You are on page 1of 1

/'/6L/4/&^ fiTs

fliliflll,H'o'o
MiljoministerKaren
Elletrestu-
tt nuu' ingenafvarde
Ai
f/rlo
DDet€rmit heb,
at fiskenevil
;x::?:lt**il:J,,'i":
"
i l,en,1V9steforskningvise4,
arsavel lals somsnebi trives
oedsti vand,ogdet
harvi alt_
]]]atgtat tagehojdeforved
d^ennenarur!e*iilrr,'"*
som blandt andetiikrer
Ul_
"n afsroremeng-
ly_Tn1nt.
qersnebelvand. Desuden er
rrupp9..reerstattetaf
.,.,_rj:e ele_
s1fiskeneikkebliver
13111
sdtrette.Foro, rn"n*lt
,
;iT"X"J"1"j#,::il:::
*i
rrurlengereatgd,
n6rman
sr(aloveraeneftervand,
men
l1t1ynes leSerenmindrege_
nerr-r^tan
tenkerpd, hvad
l^e;
fisl<ene
fir ud.ra.i. b? _"0
qrsseord skaljeg
erkle-reden_
ne a tor iben<.
ats@pot,dk