You are on page 1of 1

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc Osnovni zadaci Svetske banke

cc
- pomaganje obnove i razvoja proizvodnje i gospodarstva nedovoljno razvijenim zemljama
članicama tako da olakšava investiranje kapitala.
- podsticanje privatnih investicija putem garancija ili učešća u zajmovima ličnim ili
posuđenim sredstvima,
- pomaganje razvijanja medunarodne trgovine i održavanja ravnoteže u bilansima plaćanja
poticanjem međunarodnih investicija u cilju razvoja gospodarstva zemalja Članica,
pridonoseći na taj način rastu produktivnosti, životnog standarda i poboljšanju uslova rada.

Pored navedenih osnovnih zadataka banka obavija i druge poslove, kao što su:
- preko svojih specijalista učestvuje u analizi ekonomskih problema i tehničkih rešenja,
- vrši obuku kadrova za ekonomska, finansijska i tehnička pitanja. U tu svrhu osnovan je
Institut za ekonomski razvoj i obučavanje kadrova.

Navedene zadatke Međunarodna banka za obnovu i razvoj obavlja kapitalom koji formira po
osnovi učešća zemalja članica i sredstava koja mobilizuje na tržištu kapitala.
Učešće zemalja članica u kapitalu banke sastoji se od uplaćenog kapitala u visini od 20 posto
koeficijenta i garancijskog kapitala u visini od 80 posto koecijenta. Visina koeficijenta
zemalja članica zavisna je od visine nacionalnog dohotka, stanja bilansa plaćanja deviznim
rezervama, stabilnosti gospodarskog kretanja i obima spoljnotrgovinske razmene.