You are on page 1of 1

#Vodorovně: A)# Dovolená, vnad, systém dopravních informací - #B) 4.

Tajenka# -
#C)# Peníze, "jistě" (slov.), jugoslávský ostrov - #D)# Iniciály tenisty Aggassi
ho, doba, podnik v Praze, kal - #E)# "Chráněná krajinná oblast" (zkr.), základní
číslovka, neodborník, český architekt - #F) 3. Tajenka#, 24 hodin - #G)# Kal, M
acharovo dílo, kulato, smrt - #H)# Fr. romanopisec (Alexandr), baskicka terorist
ická separatistická organizace, hrdinka počítačových her, Alšovy iniciály - #I)#
Předložka, státní poznávací značka, druh papouška, speciální vyklápěcí vozidlo
- #J)# Rovněž, ten i onen, končetiny, "radium" (chem. zn.) - #K) 2. Tajenka#.
#Svisle: 1)# Rozmach - #2)# Ta i ona, souzvuk více tónů - #3)# Ztýrání viníka da
vem, nejvyšší perský bůh - #4)# Zn. nitu, iniciály výtvarníka Dejneky, ebonit, M
PZ Tuniska - #5)# Japonské souostroví, "Svatava" (dom.), "Středočeská energetick
á" (zkr.) - #6)# Postní doba, ba, pře - #7) Medojed kapský, zesílený zápor, zool
ogická zahrada - #8)# "Tak" (něm.), schopnost látky pohlcovat záření, citoslovce
bzučení - #9)# Česká politická strana, barmské sídlo, benzin - #10)# Název souh
vězdí Raka, kbelík, nemocniční oddělení - #11)# Síťka, zima, již - #12)# Odrůda
jabloně, ciráty - #13)# Ohryz, konec - #14) 1. Tajenka#, údajně - #15)# Čert.
#Pomůcky:# ARI, Susak, idared.
#Houby - většinou je rádi sbíráme i konzumujeme, avšak tyto jistě ne. Nepochybně
jsou estetickou ozdobou naší krajiny a jejich role v koloběhu přírody je nezast
upitelná. Často si neuvědomujeme, že nebýt jejich rozkladné činnosti(ať již těch
to, tak i těch mikroskopických), žili bychom ve světě...#(Tajenka)#.#
Houby - většinou je rádi sbíráme i konzumujeme, avšak tyto jistě ne. Nepochybně
jsou estetickou ozdobou naší krajiny a jejich role v koloběhu přírody je nezastu
pitelná. Často si neuvědomujeme, že nebýt jejich rozkladné činnosti(ať již těcht
o, tak i těch mikroskopických), žili bychom ve světě plném nerozložených organic
kých zbytků a odpadků.