§ 1.2.

1

.;... Mf*~~m~~~h!'~ mH$:£bftJ%:;.t(Mt~, ~~ 1-2-10

*1-2-1 Ml-1;f.tii~7Ih~~;t~

IUI*nJliJom-I!lfl'JAAl*f!Jff (!!\JliJf!J'f4) !ftM. i01Ne:!ft:l<:, I ,''P. IJ'IIH\\JIl!lljl».*~AA

wmm~nJliJ.I!lfl'J~.~ff(~JIiJ~ff)_~. ~~.~ AA ••• ~$&

I mMi*,,1iioJ$I, (JIJAA., f1Jff (!\\JIiJ~ff) ., It'. ~i§.iJ', I ~JIlmlll1f11:1<:li!lIIiM

w.AA~1i.om-~ •• l*fIJff(mioJ.ff).~, ~rn_:I<:

--------~----~

\ AA ••• $&*Jll~ •• ~.~.JIlM··~·,~·~~1 :I<: ••• ~AA(.AA)

~fII •• Jll ••• ~ T •••• ~ •• ~.mm •• ~

f.lf*~~~~~ tl::t2!lillliftl (-) 8»., Olfl'~;t~tI::~ (.m~ 1-2-2)

;~U-2-2 w., iit1H~,~~ Jt.ff

.JliJii~. ff. t!i.(JIJl!lEl1.ir, :l<:li!.h(Ul!oJll 1) IIA. lUI; .~I •• »'~~fl'
1!:. it! JJU T AAl*'l1K ~UU#'~()(Jj!}:1l:. !!\ •• ~flIl""~ $. ~HLlU" ii* .*fflIlA1Hlli.'i*
ItA mil'HIJjlij.flt~, ltilli IHj;t~Jltll~!it.li: lUI: It !~ ~ aH!!lltiJlI iIF (JIJ'i! fiij", 1!:, xU.~
TJlf:j!t;,~.'1!Ii!Il8IJfitj t!i.fl'JWJfr~milU'f~ 'l'lIHlllll'i*JIl it:fHli.. :l<:il-tt. »'!f!'¥:~'lI;f;f1J. #.
'It :fl, 1l~}'Hl!1J i!Il a<J ;Ett;UJ. A~lEtt M5jl'll1t.~~ JlltIJi IUIl'l';f:{ftEJltI5lIlli
• !\\iolJilZ:lJlIt/J', tU;). tl\J1:, *Jlli£l;ihll;~ l![ 2) 'P. Ij'li!~1l .f!I»'~!IU,!IlIB.
s!:; JliJil'!llI;JiIZ:flill/j,. tI< il'l1l:I!lIB. •• S!:; ,§a i!Il $5e{h",:I<:, •• S!:;il'l:Wlllifl(!a<J~
:l<:Mil!L'I'~. Jil;~ W.1t8IJ!JIlIlt!ftBl i,!;;f;ll; nji!!
'&'I'1&IalIIHI!1l:*ffl *
Jltl+JR'S!:; 3) &lltfl'mJtt
_:I<:. liliEtI<1ifll
I ~~··~~··I G.a •• , •• Ij'oli!~GM,lHIl I, illiXtl<:lfji!!, ill rlfl~»'~(lIJ*Jll
,~,.~iI!! (JIJ ll!l:h '" I "~.>!(li».tJJMim ~~il'lilll~!i£M 5t1lt~lmtl<., 1!! 8litAAs!:;:j<tll<:i't1l:1fl
~ . "', .JlIJ:&.a<JtJJJtIi 1Jf::I<:~tE;ll; iillUt fFill!!l!Jllll ~;fj1'1i'1f*,J
it mli::I<:il'lEil!: '
• .j!IJ~.*l!lm'N'
s!:; .~:WJlf:ti\;IiB<J:b'iBi
:floffflJ. tliiolllli:ill
i:'<lM
_o._._. . --_ .. _-- - 30

c=) ~N" mtt~~Bt.Jiitm(!A!.~ 1-2-3)0

*1-2-3 i)A, ~ ,lit *-:<\ f10:ltm

1) 80~\OOm I;l.t il'J Ifilft 1) JiI'{!l;*1l!JlIVL T!jl$i.~J1U!lf:4'~Utl!UI!J
~WIFf1lf~ ~HHUHJ'J ri\ 11HIlM 1< 11'1 ~'ui tliJ 1fIl& fiiJ flUJ cP fIl ~h; ;J( ~IUU\ q 11111;1[ jJ
!~ 2) 100ml'.{l:1l'J $ lit ~ 1i1L~1l 1'11:* 11Hi\ 1t M >t *JljtJA1t~>t, x-tlllt ilVr., lll::j",,!lHl!;ij-Il<;\IA'lf
JIll iIIJ~iI!~~'ili.JIIIJ!:, 1lO ~"o 1If00an!jl<RhVfU~
1'f 3) 70m[;ll:B'J~t11.lI'1 ,9i,~tJAlll!D>"~IJ 1'Hl!fIl f.HflIllllJ!: :!U!., lJ!.1'
~ 1ifhil - 2) lUI l1l:*/Il$AfUllJl';
>t 4) 1I!;it;f;:mJtil'lIl'J~~
>1Il
5) iIlIoo
6) M'lli!
, 1) 80~loom tlril'J .
1 ) 80~100m tl T a<J 1) 15000-20000 *fHUl
R$t11.11'!'fmoo ~"'mll'i'f1IU!l tl'.{Tti!Jilllhil
2') 100m J;I TIl'J~:!If 2) 100m[;lrll'J~ :!If 2) 'f:lll~!l. ~1If
00 ill 00 tl1tJt!lll CP/j'lI'iOO
.. 3) Jt!lllcp/j'1l!ffll,~a 3) :It!lll'l'lj'1I'1fflll!ll M
1't 4) lOO~130m Il'J 00 4)JR;$j&~*1J!:"'~
'l\!! ~a, ~ LlD<12. Jl.p 1J!:z. ltUt*'T 1.7 J;I.t Il'J
I!\I;\':iJIt'l'TIE1'<:IJ* 1 ~ N.i~a
JI: 2f1lB>! 5)iiJMl!ii<?itl!iJlll:ti!JAll
5,) (£1jll&J:~ili:m:1I1 M
Il'JtHrool!ll 6)/Il$1\4!11!fl!Ill'J!II!lI
1I11l'J00ilil _ ~~$ .. B>te~Jt!M.:I:..Ii§* (-) iUll'fi.l:j3l/J\e:h.tj:I

~~~~.~~~.~~~.fu .~A.~~~. ~~~.~.~~.M, ~# llilXlE. ~P~~:l2i~~~l!lt~JliJ51iHt].f4~, #ilit:jij.E!i~.IoJ~¥F~*,$*.lnltIJ*~ ~'fji\j-tltJJHiirJ;)o JtJltrn:i;;.Gil~~.IWW.lnltIJ.f!I', tE~~~j ~:m][3EXW>i¥-i~j!§t§.1O( ~M~;*~M~~~MHii, ~~~~o~#~.~.m~~~.~~.~.~,.~ @:[~~~i¥J1J1l~B\0 11ifrll*:JJIl}B\;;.G~, m.mi.ijl~iH!*IWJilZjJ.~o Jm~i¥J*Pffl~, • ~ABjJ~.d~D~.~*~P, ~§.R~

(=) :h aHf~~ii

M~.~~.~¥-~¥FtEa~*jJE, ~~ ••• ~R~~.~~~¥F~. -* ts ;;.G~i1.m -:jt]¥Flji~*~o{9lJ~, ~ tti!i!tlRit ntBJlbff -~ffiiMtHliittr9~:t;at, Ell ~R ••• m._.~Jlb.~~i¥J* ••• ~.m •• MBJlb.~~.~oX.~tt~ £~., JiIZ~2~.,~ •• ~~~~.*g~T*~~tt~~.~.tE~- •• ~~ _~~~~~i¥J*jJ ••• M~.~ ••• &

C::.) ffljftlS1JD~

.~.~~.mm*~.~A.M~~ •• *X~at*~ff~~IWM~,JiIZ~.~_

31

B. m~.ff,.~ •• , •••.• ~. ~~ .••• 4.~~~Z~. ~~~*a .~~~#, ~~~m~~~ .• fifm*g~~ •• , E&.m~~~-~~.fi. ~~(i, tt~tt. ?'l--tJi. f.I~UJi!tl*.~j~~;im5!il. #Ult.l:~}Htfi'!;m~fr~a, Jlfi'$1t.~m~ »11 ~ 0 « m mt ~ JiJH-}t ll! mw&: » 1.1 Jlt it 1f %!I!)Eo

( 1m ) ~ ~ ~ 1'8] lllHI~ lilt

;(:E~:ftJ;(IL!lJII, ii#f'1=~:R*/l"ft;ftag51!\ff;ft (_t1Q~!il~~. ~m~) ml'aJ Be W:tt, .7~ •• a~$.~.**(M~.~~ •• ), ~~~~ •• ~~a., •• ~~ ~~~ff;ftA1f.~~~ •• mfi.~, ~~f~*~m#~, .&;ftM~.~

Mf*t3#illilt~*:n* .1*~:ftJ.~£*1J~, 9i!.~ 1-2-40

*1-2-4 flG-1*-iHiJ-j.Ht~*:H!;;

Mm.~~W·.M"~~n.~. ~.~.~.~ •• # ~m~.- •• ~ ••••. R.~~~.~~.~~

~*m~.- •••••• ~~.n~~ .• ~.~ •• ~.&~.~f.~. ~ •• , ~ ••• ~ ••••• $~~~ •• Wft~~*. ~.w •• ~ •• ~. ~f'I'~.:fIJl3rBll'i!l'

.~.~ •••• ~, •••••••• ~ .• ~R.~.ft.a. #.*.# ~.~.~~~, .ft.mM ••• ~I •. -~~m~ •• *m~f'I'~ •• ~ ~T~ft ••••• 8 •••• ~f'I'.#~.e~.~2~~~~

...• AA.~.~ .. «m ••• ~.~.».ft.*, ~.m •.• m. ~ ~~~U~~M~W •• $B~~-~Mm~~.#n~~~~ :Il'.~afro~R.1U::RJltItMitll "~1i1" j;Ij!:<EnMfliI. ~*~~*I!l fii. ~ 1Ii ~.&".*~a.T.I!l, .~~.~

= ~rH* JilT ~ Z JHI' 11 Btl f4l ~ .1*ffr~±.~~:fJ jj{J#~, !\!,~ 1-2-50

~U-2-5 M-ffJ'Jf~_-tJH'rjj~#~

.. ~ .. ~.~ .. ~.*.~ .... * MI •• WMf.~ •• ~ •• ~.*.~, E ~~ ••• ~ •• *.~.~M.~ ••. #g 'ilE1J};rji;Jj'. 1!! •• 'J'Y'ilEJi>\l'fEJ;lZ;tJ

*~ •• ~, .* •••••. ~ •• ~g. #.N •. ~.~ •••• ~ •• §.~"tt lm~. l)!~gJi>

~*~~~.~.ffi~a*, .~ •• M.~ JsY:1t.~MllitaHi!Jp.

2) 'iI!'.JiifiE.~

3) ffl.1J

4) .*~lt'~

5) r*JJ1)jJi5l:~~ 6)lflttli\.fIt.*II~

32

(~j

iibfJ, 1)- 3 )!'I!'E:il!iib;:IJ. :(£l!tttp;tb!'f~JIj;. *

l)&m~mfJ ~m~m~

2)~M~7i;b~~ttfJ ~) ~5)!'I!~fflmM~~~JIj;~

~)*7i;b~~fJ 6)@~~$~~

,)aHaUH.~.~*fJ_~afJ.~

5)~ ••••• * •.••.• *.W • • i!i!$fJ

1) Mlll!iol<lIillli

2) 1iIiIliLI"ifJ1;j1.!l<.iI!~*ffifJ

I ~.a*~* •• ~JIj;IIil~H .• fJ' .~.~ nilE§'HI@~JIj;I)giji;!l<liIi.*ffifJ

(-) ~)(

Ji'J . .j;j;:~IjI$IR~1*J i¥J~{t~ffnmxt9=' 'fIl~lll'tg1!Jt1tmllit).( 'ifiJm;ljt~ilJ 9=' 'fIl~i¥JJ!!!.. IlP

·~~~i¥JM~mm ••• ~Mmm ••• *R* •• h'.~.~I~.~.~i¥Jm~ .~ ~~- •• .j;j;:M'ifiJmi¥J9=''fIl~.~ •• , •• h'.~.~i¥JRWm.~~~. ~.i¥J'ifiJm.L ~~, ~M~.#9=' •• ~M~W •• ~* ••• h, ••• agMM mm.; !lIJ;l!i;;J,fftlW.~.

c=) lt~n~

1. j!jljlmm •• i¥J#.&:lfFit« 4V11Vi~w.nl!:li1i!'l1l1 »ag1i!'l:lE. "1i!'l1l1" a<.J1l:lE:!mr. (1) .h'.&:j{:t).(rJ!Ji'1f::(i;M~1jI0.4L I*JJt1fit~tti¥Jw.Jf1J;j>iiJft'. :15Ji'iJ#AJiG#:

agmmm.L .h'.t).(~, ~#A •• ft.OO*W.~~.~i¥J.~~m.xt'. ~i¥J~l=lml:lliilllt:j{:'bm-~M~, §tE.~* 0.4L I*J-fJiH~it~M". ~trA 80%i¥JW~. x.t tl·.ilJ,.~.ag~IjIff!JlDif~H&, &:~ "AAl1l1" ~*i¥Jm4~Mi •• ~* 5%1 xt#;)i¥: ilJ~ n m.llltm-%M~J.9!Mi¥J~IjI'ifiJW~J&, ~~ "AAlm;" ~*ag~*mw •• ~;j'\ 10%.

(2 )w.mJlUi~. ~~T~~:i::I::~tz:it'b§i¥Jag7fQ*~.Illi;Ji~Ii: ag 20%M", ~ tt~1!1 Eizllllli7f oi¥JWm.

( 3) tE~ 1=l~.;ri¥.J '.~i¥J~:j'[Jf 0, J!Ji' J!im~-.;;fTlIllli; m.EY:~:I:~!J>, :l!!Hf~ 0 fi3M.

2. tlljl'ifiJOO •• i¥.Jit:M=~,*, m~ F2-6, ;Il.;9='i¥.J~14.,mm 1-2-1 W)j~~'f~ ~if:i9i9!1).

33

001-2-1 .. fEO\%fl!I!ffilitiff-t:OO * 1-2-SH.r 'tflJ JIif tnt it jf~

~ "tiIDi$1 I JlI"«OEtp;Jll~ /Z, I 1I!t11~, cmZ·m2
" 'JeliilZ <-t'"
14' ~144if$'&RJj[ !';'z +, r"'-), cm2.·m I
~ m /Z' ~!it,
I I I I I I IV V=(ilx(l\') I VI ~ (V) x <IV) I 'VI
1 l:f!ltHitl=l,llIJ& + ~
2 l:1jlJ&1Iii + ~
3 1: EflJ&!I)d't + ~
4 1:f!lfillilfil «z, ~
5 ~lIl,i(fII)M + ~
• j;f!lfil@ftl=llt1J& + ~
7 j;f!lfilllii + ~
8 M:lll"'JIIii + i
9 M:«4M-J& + i
10 Altllii - ~
11 1Il'iJ& - ~
12 'l'1Iii'Jeit (xl/2) - ~
U ~1Il'ii!i. (" 1/2) - ~
u PilIIl'ii!i. - ~
15 PillIl'illlllii - ~
16 'l'1Il'i1fi (x 1/2) - ~
17 'lfJa1m - i
18 'lfJa1m - i
19 M-Ja1!!Ht - _._,
20 RIIUAft - ~ Z<V)

34

1=2C~(VI)+~CVII)-eZ~(I)J, cmZ'ml, '~~'fti.IlIifmif(

].

wj=--, cm~' rn , Zj- e

CE) X>t Aaft 111~ 'BIJ iii ~IHI~ ~ *

ffiHUVHIjJ~JITiim~ O!lijJl:f!~~), Eilti,@~ 1-2-7 (J(J~~.

;tU-2-7 4l-~ "1JI,?i!;" ~./J,'8'tJi1ii:tilfc~~*

Ill!

f.IJ (Z C)

Wi~WO ~KILZB(C.+ 0.1) x 10-a,emt'm, ~L;;;'9Qmp;f, RIilIJl>.ttll[,l!

W j;;;'Wo = KzL2B(C6+ O. 7) x 10-2, em2·m

M,+Mw 2

'fIl W/;;;.W= ~ • em -m

;'tip L-Alt-f;:. m,

B-1I:111:. m,

W,--liIA,AtJlflIJiIiil!Ut, ema'm,

Wo--i!lIi*li1i1iil!U!c,em2'm,

KI-~lt, K, =0.0412L + 4, Cb--ljUa:tEiiHtJ.l~~m~rJl9jjJl;!~lt. m;f-14/j'TO.60,

( 300 - L)3/2

Kz-~lt. K2~10.75- ---wo- '

W-mlft*~I':'f!lIN.m.'I1IJi!!tt)JJ191!l.1]1ij.lt, em2'm, M.-''''flIJliI.t.a<Jfit]j('I1IiI!,· kN'm,

M".-lltll~Ji!!, kN·m.

M", = CFL2B(Cb + 0.4) x 10-2, C:-~Ik'. C = 9.81,

F-~Ik'. F=4.71+4.45( ~o) -0.71 ( ~oY,

a-~l<Il; Jlj( C1 = 15, jll)tof'f'iIUll'f!l?i!;>;ff 11'1IH~BiJ~tII;* Y> It/m8OOIIU?IJ!!, Jjl{ C1 ~ 14.5

(2) IJ!! m"f~:i;* .t.~j1jjOOtJIfl!JjIij.lk';;fj".J-Tl.05Wj

(l).~~.jIij«lt~;f-~'f'r~lt • .pOO~*~ Wo-C1L2B(C.+ 0.1), ema

'f!lWo~ M,+M .. xI08, ems

0.

3!:;1j> L-IJ!!if:. IU,

B-lrl)t. m , M",-*l<IlIltIlill!JJe. kN'm, M,-i9:ttlt>*~Je. kN'm, Cb-~Ik'. lIitCb;;;'O.60,

35 (!.!Il)

tt. 0,-1Ii<IU'* Of ilIlliY.}], (2) mJi;IIlRitIKa<J4I-f'I'liUU~~, ~M,>0.8Mw (mlSiUIJlil) liXM,>1.0M~ (ml~iII

rn. l\lJ:IIH'MIllJj!jjll!~liY.4'/H'. .

WO=[_2_(M,-K3Mw)+ K4Mw_JXI0S. em8

30's v,

ti: ;top Ks,K,-lUI:, l!.r*,

(LR)

i{I~L. m

0.412L +4.0

( 800 - L)'" 10.75- ~

10.75

90~300 >300, <350 375

10.69

10.63

400

illrI I .

~~. 0,

0,

Ow 0; "w 0, 0.,
98.1 111.8 49.0 82.3 78.5
00.0)" 01.4) ( 5.0) ( ·8.4) ( 8.0)
98.1 I 129.0 I 49.0 I 99.5 78.5
(10.0) ( 13.15) ( 5.0) ( 10.15) ( 8.0)
o",-1Ii<litl!!l:lfl.'filllliY.;h. I 160.S I

( 16.4-0)

62.7

( 6.4)

178.0 I ( 18.15)

I

79.9

(8.15)

I o.sl

1.0

1.8

I

2.0

tt, IJl!II'l~lI'!. I ~-I!lT!l!ilt1ltl!f~a<JfiIlM <!l1l1!lt!1t, lfilllilliJllilll.'}:. m::'1'i'l.1'Ii1!l 1t"l>f;:iII), :¥:Pfl-1'~fti1!lr.fti~tl<JlII!lf<$/t-T 1 mS!tIlH!:i11t~m, I l1';-lf m.fiIl® •• m, .1'~~a<Ji11tlt~.*Tl~ha<J~~T.iII.

(1) 1lii";!I!:tl;. :lilJ'@Jj!jjll!~);1Z4'Jj'T:

lfm:l'tRil (~m~) Wo = IdB. em'

Wo = 1.1/dB. ems Wo=1.21dB, em8

;top f=2L'-50L+USO. ~L<85m,

f =0.905L1+125L -34S0. llj85m<L<183m, d-IIZ;*. in. ~d<0.055LIIt. Jf1.d =0.055L,

36

(NK)

L-_i!l*. m , B-If1I€. m ,

~ 1l':f!i'lHlll1lt b = Q Itf. li11,jUliJiIlIU\:&~1.03Wo, ~0<b<0.4B~. lIHH\I:;(E1.03-1.0 zlillilllli

(2) IJA1'HI!;t, 1l1t-lifq!ljillIU(~~/j''fT91jlll:fl <I'(t.)~*-11t.

Wo&C,K,L1B(C.+0.7), em" fnW.=S5C.[0.14K2L1BC. (1 + O.~Ll_)+M, ] • em8 ;t<l' L,-ltI1.L!;i0.97LLwL'I'Z/j'-11t,

LLwL-ICl,!iliIHt*~*. m,

K .. K.-l!:~, Jj!.rllt.

S.U'/1.5-( 1 -Lt/soO)'

'/1 - (1 - L,/31)&)'

800<;;L, I 10.79 I 1.0

M~ 1 c.
c. ,
, 'I'~~~ <l'jj\:f;t~
!J<1f1
lliilj) 'l':f!il Mlili 1l!!:IJ!JI:f!</ nGJi!'i l!I:IJ!JI:f!ii Mit
I 1.0 1.06 1.0 1.06 1.03 1.03
I 1.02 1.06 1.02 1.06 L05 1.03
I 1.03 1.09 1.03 1.09 1.06 1.060 &, MM~~ I!J<-.~.nG.I. I!J<U*~~ I.-l!! ;IJ'l':f!i~~.~~~- •• ~~.~~~.I. I.-~ Ill.

~LlD,Il!i1i;.lrftm • .@i*~~Wo.!l1l1i!UL/D,!;ii;.lrlllZ.ltlll <D,-lilttt"iIl!¥),

a~m.1f1 a

)jHILIf1 L<230 m 15

230 m<;;L<3S0 m 15"'0.01(L-230)

330 m<;;L 16

37

mI M-f*m*'ftIJii~H. (-) .m~, Jt~A (JJi!.~ 1-2-8)

;~U-2-8. *#~JW:J*it1t*

14' I~OO Wj:j!\ 'I',~, I 1E>:bi:!!, I 't!IIlii:!!. em4
.Ii} ~, ~fl~~lb emS I Edt
em' iE~, em ~fl~t.li
'/2 ..:'I_ fUEflIl I I I I I !W:<llx<.lIl I V=<i)x(lV) I VI
-e 'vi [ II I 1 IfI( h ++11) Ih( h +'+tIY [ -
j>;W'ii!I 1 h +-2-11
- .- l-
t-! .<f I I I ---T I(+Y 1-1-th3
->i -- I _h_ I·_h-
2
2 2 12
j/ -r 3 I 12 I t2 I -/2~ I i2(4-Y I -
--2- 2
~ I~(f)l - 1 .::E <IV) I };(V) + };<lP ~(N)

Jf:tlUtIIl1lLft. h2= ~ ( J[ )' em; hI = h -h .. em;

~*lUtIIl~11ttt9il! I =~(V)+~(VI)-h2~ClV), em4,

~ II ~mJiii:m~ ~ 12 ~mJiiim~

WI 3 I=-h-' em; I

I W2=-h-' 2

8 em 0

c=) i};:t~ I~*~;ff./}fftJiii~~~it.*A:

W mb."= h ( 11+ k ), em a

~* h -mt~iWi1r, em; 11--/1'.iii~Pnm, em2, f --mt~iii;m, em2, K-~~, JJi!.~ 1-2-90

*1-2-9 K 11

1112 i
!tl12 0.0 I 0.5 I 0.6 I 0.7 I 0.8 I 0.9 I 1.0 I 1.2 I ·1.4 I 1.6 I 00
Kfl
a 3.00 3.33 3.39 3.45 3.50 3.55 3.60 3.69 3.78 3.86 6. 00
0.3 3.53 3.85 3.90 3.95 4. 00 4.04 4.08 4 .. 17 4.25 4.32 6.00
0.4 3.75 4.05 4.10 4.15 4.20 4.23 4.27 4.36 4.44 4.50 6.00
0.5 4.00 4.28 4.32 4.37 4 .. 42 4.45 4.50 4.57 4.63 4.70 6.00
0.6 4.28 4.54 4.58 4.63 4.67 4.70 4.73 4.80 4.86 4.91 6.00
0.7 4.62 4.31 4.87 4.91 4.93 4.96 5.00 5.05 5.10 5.14 6.00
0.8 5.00 5.17 5.20 5.23 5.25 5.27 5.29 5.33 5.37 . 5.40 6.00
0.9 5.45 5.56 5.57 5.58 5.60 5.61 5.62 5.65 5.67 5.68 6.00
1.0 6.00 6.00 6.00 6.0,0 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
- 38

c=.) III M i*

1. I~*tftliIiiag·tIJt·lim •. PTJt 00 1-2-21t~o fill

1 0 1 2 1 4 1 5 1 8 2 0 2 Z 3 0 3 5 4 0 4.5 5 0 '6 0 7 0 8 0 9 n to 0

2.

1. 1.

1- 1. 1.

,-, ./' zr--"...
8f-- - ~crt I .L ./ -:;:::;;- /" V V
~f"\Il- :;;.-" ,;/ ,. /'
I--- - ,I!J.- ::..::::: p- ../ /' r /' .....
61--- - ~~.~~ V .;../ /' ~ ~
I--- ~ , /,
.......-::::: .,.,..,.,. --- V ,.... I"
41--- t-r-: 1= 'f/" I-'-"f- ~ --- ....---: ....-' 4."- /" V' .....
3 f;::E: r-::: :::::--:: -_:::... -- " ___ -- V ...
2t:::: I-:::: f0-
E:: ~ ~ t::t:, f-' c::::-- _.-t- ...... 1/ ~" f,jh~lD. I-
l~ ~ l- I-- >-1- L--- r-- 2 :;;:: i=::::'f ./ 7" 6
-- .
0 !- ~ .- ,? 4
-- ~ ~ .FF
9p- Ui~\t~ .... ~-
- . .c:: . -
~ - I~ . -- 2
- 1- .J..-I-'" .-1-- - .-c-
.- - -
,....1- ..
,
~...! I-:: I;;§
6 l-!- i- .f-
- 1- .l
5
O.S 0.4 0.5· 0.6 0..7 0.8 o.a 1.0 II.

I. i

O.

o.

o,

o.

o.

u.

t ~
7 ~
"m i--::: t= ~ ::::: ~ ::::::8
- --
f .0: ~b;::: ::::: ~ ~ ~ ::::: r:::: :::::::8
6- /, . ~~ ,.-- --
::::: ~i::::::: :.-:::: :::: ~ ~ ~ ~ ~t::::
'--- _.J -- ~
l=i r» :--::::~ -:;--- f..-->"'---: ::::: ...--:~ ~ ~ V ~ :::::: f:=:: ~~
5 /"--- ~~ -:-.--. :..-- ;..---
';'~ k:::: ~ r:::::: ~ t:;; :::::: ~ 8 ~;.::: ? ~ V k r::::: ~ r::::: ~
z:- :::.--
~~ ~ ~ r- v ~ ~ ~ :/~ ~ r:::::: ~ v V
,/
4(i.aV -: ~ f:::::: ~ ~ r:::: ~ C;;:~ ~ V
:v
~ ~ ~v~ ......-::v V ;:.- v
~ :::.---:V'::
vV': .> ~~v // v
vv :/- ~v V
\)·'1.v
2VV /' v~
//
lV /' // V


0.1 0.2 o .~ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Q.9 1.0 o.

o.

Q.

e.

o.

o.

o.

(b) :i]1J1LL~JfHI1T~WI!UiBi f£j1-2-2 I~%t1tJjjljt¥J'Ii!t1'±~

89

1.

5 TTT"r''' " Y
VV
0 -- V v- ,1/
I I ,! - I-t- .. Vvf:J:::v- V
vf;
5 f3Bl '-I;DlG: r::t:;V~ V I/f->
- V ~v.:~V
f:::r::
V~~~ /V
W=",/th .-r- V
0 /.// \..'>./
V~t/:::l/:: ~j..- V\ I
l-:')/V~~~VV I I
--I- r::;;p ~ -f- '!If. I ;
. ~~~f::[:::V ;::;:~ 0 5.0 6.Q To 180 ig:O 10.
s __._..:;:;.-_.. - ~w "'-' ,- w'=jw.
~~~~t;;;-:~~L-- ~1.4 I--- f--
~~8~~P _J -
~~~ w f/~
% :;...,- 3.51.2 ,. 1'-
1.2 1.6, z.e 2.4 Z.B l- f::: ~-rr- I-
--
. "jjj'j t-
1.0 o

3.

3.

2.

111 2.

1.

0.4 0.5 0.6 0.1 0...8 0.9 1.0

-

flh

( a )lililfj T .I~jrH!!ljf

-

1.

1.

1. i. 1-

1.

a.

5 ! ~
4
r-- '30 _./ ~ 8:: ~
f-- P--::: ~ ~ ~ 8: ~~
Jr-- 'ff~ -- ~ ~ ~ k: ~ 8: ~ ~f8
I. . ~ 8 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~~
I-- W;w/;/J
...-- ~ B:: ~ 1:::::: ~ ~ ~ 8: ~ ~ ~ ~ V
t-: ~ ~ ~ 8 8: 8:: ~ ~ r>::. t::::: t:::; 8:- V
r-~ E::: f:::: ~ ~~ k t::: ~ 8 8: J:::: t;: V
7~.·'V
V . J::::; 8 V r:::~ t::: ~ ~ ~ ~ V
'p-": P"":' . I.L __.
.~~ t;: ~ ~ r:::::~ ~ c::::: ~ v.
~ ~j:::-~r::::- [::)-;: ~ V f-- f-
A v-~VV ~V
t-: \)~./
zV V~~V I--
v,!' V~
I
0
II •. ! U.2 11.3 0.4 0.5 u.e. 0.; 0.8 0.9 l. o.

o.

o.

o.

o.

O.

e.

D. O.

(b) liliJllTI~JfHIIT'f'~il~jjj 001-2-3 r.¥ff:HfiJiijiJiJ~llii~~

4:5/31 «I /22:88132.18[1.19[ 7.49124.88/32.51[1.14[ 7.51[26.88132.7911.111

4 24.18 42.51 1.33 10.23 26.18 43.08 1.28 10.26 28.18 43.57 1.24

7.53

;(J

(Il!l) :r.*W~fU\ltA<.Jiiit~*

M~a,.~tt.I£ttI.~.~W2, I~m.~.WR.(mm~~4).

-~

b,

-=!

, iHftmrrl

.~ • .Eji!ii1Ji~.ZJt Ilb,<65, (1-' -.;tt~.), ,1&iI'1il3tl'ifJ!lIlJ(ZIt hjt<80-100,

Jll1&J!lIlJ( t ;:;'0.01h+4mml

i!ii1&~.l'ifJ¥.Zlt bJt,<IO~20(~<15~20), 1Iil~J!lI. t1=(1.2-2.0) t (~t,= t +4mm),.

JUt:!1iJWj. h =(0.04-0.06) I, llJ.&:i.J'r)tj(~at/Jvlt~ C1l't.~ t'A 'It) iWi 1i:at 1. 6 1ff~

.E ~~ iii fj!J tflHIH& A<.J n fuI ~JHft ::f~1tu'U'1*~(j{JJt{iiJ~#", m$U-2-10(a). (b), Cc), Cd).

ill ~ 'Il' 'Il'ifIi.:ml\!: I = 500mm I 'Il'f&:mll: I = 550mm I iltifli.1lll: I = 600mm
ifIi. "1 .. "\ ... 1'''1'' ... M' ."1 u 1""·'
Ir1 11ll~ J!il. lffliii 1JIli~
J¥Jj( Ill: ,f,l,iii$l 'i'~ 'iii.'UUj.iii~1 I 'i't! iiiml,L~iii$l I 'i't! JUt
fl. t , A. I" i:l' wx, A, x' ix, 1¥,:r, A, x' i:r' wx•
% mm mm em' em' em I em' em' em' em ems em' em' em \ em'
3/2 1 3 ) [21.43 /8.00 0.61[2.62123.43[8.06 J 0.59\2.63125.43/8.1210.571 2.64
4
4 21.86 9.82 0.67 3.25 23.86 9.91 0.64 3.27 25.86 9.98 0.62 3.28 10.29

6/4 I 5 124.83 188.2711.89 15.43 26,831 89.57 1.83116.49 28.83 90.69 1. 77116. 53
I
6 4 25.72 99.031 1.96 18.81 27.72100.7 1.91 18.88 29.72102.1, 1.85 18.94
8 27.44 1118.112.08 23.24 29.44j120.5 2.02 I 23.35, 31.44122.5 1.97 23.45 41 (~)

fil ill !II' 1I1l1i!:m!:1l!: I = 5QOm m 1I1l1i!:m!:1l!: I = 550mm 'ilHIit:m!:1l!: I =600mn;t
--_._- lIi! •• ~I ~'I."J ".I.'~ . I
lI!! fillir JJ fjlJ]!ij 1IIttt Jilt/Hllj flIJ]!ij 1IIttHIl 1IIt!'t li</J'l,tl]!ij
l'JiJ' Il!: ~jjjjtR I ['1'-1£ ,oo~~ ,tt> OOtR I '1'-1£ l!iitll~ ,!,l. OOtR t.; 'l'-i£ I tlI'I&
fl. f. A. ~' ir, W~, A, z' i; W .. A. ix.) W ..
-!jo mm mm ctp.2 em+ em \ ems t cm2. em" em cm" em' em' em ems
1 ""I a.ss 1 ~"I as.n rzo.o "."1"·"1 "" ,
1 . 6/5 5 26.11 2 .46 2.39 \ 26.05
e 4 27.2S 18B.5 2.63 29.92 29.25 192.2 2.56 30.04131.25 195.4 2.50 30.15
8 29.47 . 225.112.16 37.30,31.47 230.:i 2.71 37.51 33.47 234.9 2.65 37.68
8/5.5 6 4 [27.85 230.2 2.88 34.82 29.851234.9 2.81 34.98 31.85 239.1 2.74 35.11
8 6 40.30 311.4 2.78 45.44 43.30 311 •. 4 2.71 45.64 46.30 322.5 2.64 45.82
10 .8 I 42.60 355.4 2.89 53.44 45.60 363.1 2.82 53.73 48.60 369.9 2.76 53.97
I 316.4 3.32 43.5130.78 323.413.24 43.71 32.78 I i
Qj6 6 4 28.78 329.5\ 3.17 i 4'1..89
8 6 41.50 428.3 3.21 56.7 44.50 437.0) 3.13 51.04 47.50 444.6 3.06 i 57.26
10 6 44.10 488.6 3.33 66.91 47.10 500.0 3.26 67.29 50.10 509.9 3.19 61.61 10/7.5\ 8 \ 6
10 I
!
U/8 I \ 6
10
13/9 I 1 6'
10 143.50 1611.21 s.7717G.5°146.501631.3\ 3.69176.81149.50)643.613.60 177.18 146.70. 704.73.89 90.80 49.70 723.03.81 91.35 52.70739.2.3.75. 91.82

\45.60 1962.714.601102.3 48.60\980.3114.511.102.9151.601100714.42.1,103.4 49.20 1100 14.73 121.8 52.201130 4.651122.6 55.20 1157 4.58 123.3

, I

147.20 122715.10.11.123.5 50.20\12.5915.01 \124 .. 2.153.20\128814.921124.8

51.30 1404 5.23 147.7 54.30 1444 5.16 148.7/57.30 1481 5.08 U9.6

;~U-2-10( b )

ill ill 'ill' 'iIl'tit:m!:1l!: I =600mm r 'iIl'tit:m!:1t I = 6S0mm J 1I1l1i!:m!:1l!: I =700mm
----'- tit Itl\tHl1 ""I~U
lI!! ifl1!1 I'lt fjlJ]!ij tl!!'t Jii!:fJ'flIJ Il'Jl!ii '~fHl1 tl!!'t iJl!/j;fftl IIItt iil/HIt!
"it Il!: ,l,l,OOtR I .. '1'-1£ OO!,!t~ .tt>oom I .. 'l'-fio \]!ijtll~ .tt>OOtR I '1'-* ]Iif~l!J:
fl' t, A. i,,, w,. A. ix, W~, A, x' i:c, w.,
-S} mm mm em" cm' em eins em' em' em cm3 cm2. em" em em"
,
6/4 8 52.83 106.9 i.42 17.83156..83 I
5 107.7 1.38 17.88 60.83 i~UI 1.34 17.93
5 10 64.83 114.9 1.33 18.66. 69.83 115.9 1.29 18.74 74.83 1.25 18.82
6 8 53.72 121.8 1.51 20.54' 57.72 122.8 1.46 20.60 61.72 123.8' 1.42 2Q.65
I 1.33
6 10 65.72 131.1 1.41 21.45 7 0.72 132.2 1. 37 21.54 75.72 133.2 21.60
8 8 55.44 148.6 1.64 25.53 59.44 150·l1.59 25.61 63.44 151. 4' 1.55 25.68
8 10 67.44 160.1 1.54 26.63 72.14 161.6 1.49 26.74 17.44 163.0 1. 45 26.83
i
1202) 1.93 I . I 1
1.5/5 6 8 54.11 27.76 58.11 203.7 1.871 27.82 62.11 205.1 1.82 27.88
S 10 66.11 214.4 1.80 28.6771.11 216.1 1.74,28.74176.11 217.6 1.69 28.82
6 8 55.25 231. 3 2.05 32.20 59.25 233.5 1.99 I 32.28163.25 235.4 1.93 32.35
6 10 67.25 246.0 1.91 33.24 72.25 248.1 1.851 33.33117.25 249.9 1.80 33.42
I
,
8 8 51.47 288.9j 2.22140.48 61.48 287.1 2.16, 40.59 65.47 289.8 2.10 40.60
8 10 69.47 303.012.09 41.78i 74.48 306.0 2.03 i 41.91179.47 308.1 1.-97 42.02
10 8 69.60 328.0i 2.35 47.75 63.S0 332.2 2.29 47.91 67.60 335.9 2.23 48.65
10 10 71.60 351.5 2.22 49.33,16.60 355.5 2.15 i 49.491 81.60 359.0 .2.10 49.64
8/5.5 6 8 55.85 283.3 2.25 37.37159.851286.0 2.19 37.46 63.85 288.4 2.13 37.54
6 10 61.85 300.5 2.11 38.47,72.85 303.2 2.04 38.57 77 ;85 305.5 1.98 38.66
8 8 58.30 348.8 2.45 47.25 62.30 352. 9 2.38 F.38 68.30 356.5 2.32 47.50
8 10 70.30 311.8 .30 48.65 75.30 315.6 2.23 48.79 80.3°1379.112.17 48.92
10 8 60.60 402.8 .58 55.79 64.60 408.2 2.51 55.98 68.60 413.0 2.45 56.14
1Q 10 72.60 431.1 .44 57.50: 77.60 436.212.37 51.69182.60) 440.8i 2.31 57.86
I
- t,

mm

Rtlilii :~,ilii:tl1 A, em'

9/6

8 10

10 8

10 10

56.80 ! 391.1

68.80 413.7

59.50 480.5

71.50 62. I 0 74.H

510.9'1 573.0

1611.01

f

46.6216.° .. 80 395.1 .47.81 73.80 417.5 58.92,63.50 486.5

60.1.21176.50 516.5 72.00 66.10 581.0 73.86179.10 618.51

2.55.146.731' 64.80 398."11 2.38 47.93 78.80 420.8

2.77 59.09 67.50 491.9

2.60.160.65181.50, 521.5 2.97 72.22 70.10'1588.2 2.80 74.06 84.10 625.11

i

2.48 i 46.82 2.31 i 48.04 2.70159.24

2.53 60.83 2.90 I' 72.41 2.73 14.25

6 8

6 10

8 8

2.62 2.45 2.84

2.67 3.04 2.87

10/7.5

79.71 8156 95.23

10 12 12

10 8 10

67.70 67.70 79.70

3.20 97.58 3.51 109.3 3.30 1112.2

61.50 '697.5 3.37

73,50 741. 8 3.18

64.70 907.8 3.53

864.2 3.36 96.98 902.6 3.65 108.4 970.2 3.49 111.3

I· i

79.27 S5.501707.4

81.14 78.501 750.9 94.58 68.70; 821.1

79.50,169 •. 50 ,/

3.29 71S.1 3.21

3.09 81.36' 83.50 758.9 3.02 3.46 94.92 72.70 832.9 3.31

12/8

8 8 10

10 10

12 8

12 10

8 10 8

63.60 75.60 67.20

1092 4.14 106.0 1160 3.92 108.3 1265 4.34 126.8

81.70' 876.5 3.28 97.30 86.70 887.4 71.70 919.1 3.58 108.9 75.70,933.3 84.70,985.7 3.41 111.8 I 89.70i 999.5

3.96 106.7 3.73 108.9 4.17 127.7

3.95 4.32 4.12

130.6 147.4 150.9

79.20 70.80 82.80

1352 1417 1522

4.13 4.47 4.29

13/9

8 8

g 10

10 8

10 10

12 8

12 10

14 8

14 10

65.20 17.20 69.30 81.30

73.20 85.20 77.10 89.10

I I'

1400 4.63

1488 4.39 1624 .1. 84 11384.62

67.601n09 4.05 106.4 71.60 1124 80.60 1175 3.82 108.6 85.60 1189 11.20,1288 {.25 127.3 75.20 1308

4.44 4.19 4.67 4.43

128.7 131. 3 155.0 158.3

1810 1947 1977 2137 i

, 129.7 84.201 146.1 74.801 149.8187.8°1

1373 1445 1518

4.04 4.39 4.20

130.1 89.20 1392 146.8 78.80 1470 150.4: 92.80\1572

4.81 4.66 4.92 4.73

178.2 182.3 200,3 205.3

127.91169.20 130.5 82.20 153.8 73.30 157.3 86.30

i !

1423 4.53! 128.3 73.20 1443 1509 ' 4.29 1130.9' 87.20 1528 1655 4.751154.5 77.30 1682 1767 4.531157.8 91.30 1793

116.6 77.2011848 4.89 I 177.5 81.20,1882 180.9 90.20 1983 4.69·181.7 95.20,2015 198.2 81.10 2022 : 4.991199.3 85.10! 2662 203.4 94.10 2180 J 4.81 204d, 99.1012218

4.97 4.78 5.06 4.90

15/10

lQ 12

10 15

12 12

12 15

14 12

14 15

16 12

16 15

5.28 5.01 5.47 5.22

208.21102.3 2724./' 5.'16.! 208.91108.312761 213.3 121.8 2903 4.88: 214.0,129.3 2938 240.7 10S.8 3072 5.36 i 241.7 112.8 3120 247.0 126.3 3296 \ 5.10 247.9 133.8 3335

5.62 271.6 111.3 3390 5.52 272.9 11.7'313.4.49 5.42 274.0 5.39 279.2 130.813647 .5.28 280.3 138.3.3701 5 .. 17 281.3 5.64 ·1· 290.0 115.7 3566 5.55 291.5 121.7 3631 5.46 292.9 5.44 298.7 135.2 384915.34 300.1 142.7 3911 I 5.24 301.4

106.9 15022

124.9 5307

112.4 5528

130.4 117.8 135.8

96.3 114.3 100.8 118.8

12681 f 2864 . 3019

3240

5.05 4.77 5.26 4.99

209.5 214.6 242.5 248.6

105.3 123.3 109.7 127.7

3326 3585 3493 3780

18/12

348.3 112.91512216.74 349.9 118.9 5212 356.7 132.4: 5491 6.44 358.1 139.9 5575 394.2 118.4: 5648 6.91 396.2 124.4 5757 !

5969 6.77 10441137.9 608316.61 : 406.2 145.4 6186 6.52 407.7 5978 7.12 437:0 123.8 6117 7.03 439.4 129.8 6243 6.94 441.6 648016.91 448.9 113.3 6614 16.79 ! 451.2 150.8 6735 6.691453.1

----~--~--~--~--~--+---~~--

12 112 109.3 6343 7.62 400.5 115.3 6473 Ii 1.49 402.4 121.3 6~8917'37 404.1

12 15 127.3 6813 7.32 410.4 134.8 6936 7.17 411.7 142.3 7045 7.04 413.2

14 12 115.2 6986 7.79 453.8 121.2 7142'7.68 456.3 127.2 7282 7.57 458.4

7539 7.52 465.4 140.7 7697 7.39 467.5 148.2 782117.26 469.4 '17558 7.90 503.5 127.0 7738 7.81 506.5 133.0 7900 7.71 509.2 8188 7.68 517.2 146.5 8362 7.56 519.9 154.0 8518 7.44 522.2

20/12

12 12

12 15

14 12

14 15

16 12

16 15

14 16 16

15 I

12

15

133.2 121. 0 139.0

6.85 6.57 7.01

6.62 6.31 6.80

351. 2 359.3 398.0

ffl \lJ * llr1lilt 1l!' I, = 600mm "IHli.~1!!: /= 650mm 1 *wnl!!: I =700mm
---- -- ilO. Wlti i~Nllj mlilli j,IDttiJilj -- -
lI!1 :tI!1iI JE1. illTlil 'HJ!l'I:J11 IDtti Jii/Hi<] ii'JiDT !'tJttEJ11 tllitt JilJHfiJ
J!J!,1l!' 1l!' ~iIl!$\ ~12 'ml~'i&'I!l.TIil~1 I '1'12 ffiil1Hl( ,~, 00$\, I '~12 llii~l1
tl> t • A. I x' l", I ~Vx, ,A, x' is, w .. ! A, I .. l'i1:' 'V.,
~ lllm mm <m' em· em ~ ems \ cm2 cm4 em ems. cmz cm4 i em ems
_._-_--_._-- 469.~1125.0' 74791 r.i« ---
in/15 12 12 113.0 7176 7.97 468.0 119.0 7335' 7.85 473 5
12 15 131. 0 7739 7,68 478.0 138.5 7890 7.55 482.0 146.0 B025 : 7.40 483 0
16 12 125.9 8493 a.ai 587.2 131. 9 870li 8.13 590.7 137.9 8907 8.04 593.9
16 15 143.9 9240 8.01 602.9 151. 4 9451 7.90 606, 01158. 9[ 9643 7.79 608,8
18 12 132.3 9109 8.28 647.6 138.3 9355 8.21 651.9 144.3. 9580 8.13 655.8
18 15 150.3 9950 8.12 666.& 158.3 10199 8.02 670 Ii 165.3' 0414 7.93 673.5
. 1 48 (~)

..

*1-2-10( c)

ffl ill '. 1ll'~:II:1l!' I =550mm I *;f!i.~1I!: I =600mm I *;f!i.~1I!:1 = 650m m
~ ,tll'i'£Jiljf t;;tt 1 ~/J\lfiJ
lI!1 1:tI!1iI ViI ~j!ij llHHI! ffli't liluHI·J if'Jilii ffli'tJilj Wli't Jii/J'll') ~iDT
riJII!: II!: ,t.ij!ij~ t ; ~~ ffii#ll& ,~Jlii$\ I •• ~~ ilii~l'il ,t,t ill! $\ I I ~1?c ! ffiil1itl'il
t" t ; A. ;. iz, W .. A, iI:' TV.r, A. "1 i •• 1 w ..
-rt Imm mm cm2: cm' em ems cm2 ein' em ems em' =: em, ems
, 2.5/1.6i 3 I .:I 123.16 14.n( 0.45'11.81 (25.16\4.771°.44(1.82127.1614.81 I 0,4211.83 '

3.2/X ! 3 I .:I 123.49 1 9.32Io.6312.87! 25.49! 9'39j 0.61 j2.88 27.491 9.45) 0.581 2.89
.:I 4- 23.94 11.33 0.69' 3.52 25.94 11.42 0.66 3.53 27.94 11.50 0.64 3.55
4./2.,5 S .:I 23.89 "'1''' 4.48 25.89 17.91 0.83 4.49 27.89 18.02 0.80 4,50
S 6 34.89 19.93 0.76 '4.81 37.89 20.09 0.73 4.84 40.89 20.24 0.70 4.86
4- 4 24.48 22.01 0.95 5.62 26.47 22.19 0.92 5.64 28.47 22.34 0.89 5.,65
.:I 6 35.47 24.651 0.83 6.02 38.47 24.85 0.80 6.04 41.47 25.04 0.78 6.07
4.5/2.8, S (. 24.14 25.05 1.02 5.6B 26:14 25.23 0.98 5.69 28.14 25.39 0.95 5.70
3 6 35.14 27.69 0.89 6.0'2 38.14 27.89 0.86 6.05 41.14 28.08 0.83 6.07
4 4. 24.80 31.25 1.12 7.25 26.80 31.51 1. 08 7.22 28.80 31. 75 1.05 7.23
4 6 35. BO 34,67 0.98 1.62 38.80 34.8B 0.95 7.65 41.80 35,13 0.92 7.67
.
5/3.% 3 4 24.42 34.72 1.19 7.17 26.42 34.98 1. 51 7.18 i28.42135.21 1.11 7.20
3 6 35.42 . 38,03 1.04 7.51 3,8.42 38.29 1.00 7.56 ""! as.sa 0.97 7.58
4 -4 25.17 43.19 1.31 9.09 27.17 43.59 1. 27 9.11 29.17 43.94 1. 23 9.13
4 6 36.11 4 T .50 1.15 9.54 39.17 47.87 1.11 9.57 42.17 48.21 1.07 9.59
I
27.16155.10 I 1 55.531
6.6/3.6 3.6 4 25.16 54.60 1.47 10.31 1.42 i 10.33,29.16 1. 38 10.35
3.5 6 36.16 58.60 1.27 10.60 39.16160.05 1.24,10.78,42.16 61.68 1.20 15,03
4 4 25.58 60.47 1.54 11.53 27.58 61. 07 1.49 I 11.56 29.58 61.59 1.44 11.58
12.03 39.58i 66.68 1.30 i 1.26 12.09
4 6 &6.68 66.15 1.35 12.06142.58167.15
5 4 26.41 71.1Z 1.6-4 13.83i 28.41171.95 1.59 13.87 30.41 72.68 1.55 13.90
i 6 31.41 78.28 1.45 14.43: 40.41 79,00 1.40 14.47 43.41 79.64 1.35 11.51
1 I
6.3/4 <I 4 26.04 [84.7911.81 14.60! 28.041 85.nl 1.75 14.641 30.04 86.51 1.70 14.67
-4 6 37.04 92.46, 1.58 15.15 40.04 93.24 1.53 15.19 43.04 93.93 1. 48 15.22
5 -4 26.98 . 99.53: 1.92 17.51 28.98100.8 1.87 17.56 30.98101.9 1.81 17.60
5 6 37.98 109.3 1.70 18.IS 40.9~110.4 1.64 18.24/43.981111.3 1,59 'IE.28
6 4 27.90 1112.9 2.01 20.25 29.90 114.5 1. 96 ao.ai "'"!''''' 1. 91 20.37
6 fr 38.90 1124.8 1. 79 21.07 41. 90 iZ6.1 1. 74 21.13 44.90127.31 1.68 21.18
8 4 29.63 1134.6 2.13 24.97 31.63 131.0 2.G8 25.07 33.63139.0 2.03 25.16
8 6 40.63 150.6 1.93 26.08 43.63 152.6 1. 87 26.17146.63154.3 I 1. 82 26.24
" 44

(~)

---~.~-.""
f1i ru 'l!l' I ~~;fiJ\\:1l!' I =550mm r 'l!l':!OC~)1f I = 600m m I *l!{~li!: I =650mm
-- ~--- ~ _- tIJl11m[1Jilll£ l:llluHlj \!Ht 111i1hi\'IJ
1l'l :fi!lIl l'- jiqjjli l\lJmi :1!lI119:€ litJW tBlflJl! tIJlt't I Jd;J\~
.Jillt 1l!' .({:,jijfi1 i . -'I''E2ljjjjt!!§j!( ,(?jjjjlJl! ",,'E2 'oot!!~ ,({:,ilifffl -'I':f2 , jjjjt\'\'I&
f1• I. A, x' i iX) wx, A I i.. i •• I w •. A. I •• .: 1 w ..
% mm mm cruz cm4 I em em3 emi .cm+ em .cms cm2. emi em ems
1/4.5 14.5 4 21.06 126,4 2.16 20.14129,06 1n.O 2.10 20.20 31. 06 129.4 2.04 20.24
4,5 6 38.06 138.2 1.91 20.85141.06 139.5 1.84 20.89 44.06 140.1 1. 79 20,94
5 4 21.59 136,0 2,22 21.921 29.59 137.9 2.16 22.00 31.59 139.5 2.10 22.04
5 6 38.59 149,3 1.97 22.71141.59 150.8 1. 90 22.76 44.59 152.2 1. 85 22.81 *1-2-10( d)

:fi! iI'I * 'lll'IIU;:l!!: I =600mm I 'l!l'1!i~1l!' I = 850m m I '.lf1&Jtlll =700mm
--.----~- -- l&
!!'J 1fl51l J!J: I!tJjjjj !fJItEJl! 1B!11 lIl;J,m lfiJjlij flJ!tEJl! 1!lItE jlVJ,m lflJjjjj 'lfttE!l'! 'lfttE ~!J,lltJ
J!lll!!: fi( .~jjjj'll\ J •• 'l<~ iiI~f1 .~iiI'Il\ I •• 4"G reitlH& ,>l.jjjjil!\ I •• 4<G WIllI:
11• I. A. r., W •• A. i:t' Wr, A. i*, W ••
% mm mm em' em4 (,: em ems em2 em' em ems em' em4 em ems
7.5/5 5 6 142.10 188,6 2.12 26;87145.10 190.412.05 26.93 48.10\192.0 2.00 26.98
5 8 54.10 201.7 1.93 27.71' 58.10 203.3 1.87 27.77 62.10 204.8 1. 82 27.83
6 6 43.25 215,4 2.23 31. 20 41.25 217.7,2.17 31. 28 B.25 219.8 2.11 31.35
)55,25 I 63.251235.3
6 8 ,231. 2 2.05 32.19 59.25 233.4: 1.99 32.27 ];93 32.34
I
i18.3 ,
8/5 5 6 42.36 2.27 29,32 45.36 220:4 2.20 ' 29.39 48.36' 222.3 2.14 29.45
,
5 8 54.36 233.1 2.07 30.19 58.36 235: 0 '.''\-''.'' 62.36 236.7 1. 95 30,32
6 6 43,55 249.3 2.39 34.06 46.55 252.1 2.33 34,14 49.55 254.6 2,27 34.22
6 8 55,55 267.3 2.19 35.08 59.55 269.8 2.13 35.17 63.55 272'.0 2.07 35.24
9/5: 6 5,5 6 43,86 328.9 2.H 40.33146.86 332.7 2.67 )40.nI49.86 336.1 2,GO 40.52
5.5 8 55.86 351. 5 2,51 41.41 59,86 354.8 2.44 41.5°163.86 351,7 2,31 41. 58 .
6 6 44.54 350.0 2.80 43.31147.54 354.3 2.13.43.42 50.54 358.0 2.66 43.52
6 8 56,54 374.8 2.57 44.49 60.54 378.5 ""1 ""I """ 3Bl. 9 2.43 44.69
8 6 47.20 426.7 3.01 54.61 50.20 433.1 2.94 54.79 53.20 438,7 2.87 54.96
8 8 I 59.20 460.8 2.79 56.22 63.20 466.4 2.12 56.38 61.20 411. 4 2.65 56.53
I
I 1477.9 3.24/54.23148.59 54.38151.591489.8
10/6,3 6 6 45.59 484.2 3,16 3.08 54.51
6 8 57,59 I 511. S 2.98 I 55:59 51.59 517 .3 2.90 55,72' 55.59 522.2 2.B2 5'5,84
7 6 47.10 ! 532.2 3.36 • 61.56 50.10 540.0 3.28 61. 75' 53.10 546.9 3.21 61.92
7 B 59.10 1572.6 3.11 63.18 63.10 579.5 3,03 63.36 57.10 585.6 2.95 63.51
8 6 148,60 582,8 3.46 68.64 51. 60 592.2 3.39 68.89 54.60 600.5 3.32 69.11
8 .8 60,60 1629~ 8 3.22 7 Q.55 64.60 638.2 3.14 7 O. 76 58.60 645.6 3.01 70.95
10 6 51.50 670,9 3.61 81.59 54.501683.313.51 81.95 57.50 694.3 3.48 82.26
10 8 63.50 730.7 3.39 I 84.07 67.50 741.9\ 3.32, 84.37171.5~1751.9 3.24 84.6·1
I
11/1 70.73150.50 676.61 3,66 170.96( 53.5°1685.5 '-1--
6.5 6 47.50 666.6 3.75 3 -: 58 171.15
6,5 8 59.50 116.3 3,48 72,48 63.50 725,1 3.38 72.66167.50,732.9 3,29 72,84
1 6 48.30 700.9 3.81 75.12 5L30 711.9 3.73 75.36, 54.30i 721.7 3.65 75.58
7 8 60.30 754.8 3.54 77.00 64.30 764.6 3.45 17,22 68.30 773.3 3.37 . 77,41
8 6 49.90 766.1 3.92 83.66 52.90 779.2 3.84 83.97 55.90 790.9 3.16 84,24
8 I 8 1 61. 90 828.7 3.61; 85.81 65.90 840.4 3,57 86,13 69,9.0 850.8 3,50 86.38
.. 45

,(~)

If! ~ * ',fl';f&:II!:!ft I =600mm *t!i.:A!Ill =650mm I lH!i.:II!:IlI =700mm
;j&
IU " I 18ttt ;!lVH!fJ' ~Jm .1:1ll:ttil'! 18ttt liVMltl glJ]ljj .t.'!ttili 1!J!tt Jil:/J\1!tl
:!it ~JW l18ttt~
jUt 1f ,!a]!if$1 I -'I'~ ]!iffiUj(~i!ii~ lid -'I'~ W4t§& ,~.ooml I *~ m.fl§&
fl, i , A, z' i~, W"j A. i., W •• A, a"' i2:t 1¥ ••
-It mm mm l:m2. ctn4 em ems cm2 .cm+ em ema cm2 em" em ems
12.5/8 1 8 62.10 1091 4.19 100.3 66.10 11 0614.09 [100.6 70.10 1120 4.00 100.8
7 10 74.10 1155 3.95 102.3 79.10 1169 3.84 102.6 84.10 1181 3.75 102.8
I
8 8 64.00 1198 4.33 112.1 68.00 1217 i 4.23 112.5 72.00 1234 4.14 112.8
8 10 76.00 1273 4.09 114.6 81.00 1290 I 3.99 114.8 86.00 1305 3.90 115.1
10 8 67.00 1359 4.50 130.5 71.00 1383 4.41 131. 0 75.00 1404 4.33 131. 4
10 10 79.00 1450 4.28 133.4 84.00 147214-.19 133.8 89.00 149i 4.09 134.2
12 8 71.40 1553 4.66 154.4 75.40i 1584· 4.581155:2179.40 1611 4.51 155.8
12 10 83.40 1668 4.47 158.3 88.4011697 4.38 159.0 93.40 1723 4.30 159.5
' ..
5.0°1 ! .
14/9 Ii B 166.09 1650 141. e 70.00 1677 4.90 141. 5 74.00 1702 I 4.80 141. 9
8 10 78.1)1) 1754 4.74 143.8 83.00 1779 4.63 144.3 88.00 1802 -4.53 144.7
10 8 170.20 1910 I 169.1 74.20 1947 5.12 169.9 78.20 1980 5.03 170.5
5.22j
10 10 82.20 2044 4.99 172.9 87.20 2678 4.88 173.5 92.20 2108 4.78 174.1
16/10 9 8 70.90 2553 6.00 199.8 74.9012603 5.90 200.6 78.90 2648 5.79 201. 4
9 10 82.90 2727 5.74 203.9 87.90 2774 5.62 204.6 92.90 2815 5.51 205.3
10 8 73.30 2748 6.12 219.2 77.30 2805 6.02 220.3 81.30 2856 5;93 221. 2
10 18 85.30 2944 5.88 223.9 90.30 2998 5.76 224.8 95,30 3046 5.65 225.6
12 10 90.00 3289 B.05 257.5 95.0() 3355 5.94 258.7 100.0 3415 5.84 259.8
12 12 102.0 3487 5.35 262.5 108.0 3550 5.73 263.6 114.0 3607 5.63 264.6
14 10 94.70 3611 6.18 290.4 99.70 3690 6.08 292.0 104.7 3761 5.99 293.4
14 14 118.7 4046 5.84 302.3 125.7 4120 5.73 303.3 13t.7 4185 1.5.62 304.5
18/)1 10 I 1_0 88.30 4010_ B.74 277.3 93.30 4088 6.62 278.5 98.30 4157 6.50 279.5
10 1 14 112.3 4434 6.28 286.5 119.3 4504 6.14 287.5 126.3 4565 6.01 288.4
12 10 93.70 4500 6.93 321. 3 98.70 4596 6.82 323.0 103.7 4683 6.72 324.4
I 12 I 14 117.7 5016 6.53 1333.01124.7 5104 6.40 334.3 131. 7 5184 6.27 335.5
20/12.5 11 10 94.90 5779 7.80 376.4 99.90 5905 7.69 378.3j 104.9 6020 7.58 380.0
11 15 124.9 6573 7.25 392.0 132.4 6686 7.11 393.41 139.9 6788 6.97 394.7
12 10 97.9'0 6124 7.91 406.0 102.9 6264 7.80 408.2 107.9 6391 7.70 410.1
12 15 127.9 6999 7,31 423.4 135.4 7126 7. 26 425.1 142.9 7241 7.12 426.7
14 ·10 103.9 6104 8.03 458.3 108.9 6869 1.94 461.1 113.9 7020 7.85 463.6
14 15 133.9 7726 7.60 479.5 141. 4 7880 7.4-7 481. 81 148.9 8020 7.34 483.7
25/16 12 12 120.3 12110 10.0 653.4 126.3 12396 9.91 657.0 132.31 )265619.78 660.1
12 16 144.3 13349 9.62 672.7 .152.3 13619 9.46 675.8 160.3 13863 9.30 678.4
16 12 135.6 14560 10.4 839.4 141.6 14953 10.28 8,15.0 147.6 153131 10.19 850.0
16 16 159.6 16232 10.1 867.7 167.6 16617 9.96 812.5 175.6 16968[ 9.83 876.7
18 14 155.6 -16396 10.3 929.1 162.6 16832 10.17 935.4 169.6 172311 10.08 941
18 18 179,6 18063 10.0" 958.6 188.6 18492 9.90 964.1 197.6 188831 9,78 969
20 14 162.6 17294 10.3 1000 169.6 17770 10.24 1008 176.6 182091 10.15 1014
20 18 186.6 19108 10.1 1033 195.6 19583 10.0 1040 204.6 20015 9.89 1046
... . .. 46

:1 .1 -rt F'r' x

*1-2-1 J ~It AWt~ 'l!T~ il~)t {PI"J *

lIliiY.Ylilt I ~600mm I lIll1iiYli!.l!: I =650mm I

lil'l1ii~lt I = 700mm

l)Jlt i~-"--"--"---I ~--. 'lmtt Jil/J'Il1Ji IrUilii I 1lJ!ttJ>i. 1lJ!tt Jiu,m
li1I~ : l\1Jilii 1lJ!ttJii.: 1lJ!1'E JilJJ'if1l Il1JOO 1lJ!1'E!al
•. (,j.IU\ I J 4'~ jJjj·fH'( ~OOill\ I .. 4'~ jJjj;!§HV:j ,~iliiill\ I I .. 4'~ OO#U&
It, A, x' i%, W%, A, i:f' W., A. ix• WI ~,
!l!1% mm cm2 em+ em emS em! em' em em3 cm2 em' em ems
I
5 8 50.87 43.27 0.92 8.32 54.87 43.63 0.892 8.37\58.87 43.97 0.86 8.41
5 10 62.&7 48.05 0.87 9.01 67.87 48.60 0.864 9.09 72.87 ~ 9.12 0.82 9.17
5.5 8 . 51. 48 59.12 1. 07 10.4'1 55.48 59.58 1. 04 10.52 59.48 60.00 1.00 10.51
5.5 10 63.48 61.00 0.98 12.00 68.48 65.53 0.96 11.29173.48 66.14 0.95 n.37
6 8 52.27 84.77 1. 27 13.98 56.27 85.41 1.23 14.03 60.27 85.99 1.19 14.08
6 10 64.27 91.66 1.19 14. 74 59.27 92.50 1.16 14.82 74.27 93.18 1.13 14.90
7 8 53.06 132.1 1. 58 19.03 57.06 133.1 1. 53 19~O9 61.06 134.0 1. 48 19.14
7 10 65.06 141.1 1.47 19.83 70.06 142.2 1.43 19.90 75.06 143.2 1.38 19.98
8 8 53.84 19~.6 1. 90 24.92 57.84 196.1 1.84 24.9£ 61. 84 197.5 1. 79 25.05
8 10 65.84 106.3 1. 77 25.77 7 O. 84 201.9 1.71 25.86 75.84 209.3 1.66 25.93
9 8 55.03 282.6 2.27 32.76 59.03 2'85.1 a.se 32.84 63.03 287.2 2.14 32.92
9 iu 67.03 288.6 2.11 33.72 72.03 301.0 %.04 33.82 71.03 303.1 1.98 33.90
10 8 56.63 415.2 2.71 44.26 60.63 419.3 2.63 44.38 64.63 422.9 2.56 44.48
10 10 68.63 438.1 2.53 45.41 73.63 441.9 2.45 45.54 78.63 445.3 2'.38 4 s .46
12 8 59.15 732.4 3.52 67.19 63.15 741.1 3.43 67.39 67.15 748.1 3.34 67.57
12 10 71.15 772.3 3.30 68.72 76.15 780.2 3.20 68.91 81.15 787.1 3.11 69.08
14 a 8 62.05 1200 4.40 97.50 66.05 1217 4.29 97.85 70.05 1232 4.19 98.15
14 a 10 74.05 1268 4.14 99.58 79.05 1283 4.03 99.89 84.05 1296 3.92 100.2
14 b 8 64.85 1323 4.52 1()9.5 68.85 1343 4.42 11 O. 0 72.85 1362 4.32 110.4
14 b 10 76.85 1404 4.27 112.2 81.85. 1422 4.17 112.6 86.85 1439 4.07 112.9
16 a 10 ;. 7 .96 ]983 5.04 140.7 82.96 2010 4.92 141. 2 87.96 2035 4.82 141.1;
16 a 15 I(;S.O 2199 4.51 146.9 115.5 2223 4.39 147.3 123.0 2244 4.27 141.7
16 b 10 81.16 2176 5.18 157.3 86.16 2210 5.06 158.0 91.16 2240 4.96 158 6
16 b 15 111.2 2433 4.68 165.0 118.7 2462 4.56 165.5 126.2 2488 4.44 166.0
18 a 10 82.20 2928 5.97 190.7 87. 2 2915 5.84 191. 5 92.20 3017 5'.72 192,3
IS a 15 112.2 3263 5.39 199.0 119.7 3303 5.25 199.7 127.2 3339 5.12 200.3
18 b 10 85.80 3150 6.06 208.6 90.8 3205 5.94 209.7 95.80 3254 5.83 210.6
18 b 15 115.8 3534 5.52 218.5 123.3 3582 5.39 219.3 130.8 .3624 5.26 220.1
20 a 15 117,36 4723 6.34 267, I 124.86 4791 6.19 268.1 132.4 4851 6.05 269.0
20 b 15 121. 36 5098 6.48 292. S 128.86 5177 6.34 293.7 136.4 5247 6.20 294.1
22 a 15 122.82 6512 7.28 343.8 130.32 6615 7.13 345.3 137.8 6708 6.98 346.6
22 b 15 127.22 6936 7.38 371. 5 134.72 7055 7.24 373.4 142.2 7162 7.10 375.0
24 a 15 128.75 8715 8.23 433.6 136.25 8869 8.07 435 .. 7 143.8 9008 7.92 437.6
24 b 15 133.55 9251 8.32 466.6 141. 05 9424 8.17 469.2 148.6 9580 8.03 471.4
27 a 15 133.82 12153 9.53 550.7 141. 32 12384 9.36 553.6 148.8 12592 9.20 556.1
27 b rs 139.22 -; 12782 9.58 588.5 146.12 13042 9.43 592.0 154.2 13277 9.28 595.1 ~~IH*~jHa~.RJff~~~ 4Hi!!« m-m» X>fnl}f*j;~¥tf¥JRltag:!iW.JE, JM.~ 1-2-12.

~----~--------------------~~---,-------------,.---~---l

:;l

.; + o o

A\ a

.0 a

on + o o

:1 a

.0 e

~

Ii! a Ii!! a

~ on

i;

Ij-. .;;t

~ :

Il:! lot

a a

47

U N

~

J!;: 1!iiI ~ m lO! IIill iI-

~--------------------·-------l------------------------------l

~ 1tI'. ~ i'lI

,--- --~-~------- ---- .. ----:--~-----'--

:.. . .. - - - . j ..

48
""' ,
.~ ~
~
Z
Q
v
:;!;l
<!!
iil
~
l! ».
VJ
III
:5
.•. :;!;l
<!!
$I
~
til<
~
'"
::.::
--. z
'"
'*
~
Ii
lI!
'*
tIl
-- _ ..
'"
~
....l
v
#
<!!
~
ill
lIR
IIfi[
lI!(
-- "it: l,l1 Il5I ""
l>Je ~ --I l{4 ... i
" ..... .;,
i! l!l! ,;,liif ~ Il5I
ll11 iil ~. ill ~
- -.
Ilj1> '" - ..
lII:t .- " .. ~- > ,.'.~~. ," _", .--.-.: .. -- -_' .... ~- :;g

I' a ...:t a

---:;....;

~j~ ~

fj.

!iii
. :J
.,
;;; N.
M"';' _ iii! 8
.... _.1li: $l\ *
Ill* jg
~Iil' i\ll J!il
~ I I
II ., h
.. .....
~ a If. If. S
S f( f( - 1~ a ail ~
j;f j;f ~~ :I1l~
"jO: ~ s~ a "g l!i: IIli ~ ~ . .. ~
"" 0 ll;!! ~ ~--~. g ~ :!ill!!! ~I!!!
+ 0 Iil'i\ll ~i\ll
0 "" ~ ...:t '" t'+ !iii ¢ lit "'Hi- Jii1!-
e-,
... II II· I .... t;i!~ ~'* ~'*
fj. ..s s h II $: Ii); iii; II
.;; .,:: ~#l:fll ..
ll;!! 1'1 I r.t.,
" 11) i< .....

o N v

".-..,
..,Iei'
'--"
~ '"
~
'" 0
- tj-. "'-l
I El
'-1 El ~ Ii!f
~.,;' ~ JjI>
~ t:
~ '~I~ ..; ..,[q'1I-
+ . t\'
l!1I: ~ 49

a Il!:i ~ I

S Q s

'"

I~ ~ ... ~ 'I
0 1£ '" '-1
).. '" " a a '" ;m
II + G ~ •• -'-I • + "'-l
etl ~ ~ ~ ~*Il!:iIi!f4!{ ~ .;; iilll
a El ...
l!1I: S Ill( ~ a ..; 'I1!i' iiBJJjI>.lllf El '" a JjI>
,- a *'~ <> " '-1 I I I.t.~ .; " c> .~
" ., %
.. all!!: .. I .; e;mf-. q~~l!1I: I .;; ., ., ~
" <> " '"
.... Gh ..; lnK Gf-. ..; .lnK
'" A\ ).. + 11- ~).. + 11-
~ x 'Ill: ... x 4!{ a

El El • EI f'-

El a EI a

50

a II!: II!:
a III ~
"-l <> ~ Ilf-
<>
'" ~ ~ -R
+
<> oR EI ll.1 ~ ~
<> a lI!! EI i1 EI ~ a
00
~ a !B1 ~ EI ~ a
... +< ~rliil.~ ..
Iii .. .. + '" If;.lI!! If; lI!!
lI!!..:- I I
!B1 lit ~..:- ~
'"' ,... ..
... co i!-
~ El

'"

~

J\

- '-' *:v

~'\t\ .'" ~ .. n "" I!:!l

I!;~!!!:

..; ~.,; !!it +

~I'"

Wi;' ;t! ~

w::

'"' ", .

...

51

52

~, ~!f4
~ l!!-
S S ~ °tlf ,a
'"' a a l!!- s ~lIll I!!-
l> .. g oR e ~: III! Iii ~

e '--1 ~ !Ill _" ~ 'Ii< ~ I!!- w:
"' .~ II> '--1~...:; ~ "1'l" Ii!!: 'Ii< "'-l
~ .; ~.-Eo ~ .y:;: "1 ofr • I!i!:
til • ;; ~'I<:- +}.ao!ll~o$>
$). l!Il/l\ +< l!Il .:: /n " ~
- 'Ii! ~.c.1!II! Iii A .:: ~ ~ ~
II " ..... .. I(
.... N rlI: ofr
~
I!!-'\i; oR: ~~ ~~ £: . -B: ~ ~
• -R<<! ~ ~~ ~~ ~"! ~ :r! ..;
~ ~., ~; jilVJ jil/\ ~':'~; ~;v
" !f4 111:;1;; n tl'--1 0'--1 tl;tl tl '--1
Vl
~ I!!- ~~ I\; *:: l*:~ I\; I\; I\; '-'
-R -- N "'
I\\![ li1 00 "' .. ": ,.;
:l<l II> '"
a .; I ..; 00 T I
JlI$ , tt- V ,_, en
""
!l\l I<:- ~ q' /\ V ..
fffi[ lI!l lI!l '" '" :::l
,_,
til( ~ It .I<':OS III! III!
11 111
I!!-III! ~ ~
;;; I"" a
z
'"' \. a
41 n .h -4
$ ~ c-i ~,
I#) ':: + $>
lit lI!l ~
+I- rlI: ofr
III '\i(
~- ,
e
" l<:- s a Ii EI S
.>:: ~ " lIil a I!!- a EI
..-l lIill~ rlI: • 40
.'-' ~I~ - I~ i
:i;! "1 ,'" .I~ l\-
• "\..g; f,;f
!III ~ .... !ilL \1;1>:;: .;'~\.\l;I ').lI!l
Ii! , II> ill' I!!-~~~.;'I!!-",,~
III r< +< ~ 11 ~ c: 0 8111 lI!l :;:0(.
!II; .... ~ .oA\l\;o~l!to.
IIIl! • f( ",1\;_ A", A,..
1« .._, .... .. .. .. '"
,.. II> EI ~ ~ EI i a
o ~ EI lI!l .\l'l ai s l!!- S S
N I<:-o~ ~ " 4n • EI
v ~~Ifa 8- I!B:I~ I\- I~ ~
iii!: Ilsl + it -R • Iii;
• '--1'--111> i'!!!' !f4').~ ').lI!l
:1!1 " or:-E- - II> I!!- ., B!- ., l!l:
1i lIil .; "'I<:- ~~ 11 !:l 111 lIil ;: ~
~ ~lt lf1;~l!l:1<:- ~/I\iI!I;ltA"
lilt ,.. ~H2 '" " .. '" .. '"
ofr .... .. r< .. '"
\If> !AI !AI !AI '--1 if
~ B!-. ~ I!!- "
i! -R lIOI III! C> Ilsl
lI1I ~ l!!- I'- ~
r------
D]r> '" t- oo
lI!,
_. 53
~ .-B: n:!il • llll!
~ ,- ~~ * *
a iill ~ _. -B: -B:
a it> tl! ~* ~ $I
-I . !.. it> It--B: $~iII
o..l' .J:ti !.. 1:1!~ ~liii$! -'-I
i!\ ~!I~· - $
01 0 ~ . ~ . ~ • :ifl 0 lEi:
I!!I:+)'''; :; ~ : ~ o;i. :;jI( '" DjI>
~,::, ")L- " .$1 " " :&l " 1fi~
l!!! 1\\ .:;'n .::jI( .::f<-~.:;'~.::~a:;!
-B: .. ~ ... + .. ... o

~ ~

I!!I: - +

~~o..l t!!1J5l:;; -B:~"!

::~A\

..

'"

- +

:~I""

IIj x

: "I~

" flI.

rl ...

.;; N +

I~

a ). El '"

" A\

~

'<11.2' i

lIlT f,i

-c

"

c .0

II.

..

-B: :

., w '"

ll!i il'l + ~o..lo..l 1Ij": ~ a l!!! 0 ,; a .g: :i; A\

:e'"

e+

co

a • + El $I o..l

CD ~ ~

fI.. ~ ,; ... ii<' II ml ..

1fi a

_ c:>

6 ::: a 1\

o..l

*'

II -It... 'IA

.

'" +

"-l

'" '"

__ <>

l!!!l!Io lW:l!l:h ~ .~ ... e;1'il~

,",,",i;

,...
r.J)
.0
~
:I<l
~
liil
IIID
~.
....
;,.::
Z .;;
v ...;
~ +
$ -1~
...
llIJ: ...
* 0
III II
'\,
,.,.
0::
...l
v
:I<l
~
OIl
IE
$;
IIID
I« ,....

U N

v

'"

55
£I ~ $it ~
$( a a JI;! ~
a Ill! " ~ II!
JI;! ~ ~i $I 1N lIii lIII
~ <:> ~ $1 a a
'" lIii
i!- + Ii .~ ~ *
v ~ ~I~ s ~ ~ ~ "'"I
lIll lIii JI;! " ... lIii l!!i $I lil\ 'd;'. iii:
"" a
lJi! + ~ ~'). 11 " l!!: " ~ I I I$'
!-. ., i
'!il " .Ii! $I !il <, 111 Cl.< !-. ~
co '" '" ~
III "" ., fo. JI;! ,,; JI;! fl,. ~ <, ~ <${
A co ~
,., ~ '" ... '" fl,. 11\ '"' ... ~ ~ i!- w:
... .. co ~ .. ~
~
JI;! a a
fili a a !!li
i!- .
co It
lIll '" lIii + !il
..
M1 '" III: i ;iii
'"'
III " $I .... I
., 1\\ II! fo.
-s '"
.. i!-
tI
~ a iii! .i!! '$I
:f;J. a .. ~ ill! '"' g \Ill a
JI;! '" ~ li1l
~ a a a *' G .- lit; mi ~
i!- a Ii~~ .. ~ .... 11- ~ II Ci a EI
.~ lIii ... '" '" If #; IS li1l .., * ;i
f!!. ~ + 1< II! x "'I'" : ~ a III '"
llil· ~ ",.
M1 I!il: -g lli' it_ ~Ig '" iii! I!lf l!il iiaI
<> * 1t!." .,; ".
'.Ii! " $I l'- III ect s> $I lI!! I I I I
~ ...... I I
., 11\ I!!J $. II!! A II!! ~ .... ., .., s, q
-s ,., ... lilt '" ~ '"
'" '" '" i!-
1fi:
~ a .,; .Ii! "'1..,
Q --. --. II!
II N ::i1Cl.< .
Jil I '" *' '"
V \Ill '"
~ ,., + ...
~ ~i II ~ g ..
i!- ii + 1&' ..,)0 a i If . "'I~ • + "'"I
+ lIii 0 ... ....
lIll Cl.< a ~ a CD II!! '-" lI!! fi .~ - iii:
!Ii '" a '" III: r~l_ ~ 1j. jjl; ~I- a I!II: i@! ""a IIjI>
~ Ii 7\
~ <:> C a .Ii! ~ IS a w il! ::: l.\'i II a ~
.. \ri ..
III II Cl.< '" Cl.< !Ill ').'" If Ie! )I;J \1ft: 1\\ I ;;; $1
...
.., ;m II ill! ., l!!I '"' II ,., ;;; I!lf W
-e '" ~. ... m1 i!-
... 111'
a £: \!!:
II!! a lI!! .Ii! ~
~ a EI i!- ~ III: )I;J .Ii!
i!- _,; 1j. .Ii! ~ II!!
.
.,. " . III '" fI!:! a
I If i ....
'4!I + fo. 1\\ '"
lIii I G fE1
Ii s, .., W lit! Ie! !-. I!! ill
III: ~ jjl; I!I: ~ !$ ill
IS + .0 I'6l I!I: ~
Il:I .Ii! .,; ~ ... .Ii! .Ii! I
., ~ ~ ., fl,. $I .Ii! l!!i fo. Ie! JI;! lIii lit! Cl.<
N '" II!
... ~
,., 11\ ,., -II! ., ,... ,.,
... '" ... '" i!-
-e 4!1 ~
~
iii W
fi ~
",. !
...
'" ...
,\.'_.-
\
'-- 56
"
l!* ~
.....
e
:1<1
il>'!
i!!
~
l!ii
I----
en
$
:1<1.
il>'!
l¥l
Ill!
m<
I--
--;,0'*\
i<:i
Z
'-'
~
:$
..
!lll:
*"
m
.....
~
....:I
'-'
:1<1
il>'!
$i
lH
~
IBI
li1( ee o

to

'" ~ o '"

----/---

..

.,;

.. '"

'" '" ....

\J; ~ .:> t-.

-_ /-

... j~ G ;;;I~ G

€ I!!, EO
..... . EO ~ S
U 0 € s $f S !fa lIli
N ~ a . ~ s
'-' + ~ ~ ... o...l ",;!j; 11i
~ h '" 1lsI-+ ~.~~ 4?
;1ilI '" e- Io...)~C:~ S ~
..
~ + EO lI!i .. l:: "'liir€ s -It-
m ~"" a 11i~"; '" ~3~ '" I
'"
i!! jilt ~ ~~:i; o.l¥l jlli $, '" ~
II!lI ..... "" ...... ""
-It- ~~ "8~@ @ tr
'1;{
~ ~ i!
~ ~ Il!
:i: .g.. ~
lIii' !:§
'" .::::
II: --_._ ... ~ ;f;! l!;

"* \j-.

""' ~

~ It ~

l!i 'ill l!!:

"'l/-='.Io

I m

..,

G

57

a a a a

68
"-
!!Ii .~
'-'
0
v
:i;l
t'l$
$I
~
Wi
- -
'"
(jJ
.0
s
:i;l
t'l$
$I
IilI
jIiI(
~
'"
:><:
z
v
~
:$
..
f!
*
m
c-----
,..,
~
...:I
v
:i;l
~
$!
1E
~
IllI
lI!(
,..,
V
N
'-'
m;;:
;!!I
~
a!
$!
IllI
-It- ,..,
# $!
II.il ~ ~
~ ;ig ~
:!'II ~
DjI> .....
~ ,_,
_- ._ r"'- ;i;
~
:jI>.
*
~
.
Ii!(
~
Ii!:
IIR
-It-
t!
*
1lI
It:
~
g
:Iii!
$I
!l11
~
~
~
eg
!!!II
~
Oil
IlEI
It-
!!!II
.y tim
;$
lis: A
DjI> ~
~ "
~ ~

~
~
:!K
lI@l
g
~
Iii
$!
lSl:
iI!i!
;1
il
.g:
Ii!!
~
~
D<:
:l>
$I
tI!
1<l
~E
"'~
~~
"'.Il!'
""
1Im~
*~
111<",
~~
li;~
~ ""
*81
iii 59

= m~f.J:itlUil!J.iIC.J~:tE:(ll

~{4n;:ti·JP9f:mi3''.I1'N)l;:m, .tln/N&~.=pjjJ1;/~.=p O.25mm ·f.tI::F it, *. r O.25mm li'ff IJ-r O.5mm at, ~*~ O.5mm, :tmJG O.5mm 1!!il:mlktEmtt O.5mm 111, J..iZ *~ Lmm , {!!~~{4tf"~JW:m~~)l;:-mt*.=p IOmm, Tfij/}~~Ji O.5rnm at. &:l£~ O.5mm, :!cnJG 0.5mm 1!!iltlfa1, JilU;J-~IlfT::Ftt, IJ"\~~.=pjjJ1;*.=p O.5mm a>t~:i1t~ lmm •

.=: X'J:'~UI ftHi. J! ~ t;!iUi!(I)

(--) .lVJ1f. ~f;t.~~ •• (H~tICm;j;tlkmk.IVJf&~1t;j;t~. Jt*~~~ It Jf{~~ 1'-1t;j;t 1'iU BE 0

(=) s!i\.lVJf;t. 5Ut~. flt11Q!JW-fjj. 1fl~W-fjjlHf!~fjj;j;t~'±~~jJ~{4 RU *1ii1f ~'il\Iili~A, ~#ffJ:t~)Ei

:ti: ~:tE.It' ttL:

A = lobtp, em'

:ti:~:tE.~1iiJ:..Iilj~~~1iff!:

A =:' .±~~1tf1liff&RUlfIJiii:fJ{

J:t~ f~~~, f ==0.S(ljb)2/a, {!!::Fkr 1.0; b~'±~~{4JW~~~iii~~~~~It. m, I ~'±~f1iI{4~*It, ID, tp~'I!l'tiHs-¥~)J.ll, mm,

IDJ jt,J'~~1l'l'*lfB)m~1A!~CI) ~4HRit;j;t ['QJBEtfJ1&:;E, .!X!.~ 1-2-130

Be s , mm ~

1 MlJl'Uklt !ii<1lj!;U!l.. .=1.6L+500
!#;~i\ijI'!!>1.0m. ~*'f~Ili\ij1'!! 200mm~, 1I\ijUI.1'tljjf~11~!I1
1I\i ~op L-!Il¥:. ill
-
2 !llil"!:ltfl" fUU il!: (B<;9m~),
iIIl 2i1t (9<B<;16mll1)
(!jl.Jl!1I\i!(D ~'*' B-itm, m
- It
·3 ijj1l\i1fj 4ijAii 1 Ji (lO<;B<;18m. ;jII("H\!!~),
~ (X'< Ji!JiUlD . C12<B<;20m. !!Utlf!~)'
2 ill: (B>lS'ill. ;jII(it~il:;).
(B>20m, t!l.1t'll\!il:;) (~)

11iJ

5, mm

--.--.----:-------.~- .. -!- 1) IUt~:tI:,
4 'iJ; Ij}J 1&
It!l> 4 1- IlfJI11. J3.<3200 (~~mM'li_o~t),
ifIi 11- IllJlle (m~~IlI::Iiit)
$ 2) !lJ.1t~:tI:.
!Ii <3500 qHrLM.tIV~),
21-JlIJU! (m~IK~)
-- IV
5 JlIJl1i.J:il1J~U:\ <1500 (~!IIJl1i.J:),
JJI1l!ii.llJi <900 <7J<;I!!IlIJj!i, /i!:!lJ.itiJ:)
-~C~I _~f!~AAjJl~i;'k~ I fii'iIE raJB~. s = 1. 6 L + 500
!ll;l>i\raJBf;_::P·1.0m, "l.k"'ffii'I1£IlilBe 200mma;j", JlIJf!;f!l!IJ.'l't)jHm't~
7 flljjU);l'£~U! <700
~ "!l"tl: 0.2LIK~ (lIti!Hl·flljli!~li!' ,",m~lllHttl: o. 3L lK~rJi il1JJlIJftllilJE:iUJollll_,]\ 100)
rJgil1JlIIJ1t
-- fJlJ om'''Li
8 !Ii
I ~!'6tR~l'£zllil <S50
1*1 il1JJlIJ'l't
-- I
·9 ' 1t$~IlIJ'l't <750 CIIl".tJJi!lUl;~:f!ii.JIi()
~-I - I
tRM.tlllJit <600
1 -
11' Vl ~ I IliJIlIJ "ltllil Be
--
12 1jIj!i!1Ait I IliJMiJil::!lJ.1t1lil1e
-- ~
13 !1A1't*~l!ii.tA~ 8 <0.005L +2(Jle1t~Ii;l11l.0.075LIi!:~"fI1Jl1,tRM.trJi),
!1i 8 <;0.005L +2.5(1e1tj!;IiIl.O.075L~ 0.2LIR~),
!Ii s <0 . .o05L + s (J!11t~1iIl.0.2L~!'6tRM.tjin
~ :tI:'ii L-Mi-&:, m , "lL<100mll1, IlitL =100m
--
14 1jIl1i.1iA*11 I ;}3m (!'6;J<MlIl:lmlillJ:IJll1i.;f!l"fIJl:f!iil,
;}3.6m Cffi#lilill. 0.015LN~il1J!!il;/1~l1i.) 15 1 *1'li~~ <600. OIJIriM.tML),
~ lilBJd!lltt <900 (;I'I;II!!*ltM.t:!ll1.t)
!It
--I ti1i
16 I ~ ~F*1'liBt:!ll1 ;}1500
liBtkl!ii.;\;t li,§ :t.J " ;fi U!. 1:;; amJlJ tIil ~ j~Ul~ it (1) ~JiijJ 1t';~.Ht1~!ff~JJ(?tl~(j{J~i§H~:A;, .!A!.~ 1-2-140

*1-2-14 51;'] 1f1 ~:liL~-9 ~m 3iU ~EtUlHf7!h\

1) *J1l~i'tlil";it:tl!*:tI!~,:'1!*%~:tI!;i!('LR" mm: t <15mmPJ1'Jf!!!1i:t. t >lsmmJfliHtU /3 ~!!!1i:t, t -l1i.)J)

2) ~~~l1i.J:tt.l!lt'i\'IMl, 1'E~'ftlI 0.5 L m:1llll'irH!,~J!Jjl;l'l;ldl~'ll~ ;(£iltm: 1lll~.~JJi!~.Ilil~~, .~.~ •• lli.~ ~;(£~.~.OO~.l:lL~~~ 1lf.Jf,~*i't

3) ll5:J!l~*<300m

61 (~)

.'

1)*m~tt~~~~~~. ~*~~m~ 2) 1i3lltIJUil~lIjJlPI;~'F1~H''f~)!J~15f1f

4) :tEMrIfll o.5LI2Ut~e!JlIIlJIl!Hli1:E\(~.1l1l'.mml¥:llill!le'il

5) JmIJii .&:i!i!liHfi#t'lU~*tE&Il

'* ~*\!n!U9N:lt.~(ll (-) ~*\!.!U!~.tI9.~

1. X&1:Uft;d<.~~~:!f~.tltm~, !@.~ 1-2-15.

;fU -2-15 fit jf AlL*- 11HUMUt i: €JI;] :l >t

It ~ L. 111

.Q; tJt. 1ft
a
4
6-
6
1
8
9
~:ff~Jl L<60 60<L<;85 85<L<;105 195<L<;125 125<L<;145 145<L<;165 165<L<;190 190<L<;210

L>210

10

"

6

6

7

'2. X>J7I!iOO~iW~*~~~iJ&fitittliUE' !4!.~ 1-2-16. *1-2-16 fit iadll-jf~ Ai*- \ttM;~ ~ J: ~ ~5t

('1'~:~) I 2 i1l I

---'--It!-~-*-!lt--_:I'- -~~15~~--I.---O-.2-L-L ---I~~~O-.2L-L -----

b",?-O.2D I - I O.2LL I

L;o;.90m

(0.25 ~+O.15)Ll"

tt, (1) *'1'~-ij-, LL-~iI: l1!:1eft.t iliill!~85%~*~,tl.*ll!Jg6%. li!i~1t~ ~ lHtfift;G:?iH'il tt '1' 'u~e!J *~ .=~.~* •. m, L-~*, m, B-~~, m,~-.~.!It, m.

(2) _:-~lIb.II9K!ltJil':i*'f'lOm.

62

(=) I!Jim~ft~~fiti! (!Ji!.~ 1...,2-17)

:!tU-2·d7, ~n:ft~UUfJ1ftl:

;;"0.05L. fl!<3 +0.05L

•• W •• ~~.~ ~~.~ •• ~".~~.~~~~ •••

;;,,0,05L, ll<O.osL (L<200mll<tl.

c=:) Mmm!IilfJH¢«.!:i Ro;f

1. ~~tf%~lltJtWtR, tl!.ID 1-2-5. 2.~tf%~!I(j{J,R:.j·m~

( 1) m~JJIft,

mrn,

a 1>70"' mm

JtttJ_l_tWi~z*:M-, Jl:r-~'f' 5.5mm.

JX:<P s,-tJ_l a Jilt b Z*:M-{~'i' (a, b tl!.OO 1-2-5),

hr-: -:t£~U!lJttr!!Jtl~-r~:I:.¥:~~lfI~tJt~1l11!t~, m , {!l:r-q~Jl' 'f' 2.5m. ( 2) RIi:**EY:*1t1

~<p I -;f1H~~~, I!Px~ZrB1(fJJE~, m,

h,'-' -. :(£fiU1!l~lilffj%!U,~.'i'.f.\:l:3Hk~lfI~(fJ~1lBeiWif, m, {gT-Jj~T 2m~ c;---,* ~~ r!ff ~~~ l'!triljlHiI~1§l ~ ~m.j2JiJttI

63

s. 04

3.84

a>40' •

:~U:"2-18 Atit#i ~ m;!:. {JIj ~t.:1t
~~I i ~!I1!!Ii~if',;;t
l]j t!I I
-'f 1M ~ lI1l 11'1 if', ~ ~
1 I m :it I tlfll'lJ!>1Ii:12~2:0% I ~ ~
I
2 I ~dUi\1f I op'~li!I311I~l1i, tt<~!Htfiil1i~H!I\If~~ I Wifii~II!!l1i.Ifl!lJ!l:J
s I IZl'E I JJpItIf~, l!!~i\lIJlH~~ I 1mItIf:lt~, iE!~~IHtt!(P
• I IW If I ~ tf I tIC ~
5 I ~'lt.9.~!III:tH;J I tIC tf I tIC ~
(fJmlJJ .
6 I !iUftij;jk, I ~ JI!< jJf I il! &!
I :'ll'$'ijt4IJ(fJMt~ I. ,!i1ii(fJMt~tIC(I> I .s21ifJilft$t!($
I *Jfl${IL ! !ll1*:4Hfllf:ir !I!~1!:i~*(fJll.l'6$f:ir;r-lIJRm
I ~mi'E1lil I if :ill anr~, ~m ••• *m!ll~~. (li) tI;~f;t:ffi'.jnt~i2U~·

a.~~~*.~.&%~.~~ ~.~ •• HM~.~~~ffl.*~~, •• tifF JIJ.M( IJ!~ ~~:

1 .• w.~a.~~$., ~ •••••• ~~.~~~~~, •• ~.~~~ T2~~~.*.«~, *f2~~*.~.~~, •• ~.M~.*ffl*.~.;

2. ~%J!Mt.M())!tlJ:fFlW.JfF~~, m:t£1f1lH..t, w..~1ZiI$1m,\MY,~iliI. fi)c lX ~$.;j;j' ~fF*.;ffl'., ••• *.;j;Utl~fF~.~.o

-I:: X-1~t&3f[l~~~ X>tfJl;W7fJ:liW;I;W.~, m~ 1-2-190

64

a 8

<:> <:> <D

'" .,

i\

·tJ

-:---~---.-.------_--~-Jr-N---------_- __ -_------------~======

Ji!!.

65

-r-- .--. r-r-
...
,,\
~
~
~
r"-:-
J
'" ~
0 IlsJ
!b >-.l
I\fi oR Ill- 41;1 If; [l
lit- 41;1 If; rr ., ...

66

I +:: li' til!
:!il 1<c
111 a l'l;!
'.~ a I
0 co
$ :g: N 1i
"
p,:: :# ~ ~ ... ~
...1 til! \1,\ ~t! ..
'" )g ~ \l:I:#~
:I<l f W \l:ItI11l1l
~ $l l!f.1<clill;
~ l!!l I!!!l Jl.l'l;!\l:I
\H !r.l j;j 1< 1 :!il
$; ~ ~IJl#
II!! II!! l!!l!f!! ~ l!l; * lSi
1« ~ • ~ ll'l >l!: • 0
-'-l ll!i ~ #,0 Ii; *
~ ~D 1* <l!! \1:1 WH\!1
:JOl Il:: Ifi!(:m-<I§~
"-I" " '"'
~ ... .. '"
-_- -
til, tr
:# ~
~ ~tIl
IR \1:1#
$! I!f.~
_.; I lIf*,
o 1;!1tO
N -i
~ 1'f!-!t;
IIiit ~ l!o!I
';!ill l!!i l!i!i
~ Ii>: ~:;<:
l!! ill! 0' ~
~ III l*:::!il
-~ \!l! !!'Ill!!
-It- Il!I • I!i!
• ll!i~
!r.l 1Ii!:l=
iii! ltl~
~ "-I'l!'
"-I ~I!;!
~ ij;
-
Il\I
!E
~w
'<! l(J?<l ~ 0
r-m:-o II!-
iii i'- ij:;
[I -R)j;;
ij:; r.Jl\l:l
II!- \l:I )j;; IJ
I-
$> '" I '"
J!:: o IN

I

""

~ ,-- --------'-----

~

*

m

. <:> ... I ...

,!..

c

z

e

~I----~---------------

-:--]

I

a

-w
~
:If;
T
-D!l n(
~ .lIT'
Ii E\IilI
~ ~
I* %
itt *
~ *=
1k ~
~
~ ,-...
""""' ,._,
C'J C'3
I I
N '"
I I
...... ,._,
~~
S(
<:»
til
~
.S
r.
~
.lJj'
JIIiII
~
~
I*
~.
~
~
r'-
I
'-' 68

~ ~
'"' .Lj;;::~;;';
V') ~1lIl:!l:~
:;j i!~~t'!'l
v ~~~!ii;.
;l;i *~*~
!III ~-<:m:*
~ 1I(!!!j:;1I(!!lJ;l
IIi!l ~~!li;!j:;
j,lJ{ '"' '"'
rl '"
'"' .Lj;;'::I':\';;';
::.:; :!l:llIi.Lj~
z ~1if:!l:!!i!!
v ~f,!~!ii;.
~ *;;':Ial;;':
~ ~-<**
1$ 1I(!!!j:;ill'l!3
¥t ~~1I(!!!j:;
*' ~~~<l!
rn '"' '"'
ri, c-> '"'

U

N

v

~
~
:!l:
i:
~
-
$> ..
tic 69 '

------------~--~~--I---------~-----------------------I

..

,.., It,
> ~
z ~
e If;
:i;l l'-
lil! LI
i,'l \'01
Ill-
'iii! t!
l1l \I- ;;;
lj:;
~ !!!l
I!i' w;
'" ~ ~
Ul
~ li1I ',*
v ~ ~
:Iii ~ .Pi! ~
*' ~ l>l
lil! lim ,~ :lI.:
""
'", ~ ~ ~
!\il liE( 11@!
I( ;1i i. !1g ~
* ~
-< ;;;
'"' ..:! ~ '*
:<: Ii;; lim ~
Z
v ~ ~ Ii;;
411 ~ !!!l ;m
l'- t.i lil!I
:$ LI l'i! l>l
~ \'01 -< "-1
'l!ll: Ill- :lI.: i4
* .
~ C i! ~
w fl- l:ll !!l
lJ w;
f---
!!l ~ '<!l
'"' ~ ~
I:t:: ~ J§ ~
....:I
v ~ ;;; In
:Iii ~ i1
-< :!fl ~
lil! ~' "-1 J§
eu .
"" C llm ill :r@ ~
IR Ii;; Ii{ $I ill ~
!lR ~ !!!l lIS $I It-
!ill ~ tf lii1 It- .J<
!II( 'i!! , ~
..,
lI!i
,.... lI1' • ~ I!il J§ *"
0 ~ ~ i1 {II! ;;; ~ oK
N ~ IlR -< ill ~ ~ l\III ~
v 11K ~ tf I! .g: it $I ~
~ t1 CI c ill III J.j It-
~ lie: Ii;; ~ $I ~ l\III -E;- ~
~ 1\1( it !il \'01 0> ~ ~ '"
i! ¥ i,'l ~ ~ ~ ~ ~ l>l it ~
~ ~ i!! ~ ~ • -< ~ Ii ~ 0
.....
i! ,.... '" ~ '"' .-..
11- .. '.'" ... ...
~
II
~ III'l l\III $I
w;
k{I ~ ~
:lj: iiIi !!!
i! ~ Bl IiI.f
Ill-
lIII> '" <C ...
~ (=) X>t~iHLiB.Ilm.(j(j~*(9j (_I;Q.~ 1-:H2)

;~U -2-22 .xt ~ 1!f- (l. fPI JII:l it ft\J ~ t

.~

.~

~~ ~=Ji.J!J.JIl JliJ"~IIU(jUU'lI!1m l1i!1!;t. •
=Ji.!i=Ji. d1 +d! iif~*.~iilt.!iil§1I:.a:f$ l/Z.iil.~1j-. fit
1 d, +d2 # 111 tID--'l'
zjlij ~~ 2

§ 1) IIU:tJldIlJiiiJU't'l!f=Ji.,
«z e ~ Illi:, s.~100mm
fL!i:lfi. d "LRn Il~, s ~100mm
2 d
zl'iil -2- "NKD Illi:, • ~ d • .§.. « II - d).
I 2
lit 2) ~1!!IJIJ~l!UUL,
"ze- .~, s ~O.2 h
liiilll -z c> 1JI!~,
=Ji..!iiilii 1@] ljl;i!tetm-s;;'O.4h,
3 d 2d .IIII~,!ifjlg:lttt-.~+( h - dh
llizl'iil
1
IIIlRllj;J'i~f'I'-';;'-2-(h - d)

fL!ili C4
4 "C.fL.
~~ d+R
l1t]Jr.lI. ~ -2- d+R
zOO 'It ~ \
.~ ,
r t1S~d ----
lI..!;Jlt ~1IIl~,
5 ftJl'lI. d+b d+b «z c» ~~, 1
2 s ;;'-2-(h - d)
zOO "LR" ~)E,
s ;;'lS0mm
"NK~·~~, s;;.d
!:t, ~'I'jliJf'I'3fl\.I3:~tID~~ m CO) (1) mi5:t,

@H:\'-;J BIZ:~

.~

12

+ X;j'~#"Jes~~*(I; X<t~f4:~II;ER,(ag~JE.. JI!.* 1-2-23.

:~tl-2-23 xtfJJ14~JlIi:~tiI]!l;t

~ •• a~~~.mM~.~.:.~ .• ~.~ •. m*~~~ •• ~, ~~~~~mA~ •. A ••. /B;1'M~lfr. 1fI~SJ.m. JII1~m».JtHtm.".

+- ~1M':tlJiR~BHli!li£(1,8l (-) Ji.t-.'U9iMfiR~~M!,;E U11* 1-2-24) *1.,.2-24 M-:ilUUIIJlt:fKX-t!l9:IN..Il!

1) ~JllJl>H!i.,

·MM1IJ.!'

.~:t ~.~~ :lE'IlI'!§.IIIhl!<.

m~~~ ~~9h==~~~~~ .1M&;,

78 (f,t)

iIlJll;!JJ.ft !,iJk!&iJllJ 1fi.~lU!

!IH&

5

>IJL~R1<:~ !JJ.fii-'i. lit¥.l;itfli

!lUi

--~~--~~--------------------------------------~-----------

74

R

w. I JjH~~!l~:Ai: l1TltJ.M~¥lr, mm l1TltJ.:I!:.!Il.
emS .!Ilk, mm %lITltl I :flllTltJ. mm
<;;SO 120 6.5 - -
50 150 '7 - -
100 220 8.5 6.5 50
200 325 9.5 1.5 50
300 4.00 11.5 8.5 55
400 495 - 9.5 55
500 545 - 10 60
600 590 - 10.5 65
700 630 -- 11 70
800 660 - 11.5 15
900 690 - 12 75
1000 715 - 12.5 80
1100 740 - 13 85
1200 760 - is.s 90
1300 775 - 1.4 95
1400 795 - 14.5 '95'
1500 . 810 - 15 lGO 1£. 1) Mji:li/-"it5.!1l:>F~1M'TlIiJ1f~.!IltIJ 2 f{f,

2) W1iI~~jjJ(lIiJ"Hl!JfIIJiil#H&. X;f;tJllJ1f~llHl:ll1t 0.2LJi!:l!lI:lf1'3l'flljifiiltIJjUt K~ W •• * •. ~_~.~~OOiil«~

Mjilti1l!:h(I!J ••• ~~jf,.

75 (tjl>

1!Ij!tW-1Il
I¥Jl!IijlJiM
j!t (E!'j!t
8 ¥!ll.~,
IJUUf;l;liJ
~JliJ) Illll 4ij 21-1lh.1!1il!J1 10

1)MtiR~~.6.~ •• X.W~~~.¥!ll#.oom~ 2) JIt._ji(IIJ~Il\Jf.:!ilIOO7i<.

16

(~)

1) ~*.m~ M.~2~~"~~~

2) If*.mil't,~r~ •

12

. 1

77

c=) 1-tifB~JDltlUIUItJMt&RTj-ag:fc~1f~U~ (W,~ 1-2-25) *1-2-25 fit:1ll $-~-jjU~ ~Il\} /It;j]iJ{ -t aHI- j(;~Jt

3

1) .p1lf:JHt.1UlIM; 2 mit (:(EM 2).p lIf:Jtft_JJ:/J\T 2 mllf (:(EjlqJllJ1&Z

JlIJ1&ZOOilt), 00 ilt) ,

I11U'!IJ,\fi

ldI~!lAi!J'
(tllllli,N( f».it
2 I!, lJ!·fi>
J'HtHI'Hs~
lUI 1& ldI~.pttllb 1&-'!ilU~'" 1If:Jti'tfl\lii

mJlH&

78

(~)

6

.!i!!l.llfJ;tiliitJiilJi(i" \ll. or /ll120mmili lillt

.-<

79 (~)

~l\Hn[:Ik

10. l.ii\:UWHtI(J{J

Iftfli

4 500 470 12 1250 800
IUlll-;m)jIJ 650 500 13 1300 850
1tEj~fIi.&
MJlU~fIi~1 800 530 14 1350 900
.tHlatfli I 950 560 15 1400 950
EjJllJ1fi1iil1¥ 1050 600 16 1450 1000
fUiiil:l1TlIl.l20
1100 650 17 1500 1050
10 1150 700 18 1550 1100
11 1200 750 l!ltMm8tm -9!b\~!IUt I ~lI'UJ.l.m(jlJ IU!JlHii

8(1
.. ",.
(~)
~I MUt4H* R. -.j- Nil )5l: 1lt~:WN.t:t

11 Jlbfl'~*'f19!

~i\l*Ji\1>1!i. tlIJltmM>I!i.

+= "1', Jil4*JfhtB.RJI~i1II~ (-) '1', JU::l:~~5t (m~ 1-2-26)

;~U-2-26 if, R:.;tta'g~~

1) ~-~la~IlIJIHl:lrh~
0 2)~*~~._OOM~m~@m~.
1 .]: 3-1: 1HI:
11
tI:
~ j!)
I n 1iIHrI~JllAllM.1It!lltllJm3-1:
~ 0 G 2) ii]"G.!~$~4HIIH.'milif., tl!.ii]"
2 -fij{i!'!3-I:ittl: 1.U~@ifl,~4Hi\lm:tli{iII..g.1IW.
. ,
,
-. 81
(~)
1f~1 « ftc 1111 I!I ill. 'J!
[J 1) IHlJI:U!lIJll~Bttiil'fdll, i'iflil
l'n·1Ul: /J\ "fliBi" Jl!I::I.r, Jt·l!!Ci'i'l».llli'HI!
3
2) l!l.'m" JIj 11HIBH!t, !!!IIlIi.li*~"
It I!!llllSPJ JlHllifUlJi\\
--
[;:t 1) "'llIilJj:IJIl1fJlj~1ttt~~. J(~
tt -~lif~*
4 llIilltlJlllHI:
2)JiIl1!tJlj~Wlil'lJi\\
-- ~
1) :1vj(.m£UI!.JI!"JIj~~:it. JI.'.t
Gr:;;0 (b) "'(fl!j!~jI<!I'llllr-'HUl'.prll'l
5 :t: ~AI!1l"tt 2)JiIlJl!"~Wl •• Ji\\. *.~AI!PJ.
. . --- -",--- JIj@Wl~Wl.m~~~,~~$~mPJ
(tz) (bl
JljlJ!!lj!JWliliUi
~ 1) "'f!l:it~~II!;!U~JI',tt
lfIllmlJli 2) m1jtm~Wl$<J~
6
lllil!!tl:
--
~ 1) "'1§fr!~mWol~alit'!!"mj(J~:t:
iii ililiJ"mm.
l!HHI!:t:t;. 2) JiIl1!tm*Wlil'J~,
It:ilUJWolIiI 1filIJi!
tt
tt
1 I
1i liI,ue 1) "',I\H~~IflIJll~a!R1II"mJl(J~;;!:
~ ·f!';;!:liItI: if;] 2) JiIl1!tJll~mi!;tJJi\\,mi'iJl!lm.!II.IJi!
-- :it
8
--
1) ~m~lt*~HIl1jl.1I!;1II"mJlt'*
~1 ~ ~;;!:
.hf;~ltlll:
9 - 2) :iil1iHllm.l(JB,
~UHiltI: 82

Iii "
s EI 1~
. m
-p e ee .15\
+
~ 1~1'-1 '-'
~ '-p
:Il;!_ ';,.';,. ~
iiIti -c ~ e :m
~ ~_N E1 ~ <::t :!i;l
~ k 1\\ U'> iiIti
_lll'I " ... N ~
l!!!!:
: 4~ lllj-l!lI lI!' ~
¥
¥~$l!!!: ~ ~
l!iIl!iI "a
r-.~~l\j; ..,
-:I¥l . ,,-
'" '"
1~ E1 E1 a EI EI El

E! E!

83

84

,..,
~. ~
:~
Z
e
...
t! eo
'"
!IIi rl
li1l i\~
'Ilj ...
~ ~

U N v

~~I--ilk!$>

"

.q

85

86

.;; .., ,..; I

a-f0.4

• 0 ;.. a ~ ~ a 'II ~

0.4 " lIlT ...

87

- mf*~~.I!;t!.~

m •• ~M~~I£tt,*mMR#OO.~, ~~~.2~tt~ ••• ~ •••• @IDi:i1!-r. ;(£-2~&:r"'*f'F-r. ~T~J%.H;M!i;II~Ji;W (!lI1~il1ii~f"3'&~, gI!:~ .9}iffJ*f'F. lH{JN(ttft~) B9-#~'I~L .r~1:r"'*f4 (!Zm&:r"'!AHI'l, 1:1".;jl. it**:lf,~.~m.~)~fJ'IJ, xt~~I~f1~&13!!!-t!!.~fJ'IJ •

• ~ •• I~ft~*.*, .~ •• mr;(£.~~~f"*f4T. ~.~~~.m ~,~.~.1:f".*, ~.' •• M ••• f"£ •• ~~ •• M~~m$o .~M~ xt~~.*~~~~~~, .m~~IZtt~~. ~~~~m, .~M~~IZft, ~ ~~~A •• IZ~~~*~ •• ~.#*:lf~-#R~

~., IZft*~.M~.#~.-~~ •• ~~~tt~om~ •• ~ •• aA.

T*.~~~.~, ~ •• R •• I~aA~mM~.~.~~., ~ ••• I~ili~ $:1:ag-~j1j~*ttag1!:1fi(!lI1*'&:JUft. *t~fm(E1.M§fi!l!'t~), mil1iiM~~I~ttlltf1& ili~*~*ag~m, ~~tt.~.~I~.~ag~~.~; mH~.~RR~&:f"(E • • *#z:_·o ~J1I;,- EiZ~lAmHJtltm.tf-M-~*~a, •• MkJ(.#:tS~~Ll~*f'F, 1t:~:ItI2~ ~I Zi¥JjlBl!:.

@:~mili, M~tSit*fH~.IZtE1!~~1tJt~-~W§1'-jjlID" -:n1lil, ~~I ~~ag.*~.~.*tt.$ •• ~.*~m*.o ~", ~~.~~.M~~*f1. ~.lt~ttll't, ~1J{~~WiIj1-JEE8I~'I't; ililmat, PlO.&'~Wiiii it!! i!! *m. "% *" tlit'$~:iiil1ii~~!l!tJf*ffijflHW,I~'l1:o ~--1J1Iii, ~II~E8*:!lt~{nl1r"'.%Ei<J~ m,~~~f"m~.r ••• ~.4r"'mm~ •••• ~~._~, ffijH~~M~ ~%~.R~&~~.*~~.mffi~, ~W~.~.~I~tt, &~.~M~~l!tag

••• #z-. -

IbJlt1iJm, fID1*~~I~iittgfFfIHlk~![~, i*Jtf+51-*M, ~JJ(.jJ-t!!.tt~j{~, ~ ffij~~JiI(;1JfID~M~~#rp~lJ[~ilUN, '1ljJg-*:nW~.1JnE:l;.

(- )fa~~~KHI~:ftor.J

M~*%~.*.lt~*~T.#:M., .M~*%E8I~tt, ~~~ •• M~m .R#~I~tt. m~tt.~*E8, ~~~:nW:

. 1. ~~J1IiiM.--~11f;j!g1mM, *JtHn-.~~~lW1~*Jlli.%;ftlitfiJW. ~ ~ j!g'1i n~~n~~*, ili~iWi~X-~;i:J:l!Il1&~~;fU, n~*:I!:~&~Ilti~ftf: Cfi;fl:lMM) ~ llc Jt. !A!.OO 1-2-6.

2. lJlfirp~-~Jl£i!&~~m.1m~a, itliI!l1JlfTrp#:*lt, ~fUT~!l>~!lH.;M i¥J~:I, tt*m:fiJl<~#i!.~te:mro

3. 1t~m;ti\-*m:n~~1r~JU~"Ht, i!Ji\i'i1t:i6C¥-fIZ:, ~j,'*I1JnI:I:,-@!T

88

(h) Il:i'tlltlif(liIl-2-6 :tlf!tlilii~~IWI 1:'11:1:

~re, :jHrftl-T*JIH&~:It!fF. moo 1-2-7~

(II) .J:2!:;ft::t'1il . (b) .J:1!;f!Uf

001-2-7 ttfoMH~IWI£f£

. 4. ~!Ujt~llnIt-_t.l¥ti*J1H'T~jU~(J9~IU!~~~3Jli, rlfl;filOC~IUt~m ~ ~5JIt. Jlf lWi1t:lt!fFI~, 1t'k:lfW5Hltta: 00 , 1f;flJ-T~~m~1t~ ~ ~1t, moo 1-2-8.

2==1 LlIItft ----;
S

m~ ~Ul!\
(a) .J:2!:;f1'l'bl
~ ~!l .
S .~ L-:J
~'
ftUII
~tI!i .
(6) I.2!:;ttUf
001-2-8 :l:Itl.lli~tlfiEjM!(~IWI£i1 5. _t~~$t~H~-·*m1i:f[:i\1t.JIll~~mt~~OO~~IBIt, WJa~~1I(aiJ *~, )t ~~fj]nI~~re. moo 1-2-9.

89

(a) I£;tI:;f1l!. (b) I£;tl:tl!.M-

001-2-9 ..tEHt~UHr~(f.JI~fi

c=) ~tIJ~!tM~1ft

.~.~~~., ~.~~~~ftm~®m.~~, W~~~TI~tt®.~o - A!{*-m, ». I ~ tt ~ jrH~~ ~ ,!!t, *~:AUa I~BIUfHI! ~ i'f ~j\; ~infq, 9=', l~mAlfMmU ~ 3fd':ij tM:i'f ~ j\;iHIj 0 ;t(:fF)fj iiT hi. ~ r *;j1f 7ft ili : xt* ~ tH1a, 1t ±1fI ;ffi ~ ~ 1flI ~w. 'It ~ A, 1fflj'fiW:ilE5S!!:!t®.:1:J J9Ud;fllr Ej3 ;ffi:;9.*~A,!JlU1!l!T~ .r, X>f 9=' ,11\ ~ Jm Mi, *-f~tl~xt/~:1i'Hf9tUl;t~IfFJm, W.*~Aa<JP6!I*14'~"](f, .i'tc - ft ~ *)fj ~ 'It ~j\;o

xt.M.*;~~M~~~a<J •• , *)fj.*.j\;hI.~~±.~.~ ~.I±. ft~fijJ!E (:itIl~*H~~;I{~, 1JQIm~ljh Xf~~~~), ti!{-fttIB1HIHl1t ~~o@~ ~#I~~f-"'r,/.i~*~nua~ •• ~~ (»Jt •• $7t) tlttt~.1t.:Ito

(:=.) t:lH41Hr~~M~DfiJ

:tli~.j\;I¥J~~, @:~fIIJj..@.~~.:1:if(Jliifmr, n:i:~!J>~IUc:J;!ll~~IfF:I:,W1Hm m:!!~fHUH~~:IjZIlif~~, matw~ffiMimI~ft~~~I*1.I¥J~~ Bit ~o 001-2-10 ~ JtI.lli:${~lf*. a<J III ~.~, B!1i(. r~7t~.Jj#~ jij:J;!ll~, ~f)(}!!!~ 7-m~1t., flif lliffl

" .' - -

m 7 Ni~ roo '11:0

I r: I
Iii
I I I
I I I I
I
I I
I I I
-
.. II
i I
i i • r t r r

(a) It;tI:;fti!. (b) It;tEtllJlf

001-2-10 OO~iHtfl'~(f.JIt;fi

(mJ)*~lIJ*~~IIFl_ *E9:~tl*OO~P(oj, ],I!. § 3.1.20 (3i)t&!l~it~mB!fiJ

~.~M* •• ~~I*1.~~~.o ~.~m.~~~fi, *~®.ft~ •• ~~ ~.l¥Jm~(~M*m~.a<J~~)o MI~ttili2 .•• I¥J.tt~ •• ~r~.:

1. l!~!J,'§J(;ll,'{m:B-fltl*1.®~.o t!lltEli'iI.,i'lJ3iHflR!t~*®WJ~o tEtR~s!ii!i\ .mIL ~*, I%(~(Z;l*$, tEjl'Ij-:B-fltr*Jn:i:*mJ¥Jjt$F>!Jif9WJ;flJi, RUiJMHtn&I;

90

2. tE:MtJi1M41XIf5ftlJfH$li7ilIU:, ~ liJ~~:lm~j>~#~~, p.atl~j;>~#~lb

3. ~.~* •• #.M-~.W~M_~, .~R~~~~~~_~&.*~~ ~.#, ~.~~.~~~k~.I.1 m~~~Ji1M~~liJ~.~~~.I~t~~ id~o

(7;:) ~~~J~U~~JIIfiJ .

. M~~.~.~~.~.tE.~~~.*~&mc~.~*~~ *.~M~Tn

1iHh

( 1 ) JJfJ1f.t:i;f~Ji~~~.l1.J (2).~D1f.t:i.fi~D1f~~.~~ (3) D1f.t:i~M~~3t • .,. h,;

(4 ) !IlI;Mfi.t:i~m;·.~~lJ'&:ltlfi~~."'., (5_) Ejl.~1f (~#Am) .t:i.~~~.l1.i (6) •• ~1f.t:iD.(d.~)~ •• "'~ (7) Mt4.J~"l1JCq.~*~J

. (8) 1tJt;.7t~~~13h,;

( 9) ~-m;yJJfi.!iJ:.~IW3t.13.~1 (10) ~-f&o

~*~13 •• ~~mc.t:i.~.~~aMI£ft.*~ ( 1) fl"'f~.;fIl~., %,jJIJR:-@!"'fJ~lHt1tttl

( 2) ~·1I:.~~IE:ltl~lIlxt.3t!~;

(3) ~ •• ~~#~:tJ[1IIJ¥1

( 4) ~.Jijt/}i'll.~.;

( 5) .t#M~~~~tt, ./J"'~:fJ~q:t1 ( 6 ) :JI:1H~:!Ir~~I*'r'Fo

xt*~" •• j\.DtmC.t:i.fl*~~~i*7tm-, !I!. § 1.2.5 $ § 1.2.60 (-I:) t1i~~l2liltl~~JIIfiJ

1. .JEISJm-tE~.PlnJMftJ5jltlW*#r, m:~:Ift}d~JIefaj~Hf*Jf ~ ft.m I~, ~:Btl:JHE13 .~.~, :lGEY:ff~~i%.Jf.mlt.*, .w,OO 1-2-11o OO"f=! (a) IW ~ •• ~, •• m~.*, ~mMM-.~~*mo

[{ -

(a) I."£ft~!l! (b) I."£;t!:IHf

1Il1-2-11 i'f~:itt~:!d:fIII~ftilfijJm

2. ~lU~.~-- ~lf.~IW*lfVf!l.lf*,xtj][1I~.W.~iJJ:I:~1f1i:. ~~, mJ ~! EY:~:I:~.re~~~~~o ~~.~~~~.~~1f:

91 (1) lJ~JN~Jf.~~*ll:, .w.~ 1-2-120 ~9=t (a). MflHlr3lI~iW~~#ifJ;]~~, l!tftlt~:a:l!1!~reIf1=~~, ~!O~)flJ' (b) ~9=JJlt;f!t~iWi'tiM~ti~.j., ffl'ltlHHJJ [:l,I ~ tt •• ,AM.~.~~.9=J~ *~ll:~W~o

(2) i~lOtt~WG~~~it*:a:, .w.OO 1-2-13. 009=J (a) 1Jli1it*JtJ ~ ffl ~*:a:, ~~~*~1it~~~~~J (b)~~H*~~T~~If1= ••

<a) I"Ztt::F1l!. (b) I:£ttiUf !I1-2-12 !lt~~lGJtHI~It;f£

(a) It:tt::F til ( b) I t:t£ IHf

001-2-13 !lt~~~(J(]T!:tE

( 3) lJffdlt~~~WG~l&~1r~~, in~~1!i~*~*WlaIJ!t~*~W.IuJ~~, tE ~ 9f Il't iiJ ~ "tlL1l:" 0

3. fJ;]{lfti!J3tX- W-Utt#ifJ;]~3tJ(:fn1Jt~, ~jt7t~~~~~~~jj 1J!ft, flUat .~ •• ~.~~7t.9=Jc $* •• ~~3tX, ~ •• *Wffl, ~#~~~.$dm~ ~~j\;o ;l'l;Jt.1**:a:jJ'IJ~K.\iiJ~.w. § 1.2.6.,

(J\) ~~.~fICJ.DII

1. ~fliUlI[-~*1t~~UlIftJ.!l!, ~~~;t\;\Wi1t,W*dfilr.um#*tlffl$, ~ ~JmIlIl~.Ifi::I:, f"* g ~1Il~ g ~.~~Mm, ~;j'.~~*5FIl.~~ ~ 0 *1* _:;Jt.trrl

(l)tE7t~~~Il't, .~1r7t~~dltm7t~7t*, ~.~1r7t&~Rll:Jm*, JIlt

~Htft~R1i:~/J\, ~f"* g ~.~fliIJ

(2) ~:I:*mmH*m., ~~~m.f;!lJ&ib

(3) ~:l:fflv*:I1tQftlfX*;!!t[:l, *f5t!:I1t[:l~-"f{lfff.UlI,. ~;fUn&II (4)~1r.{lf~~., ~~iiJ.f1=.1r~, ~~JmL (5)~:I:~.~d1rffl~~, ~~d~fflll:~~, ~~~~~.9=J;

(6 )~:l:1t7t~m.xt~lllI, ~~/J;,~xt~~*o

2 .• JJ!liR-t-llfH •• ~M1*.fJ;].~,~*~ 75""';85%, ITffX>tmm..,*~® It .~~ .~m..R-t~iiJ.~&~*o ml!t,.~~~ •• MR-txt.1tI~~ •• 11~m.~##, (1i1.vj\.~1fW •• ~.~_~~.iE~9}7Jbi!:1ffIW1~ktlt~o ./J\~~IMW JJ!liR-t~~~W:

(1) iI**ffl~g;IJ~lIlg~fflm.®MBilf (2) ftl!l!~tt:t!ji.lf!1JR'tJ

( 3) n&I9=J~I~ift~:ijl*~JlI4IR-to

3. ~~5!flij-· -~'~~~~5!rsl~l3C~PI9i;JiU)tHrn&I~fJtHiE, &~~~f!iI"~cl4 ~J

'2

ilHrW)jtA<J~:fIf*'f4:o 00 1-2-14;f1:100 1-2-15 ~:t¥~~lilJX>tIl;'1,£~J(nj~ fYlJ-r. ifJ m. ~~~.#".~~:fIfA<J.~~~, M~~ •• ~.R~~A<Jg.~.~$~M~,~ -tJtmw~.

(a) It;t1~Ji! (b) It;t1Ji!~

001-2-14 ~~fti'5!f8J~I1':tt!f'J~ifoJ

, (0) IZt1;f:Ji! (b) It;l1Ji!~ 001-2-15 )f;$~ral~I1':tt!f'Jl:iiifi

(;tL) il!i~.*~lI*tA.DtI

ti!i~~*J'G~~, JIiZ~P.f~f&~1I:~W, p'(;¥UT1)Jl!IJJ;fl:ltJnI. #$}T~ ~ f'J75fJ'ft. m 1-2-16 ~m 1-2-17 ~~;f'J;}~*~~xtIl;ft~~A<J~To

(a) It;t1~Ji! (b) I.1;t1Uf 001-2-16 M.Jii:l1Tlti~I1':M:IW~ift

~ +) i6#i1~f!I:~mtA._ M~~*A<J.m'ft. t~tt£'ft1'll~-~*&'ft, ~fXjif19!.trIfj;*~f8j'ft. WliX>t •

• ~~A<JIl;ftA.*.m.J'G.X. ~T~~P.(~«3'ft". -N**_'fttJnI.* ~*~, »'ffii1ll!j]IJL~~ti1H, 1ll!Tre~, 1ll!T~f.HJHt~~rc. P..t •• ~rc~$, .~ rcMtmt:l:. t.Ili?;'ii@:l!!)ijJtlj. 12iIJ!t, xtiff~#tt9JI!Ua, *f~JHlHE~~ffi;:I:~f"A<JMMI, ~, ~»l1tIfHIl*~jJ, ~P.fn~j&ft*Mf!JSf*jim'ft. t~7fE'ft'~~-m~'ftA<Jt\!mJo

~:OOM~~*A<J Ii 3'ft", PJ »'P.( r JL1ilfif.lf~:

i. ~:I:~&.rrr.;fI:I$~.#OO_%.~~~~.,

2. xt-'fH~#~*, 1I:~tlV¥~~flOOR'tl~Hrf9i~l!l!;fl:ltJJl!IJJ1JIJI. ~iZ -f& ~J1: .lim, WlinitfMc¥lJ$nlfjim,

3. I*J$M~OO~~. R-t. 11TJL!. 1)JJ:l~A<J#.JIiZ~d>~J1H)!;~lt, ~1J!:~-

~m;

4. Mfi. #.~~m~~**, JIiZ.~~.~.~

5. ~.*m~.~#R •• ~.~#. *m~ ••• ~.tJJ~.~ .6.~-m$l~:Jt~R't.

-

(a) It;t1~Ji! (b) It;t1Ji!~

001-2-17 T%#%:tk~I 1':tt(f(J~JII'f

93

(+-) m:fytt~u&~ftllP1

~.a~.ffl.#~B#~ •• +* •• , W~~ ••• ~~~A~®&#~ •• •• ~.~i·~~.~M~I£ft.~1"~~.~,

( 1) JI*1"@.IfF:I:-t:f:ff •• ~ •• ~~1t, ~1J1I1"rJ!\.Jm1l5iJl1:IfF:i:. {i1!:!J1l L.Eam~.,.~.~~~.*~~dm#&#~., ~~1"~I .• E._

. .

~~- ~ JIJlfF:I:, r,*l~ 7 ~t-=~$l

( 2) /f.5fIJf~IZ;. ~tl;;f~B9ltj-Ib~.tltB91t{t~T-;i£, ~:% ~ ~*4. :% ~m.~Mm .• ~~Mm~~~I~~.~~.*.®*m.~m.;

( 3) 1l*1lf; 7 Jffi#*4f1JJtj$o

~1"m~* •• ~~~~ •• *m •• ®~~ ~~.~m.mm~ •• oos. {to~'±~*,:OOi~:

( 1) *JJE'W1:ftm.tf>$, raJfIi:lftfJlI*Rltlliltio .tu1~j!1.!lft1il2600-3000mm. ~ It~ 9000-12000mm .&~ *~m;+JiJ _

(2) ftlfJllm:ftBMt, JlIl~Ji*~r271¥J1t~ffiQW,J, !fL*JiWilt ~ 300~550mm®T m~, tfL*HJ1HtlffiQm, ~~o

m:lif •• ~JJIl~${t~.~, .MI¥J~it&:f1:~z.m~®iJlI:*. jm1ti:bIl.iffjq:.#:a~ *~ftl*~ID~ •••• ~ID~ •• I¥J.~R~, ~~, •• W~f*-_~ •• ~ Nlfl;)~I£tEo

:: 1tf*i1i~J:'!:t!BfJ-W~

tEtHt#:.~~tt*, ~I£f£~i.iJl!iE~r! ~lWr,q-W:fniE-~ttl¥J~m 1:0 ~1":tEfit tt~.~I£*~.fj%~I¥J~tt. ~~ ••• M~~ttB9*~, m~.*.;i£-~* ~mfif" i!t1=r~m_tI¥J~11i':fIlJ;t~o ~~*:tiElIH'I'F, ~~~ "It;tilU&" 0 -Alt1!!H~, M~OOI£tt~.~ •• k&.m.~~ttIt;til¥J.~.~o

;& 1-2-28 J9fJdfrJli!~!!&, j:jJfF~i¥5EM~I£tt®~~o ~'lf~JlnM~~ ill!!1¥J I1:t£~~, ~W~i*A1iJf51, 1!l:tE~tt;i£mWtftt:l:.~B9~B~, (lrliJ~;;If~B'd~~ mfiI£tE~W;i£, ~.D~~.~~*.~~~

NI *7l<iti~i!t*Ii<J~lflHt 1) \\t1tAlllll!
~ Kiev. filJjtoKdU\l:il!fi. i!!1lJl~ 2)~~~¥J~R.(Jfj>t;
ff »;'1' NI-~l*~W~1IE tlbPIi:tfil~1I\l1ft. :!<~ 3) ~P~fflii!.m «IBH!
I ~ff~1IE 1t~ffli<J~fII:
1 ~ ~:ffi!l! lIiJ!JfIlJfI'~,tV
tt ft*lI: (~i!!JiHI!i~ ~1l~i1'-;@lt 111 ~ ifll 4) ~-"ffR-t
* ff. l'FoJh
lI: N.-Mil*ti'i~"ff ti'iW
1i<J,(,i$:. I 1

N2 ~5f,~i'I' (8 :itMim~. 1) llJt&~M.ll* (lfJlIJlk
K2=-w;' KdUr;tli. ~lJIj % lI4il1l lliJ!il) (8#~
~{'fiiJll :t\:'P N2-R!l-1*!tft/oii!!1ll IJ;l:1!illltf'i'jlJ!., m.~1t.f}j! 2) ~-~i'I'R"t
it~ll1 it~i'I'(!gll1ib tiHll!ll:~itIi 3 )1Jf-l.\\ltlJ{Pjf1",
N.-i'iIl :(Yj , liliJlllti'l'-~f,f1lt~ 4) {U~!iHI1;Ji\\lUJG, J!li.
;ftHlnl:
S3 ~5f,:Hl~i'I''ijilllilllI 1) ~1tR!l-lI'1
K3=S; :!! (8;11;'J'. K3 !li. :@I/J" 2) Jt;ll;'f-n-'P1**ll
~{'f~iIIl ;;:t'f' s s-fla1*A;Jf il!!!lI: ~1jIj'!filllilllI:!I~4-, I. 3) ~il!!~lf~i'I'-9
Iftli.1c (8~ff~ilii~J ~uWjkf'il. 'l'-1i~ff,t7f
S.-& 1* ,t!, fj(J ~
iJif~
. ;![{kill!!lI:!1f: i",'f' S. *5f,~Illlj(:iIJpI:!ItillJ 1) f'il1tllllll'1
K.=s: - */j\. K.!li. 1I1r. II', iM.~)j 2) ~:!lii1til!!!lUf1'l']tfli
S.-I!!l1*Jt ;Jf;!iii1t j(I!JllI!l:1J.IJ'. :£1"3& :'!IHt
ft~l!Jil!!I. ilIl!ll:fI!J~ff* If.~ifIi
tFli.ft ilii~1
S2-i'iI3lJi
P. ~5f,~llllff~tl!)fJtl $LiIlJ 01) ~:!\!:J;.l$L$J1l'l\jHt.t.!l.
K6=P; I!.ttillJJt~J. K5!li.l&lPli, fl-tt
lI'ltll.@:ffl ;;:t'f' P6-111ll'11IUI'l.)llt ilIJ jj!.ljIjilllIliUtJII.liI:ll!i!;f'il 2) !iLjfilJ;II;llllllifllU&~~H!l
li.ft il!l1*it$\i!]t::l:, •• !t1"~$~1.ii
"PG-ill*tfi~ 'l'1!J'
~~,t!,~:I!
I. ~5f,:St !\lUltlli!ilIJ ;11;,1'. 1) :III;II;:tt:lSHla*
K.=-y;- K6!li.~/I', \l!. 1jIj~ reI 2) ,tg.ii~iII!illt,i ill( 'h 1;[
",'I" 18-~f'flli~~.iE fF 1I1r.f'il., Jlii1i:)OJ Wl li! illt,i
?tlVlltlf£!U xHtit1~Ji<Ji>: ~, ep~1f'Jf>ll! is *' 'I'- 3) hl't1VJilIJJttlO~;;:t
(S$#~. l!. fl"r,ilj 4) f'il1t!\tllGljnI1Jli~lI;k
~Ic Iz-?t &t 'f'1-ttUlillJ !ltllGf"l ~
,tl.~!lI: I, ~5f,:St~~l!i!fl:tB;II;'J' I 1) P.t~IUlftI
K'=T ~lll;lLl!t1t:lU!fl!JWJj;o K7; n,tg..:m-JIiIft *l i;1£ 'h1i
?tlblt.1-tIiI ;;:t'l' 17-5}Rrp1-tIll!~~ (U.(IJ', ill. JjIj !\ti!ItF ~ ~Ut
tnu& JIiIill$5Ti>:!lI:J %!~, m.~~~ ~ m 1f 3) flii1tMlrl, lI£~~iIl!~
Iz-J'ii] 6lJi fl~ .ft-ftt
.- 1) lKi-ilIlft?tlblt-9'1'1i5}lblt
I la i/l:5f,J}fli ~~M.l!t1tj!jl~
K8=T mill:. K B1li~ ifIj, ill. JjIj ?t0lf
?tlblt;!JlI!Ht ;;:t'f' ia-?tlblt'f'*Jtl §1j:/J m~1tj!jlit&!lI:1liflj, !t 2) ,tg.t:llfdl! ~!li ill( ",11:
lIIitlU!!r: lIIifJl*~1j:/J~ f'~$~tIi ill III
~j!HHo!ll:, -I 3) ~:l!tl't1~~Jtit~;t
Iz-i'iI &lJi
/ 95 (~)

._---- ---..--------_._-

1irB!~ll<Jfillt. KG m: 1IJ. "2 )tU1iooin;Il'~19:ltlJillt

9~B!~ ~.~-~*~~~~' ., •• ~.eR ••• 3) ••• ~~~~~.#

~lii~ (8Ol.1.#~:III:. ilUDliliJUlteJlil JiIl1lJ. 1i fj{J~I(Ut.lI!m'

~-&9~t.M ~, ~ •• ~~.~.~ 4).~~II~.~

0l.I.~~. ~F I

10

11

12

13

I

K _..i!E..

10- I,

Ilo-9~~~ ~IE (8~HUi(8 * It.

I,-Ml" e ~ua fj{J xt,l& lIUl.1~:.lJ!:

~5FRl}e.PiC .. (8 ;Ie Ij'; K1o{l[1IJ.IJ\, i!l.1I}ji!2 IIGIfl;1IJ.r.ilti, RlleJlilllJl ~~, 1QI.It'lflll!iP,*"f 1IJ.1li

1) ~Hlt~tiiQ:tt:{EPlHi~ ;leI¥J1t1K!IIfll!!

2) ./j'9~i1l 1I"t:ltl 9jM Rill

'3) ~:Ufi!ll~ III ij!(~:i!I: ~.

w.l •• I!CI fl!1illl!tE .: ~Jt

~5Fw.le.PiCI'fF:!I: (tJ */j,. K,dt1lJ./]\, iIl.lI}j

n,z

K12 =7Ir;,

n12-RG.R •• flt .~~a<.J~I:.

Nz-~ I1JJi

~mRllft.lfillllttti!2~ f'fIfUtl¥.1;1e/j\. Ku{l[ a/j\, i!l.1I}j ;)-l!I!:;\1.!J9:fl:1i llI!, RGftltitJii! Ifl! .a Ij\,. Rll* JlilWlai;li

1) :(EiI£lIl:llIlMIf iiJ ~ !!iJ P<J, ~:!iifl;le9~RIt

2) .~~llftm~'!f:'f4''B:.

3) ij!(i!!:~ltiU~%:.-\

113 KIS=-I,-

118-w.l.!Ii'lIlG"'* 1ll11l.~iIII'l' "';IJ~a<.J~.

*It.

1,-Ii1JI0lJi

ajj;.ftll!<lfil.;fiL~tt I:f~MlI!!t. K1aiiia'dli, iltll}jtJLlIIltt~*fIIltillta j'iIj, ~ r l'!I(14~:fl: 'dIi, [!JUl 1IJ.1iflil:iiE

1)ij!(i!!:9~;\1.!J;)-!lL'It 2)ij!(i!!:~~:itf~%:.-\

I} 9&tUi.~il:J!i(:(£op:ll {fLI

2) ~-~llijlHl%:.-\, ij!( w~*tii(8{fLI

14

~mmfu.~I~!Ii'l~1 l)~~~~,mil:~~

fIIlfl'lJ!:. K14iii1lJ.., ill. 2) ~~~ltflll+J<\lfI'fu, jjjf

~*mflll~IllI~!Ii'l.~ Illfu~~- •• fu ~,fi~.M ••• ~* 3).~* •• tt

~, ijt~~*:\!tjl£.

16

jjjfIllIt;~ :.-\. n14-IJIl~*lIllNlll I~'Ill~I¥.1~

""m.i*tililllJfli!tfflllm ¥tiI!:$~o K16Ul1lJ./}, \l1.ijJnIU€AtJ4lI1Jl1JtfMfIl~ .;!i*~, iilJ!!iJil4*1IJ.fffi

. . PIS

KI6 = P-;

PI6-~l'iIlhlifl1tU~ jli\tfJl4.li:ib P%-.1;f ~ ¥iJ,(,i li:J!:

1) ij!(~*l!I!:.tt

2) ~~~~r1i1111!t;lit~,~

l)~lill~ftJfIIl~llfu,li lll·r~.~-;!tl.1t

2) r.i{t.tt~* 3)ij!(4i;U~1Jf<Ei';Ifj;, Ii! ~l¥fftf*l'!I!1 •• illlf'I'~

96

(ft)

-I

Pz 1< n; tH4 in 1f %! flJ III :@ l)~l!i\~""MJl'ii<lItft,;m
~Z KI7:P;; Ift. Kl7ii~j'IIj, {JI.-aJlt1 IIlftfll~-!ll\~ft
I*tt tUI flJ III P:'P Pz-mtj;.j.:~l'!iJ,~:m: ~:f!J)lHII1t:;r, Jl~Il1t* 2) ~'.l>t1~M!-i};fD~*Hm
11 ~l\
(j(j,/& ~ll fit. 11:{~ #~
I PM-AG{;f.:t1*4ini;l. 3) ~i!l:-i}*4x. 1':
1JIIx.-JIt -·litmJi!~fl:Ml~g"'W,o!a ~~~tJ;]f4:~~~ill.!.,m~ 1-2-290

*1-2-29 ht~ Jit ¥11if EtV ~1l1t~

2

I

•• m;r~ •• ~~.A~B. m~ •• ~~~j;.j.:.~;fD~

•••• ~ •• IJIII~~. ~ •• ~*~~.(j(j.m. 2 ~ 5 ,7, 8 lJlHlCiiJll 'fJ>l< Ala lftfll1fJlftB!Jittf:!. IilliiI. llJf (j(j%P:.Jll'f'P. lJ'~IUUl, 21Jf%p:efli'.l>~JI!, roW 3, 4lJii-f!l!Jll~., 3 'Jil!:lIJll'f

'IHIj;.j.:JM.tt~*JIIi.;j&,~. ~~5'a~jj; 1f1f~.lI'<lf'l~m., »-j!lj~'.l>T

~fUfcl: •• ~:(il'Jt:I, llIlJIIJmI

I~,_ .Ii~~it!#;tt2li

a

-"; 2 :IJi;fJjJ:t, •• IJIIIIJH~'.l>, lijJ (IS «' iii 11Ill1.1HJ iJI".

-"; 3 :IJi:ffiJ:t, M.:;r: ~ ljIH&:ffi .,~T!I!<~

97 (I,ll;)

I

l<4lJifiil 1r J!J T Iil:iIIHl-llt ;klUUUA
rr _- --.., T tl'l<Ilb.f&u<JJUl
5 "'-.'M <l
"
»:
-""Iii
I" ~--- I
I
$Ikl'tlillt, '!'l'J;l:JkmJIIJtIii&l:m~f m'T:ll<'.}J!lil:if'!lAilI!t~iHIlI'I
:l&llfdiEJ)(m, iJ;li;f;tIi\ll!i!l<!1A1t;t . 1il::Ul.1tl;jJ)(Ii!Jlbl1taCJlU~. 6
:::Ie: tA!. tlil-fJlilltt!l;!It, illltUII~Jfi:jjlf lJi!t!ll'T!Ul J! ljr. Jj\!I'! r.l
6 - MI. §fIr;k. 'l'lIUUf!!tJ!l7
lJitltt~:;!;
l;j 6lJifiil. illlJ.ltlil1!.oH.!tft'll'iJ;
.1 f-=. r
llil;f;t. fJCJUUil
1
7
T 1"

~1"ltltllt!iJ;l:/Jbl1t, fl<li;f;t:t.TJiI JII'fXltI';!!JtEf'gilllil:i!R1Hnf'!l
l r: r lR,'!;!hI.1UIltA! JtE!RtI''!;~~J)(!1'!/Jb:l&P!Ji!tA!

8 IIJ
~ .
I _I . I
-
.l;j 8lJifiil. iJ;llil~l<!RftJiltli!
- ~
,
9 M
;jji
r
_.1- ·1

!hi. ftiiHt'i1!f.ltMl!t'!; ljrmUiUl. /fl'TXltUR'I'IDUl;j1iii1li!
K W.1ttlttlUl:
.
10
. .
.. 98

= ru!:.:ffJ ff: iI9 ~. 'W ,.fa mt$:fl;Htfl¥JJ!~-;r 11., m~ 1-2.,.300

;~U -2- 30 ~~.JII ¥iJ 1+ alHHi 1t~

1 •

~. ~

r- ~\~2it.IZ!;tHHli mJ1Hil:il!I

-~----'-.~-.~.----

mtM~~JIbittJ! •• ~lI&3!ltjtj i Jfli··.II~RJB;t&tl9lU£ lJlI&it:k

mt)l-H&~JIiJ'ltlt~. !IlJ!illtI~::t' ~~§. 1l!~~iI\H)-1i" tl9 Iil ~~ 1ft'R!

IltJJt fi ~ JIb "HI! ~. 11 :(f '81! 5t 11 ~ .!HHIHU~o ~ ~H!HU~ '81! 5tltI • iij i$ ~ 'li: fiSUm 5t I!U!J4Mf;

s

IJtMfi~JlIJftjUi, #-~M-t&~ •• R1J1t1f-l1l IJ. If!l1l!l1lI:r.I¥. lllftfli~~i'£~:m, {!l.~~II!J5ta au IiUI1~JJ {!

(1iYJ:)

(FlJ:)

, (IilJ.t.)

99

(~)

~M.~.~#.~-~~Mm~.~~_~fi~~ •• . W._~*.~~.~M.~~ ~~~ ~~~SlEUE;Hlt*tnll!f>Jl!fl *

IltM.7tj1l~jlIj, :jlf{t~t!UUllll

III

I

6 ! !

AltM.~.~ft.~-ffi:.AltJM *1iJlil.l'Uf. ilt#J!I:ltillillC jj 1!.

4.EJ ~:iJ."'/~. ~it!Ul: mit Ja 1$ I!>j, J;i({tmJlt#J!I~

(filJ.t.)

~ft~~.~M.it~.M.~ m~.~M~*~~.~~

*iIIJ;i(:iJ~* ~, -f8:{l< JIl~ IHII ffI~Fm ~M

·!Il~#Ait~~AIlAA(JiIi?l!'tI! ;1;J!'UI!) .IIIJ.5JiI;r*.fllJit~

100

.. 1f~1

~~~----------------+_----------------~------~--------

10

9

1!l'fljl.IIUIlIlbl&!i i1l1lbfttl9_ illl. I;(fU!lJill ~

. iltJlt~.!;j 1lb"HnJibl!i~1,y-f*.

tlif.. ~ It 11.11> .

BUi.tJ',jiUiil!.ftj;\(~Jt.X~tU~ ~tI9:11ii1!tt

.:. Epflj!i.N~f!t:fl{Ji!.'I$'J!\ (-) 1IJJ· • .!:j.~fl{Jii.'I$' J!\ (m~ 1-2-31)

*1-2-31 J!b1l'~il~~:Jt~1t ~

2

~m,Jltl!i!i1lb.~~-~.tli I!lTTID~~~~tI9~~

~ltltt'Uf

~11ln.!31-iftiJll~ft"Jltl!i.!;j8IJit I

~~ I

f!!~'H!t.!;jnll~~1t1lt1t-t. ~ I I2Iff!il'I:!J{il!

(1iiIJ:)

<

loi (~)

I

t6HiPH!J 1't t( M~ iU!. ll. t6Hrt ~Jl/J1'tjfU~. M~llI:llh'l;fJtf*

~ tHHlt ~ §t llHl- IIHt t! 1ft. !I/( IaIiH01"1!l!

fII~Jl/J1HfiBlm (@J.l\'ifllt&, F~t&, 'l'-fHi'(

~:til7J-I1it~§tfl!l7J-ll.g-ttfli!" ~ ~)

fii!Ifl!trt 2, 3lJil!~1!l!

I Ji'i]4ljif. (E!Mffi-i!:lE.liiIJilll:Jiit ~, 'i!i1f~fli!>'G:i::f~~~

6 '

toz

_~_~_-~! ~ __ ~_'_.~~ __ .~ __ ----~_. ~~_&I~!~-*-m_·----~Ir· ~_JIl __ ~_~~-- __

7

8

9

10

i}Hl, El.'Rlltl*1l:tlP~Jjl~fIl:9Hlji EjIlli1t(flM;~(!!1.1l;IJlf&.'I'a .~.~~T •••• _~~~. ~~) lltl~qtE.~M~1H!'I~~*. Mtt

i'iUj!~li'&IU':j

tf>tl\'UIlJlfJ'ltJllMtlHlttt:. JM;jJ;11'f . {iHl , lI.~-;!1E§lJlilit OMHli) 1l:~JtJl

.~fI!JlIJ1tJllM:!UIfJl. M;fJi::F .l§ Ip~. 7~;fJiJtJl, ~~~:1f{!l!, iIlll'ltt*lltlflUtlt.}

M;fJi~~~· JlIJ.~~~. *~ (~L)

*NtI11'~JII19rJi:1fiJ!

103

(=) Eflf&fEi)IfIJ.~:tllhff~~. (moR 1-2-32)

*1-2-32 '~f~Wdt~~i!;lritl!\]~~

1

'~~~ •• KT'~ ~.~ ~m~* .~~.~~.

M.~£~.wm~~~ m~~*£~§h.&

L 1':t'tlff, 1JHlltIIJ!~f£l!l!. iI

A(§hkd'fl!l!

2

'.OO~ •• KT'.~~~* ~m~*, .~~~~~~ M.,OO~~T'.*.~~ m~. '.OO~.~~!lJ1t~:!<HUJ!i

;f: Sd~ iif.Jjltll:

'.~Ilb •• KT'·~£~1t1 (JjjJ_t) lII~, £Jl1J1!t'KWn, illIlIIi~TIj1

.*.1011

'.fiilJl!Jft~~!lJ1tftJ**~~

.ti 2 JJi1i8!

4

~Rb*-"iT'.~~. '.~Rb .~M.~T'.~m. Mllim-"i 'lliOOJllHtJjjJ~,,*~lIUt*,J.ot, m liliAt!~., tlitll~~lHHf, III IJIliLllldlli

(JjjJ_t)

104

;tJllJft~Hl:T I¥~~ 'Jl~fiijJliJ1i X:t~. ~~~tj;tJHUf, 1ll.:t:JJ1J1t 1iIl1lll1lii1iUiJl, ~II# ~

(I;;J_t.)

1j3~l!iJllI.rft1i:~~rl¥~liiH~, !Ul?l-lltliJ'ltf-lilt I¥~:ltl~

;tJliJ1t. '~fiijJliJft~~rl¥~ mf~~~~

JiiltiJ'. ~H~-'iWtiJ'IfI!Jt~1f{j!, m~jtJi!f!l;i't~5lJjj~. I¥~fiijlll.r ftltJ~llll5\:jJ1I<#~

;tJliJ1t~Pfl~JiiltiJ'.IfJ#ifiillll.r 'lt1;U~~~"f!j3~~~, Jitillll1ffiil 1i:t.~~IfI!~7lJjj1f{j!. Ejl~fiil 1lI.r1tltJl!llm~:tJ~ll1.iJ);1lHli!l!:*, ill.~j<fJt;fJ1l, fili1l!1!HUft!!'l!

fiill: e. m.'!1fmmf~UI'lt1¥ ~~~~j!Ij.1'~1lI!~!ii~

105

(~)

~JlIJ""~IJI&i.iBlJll11t~J;.(J1H&.!¥ TIl'&i. (JttIU'In :li~. Tfij.!;jTIfI &i.~fiij_. $;ll.I11't9; 8lJi·)I!:fjiJ!

(1i1JJ:)

10

11

!ill 9:J]Ji. jl!IlH!i~1IUt. $;~I 11'~9l1J!)I!:fjiJ!

(ji!JJ:)

ilJl;f&iBlJllJ*~lJlr:I,.!¥MfHtHi!.1 J;.($*m~·$, Jl e. ~ IIIf

JlIJ •• IM& M.:li~tt. CiN. ~.tllI!i1i.~HjtI'$IiH~~~*1

12

I;.(rrt&i.m~. Jl;MJli~'il:tHOtjj'fl l2lJlJ!l'f!;jifi\:IJ¥JfI'fIIJ:li~,

Nia:i!, bUfiia:'lliJ AfIIJ~:JJ 1It1.1l. 13lJ!$J!l r tH'UIl

1()6

13

(Iiil J:.)

(Iiil J:.)

~~~~~~~~~~~r~~ ~*~~~R~, -~~~ ~~B, ffi~.~~r~~(~. #.m

Wl) lt~

."

C=:) JJb'f.!:3lf1fif},*~it~"1t2 (m~ 1-2-33 )

*1-2-33 J1Ij ff ~ tt' ;jfiWt ff ftnt~ 1" l\

1

~1!l=ftIBf~:;l:;RUHIlt'J.it lit! >!: ~ ~ IlHt JI!, illHt

M:Uillll~~llIJftllf~, 'IIIl1i-~M~1i:~~~

(Iii! J:.)

107 ("*)

3

.~-~~~*m~, ~-~~ m~~.~~~.~~ •• ~~~ •• ~, ~I~~~ *~.~~~ .• m~~~~ i!il$f~ ~~!!'dt~.lU!

'M~-III~JIb1l'lII'~, ~-IilI~ flI.lM~~j1I11%:i:""\'f ••

(FoJj:)

(Ill!) It.m.fJlUfilftfBfJ~.'W,Q C!:i!.~ 1-2-34) *1-2-34 i:1iUj}AU~1~14'IttI:it~1t A

I.

JlIJ1t~.D!!;.(.~M~it~. M ~~!IIi~::If~. j!Hl-~irttll1fl~""IE

·z

JlfJfl'~.m I<ltltitllUilt~. ill.

Jlt;jji~~$*li~~*;jjilt~.JIt ~~>tX'Hl-~ititfl:fll

(/iiJ.t.)

108

(tt)

liJl!J1t~!l!Il.JM~l!::9-i* •. !;j ~ DI~l!li

5

6

--'----

(I;;J.t.)

<flll.t.)

109 (~)

\~

\

JfjTlil~f\JiflIlltjJIUr,\*~§i f\J!;1f.1tfl<li¥iI!

r-

1m nr~ ~ :fJ ~ of!!: atJ i!. 'tt . .:a T 1fH~jJ~*I¥.J~~l1l.i.. !V& 1-2-350

:~U - 2-35 n!H', j;r ;#] 'fll: 1!17 :it 1f 11 ,~

~~~~~itil!, ~~~~l N I) ~~!;1f.m#.~~~fI<I

M~~~~ffitil! itil!

2) .Ijl.!iUfr"'R~1't, :111'> ~tHE'~~~fI<Iitil!

3) 1iII§i)ltpl1ilE!;1f.af!!'l~ag ;iii!

lI!!~lE§i~~1t~, #~~~it tti, jij~jjJ'l'''jaf!~ittti. tI:!Il:f;l li:iI!~jij~itil!

110

(~)

~ ( 1 )

~~~~~, ~~~~~.OO~ (~L)

;t£~l!UI:1Jp~-llHf~~!IH~~.

7CJIUi.Jltf'l'%;;!: 05~ 1*J:i! !my, 1!!OO~iilI.J>'iMIt'l'fi!l~if6

I'IIfH!'-'-f*:. 1I:lli.-I;j~!ltlt!t. 1) iI!ImlJlJJlIi.~~~!I~1[ iHUiI lUi: !!f, ,@:;IJ~I"F'i!illtt!1./j" mt¥Jlt~

1!!I~tt~~ 2)~m~~~~!I~1[fi

'm;fl-;t!;lIllllfUJJUi, ~~!li! tt!.lI!4i~-!i •• i!~

3) IjIlIl~m-!illt~It~:I mt¥Jlt~ 4)~.!I}j(-'I'm,~«1~ fIi~ltt~!Ill*-'I'mt¥JiUli

.~.MIt~, ~B.~M:lli.-!i ffl~L~~~a.*~~ •

• ~lt.o~.i!~tt.. .~'~~m_.:lli.~m.(.

m.) t¥J;lU~

111 (~)

1lW.jj.~~!IH&itll'!. lIiijj.flUlf, I!lMjj.4~iHHilttitll'!

III T jU!~!IUlU!1* 'I"lIHt 4:11Uk!l!I'!!Il!i~

i!ltl1.7I-i1li~i'Mjj.. 1;1r!IUt;Jt l:'d!UH!ell'!. j!jj*I!I~

(1111:)

:Ii. IJ\'~' *'!' ~ til*'!' ~ i~Hi ~ Ai 1}1ftf ~~;ftIW~=m'W h.. 9i!.~ 1-2-36.

*1-2:"36 IJ~'Pt# ·HIr#H9:it~'lt ff,

IJ'iUHi'~fjlt. iIt{l!ljJllM 1) fjljj.~m.!;;w. m i!9

~-----r--~~~~~'~ tI1.itm itm

2) fjl:f1ilw.il4lililtmall itll'!

folIl jJjo il1M:f1il 1; If. ittt jlH~

I

112

(~)

1iiJ1Jlji.1!lM~;f!3lfj:f;j"1iI «(i1JJ:')
~Jt~. JIt;f>fo%:<I:G<)!i;:fJ.j;t1l?
Ijljli ~&
, 3 t 1 -
'~
_'--
- I
[ilJ 1 Jlji. 1!l1M~-rjpjJJ'~
:f;j"fIH~, :1'l-lil!;f!3lfj:f;j"jlij~
I¥IJi( Jt~.JIt;f>fo%:<I:MliIJi:lr1!ll
4 L~~ 1

-
JJ'it:f;j"~lfj*fflli1J., IIlM 1Il'f"M!oll!il1lM:Ijl~81~
~tII~ ~M!I:l!VllfjflClJt~
IflIJj(
! ~1 I
5

,
1iiJ5J)1i 1Il'f1jl~81m-"!%O!IAm
ca a<JiU!
6
[jjJ 5 1il. milt ~!;; 'J' 'it*f
l!i~
.ru ,
7'
_. - . - 1111 (tt)

r

1I1ftllili.Jl-illiiS.!;; IJ' i!I. !~ 1) lli\~!Ut.!;jllA~!!i'*lli\
~ JU! HflCJitii:!
2) 'l'llillA!l1.!i;jjI~lll'J<
llI$t(jljit.
8
+jj;f;j".!;j/J"J!l'$t IllMili.lt.
.g ~
- "1\ lJ\'lit:f;t.!:i/J\ft:f;tMl~."'~ IJVlt;ft ~/Jvlt;ftag~~lt g, .m~ 1-2-37. *1-2-37)1'11' #~).I' t -# i¥J it~t /if...

IHt:lttEllili.&1:liiJlIJi, WM 1) .tfRJt~'l'Il'l'ili.li!iIl
~.!;j*IH!i:ltitii:! mm.!;j'!liili.~lli\lt(jljlt.
1 2) 1lA1t1i~ili.l:Iolll$j~
-. V it.
I
t-
Il!ll lJi. mJIU~~11H~
2 T 114

(~)

I

IJ'iUgHt!lflfil, ~Mlfil'!; ~3!UtjUl!. t1r;fqii!1ltUO; 1

lM*

4

(fcJ ..t.)

~ •• ~.!lflfil,m.~~ 1)..t.~ •• ~.~~~

E*~ ~~_!lf~~~.~ii~

2) !lAit_*~!llt~IIIJJt til!

3) .!llt*,,'li.~j;Ua!l! ($lifll!

6

jHt.~1t!lltj!i, m~~lfil1li\ E*Ili', *~MtI(4 11.: II *1" JUl

7

-t IJ\f;it*f~l:t*flt~~~.~ • .a /Jvltft~M*,It:MIW~~l1~, m~ 1-2-380

;1(1-2-38 1}~#~:l::t*'1UtatJ:lt~it,?i:

115

"'@T

00 (a) :%$l.tIJ~# (;,j!AiB tH, ffltH, .IlItH) tm/j,ft#~ M:kft#(JliJ~,t'Am,m81 ~, mJlJJ1l'!(ji) tmlttl::'W R.i.

1) R!lJilit'Aft$i!M:JlfJl!>t

2) I*JJilit'A1tli'MJlfJl!>t

3) ~~t'A1t~i;tm.JliJft

4) JlIJ.~M:.«I!lAm

00 (b) :%T~tm/Htf!~ 5 )fIlj:!t~1tli'M:!liII1U~

M* •• tm.tl::~. 6) •• ~M:.at'Am

IHt.tmJl!!a!;j:kft.tmJ!!!. 7) M:iUUi.Jll1Rif!

f1i:\'i!tl::. fflI;!fViilYlJ. Jlt:N.

i'llltlll:ffl.~tm-~Jjl;5'I:. lit

~ Jjl; Jl:;;«t7f 1L (J(J 1'If Ii: ~:;JHUj

2

Ij' •• (J(Jilifa!;j:kftfftmll!! f1i:\'i!tl::. lilIMlij!lIt#ii~:n. lit ~%Jl:;~~J,!1Il1ij!tl::~~J'i{iJ!, {!'!1ij!!iilifiPl~l3Jl(~. f1i[iIif:Y.: iMH!l~~. ~:y':~.1J.fi!_$!tf. lltf'lrlttl::~Jl:;~1If

A, A-A

(a)m~

At-

<b, ID li I

AL

Ij,ft f!.q:kit # mtatm!J!l!lil ;t5i;\!tl::. llt~WJl:;. ~/j':l'ff! li'1Ltm7f1L:tflIi:~*~~. fV ii~.1JfN~~!t23Jl(j(f. ~Il lIllij!tl::iIJ~J'ifJ!. i'I Jl1j '* ffl ~~

(a)~

<"~.

Ij'itf! ffl :¥~f1i!;j :k1t#lttl::. lltf'lrWJl:;Xrl"7fMUf ~ * ~. i!ltllG~J'ii9!. {!,!~i;\!:¥~a~J;iI[. Iij!!UI:~.1J~.p~:k

116

J\. Ij,.;fittUJi~HA it,~ IJ"vt;fJ~Im~f:IDl1 F.1.,m* 1-2-390

*1-2-39 IJ\1l'#~~~iI'g1t J.f.

I

1) MlJi. !liI~V<~Ut

2) ljt;UitfaJft~~V<lJ:t.t 1) 1!b;Uit. lll!b1t. lli~

l!tt.~M~~ttJJl!llOC!ml!ila

m (a) '-1ll!lff. ~$111> 1) J:JlBU(~Ijl;Ji¥:~
1t, !!!1lii~'IUllttJI11>1f11ilt;lt;f !\'ii'/;§!liIflttJl11f1
~ Iri*iiE 2)jft!li. m~V<3lff.!';
00 (b) 7iTl!'l:t.t. ll~iIIl l¥~ttJ)1*
2 ._*, 1lii~jJJJfI
lIt~m;;l:;~~fUiJY;IJ
(a) (b)
IJ\'ltffil'iffll t'.lMt&)1If1. or 1) jft!i!. !liI~U!,3l;f;t'/;§
)l!('!t'!t;IJIfll1. IjlfittJ~1t
2)M!!I!.IJl!l!V<liff-"¥
m:ffll~tlil'AjU!
s --------------------------~----------~---

117

2

rq:;=I l

... i!Y ..

~tt.~ •. ~.~~*~ m~*.Q~~~~~~ ~~ .\\\. ;;;'.11 ttlft Ii, iiii l& <i til. Mt

lIffllJiii!f, HH!J1H!ii~lli)J

jtJ1'I']lili!i~m. jJ~fUl,y.f'f'

llllf

Y:tt{!J:~lfl.joJ;;;'M~1'I'1d;.

J;!.IM l!i.l3;;;'jJjtJ1'I']lil$iltm, .1JjtJ1'I'_t~iti;Uf1LilfjJIH~ . tim;;;., i\!~J;!&f-~~~t;£~ $l~IOjl,ltjllf~, ~UIHiJ'~lll:.IM 1&

118

mtf~"ilt.JtJJ DCCB*3183-.s3) (..,.) ~~ fi!I)E~~(j(Jt)] 0 (m~ 1-2-41)

;~U-2-4I~# ~f m )t1Ni-$ ~ -IJJ 11

II
.;i;I ~ ~
3 * S 00
00
.......
m VA
......
- .....
IQ.'"
~ m ",,,, 119 (t,!l;)

If
iIti
II!
4 "
II!
JIi
illI J;f1
;U
;ji
I'Jll
S!I S 5

r

I

gg I

v;\ I

s S It--

IQ IQ NO>

c=) m1~~=aIHllJt}] 0 C.!A!.* 1-2-42)

*1-2"':42 j#m~Y!/;I-$If,J-lJJ\1

F

(mm)

R I we I 25 - I 35 50

120

- ... ----------,

,

. (~)

CRR-tFoLt> '

, . W

(R R -t [aU:)

121 (~)

'* ,..__ 'I
~
iff ~ 1
5 ffJ W
m I
iii 11\ I
li1 I -
- tt
:;J' (RRi"Ji!J..t.)
- ~~

$I
T I-- t 1
~.
1t ~ If
1I1
G :;J' w :1 II
.. _ lit I
ft; il
T II
JiJ "<
;If il It
I
(RR."Tj-fIil..t.) - - m**~Mt:fiI~~BtJtJJ [J .!:UHIlCCB*3182-83J ( -) :alim tJJ [J (!\!.~ 1-2-43)

* 1-2-43 t!J ~ct Ii ~ 111 1=1

CC-l

CC-2

CC-3

1"-..

122
o,l~)
ft~1 CC-4 CC-5 CC-6
. I
tJJ I
[J lmJ' llllI I
...,
~
>!:; ~c__..>:s,.

mm
h «SO) 60~100 ;;"100
R
..j- nO) 15 25 M:. (1) «CB.·3182-83» JlI:m TM¥:*T;jU~T90m fi9~UUIl1*tIi~, ;tl;ftjjMljjJ~J!!lji!!m. (2)."( )"~IJ&'f'iJOtm TM¥:Jj'T90m fi9AGM.

c=) Dt.~fi~HJJ [] ();I!,~ 1-2-44)

;~U-2-44 )lUi~tt~HJl P

CW-l.

CW-2

CW-3.

I
m ( ~J \ <Ill: ] .0/"
[J ..,
~
>!:; ~
~ S
CW-4

CW-5

CW-6

(mm)
h , R I r .0 I e
"'- <100 -(10 x 10) I 15 I 0.2 h I 0
100<; h <150 25 I 25 I 0.2 h I R
t I 25 I I
150';;; h <250 35 0.2 h R
>250 50 I 25 I 0.2 h I R ... y
<
y .~ (.=.) ~~*\ff*"t&mt}JD·!HH& (m~ 1-2-45) ~\t1-2-45 ~f;7jdHI,;ftZM t'J tr lHr~

123

CN-i

CN-2

CN-s

CN-4

CN-6

f-t% f . CN-7 CN-8 CN-9

W

-e


~.
(m m )
II I R r I a I e
F! <100 I I I
- (lOx 10) 15 0.'2 h
laO';; h <150 I 25 25 I 0.2 h I R
-.j- 150';;h<250 I 35 25 I 0.2 h 1 R
>250 I 50 25 I 0.2 h I R 124

(m!) *\t:*~~~tJ) 0 .!:j*~t& (!I!!.~ 1..,-2-46)

::fU -2-46 7l<. \ff 11, ~ ~ -VJ \.1 !j *~ ~

cr-i

/ cr-2

er-e

er-a

CT-5

er-e

CT-8

CT-9

125

(li.) .rul. [] Oi!.* 1-2-47)

*1-2-47 lit * ?JHJ} P

CS-1

CS-2

~~ . . ~

. -'1'" 3

CS-3

CS-4

l[

~

~" ~-_lot::o.l

\, ..

. 1'''3

= i1.i*JI., m"i:n~iM_Jl.(CB·3184-83) (-) iJIt*naCJM~~R-q-. (~* 1-2-48)

:'/U-2-48 ~d(1L~~~~ JZ't

(m m )
h oj.
h<120 25
fill
120';; h <ISO 30
~ +
D4> ~L~ 160';; h <ZOO 40

~ ~j!illtltl4\ I 200';; h <300 50
:fl. 300< h <500 75
h ;;'500 \ltttilf)l! (!..t)

fH I ~~ )1t~ r-_- __ ~_-- m __ ;t_· _t~ __ R. '.t. __ _~ . __ . _

-- __ ------. (mm)
'i' - h I R
l1li 120< h <160 I 30
- I
w ( ·r I 160";; h<200 40
2 (DR)
iii[ R 200<h <SOD I 50
Jl(' :11 300< h<SOO I 75
? ( 22.
'II.. *fiiil(~J! h ;;"soo 1 fittt-.'lf)E
(mm)
h I d x I
1I h<120 I
25 x 50
[I I
120< h<160 30x 60
'ffl .~
3 .DE I -e 160< h<200 I 40 x 80
!'l1f.. ~l
JJc '"<! 200< h<SOO I 50 x 100
R. i *lIi.sl~,IIi; , SOO<h<500 I 75 x 150
h;;"SOO I l!ttt-'lf)E
.
(rn m )
, h I b x I x r
>f'
ll'I! 120';; h <160 I 30 x 60x25
iIII I
ffl ... 160<h <200 40x80XZ5
4 (DL>
lltt ~ < 200";; h <<l00 I 50 x 100 x 25
* .c .
'II.. ! f-!-l *fijjl(;~J~ 300";; h <500 I . 75 x 150 x 50
h;;"S~O I l!ttt'lflE ,

C=) iI~:ft.i'ifJHhUDR>t (W.~ 1-2-49)

:~t1-2~49 ~ ~ fI, ttv * ~ ftt R. -t

(mm)
IE :el h I ~
~ 1JI:t!i~Jf-a I
h<120 15-20
1 ill M ffi 120< h <160 I .SO
'"
"'t 160<h<250 I 40
R. I
h ;;>2S0 50
.
.~'."- --,.-. --- --1

127 (~)

jfj Jot i!Il f.! -t
IjIllii:!lIPl'-a (mm)
~ A h I R
-! 1 120< h<160 I 3~
160, h<Z50 I 40
h ;;'250 I 50 AR

r

r;a
* 8 A-Anti!i-f+)
-lIII
f!f
'f!o Li1~f
rm
ID 0-3 . 45'~ )/
1 ~ WR
til
$I
li co
~ , .
lL -
AL-
_,
" .~
R4
* A-Atlfi!i-f'I')
lIII
f!f 50 ,
'f!o
I{ All'! BlI'!
fill WL trf
Z ID '''>--- ~ J':.'"
~ -
til
$I
Ii
I¥ ~ /' ~
lL . V A~" 'l':-,.":! -r- '
A'--
, 50
'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful