~,litor fUi1ttQtii irGJrote efcuUc:e, 1!!'FoIi\";ise~te bG1cQl! d.e, mar,c~ "~> l.~O" I?~Nn~!J~~~ ejl.lngfl puna lit:! mam::! beilomJ!ul c~n. ~tJlJ;lI' I~~r ftenttu grinzlle' de, ,flJndG~~, ~. calle recrZ8moz.ldul .de~_lean ain:tre :stilpistil, va f,clwi U'~ b,e't~n B_? 15O'~~Iill1~t:urlle utlilzaf;e !lor fi ,de otel-beton '08'3.7 SIlU PC 52. IEl·etomd de E\9ali2!ore 'o!Cl fl iJe l11(iJn:i:I BZ,

Dimon!iueno:r.e, ~D1IU!tir.IiI,ct'W,i

La r,ealimreo 'fuoda~nlor flOG. intGr.o(Ilate il'ltlle fundatllile @.:ti~tenle. ~e V'ai ~i!'lre s~Qm_ a d~ 'wo;te c~n~ di~llIe' cerYite ,tutu~or tunda,iilior. ~rn,dlca!~~I'e' _ speclfu~e ~onsti'li.lctlVf! :l.il1l,t ce~,e; ref-e~t:ooJi~. nil ge·nl!,'lrcl, J 10 !_urrl.", dictiile l.zalctc, eu tQ'lpi d@ be!:on orma't. d@ sub, :sttl',;III.

~i III grlnzile de funida~i'~. . . . •

1111 cee;QI 00 pri'~,e'te "rUindati,~'e, ace~~ Y'Q.r n,.ln ~e~~lJne" de h)ImO prismati,cliI;,. at~IliC'l_ ~lln~d s'LIp~fo~~ hOfili ,este de cel 1Il1J1! 1, m~ 'I !lIbFormCli dill 'Plrl5m.~ 'eu larta s,u,pef'iooro ~e'$lta, 'i!~nc:i cind sUPl'cl'f~1gl.~i;I~e'l eite mal mine de 1 m2• 11'1g111meCl H I;IlflmclQ~u~·11 JrJ fi die eel putin 30_ em, 'IOf ~Q:l?0rtLl! ~llB'. din.tfe ~i1rall'!hTleg ~a I otl m !!;a, bOllel tro:bule SCI ~Ie ~lJ,pru!~ _ Ilruli1e, 025 ,I 0,35 (min'irm,UiIlfll ,conform b:!Ilbe~U!~1 dCl't II'! tex.t la ful1!~Q,tig <:tOntln.ui"iIiIICI$~c6, d_c b~'ro~ to!mat. c'~_$ec~ ~lJnE!a d~phJngh!~I~H'd, d~ sub l~urlle IAterrioo,l'@ ~e i'<tir15:mid6J pe-nrl:ru ,a iii~ obll'lU~ redlJce:1"OO ~on::lSp\llnil~toar:e: !C ~"t1i$umului de ote'!. Tnqlthnea H'" 10 Jil'I_Cll"gilIl8oFul'looJiei 5,e lal (1/3 ... '112) H i,l eel pUi,illll 00 c.m.

T&hIllCl:f.Dsial eocecufieii

FuodotHie no I. jnfoBiIl';(Ilat,e intre fUMatii ,e'xiste:!"i«!: «i91• 28) !ii'!! reoli~t(jj ~nr u-rm5tocuel,em1li9' de U8'. '~tijle ~ .' tr~sarea $i • ;silpo;reo gr,oIP:ilo:r de fundotle i ., tUlf.liliQfet! betonuhd de egoiilil;lr'e; • cOlllfectioflOtfe€l c()'fn:ilIJul.ui pent~u real~Zt:lJteD p<u'l~'or ('te~itrJrilor) fundatlel •. atune I cin,dl 'Iot.de ¢CJU,i1 ; .' o,eZOll"ea pe strowl dlecegallmre III C!.l"motUJrU sub fOlfil5 de pla~al ;i ,. rld'l~ co~ea el !PEl pl,.uif,c1 pentrYrea.rbarea $irn:tului de 000- p.~rire,cu -beton Q arfflot!!!JIfEI'Gr : II tumO.Fea fi .' vilbra~ f'eQi:letQrlUilul iii! fUindotie~ au "ni'i'eLllrea iJltJ.~l.rlll Ur'at ,i '. 1,Ii&l'iiific:area OrYo:ntalitc,lrl oeestulc : • dec.of.ro'liea. P,e- fdJllid!ali'i~e, ,tls,tf€!i 1'EI'(lIlil€l'te. _ch.l1P6 .. 'e'x.ecutCilJ~ sfi"pnor, ,. s.e a~ClzQ grin~lIe • f!JrH:ll:J~ie. con'r,orm ~ehnplC!gl~ei rndke!e Ital Qfhn:d de :furndQl;1i S,UD, :ziduri de u'lm'plurtlJrO ,!!laiD d~pal1itoc:!re,.

Pe' ·'.ate 5-U,perioar,ij, Qri~(lot-,glai, Q 91(ln2:lIor de h.lndatil ., $,e' ,ap'lIeG, 0 h'!dro'imJc1ie. i'l'II coJ1dit.il~,e !lJir,d'lam 1(11 caR!ri'~,e eXJI',,!!l;'~ Qll"l'tW!QI" apoi, pe stra'tulll de :pl"Otec~ie. (]III l1idroi2oloi,leir. -se oOfli5_~ruielte zfdul de cckon.

Ulterior ellet:utanifl\Jl'ldCl:jH~r noi" Interc:cla», ., lie e:xlecutal ilffipluturile compactate oorespummoare, 'iJpol II lie tooma plt!lco~~upg~t 'Il J)u:iTdiotStelil. 'conform tel,nol.oglellndlc.Q1e glr'i,trutior.

Fig. 2,8. Ft..lndotij "oi, lnh~rr,c:a~ahi: ink€ fU'I'Idajiife exls-

- Itente.l' p'O'flih"u evitaraa M(;;ent6cih;itii. F'lkllfl ;

'~ - f,ul1JdQf'll~' ~.lJI;i ~tel1ti ! 2 ,_ rundQlr1 l'loi lfite riCClr~,. J - .i!tili~ die hton Glrm<lt u;o:iste!'lJt.: 4 - ~tilrp d~ bekm al1l!lot "GO : ~ ,_, :z:id

- Cfe (;\lI~Qn. neu, pc ;(1 ee 9'lillidel de 'illeton grfTl'llt rn OI!J~,

105

.q[
I
ot Co
W ....
~ ..
::I T-
F U
u ~~
W
to) i-l

i'
.". Q
C) ...
I.!., '!!!""'
Z d
<!{ Vi
-I
II.. '4. w

oc

~

> ui

w i-Z IW

E1

x UJ

WI _J IW It.)

o z

107

I -- -

1(2,9). FundC!~i,€ sub un zid exterior de co ra mid a ~ reafi zobi]

din blccuri m(]r~" Iprefabriccte d ~ n beton 9 reu, pretu rnc te pe ~(intier

Ii)'esti lI,a ,i Q

!Fund ~ i 0 rea I i lata din b loe uri mmi, pmfa'br.icol:e dim beton gn~u. prel.lrr.lClte pI? ~antier. este destlnot6 IPreluGrii ~r tmnsmlterii la scl 0 inciimiifilor de pi€! 2j;durHe exteriOClli'e S'JIUI ,inte,rigore ole constructiil'or 16nj subsol Elvrna ~~ruC'lum de d'"e,zis'l€in~a din pere~i po rto I1II:i, reCiI im Ii di n z ildolfie se U be't~'!l. Uti I i lJ[lj",e<;j (I i;'~!ltor fu n dg~ iii osl 9 u rQ ~o ~ I oi I i to teo, con li I1U i,itt.\ ii I uClrQJi,UI i i!'l tel ~im pull a rlUll U i. red! uee du mhi!1 de ell€! cu ti eO con~'lrm:.\iilor ~i perrnlte Ieoli2'!Ji"eC! unal aecnernll de ~ 3SO/o b mancp@nl de iC ntier 0 (lc;;!!!tor lucre, • Felesiree ~CI,r ne-ce!:!iHiI ins.c utilolje de rrdic(lt ~i tn:ms,':' portCH corespUnl.atDO ft! IPS ~of1lllel' la f,el C'CI toc~'e fundatlile prefaibricate, nici a cestec nu cnlgl:m:1io, 'fQorte- bune. legEilurc intre elernentele structurole ~tlI nlvelul cote I 10,00; dEl Qc'tl'e~ I.!tiH~t;m:,~ IQr 11'l,lI este indk::oto 10 f'ealiztJffi1i'Jl COrist lIqiilor eu !l'tnJC'tuIrI5 prefolbricCltc. SCI,U' 1'0 cele Cl,mFl!C:icde un zone :sei$mi'ce undo ClCi;l'(l,~tiJl l~gatur.J este 0'6.$01 u'l; neces,ara, 0 serle de altQ nspeeto dlscutnblle Iii iteo:zo deoc;om~h:rtCli, l.J'tlli. 2'are;! P'E! ~c:gro Igr'oga c hmd~1iilor prefcllbril;ote', pdntre C;:Ire ~i ff eelor d!<!Fata.

IP'en1ru fec'~llJrea IJC'A:stor flJndtl,'~i i se folo,sesc bleeurl mOl'I, prefabrlc:'Cl'le tlfn bf.!tolil gl"€lJ {CIJ denslhl'tea op];;m:ll''!tt.l cleo Pe'.'lot,.e J 000 k9'/mlJ, pretusncte pe ?'!:lIn I i er. S I rat u I de eg 0 I i'tore~ pe c,are :!le I[] ~I:lza preIabrlcctele. este fea'lilCit din nh,ip, beten de rru;:rfCO B25. Saul din bciast ji'r\Qrunt. M(I,'rta"lJlf'OlIQ~il lntre preh;:l bri cote este doe' me rC:Q M ~ 25.

li)inlensi'oftCIIl'e EOf1s,truc:tivii

La r~ofilaFeo fUrldo~iei' se \10 rrne ~eama de 'I.oah! conditi il@ cere ~,(! cer 501i~f6CUite d,e cotr'e foute fun€JQ~Jile. IndroJ;oliile sp~;;iH::::e ccnstructive se _ refe,flJI 'i;;! dimensiunile blocurilcr ma ri pr-efabricotQ, dlmensluni ce se vor s,labilli tinind $e-amo d~kiote 05f;lQctele wncret~ ale lu,r::rcfli re.s,pedive, 'Din pUf'lG'~ de lledililm ';;:011- structlv se poete COnto! p~ blccurl cu dtmonslurrlle de ISO X 5Ch::'60 ern. [)esi[Jm cd dimens'lullilE! ~(m'!J lui de fundotie este in fun.c~ie de dlmensl unlle blocurllor nrefobrtcnte, tn cczul de fola conduclnd ]EJ '1;:1 h5time de :::: 1125 GIn ~i 0 adiudme ml nimo constructivQ de l1C em, in One 'e5~e indu:so ~I gros[m'r:!o strotuluii d'e 'egalilClre, gros de 10 em.

T ell no loa;a e:cecl.lfie i

Fwu:ict't1 r~alimtii dir:J bloclJri rnor!. pnlrrahrlclJte d~l1 be~on greu, pne'luFncle pre ~cllnt;er. d~ suu, l.idul

exlerler 01 consiruciiilor f.ara sy'bsol (fig, 29), !~ reiJlizeaza in urmiltoarele laze dl9 @xerut!e, ulterioore pn::tlUW',~orii 101" pe sontier ~i tran§por'tcrii 10 Iccul de pUllere in OJ)erii t " rrOlSClF.e<:l fl " SO~::IE~ei ~[JFltulul d~ fUr!da~e ~ '. b.u'li!Ofeo ~,i " nliveimea ~,trotul ui ds ~gtll'i· zer,s; ~i .. \ffrFrficor~~ erlson a~lta~il lui : • CI$elorea primuru.i rind de preiobri'Cote, (;IJ Ii ro:;turl transversu!e ~I 'lon,gitudilt:Jle de - 2' 'em umplute 1;;;1.1 metter de clmenlo ~i1 Ii ",~dfit;Clf9a Qrilontal itctii _ ~i '. pl,cneitij~ii intregii suprofetl@ : • a~ezCIfOO eelui de QI doilaa rind die pr~Qjb-ril:Cite;, pe un :strat de mol"k:ir doe elrnent de 2' em. UXelte lonSll,tudinol po prirnul rind ~~i decolOite lrillnS\ierso~ cu 1/2 din Iyngim~ : • intre blecurlle d3 'f!.ln{;h:)~ie (lIe ee~ui d~ (:II .doil~a rind ~i peralijj s(iJ:jalUrii .s;e fcc ump~ut,url bJrm rnmpactate,

Pe f.a!iGl ~,uperloaro a eelu] de 01 dQi'I'ilCI rlFild de prElf'abrk:~te i(:SI;lU pe zid(i'ri~, lo eel flu-tin 30 em deesupru ni'felului trotuofl.illui,in cczul port'Crelor inal· tlillte) ,It !j,e .:Ipluca 0 hidroizolo~i,e" il'1 eendlttlle orO.tote If! COllJrile eXPiJ.5e< ilinJu~rior, dupe core • s'e ccnstruie~to! !iOIJI pe strotul de prot~c;ti@ GI, hidroi:zolotiei.

5pr~ €'x·teriolr, pe p3rtIJO infedoora (] zidulyij • se ~p'licil 0 t€!llcuialll imperm@obilED (hidiliOizol(l~le rlgidol yerhc,ald)j' de pe Fundofie- plno 10 'cell plJf'ifl3lO em det!~1J pra nly-efw lUi tr'OtUQ rlJl~ ul,

SpJ'o!'l'll!lterlor I' !iE! t.OClHI(JI pbca'~UF,li:;lFt oCI pardoseUi pnrterulur, [:cn:far.m tehno:lcgllei 'cHCitot€! Ig casurile $Jmil~rQ preeedente.

In '~!J.I in care se considem necesor; pes,t~ bl,o(;wile defundClt1e - se ponte tumo 1;1 c:~ntur'u de beton sleb armata, cere a e rolu'l de a lega. elementele fl.!nd(ltiei in re e~e. ~f de a formo 0 HyprQlfa~.a perfect plcnii

@-._ ~'

,~"""",,_ @ ~ @\

Fiig. 29., FU'lido'ti9 sub un zid exterior de c:~n!iOlidg, reolj:za~Q din blocuri mari. pl'efobriclare din betofll

grtw. p,re~urnat€ pe ~ntier. 'Sectiune tranwersCi!ld ~

1 - teren de: rUl'1dcrl.J i Z - 5tn:ll d!O' '~QI1Z(]~ ; j - bloel,lr! de fLlnd~~ie : 'i' - ~h~~ ,uporl : 5 - 'hidr(]ll0lc::(ie elcl5tioo orirof'lala : 6 - strot de protE!~~ia: "1 - lid e:ll.tevbr IIll 1)0'1",'. S _ tcn· cui(ll~, CI(i(:ri~l;i,..a ; Q - niro,zolt':l~i~ (i.gido ~~ttk(lli'i : HI - diop cl!! bHurn: n - [llralt hJrnot: U - plg~Q Lrot\lcr: 13 - IH'I",,~t; lil - plElc::I .s'Jj:loIJrl ;;I. j:1crdQS>;!lii pmtofIJlwi: r.~ - pi~hi~; Ul - urn-

p~ul~ ro cOllipacl a~G , n _, ~'b ro t ,~~ ~~j.lu (0-' e.

108

------ --- ----

'"_

----

0;

,

~

FUNOA·TJE' DIN BLOCURI' MARl DE BErON' GREU i~

PREFA.8RJCA TE (SUB ZID .EXTERIOR) ~

5C. 1':5

NorA .1J1ocurif'g prs'IClbri.c,(Jle' ~or ,fi pr9t.urn'Ofsl p e' ~(Jnfier an belon f}l"eli

-

---.

'110

-

- -

I -_..-

ri~l@ del 1 j X 10X4a em, Dimen:siuni Ie ~(! f'ltuhJi de fundotie. deterrnlnute in flJlrnctie de'dimen~hllnile blocurtler pr€'fgbriC1l;l~e'! \lor fi in C(l.il.LIII de fof6 urmolQgl'els ; 16,im>e ;.~ !35 em ~i odiru::ime mi nimo QQ!l:itrUlcllivo de 45 em, in 1':0 re s e i ndude .i1i 9 rosl me:J strq,tu i llIi de ega 1 i:.'Ora, grQS de """ 10 ern,

1(30)" Fundo~Te sub un ztd i nter]Of de CG fi:!m~daJ reel iwt5

din blocuri mid, prefnbrtecte din beton greu, preturnote pe scntier

Furndo~ia re-LlI~:zotl1 din b,locuti mici, nr"efobrlcote d il"ll reto n 9 re u, pi returnate pe ~o nti er (fi g. 3a, 0), de ~iJrb lidu~inletricl'· (II cOIl1~truc'lilor h"ir6J subsel tie renIi leo.l!C1. i 1'1 9 e n em I. 1 n gQi:1'e [I~i J Q,ze d Eli ~:Mii:"1~ LlH e ~u I [] holrld~,tjQ ~hnilarii u,r", blu(;ud meri. MOodul de !:l;;;"W::H~ Q blccurllcr in rindurl se 'I'CI ·fCilc·e C(I in fig. 3CL b.

Pefai~iiJSl!Jperioc:Hg'(J iJltimlJlui find de bleeurl micr I; se Clpl'im:iQ hrdroiZiolcUe, in c;ondiliile c:m:'t'IJte 1 CI 00% Ui rile III :o:,py~,e a rilE rl 0 r, cUlPa co re • ~ e cc n:!i·t rui@'~te zid 1.1 1 interior pe .s;b'C!tul de prQtec;~lie Q hi(hQi'l!O~ kHiei-

De 0 pc rte ~i de 0 Ita 0 z:ioulul,- se e:<ecl.lto LImplutur~ bine eompactote, in strcturt de Idle 20 em. Pe~te umplLlti!Jr6 .. se osterne un strct d~ pietri~, giro!; d~ 10-1 S..:;:m pt;!n tru ,r\,lpareC!~p.il~rito~~i ~i • se ceop ero ell un :mat do s epe rero (a!;im:Qt T r! ell I'1li n ua mCil hj,dronlclotle:i OriIQnta~e Opl~I;Cllt:CI poe' rUlitkl~ie), pantru (l! I'!!U pel'lmH\~ ~eurg~n~o IClpt021 ul de dm€!"nt din places'Uport !I,lI p~rdoseHi. groCl~C1 dt2 1 D emcera sa toe ma d~{l;supm_ '!!!l Pfll"ll':Q s.~ rec:lliz·~I:Ha din beton d@ marcal 6100 !lrrrnat eenstruenv eu C! f@~ea d@ Ile rgilE! le 0 6 IIll m dis p use' h:ll 20 'em pot::: dQY il d i F!>lC \ i i p erpe ndlc u Ie Fe,

In ,·crzvl in cere lie .cQnsidero necescr, peste blocurile defundolie ~Ise POClt~ 'IulrtlO [) centur.a de bet:o,h slob em''I'Iola, COfQ em; .. rolul de eI loga elemen'~ele' f~nda~iei ~I"!,~e ella, !j.i de u: fOFi'1I1aQ ~lJpr!;lful~q perfect piana,

F'-! n d Citl 0 reel i~o to d i t'I b 1 Q-CU ri m I el, pr'e,fc b r i'I:O t:e drn beton 9 <eUI, pte"tyri"lol~ p'l'~oi"lli~r, este d~s~inoto preluc,riil ~l trOl1smi't:aril Ie 501 ,0 inc{:irCOrJior eft: - pe ~o1Uflle . Irl'be'ruoC)re (sen,! ex'terio'O,~e" ole con~'tr!J(:tiiIQr filrO su.bs(lJI, o~'irH:! structure de ,rE;!:lJstent6 din pere~i FlQrtol'!!!f. reoli!:oti din <'doril'! Sillil beren. "

PefitriJ r,eclizOfeCl ·(lC€i~tor fUrld(]~ii S@ falo~est: bloct!fi m lei. P refo b rica t~ d i f1 beton 9 r~u [cu de nsltotea O:PClF!?r1t,(j d~ pj;!_~t@ .3 000 ·kg/mJ} :p'rehnnote pe ~nfier, Strnrul de eg(lli-zC)re pe care ~ a~oza prefQbJlt;(Itele sO! re.ol:ize1l<!Q dtn nlsip, ool'ast mOFlmt "sou din beton de mc:m:;(i B 25_

I.el . relH.wrEo fund!;!~i'ei ~e va 1nl1e 5@l':lIrtla deto,ot@ ClOr1di!, ire care se eer ~oth;fo'C:ILlte de cCltr~ tQcte ,fundo'~ille. Indicatiile 5pedftcEI CQn~tFuctive !~ r~fe!r~ le dlmensiun~ le blocuiHormid Fcl!f@:fabri'cat~i dimehsl unl tore Se vcr ~t[]bilitinfl1id SEl'omo doe to-Cite 'CI~"peclele (oncrete ale Il.Icrarii rm>p!3'ct~'IIe, IDrf'! pL!nct ae vedefe ~onS!!1:Jcliv. se poat{J eente pe blocciri '1;1,J avmen5i1.!-

Fig.](1I. Fundatie 5li1b un 'Z:rd ! nterior de cora mida, reahntn din blocuri rnici, prefolJ~ .care

din beton gret~, preturnete ee scntier ~

Q' _ r¢yt'I,onoe- ~((Ii'1!i.'f€r.mliJ I b- mo"!l.il d~ otJ,IJ7.(H!l- i~ rinduu (] 1l1:)~I,riicr prelc br;cot~ (plan' ;. f - 1C!'Il}r'I de fun ckilr',E! : l: - s.~rot de- e(lo! lzo re' ; J - blocu r I mid d~ lu ndn H (:- i 4 - pi!:; rn~"t ;r de S!:'~ :SCI u ;~i.5i P : :l> - ~l.O't ~upo.riI: 6 ~ ~i~'oi~oIQ~loiI ~,I~Hleil fl'i!ontaI6: "J ~ Mrot de pr::!'lecti8_ ; a: - ~i" inle-rrOr lu p(m~r ; '0'- dlop de bit LI rn ] lQ - p.lo.to StlJl ort ::::i po rdQ ~eli i po!] rt~r!1J [ui; It _. FJi~"i~ " r '" - ~lrQ ~ do: !~ p:rQ re ; 13 - u IT' P I u-

!i"J fa co mil iJ d[J~o

FtlVDAI TIE aN 8fJO:CURI na PREFABRICA, TE' DIN BETONGREU" PRETURNA TE PE $ANTlER (FUNDA TIE SUB ZID INTERIOR)

1.1.'0 ffil'TltNr .'J\Irf~ IN! c.l~~.25¢o 2JfHf~ "I~..\~;;'"

l..riiM;,~ !>IioiINI"J:.!II

'PJlIltl ru;:>i,<lr.{~lr.J Il~~··m:", .!; . .:;lol9€~ ;;11-:::1.'"

iIi~1I5I:;40, IJIF.'U; W1.IIJ.~ .WI

J,p's.:..(., ~ ~it6.o~.iJ'i

.1~KIOI2 .H~~ c"'

S, R._')';T DI..~ ~i'"ff .. 2<:",

Ilj)''':pt"~F,.olU. FIl'lrf, I"",""",",,\o.~ 11,~ wt'ii\f OIM 5[f/aR milrc.U~1!!I ':I,~~ CI.£.rtW!" kup:.ir ,.l;tnr u,~ :;0.11:'" !~ ~'a-7~~

.... fii'ilE ~1!)N "'~r.lJ" Irl"loiI' ~ Ini<"# r.:5,.S1'P i1f I!W'Wri.!7A~'~ .... ·,.,,,,,,j,.H .... 'fli. M&j;iI~ Clllt'Pli .,5"'''''''<J;iI..r " """",,;Ji'k'J<ro

r;'to\"~TIF 1;'1. .... "'0 ~\~L.{ (lO-b

c~ (tX!-_'5I" !!II>.."!I '4>j.~ f;iS4f SAri I'II.JP

r:!J' ..... "'(flU'I,<i Rf;.ukl t~r:., .. MI "ffU.Tl..1RI .3:)..S[;·.'i5~r ~ J;oitL..?AH{ I! l.!i

~'.P! ANi TIiN.II MIJlI~~..! Lf!N rinLrl'o'

eli ffr...-~LAI ~ .• {'f jJ-'1~ -r.-F .. ...,' Ynr..~

'21.J., • .'::).tAllfl.1 w',r;s7Tm'i'i6J - II' L':'~'}an

AMYv1)E _""1 5J.IJ UN. ~ "".

..r..:..~tH, I"'~"'E'~ ~~. ~r -4rJ ... I"'~r !"~' ?i ::orR. Rmrft.·flI: [}IN I.>JG'TJ.R j/l{;(; ... ~ .... ,

/#. . 117,

.$ "p. .ur

$ . m #/

~. ~~nE 0."1 ~ "liIl'~I,~ £mIlI".2Jtru bitum tn'o - C!u:.w.

21. TFRI'I!< f"iF /OIJlJI"W/€

.!II.; I1tWJm ~C· ffl£~ lJ.'~ ~T.(}N

~~ F!lf";n,.¥l,~n: FE ~1ffi.C/l 2'!!.-S1P ~~-S i'O\'O'il

J{). _J~~ idilNllll

3' AI"'<III~~ "'L;l~U J'lFW .... Ah'U<Ir 7~ .. ·OW~ MtDl" A'lI''' r

.il:1.1W11U'1' uw,!.Ir.l,llr

3/.. ilG~ tl!i :BiT!JI.j -U,..

112

NOr-A.

AC~ASLt F~1/~ NU ESTf: ~m t£r.rrRiJ

CU

nRA S4l

P£NTRI.,! au: '""MEtA~rr JJ H:tN£ SEtSM/CE

- ---

----.

3,(31). Fundatia sub un .zid exterior de con5!1mido. reaHz.at{i

din ta~pi pline,

G 1I se c~ i u ne ira pez:od io r a', prefc brice t:e d~n beten si mplu

Fund(J~iQ! reglizQt5 din tolp1 pllne, cu 5.!2cfiLme tHJlpeZOldolo, prefabricate din betoli ~irnlP\!. este destinota preluinii ~i trcnsmlterl] lc 501 I[] im::olrcarilQf die pe zldurije ex'lerloore ole constr~ctiilorfiiro subsol, (llvind!!.tructuro de rezistent.c, din pere~i po.rtan1i realiz(l~r di!'li ;:ldC!rleo s.QU betcn,

Al/Qritojele C!!JI ~i dezcnl[;mtClIJ~le rolo~irH ocester '~ui'ldCJtrl !lint cornune tutu Tor fundatHlor p.refubricote. ~i debermlncUi't~ In op!.lul'heo pentru I)ltili'lmeo 101" 10 Cl luercre sau alta.

Pentrl.l T~oH:z:areo ncestcr fundutll So;!' {,ol'o'Jest: ttilpi piing, CIJ !leeth.me trQpeloidalii, pr~fC!brkoh~ dill be,ton'l simplo. SI.oVIJI de ~9:::ilizare. pe Core se c~z:a pr€iabricotele. ~e reciliz:eciIc din nlsip, bo I (;1st IThlFl..mt 5CI LI b@!ion de IT! Q fCCI 825 I n tr~ prE!t.g b rice te s eo in· deosa mOlrtor de m(u'co M ~. 25, Sodl!Jl zldulu], a;ll'zat ,pe h,,"dtl~~e!", se roeall[eo~6 in mod eurant din zidarif.!' de cdromidii CU rnorlclr de clment,

La reelncreo hmdotiei seva tine SE'!amOI da Mote ccndiliile ce secer iotbfeicl.!'te de c'c.tre: tocts fundetiilii!'; If"l.dicatlile sneclfice constructlvs Sf! r@f@'ra le dlmcnsiunlle 'prefo;J(l:fIit:atelor (Iatime piml 10 1,50 m ~i ini:llHme ~ 40 em) ce di!l'ten'l'iina if liit:itmeo .~an~.ll~ur dIS f u rlda ti e, Fa'~a S U'PC rio a rd.. Of i 001'11 a Iii, C! pUftfabri· co tu I u r tre b u iesa fie Cy eel P II ti n10 elm me! l I,ota dif:lcH gro~imeCi zidullUi pe ,core ill s:!J5~fI1Q.

[n ceeQ ee prlive~1oC:H:Hl'ldmec t1:m,Lllui de ·fun· datie, fjjnd vorbCl de 0' hllndClpe hJ LUI zid exterior, s!;! vo tin,e seama dg b,ote c:o!'ldi~iirc speelllce acr, dln punct de v@id@re constructi«, ~.gpalturQl nu \'-0' OlleQ in nld lin em moi pLJfin de 100-120' em, sub nivelu I terenului de hJlfldare,

Seelul' de ~5r6mida, o~e:zol. pe tDlpPi~ d'i:! funcOlie. va C!vea 0 gro51me Oil'! .50 em, odfc6i d@ daual ci]~iI mizi., lnr inall~imeCi I ul \lOt 'f" t:,J =: 30 em deaslIpro nlvelulul trotuerulu],

1 el~ll!g~Q9i (ij e~'eclilt iei

Fundotln din tolpi pline, 'C\J sectlune tropezoldala, pr~fo bricnte dtn beton sim phi, de $UO ztdu rH'g IDltell"~CC:H!~' de caramidcl ale censtruettllor ~or6 ~.lIb501

(fig. 31). se re~li~eozGI in urmdtoorele J(lze de 8:19· UI!'je; '.' trcscran ~I .. sCipofeu scntulu: de f~lndolie: ,. tumoreo. .• n iv~l(Jre,o ~i • v.;rificoreae'rizQntoditO~ii st'rotulLli de c!3clizt'lfP';" Q~elarec pretobrieojelor, • lferific;Qrec o'ri~(Jnt(]Fita'ii ~I '. contln wih::iti i ~lJpmfefei lor ~\Jp·erroare .$1 " LlmlP,le.r~a CLII rnarter ("I r(l~!Llrilor dintr~ ~Ie ; II ~ornhl.llrea SCI el I.! IlJi din ~idarie de coramida ClxelL pe aXel IO'!"I9i't~dintl~a a Mllpi ler de !rul'lIdotie pref:llbricClte_ D,e 0 porte ~i de i::lI'~a (II socluhil de carom"da. pinel III pSTI!\i'j !l.opnllJrii, .' se execute urnpluturl bine 'COI"i'ii'J'cc:tcte, in streturi d~ cite 20 ern, Pefal-c !;,,!pe,rioord CI scclulul de (:oramida, (J CarUl OrIZi) 1· l(l~it(lte tr ebula ~erificcta •• !'!:l1icplioi"i 0 hidroizo!CI!iG 1 n eond i ~ i n I@ EIIr(! 1i'llJ h! I'a 00 ~ uril iii de jl] oEIXp·LIS€!. d U fHiI oorll Ii .s.e rl d k(\ ,l ldul cxtClri'i;)lr pie s I mltu I d.e pn:lte;:;:t~ so 1';1 h idroizolatJei; Spre exrerlor, P€! p~rtJeo gnf:er;;:)::m~ 0: lidu· lul, .' se aplkd 0 t·6fl1curoil6 lmp errnerrblln (hidmizoholti!! Fi9lid<i verlicala), de IloJ nivelul sclulei pin a, 10 eel pulln 30 em dec5,uprO' nilfclulwllfctuQrulut. Spoe in-~eil'ior. se mama pkU:c-suDort Q pClrd'O'~E!lii pcrten .. ilul pe Ii, umplutl,lro cernpoctotti, Cl~O cum s·a r.I,rntot in cowraesrmikne d~jo ~.t'udiote.

Dupa i:i! ;:IU fo!ot CI~:ezDte talpi]e de f1.lndo~ie, e·~til! lndleet iCtlI decsuprn ler .~g se toorne 00 centum d'ebp.tan slob G rnrlOtO. oore· are ro,lu,1 de a I.ego 'h()nS"Q~ nIlJ,", de talpa int.ra ele ~i d.e ;0 fo·rm·Q 0 :Sl,lprclfa~cr perfect plof"lQ,

FiS·::n. FLJncic!,ie sub un :lid exterior' de c6r6fT1ld~, r,eoliz:cl'tCl din ICilp. pline, cu sactiune trapc:z·oida[c, prs'fobrkcl're din beson sirnp]u, Secti'lJne tI"Emsver:lOJI~ ~ 1 - t·er(in ~.i? hlndare : 2 - ~tr'Cl·t da egafil(]m; 3 - h'fld,,!.Ie; ., - :liodu din ~idi'irle de cOri!Smld~ , :I - stnH ':;1;I;)orl, ; I) - 11 dro-izolo:tie erastke Orilg'1l(]la ; '] - stroi de prQlC:elil: • 8 - z.id 8Jtcrior lo perle': 9 - tencuial6 .!O':o:te-rlQor~: to - hidrol1:olcli~ r'!:Iidii veortlel'lli!i; 11 - dop d e bliun. 12 - o:;fr:lIt tu'nob.; 13 - 1010- ~.a ~fO~U<;l'; 14 - bill ust : 1!) - plCHli ~\JPQII 1;1 PlJrd;:)~il\11 i !:)er. ler.,lui; 16 - P ie ri~: l7 - Y Inpl uturi:i I:;QIQ" FJaota~c : r B - sti'l:It

de $!l:'pfl rtl f:e.

1U,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful