You are on page 1of 3

CHOROBY NOWOTWOROWE

NOWOTWÓR - zmieniona chorobowo, rozrastająca się


tkanka, która powstała w wyniku intensywnych i
niekontrolowanych podziałów komórek; wyróżniamy
nowotwory złośliwe i łagodne.

Nowotwory łagodne
Zwykle nie są zagrożeniem dla życia, rosną wolno i nie
niszczą tkanek (nie wrastają w tkankę), nie dają przerzutów.
Zazwyczaj są całkowicie uleczalne, jednak nieleczone mogą
przekształcić się w nowotwory złośliwe.

Nowotwory złośliwe
Są bardzo niebezpieczne dla życia. Komórki nowotworu
wrastają w sąsiadującą z nim zdrową tkankę, otaczają się
naczyniami krwionośnymi, rosną szybko, rozprzestrzeniają
się i powodują powstawanie przerzutów w innych miejscach
organizmu.
Typy nowotworów złośliwych:
- nowotwór anaplastyczny
- mięsak
- rak
- potworniak

Różnice pomiędzy zdrowym, a chorym na nowotwór


organizmem:

ORGANIZM ZDROWY
We wszystkich żywych tkankach nieustannie tworzą się nowe komórki
a stare ulegają zużyciu i giną. Podziały komórkowe w zdrowym
organizmie są pod ciągłą kontrolą. Jeśli dany organizm ulegnie
jakiemuś uszkodzeniu, to prędkość produkowania nowych komórek
wzrasta. Jednak kiedy rany się zagoją, tempo tworzenia nowych
komórek znowu spada.

ORGANIZM CHORY
Jeżeli w organizmie dochodzi do jakiejś patologii, powstają komórki
rakowe, które intensywnie mnożą się i rozrastają w sposób pozbawiony
kontroli. Aby zahamować ten przyrost zrakowaciałych tkanek
konieczne jest podjęcie leczenia. Komórki rakowe tworzą różnego typu
i kształtu narośle. Tworzą masę tkankową, która zabuża działanie
całego organizmu.

Przyczyny powstawania nowotworu w organiźmie:

Przyczyna nowotworów tkwi w nieuporządkowanym i


niekontrolowanym rozroście komórek chorej tkanki.

Diagnostyka:
Niektóre z badań mających znaczenie w rozpoznawaniu chorób
nowotworowych:
- tomografia komputerowa
- rezonans magnetyczny
- pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT
- mammografia
- tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT

Leczenie:
W leczeniu stosuje się m.in.:
- chemioterapię
- radioterapię
- leczenie chirurgiczne
- immunoterapię
- hipotermię miejscową

Ciekawostki !
U
mężczyzn nowotwory występują najczęściej w postaci raka
płuc i raka żołądka, a u kobiet w postaci raka narządów
płciowych i raka sutka.

W Polsce nowotwory zajmują drugie miejsce wśród przyczyn


zgonów po chorobach serca; rocznie umiera na nie około 70
000 osób.

Podobnie jak w wielu krajach, w Polsce istnieje przewaga


liczby zgonów wśród mężczyzn oraz gwałtownie wzrasta
współczynnik zachorowalności, zwłaszcza u osób powyżej 40
roku życia.