You are on page 1of 1

Plan indienen

vóór 1 augustus
2007.

Doe mee en dien een Grassroot in!


Nieuwe activiteiten via www.grassroots.nl

Grassroots met ict, samen op weg!


Hogeschool Domstad en daarbinnen het Centrum voor ICT-educatie biedt via
de website www.grassroots.nl, aan alle scholen in de regio Utrecht de
gelegenheid nieuwe ICT-activiteiten uit te voeren en daar een honorering voor
te krijgen. Voorheen deden we dat alleen in Amersfoort onder de vlag van
Keiwijs.

Kijk op www.grassroots.nl voor meer informatie.

We willen graag de verbreding van ICT binnen de school stimuleren en daar


ook ondersteuning op de werkplek bij geven. Daarom willen we graag met
scholen aan de slag zoals we dat ook binnen Keiwijs deden.

Voordelen:
Een Grassroot is een kleinschalige, laagdrempelige ict-activiteit die leraren
binnen hun onderwijs uit kunnen voeren. Voor een Grassroot ontvangt de
school een beloning van € 400,-.Tevens is het mogelijk dat er deskundige
begeleiding wordt aangeschaft bij Hogeschool Domstad.

Bij begeleiding van Hogeschool Domstad wordt gewerkt aan verbreding van het
gebruik van ICT naar het team. De resultaten en ervaringen kunnen we
uitdrukken in termen van verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs met
behulp van de inzet van ICT. Daarbij kijken we naar de leerkracht in de klas, de
leerling en het effect op denken en handelen van de leerkracht, de leerkracht
en zijn rol binnen het team, de school en de effecten op schoolniveau en
tenslotte de samenwerking en uitwisseling van ervaringen eventueel met
andere participerende scholen.

Inzet van studenten!


Waar mogelijk en gewenst kunnen we studenten inschakelen om het proces en
het werken met ICT in de klas te ondersteunen.

Uitgangspunt
Het bieden van maatwerk, dus ingaan op vragen van de school en dan de
gemaakte keuzes optimaal begeleiden.

Werken met In de werkgroepen “Schoolontwikkeling en ICT” binnen het project Keiwijs


hebben we veel ervaring opgedaan hoe de inzet van ICT binnen de school is te
sleutelfiguren verbreden door de hele school heen en hoe je kunt komen tot verdieping van
dat gebruik. De werkwijze die we bij voorkeur hanteren is de inzet van
sleutelfiguren of coaches binnen de school. Zij spelen een cruciale rol en zullen
daarvoor ook opgeleid moeten worden. Tegelijkertijd wordt ingegaan op
veranderende inzichten met betrekking tot het leren van leerlingen en
consequenties voor de beroepspraktijk.

Informatie: Centrum voor ICT-educatie Hogeschool Domstad: Postbus 2511, 3500 GM Utrecht
Telefoon: 030 29 27 750 E-mail: j.bulsink@domstad.nl of s.cozijnsen@domstad.nl