INGENIEURBÜRO MRAZ

E--Maiill:: iib..mrraz@web..de E Ma b m az@web de www..iibmrraz..com www bm az com

LASER – AKUPUNKTURA

Prekidač za uključenje uredjaja START

emisiona snaga LASERA podešavanje do 10mW frekvencija impulsa vreme tretmana opseg skeniranja uključenje 10 do 90 sec. frekvencija skeniranja

prekidač na gore 500Hz do 20kHz prekidač na dole 10Hz do 500Hz

prekidač u položaju punjenja kumulatora pokazivač frekvencije delovanja LASERA u Hz ili kHz