pag.

1
Criptografie şi securitate
—an3 s1 2010 —
verner
A Criptografie şi securitate – 6 / 12 subiecte
RSA Criptografie şi securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie şi securitate – 2 / 12 subiecte
B Subiecte de la sesiunea de iarna 2010 – 143 subiecte
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte
G Regulile de criptare – alfabetic
pag. 2
B 110
Alice alege numărul prim p=13 şi rădăcina primitivă modulo13, g=2
şi cheia secretă a=7. Alice foloseşte semnătura digitală El-Gamal
pentru a semna documentul ……????…. pentru care h(x)=8, unde h
este o hash-funcţie cunoscută public. Alege k=5 şi obţine semnătura
(r, s), unde ………????……….., iar ..... este inversul lui 5 modulo12.
Avem:
d. (r, s) = (5, 11)
d
B 8
Alice alege numerele prime p=5, q=11 şi exponentul de criptare
e=27. Semnătura RSA pentru documentul m=24 emis de Alice este
24 mod55
d
s · , unde d este exponentul de decriptare corespun-
zător lui e. Avem:
a. s=13
b. s=19
c. s=43
d. s=31
b
c
?
pag. 3
B 72
Alice alege numerele prime p=5, q=11 şi exponentul de criptare
e=27. Semnătura RSA pentru documentul m=15 emis de Alice este
mod55
d
s m · , unde d este exponentul de decriptare corespunză-
tor lui e. Avem:
a. s = 20
b. s = 13
c. s = 41
d. s = 31
?
a
c
B 4
Codificaţi textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de crip-
tare VIGENERE cu cheia secretă GRUPA. Solutia este.......
c. IICETUXLPFOV
c
B 111
Codificaţi textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă VARF. Solutia este.......
a. DMGFM
a
pag. 4
B 76
Codificaţi textul clar INCAS folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă GARA. Solutia este.......
R : ONTAY
B 27
Codificaţi textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă CARD. Solutia este..........
a. WMSUG
b. WMSUC
c. KMSUC
d. WMSUQ
R: XMSUC
?
B 109
Codificaţi textul clar USCAT folosind sistemul de criptare
VIGENERE cu cheia secretă LABIL. Solutia este...........
c. FSDIE
c
pag. 5
B 79
Codificaţi textul clar ZIMBRU folosind sistemul VIGENERE şi a-
vând cuvântul cheie BILA.
a. ARYBSC
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC
R: WQYBSC
?
d
D 7
Concepte de bază ce apar în criptografie :
K este o multime numită spaţiul cheilor . Un element al lui K este nu-
mit cheie. Fiecare element e din K determină în mod unic o bijecţie
de la M(spaţiul mesajelor) la C (spaţiul textelor cifrate), notată Ee,
numită:
R: funcţie (transformare) de criptare
pag. 6
D 8
Concepte de bază ce apar în criptografie :
Pentru fiecare element d din spaţiul cheilor K, Dd este o bijecţie de la
C (spaţiul textelor cifrate), la M (spaţiul mesajelor), numită:
R: funcţie (transformare) de decriptare
D 5
Concepte de bază ce apar în criptografie:
A este o multime finită, numită alfabetul de definiţie.
Mreprezintă spaţiul mesajelor şi contine şiruri de simboluri dintr-un
alfabet de definiţie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje în clar
pag. 7
D 6
Concepte de bază ce apar în criptografie:
Multimea C contine şiruri de simboluri dintr-un alfabet de definiţie
care poate diferi de alfabetul lui M(spaţiul mesajelor). Un element
din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spaţiul textelor cifrate
D 9
Concepte de bază ce apar în criptografie:
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare şi o multime cores-
punzatoare
d
in D d K a functiilor de decriptare, cu proprieta-
tea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1
=
d e
D E, formează:
R: scheme de criptare
pag. 8
B 5
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
clar UNIVERSITATE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos.
b. EACD BDEB AEDC DDBD DEAA DEAE
b
B 19
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Q. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, decodificaţi textul
criptat AEEC ACCB AACC AADC AE. Alegeţi varianta corectă
din cele de mai jos.
d. EXCLAMASE
d
B 25
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Q. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
clar STIRPIRE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos.
b. DCDD BDDB DABD DBAE
b
pag. 9
B 53
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să Y. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
clar ZIRCONIU. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos.
EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
B 105
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, codificaţi textul
clar EXCLAMARE. Alegeţi varianta corectă din cele de mai jos.
a. AEEC ACCB AACC AADC AE
a
B 106
Consideraţi alfabetul latin din care eliminaţi litera de frecvenţă redu-
să W. Folosind sistemul de codificare POLYBIOS, decodificaţi tex-
tul criptat AEEC ACCB AACC AADC AE. Alegeţi varianta corec-
tă din cele de mai jos.
b. EXCLAMARE
b
pag. 10
B 15
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
7 2
2 3
M , codificarea textului clar LESA este……...
b. HIWK
b
B 26
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
5 2
2 3
M
' `
·

.
, decodificaţi textul criptat YXEN:
b. AZUR
b
pag. 11
B 28
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
3 2
7 7
M , decodificaţi textul criptat GEEM.
b. CASE
b
B 30
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
' `
·

.
3 2
M
3 5
, codificarea textului clar CLAR este……..
R: NHZH
pag. 12
B 33
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d = 2 şi cheia de criptare
6 7
1 3
M
' `
·

.
, codificarea textului clar GUMA este:
a. EYUG
a
B 85
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=1 şi cheia de criptare
3 2
7 7
M , codificarea textului clar LIRA este:
d. LAZI
d
pag. 13
B 86
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=2 şi cheia de criptare
3 2
7 7
M , codificarea textului clar LIRA este:
d. LAZI
d
B 102
Consideraţi cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numărul întreg
fixat d=2 şi cheia de criptare
5 3
5 4
M
' `
·

.
codificarea textului clar ZARE este:
d. VXBP
d
pag. 14
B 6
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1101 1101 1010 1001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 1 2 3
. Blocul initial este IV=1100.
R: 1000 1010 0000 1100
B 7
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1011 1101 0011 0101 folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1001
c. 1000 1000 1010 0110
c
pag. 15
B 10
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3
. Blocul iniţial este IV=1111.
a. 1100 0110 1011 0011
a
B 12
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 1 4

' `
·

.
a. 1111 0101 1010 0111
a
pag. 16
B 17
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 1 2 3

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1101.
d. 1111 0111 0110 1000
d
B 34
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV=1001.
c. 0100 0011 0000 1001
c
pag. 17
B 36
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1010.
a. 0010 0110 0100 1101
a
B 37
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1010.
d. 1110 1011 0001 0000
d
pag. 18
B 38
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1010.
b. 1110 1100 1101 0001
b
B 39
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1001.
c. 1000 1111 1100 1111
c
pag. 19
B 40
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1001 0010 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 1 4 2

' `
·

.
b. 1100 0110 1000 0011
b
B 41
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 4 1

' `
·

.
c. 0111 0010 1000 0101
c
pag. 20
B 42
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 3 2 1

' `
·

.
b. 1111 0000 0011 1100
b
B 44
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x= 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1

' `
·

.
.
b. 1001 1001 1001 0110
b
pag. 21
B 45
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 3 2 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1000.
d. 1110 0111 1101 0111
d
B 46
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1100.
a. 1100 1100 1100 0011
a
pag. 22
B 47
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3

' `
·

.
b. 0001 1101 0111 1100
b
B 49
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1110
d. 1010 1110 1100 0110
d
pag. 23
B 50
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1110
a. 1001 0000 0110 1011
a
B 51
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 0010 0111 1011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1110
c. 1001 0001 1111 1010
c
pag. 24
B 52
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1011 0001 0100 1010, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 1 3 4

' `
·

.
a. 0111 0001 1000 0110
a
B 54
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1100.
d. 1111 1100 0110 0000
d
pag. 25
B 55
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 1010 1010 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV=1100
c. 1111 0101 1100 0000
c
B 56
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 4 1

' `
·

.
c. 1111 1010 0101 1011
c
pag. 26
B 57
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 3 2 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = 1000.
c. 1110 1000 1101 1011
c
B 58
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1100 0011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 3 2 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV=1000
a. 1110 0111 0010 0111
a
pag. 27
B 61
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
1 3 4 2

' `
·

.
d. 1101 1010 0111 0101
d
B 62
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
1 3 4 2

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1010.
a. 0001 1000 1111 1010
a
pag. 28
B 63
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
1 3 4 2

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1010.
b. 0010 0000 1101 1010
b
B 64
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 4 2 1

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV = .......
R: 0011 0111 0101 1011
pag. 29
B 65
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1110 1001 0111 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
1 3 4 2

' `
·

.
. Blocul initial este IV=1010.
c. 0010 1101 1100 1111
c
B 69
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 4 2 1

' `
·

.
c. 0011 0111 0101 1011
c
pag. 30
B 75
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1001 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 1 4
. Blocul iniţial este IV=0010
c. 0111 1101 1110 1000
c
B 77
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1001 1100 0100 0001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 1 4 2
şi blocul iniţial IV=0011
b. 0011 0000 0001 0010
b
pag. 31
B 78
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 1 2 3
şi blocul iniţial: IV=1101
d. 1111 0111 0110 1000
d
B 81
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=0001 1000 0110 10011, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1
şi blocul iniţial IV=0110
R : 1101 1111 1001 1010
pag. 32
B 94
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0000 1001 0100, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 1 4

' `
·

.
. Blocul iniţial este IV=0010
R : 0111 1101 0100 0000
B 97
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4
. Blocul iniţial este IV = 1001.
d. 1000 1000 1010 0110
d
pag. 33
B 104
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia,codificaţi secvenţa de text clar
x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 4 2 1
.
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011 0111 0101 1011
c,
d
B 116
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3
. Blocul iniţial este IV = 1111.
R: 1100 0110 1011 0011
pag. 34
B 135
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1001 1101 1000 1111, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4
d. 0011 1011 0010 1111
d
B 66
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare CBC al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3
. Blocul iniţial este IV = 1111.
a. 1100 0110 1011 0011
a
pag. 35
B 73
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de
utilizare OFB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x=1001 1100 0100 0001, folosind cheia de criptare

' `
·

.
1 2 3 4
3 1 4 2
şi blocul iniţial IV=0011
b. 0011 0000 0001 0010
b
E 1
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q două numere prime impare. Pentru p=3, q=5 şi e=7, să se deter-
mine d (exponentul de decriptare).
R: d = 7
E 2
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q două numere prime impare. Pentru p=7, q=5 şi d=11, să se deter-
mine e (exponentul de criptare).
R: e = 11
pag. 36
B 112
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q doua numere prime impare. Pentru p=5, q=11 şi e=3 , să se
determine d (exponentul de decriptare).
R: d=13
B 113
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q doua numere prime impare. Pentru p=5, q=7 şi e=5 , să se
determine d (exponentul de decriptare).
R: d=5
D 37
Considerăm e exponentul de criptare, p şi q două numere prime im-
pare şi n=pq. (n,e) = (15, 4) -> cheie publică. Fiind dat n=15, e=4 şi
textul clar m=11, determinaţi textul codificat c .
R: c = 1
pag. 37
A 9
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
' `
·

.
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
A 11
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
1110 1100 1101 0001
?
pag. 38
A 8
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia
1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
A 10
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică
permutări biţilor unui vector de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar
x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
RSA 12C
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime
p=3; q=5. Dacă exponentul de criptare este e=4 şi se doreşte codifi-
carea textului clar m =11, determinaţi textul criptat c.
R: c = 1
1
pag. 39
B 9
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
5 3 mod26
k
e x x , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului VULPE. Aceasta este:
d. EZGAX
d
B 80
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
5 7 mod26
k
e x x , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K , iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului INGER. Aceasta este:
c. VULBO
c
pag. 40
B 88
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 3 5 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului GRUPA. Aceasta este:
c. XENYF
c
B 91
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 3 1 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul LRKNIBAN.
a. MODELARE
a
pag. 41
B 92
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 3 3 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul FTSIRDCP.
b. SOFTWARE
b
B 95
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 3 5 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul FMXVEDKP.
c. ALGORITM
c
pag. 42
B 98
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 3 7 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Decriptaţi textul ZTJMFPUT.
d. GESTIUNE
d
B 99
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
| ) | ) 7 3 mod26
k
e x x · + , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului AMURG. Aceasta este:
a. DJNST
a
pag. 43
B 107
Considerăm un schimb de mesaje în care se foloseşte sistemul de
criptare AFIN a cărei funcţie de criptare este definită prin
3 7 mod26
k
e x x , unde k K reprezintă o cheie din
mulţimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezintă codificarea
textului în clar. Pentru schimbul de mesaje se doreşte criptarea cu-
vântului PAINE. Aceasta este:
a. AHFUT
a
A 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare HILL cu
matricea
3 2
3 5
(Ex: Text clar: CURS)
R: OABU
B 67
Dacă criptanalistul dispune de un text criptat y, el poate căuta un text
clar a.i. e k(x)=y. Ce modalităţi de apărare pot fi:
R : corect gradul de complexitate al sistemului
pag. 44
B 16
Dacă d este exponentul de decriptare al unui cifru RSA construit cu
numerele prime p=5 şi q=17 şi având exponentul de criptare e=3,
atunci
c. d = 43
c
B 108
Dacă N este numărul tuturor cheilor cifrului DES, atunci:
b. ·
56
2 N
b
B 114
Dacă r este numărul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci
a. r = 13
b. r = 18
c. r = 5
d. r = 16
d?
B 117
Decodificaţi textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare
VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este.......
a. CABINA
a
pag. 45
B 119
Decodificaţi textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare
VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este.......
d. CANINA
d
B 122
Decodificaţi textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare
VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este.......
c. TABELA
c
B 126
Decodificaţi textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare
VIGENERE, cu cheie secretă CUI. Solutia este.......
b. TABLOU
b
A 1
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
R:
15 20
17 9
' `

.
pag. 46
B 127
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
5 2
2 3
' `

.
R:
5 14
14 17
' `

.
B 93
Din alfabet se scoate o literă mai putin folosită, şi anume litera Q.
Folosind POLYBIOS, decodificaţi textul criptat
DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul în clar?
c. STIRPIRE
c
B 43
El-Gamal
a=3, b=4, m=11 -> (2, 4)
R:
?
pag. 47
B 96
El-Gamal
p = 23
q = 7
a = 6
b = 3
B->A
(B,C)=(21,11)
R: m = 7
7
B 129
El-Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
R: Am calculat cheia publică a = 7 şi era un singur răspuns cu
această valoare cred că e corect
?
pag. 48
B 130
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=1 şi rădăcinii
primitive modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=4 şi a lui
Bob b=7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7). Decodificând
se obţine mesajul clar :
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
ELG 12B
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo7, g=5. Cheia secretă a lui Alice este a=4, iar cea a lui Bob
este b=7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl deco-
difică şi găseşte mesajul clar ………....
R: x = m(textul clar) = 10
pag. 49
B 83
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=4 şi a lui Bob b=7.
Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7). Decodificând se obţine
mesajul clar:
b. 10
b
B 124
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=11 şi rădăcinii primiti-
ve modulo11 g=2. Cheia secretă a lui Alice este a=3, iar cea a lui
Bob b=4. Dacă Bob criptează mesajul în clar m=9 pentru a fi trans-
mis lui Alice obţine (B,C). Avem:
A. (B,C) = (7,2)
B. (B,C) = (5,3)
C. (B,C) = (9,6)
a. nici un raspuns corect
a
B 2
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=23 şi rădăcinii primiti-
ve modulo23, g=7. Cheia secretă a lui Alice este a=6, iar cea a lui
Bob b=3. Bob cripteaza textul clar m=7 şi obţine (B,C). Avem:
c. (B, C)=(21, 11)
c
pag. 50
ELG 12A
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p=7 şi rădăcinii primiti-
ve, modulo7, g=5. Cheia secretă a lui Alice este a=3, iar cea a lui
Bob este b=4. Dacă Bob codifică textul clar x=11 şi îl transmite lui
Alice, atunci aceasta primeşte codificarea …………....
R: c = (c1,c2) = (2,4)
?
B 123
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q şi fie n = pq. Dacă e
este exponentul de criptare, atunci:
a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
a
B 118
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p,q şi fie n = pq. Dacă
n=pq, e este exponentul de criptare şi d este exponentul de decripta-
re, iar , 0 m m n = s <  , atunci:
c. mod
p q
m n m
+
·
c
RSA 12B
Fie d =11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA con-
struit cu numerele prime p=7; q=11. Determinaţi exponentul de crip-
tare e.
R: E=11
pag. 51
B 60
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele
prime p = 3 şi q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, atunci
b. d = 7
b
B 101
Fie e=4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu nume-
rele prime p=3 şi q=5. Determinaţi codificarea c a textului clar m=11.
d. c = 1
d
B 29
Fie f transformarea afină | ) | )
7,12
7 12 mod26 f x · + . Atunci
1
f a y b
-
· + ´ ´ . Să se afle a´ şi b´ .
R : a’=15, b’=3
B 35
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140, a aparţine a N, 0<=a<140 a.i. a mod4 = 3,
a mod9 = 5 şi a mod7 =3
Avem:
b. a = 59
b
pag. 52
B 100
Fie m = 4 x 9 x 5 = 180, a aparţine a N, 0<=a<180 a.i. a mod4 = 2,
a mod9 = 3, a mod5 = 1
Avem:
c. a = 66
c
B 89
Fie p = 17 şi g = 3 o radacină primitivă a modulo17.
Dacă
3
log 14 a d · atunci:
c. a = 5
c
B 68
Fie p >2 un număr prim, g o radacină primitivă modulo p şi
¦ ]
, 1, 2,..., 1 A B p = - avem:
a. (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
b. | ) | ) | ) | ) dloggA+dloggB mod p-1 = dlogg( AB mod p-1
c. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d. (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))
?
pag. 53
B 84
Fie S={0,1,2,…,25} şi n numărul functiilor de criptare afină fa,b:S-
S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,b apartin S şi gcd(a, 26) = 1. Avem:
a. n=312
b. n=676
c. n=100
d. n=250
?
B 87
Fie sistemul de criptare bloc DES, modul ECB. Să se afle codarea
secvenţei în clar: 1001 1101 1000 1111, în baza cheii
1 2 3 4
2 3 1 4

' `
·

.
R: 0011 1011 0010 1111
pag. 54
B 103
Fie sistemul de criptare bloc DES, modul ECB. Să se afle codarea
secvenţei în clar: 0001 1000 11101 1011, în baza cheii
1 2 3 4
4 1 2 3

' `
·

.
şi y=1101
R: 1111 0111 0110 1000
B 31
Fie transformarea afină e
k
(x) = (7x+3)(mod 26). Să se codifice cu-
vântul AMURG.
R: c = DJNST
B 3
Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e)=(35,5) şi cheia secretă d=5.
Dacă textul cifrat este c=3, atunci textul în clar m=?
c. m = 33
c
B 133
Folosind criptarea VIGENERE, să se afle care din urmatoarele vari-
ante reprezintă criptarea textului clar INCAS, pe baza cheii GARA.
c. ONTAY
c
pag. 55
B 13
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice şi Bob aleg p=7 şi pe
g=3 ca rădăcina primitivă modulo7. Dacă cheia secretă a lui Alice
este a=4, cheia secretă a lui Bob este b=2, iar k este cheia secretă co-
mună, atunci
b. k = 2
b
B 14
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice şi Bob aleg p=7 şi pe
g=3 ca rădăcina primitivă modulo7. Dacă cheia secretă a lui Alice
este a=7, cheia secretă a lui Bob este b=4, iar k este cheia secretă
comuna, atunci:
R: k=5
B 32
Folosind sistemul ADITIV FLUID BINAR de criptare să se codifice
x=101011, având cheia k=1010
c. 000001
c
B 74
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie k=8, codifi-
carea textului clar CORIDA este..........
b. KYPXAA
b
pag. 56
B 132
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=10,
decodificarea textului criptat BBNHYY este.......
d. RAMURA
a
B 11
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
decodificarea textului criptat RIILTGG este…...
c. GRADINA
c
B 70
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
codificarea textului clar GRADINA este ........
a. RIILTGG
a
B 143
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=11,
decodificarea textului criptat CCHHSW este.......
a. RAFALE
a
pag. 57
B 82
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=7,
codificarea textului clar STRIGAT este…….
a. ZSJRXXQ
a
B 136
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=7,
codificarea textului clar GRADINA este ........
c. NEEHPCC
c
B 137
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=8,
decodificarea textului criptat ZZEEPP este.......
b. RAFALA
b
B 138
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie pentru k=9,
decodificarea textului criptat AAVZMM este.......
a. RAVENA
a
pag. 58
B 90
Folosind sistemul de criptare ASINCRON cu auto-cheie, pentru k=7,
decodificarea textului criptat ZSJRXXQ este:
c. STRIGAT
c
A 6
Folosind un sistemADITIV FLUID BINAR de criptare se cere crip-
tarea secvenţei de text clar
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010
B 139
Folosind un sistemADITIV FLUID BINAR de criptare se cere crip-
tarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând cheia fluidă
z=1101.
d. 011010
d
A 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11,
codificaţi /decodificaţi textul clar SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
B 48
Hellman a=7, b=4, k=5
pag. 59
A 5
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie
GRUPA. Criptăm cu această cheie textul clar CRIPTOGRAFIE şi se
obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
B 23
p = 3
e = 4
q = 5
m = 11
R: C = 1
B 24
p = 3
q = 5
e = 7
R: d = 7
B 20
p = 7
q = 11
d = 11
R: e = 11
pag. 60
B 115
Pentru codificarea unui text clar se foloseşte un sistem de criptare cu
cheie publica. Dacă criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci
acesta poate cauta un text clar x astfel incat e
k
(x) = y. Ce modalitate
de aparare considerati a fi posibila în acest caz?
a. gradul de complexitate al sistemului
a
B 59
RSA
p,q prime n=pq
a. m^e+d mod n = m
b. m^ed mod n=m (am pus b. ,dar nu sunt sigura)
c. m^p+q mod n=m
d. m^pq mod n =m
?
B 121
RSA
Considerăm d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare şi p
şi q doua numere prime impare. Pentru p=3, q=5 şi e=7 , să se
determine d (exponentul de decriptare).
d = 7
pag. 61
B 22
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 4 2 1

' `
·

.
R: 0011 0111 0101 1011
B 21
Consideraţi sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utili-
zare ECB al acestuia, codificaţi secvenţa de text clar
x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 1 4

' `
·

.
R: 1111 0101 1010 0111
pag. 62
D 38
Se consideră p = 11 (p – număr prim), α = 2 (a – rădăcina primitivă).
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
m = 9 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y
1
, y
2
) = (5 ,4)
D 40
Se consideră p = 11 , α = 2.
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
Alice primeşte de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Să se determine textul clar x.
R: X=9
D 41
Se consideră p = 11, α = 2.
4 – Cheia secretă a lui Alice
7 – Cheia secretă a lui Bob
Să se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
pag. 63
D 39
Se consideră p=7 (p – număr prim) α=5 , α є
3 – Cheia secretă a lui Alice
4 – Cheia secretă a lui Bob
m=11 – textul clar de criptat de către Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10
B 18
Se consideră secvenţa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un
sistem aditiv fluid binar de criptare cheia fluidă secretă 1001, se cere
decriptarea secvenţei.
a. 011111
a
B 120
Se dă secvenţa binară de text clar 101011. Codificaţi aceasta secven-
ţa folosind cheia fluidă 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de
criptare.
d. 000001
d
B 71
Se dă secvenţa binară de text clar 110100. Codificaţi aceasta secven-
ţă folosind cheia fluidă 1011, folosind un sistemADITIV FLUID
BINAR de criptare.
b. 011010
b
pag. 64
B 131
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...
c. teoria algebrica a codurilor (decodificarea unui cod linear
este o problema NP-completa)
c
B 134
Sistemul Aditiv Fluid Binar
x = 111001 cheia fluidă
z = 1001
R: 011111
B 1
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe.....
a. dificultatea calculului logaritmului discret
intr-un corp finit
a
B 128
Sistemul de criptare Merkle — Hellman se bazeaza pe........
d. problema{0,1} a rucsacului
d
pag. 65
B 125
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:
b. dificultatea descompunerii în factori primi
a numerelor mari (de sute de cifre)
b
B 140
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) şi ca
cheie secretă d = 5. Dacă primeşte textul cifrat c = 3 atunci textul în
clar m corespunzator este:
c. m=33
c
B 141
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n,e)=(35,5) şi ca
cheie secretă d = 5. Dacă primeşte textul cifrat c = 33 atunci textul în
clar m corespunzator este:
a. m=3
a
B 142
VIGENERE text IMPAR cheie VARF
R: DMGFM
pag. 66
pag. 67
Regulile de criptare
kristyn
G 1
* * A AD DI IT TI IV V F FL LU UI ID D B BI IN NA AR R
Textul clar:
1 2
...
n
x x x x ·
Cheia fluidă:
1 2
...
p
z z z z ·
Textul criptat:
1 2
...
n
y y y y ·
(Dacă z e mai scurt decât x, se repetă până se termină cifrele lui x)
i i i
y x z · O
pag. 68
G 2
* * A AF FI IN N
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25
| ) | )
26
, , , , 26 1 K a b a b Z cmmdc a · = ·
Funcţia de criptare: | ) | ) mod26
k
e x ax b y · + ·
Funcţia de decriptare: | ) | ) | )
1 1
26 mod26
k
d x a y a b
- -
· + -
Textul clar:
1 2
...
n
x x x x ·
Textul criptat:
1 2
...
n
y y y y ·
Se criptează (decriptează) înlocuind pe rând cifrele cuvântului de
criptat (decriptat) în formula corespunzatoare apoi inlocuinde-se
cifrele obţinute cu litere.
pag. 69
G 3
* * A AS SI IN NC CR RO ON N C CU U A AU UT TO O C CH HE EI IE E
Se consideră alfabetul :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25
Textul clar este
1 2
...
n
x x x x ·
Cheia fluidă este
1 1
, , 2
i i
z k z y i
-
· · ±
Textul criptat este
1 2
...
n
y y y y ·
Pentru criptare: | ) | ) mod26
z
e x x z · +
Pentru decriptare: | ) | ) mod26
z
d y y z · -
1 1 1 2 1
, y x z z y · + ·
2 2 2 3 2
, y x z z y · + · (
1
y devine cheie pentru
2
y )
3 3 3 4 3
, y x z z y · + · (
2
y devine cheie pentru
3
y ) ………
pag. 70
G 4 4
* * C CB BC C
Text clar:
1 2
...
n
x    ·
Cheia
1 2 3 4
2 3 4 1
k
e 
' `
· ·

.
Bloc iniţial
0
IV  ·
Se împarte textul clar în blocuri de 4 (rangul permutării)
Şi se aplică formula :
| )
1
, 1
i k i i
e i   
-
· O ±
Deci:
| )
1 0 1 k
e    · O (
1
 devine apoi cheie pt. aflarea
2
 )
| )
2 1 2 k
e    · O
Funcţia
k
e este permutarea, se face adunarea intre  şi  apoi re-
zultatul se permută.
pag. 71
G 5 5
* * C CF FB B
Text clar:
1 2
...
n
    ·
Cheia:
1 2 3 4
2 3 4 1
k
e 
' `
· ·

.
Bloc iniţial:
0
IV  ·
Text criptat:
1 2
...
n
y    ·
| )
1 i k i
e  
-
·
| )
, 1
i i i
i    · O ±
Deci:
1 0
  · permutat (
1
 este blocul iniţial permutat, apoi per-
mutăm
1
 care devine
2
 )
| )
1 1 1
   · O
2 1
  · permutat | )
2 2 2
   · O
…………….
pag. 72
G 6 6
* * E EC CB B
Textul clar:
1 2
...
n
x    ·
Cheia:
1 2 3 4
2 3 4 1
k
e 
' `
· ·

.
(sau alta permutare)
Textul criptat:
1 2
...
n
y    ·
Criptarea: | )
, 1
i k i
e i   · ±
Se împarte textul clar în grupe de câte 4 (4 este rangul permutării)
Şi se aplică permutarea pe fiecare grup separat.
pag. 73
G 7 7
* * E EL L G GA AM MA AL L
Avem un număr prim, p şi o rădăcină primitivă g.
Alice alege o cheie privată "a" din intervalul {1, 2, 3, ..., p-2}.
Si Bob alege o cheie secretă "b" din acelasi interval.
Fiecare îşi calculează cheia publică, pe care o transmit unul altuia
împreună cu mesajul criptat.
Cheia publică a lui Alice, A, este:
| ) mod
a
A g p ·
Cheia publică a lui Bob, B, este:
| ) mod
b
B g p ·
Când fiecare dintre ei primeşte cheia publică a celuilalt, îşi
calculează amâdoi cheia comună.
Alice o calculează astfel:
| ) mod
a
K B p ·
Bob o calculează astfel:
| ) mod
b
K A p ·
pag. 74
Evident, cele două chei sunt identice.
Având cheia comună, fiecare poate encripta şi trimite mesaje.
Mesajul "m" se encriptează de Alice sau Bob sub forma:
| ) mod c K m p · 
Decriptarea se face astfel:
- Bob îl decriptează cu formula: | ) | )
1
mod
p b
m c A p
- -
· 
- Alice îl decriptează cu formula: | ) | )
1
mod
p a
m c B p
- -
· 
pag. 75
G 8
* * H HI IL LL L
Cuvântul de criptat (notat cu w) se imparte în blocuri de lungime d
(rangul matricei), ultimul bloc se complecteaza eventual pana ajunge
la dimensiunea d
1 2
: ..... ,
n i
d w d     · ·
Textul criptat va fi
| ) | ) | )
1 2
... , mod26 , 1
n i M i i
x e M i n       · · · × s s
Pentru decriptare se inmulteste cu inversa (
1
M
-
):
pag. 76
G 9 9
* * O OF FB B
Text clar:
1 2
...
n
x    ·
Bloc iniţial:
0
IV  ·
Cheia:
1 2 3 4
2 3 4 1
k
e 
' `
· ·

.
Text criptat:
i i i
   · O
| )
1 i k i
e  
-
·
1
 se afla prin permutarea lui
0
 ;
2
 prin permutarea lui
1
 …….
Textul criptat (  ) se afla prin adunarea   O corespunzatoare.
pag. 77
G 10
* * P PO OL LY YB BI IO OS S
Considerăm alfabetul latin, din care eliminăm o literă de frecventă
cât mai redusă; fie aceasta W. Cele 25 litere ramase le aşezăm într-un
pătrat 5X5 (numit careu Polybios) ca mai jos. În operaţia de criptare
fiecare character va fi reprezentat printr-o pereche
| ) ¦ ] | )
, , , , , , x y x y A B C D E =
care dau linia, respectiv coloana pe care se afla.
| A B C D E
_________________
A| A B C D E
B| F G H I J
C| K L M N O
D| P Q R S T
E| U V X Y Z
pag. 78
G 11
* * R RS SA A
RSA este un algoritm de criptare pe blocuri. Aceasta înseamnă că
atât textul clar cât şi cel cifrat sunt numere între 0 şi n-1, cu un n ales.
Un mesaj de dimensiune mai mare decât logn este împărţit în
segmente de lungime corespunzătoare, numite blocuri, care sunt
cifrate rând pe rând. De asemenea, ca algoritm criptografic cu chei
publice, funcţionează pe baza unei perechi de chei legate matematic
între ele: o cheie publică, cunoscută de toată lumea, şi una secretă,
necunoscută decât de deţinătorul acesteia.
Generarea cheilor:
Perechea de chei se generează după următorii paşi:
1. Se generează două numere prime, de preferat mari, p şi q;
2. Se calculează n pq · şi | ) | ) 1 1 p q  · - -
3. Se alege un întreg aleator e, 1 e  < < astfel încât cmmdc
pag. 79
| ) e, 1  · . Perechea (n, e) este cheia publică.
4. Folosind algoritmul lui Euclid extins, se calculează întregul d,
unicul cu proprietatea că: 1 de mod = (n, d) constituie cheia se-
cretă.
Decizia cu privire la care dintre e şi d este cheia publică şi care este
cea secretă este, din punct de vedere matematic, arbitrară, oricare
dintre cele două numere poate juca oricare dintre roluri. În practică
însă, pentru a mări viteza de criptare, şi întrucât dintre cele două
numere e este cel ales arbitrar, e este cheia publică iar valoarea sa
este aleasă un număr mic, de regulă 3, 17 sau 65537 (2
16
+1). Aceasta
conduce la un număr minim de înmulţiri, deci la o performanţă
sporită, deoarece toate aceste numere au doar două cifre 1 în
reprezentarea lor binară.
Criptarea şi decriptarea:
Presupunând că mesajul clar este sub forma unui număr m, mai mic
decât n, atunci mesajul cifrat, notat cu c este:
pag. 80
| ) mod
e
c m n ·
unde e este cheia publică a destinatarului mesajului. Pentru a decripta
mesajul, destinatarul îşi foloseşte cheia să secretă d, care are proprie-
tatea foarte importantă că:
1mod de  =
Astfel, mesajul clar este recuperat calculând: | ) mod
d
m c n ·
pag. 81
G 12
* * V VI IG GE EN NE ER RE E
Se consideră cele 26 de litere ale alfabetului :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z W
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
Fie
0 1 2
...
n
a a a a a · codificarea textului clar care trebuie transmis şi
cheia de codificare este un cuvânt K având codificarea
0 1 2 1
...
p
k k k k
-
Textul criptat va fi
| )
0 1 2
...
k n
e a x x x x x · ·
Unde: | ) mod26
i i i
x a k · +
(se face transcrierea numerică a textului clar, sub ea se aşează trans-
crierea numerică a cheii care se repetă de câte ori este nevoie ca sa
fie cât textul clar, şi se adună în (mod26)).
1). Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care
proceseaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete
este k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)
2). Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune
variabila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
software.
R: RC5
3). Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari
identice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica
(64 biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)
4). Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de
cifrurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)
5). Concepte de baza ce apar in criptografie :
A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
6). Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate
7). Concepte de baza ce apar in criptografie :
K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
. Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
9). Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare d D d K a functiilor de
decriptare, cu proprietatea ca pentruin  fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 d e D E , formeaza :
R: scheme de cripate
10). Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia: (pi)
π=1 2 3 4 2 3 4 1 şi blocul iniţial IV = 1010 R: 0010 0110 0100 1101
11). Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:
π=1 2 3 4
2 3 4 1
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
12). Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:
π=1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
13). Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de
biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:
π=1 2 3 4
2 3 4 1
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
14). Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de
criptare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: C=1
15). Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si
cifrurile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
R: multipla
16). Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
3 2
3 5 “CURS”
R: OABU
17). Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
R: [15 20;17 9]
18). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a
lui Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică
şi găseşte mesajul clar ………....
R: X=m(textul clar)=2
19). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a
lui Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice,
atunci aceasta primeşte codificarea …………....
R: C=(c1,c2)=(2,4)
20). Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
21). Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3;
q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
22). Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
23). Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar x
= 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
24). Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
25). În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie
textul clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
26). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate
27). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate
28). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui
mesaj este:
R: autentificare
29). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul
cifrat, dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis
30). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis
31). Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare
afin:
53x x 3,5e
d(3,5) (y) = 9y+9(26-5)(mod 26) = 9y+7
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF
32). Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a
selecta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi
prezentarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar
cheia publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece
33). Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista
cunoscuta. Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si
este semantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi
calculata
in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser
34). Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc:
R: iterat
35). Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata
caracterelor
individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este refolosita),
se numeste cifru:
R: vigenere simplu
36). Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă
d = 5. Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: M=33
37). Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica. Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
R:C=1
38). Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: (y1 , y2)=(5,4)
39). Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: M=10
40). Se considera p=11 , α=2.
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x. R: X=9
41). Se considera p=11 , α=2.
4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) . R: X=10
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Owner/Desktop/RESTANTE/An%203%20Sem%201/Criptografie%20si%20securitate/ADAUGA.txt[6/1/2010 5:24:09 PM]
72 Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criptare e=27. Semnatura RSA pentru documentul m=15
emis de Alice este s=m la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:
a. s= 20 CORECT
b. s= 13
c. s= 41
d. s= 31
73 Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criprare e=27. Semnatura RSA pentru documentul m=24
emis de Alice este s=24 la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:
a. s= 13
b. s= 19 CORECT
c. s= 43
d. s= 31
1 Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...
FSDIF
ESDIF
FSDIE
ESDIE

3 Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c = 3
c = 5
c = 15
c = 1

4 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110110001111,
folosind cheia de criptare . "
mc032-1.jpg

1001110110001111
0011011110001111
1100111010001111
0011101100101111

5 Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci
r = 13
r = 18
r = 5
r = 16

6 Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta
poate cauta un text clar x astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
gradul de complexitate al sistemului
gradul de complexitate al textului criptat y
gradul de complexitate al textului clar x
asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

7 Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
010001
000010
001000
000001
chmro
8 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 1111.

1100011010110011
0101100111101010
0011100111101100
0011010111101100

9 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 1001.

0010010001101100
1000001001101101
0010001001101101
1000100010100110


10 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110001000001,
folosind cheia de criptare. Blocul initial este IV = 0011.

1010111100101000
0011000000010010
1010000000011000
0011000000100001

11 Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m
corespunzator este:
M=3
M=15
M=13
M=11


12 Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si asfel incat
a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3.
Avem:

A=113
A=59 chmro
A=73
A=77


14 Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci

D=5
D=7
D=11
D=3

15 Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci:

gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))

16 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat
AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

EXCLUDERE
EXCLAMARE chmro
EXCHANGE
INCLUDERE

17 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar
EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
AEECACCBAACCAADCAE chmro
AEECACCAAACCAADCAD
AEECABCBABCCAADCAE
AEECABCBAACCAADCAE

18 Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin ,
unde reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste
criptarea cuvntului PAINE. Aceasta este:

AHFUT
BNFZT
BNFUT
ANFVT

19 Alice alege numerul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a
semna documentul

pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde

, iar

este inversul lui 5 modulo 12. Avem

(r, s) = (6, 10)
(r, s) = (9, 7)
(r, s) = (11, 4)
(r, s) = (5, 11)

21 Considerati sistemul de criptare bloc DES.Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,codificati secventa de text clar x=
1100110110011110,folosind cheia de criptare
∏= 1 2 3 4;
3 4 2 1
a) 0101110111000111
b) 0111110110011110
c) 0011011101011011
d) 0011011101011011

22 Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....
a) RIILTGG
b) RIJLTGG
c) RIILSHH
d) RIILSHI

23 Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida 1011,folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a) 001010
b) 011010
c) 010010
d) 010110

24 Fir cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=23 si radacinii primitive modulo23 g=7.Cheia secreta a lui Alice a=6,iar cea a lui Bob b=3.Bob
cripteaza textul clar m=7 si obtine (B,C),avem
a) (B,C)=(13,5)
b) (B,C)= (15,12)
c) (B,C) = (21,11)
d) (B,C) = (3,5)

25 Alice alege nr prime p=5,q=11 si exponentul de criptare e=27.Semnatura RSA pt documentul m=15 emis de alice este s=m la d mod55,unde d este
exponentul de decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=20
b) s= 13
c) s= 41 eu am pus c) s=41
d) s= 31

2.Codificati textul clar INCAS folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie GARA.
a. UNTAY
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ

5. Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie BILA.
a. ARYBSC
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC

6.Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functii de criptare este definite ex(x)=5x+7(mod 26)unde
kapartineK reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se
doreste criptarea cuvantului INGER.Acdesta este :
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO

7. . Considerati sistemul de criptare DES.Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar x=00011000011010011 folosind cheia de si
blocul initial IV=0110. )1 criptare (1 2 3 4 ;3 2 4 1)

8.Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textu STRIGAT.

9.Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p=1 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2.Cheia secreta a luii Alice este a=4 si a lui Bob b=7.Alice
primeste de la Bob textul criptat (3,7). Decodificand se obtine mesajul clar :
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6

10. Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,bapartin S si gcd(a,26)=1.Avem:
a. n=312
b. n=676
c. n=100
d. n=250

chmrom
1 Cifrul Vigenere:
K= CARD, cuvant = UMBRA criptare= WMSUC
2, Cifru asincron cu autocheie:
K=7, x=STRIGAT c=ZSJRXXQ
3. Cifru asincron cu autocheie
K=8, x=CORIDA, c=KYPXAA
4. Fie f transformarea afina f
7,12
=(7x +12)(mod 26). Atunci f
-1
=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
a’=15, b’=3
5.Se considera cifrul Hill cu d=2, M=(3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
C=NHZH
6. Fie transformarea afina e
k
(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
C=DJNST
7. Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
C=000001
8. Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si e
k
exponentul de criptare. Atunci:
a. Gcd(e, (p-1)(q-1))=1
b. Gcd(e, n)=1
c. Gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1
Criptografie si securitate
Number: 000-000
Passing Score: 500
Time Limit: 45 min
File Version: 1.0
Exam A
QUESTION 1
A.
B.
C.
D.
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 2
A. MAZI
B. MAXI
C. LAZH
D. LAZI
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 3
A. CASA
B. CASE
C. SACA
D. CASE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 4
A. VXBQ
B. WXBQ
C. VXCR
D. VXBP
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 5
A. ZARE
B. AZUR
C. ZARI
D. RAZA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 6
A.
B.
C.
D.
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 7
A. EYUG
B. EEUY
C. YUGE
D. UEYG
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 8
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare
Polybios, codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. DDDEBDDBDABDDBAE
B. DCDDBDDBDABDDBAE
C. DCDEBDDBDABDDBAE
D. DCDDBDDBDABDDDAE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 9
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. EXCHANGE
D. INCLUDERE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 10
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. INCLUDERE
D. EXCLAMASE
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 11
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, codificati textul clar UNIVERSITATE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
B. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
C. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
D. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 12
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare
Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLAMARE
B. EXCLAMATE
C. EXCLAMARI
D. EXCLUDERE
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 13
A. AHFUT
B. BNFZT
C. BNFUT
D. ANFVT
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 14
A. YFOZG
B. WDMXE
C. XENYF
D. VCLWD
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 15
A. DJNST
B. BHLQR
C. CIMRS
D. EKOTU
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 16
A. EZGAW
B. ZEGXW
C. ZEGWX
D. EZGAX
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 17
A. UVLBO
B. UVLBR
C. VULBO
D. VULCO
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 18
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...
A. FSDIF
B. ESDIF
C. FSDIE
D. ESDIE
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 19
Codificati textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GRUPA. Solutia
este...
A. IIIHTUXRSFOV
B. IICETUXIPFOV
C. IICETUXLPFOV
D. IICHTUXLSFOV
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 20
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia este...
A. UNTAY
B. NMTAY
C. ONTAY
D. ONTAZ
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 21
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia este...
A. ARYBSC
B. AQXCSB
C. AQXBSC
D. AQYBSC
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 22
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia este...
A. WMSUG
B. WMSUC
C. KMSUC
D. WMSUQ
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 23
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia este...
A. DMGFM
B. DUGFM
C. DMIAM
D. DMGZM
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 24
Decodificati textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...
A. CABINA
B. TABLOU
C. CANINA
D. TABELA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 25
Decodificati textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...
A. TABLOU
B. CANINA
C. TABELA
D. CABINA
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 26
Decodificati textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...
A. CABINA
B. CANINA
C. TABELA
D. TABLOU
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 27
Decodificati textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia
este...
A. TABELA
B. TABLOU
C. CABINA
D. CANINA
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 28
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar STRIGAT este ....
A. ZSJRXXQ
B. SSJRXQQ
C. SZRJQXQ
D. ZZRJXXQ
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 29
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....
A. RIILTGG
B. RIJLTGG
C. RIILSHH
D. RIILSHI
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 30
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar GRADINA este ....
A. LEHHPCD
B. MEHHPCD
C. NEEHPCC
D. OEEHPCC
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 31
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=8,codificarea textului clar CORIDA este ....
A. LXRQAA
B. KYPXAA
C. LYRXAA
D. KYPQAA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 32
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat RIILTGG
este ...
A. GRADINI
B. GRANINI
C. GRADINA
D. GRINDINA
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 33
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodificarea textului criptat ZZEEPP este ...
A. RAVENA
B. RAFALA
C. RAFALE
D. RAMURA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 34
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 9, decodificarea textului criptat AAVZMM este ...
A. RAVENA
B. RAMURA
C. RAFALE
D. RAFALA
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 35
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 10, decodificarea textului criptat BBNHYY
este ...
A. RAFALA
B. RAVENA
C. RAFALE
D. RAMURA
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 36
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat CCHHSW
este ...
A. RAFALE
B. RAMURA
C. RAVENA
D. RAFALA
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 37
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
A. 101010
B. 101011
C. 000001
D. 100000
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 38
Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un
sistem aditiv fluid binar de criptare.
A. 001010
B. 011010
C. 010010
D. 010110
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 39
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând
cheia fluidă z = 1101.
A. 101101
B. 101010
C. 010010
D. 011010
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 40
A. 1001110110001111
B. 0011011110001111
C. 1100111010001111
D. 0011101100101111
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 41
A. 1011100001000110
B. 1011010001001010
C. 0111001010000101
D. 0110100110001010
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 42
A. 0111000110000110
B. 0110101010000110
C. 1011000110001001
D. 0111000010000110
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 43
A. 1100011010000010
B. 1100011010000011
C. 1010011001000011
D. 1100101010000011
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 44
A. 1111010110100111
B. 1111010111000111
C. 1111101001011011
D. 1111011010010111
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 45
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 46
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 47
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 48
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 49
A. 0010011001001101
B. 1110101100010000
C. 1110110011010001
D. 0010010001101100
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 50
A. 0010010001101100
B. 1110110011010001
C. 0010011001001101
D. 1110101100010000
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 51
A. 0010011001001101
B. 1110110011010001
C. 1110101100010000
D. 0010010001101100
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 52
A. 1101000110010011
B. 1000111111001111
C. 0100001100001001
D. 1000100010100110
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 53
A. 0100001100001001
B. 1000111111001111
C. 1000100010100110
D. 1101000110010011
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 54
A. 1101000110010011
B. 1000100010100110
C. 1000111111001111
D. 0100001100001001
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 55
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 56
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 57
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 58
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 59
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 60
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 61
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 62
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 63
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 64
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 65
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 66
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 67
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 68
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 69
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 70
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 71
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 72
Sistemul de criptare Merkle-Hellman se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 73
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 74
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 75
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat
Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz ?
A. gradul de complexitate al sistemului
B. gradul de complexitate al textului criptat y
C. gradul de complexitate al textului clar x
D. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 76
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este
exponentul de decriptare, iar m € N, 0 ≤ m ≤ n, atunci
A.
B.
C.
D.
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 77
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numere prime p = 3, q = 5. Daca
exponentul de criptare este e = 7, determinati d.
A. 3
B. 7
C. 5
D. 13
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 78
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 7, q = 11.
Determinati exponentul de criptare e.
A. 7
B. 3
C. 11
D. 13
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 79
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3, q = 5.
Daca exponentul de criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c.
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 80
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5. Daca
primeste textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este...
A. 20
B. 7
C. 19
D. 33
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 81
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul
cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este :
A. m = 3
B. m = 15
C. m = 13
D. m = 11
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 82
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 7, atunci
A. d = 5
B. d = 7
C. d = 11
D. d = 3
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
1 Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia
secreta LABIL. Solutia este...
FSDIF
ESDIF
FSDIE
ESDIE
2 Fie p = 17 si fie g = 3 o radacina primitiva modulo 17. Daca
mc059-1.jpg
atunci
a = 9
a = 13
a = 5
a = 7

3 Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p =
3 si q = 5. Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c = 3
c = 5
c = 15
c = 1

4 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110110001111, folosind cheia de
criptare
mc032-1.jpg
. "

1001110110001111
0011011110001111
1100111010001111
0011101100101111

5 Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci
r = 13
r = 18
r = 5
r = 16

6 Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x
astfel incat . Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
gradul de complexitate al sistemului
gradul de complexitate al textului criptat y
gradul de complexitate al textului clar x
asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate

7 Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind
cheia fluida 1010, folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
010001
000010
001000
000001

8 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1111.

1100011010110011
0101100111101010
0011100111101100
0011010111101100

9 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1011110100110101, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 1001.

0010010001101100
1000001001101101
0010001001101101
1000100010100110


10 Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al
acestuia, codificati secventa de text clar x = 1001110001000001, folosind cheia de
criptare. Blocul initial este IV = 0011.

1010111100101000
0011000000010010
1010000000011000
0011000000100001

11 Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta
d = 5. Daca primeste textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:
M=3
M=15
M=13
M=11


12 Fie m = 4 x 5 x 7 = 140 si

asfel incat
a mod 4 = 3, a mod 9 = 5, a mod 7 = 3.
Avem:

A=113
A=59
A=73
A=77

13 Alice alege nr prime p= 5,q=11 si exponentul de criprare e=27.Semnatura RSA pt
documentul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=13
b) s=19 CORECT
c) s= 43
d) s= 31

14 Fie d exponentul de deciptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si
q = 5. Daca exponentul de criptare este e = 7, atunci

D=5
D=7
D=11
D=3

15 Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este
exponentul de criptare, atunci:

gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
gcd(e, n) = 1
gcd(e, n + 1) = 1
gcd(e, (p - 1)(q - 1))

16 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE.
Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.

EXCLUDERE
EXCLAMARE
EXCHANGE
INCLUDERE

17 Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind
sistemul de codificare Polybios, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta
corecta din cele de mai jos.
AEECACCBAACCAADCAE
AEECACCAAACCAADCAD
AEECABCBABCCAADCAE
AEECABCBAACCAADCAE

18 Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a
carei functie de criptare este definita prin

, unde reprezinta o
cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in
clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvntului PAINE. Aceasta este:
AHFUT
BNFZT
BNFUT
ANFVT

19 Alice alege numerul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13 g = 2 si cheia
secreta a = 7. Alice foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul

pentru care h(x) = 8, unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si
obtine semnatura (r, s), unde

, iar

este inversul lui
5 modulo 12. Avem

(r, s) = (6, 10)
(r, s) = (9, 7)
(r, s) = (11, 4)
(r, s) = (5, 11)

20 Fie p>2 un nr prim,g o radacina primitiva modulo p si A,B∈{1,2,...,p-1} avem:
a) (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
b) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1)
c) (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d) (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))

21 Considerati sistemul de criptare bloc DES.Folosind modul de utilizare ECB al
acestuia,codificati secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare
∏= 1 2 3 4;
3 4 2 1
a) 0101110111000111
b) 0111110110011110
c) 0011011101011011
d) 0011011101011011

22 Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar
GRADINA este ....
a) RIILTGG
b) RIJLTGG
c) RIILSHH
d) RIILSHI

23 Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosin cheia
fluida 1011,folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a) 001010
b) 011010
c) 010010
d) 010110

24 Fir cifrul El-Gamal asociat numarului prim p=23 si radacinii primitive modulo23
g=7.Cheia secreta a lui Alice a=6,iar cea a lui Bob b=3.Bob cripteaza textul clar m=7 si
obtine (B,C),avem
a) (B,C)=(13,5)
b) (B,C)= (15,12)
Uc) (B,C) = (21,11)U CORECT
d) (B,C) = (3,5)

25 Alice alege nr prime p=5,q=11 si exponentul de criptare e=27.Semnatura RSA pt
documentul m=15 emis de alice este s=m la d mod55,unde d este exponentul de
decriptare corespunzator lui e.Avem:
a) s=20 corect
b) s= 13
c) s= 41
d) s= 31
34
26. Fie r=11 modul 15 .Folosind eventual un algoritm de exponentiere 15 avem :
a) r=7
b) r=4
c) r=12
d) r=6

27.Fie N>1, ∑={0,1,2……….N-1} a,3 € ∑ cu g,c,d (a,N)=1 si functia de criptare afina f
a,b ∑ —>∑ f a,b(x) = (aX+b) mod N.Care dintre afirmatiile:
a)Æ x1, x2 € ∑ cu x1≠ x2 si f a,b(x1)= f a,b(x2)
b)Æ y € ∑ astfel incat f a,b(x)≠9, ¥ x € ∑
c) Æ f a,b este permutare a multimi ∑
Care este adevarata ?
a;b;c ; nici una .

7
28.Fie p=13 si g=2 radacina primitiva modulo 13 .Daca a=d log2 ; 5,b=d log 2
,atunci :
a) (a+b) modul 13=d log2(35 mod 13)
b) (a+b) modul 12=d log2(35 mod 12)
c) (a+b) modul 12=d log2(35 mod 13)
d) (a+b) modul 13=d log2(35 mod 12)
29. Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe :
a) dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
b) dificultatea descompuneri in factori primi ai numerelor mari (de sute de cifre).
c) teoría algébrica a codurilor
d) problema {0,1} a rucsacului

30.Considerati cifrul de permutare a lui Hill .Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de
criptare M = 5 3 ,codificarea tactului ZARE este :
5 4
a)VXBQ
b)WXBQ
c)VXCR
d)VXBP

31.Considerati cifrul de permutare a lui Hill .Pentru numarul intreg fixat d=2 si
cheia de criptare M=3 2 codificarea textului clar CLAR este :
3 5
a) NH2H
b) NI2H
c) PIHU
d) HIPU


1. Cifrul Vigenere:
K= CARD, cuvant = UMBRA criptare= WMSUC
2, 3. Cifru asincron cu autocheie:
K=7, x=STRIGAT c=ZSJRXXQ
K=8, x=CORIDA, c=KYPXAA
4. Fie f transformarea afina fR
7,12
R=(7x +12)(mod 26). Atunci fP
-1
P=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
a’=15, b’=3
5.Se considera cifrul Hill cu d=2, M=(3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
C=NHZH
6. Fie transformarea afina eR
k
R(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
C=DJNST
7. Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia
k=1010
C=000001
8. Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si eR
k
R exponentul de criptare. Atunci:
a. Gcd(e, (p-1)(q-1))=1
b. Gcd(e, n)=1
c. Gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1

9. Cifrul Polybios, cuvantul EXCLAMARE.
C=AEECACCBAACCAADCAE
10.Fie m=4*5*7=140. Sa se gaseasca a care satisface: a(mod4)=3, a(mod9)=5,
a(mod7)=3
a=59

grilele ce ni-au cazul;
1. ASINCRON: GRADINA cu cheia 11 Raspuns-RIILTGG
2. RSA: p=5,q=11,e=3 Raspuns-d=13
3. RSA: P=5,q=7 ,e=5 Raspuns-d=5
4. OFB: X=1011 1100 0100 0001
Y=0011 ek=1234 R=0011 0000 0001 0010
3142
5. Polibios: ZIRCONIU cuY exclus R=EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
6. FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
7. ECB: X=0001 1000 1101 1011 R=1111 0111 0110 1000
Y=1101 EK=1234
4123

am avut urmatoarele intrebari:
1. DES CBC
text: 1010 0101 1000 0001, π=(1 2 3 4 ; 2 4 1 3 ) IV=1111
R: 1100 ........... .... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
2. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistrel, atunci:
r=13 sau r=18 sau r=5 sau r=16
R: r=5 (cred ca am gresit)
3. A fost un RSA cu: n,e = (35,5) ,d=5, se primeste textul cifrat c=33
R: text clar=3
4. sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
5. HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
R: EYUG
6. DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011
R: 0011 0000 0001 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele
mele)
7. HILL cu M=(7 2;2 3) text clar LESA
R: HIWK
8. DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
R: 1000 1010 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
9. Vigenere text IMPAR cheie VARF
R: DMGFM
10. El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e
corect
Punctaj 80%, cred ca am gresit la 2, celalalt gresit nu stiu care este

1.Hill d=2 m=[3 2, 3 5] CLAR .............NHZ(nu mai stiu ultima litera n-am calculat)
2. RSA p=5 q=11 e=3........................d=13
3.CFB x= 0001 1000 1101 1011 IV=1101..........1111 0111 0110 1000
4.Vigenere cuvantul cheie CARD.Criptam UMBRA.....WMS....
5.CFB x= 1111 0000 1001 0110...........................0111 1101 1110....
6.RSA p,q prime n=pq a.) m^e+d mod n = m b.) m^ed mod n=m c.) m^p+q mod n=m
c.) m^pq mod n =m eu am pus b.,dar nu sunt sigura
7.Polibios STIRPIRE......DC DD nu am calculat mai departe
8.ek(x) 5x+7 mod 26) INGER....VULBO
9.RSA cheie publica (n,e)=(35,5) cheia secreta d=5, c=3 ...a. m=33,b.m=15, c. m=3, d.
m=1 eu am pus 33, nu sunt sigura
10.Hill M=[3 2, 2 7] LIRA....LAZI
80 din 100

Am reusit 50 de puncte. Iata ce mi-a picat:
Criptare Vigenere cuvantul INCAS cu cheia GARA --ONTAY;
Functia de criptare e(x)=5x+3(mod26) VULPE--EZGAX;
ECB x=1100110110011110 cheia 1 2 3 4/3 4 2 1 -0011011101011011;
x=111001 cheia fluida z=1001 -011111;
Hill matricea 6 7/1 3 tex clar GUMA --EYUG
RSA n,e=(35, 5) d=5 c=33 m=? (l-am gresit)
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal-raspuns corect:pe problema logaritmului discret (l-
am gresit)


Polibios STIRPIRE.cu Q exclus
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal
sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
decriptare KYPXAA
R:CORIDA
DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011 care le-am pus la nimereala
FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
Polibios: ZIRCONIU cuY exclus R=EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
nu le mai stiu pe celelalte. principalul e ca am luat 70%, chiar daca am venit de la id. nu
le-am stiut pe cele de la des cfb si ofb

1. Folosind criptarea Vigenere, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta criptarea
textului clar INCAS, pe baza cheii GARA. (nu am notat toate variantele, aici am rezolvat, am
vazut raspunsul corect si am bifat).
- ONTAS
- ONTAY - raspuns corect
- ONxxx
- ONxxx

2. Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000 1111,
in baza cheii
| 1 2 3 4 |
Π = | |
| 2 3 1 4 |
Au fost 4 variante de rasp cu secvente f asemanatoare, 3 dintre ele incepeau cu 0011 si una cu
1xxx, aceasta din urma iesea repede din calcul dupa efectuarea calculului pt primii 4 biti. Din
lipsa de timp si din cauza ca secventele erau f asemanatoare, nu am notat.
- 0011 1011 0010 1111 - in urma rezolvarii am bifat asta ca varianta corecta

3. Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e)=(35,5) si cheia secreta d=5. Daca textul cifrat este c=3,
atunci textul in clar m=?
m = 3
m = 15
m = 33 (bifat)
m = 1

4. Fie d exponentul de criptare al RSA construit cu nr prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 7, atunci:
d = 5
d = 7
d = 11
d = 3 (bifat)

5. Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log3 14 atunci:
a = 9
a = 13
a = 5 (bifat)
a = 7

6. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea textului criptat
ZSJRXXQ este:
STRICAT
STRESAT
STRIGAT (rasp. corect)
STOCATE

7. Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt
decriptarea m = 15 emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare
corespunzator lui e. Avem:
s = 20 (bifat)
s = 13
s = 41
s = 31

8. Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:
N = 2^32 + 8
N = 2^56 (bifat, rasp corect)
N = 2^32
N = 2^32 + 16

9. Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q. Folosind Polybios,
decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?
STIRBIRE
STIRPARE
STIRPIRE - (bifat)
ESTIMARE

10. Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010 si cu
| 1 2 3 4 |
Π = | |
| 3 2 1 4 |
Care este mesajul criptat?
Au fost 4 variante de raspuns, toate foarte asemanatoare.
Raspunsul obtinut de mine in urma calculului pe hartie, a fost
0111 1101 0100 0000

Test de nota 7
Probleme
Criptografie si securitate
Ion D. Ion, Luciana Morogan
Facultatea de Matematica­Informatica
Universitatea Spiru Haret
Exemple de probleme pentru testare
Exemple de probleme pntru testare
Outline
Probleme
1
Probleme
Exemple de probleme pntru testare
� �
Probleme
Exercitiul 1
Determinati inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
Exemple de probleme pntru testare
15 20
17 9
Rezultat
� �
Probleme
Exercitiul 2
Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill
cu matricea
3 2
3 5
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
CURS --> OABU
Probleme
Exercitiul 3
Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar
UNIVERSITATE.
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
Probleme
Exercitiul 4
Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv
decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e
(3,5)
(x) = 3x +5
d
(3,5)
(y) = 9y +9(26 − 5)(mod 26) = 9y +7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
XENYF
Probleme
Exercitiul 5
In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie
GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat...
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat IICETUXLPFOV
Probleme
Exercitiul 6
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere
criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
011010
Probleme
Exercitiul 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto­cheie, pentru
k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
DSARLSSJNG
� �
Probleme
Exercitiul 8
Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
1 2 3 4
π =
2 3 4 1
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
0111 0010 1000 0101
� �
Probleme
Exercitiul 9
Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
1 2 3 4
π =
2 3 4 1
si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat
0010 0110 0100 1101
� �
Probleme
Exercitiul 10
Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
1 2 3 4
π =
2 3 4 1
si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat 1110 1011 0001 0000
� �
Probleme
Exercitiul 11
Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
1 2 3 4
π =
2 3 4 1
si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
Rezultat 1110 1100 1101 0001
Probleme
Exercitiul 12: Sistemul RSA
Fie d
p = 3, q =
e = 7,
d.
Fie d =
p = 7, q = 11.
e.
p = 3, q =
e =
m = 11,
c.
(n, e 35, 5) d = 5.
c = 3,
Problema A
exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime 5. Daca
exponentul de criptare este
determinati
Problema B
11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime
Determinati exponentul de criptare
Problema C
Consideram sistemul de criptare RSA
construit cu numerele prime
5. Daca exponentul de
criptare este 4 si se doreste
codificarea textului clar
determinati textul criptat
Problema D
Un utilizator al sistemului de criptare
RSA are ca cheie publica
) = ( si cheia secreta
Daca primeste textul criptat
atunci textul clar decodificat de
utilizator este ...
Exemple de probleme pntru testare
D = 7 E = 11
33
Text eronat ...rasp. la noroc :-))
p =
x =
p =
Probleme
Exercitiul 12: Sistemul El­Gamal
Problema A
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
Problema B
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ...
Exemple de probleme pntru testare
2 , 4
10
file:///C|/...20and%20Settings/Owner/Desktop/RESTANTE/An%203%20Sem%201/Criptografie%20si%20securitate/EX%201%20SI%202.txt[6/1/2010 5:24:55 PM]
Ex. 1
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive = 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea a lui
Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il transmite
lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
asa se rezolva: ex 1
avem p=7, &=5, ceie secreta Alice csA=3, csB=4 , m=11 se cere c=?????
c1=&^csB (mod p)=5^4(mod7)=625(mod7)=2
c2=m*&^csB^csA(modp)=11*5^4^3(mod 7)=11*5^12(mod7)=4
c=(c1,c2)=(2,4)
Ex. 2
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive = 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea a lui
Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe care
il decodifica si gaseste mesajul clar ...
la ex.2 aplica formulele:
f=c1^(p-1-csA)modp=3^(11-1-4)mod11=3^6mod11=729mod11=3
m=c2*f(mod p)=7*3mod11=21mod11=10
m=10
1. DES CBC
text: 1010 0101 1000 0001, π=(1 2 3 4 ; 2 4 1 3 ) IV=1111

R: 1100 ........... .... era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
2. Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistrel, atunci:
r=13 sau r=18 sau r=5 sau r=16

R: r=5 (cred ca am gresit)
3. A fost un RSA cu: n,e = (35,5), d=5, se primeste textul cifrat c=33

R: text clar=3
4. sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8

R: KYPXAA
5. HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
R: EYUG
6. DES OFB
text: 1001 1100 0100 ...... π=(1 2 3 4 ;3 1 4 2 ) IV=0011
R: 0011 0000 0001 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
7. HILL cu M=(7 2;2 3) text clar LESA

R: HIWK
8. DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001 π=(1 2 3 4; 4 1 2 3) IV=1100
R: 1000 1010 .......era singurul care incepea cu grupul asta (corect din calculele mele)
9. Vigenere text IMPAR cheie VARF
R: DMGFM
10. El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)

R: Am calculat cheia publica A=7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e corect
Punctaj 80%, cred ca am gresit la 2, celalalt gresit nu stiu care este


1. Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de
criptare este definita prin mc014-1.jpg, unde mc014-2.jpg reprezinta o cheie din multimea tuturor
cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste
criptarea cuvntului VULPE. Aceasta este:

Question 1 answers

EZGAW

ZEGXW

ZEGWX

EZGAX
2. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare mc034-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1111.
Question 2 answers

1100011010110011

0101100111101010

0011100111101100

0011010111101100


3. Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat
RIILTGG este ...
Question 3 answers

GRADINI

GRANINI

GRADINA

GRINDINA


4. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare mc031-1.jpg.
Question 4 answers

1111010110100111

1111010111000111

1111101011000111

1111011010010111

5. Folosind protocolul Diffie - Hellman Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva
modulo 7. Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia
secreta comuna, atunci
Question 5 answers

k = 5

k = 2

k = 6

k = 46.

Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia
secreta a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C).
Avem:
Question 6 answers

(B, C) = (13, 5)

(B, C) = (15, 12)

(B, C) = (21, 11)

(B, C) = (3, 5)

7. Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
mc003-1.jpg, codificarea textului clar LESA este...
Question 7 answers

HIWN

HIWK

NXWK

IHNW


8. Daca d este exponentul de deciptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17
si avand exponentul de criptare este e = 3, atunci
Question 8 answers

d = 13

d = 38

d = 43

d = 23


9. Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 0001100011011011, folosind cheia de criptare mc041-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1101.
Question 9 answers

1111011100001011

1111011101101101

1111011100001110

1111011101101000


10. Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de
criptare cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei.
Question 10 answers

011111

100000

011101

011110

am ales o combinatie de b si c pentru raspunsuri.... ..nu a mers....incercati alta...


pg. 1
Criptografie si securitate – an3 s1
A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte
RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Subiecte de la sesiunea de iarna 2010 – 141 subiecte
D Grila Liviu – Forum Smartgen
E Tema RSA – 4 subiecte
F Tema El-Gamal – 4 subiecte
B 40
1 2 3 4
3 2 1 4
1111 0101 1010 1101
1111 0101 1010 0111
?
B 95
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111
?
B 110
Alice alege numarul prim p = 13 si radacina primitiva modulo 13, g = 2 si cheia secreta a = 7. Alice
foloseste semnatura digitala El-Gamal pentru a semna documentul ……????…. pentru care h(x) = 8,
unde h este o hash-functie cunoscuta public. Alege k = 5 si obtine semnatura (r, s), unde
………????……….., iar este inversul lui 5 modulo 12. Avem
a. (r, s) = (6, 10)
b. (r, s) = (9, 7)
c. (r, s) = (11, 4)
d. (r, s) = (5, 11)
d
B 73
Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criprare e=27. Semnatura RSA pentru documen-
tul m=24 emis de Alice este s=24 la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e.
Avem:
a. s=13
b. s=19
c. s= 43
d. s= 31
c
B 72
Alice alege numerele prime p=5, q=11 si exponentul de criptare e=27. Semnatura RSA pentru documen-
tul m=15 emis de Alice este s=m la d mod55, unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e.
Avem:
a. s=20
b. s= 13
c. s= 41
d. s= 31
c
B 49
ASINCRON:
GRADINA cu cheia 11
R: RIILTGG
B 55
CFB
x = 0001 1000 1101 1011
1 2 3 4
4 1 2 3
k
e
| |
=
|
\ ¹
y = 1101
R: 1111 0111 0110 1000
B 64
CFB
x = 1100 1101 1001 1110 cheia
1 2 3 4
3 4 2 1
| |
|
\ ¹
R: 0011 0111 0101 1011
pg. 2
B 58
CFB:
x = 1111 0000 1001 0110 ........................... 0111 1101 1110 ....
R:
?
B 37
CFB:
1111 0000 1001 0110 keye 0010
1000 1101 0111 1110
0111 1101 1110 1000
R:
?
B 36
CFB:
x = 0001 1000 1101 1011 KEYE 1101
1110 1111 1011 0011
1111 0111 0110 1000
?
B 26
Cifru ASINCRON cu autocheie:
K=8, x=CORIDA,
R: KYPXAA
B 28
Cifru asincron cu autocheie:
K=7, x=STRIGAT
R: ZSJRXXQ
B 34
Cifrul Polybios, cuvantul EXCLAMARE.
R: AEECACCBAACCAADCAE
B 111
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta VARF. Solutia
este...
DMGFM
B 76
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul VIGENERE si avand cuvantul cheie GARA. Solutia
este...
a. UNTAY
b. NMTAY
c. ONSAY
d. ONSAZ
R : ONTAZ
B 27
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta CARD.
Solutia este...
Cifrul VIGENERE:
Key = CARD
cuvant = UMBRA
criptare =
R: XMSUC
B 109
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare VIGENERE cu cheia secreta LABIL. Solutia
este...
a. FSDIF
b. ESDIF
c. FSDIE
d. ESDIE
c
B 79
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul Vingere si avand cuvantul cheie BILA.
a. ARYBSC
b. AQXCSB
c. AQXBSC
d. AQYBSC
R: WQYBSC
d
pg. 3
D 5
Concepte de baza ce apar in criptografie :
A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
Mreprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
D 6
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate
D 7
Concepte de baza ce apar in criptografie :
K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M(spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
D 8
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita:
R: functie (transformare) de decripate
D 9
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare
¦ ¦
d
in D d K a func-
tiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1
=
d e
D E
÷
, formeaza:
R: scheme de cripate
B 122
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
e = 11
E 1
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7, sa se determine d (exponentul de decriptare).
R: d = 7
E 2
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).
R: e = 11
D 37
Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n = pq. (n,e) = (15, 4) -> cheie
publica. Fiind dat n = 15, e = 4 si textul clar m = 11, determinati textul codificat c .
R: c = 1
B 127
Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
si
blocul initial IV = 1010
0010 0110 0100 1101
B 129
Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
si
blocul initial IV = 1010
1110 1100 1101 0001
B 126
Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
E
0111 0010 1000 0101
pg. 4
B 128
Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplica permutari bitilor unui vector de biti
de lungime 4. Criptati textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
si
blocul initial IV = 1010
1110 1011 0001 0000
B 114
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c.
c = 1
1
B 9
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin ex(x)=5x+3(mod 26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea tuturor che-
ilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului VULPE. Aceasta este:
a. EZGAW
b. ZEGXW
c. ZEGWX
d. EZGAX
d
B 80
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de cripta-
re este definita prin ex(x)=5x+7(mod 26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea tuturor che-
ilor de criptare K , iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste crip-
tarea cuvantului INGER. Aceasta este :
a. UVLBO
b. UVLBR
c. VULBO
d. VULCO
c
B 107
Consideram un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare AFIN a carei functie de
criptare este definita prin ex(x)=3x+7(mod26), unde k apartine K reprezinta o cheie din multimea
tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se
doreste criptarea cuvantului PAINE. Aceasta este:
a. AHFUT
b. BNFZT
c. BNFUT
d. ANFVT
a
B 105
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, codificati textul clar EXCLAMARE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
a. AEECACCBAACCAADCAE
b. AEECACCAAACCAADCAD
c. AEECABCBABCCAADCAE
d. AEECABCBAACCAADCAE
a
B 106
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codifica-
re POLYBIOS, decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din ce-
le de mai jos.
a. EXCLUDERE
b. EXCLAMARE
c. EXCHANGE
d. INCLUDERE
b
B 85
Considerati cifrul de permutare a lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 1 si cheia de criptare
3 2
7 7
M
| |
=
|
\ ¹
, codificarea textului clar LIRA este :
a. MAZI
b. MAXI
c. LAZH
d. LAZI
d
pg. 5
B 15
Considerati cifrul de permutare al lui HILL. Pentru numarul intreg fixat d = 2 si cheia de criptare
7 2
2 3
M
| |
=
|
\ ¹
, codificarea textului clar LESA este……...
a. HIWN
b. HIWK
c. NXWK
d. IHNW
b
B 102
Considerati cifrul de permutare HILL. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare
5 3
5 4
M
| |
=
|
\ ¹
codificarea textului clar ZARE este: ?
R : V X B P
B 10
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1010 0101 1000 0001, folosind cheia de criptare mc034-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1111.
a. 1100011010110011
b. 0101100111101010
c. 0011100111101100
d. 0011010111101100
?
B 12
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 1111 0101 1010 1101, folosind cheia de criptare mc031-1.jpg.
a. 1111 0101 1010 0111
b. 1111 0101 1100 0111
c. 1111 1010 1100 0111
d. 1111 0110 1001 0111
?
B 17
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CFB al acestuia, codificati
secventa de text clar x = 0001 1000 1101 1011, folosind cheia de criptare mc041-1.jpg. Blocul initial
este IV = 1101.
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
B 69
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati
secventa de text clar x= 1100 1101 1001 1110, folosind cheia de criptare ∏= 1234; 3421
a. 0101110111000111
b. 0111110110011110
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011011101011011
c
B 97
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare OFB al acestuia, codificati sec-
venta de text clar
x = 1011 1101 0011 0101, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 3 1 4

| |
=
|
\ ¹
.
Blocul initial este IV = 1001.
a. 0010010001101100
b. 1000001001101101
c. 0010001001101101
d. 1000 1000 1010 0110
d
pg. 6
B 104
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia,codificati
secventa de text clar x= 1100110110011110,folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 4 2 1

| |
=
|
\ ¹
.
a. 0101110111000111
b. 0111110110011110
c. 0011 0111 0101 1011
d. 0011 0111 0101 1011
c,
d
B 116
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare CBC al acestuia, codificati sec-
venta de text clar x = 1010010110000001, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
2 4 1 3

| |
=
|
\ ¹
.
Blocul initial este IV = 1111.
R: 1100011010110011
B 75
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
x = 1111 0000 1001 0110, folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 1 4

| |
=
|
\ ¹
si blocul initial IV=0010
a. 1101 1101 1110 1101
b. 0111 1101 0111 0010
c. 0111 1101 1110 1000
d. 0111 1001 1100 0011
c
B 77
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare OFB codificati secventa de text clar
x=1001 1100 0100 0001 folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 1 4 2

| |
=
|
\ ¹
si blocul initial IV=0011
a. 1010 1111 0010 1000
b. 0011 0000 0001 0010
c. 1010 0000 0001 1000
d. 0011 0000 0010 0001
b
B 78
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
x=0001 1000 1101 1011 folosind cheia de criptare
1 2 3 4
4 1 2 3

| |
=
|
\ ¹
si blocul initial IV=1101
a. 1111011100001011
b. 1111011101101101
c. 1111011100001110
d. 1111011101101000
d
B 81
Considerati sistemul de criptare DES. Folosind modul de utilizare CFB codificati secventa de text clar
x=0001 1000 0110 10011 folosind cheia de criptare
1 2 3 4
3 2 4 1

| |
=
|
\ ¹
si blocul initial IV=0110
R : 1101 1111 1001 1010
A 9
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
A 11
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010
pg. 7
A 8
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
A 10
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011 0001 0100 1010 folosind cheia 
| |
=
|
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi
blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
RSA 12C
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: c = 1
1
A 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare HILL cu matricea
3 2
3 5
| |
|
\ ¹
Ex: Text clar: CURS
R: OABU
B 67
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, el poate cauta un text clar a.i. e k(x) =y. Ce modalitati de
aparare pot fi:
R : corect gradul de complexitate al sistemului
B 16
Daca d este exponentul de decriptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 5 si q = 17 si
avand exponentul de criptare e = 3, atunci
a. d = 13
b. d = 38
c. d = 43
d. d = 23
c
B 92
Daca N este nr tuturor cheilor cifrului DES, atunci:
a. N = 2^32 + 8
b. N = 2^56
c. N = 2^32
d. N = 2^32 + 16
b
B 2
Daca r este numarul rundelor cifrului DES ca cifru Feistel, atunci
a. r=13
b. r=18
c. r=5
d. r= 16
d?
B 1
DES CBC
text: 1010 0101 1000 0001,
1 2 3 4
2 4 1 3

| |
=
|
\ ¹
IV=1111
R: 1100 0110 1011 0011
B 6
DES CBC
text: 1101 1101 1010 1001,
1 2 3 4
4 1 2 3

| |
=
|
\ ¹
IV=1100
R: 1000 1010 0000 1100
B 4
DES OFB
text: 1001 1100 0100 ......,
1 2 3 4
3 1 4 2

| |
=
|
\ ¹
IV=0011
R: 0011 0000 0001 .......
pg. 8
A 1
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
| |
|
\ ¹
R: [15 20; 17 9]
B 48 Diffie Hellman a=7 b=4 k=5
B 93
Din alfabet se scoate o litera mai putin folosita, si anume litera Q.
Folosind Polybios, decodificati textul criptat DCDDBDDBDABDDBAE. Care este textul in clar?
a. STIRBIRE
b. STIRPARE
c. STIRPIRE
d. ESTIMARE
c
B 60 ek(x) 5x+7 mod 26) INGER .... VULBO ?
B 43 El gamal A 3 B 4 m 11 -> (2, 4) ?
B 8
El Gamal p=13, a=7, g=2, se cerea codarea unui text (x)
R: Am calculat cheia publica a =7 si era un singur raspuns cu aceasta valoare cred ca e corect
?
B 96
El-Gamal
p=23
q=7
a=6
b=3
B->A
(B,C)=(21,11)
R: m=7
7
B 83
Fie cifrul El Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 egale cu 2. Cheia
secreta a lui Alice este a=4 si a lui Bob b=7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7). Decodificand
se obtine mesajul clar:
a. 9
b. 10
c. 7
d. 6
b
B 124
Fie cifrul el gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii primitive modulo 11 g = 2. Cheia secreta a
lui Alice este a = 3, iar cea a lui Bob b = 4. Daca Bob cripteaza mesajul in clar m = 9 pentru a fi transmis
lui Alice obtine (B,C). Avem:
(A)(B,C) = (7,2)
(B)(B,C) = (5,3)
(C)(B,C) = (9,6)
a. nici un raspuns corect
b. A
c. B
d. C
a
B 14
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 23 si radacinii primitive modulo 23 g = 7. Cheia secreta
a lui Alice este a = 6, iar cea a lui Bob b = 3. Bob cripteaza textul clar m = 7 si obtine (B, C). Avem:
a. (B, C) = (13, 5)
b. (B, C) = (15, 12)
c. (B, C) = (21, 11)
d. (B, C) = (3, 5)
c
ELG 12B
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
găseşte mesajul clar ………....
R: x = m(textul clar) = 10
10
ELG 12A
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c = (c1,c2) = (2,4)
?
pg. 9
B 123
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca e este exponentul de criptare, atunci:
a. gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = 1
b. gcd(e, n) = 1
c. gcd(e, n + 1) = 1
d. gcd(e, (p - 1)(q - 1))
a
B 33
Fie cifrul RSA cu p, q, numere prime, n=pq si e
k
exponentul de criptare. Atunci:
a. gcd(e, (p-1)(q-1))=1
b. gcd(e, n)=1
c. gcd(e, n + 1) = 1
d. gcd(e, (p-1)(q-1)) <>1
a
B 118
Fie cifrul RSA p,q prime p,q si n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este exponentul de
decriptare, iar meN, 0sm<n, atunci
d. m
p+q
mod n = m
RSA 12B
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
RSA 12A
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
B 101
Fie e = 4 exponentul de criptare al unui cifru RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5.
Determinati codificarea c a textului clar m = 11.
c=3
c=5
c=15
c=1
d
B 29
Fie f transformarea afina f
7,12
= (7x +12)(mod 26). Atunci f
-1
=a’y+b’. Sa se afle a’ si b’.
R : a’=15, b’=3
B 35
Fie m = 4 x 5 x 7 = 140, a apartine aeN, 0<=a<140 a.i. a mod 4 = 3, a mod 9 = 5 si a mod 7 =3
Avem:
a. a=113
b. a=59
c. a=73
d. a=77
b
B 100
Fie m=4 x 9 x 5 = 180, a apartine aeN, 0<=a<180 a.i. a mod4=2, a mod9=3, a mod 5=1
Avem:
a. a=132
b. a=31
c. a=66
d. a=77
c
B 89
Fie p = 17 si g = 3 o radacina primitiva a modulo 17. Daca a = d log
3
14 atunci:
a. a = 9
b. a = 13
c. a = 5
d. a = 7
c
B 68
Fie p>2 un numar prim, g o radacina primitiva modulo p si A,Be{1,2,...,p-1} avem:
a. (dloggA+dloggB)modp=dlogg((AB)modp)
b. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)mod(p-1) euam pus b)
c. (dloggA+dloggB)mod(p-1) = dlogg((AB)modp)
d. (dloggA+dloggB)modp= dlogg((AB)mod(p-1))
?
pg. 10
B 84
Fie S={0,1,2,…,25} si n numarul functiilor de criptare afina fa,b:S-S,fa,b(x)(ax+b)mod26 unde a,b
apartin S si gcd(a, 26) = 1. Avem:
a. n=312
b. n=676
c. n=100
d. n=250
?
B 103
Fie sist de cript DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 0001 1000 11101 1011, in baza
cheii
| 1 2 3 4 |
Π = | |
| 4 1 2 3 |
si y=1101
R: 1111 0111 0110 1000
B 87
Fie sistemul de criptare DES, modul ECB. Sa se afle codarea secventei in clar: 1001 1101 1000 1111, in
baza cheii
| 1 2 3 4 |
Π = | |
| 2 3 1 4 |
R: 0011 1011 0010 1111
B 31
Fie transformarea afina e
k
(x) = (7x+3)(mod 26). Sa se codifice cuvantul AMURG.
R: c = DJNST
B 88
Fie un cifru RSA cu cheia publica (n,e) = (35,5) si cheia secreta d = 5. Daca textul cifrat este c = 3,
atunci textul in clar m = ?
a. m = 3
b. m = 15
c. m = 33
d. m = 1
c
B 82
Flosind sistemul de criptare cu auto-cheie pentru k=7 codificati textul STRIGAT.
R : ZSJRXXQ
B 54
FLUIDE: X=110100 cu cheia 1011 R=011010
R : 011010
B 86
Folosind criptarea VIGENERE, sa se afle care din urmatoarele variante reprezinta criptarea textului clar
INCAS, pe baza cheii GARA.
a. ONTAS
b. ONTAZ
c. ONxxx
d. ONxxx
b
B 13
Folosind protocolul Diffie – Hellman, Alice si Bob aleg p = 7 si pe g = 3 ca radacina primitiva modulo 7.
Daca cheia secreta a lui Alice este a = 4, cheia secreta a lui Bob este b = 2, iar k este cheia secreta
comuna, atunci
a. k = 5
b. k = 2
c. k = 6
d. k = 4
b
B 32
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
R: c. 000001
B 70
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11, codificarea textului clar GRADINA este ....
a. RIILTGG
b. RIJLTGG
c. RIILSHH
d. RIILSHI
R: b. RIJLTGG
pg. 11
B 11
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat
RIILTGG este…...
a. GRADINI
b. GRANINI
c. GRADINA
d. GRINDINA
?
B 90
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie, pentru k = 7 decodificarea textului criptat
ZSJRXXQ este:
a. STRICAT
b. STRESAT
c. STRIGAT
d. STOCATE
c
A 3
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
A 6
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
A 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
B 63
Functia de criptare e(x)=5x+3(mod26) VULPE
R: EZGAX
B 3
HILL cu M = (6 7 ; 1 3) text clar GUMA
R: EZUG
B 5
HILL cu M = (7 2 ; 2 3) text clar LESA
R: HIWK
B 117
HILL cu M=(6 7;1 3) text clar GUMA
R: EYUG
B 56
Hill d=2 M = [3 2, 3 5] text clar CLAR .............
R: NHZ… (nu mai stiu ultima litera n-am calculat)
B 62
Hill M = [3 2 ; 2 7] LIRA ....
R: LAZI
A 5
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
B 25
M = 4 x 5 x 7=140
a mod 4 = 3
a mod 9 = 5
a mod 7 = 3
R: a=?
B 52
OFB
X=1011 1100 0100 0001
Y=0011 ek=1234
3142
R= 0001 0000 0001 0000
?
B 38
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111
?
pg. 12
B 119
OFB
1000 0001 1111 1010 keye 1101
1011 0111 1110 1101
0011 0110 0001 0111
Permutarile blocului initial
1101
1011
0111
1110
1101
?
B 23
p=3
e=4
q=5
m=11
R: C = 1
B 24
p=3
q=5
e=7
R: d = 7
B 98
P=5, q=11, exponentul e=27. Semnatura RSA pt. documentul m=15 este s=m^d mod55, d este
exponentul de criptare corespunzator lui e.
∑={0,1,2,…,25}. Functia de criptare afina fa,b:∑ --> ∑,fa,b(x)=(ax,b)mod26 unde a,b apartin ∑ si
gcd(a,26)=1. Daca fa,b(3)=5, fa,b(6)=12, atunci
?
B 20
p=7
q=11
d=11
R: e = 11
B 66
Pe ce se bazeaza sistemul El Gamal
R: pe problema logaritmului discret
A 4
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
. )
. ) = +
3,5
3 5 e x x
. )
. ) . ) . ) = + = +
3,5
9 9 26 - 5 mod26 9 7 d y y y
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF
E 4
Pentru cheia publica (n, e) = (35, 5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.
R: M=33
B 115
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica. Daca criptanalistul
dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat . e
k
(x) = y. Ce modalitate
de aparare considerati a fi posibila in acest caz?
a. gradul de complexitate al sistemului
b. gradul de complexitate al textului criptat y
c. gradul de complexitate al textului clar x
d. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate
a
pg. 13
B 39
Permutarile blocului initial
1101
1011
0111
1110
1101
?
B 53
Polibios: ZIRCONIU cu Y exclus
R: EE.BD.DC.AC.CE.CD.BD.EA
B 108
POLYBIOS era cuvantul STIRPIRE (lityera Q exlcusa)
R: DCDDBDDBDABDDBAE
B 91
Problema cu Alice: Alice alege p = 5, q = 11 si exponentul e = 27. Semnatura RSA pt decriptarea m = 15
emis este s = m^d mod 55 unde d este exponentul de decriptare corespunzator lui e. Avem:
a. s = 20
b. s = 13
c. s = 41
d. s = 31
a
B 94
Problema cu modul CBC al DES: Se da secventa 1111 0000 1001 0100, cu VI=0010 si cu
| 1 2 3 4 |
Π = | |
| 3 2 1 4 |
Care este mesajul criptat?
R : 0111 1101 0100 0000
B 46 r=13^34 mod 15 r=2 ?
B 19
RSA
(n,e)=(35,5)
d=5
c=3
R: m=33
B 44
RSA
d=5 c=33 m=3
?
B 45
RSA
p=3, g=5, m=11
?
B 50
RSA
p=5
q=11
e=3
R: d=13
B 51
RSA
p=5, q=7, e=5
R: d=5
B 59
RSA
p,q prime n=pq
a. m^e+d mod n = m
b. m^ed mod n=m (am pus b. ,dar nu sunt sigura)
c. m^p+q mod n=m
d. m^pq mod n =m
?
B 61
RSA
cheie publica (n,e)=(35,5) cheia secreta d=5, c=3 ….
a. m=33 (eu am pus 33, nu sunt sigura)
b. m=15
c. m=3
d. m=1
a
pg. 14
B 65
RSA
n,e=(35, 5) d=5 c=33
R: m=3
?
B 112
RSA
p=5, q=11, e=3
R: d=13
B 113
RSA
P=5, q=7, e=5
R: d=5
B 121
RSA
Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).
D = 7
B 47 Runde Feistel .. 16 ?
B 22
Sa se cripteze in ECB 1100 1101 1001 1110 cu permutarea
1 2 3 4
3 4 2 1
R: 0011.0111.0101.1011
B 21
Sa se cripteze in ECB 1111 0101 1010 1101 cu permutarea
1 2 3 4
3 2 1 4
R: 1111 0101 1010 0111
B 30
Se considera cifrul Hill cu d = 2, M = (3, 2; 3, 5). Sa se codifice cuvantul CLAR.
R : NHZH
D 38
Se considera p = 11 (p – numar prim), α = 2 (a – radacina primitiva).
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
m = 9 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: (y
1
, y
2
) = (5 ,4)
D 40
Se considera p = 11 , α = 2.
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.
R: X=9
D 41
Se considera p = 11, α = 2.
4 – Cheia secreta a lui Alice
7 – Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7).
R: X=10
D 39
Se considera p = 7 (p – numar prim) α = 5 , α є
3 – Cheia secreta a lui Alice
4 – Cheia secreta a lui Bob
m = 11 – textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?
R: M=10
pg. 15
B 18
Se considera secventa binara de text criptat 111001. Folosind intr-un sistem aditiv fluid binar de criptare
cheia fluida secreta 1001, se cere decriptarea secventei.
a. 011111
b. 100000
c. 011101
d. 011110
a
B 120
Se da secventa binara de text clar 101011. Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1010, folo-
sind un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a. 010001
b. 000010
c. 001000
d. 000001
d
B 71
Se da secventa binara de text clar 110100. Codificati aceasta secventa folosin cheia fluida 1011, folosind
un sistem aditiv fluid binar de criptare.
a. 001010
b. 011010
c. 010010
d. 010110
b
B 41
Se verifica rezultatele prin impartire si se vede da restul corespunzator
adica a mod 4 = 2 se ia fiecare a si se imparte la 4 si vedem care da rest 2 (vezi calculatorul stiintific de
la windows)
?
B 74
Sistem de criptre asincron cu auto-cheie CORIDA cu k=8
R: KYPXAA
KZPYAA
Decriptare KYPXAA
R: CORIDA
B 134
Sistemul Aditiv Fluid Binar
x = 111001 cheia fluida
z = 1001
R: 011111
B 125
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe:
a. dificultatea calculului algoritmului discret intr-un corp finit
b. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari(de sute de cifre)
c. teoria algebrica a codurilor
d. problema{1,0} a rucsacului
b
B 131 Sistemul El-Gamal — bazat pe dificultatea calculului logarimului discret intr-un corp finit ?
B 133
Sistemul McEliece — bazat pe teoria algebrica a codurilor (decodificarea unui cod linear este o proble-
ma NP-completa)
?
B 132
Sistemul Merkle — Hellman - primul sistem definit cu cheie publica, bazat pe problema f0; 1g a rucsa-
cului (problema NP-completa1)
?
B 130
Sistemul RSA — bazat pe dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre);
cel mai larg utilizat in acest moment
?
B 99
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste
textul cifrat c = 33 atunci textul in clar m corespunzator este:
a. m=3
b. m=15
c. m=13
d. m=11
a
B 42
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5.
Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: m=33
pg. 16
RSA 12D
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: m=33
B 57
VIGENERE cuvantul UMBRA cheie CARD.
Criptam..... WMSUC
R : WMSUC
B 7
VIGENERE text IMPAR cheie VARF
R: DMGFM
Probleme
Criptografie si securitate
Ion D. Ion, Luciana Morogan
Facultatea de Matematica-Informatica
Universitatea Spiru Haret
Exemple de probleme pentru testare
Exemple de probleme pntru testare
Probleme
Outline
1
Probleme
Exemple de probleme pntru testare
Probleme
Exercitiul 1
Determinati inversa matricei (modulo 26)

3 2
3 5

Exemple de probleme pntru testare
(15 20)
(17 9)
Probleme
Exercitiul 2
Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill
cu matricea

3 2
3 5

Exemple de probleme pntru testare
NOTA - DSFM
Probleme
Exercitiul 3
Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar
UNIVERSITATE.
Exemple de probleme pntru testare
EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
Probleme
Exercitiul 4
Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv
decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e
(3,5)
(x) = 3x + 5
d
(3,5)
(y) = 9y + 9(26 −5)(mod26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
Exemple de probleme pntru testare
XENYF
Probleme
Exercitiul 5
In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie
GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat...
Exemple de probleme pntru testare
IICETUXLPFOV
Probleme
Exercitiul 6
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere
criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.
Exemple de probleme pntru testare
y=011010
Probleme
Exercitiul 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru
k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.
Exemple de probleme pntru testare
DSARLSSJNG
Probleme
Exercitiul 8
Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
π =

1 2 3 4
2 3 4 1

Exemple de probleme pntru testare
y=0111 0010 1000 0101
Probleme
Exercitiul 9
Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
π =

1 2 3 4
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
y=0010 0110 0100 1101
Probleme
Exercitiul 10
Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
π =

1 2 3 4
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
y=1110 1011 0001 0000
Probleme
Exercitiul 11
Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care
aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
π =

1 2 3 4
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010
Exemple de probleme pntru testare
y=1110 1100 1101 0001
Probleme
Exercitiul 12: Sistemul RSA
Problema A
Fie d exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 3, q = 5. Daca
exponentul de criptare este e = 7,
determinati d.
Problema B
Fie d = 11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 7, q = 11.
Determinati exponentul de criptare e.
Problema C
Consideram sistemul de criptare RSA
construit cu numerele prime
p = 3, q = 5. Daca exponentul de
criptare este e = 4 si se doreste
codificarea textului clar m = 11,
determinati textul criptat c.
Problema D
Un utilizator al sistemului de criptare
RSA are ca cheie publica
(n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5.
Daca primeste textul criptat c = 3,
atunci textul clar decodificat de
utilizator este ...
Exemple de probleme pntru testare
d=7
e 11
c=1
m=33
Probleme
Exercitiul 12: Sistemul El-Gamal
Problema A
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea...
Problema B
Fie cifrul El-Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ...
Exemple de probleme pntru testare
c=(c1,c2)=(2,4)
m=x=10
Bob primeste de la Alice: m=x=2
RSA
Reguli generale RSA:
n = p*q
f = (p-1)*(q-1)
1<e<n astfel incat c.m.m.d.c(e,f)=1
d=e
-1
(mod f) || se calculeaza folosind algoritmul lui Euclid extins
Criptare: c=m
e
(mod n)
Decriptare: m = c
d
(mod n)
m – text clar, c – text criptat, e – exponentul de criptare, d – exponentul de decriptare.
Algoritmul lui Euclid extins pentru aflarea inversului unui numar intr-un mod n.
Vom nota pasii algoritmului lui Euclid pornind de la pasul 0. Coeficientul obtinut la pasul i va fi notat q
i
. In timp ce efectuam
fiecare pas al algoritmului, vom calcula si un numar auxiliar, p
i
. Pentru primii 2 pasi stim deja valorile : p
0
= 0 and p
1
= 1. Pentru
restul pasilor vom calcula recursiv p
i
= p
i-2
- p
i-1
q
i-2
(mod n). Continuam calculul numarului auxiliar inca un pas dupa terminarea
algoritmului.
Algoritmul incepe prin impartirea lui n la x, apoi continua prin impartirea impartitorului la rest. Cand ultimul rest diferit de 0 se
afla la pasul k, daca acest rest e 1 , x admite un invers care va fi p
k+2
. (Daca restul nu e 1, atunci x nu admite un invers.)
EXEMPLU:
Calculam inversul lui 15 mod 26.
PAS 0: 26 /15= 1 rest 11 p
0
= 0
PAS 1: 15/11 = 1 rest 4 p
1
= 1
PAS 2: 11/4 = 2 rest 3 p
2
= 0 - 1( 1) mod 26 = 25
PAS 3: 4/3 = 1 rest 1 => x admite invers p
3
= 1 - 25( 1) mod 26 = -24 mod 26 = 2
PAS 4: 3/1 = 3 rest 0 p
4
= 25 - 2( 2) mod 26 = 21
p
5
= 2 - 21( 1) mod 26 = -19 mod 26 = 7
Observati ca 15*7 = 105 = 1 + 4*26 1 (mod 26).
EL-GAMAL
Reguli generale EL-GAMAL:
A – cheia privata a lui Alice
B – cheia privata a lui Bob
p – numar prim mare
α –primitiv
(p,α,α
A
) – Cheia publica a lui Alice
(p,α,α
B
) – Cheia publica a lui Bob
Criptare : Bob obtine cheia publica a lui Alice, calculeaza textul criptat c
1
folosind cheia lui privata si c
2
folosind α
A
a
lui Alice pe care-l obtine din cheia ei publica.
c
1
= α
B
mod p ; c
2
= m(α
A
)
k
mod p ; c = (c
1
,c
2
) - Trimite textul cifrat c = (c
1
,c
2
) la utilizatorul Alice.
Decriptare : Pentru a determina textul clar m din textul cifrat c, utilizatorul Alice execută următoarele:
1. Utilizează cheia sa privată a pentru a calcula: f = c
1
p-1-A
(mod p).
2. Determină textul clar m astfel: m = f*c
2
(mod p).RSA 1) : p=3 ; q=5 ; e=7 , d=?
f=(p-1)*(q-1) = 2*4 = 8
d = e
-1
(mod f) = 7
-1
(mod 8)
8/7 = 1 rest 1 p
0
=0
7/1 = 7 rest 0 p
1
=1
p
2
=0 – 1*1 (mod 8) = -1 (mod 8) = 7
d = 7

RSA 2) : p=7; q=5; d=11 ; e=?
f=(p-1)*(q-1) = 6*4 = 24
e= d
-1
(mod f) = 11
-1
( mod 24 )
24/11 = 2 rest 2 p
0
=0
11/2 = 5 rest 1 p
1
=1
2/1 = 2 rest 0 p
2
=0 – 1*2 (mod 24) = 22
P
3
= 1 – 22*5 (mod 24) = -109 mod 24 = 11
e = 11

RSA 3) : n=15; e=4; m=11, c=?
c = m
e
(mod n) = 11
4
(mod 15) = 14641 mod 15 = 1

RSA 4) : (n,e) = (35,5) ; d=5, c=3 , m=?
m = c
d
(mod n) = 3
5
(mod 35) = 243 mod 35 = 33


El-Gamal 1): p=11; α=2; csA=3; csB=4; m=9; c=?
c
1
= α
B
(mod p) = 2
4
mod 11 = 16 mod 11 = 5
c
2
= m(α
A
)
B
(mod p) = 9(2
3
)
4
mod 11 = 9*4096 (mod 11) = 3
c = (c
1
,c
2
) = (5,3)

El-Gamal 2): p=7; α=5; csA=3; csB=4; m=11; c=?
c
1
= α
B
(mod p) = 5
4
mod 7 = 625 mod 7 = 2
c
2
= m(α
A
)
B
(mod p) = 11(5
3
)
4
mod 7 = 11*244140625 (mod 7) = 4
c = (c
1
,c
2
) = (2,4)

El-Gamal 3): p=11; α=2; csA=3; csB=4; A primeste de la B (y
1
,y
2
)=(5,3); txt. Clar x =?
z = y
1
p-1-A
(mod p) = 5
11-1-3
(mod 11) = 5
7
(mod 11) = 3
x = z * y
2
(mod p) = 3 * 3 (mod 11) = 9

El-Gamal 4): p=11; α=2; csA=4; csB=7; (y
1
,y
2
) = (3,7); txt clar x=?
Daca (y
1
,y
2
) = (3,7) este primit de B de la A, atunci:
f = y
1
p-1-B
(mod p) = 3
11-1-7
(mod 11) = 3
3
(mod 11) = 5
x = f * y
2
(mod p) = 5 * 7 (mod 11) = 2
Daca (y
1
,y
2
) = (3,7) este primit de A de la B, atunci:
f = y
1
p-1-A
(mod p) = 3
11-1-4
(mod 11) = 3
6
(mod 11) = 3
x = f * y
2
(mod p) = 3 * 7 (mod 11) = 10


c=1
m=33
e=11
d=7
c=(5,3)
c=(2,4)
x=9
x=2
x=10

Probleme pentru laboratorul Sisteme de criptare cu cheie publica.
http://criptografie.panevo.ro/LABORATOARE/5.%20Sisteme%20de%20criptare%20cu%20cheie%20publica.pdf

Deadline : 17 Decembrie 2009

========================================RSA==========================================

) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).


) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).


) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .


) Pentru cheia publica (n,e) = (35,5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.


=====================================================================================d=7
e=11
c=1
m=33

======================================El-Gamal========================================


) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?

) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ
7


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?

) Se considera p=11 , α=2.
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.

) Se considera p=11 , α=2.
4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
=====================================================================================
c=(c1,c2)=(5,3)
c=(c1,c2)=(2,4)
x=9
daca msj.e primit de A de la B,atunci x=2
daca msj. e primit de B de la A,atunci x=10
Pag. 1
Criptogrfie şi securitate – Anul III Sem. 1 USH
A Criptografie si securitate – 6 / 12 subiecte
RSA Criptografie si securitate – 4 / 12 subiecte
ELG Criptografie si securitate – 2 / 12 subiecte
B Securitatea retelelor de calculatoare 2008-2009 – 100 sub
C Servere de date – 73 subiiecte
C 45
Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se face prin:
a) <b> c) <sup>
b) <big> d) <bigger>
b
C 54
Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000:
a) black c) red
b) white d) blue
a
C 53
Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:
a) black c) green
b) white d) gray
b
C 3
Aplicatiile de control a conexiunii folosesc protocolul:
a) ip c) icmp
b) udp d) igrp
a
B 3 Aplicatiile de control al conexiunii folosesc protocolul: TCP
B 65
Arhitecturile de retea cele mai cunoscute sunt modelul de referinta OSI (Open System Interconnection)
si TCP/IP (transmission control protocol / Internet Protocol).
C 55
Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?
a) align c) size
b) width d) style
b
C 2
Care din urmatoarele programe foloseste campul TTL:
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
c
B 2 Care program foloseste campul TTL: tracert/traceroute
C 22
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Kmail
b) Sendmail d) Outlook
b
C 23
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Postfix
b) Evolution d) Outlook
c
C 24
Care program nu este un client de mail
a) Thunderbird c) Outlook
b) Evolution d) Exim
d
C 9
Care program nu este un client de web
a) Mozilla firefox c) Safari
b) Opera d) Explorer
d
Pag. 2
C 25
Care program nu este un server de mail
a) Postfix c) Cyrus
b) Sendmail d) Exim
c
C 8
Care program nu este un server de web
a) firefox c) apache
b) lighhttp d) iis
a
B 13 Cate situri poate gazdui un server de web? oricare
B 95
Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care proce-
seaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii secrete este
k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)
B 98
Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune varia-
bila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware sau
software.
R: RC5
B 96
Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8 repetari iden-
tice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este dimensiunea mica (64
biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)
B 97
Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire de ci-
frurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)
C 64
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Concateneaza doua sau mai multe siruri
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
a
C 65
Comanda cat din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui director c) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
b) Afiseaza lista de procese active d) Concateneaza doua sau mai multe fisiere
d
C 67
Comanda df din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
d
B 40 Comanda df din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
C 68
Comanda df –h din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber d) Afiseaza continutul unui director
b
C 66
Comanda du din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
c
B 41
Comanda du din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat
de acesta
Pag. 3
C 70
Comanda head din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
b
B 39 Comanda ifconfig din sistemul de operare UNIX Arata configurarea curenta a placilor de retea
B 44 Comanda ipfw din sistemul de operare UNIX Este un program de configurare a firewall-ului
C 62
Comanda ls din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza continutul unui director
c) Afiseaza lista de fisiere si directoare si spatiul ocupat de acestea
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
b
B 36 Comanda ls din sistemul de operare UNIX Afiseaza continutul unui director
B 37
Comanda netstat din sistemul de operare UNIX Afiseaza starea conexiunilor TCP adresa remote si
portul
C 63
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier c) Afiseaza lista de procese active
b) Afiseaza continutul unui director d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber
c
C 72
Comanda ps din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza interactiv procesele din sistem
b) Afiseaza continutul unei partitii
c) Afiseaza lista de programe instalate in sistem
d) Afiseaza lista de procese active
d
B 45 Comanda ps din sistemul de operare UNIX Afiseaza lista de procese active
B 42 Comanda route din sistemul de operare UNIX Adauga o ruta statica in tabela de rutare
C 71
Comanda tail din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza continutul unui fisier
b) Afiseaza primele linii ale unui fisier
c) Afiseaza ultimele linii ale unui fisier
d) Afiseaza lista de partitii si spatiul liber si cel ocupat
c
B 43 Comanda tcpdump din sistemul de operare UNIX Analizator de pachete
C 69
Comanda top din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza topul userilor logati în sistem
b) Afiseaza lista de programe si memoria alocata acestora
c) Afiseaza interactiv procesele active în sistem
d) Afiseaza interactiv primele linii ale unui fisier
c
B 38 Comanda top din sistemul de operare UNIX Afiseaza interactiv procesele active in sistem
C 73
Comanda who din sistemul de operare UNIX
a) Afiseaza userul curent c) Afiseaza lista de useri conectati in sistem
b) Afiseaza directorul curent d) Afiseaza lista de grupuri din sistem
c
C 41
Comentariile în limbajul html se introduc astfel:
a) //comentariu c) <!-- comentariu -->
b) /*comentariu */ d) {comentariu}
c
B 4 Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de: IP IP
Pag. 4
C 4
Comunicarea dintre un client si un server se realizeaza pe baza adresei de:
a) ip c) udp
b) mac d) web
a
B 5 Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de …. MAC
C 5
Comunicarea directa dintre doua hosturi din aceiasi retea se realizeaza doar pe baza adresei de:
a) ip c) email
b) mac d) web
b
B 85
Concepte de baza ce apar in criptografie :
A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar
B 86
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate
B 87
Concepte de baza ce apar in criptografie :
K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din K
determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare
B 88
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate
B 89
Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare
¦ ¦
in
d
D d K a functii-
lor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 ÷
=
d e
D E , formeaza :
R: scheme de cripate
B 49 Configurare firewall-uri in mediul UNIX iptables
B 50 Configurare routere
A 9
Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 0010 0110 0100 1101
A 11
Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010 xxxxxxxxxxxxxxx
R: 1110 1100 1101 0001
Pag. 5
A 8
Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101
A 10
Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia 
| |
=
]
\ ¹
1 2 3 4
2 3 4 1
şi blo-
cul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000
RSA 12C
Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul de crip-
tare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: 1
B 92
Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente si cifru-
rile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste criptare:
R: multipla
A 2
Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
3 2
3 5
| |
]
\ ¹
R:
B 57
Daca in retea datele circula:
-într-un singur sens —simplex
-în ambele sensuri dar nu simultan —semi-duplex
-în ambele sensuri simultan —duplex
B 58
Daca transmiterea mesajului de la sursa la destinatie se poate face pe mai multe cai, trebuie ales un anu-
mit drum. Aceasta alegere se numeste dirijare sau …….
R: rutare
C 57
Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link de forma:
a) <a href="url" new> c) <a href="url" target="new">
b) <a href="url" target="_blank"> d) <a href="url" target="_self">
b
A 1
Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
| |
]
\ ¹
R: [15 20;17 9]
C 36
DHCP provine de la
a) Detect Host Configuration Protocol c) Dynamic Host Connection Process
b) Dynamic Host Configuration Protocol d) Ddebug Host Configuration Problems
b
B 33 DHCP provine de la Dinamic Host Configuration Protocol
C 37
DNS provine de la
a) Domain Name Service c) Domain Name System
b) Dynamic Network Server d) Domain Name Service
c
B 34 DNS provine de la Domain Name System
B 59
Elementele active ale unui nivel se numesc entitati. Entitatile aceluiasi nivel dar de pe masini diferite se
numesc entitati pereche Entitatile pot fi: software (un proces) sau hardware (un cip I/E inteligent).
R: pereche
Pag. 6
C 48
Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a atasa CSS
unei portiuni a unui rand este:
a) <div> c) <span>
b) <p> d) <tr>
c
C 51
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
a) <em> c) <i>
b) <b> d) <c>
c
C 52
Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face prin
utilizarea urmatorului element de fraza:
a) <strong> c) <aldine>
b) <em> d) <b>
d
ELG 12B
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care îl decodifică şi
găseşte mesajul clar ………....
R: x=m(textul clar)=2
ELG 12A
Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă a lui
Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice, atunci
aceasta primeşte codificarea …………....
R: c=(c1,c2)=(2,4)
RSA 12B
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=11
RSA 12A
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5.
Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7
A 3
Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)
A 6
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text clar
x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)
A 7
Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul clar
SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG
B 62
Formal, un serviciu este specificat printr-un set de primitive (operatii) disponibile entitatii ca-
re foloseste acest serviciu. Acestea comanda serviciului sa execute anumite actiuni sau sa raporteze des-
pre actiunile executate de o entitate pereche.
C 31
HTML provine de la
a) HyperText Multi Language c) HyperText Markup Language
b) HyperTag Markup Language d) HighexTensible Markup Language
c
B 28 HTML provine de la Hyper Text Markup Language
C 32
HTTP provine de la
a) Hypertext Transfer Protocol c) Hypertext Transport Protocol
b) Hypertext Transmission Protocol d) Hyper Text Protocol
a
B 29 HTTP provine de la Hyper Text Transfer Protocol
C 33
IMAP provine de la
a) Instant Message Access Protocol c) Internet Mail Access Protocol
b) Internet Message Access Protocol d) Interior Message Access Protocol
b
X 10
Pag. 7
B 30 IMAP provine de la Internet Message Access Protocol
C 47
Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind:
a) <blockquote> c) <div>
b) <p> d) <span>
b
C 61
Inserarea unei imagini se face prin:
a) <image src="image.gif"> c) <img href="image.gif>
b) <img src="image.gif"> d) <img>image.gif</img>
b
C 56
Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin:
a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
d) <a>http://www.w3schools.com</a>
b
B 53
În LAN-urile cu inel fiecare bit se propaga independent de ceilalti pe inel, fara sa astepte restul pachetu-
lui.
R: inel
A 5
În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această cheie textul
clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV
B 55
Între doua nivele adiacente exista o interfata care defineste operatiile si serviciile primitive oferite de ni-
velul n nivelului n+1.
R: interfata
C 43
Întreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea unui
element de tipul:
a) <p> c) <br>
b) <b> d) <hr>
c
B 71
Nivelul ...................... al modelului OSI stabileleste si întretine conexiunea între procese de pe masini
diferite, permite proceselor sa defineasca proprietatile dialogului si sa-l sincronizeze.
R: sesiune
B 73
Nivelul ........................ al modelului OSI contine o multitudine de protocoale utilizate frecvent cum ar fi
HTTP (protocol de transmitere a hipertextului), FTP (protocol pentru transferul fisierelor), SMTP (pro-
tocol pentru posta electronica), etc.
R: aplicatie
B 72
Nivelul ........................ al modelului OSI realizeaza operatii de transformare a datelor în formate recu-
noscute de entitatile ce intervin în conexiune, transfera date între masini de tipuri diferite (Unix-DOS),
realizeaza codificarea datelor în functie de caracteristicile acestor masini., ofera servicii de securitate
(permite comunicarea unor structuri de date de nivel inalt, cum ar fi inregistrarile bancare).
R: prezentare
B 76
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de terminal virtual ....................... care permite unui utilizator de pe o masina sa se conecteze
si sa lucreze pe o masina situata la distanta.
R: telnet
B 77
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul pentru transferul de fisiere ............. care poseda un mecanism de mutare eficienta a datelor de
pe o masina pe alta.
R: FTP
B 78
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt. Unul dintre acestea este
protocolul de posta electronica
R: SMTP
B 79
Nivelul aplicatie al modelului TCP/IP cuprinde toate protocoalele de nivel înalt sialte servicii. Unul din-
tre acestea este serviciul numelor de domenii .................... care stabileste corespondenta dintre numele
gazdelor si adresele retelelor.
R: DNS
Pag. 8
B 54
Nivelul n de pe o masina comunica folosind anumite reguli si conventii numite ……………. cu nivelul
n de pe alta masina
R: protocoale
B 66
Nivelul fizic al modelului OSI are rolul de a transmite bitii de la o masina la alta printr-un canal
de comunicatie. Nivelul rezolva problemele de natura electrica: cum ar fi tensiunea si intensitatea curen-
tului.
B 68
Nivelul legaturi de date al modelului OSI cuprinde un subnivel de control al accesului la me-
diu care rezolva problema controlului accesului la canalul partajat pentru retelele cu difuzare.
B 69
Nivelul retea al modelului OSI are rolul de a controla functionarea subretelei. Acesta trebuie sa
determine modul de dirijare a pachetelor de la sursa la destinatie prin intermediul tabelelor statistice (cu
trasee care sunt stabilite la începutul fiecarei conversatii) sau în mod dinamic (prin determinarea trasee-
lor pentru fiecare pachet în parte în concordanta cu traficul din retea la momen tul respectiv).
R: retea
B 67
Nivelul transport al modelului OSI are rolul de a transforma un mijloc de transmisie într-o li-
nie disponibila nivelului retea fara erori de transmisie.
B 70
Nivelul transport al modelului OSI descompune datele pe care le primeste de la nivelul ime-
diat superior în unitati mai mici, le trimite nivelului imediat inferior si se asigura ca acestea ajung corect
la distanta. De asemenea, stabileste tipul de serviciu pe care îl furnizeaza nivelului imediat su perior si
utilizatorilor retelei.
R: transport
C 58
O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:
a) <td> c) <table>
b) <tr> d) <th>
b
B 56
O lista de protocoale folosita de un sistem, câte u n protocol pentru fiecare nivel se numeste stiva
de protocoale.
C 60
O lista neordonata se introduce prin:
a) <ul> c) <dl>
b) <list> d) <ol>
a
C 59
O lista ordonata se introduce prin:
a) <dl> c) <ul>
b) <list> d) <ol>
d
B 81
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate persoanele,
mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate
B 82
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate
B 83
Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui mesaj
este:
R: autentificare
B 90
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din textul cifrat,
dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis
B 91
Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a recupera
mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis
B 80
Paginile pot fi vazute printr-un program de navigare numit ........................... Exemple de astfel de pro-
grame sunt: Mosaic, Opera si Netscape, care aduc pagina dorita, interpreteaza textul si comenzile de for-
matare continute în text si afiseaza pe ecran pagina formatata corespunzator .
R: browser
Pag. 9
A 4
Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
. )
. ) = +
3,5
3 5 e x x
. )
. ) . ) . ) = + = +
3,5
9 9 26 - 5 mod26 9 7 d y y y
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF
B 26 Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul 110
C 27
Pentru a aduce mesajele de mail un client se conecteaza la un MTA cu pop3 pe portul
a) 21 c) 25
b) 100 d) 110
c
C 50
Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :
a) <plaintext> c) <pre>
b) <text> d) <xmp>
c
C 44
Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste:
a) <i> c) <tr>
b) <tt> d) <td>
b
C 35
POP provine de la
a) Postfix Office Protocol c) Post Online Protocol
b) Post Office Protocol d) Postfix Online Protocol
b
B 32 POP provine de la Post Office Protocol
B 64
Prin protocol întelegem un set de reguli ce guverneaza formatul si semnificatia cadrelor, pache-
telor sau mesajelor schimbate între ele de entitatile pereche ale unui nivel.
B 63
Prin serviciu întelegem un set de primitive pe care un nivel le furnizeaza nivelului de deasupra.
El spune ce operatii poate oferi utilizatorilor sai fara sa precizeze nimic despre modul de implementare
al acestor operatii. Acesta este definit în contextul unei interfete între doua nivele.
B 47 Programul bind in mediul UNIX Programul bind e server de DNS
B 46 Programul nmap in mediul UNIX Este un program de scanare a retelei
B 48 Programul ssh in mediul UNIX Clinet de SSH din Linux
B 74
Protocolul ................. din cadrul modelului TCP/IP este un protocol sigur, orientat pe conexiune care re-
alizeaza controlul transmisiei (pentru a elimina erorile de transmisie ce pot aparea între doua masini a-
flate în retea) si controlul fluxului (pentru a evita inundarea unui receptor lent de catre un emitator cu o
viteza mult mai mare).
R: TCP
B 75
Protocolul .......................... din cadrul modelului TCP/IP este un protocol nesigur si neorientat pe cone-
xiune care ofera posibilitatea utilizatorilor sa foloseasca propriul lor control al transmisiei si al fluxului.
Protocolul asigura comunicarea rapida clientserver si între aplicatii, fara sa garanteze însa acuratetea
transmisiei.
R: UDP
B 99
Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este de a selec-
ta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si apoi prezen-
tarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului original iar cheia
publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece
B 100
Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista cunoscuta.
Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii intregilor si este se-
mantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie ce poate fi calcula-
ta in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser
Pag. 10
B 52
Se numeste retea de calculatoare o colectie interconectata de calculatoare autonome care sunt capabile
sa schimbe informatii intre ele si sa partajeze resurse.
R: retea
B 84
Serviciul care impiedica o entitate sa nege actiuni sau angajamente anterioare este:
R: non-repudierea
B 61
Serviciul secventelor de mesaje orientat pe conexiuni , este serviciul în care se mentine deli-
mitarea mesajelor. Daca spre exemplu sunt trimise doua mesaje de aceasi dimensiune, ele vor sosi la
destinatie sub forma a doua mesaje distincte si niciodata ca un singur mesaj de dimensiune dubla.
C 34
SMTP provine de la
a) Simple Mail Transmission Protocol c) Simple Mail Transport Protocol
b) Simple Message Transfer Protocol d) Simple Mail Transfer Protocol
d
B 31 SMTP provine de la Simple Mail Transfer Protocol
C 46
Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:
a) <aldin> c) <bold>
b) <b> d) <big>
b
C 49
Tagul <span> nu accepta atributul:
a) width c) title
b) align d) style
b
C 42
Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:
a) <head> c) <h2>
b) <h1> d) <title>
d
B 94
Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc ……
R: iterat
B 93
Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata ca-
racterelor individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este re-
folosita), se numeste cifru:
R: vigenere simplu
C 39
Un client ARP :
a) obtine o adresa IP intr-o adresa UDP c) obtine o adresa IP intr-o adresa MAC
b) obtine o adresa de web intr-o adresa IP d) obtine o adresa MAC intr-o adresa IP
c
C 20
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
a) xml c) imap
b) http d) smtp
c
C 21
Un client de mail aduce mesajele prin protocolul:
a) xml c) http
b) pop3 d) smtp
b
B 23 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
B 24 Un client de mail aduce mesajele prin protocolul: POP3/IMAP
C 29
Un exemplu de MDA este
a) Thunderbird c) Sendmail
b) Cyrus d) Gmail
b
C 30
Un exemplu de MTA este
a) Outlook c) Gmail
b) Cyrus d) Postfix
d
Pag. 11
C 28
Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul
a) 140 c) 23
b) 143 d) 110
b
B 27 Un program de tip MUA se conecteaza la un MDA imap pe portul 143
C 16
Un server de fisiere livreaza datele pe portul:
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
b
B 19 Un server de fisiere livreaza datele pe portul: 20
C 15
Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul:
a) 19 c) 21
b) 20 d) 22
c
B 18 Un server de fisiere se ataseaza uzual la portul: 21
C 14
Un server de fisiere utilizeaza protocolul:
a) http c) ftps
b) ftp d) udp
b
B 17 Un server de fisiere utilizeaza protocolul: FTP
C 26
Un server de mail primeste conexiuni pe portul
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
c
B 25 Un server de mail primeste conexiuni pe portul 25
C 19
Un server de mail trimite mesajele prin protocolul:
a) xml c) imap
b) http d) smtp
d
B 22 Un server de mail trimite mesajele prin protocolul: SMTP
B 16 Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul: 443
C 13
Un server de web care accepta conexiuni securizate se ataseaza uzual la portul:
a) 88 c) 445
b) 443 d) 22
b
C 7
Un server de web de web poate gazdui:
a) Un singur site c) Oricat de multe situri
b) Cel mult doua situri d) Un numar limitat de situri
c
B 15 Un server de web se asculta uzual la portul 80
C 12
Un server de web se ataseaza uzual la portul:
a) 88 c) 80
b) 8080 d) 21
c
C 11
Un server de web serveste în mod uzual:
a) fisiere zip c) mesaje de e-mail
b) date din baza de date d) pagini html
d
C 6
Un server de web utilizeaza protocolul:
a) html c) imap
b) http d) ftp
b
Pag. 12
C 10
Un server de web utilizeaza protocolul:
a) https c) xml
b) pop3 d) html
a
B 12 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
B 14 Un server de web utilizeaza protocolul: HTTP
C 38
Un server DNS :
a) Translateaza o adresa IP intr-o adresa UDP
b) Translateaza o adresa de web intr-o adresa IP
c) Translateaza o adresa IP intr-o adresa MAC
d) Translateaza o adresa MAC intr-o adresa IP
b
C 40
Un server DNS raspunde pe portul
a) 69 c) 80
b) 55 d) 53
d
B 35 Un server DNS raspunde pe portul: 53
B 21 Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul 22
C 18
Un server UNIX adminstrat de la distanta primeste conexiuni pe portul
a) 21 c) 25
b) 22 d) 80
b
B 20 Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul SSH
C 17
Un server UNIX de web se administreaza de la distanta prin protocolul
a) ftp c) imap
b) http d) ssh
d
RSA 12D
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă d = 5. Da-
că primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: 33
B 60
Una dintre caracteristicile unui serviciu este calitatea serviciului. Un serviciu de calitate trebuie sa fie
sigur, adica sa nu piarda niciodata date. Pentru aceasta, receptorul trebuie sa confirme primirea fiecarui
mesaj, ceea ce duce la introducerea unui timp suplimentar si deci la întârzieri.
R: sigur
B 51 Utilizare sniffere Dsniff, Ettercap, Cain
C 1
Verificare unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin:
a) ping c) traceroute
b) telnet d) arp
a
B 1 Verificarea unei conexiuni fizice de retea se va realiza prin PING
B 9 Vulnerabilitati de tip buffer-overflow Dos, DDos
B 11 Vulnerabilitati la nivelul aplicatie Dos, DDos
B 10 Vulnerabilitati la nivelul de retea IP Spooling
B 6 Vulnerabilitati la nivelul legaturii de date MAC Flooding
B 7 Vulnerabilitati prin ARP poisoning
B 8 Vulnerabilitati prin DHCP 22
Cripto by Liviu

1). Cifrul ..................... este cel mai cunoscut cifru bloc cu cheie simetrica, este un cifru Feistel care
proceseaza blocuri de text de n = 64 biti si produce blocuri cifrate de 64 biti. Dimensiunea cheii
secrete este k = 56 biti.
R: DES (DataEncryption Standard, Standardul de Criptare a Datelor)

2). Cifrul ........................ este un cifru cu o arhitectura orientata cuvant pentru cuvinte cu dimensiune
variabila (16, 32 sau 64 biti). Are o descriere compacta si este potrivit pentru implementare hardware
sau software.
R: RC5

3). Cifrul....................... este un cifru bazat pe o generalizare a structurii Feistel si consta din 8
repetari identice urmate de o transformare. În prezent, se pare ca singurul punct slab al lui este
dimensiunea mica (64 biti) a blocului.
R: IDEA (International Data Encryption Algorithm)

4). Cifrul.......................... este un cifru bloc iterat cu dimensiunea blocului de 64 biti. Spre deosebire
de cifrurile Feistel, algoritmii lui de criptare si decriptare sunt diferiti.
R: SAFER (SAFER K-64 - Secure And Fast Encryption Rottine)

5). Concepte de baza ce apar in criptografie :

A este o multime finita, numita alfabetul de definitie.
M reprezinta spatiul mesajelor si contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie.
Elementele din M se numesc:
R: mesaje in clar

6). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Multimea C contine siruri de simboluri dintr-un alfabet de definitie care poate diferi de alfabetul lui M
(spatiul mesajelor). Un element din C este numit text cifrat. Multimea C se numeste:
R: spatiul textelor cifrate

7). Concepte de baza ce apar in criptografie :

K este o multime numita spatiul cheilor . Un element al lui K este numit cheie. Fiecare element e din
K determina in mod unic o bijectie de la M (spatiul mesajelor) la C (spatiul textelor cifrate), notata Ee,
numita:
R: functie (transformarea) de criptare

8). Concepte de baza ce apar in criptografie :

Pentru fiecare element d din spatiul cheilor K, Dd este o bijectie de la C (spatiul textelor cifrate) la M
(spatiul mesajelor) numita :
R: functie (transformare) de decripate

9). Concepte de baza ce apar in criptografie :
Multimea {Ee |e din K } a functiilor de criptare si o multime corespunzatoare in d D d K a
functiilor de decriptare, cu proprietatea ca pentru fiecare e din K exista o cheie unica din K astfel incat
1 d e D E , formeaza :
R: scheme de cripate

10). Considerăm modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi
de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia: (pi)

π=1 2 3 4 2 3 4 1 şi blocul iniţial IV = 1010 R: 0010 0110 0100 1101
11). Considerăm modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2 3 4 1
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1101 0101 1101 0010

12). Considerăm modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2 3 4 1
R: 0111 0010 1000 0101

13). Considerăm modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care aplică permutări biţilor unui vector
de biţi de lungime 4. Criptaţi textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia:

π=1 2 3 4
2 3 4 1
şi blocul iniţial IV = 1010
R: 1110 1011 0001 0000

14). Considerăm sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3; q = 5. Dacă exponentul
de criptare este e = 4 şi se doreşte codificarea textului clar m = 11, determinaţi textul criptat c.
R: C=1

15). Criptarea similara cifrurilor cascada, dar in care cheile nivelurilor nu trebuie sa fie independente
si cifrurile pot fi ori un cifru bloc E, ori functia de decriptare corespunzatoare E-1 , se numeste
criptare:
R: multipla

16). Criptaţi un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill cu matricea
3 2
3 5 “CURS”
R: OABU

17). Determinaţi inversa matricei (modulo 26)
3 2
3 5
R: [15 20;17 9]

18). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 11 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia
secretă a lui Alice este 4, iar cea a lui Bob este 7. Alice primeşte de la Bob textul criptat (3,7) pe care
îl decodifică şi găseşte mesajul clar ………....
R: X=m(textul clar)=2

19). Fie cifrul El-Gamal asociat numărului prim p = 7 şi rădăcinii primitive, modulo 7, 5. Cheia secretă
a lui Alice este 3, iar cea a lui Bob este 4. Dacă Bob codifică textul clar x = 11 şi il transmite lui Alice,
atunci aceasta primeşte codificarea …………....
R: C=(c1,c2)=(2,4)

20). Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime
p = 7; q = 11. Determinaţi exponentul de criptare e.
R: E=1121). Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3;
q = 5. Dacă exponentul de criptare este e = 7, determinaţi d.
R: D=7

22). Folosind sistemul de criptare Polybios codificaţi textul clar UNIVERSITATE.
R: EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE (am eliminat w)

23). Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea /decriptarea secvenţei de text
clar x = 101101, cunoscând cheia fluidă z = 1101.
R: 011010 (criptarea)

24). Folosind un sistem de criptre asincron cu auto-cheie, pentru k = 11, codificaţi /decodificaţi textul
clar SPIRU HARET.
R: DSARLSSJNG

25). În sistemul de criptare Vigenere, să consideram cuvântul cheie GRUPA. Criptăm cu această
cheie textul clar CRIPTOGRAFIE şi se obţine textul criptat ...
R: IICETUXLPFOV

26). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la ascunderea informatiilor fata de toate
persoanele, mai putin cele autorizate, este:
R: confidentialitate

27). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la evitarea alterarii neautorizate a datelor este:
R: intregritate

28). Obiectivul esential al criptografiei care se refera la identificarea unei persoane sau a originii unui
mesaj este:
R: autentificare

29). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca un intrus poate obtine parti ale mesajului in clar din
textul cifrat, dar nu poate obtine cheia, un cifru bloc este:
R: partial compromis

30). Obiectivul unui cifru bloc este de a asigura confidentialitatea. Obiectivul unui intrus este de a
recupera mesajul in clar din textul cifrat. Daca se poate gasi o cheie, un cifru bloc este:
R: total compromis

31). Pentru a = 3; b = 5 se definesc funcţiile de criptare, respectiv decriptare, ale unui sistem de
criptare afin:
e3,5x 3x 5
d
(3,5)
(y) = 9y+9(26-5)(mod 26) = 9y+7
Să luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...
R: XENYF

32). Schema de criptare .............................. este bazata pe codurile corectoare de erori. Ideea este
de a selecta, mai intai, un cod particular pentru care este cunoscut un algoritm eficient de decodare si
apoi prezentarea acestui cod ca un cod liniar general. Cheia privata poate fi o descriere a codului
original iar cheia publica o descriere a codului transformat.
R: Mc Eliece


33). Schema de criptare ............................... este cea mai eficienta schema de criptare probabilista
cunoscuta. Ea se bazeaza pe imposibilitatea de rezolvare in timp real a problemei factorizarii
intregilor si este semantic sigura (textul cifrat nu ofera nici o informatie despre textul in clar, informatie
ce poate fi calculata
in timp polinomial). Totusi, este vulnerabila la un atac de tip text cifrat ales.
R: Blum-Goldwasser

34). Un cifru bloc ce repeta secvential o functie interna numita functie repetitiva se numeste cifru bloc:
R: iterat

35). Un cifru simplu de perioada t peste un alfabet cu s caractere care foloseste o cheie de t
caractere
k1k2…kt iar functia ce transforma textul in clar m1m2m3… in textul cifrat c1c2c3… este aplicata
caracterelor
individuale astfel: ci = mi + ki (mod s), unde indicele i in ki este luat modulo t (cheia este refolosita),
se numeste cifru:
R: vigenere simplu

36). Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publică (n; e) = (35; 5) şi cheia secretă
d = 5. Dacă primeşte textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este ……..
R: M=33

37). Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) ->
cheie publica. Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .
R:C=1

38). Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: (y
1
,

y
2
)=(5,4)

39). Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ7∗
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar? R: M=10

40). Se considera p=11 , α=2.
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x. R: X=9

41). Se considera p=11 , α=2.
4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) . R: X=10
Probleme pentru laboratorul Sisteme de criptare cu cheie publica.

Deadline : 17 Decembrie 2009

========================================RSA==========================================

) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=3, q=5 si e=7 , sa se determine d (exponentul de decriptare).


) Consideram d exponentul de decriptare, e exponentul de criptare si p si q doua numere prime impare.
Pentru p=7, q=5 si d=11 , sa se determine e (exponentul de criptare).


) Consideram e exponentul de criptare, p si q doua numere prime impare si n=pq. (n,e)=(15,4) -> cheie
publica.
Fiind dat n=15, e=4 si textul clar m=11 , determinati textul codificat c .


) Pentru cheia publica (n,e) = (35,5), exponentul de decriptare d=5 si textul criptat c=3 , determinati
textul clar m.


=====================================================================================D = 7
E = 11
C = 1
M = 33

======================================El-Gamal========================================


) Se considera p=11 (p - numar prim), α=2 (a - radacina primitiva).
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=9 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?

) Se considera p=7 (p - numar prim) α=5 , α є ℤ
7


3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
m=11 - textul clar de criptat de catre Bob pentru a-l trimite lui Alice.
Care este codificarea textului clar?

) Se considera p=11 , α=2.
3 - Cheia secreta a lui Alice
4 - Cheia secreta a lui Bob
Alice primeste de la Bob (y1,y2) = (5,3)
Sa se determine textul clar x.

) Se considera p=11 , α=2.
4 - Cheia secreta a lui Alice
7 - Cheia secreta a lui Bob
Sa se determine textul clar x pentru (y1,y2) = (3,7) .
=====================================================================================
(y1,y2)=(5,4)
M = 10
X = 9
Exam A
QUESTION 1
Determinati inversa matricei (modulo 26)
A.
B.
C.
D.
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 2
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare M = codificarea
textului clar LIRA este
A. MAZI
B. MAXI
C. LAZH
D. LAZI
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 3
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de cripare M =
decodificati textul criptat GEEM
A. CASA
B. CASE
C. SACA
D. CASE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 4
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg d=2 si cheia de criptare M =
textului clar ZARE este
codificarea
A. VXBQ
B. WXBQ
C. VXCR
D. VXBP
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 5
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg d=2 si cheia de criptare M =
textul criptat YXEN
decodificati
A. ZARE
B. AZUR
C. ZARI
D. RAZA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 6
Determinati inversa matricei (modulo 26)
A.
B.
C.
D.
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 7
Considerati cifrul de permutare al lui Hill. Pentru numarul intreg fixat d=2 si cheia de criptare M =
codificarea textului GUMA este
A. EYUG
B. EEUY
C. YUGE
D. UEYG
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 8
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar STIRPIRE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. DDDEBDDBDABDDBAE
B. DCDDBDDBDABDDBAE
C. DCDEBDDBDABDDBAE
D. DCDDBDDBDABDDDAE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 9
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. EXCHANGE
D. INCLUDERE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 10
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa Q. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLUDERE
B. EXCLAMARE
C. INCLUDERE
D. EXCLAMASE
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 11
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
codificati textul clar UNIVERSITATE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
B. EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
C. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE
D. AECDBDEBAEDCDDBDDEAADEAD
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 12
Considerati alfabetul latin din care eliminati litera de frecventa redusa W. Folosind sistemul de codificare Polybios,
decodificati textul criptat AEECACCBAACCAADCAE. Alegeti varianta corecta din cele de mai jos.
A. EXCLAMARE
B. EXCLAMATE
C. EXCLAMARI
D. EXCLUDERE
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 13
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei fuctie de criptare este definita
prin e
k
(x) = 3x+7 (mod 26), unde € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta
codificarea textului in clar. Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului PAINE. Acesta este:
A. AHFUT
B. BNFZT
C. BNFUT
D. ANFVT
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 14
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e
k
(x)=3x+5(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvatului GRUPA. Aceasta este:
A. YFOZG
B. WDMXE
C. XENYF
D. VCLWD
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 15
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e
k
(x)=7x+3(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului AMURG. Aceasta este:
A. DJNST
B. BHLQR
C. CIMRS
D. EKOTU
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 16
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e
k
(x)=5x+3(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului VULPE. Aceasta este:
A. EZGAW
B. ZEGXW
C. ZEGWX
D. EZGAX
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 17
Considerand un schimb de mesaje in care se foloseste sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita
prin e
k
(x)=5x+7(mod26), unde k€K reprezinta o cheie din mutimea tuturor cheiloe de criptare k, iar x reprezinta
codificarea textului in clar.
Pentru schimbul de mesaje se doreste criptarea cuvantului INGER. Aceasta este:
A. UVLBO
B. UVLBR
C. VULBO
D. VULCO
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 18
Codificati textul clar USCAT folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta LABIL. Solutia este...
A. FSDIF
B. ESDIF
C. FSDIE
D. ESDIE
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 19
Codificati textul clar CRIPTOGRAFIE folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GRUPA. Solutia este...
A. IIIHTUXRSFOV
B. IICETUXIPFOV
C. IICETUXLPFOV
D. IICHTUXLSFOV
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 20
Codificati textul clar INCAS folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta GARA. Solutia este...
A. UNTAY
B. NMTAY
C. ONTAY
D. ONTAZ
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 21
Codificati textul clar ZIMBRU folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta BILA. Solutia este...
A. ARYBSC
B. AQXCSB
C. AQXBSC
D. AQYBSC
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 22
Codificati textul clar UMBRA folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CARD. Solutia este...
A. WMSUG
B. WMSUC
C. KMSUC
D. WMSUQ
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 23
Codificati textul clar IMPAR folosind sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta VARF. Solutia este...
A. DMGFM
B. DUGFM
C. DMIAM
D. DMGZM
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 24
Decodificati textul criptat VUJNIC, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...
A. CABINA
B. TABLOU
C. CANINA
D. TABELA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 25
Decodificati textul criptat VUJGFI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...
A. TABLOU
B. CANINA
C. TABELA
D. CABINA
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 26
Decodificati textul criptat EUJKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...
A. CABINA
B. CANINA
C
C. TABELA
D. TABLOU
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 27
Decodificati textul criptat EUVKHI, codificat cu sistemul de criptare Vigenere cu cheia secreta CUI. Solutia este...
A. TABELA
B. TABLOU
C. CABINA
D. CANINA
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 28
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar STRIGAT este ....
A. ZSJRXXQ
B. SSJRXQQ
C. SZRJQXQ
D. ZZRJXXQ
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 29
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=11,codificarea textului clar GRADINA este ....
A. RIILTGG
B. RIJLTGG
C. RIILSHH
D. RIILSHI
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 30
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=7,codificarea textului clar GRADINA este ....
A. LEHHPCD
B. MEHHPCD
C. NEEHPCC
D. OEEHPCC
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 31
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie k=8,codificarea textului clar CORIDA este ....
A. LXRQAA
B. KYPXAA
C. LYRXAA
D. KYPQAA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 32
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat RIILTGG este ...
A. GRADINI
B. GRANINI
C. GRADINA
D. GRINDINA
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 33
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 8, decodificarea textului criptat ZZEEPP este ...
A. RAVENA
B. RAFALA
C. RAFALE
D. RAMURA
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 34
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 9, decodificarea textului criptat AAVZMM este ...
A. RAVENA
B. RAMURA
C. RAFALE
D. RAFALA
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 35
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 10, decodificarea textului criptat BBNHYY este ...
A. RAFALA
B. RAVENA
C. RAFALE
D. RAMURA
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 36
Folosind sistemul de criptare asincron cu auto-cheie pentru k = 11, decodificarea textului criptat CCHHSW este ...
A. RAFALE
B. RAMURA
C. RAVENA
D. RAFALA
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 37
Folosind sistemul aditiv fluid binar de criptare sa se codifice x=101011, avand cheia k=1010
A. 101010
B. 101011
C. 000001
D. 100000
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 38
Se da secventa binara de text clar 110100.Codificati aceasta secventa folosind cheia fluida 1011, folosind un sistem
aditiv fluid binar de criptare.
A. 001010
B. 011010
C. 010010
D. 010110
Answer: B
C
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 39
Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere criptarea secvenţei de text clar x = 101101, cunoscând cheia
fluidă z = 1101.
A. 101101
B. 101010
C. 010010
D. 011010
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 40
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind modul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1001110110001111, folosind cheia de criptare
A. 1001110110001111
B. 0011011110001111
C. 1100111010001111
D. 0011101100101111
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 41
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare
A. 1011100001000110
B. 1011010001001010
C. 0111001010000101
D. 0110100110001010
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 42
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare
C
A. 0111000110000110
B. 0110101010000110
C. 1011000110001001
D. 0111000010000110
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 43
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1010100100100101, folosind cheia de criptare
A. 1100011010000010
B. 1100011010000011
C. 1010011001000011
D. 1100101010000011
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 44
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1111010110101101, folosind cheia de criptare
A. 1111010110100111
B. 1111010111000111
C. 1111101001011011
D. 1111011010010111
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 45
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e
k
(x) =
3x+1 (mod26), unde k €K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul LRKNIBAN
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 46
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e
k
(x) =
3x+3 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul FTSIRDCP.
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 47
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e
k
(x) =
3x+5 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul FMXVEDKP.
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 48
Consideram un schimb de mesaje in care sistemul de criptare afin a carei functie de criptare este definita prin e
k
(x) =
3x+7 (mod26), unde k € K reprezinta o cheie din multimea tuturor cheilor de criptare K, iar x reprezinta codificarea
textului in clar. Decriptati textul ZTJMFPUT.
A. MODELARE
B. SOFTWARE
C. ALGORITM
D. GESTIUNE
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 49
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1010
A. 0010011001001101
B. 1110101100010000
C. 1110110011010001
D. 0010010001101100
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 50
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
Blocul initial este IV=1010. x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare
A. 0010010001101100
B. 1110110011010001
C. 0010011001001101
D. 1110101100010000
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 51
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011000101001010, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1010
A. 0010011001001101
B. 1110110011010001
C. 1110101100010000
D. 0010010001101100
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 52
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1001
A. 1101000110010011
B. 1000111111001111
C. 0100001100001001
D. 1000100010100110
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 53
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare
A. 0100001100001001
B. 1000111111001111
C. 1000100010100110
D. 1101000110010011
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 54
Blocul initial este IV = 1001
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1011110100110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV=1001
A. 1101000110010011
B. 1000100010100110
C. 1000111111001111
D. 0100001100001001
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 55
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 56
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare Blocul initial este = 1000
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 57
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
Blocul initial este IV = 1000 x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 58
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
Blocul initial este IV = 1000 x = 1111000011000011, folosind cheia de criptare
A. 1110011100100111
B. 1111000000111100
C. 1110100011011011
D. 1110011111010111
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 59
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 60
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 61
Blocul initial este IV = 1100
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1100
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 62
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1010101010100101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1100
A. 1100110011000011
B. 1001100110010110
C. 1111010111000000
D. 1111110001100000
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 63
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 64
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 65
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 66
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 1110100101110110, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1010
A. 0001100011111010
B. 0010000011011010
C. 0010110111001111
D. 1101101001110101
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 67
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare ECB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 68
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CBC al acestuia, codificati secventa de text clar
Blocul initial este IV = 1110 x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 69
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare OFB al acestuia, codificati secventa de text clar
Blocul initial este IV = 1110 x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare
A. 1001000001101011
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 70
Considerati sistemul de criptare bloc DES. Folosind mudul de utilizare CFB al acestuia, codificati secventa de text clar
x = 0010011110110101, folosind cheia de criptare Blocul initial este IV = 1110
A. 1001000001101011
C
B. 0001110101111100
C. 1001000111111010
D. 1010111011000110
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 71
Sistemul de criptare El-Gamal se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 72
Sistemul de criptare Merkle-Hellman se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 73
Sistemul de criptare RSA se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 74
Sistemul de criptare McEliece se bazeaza pe...
A. dificultatea calculului logaritmului discret intr-un corp finit
B. dificultatea descompunerii in factori primi a numerelor mari (de sute de cifre)
C
C. teoria algebrica a codurilor
D. problema {0, 1} a rucsacului
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 75
Pentru codificarea unui text clar se foloseste un sistem de criptare cu cheie publica.
Daca criptanalistul dispune de un text criptat y, atunci acesta poate cauta un text clar x astfel incat
Ce modalitate de aparare considerati a fi posibila in acest caz ?
A. gradul de complexitate al sistemului
B. gradul de complexitate al textului criptat y
C. gradul de complexitate al textului clar x
D. asigurarea accesului la informatie doar partilor autorizate
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 76
Fie cifrul RSA construit cu numerele prime p, q si fie n = pq. Daca n = pq, e este exponentul de criptare si d este
exponentul de decriptare, iar m € N, 0 ≤ m ≤ n, atunci
A.
B.
C.
D.
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
C
QUESTION 77
Fie d exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numere prime p = 3, q = 5. Daca exponentul
de criptare este e = 7, determinati d.
A. 3
B. 7
C. 5
D. 13
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
QUESTION 78
C
Fie d = 11 exponentul de decriptare al sistemului de criptare RSA construit cu numerele prime p = 7, q = 11.
Determinati exponentul de criptare e.
A. 7
B. 3
C. 11
D. 13
Answer: C
Section: (none)
Explanation/Reference:
QUESTION 79
Consideram sistemul de criptare RSA construit cu numerele prime p = 3, q = 5.
Daca exponentul de criptare este e = 4 si se doreste codificarea textului clar m = 11, determinati textul criptat c.
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 80
Un utilizator al sistemului de criptare RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5. Daca primeste
textul criptat c = 3, atunci textul clar decodificat de utilizator este...
A. 20
B. 7
C. 19
D. 33
Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:
D
QUESTION 81
Un utilizator al cifrului RSA are ca cheie publica (n, e) = (35, 5) si ca cheie secreta d = 5. Daca primeste textul cifrat c
= 33 atunci textul in clar m corespunzator este :
A. m = 3
B. m = 15
C. m = 13
D. m = 11
Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:
A
QUESTION 82
Fie d exponentul de decriptare al cifrului RSA construit cu numerele prime p = 3 si q = 5. Daca exponentul de criptare
este e = 7, atunci
A. d = 5
B. d = 7
C. d = 11
D. d = 3
Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:
B
����������� ������������� � �������������������
� �������������������������� � � ���� ��������
��� �������������������������� � � ���� ��������
��� �������������������������� � ���������������
� ����������������������������������������������� ���������
� ��������������� ��������������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �� �����
�� ����� �� ��������

� ��
��������������������������������������������������
�� ����� �� ���
�� ����� �� ����

� ��
��������������������������������������������������
�� ����� �� �����
�� ����� �� ����

� �
��������������������������������������������������������
�� �� �� ����
�� ��� �� ����

� � ��������������������������������������������������������� ���
� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������������������������������������������������
� ��
����������������������������������������������������
�� ����� �� ����
�� ����� �� �����

� �
���������������������������������������������������
�� ���� �� ����������
�� ������ �� ���

� � ���������������������������������� ������������������
� ��
��������������������������������������
�� ����������� �� �����
�� �������� �� �������

� ��
��������������������������������������
�� ����������� �� �������
�� ��������� �� �������

� ��
��������������������������������������
�� ����������� �� �������
�� ��������� �� ����

� �
�������������������������������������
�� ��������������� �� ������
�� ����� �� ��������

���� �
� ��
��������������������������������������
�� ������� �� �����
�� �������� �� ����

� �
�������������������������������������
�� ������� �� ������
�� �������� �� ���

� �� ������������������������������������������ �������
� ��
������ ��������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
������������
�� ���������������������������������������������������������������
� ��
������ ������������������������ ����������������������������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
���������
�� ���
� ��
����������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������� �������������������������������������
�����������������
�� ����������������������������������������������
� ��
�������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������������������
�� ����������������� �������������������������������������
� ��
������� ��������������������������������
�� ������������������������������� �� ������������������������������� ������
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������

� ��
������� ��������������������������������
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������
�� �������������������������������� �� ���������������������������������������

� ��
������� �������������������������������
�� �������������������������������
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

� �� ������� �� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
� ��
������� �� �������������������������������
�� ������������������������������� �� ��������������������������������
�� ������������������������������������������� �� ���������������������������������

� ��
������� �������������������������������
�� �������������������������������
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������

� ��
������� �� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
���������
���� �
� ��
�����������������������������������������
�� �������������������������������
�� ��������������������������������������
�� ���������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

� �� ������� �������� ���������������������������� ����������������������������������������������
� �� ������� ���� ���������������������������� ����������������������������������������������
� ��
������� �������������������������������
�� �������������������������������
�� ���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

� �� ������� �� ���������������������������� ���������������������������������
� ��
������� ������� ���������������������������� �������������������������������������������������
������
� ��
������� �������������������������������
�� ������������������������������� �� ������������������������� ������
�� ��������������������������������� �� �������������������������������������������

� ��
���������������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ���������������������������������
�� ����������������������������������������������
�� ��������������������������������

� �� ������� �� ���������������������������� ��������������������������������
� �� ������� ����� ���������������������������� �����������������������������������������
� ��
�����������������������������������������
�� �������������������������������
�� ��������������������������������������
�� ���������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������

� �� ������� ������� ���������������������������� ���������������������
� ��
����������������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������
�� �������������������������������������������������

� �� ������� ��� ���������������������������� ����������������������������������������������
� ��
����������������������������������������
�� ���������������������� �� �������������������������������������������
�� �������������������������� �� ������������������������������������

� ��
�������������������������������������������������
�� ������������ �� ��������������� ���
�� ��������������� �� ������������

� � ��������������������������������������������������������������������������� �� ��
���� �
� �
���������������������������������������������������������������������������
�� �� �� ���
�� ��� �� ���

� � ������������������������������������������������������������������������������������ ������������� ���
� �
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� �� �� �����
�� ��� �� ���

� ��
������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������ ����������������� �������������������������������������������������������������
���������������������������
�� ��������������
� ��
������������������������������������������
�������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������� �
������������������������������������������������ ��������������������� � �����������
�� ������������������������
� ��
������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������� �
�������������������������������������� ������������������������ ���������� ������������������������� ���
�������
�� ����������������������� �����������
� ��
������������������������������������������
���������������������� ��������������������� �� ������������������������ ������������������� ����������� �
����������������������������
�� �����������������������������������
� ��
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���


� � � ����������
���������������������������������������������������������� ���������������������� ��� ��������������
��

� �
� � �������������
�� �����������������
� �� ��������������������������������������� ��������
� �� �������������������
� �
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �
� �

� �
� �
� � � �
� � � �
�������
���������������������
�� �������������������
� ��
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �
� �

� �
� �
� � � �
� � � �
�������
���������������������
�� �������������������
���� �
� �
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �
� �

� �
� �
� � � �
� � � �
�� �������������������
� ��
����������������������������� ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �
� �

� �
� �
� � � �
� � � �
�������
���������������������
�� �������������������
��� ���
������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�� �
� ��
��������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�� ��������
� �
�������������������������������������������������������������������������������
� �
� �
� �
� �
� �
��
� ��
�����������������������������
�������������������� � �������
���������������������������������� � �����������
��������������������������� � ������
� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�� ������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������ �� ���������������������������
�� ������������������������������ �� �����������������������������

� �
����������������������������������������
� �
� �
� �
� �
� �
�� ������������
� ��
������������������
�� ���������������������������������� �� �������������������������������
�� ����������������������������������� �� ����������������������������������

� �� ������������������ �����������������������������������
� ��
�����������������
�� ������������������� �� ������������������
�� ���������������������� �� �������������������

� �� ����������������� ������������������
� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������� �����������������������������������������������������������������������������
�� �������
���� �
� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�� ����� �� ������
�� ��� �� ����

� ��
������������ ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� ���� �� ���
�� ��� �� ���

� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� �������� �� ��������
�� ���� �� ���

��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������
�������������������� �������
�� ������������������
��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ��������
�� ���������������
��� ���
��� ��������������������������������������������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������
�� ����
��� ���
��� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������� ��
�� ���
� �
������������������������������������������������������������� �������������
�� ����������������������������������������
� �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�� ������������������
� �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� ����������
� ��
���������������������������������������������������� ��������� ���������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
� ��
������������������
�� ������������������������ �� �������������������������
�� ������������������������ �� ������������������������������

� �� ������������������ ��������������������������
� ��
������������������
�� ��������������������������� �� ����������������������������
�� ������������������������������� �� �������������������

� �� ������������������ ����������������������������
� ��
������������������
�� ������������������������������� �� �����������������������������
�� �������������������������������� �� ��������������������������������

���� �
� �� ������������������ ��������������������������������
� ��
�������������������������������������������������������
�� ������������ �� �����
�� ��� �� ������

� ��
������������������������������������
�� ����������������������� �� ���������������������
�� ��������������������� �� ��������������������

� ��
�������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������
�� �������������������������������

� ��
��������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������
����
�� ����
� �
�������������������������������������������������������������� ��������������������������������������
���� ��������������������������������������������
�� ������������
� ��
������������������������������������ ��������� ���������������������������� �����������������������������������
����������������������
�� ���������
� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�� ��� �� ����
�� ��� �� ����

� ��
������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� �������
� ��
������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�� ���������
� ��
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������
� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�� ������
� ��
�������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�� ���
� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�� ����
� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�� ���
���� �
� ��
������� ���������������������������������������������������������������������������� ����������
�������������������
�� ����������
� ��
������� ����� ���������������� ������������������������������������������������ ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
� ��
������� ���������������� ���������������������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
������� ����� ����������������������������������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������������������������������������������������������������
�� �����
� ��
������� ��������� ������������������������������������������������������������������ ����������
���������������������������������������������������������
� ��
������� ��������� ������������������������������������������������������ ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�� ���������
� ��
�����������������������������������������������
�� ���� �� �������
�� ���� �� ����

� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������� �����
��������������
� ��
�������������������������������������
�� ���� �� ����
�� ������ �� ����

� ��
�����������������������������������
�� ���� �� ����
�� ������ �� ����

� ��
�������������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������
��������������������������������
�� �����������������
� ��
���������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�� ������������
� ��
���������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�����
�� �������������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������������������������
�� �����������������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������
����������������������������������������������������������������������� ����������
�� ���������������
� ��
���������������������������������������������������������� ��������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������
�� �������
���� �
� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �
� � � �
���
� � � � �
� �
� � � �� � � � � �
���
� � �� � � ����� � � � � � �
��������������������������������������������������������
�� �����
� �� ����������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
�� �� �� ��
�� ��� �� ���

� ��
��������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� �� �����
�� ������ �� �����

� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����

� ��
�����������������
�� ����������������������� �� ��������������������
�� �������������������� �� �����������������������

� �� ����������������� ��������������������
� ��
���� �������� ���������������������������������������������������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
� ��
���� �������� ������������������������������������������������������������ ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
� �� ��������� ���� �������������� ������������������������������
� �� ��������� ���� �������������� ������������������������������������
� �� ��������� ��� �������������� �����������������������
� ��
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�� ���
� ��
���������� �������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�� ���
� ��
������������������ ������������������������������ �������������������������������������������� ����������������������
������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������
�� ���������
� ���
������������������ ������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������
�������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
����������������������� ������������������������������������������������������������
�� ���������������
���� �
� ��
���������� ����� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�� �����
� ��
�������������������������������������� ���������������������������������������������
�� ��������������
� ��
��������� ��������������������� ��������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
� ��
������������������
�� ��������������������������������� �� ������������������������������
�� �������������������������������� �� �����������������������������

� �� ������������������ �����������������������������
� ��
�������������������������������������������������������
�� ������� �� ������
�� ��� �� �����

� ��
����������������������������������
�� ����� �� �����
�� ����� �� �����

� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�� ������ �� ����
�� ���� �� �������

� ��
��������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�� ������
� ��
��������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������ ������������������������ �������������������������
���������������������� ������� �������������������������� ���������������������������������������������������
����������������������������
�� ���������������
� ��
���������������
�� ������������������������������������ �� ������������������������������������
�� ������������������������������������ �� �� ������������������������������������

� ��
�������������������������������������������������
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����

� ��
�������������������������������������������������
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����

� �� ������������������������������������������������� ���������
� �� ������������������������������������������������� ���������
� ��
����������������������
�� ����������� �� ��������
�� ����� �� �����

� ��
����������������������
�� ������� �� �����
�� ����� �� �������

���� ��
� ��
������������������������������������������������������������
�� ��� �� ��
�� ��� �� ���

� �� ������������������������������������������������������������ ���
� ��
�����������������������������������������������
�� �� �� ��
�� �� �� ��

� �� ����������������������������������������������� ��
� ��
�������������������������������������������������
�� �� �� ��
�� �� �� ��

� �� ������������������������������������������������� ��
� ��
�������������������������������������������
�� ���� �� ����
�� ��� �� ���

� �� ������������������������������������������� ���
� ��
����������������������������������������������
�� �� �� ��
�� �� �� ��

� �� ���������������������������������������������� ��
� ��
���������������������������������������������������
�� ��� �� ����
�� ���� �� ����

� �� ��������������������������������������������������� ����
� �� ������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�� �� �� ���
�� ��� �� ��

� �
�������������������������������������
�� �������������� �� ����������������������
�� �������������������� �� ��������������������������

� �� ������������������������������������������� ��
� ��
���������������������������������������������
�� �� �� ��
�� ���� �� ��

� ��
���������������������������������������
�� ����������� �� ����������������
�� ��������������������� �� �����������

� �
���������������������������������������
�� ���� �� ����
�� ���� �� ���

���� ��
� ��
���������������������������������������
�� ����� �� ���
�� ���� �� ����

� �� ��������������������������������������� ����
� �� ��������������������������������������� ����
� ��
���������������
�� ������������������������������������������
�� ���������������������������������������������
�� �������������� ���������������������������
�� ������������������������������������������

� ��
��������������������������������
�� �� �� ��
�� �� �� ��

� �� ������������������������� ������� ��
� �� ��������������������������������������������������������������������� ��
� ��
���������������������������������������������������������������������
�� �� �� ��
�� �� �� ��

� �� ��������������������������������������������������������������������� ���
� ��
�������������������������������������� ������������������������������
�� ��� �� ����
�� ���� �� ���

��� ���
��������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������������� ������������������ ����
�� ��
� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� �����
� �� ������������������ ����������������������
� �
�������������������������������������������������������������
�� ���� �� ����������
�� ������ �� ���

� � ������������������������������������������������������������� ����
� � �������������������������������������� ���������
� �� ������������������������������������ ���������
� �� ����������������������������������� �����������
� � �������������������������������������������� ������������
� � ������������������������ ���������
� � ������������������������� ��
���� ��