You are on page 1of 1

#Vodorovně: A)# Úcta, období pohlavního dozrávání - #B)# "Pták" (lat.

), nářečí,
český architekt - #C)# Jednotka informace, stud, #4. Tajenka - #D)# Jméno herečk
y Boudové, puls, část Lucemburku, starší vztažné zájmeno - #E)# Navrhnout, spodn
í jura, španělský člen - #F)# "Fosfid uranu" (chem. zn.), doktor přírodních věd,
alken, dopis - #G)# Alkoholické nápoje, ba, první překlad Bible, opak lesku - #
H)# Spojka podřadící, "jmelí" (lid. název), citoslovce podivu, cvik - #I) 3. Taj
enka#, tangenta - #J)# Radiolokátor, planetka, jednotka tlaku - #K)# Náčelníci k
ozáků, prodělávati.
#Svisle: 1)# Nevolník, citoslovce dupání, zábava - #2)# Patřící Evě, kudlat - #3
) 2. Tajenka#, domácky Eduard - #4)# Dopisová zkratka, zástěna, první muž - #5)#
Mužské jméno (18.3.), žaludeční lék - #6)# Chaplinův film (1921), druh sportovn
ího klání, "indium" (chem. zn.) - #7)# Tahle, letmé dotyky míče, zalíti okolo -
#8)# Spojovati lepidlem, americký tenista - vítěz Wimbledonu - #9)# Nejmladší út
var prvohor, vpichovat obrazce do kůže - #10)# Jezero v Polsku, neoblečená, ouha
- #11)# Zkratka bezdrátové technologie, trojmo, let. spol. Austrálie - #12)# Bu
ňkový enzym, nástraha - #13)# Bylinozubec chilský, #1. Tajenka# - #14)# Francouz
ský teoretik umění 19. stol. (Hippolyte), vehnat - #15)# Druh papouška, nalévat,
janinský paša.
#Pomůcky:# Naar, Merl, Itha, Ash, Ukiel.
#Ještěrka zelená patří mezi vzácnější druhy plazů vyskytující se u nás v teplejš
ích oblastech jižních Čech a jižní Moravy, a to až do nadmořské výšky 500 m.n.m.
Nejraději má teplé a prosluněné oblasti lesostepního charakteru. Živí se předev
ším hmyzem a měkkýši, občas i malými ještěrkami a hady. Přezimuje od října do du
bna v děrách, štěrbinách a jiných úkrytech. V době páření žije samec se samičkou
společně, nejmladší...#(Tajenka)#. V červnu naklade samička 5-15 vajíček, mláďa
ta se líhnou v srpnu.#
Ještěrka zelená patří mezi vzácnější druhy plazů vyskytující se u nás v teplejší
ch oblastech jižních Čech a jižní Moravy, a to až do nadmořské výšky 500 m.n.m.
Nejraději má teplé a prosluněné oblasti lesostepního charakteru. Živí se předevš
ím hmyzem a měkkýši, občas i malými ještěrkami a hady. Přezimuje od října do dub
na v děrách, štěrbinách a jiných úkrytech. V době páření žije samec se samičkou
společně, nejmladší samečci si teprve hledají svá teritoria. V červnu naklade sa
mička 5-15 vajíček, mláďata se líhnou v srpnu.