Facultatea de Management Disciplina : MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI ŞI INOVĂRII Anul de studiu : 3

1. Evolutia managementului calitatii produselor tehnologice s-a produs in mai multe

etape, dupa cum urmeaza: 1 – managementul calitatii totale; 2 – managementul evolutiei calitatii; 3 – managementul integrat de calitate si mediu; 4 – managementul asigurarii calitatii. Identificati ordinea corecta a acestor evolutii din urmatoarele variante:
a. b. c. d. 2.

1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 3 1, 3, 2, 4 2, 3, 4, 1

Operatiile unitare care se folosesc in procesele tehnologice se clasifica dupa cum urmeaza: 1 – mecanice; 2 – de flux; 3 – termice; 4 – chimice; 5 – ciclice. Identificati varianta gresita din urmatoarele solutii:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 2, 5 4, 5

3. Materiile prime naturale se clasifica dupa cum urmeaza:

1 – minerale; 2 – de baza; 3 – vegetale; 4 – auxiliare; 5 – animale. Identificati vaianta gresita din urmatoarele solutii propuse:

a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 4, 5 2, 3

4. Din punct de vedere energetic masinile pot fi de mai multe feluri:

1 – de forta; 2 – de lucru; 3 – aparate; 4 – instrumente; 5 – agregate . Identificati varianta corecta din urmatoarele solutii propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 1, 2 2, 3

5. Procesele tehnologice se clasifica dupa mai multe criterii: a. dupa tehnica de lucru; b. dupa natura transformarilor; c. dupa modul de desfasurare in timp; d. dupa caracterul prelucrarii e. dupa provenienta. 6. Dupa tehnica de lucru, procesele tehnologice pot fi:

1 – manuale; 2 – fizico – chimice; 3 – mecanizate; 4 – periodice; 5 – automatizate; Identificati varianta grasita sin urmatoarele solutii propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 1, 4 2, 5

7.

Dupa natura transformarilor, procesele tehnologice pot fi: 1 – fizico–mecanice; 2 – continue; 3 – fizico–chimice; 4 – robotizate; 5 – chimice. Identificati varianta gresita din urmatoarele solutii propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 4, 5 1, 2

8. Dupa modul de desfasurare in timp, procesele tehnologice pot fi:

Identificati raspunsul gresit din enumerarea de mai sus.
a. b. c. d. e.

discontinue; cibernetizate; continue; combinate; ciclice.

9. Dupa caracterul prelucrarii obiectului muncii, procesele tehnologice pot fi:

1 – directe; 2 – sintetice; 3 – de baza; 4 – analitice; 5 – auxiliare. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 1, 2 4, 5

10. Dupa scop, procesele tehnologice pot fi:

1 – de baza; 2 – auxiliare;

3 – simple; 4 – sintetice; 5 – de deservire. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 3, 4 4, 5

11. Dupa destinatie, produsele care rezulta in urma desfasurarii proceselor (tehnologice)

pot fi: 1 - principale 2 – brute; 3 – secumdare; 4 – deseuri; 5 – finite. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 2, 5 1, 4

12. Dupa stadiul de prelucrare, produsele care rezulta in urma desfasurarii proceselor

tehnologicepot fi: 1 – brute; 2 – semifabricate; 3 – reziduuri; 4 – finite; 5 – rebuturi. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 1, 2 4, 5

13. Procesele tehnologice sunt influentate de o serie de variabile dupa cum urmeaza:

1 – independente; 2 – aleatorii; 3 – dependente; 4 – secundare; 5 – de performanta; 6 – intermediare. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e. 14.

1, 3 2, 4 3, 5 4, 6 2, 5

Indicatorii tehnico–economici se clasifica dupa cum urmeaza: 1 – indicatori de consum; 2 – indicatori de distributie; 3 – indicatori de utilizare; 4 – indicatori de calitate; 5 – indicatori adimensionali. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e.

1, 3 2, 4 3, 5 1, 4 2, 5

15. Din categoria indicatorilor de consum fac parte:

Identificati raspunsul gresit!
a. b. c. d. e.

consumul specific; randamentul; productia specifica; conversia; extractia cantitativa.

16. Din categoria indicatorilor de utilizare fac parte:

Identificati raspunsul corect!
a. indicatori de utilizare intensiva; b. capacitatea de productie;

c. gradul de utilizare; d. productia specifica; e. indicatori de utilizare extensiva. 17. Extractia cantitativa poate avea valori in urmatoarele limite:

Identificati raspunsul corect!
a. mai mici ca 0; b. intre 0 si 1; c. intre 1 si 2 d. mai mari ca 1; e. intre -1 si +1. 18. Din categoria indicatorilor de calitate fac parte:

Identificati raspunsul gresit!

a. b. c. d. e. 19.

caracteristicile tehnice; caracteristicile economice; flexibilitatea; fiabilitatea; mentenabilitatea.

Identificati definitia corecta a fiabilitatii dintre urmatoarele variante: rezistenta la uzura a unui produs; probabilitatea de a ceda la solicitari variabile; probabilitatea produsului de a-si indeplini functiile pentru care a fost creat; probabilitatea produsului de a-si indeplini functiile pentru care a fost creat, un anumit interval de timp e. usurinta de interactiune a unui produs in timpul utilizarii lui.
a. b. c. d. 20.

Identificati greseala strecurata in urmatoarele consideratii privind bilanturile tehnologice:
a. reprezinta o aplicare practica a legilor conservarii materiei si energiei cu

referire la un proces tehnologic sau la o anumita parte a unui proces;
b. reprezinta o obligatie a organizatiei catre organele fiscale ce trebuie

onorata semestrial;
c. imbraca forma unei ecuatii care egaleaza intrarile cu iesirile in cadrul

segmentului de proces care se ia in considerare;

d. se clasifica in doua mari grupe

- bilanturi de materiale si bilanturi

energetice.
21.

Bilanturile de materiale se aplica in urmatoarele circumstante: Identificati varianta gresita din cele de mai sus.
a. b. c. d. e.

la toate instalatiile procesului tehnologic pentru o anumita perioada de timp; la toate instalatiile procesului tehnologic pe timp nelimitat; la o parte a instalatiei pentru toate materialele; la intreaga instalatie si un singur material; la o parte a instalatiei si un singur material;

22. Bilantul de materiale pentru regimul stationar de functionare a unei instalatii

tehnologice ia in considerare urmatorii parametrii: 1 - masa materialelor intrate; 2 - masa materialelor iesite; 3 - masa materialelor aflate in instalatie; 4 - masa materialelor pierdute; 5 - masa materialelor ramase in instalatie Identificati varianta gresita din solutiile propuse:
a. b. c. d. e. 23.

1;3 2;4 3;5 1;2 4;5

Bilantul de materiale pentru regimul nestationar de functionare a unei instalatii tehnologice ia in considerare urmatorii parametrii: Identificati parametru gresit din enumeratia de mai sus!

a. b. c. d. e. 24.

masa materialelor intrate; masa materialelor virtuale; masa materialelor iesite; masa materialelor pierdute; masa materialelor aflate in instalatie

Bilanturile tehnologice pot fi reprezentate grafic prin mai multe metode: a - tabelar; b - diagrama Pareto; c - diagrama Santrey; d - figuri geometrice; e - metoda drumului critic. Identificati varianta gresita din solutiile propuse:

a. b. c. d. e. 25.

1;3 2;4 3;5 2;5 1;4

Bilantul energetic al unei instalatii tehnologice ia in considerare urmatorii parametrii: Identificati eroarea din enumerarea de mai sus!
a. b. c. d. e. 26.

cantitatea de caldura aflata initial in sistem; cantitatea de caldura introdusa in sistem; energia electrica necesara functionarii sistemului; cantitatea de caldura care iese din sistem; cantitatea de caldura care ramane in sistem;

Obiectivele managementului performant in domeniul tehnologiei si inovarii vizeaza urmatoarele domenii: Identificati domeniul eronat din cele enumerate de mai sus!

a. b. c. d. e. 27.

consumurile; inducerea in eroare a concurentei; utilizarea dotarilor tehnologice; calitatea; impactul asupra mediului;

Obiectivele manageriale vizand cresterea randamentelor sunt: Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus.

a. b. c. d. e.

reducerea consumurilor de materii prime; cresterea gradului de utilizare a materialelor; cresterea coeficientului de scoatere in industria chimica (conversia); cresterea coeficientului de scoatere in industria constructoare de masini; cresterea coeficientului de scoatere in industria extractiva (extractia cantitativa)

28.

Cauzele care pot duce la modificari ale indicatoarelor de utilizare intensiva sunt: 1 - lipsa de materii prime; 2 - introducerea lucrului in program prelungit; 3 - intreruperi in furnizarea energiei electrice; 4 - desfasurarea schimbului de noapte; 5 - defectarea accidentala a utilajului. Identificati solutia gresita din variantele de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 29.

1;3 2;4 3;5 1;4 2;5

Cauzele care pot duce la modificari ale indicatoarelor de utilizare extensiva sunt: 1 - introducerea lucrului in program prelungit; 2 - introducerea lucrului in trei schimburi; 3 - anularea schimbului de noapte; 4 - epidemia de gripa; 5 - starea de ebrietate a unor angajati. Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns
a. b. c. d. e. 30.

1;3 2;4 3;5 1;2 4;5

Obiectivele manageriale vizand calitatea produselor sunt urmatoarele: Identificati obiectivul gresit din cele enumerate de mai sus!

a. b. c. d. e. 31.

ameliorarea calitatilor tehnice ale produsului; scaderea costurilor de intretinere a produsului; imbunatatirea calitatilor estetice ale produsului; cresterea gradului de utilizare a materialului; imbunatatirea fiabilitatii;

Obiectivele manageriale vizand impactul tehnologic asupra mediului sunt Identificati obiectivul gresit din cele enumerate de mai sus!

a. b. c. d. e. 32.

limitarea emisiilor de CO2 si SO2; incurajarea producerii de ozon la suprafata solului pentru a compensa gaurile din stratul de ozon stratosferice; limitarea degajarilor de substante mono – fluoro – carbonate; limitarea taierii padurilor; gestionarea stiintifica a deseurilor industriale;

Din punct de vedere al continutului standardele se clasifica dupa cum urmeaza: 1 - generale; 2 - de stat; 3 - complete 4 - de intreprindere; 5 - partiale. Identificati solutia gresita din variantele de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 33.

1;3 2;4 3;5 1;2 4;5

Metodele manageriale vizand realizarea obiectivelor organizatiei in domeniul tehnologic sunt: 1 - standardizarea;

2 - desfacerea contractului de munca; 3 - introducerea sistemelor de calitate; 4 - generalizarea automatizarii produselor; 5 - punerea accentului pe controlul final al fabricatiei: Identificati solutia gresita din variantele de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 34.

1;3 2;4 3;5 1;4 2;5

Din punct de vedere al sferei de aplicare standardele se clasifica dupa cum urmeaza: 1 - partiale; 2 - de stat 3 - generale; 4 - de ramura; 5 - de intreprindere. Identificati solutia gresita din variantele de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 35.

1;3 2;4 3;5 1;4 2;5

Sistemele de conducere automata a proceselor realizeaza urmatoarele: Identificati greseala din enumerarea de mai sus.

a. reglarea parametrilor functionali ai procesului si mentinerea lor la valori b. c. d. e. 36.

optime; urmarirea marimilor rezultate la sfarsitul procesului; asigura constanta marimilor rezultate la sfarsitul procesului; creste productivitatea procesului dar in detrimentul calitatii produselor; optimizarea regimului de lucru;

Efectele economice realizate prin introducerea automatizarii proceselor sunt urmatoarele: 1 - reducerea consumurilor specifice de materii prime; 2 - imbunatatirea calitatii produselor si a uniformitatii acestora; 3 - reglarea parametrilor functionali ai produsului; 4 - optimizarea regimului de lucru; 5 - cresterea randamentului utilajelor Identificati solutia gresita din variantele de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 37.

1;3 2;4 3;5 3;4 2;3

Efectele sociale realizate prin introducerea automatizarii proceselor sunt urmatoarele: 1 - eliminarea efortului fizic al muncitorului; 2 - cresterea securitatii muncii; 3 - optimizarea regimului de lucru; 4 - reducerea personalului productiv; 5 - cresterea randamentului utilajelor Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 38.

1;3 2;4 3;5 2;3 3;4

Proprietatile specifice sistemelor automate sunt: Identificati greseala din enumerarea de mai sus.

a. b. c. d. e.

sensibilitatea; interschimbabilitatea; rapiditatea; stabilitatea; precizia;

39.

Schema bloc a unui sistem de reglare automata a unui proces tehnologic are urmatoarele componente: Identificati componenta gresita din cele enumerate mai sus.
a. b. c. d. e. 40.

ramura directa; amplificatorul; element de executie; conjuctor – disjunctor; ramura inversa ( de reactie)

Ramura directa a schemei bloc a unui sistem de reglare automata prezinta urmatoarele componente: 1 - traductorul; 2 - convectorul; 3 - regulatorul; 4 - amplificatorul; 5 - elementul de executie Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns propuse:
a. b. c. d. e. 41.

1;3 2;4 3;5 1;2 4;5

Ramura inversa a schemei bloc a unui sistem de reglare automata prezinta urmatoarele componente: 1 - detectorul de eroare; 2 - regulatorul; 3 - traductorul; 4 - amplificatorul; 5 - convectorul; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns propuse:
a. b. c. d. e.

1;3 2;4 3;5 1;2 4;5

42.

Calculatoarele de proces se justifica economic in urmatoarele situatii: Identificati situatia gresita din cele enumerate mai sus.
a. cand au loc perturbari puternice si frecvente ale ramurilor de lucru in

instalatie;
b. cand perturbarile au consecinte economice serioasa; c. cand este necesara modificarea simultana a mai multor parametri in

proces;
d. cand nu este necesara prelucrarea unui mare numar de date; e. cand au loc extinderi ale instalatiilor pentru a se obtine extinderi ale

productiei;
43.

Interfata unui calculator de proces este formata din dispozitive functionale distincte, dupa cum urmeaza: Identificati dispozitivul gresit din cele enumerate mai sus.
a. b. c. d. e. 44.

amplificatoare; consola operatorului; multiplescoare demultiplicatoare decodoare

Echipamentele periferice cuprind urmatoarele elemente: Identificati elementul gresit din cele enumerate mai sus.

a. b. c. d. e. 45.

consola operatorului; memoria externa; multiplescoare imprimanta; blocul de afisare

Robotii industriali au urmatoarele caracteristici: Identificati greseala strecurata in caracteristicile enumerate mai sus.
a. b.

sunt masini automate, usor programabile, care pot efectua lucrari relativ simple, repetitive; poseda capacitatea de percepere si interpretare a anumitor date din

c. d. e. 46.

mediul exterior; poseda capacitatea de adaptare la mediu in timpul lucrului; nu pot inlocui operatorul uman in lucrarile repetitive dar care necesita depunerea unor eforturi deosebite datorita sensibilitatii lor; se aplica cu succes in medii periculoase pentru corpul uman.

Functiile robotilor industriali sunt urmatoarele: Identificati greseala strecurata intre functiile enumerate mai sus.

a. b. c. d. e. 47.

functia de actiune; functia de perceptie; functia sinergica; functia de comunicare; functia de decizie.

Etapele nasterii unei noi tehnologii sunt urmatoarele : Identificati etapa gresita din enumerarea de mai sus!
a. b. c. d. e. 48.

proiectarea executia fizica maturizarea incercarea pilot omologarea preliminara

Etapele ciclului de viata a unei tehnologii sunt : Identificati etapa gresita din enumerarea de mai sus
a. b. c. d. e. 49.

lansarea cresterea maturizarea incercarea industriala saturarea

Saturatia tehnologica se manifesta prin : 1- icapacitatea tehnologiei de a raspunde exigentelor 2- incercarile industriale dau rezultate dubioase 3- dispozitivele evoluate ale tehnologiilor inregistreaza scaderi ale performantelor ;

4- problemele acute ce au stat la baza lansarii tehnologiei isi pierd acest caracter ; 5- capacitatea de inovare ramane constanta sau este in scadere. Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns propuse :
a. b. c. d. e. 50.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Etapa de maturitate a unei tehnologii se caracterizeaza prin Identificati raspunsul corect din variantele prezentate mai sus !
a. este consecinta unui sir de inventii si inovatii ; b. realizarea primei ameliorari a performantelor fata de standarde ; c. problemele acute ce au stat la baza lansarii tehnologiei isi pierd acest

caracter ;
d. nu mai sunt posibile cresteri de randament sau reduceri de costuri ; e. epuizarea resurselor de crestere. 51.

Etapa de dezvoltare a unei tehnologii se caracterizeaza prin : Identificati raspunsul corect !
a. b. c. d. e. 52.

realizarea primei ameliorari a performantelor in raport cu standardele cunoscute ; este efectul unei serii de inovatii si rationalizari; problemele acute ce au stat la baza dezvoltarii noii tehnologii dispar ; nu mai sunt posibile cresteri de randament sau reduceri de manopera ; epuizarea resurselor de crestere

Etapele de desenare a ‘’curbei S’’ sunt urmatoarele : Identificati etapa gresita din cele enumerate mai sus!
a. b. c. d. e.

definirea parametrilor de performanta ; stabilirea cotei de piata ; calcularea limitelor ; stabilirea punctelor curbei ; stabilirea plafonului superior al graficului.

53.

Fenomenul de criza a unui sistem tehnologic se manifesta in urmatoarele circumstante : Identificati greseala din circumstantele enumerate mai sus !
a. b. c. d. e. 54.

rezultatele economice prezinta tendinta de scadere ; solutiile pentru revenire la crestere nu sunt eficiente ; decrementul logaritmic al amortizarii investitiilor este in scadere ; ritmul de aparitie al noilor produse este prea lent ; cererea de consum stagneaza.

Fenomenul de criza al unui sistem tehnologic se manifesta in urmatoarele circumstante : Identificati circumstanta gresita din enumerarea de mai sus !
a. domeniul cercetarii stiintifice nu ofera rezultate satisfacatoare ; b. curba consumurilor specifice inregistreaza variatia exponentiale ; c. organizarea muncii se bazeaza in principal pe tehnologii in faza de

erodare;
d. crizele de management si marketing se identifica drept cauze principale ale

declinului economic;
e. cererea de consum stagneaza. 55.

Efectele blocajului tehnologic sunt urmatoarele : Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 56.

nivel redus al PIB pe locuitor ; ponderea scazuta a exportului in comertul mondial ; costuri de productie ridicate ; putere de cumparare crescuta ; preturi ridicate.

Efectele blocajului tehnologic sunt urmatoarele : Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e.

rentabilitatea redusa a economiei ; conditii grele de munca : nivel scazut de poluare datorat scaderii activitatii economice ; productivitate redusa a muncii ; slaba competivitate a produselor.

57.

O firma de nivel mediu care poseda o tehnologie cheie este caracterizata de urmatoarele : 1. are un avantaj competitional 2. nu este lider in materie dar se poate mentine 3. este lider in materie 4. aplica o strategie de achizitii tehnologice 5. nu cumpara licente de fabricatie Identificati varianta gresita din urmatoarea serie de raspunsuri propuse :
a. b. c. d. e. 58.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

O firma de nivel inalt care poseda o tehnologie in curs de dezvoltare este caracterizata de urmatoarele : 1. arunca pe piata produse\ servicii noi 2. nu este lider in materie dar se poate mentine 3. aplica o strategie bazata pe inventii 4. aplica o strategie de achizitii tehnologice 5. strategia ei cuprinde permanente imbunatatiri tehnologice Identificati varianta gresita din urmatoarea serie de raspunsuri propuse :
a. b. c. d. e. 59.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Factorii ce influenteaza realizarea unei prognoze sunt urmatorii: Identificati eroarea din factorii de mai sus!
a. b. c. d. e.

orizontul de timp gradul de detaliere a prognozei vechimea organizatiei costul prognozei precizia de prognozare ceruta

60.

Metodele calitative de previziune tehnologica sunt urmatoarele : Identificati gresala din metodele enumerate mai sus .
a. b. c. d. e. 61.

metoda curbelor logistice metoda spatiului transformarilor tehnologice metoda regresiei logaritmice metoda matricelor morfologice metoda Delphi

Metoda de prognoza spatiului transformarilor tehnologice, presupune parcurgerea in dublu sens a mai multor trepte din care fac parte urmatoarele : Identificati gresala din treptele enumerate mai sus !
a. b. c. d. e. 62.

resursele stiintifice resursele tehnologice resursele legislative aplicatiile mediul ambiant

Metoda de prognoza a matricelor morfologice se aplica prin parcurgerea mai multor etape dintre care se exemplifica urmatoarele ; Identificati gresala din etapele enumerate mai sus !
a. b. c. d. e. 63.

listarea analiza sistemica a produsului descompunerea sistemului in subsisteme obiective globale constructia matricei morfologice

Metoda de prognoza Delphi este caracterizata de urmatoarele : Identificati gresala din caracteristicile de mai sus
a. b. c. d. e. 64.

nu este nici complicata nici matematizata nu este complicata dar foloseste suport matematic foloseste experti care cunosc foarte bine domeniul rezultatul prognozei nu are o valoare numerica expertii isi pot schimba opiniile in cursul deliberarilor

Metodele cantitative de prognoza sunt urmatoarele : Identificati gresala din metodele de mai sus !
a. b. c. d. e. 65.

media aritmetica mobila media ponderata mobila metoda regresiei liniare metoda aplantizarii exponentiale metoda curbelor de substitutie

Obiectivele ‘veghei tehnologice’ sunt urmatoarele : Identificati gresala din obiectivele enumerate mai sus!
a. b. c. d. e. 66.

cunoasterea activitatilor altor organizatii realizarea prognozei tehnologice pentru propria firma identificarea amenintarilor la adresa firmei detectarea unor domenii de extindere tehnologica detectarea noutatilor susceptibile de integrare in sistemele existente

Veghea tehnologica foloseste urmatoarele categorii de informatii : Identificati gresala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 67.

stiintifice tehnologice tehnice culturale tehnico economice

Notiunea de marketing tehnologic este formata printre altele si din urmatoarele componente : Identificati gresala structurata in componentele de mai sus !
a. b. c. d. e. 68.

productia de bunuri si servicii piata de desfacere cumparatorul cu pretentiile lui aprovizionarea cu materii prime si materiale orientarea si actiunile de organizare a segmentelor de piata

Dintre scopurile marketingului tehnologic amintim : Identificati gresala structurata in enumerarea de mai sus !

a. b. c. d. e. 69.

servirea mai buna a consumatorului de tehnologii realizarea unor conditii mai bune de pret , calitate ,termene de livrare crearea de consumatori pt diferite feluri de produse tehnologice oferirea catre piata a acelor tehnologii pe care aceasta le doreste imbunatatirea metodelor de masurare si control

Principalii factori ce influenteaza oportunitatile de afaceri sunt : Identificati gresala structurata in enumerarea de mai sus
a. b. c. d. e. 70.

resursele companiei tehnologiile disponibile mijloacele de transport folosite marketingul fluxurile financiare

Marketingul tehnologic cuprinde in general urmatoarele componente (obiecte de activitate) Identificati gresala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 71.

planificarea productiei cultura organizatiei pretul distributia promovarea

Identificati gresala strecurata intre preocuparile unui serviciu de marketing
a. identificarea cererii si orientarea acestuia b. proiectarea viitoarei activitati tehnologice destinata satisfacerii cererii c. transmiterea cunostintelor necesare folosirii noii tehnologii de la beneficiar

la producator d. testarea activitatilor tehnologice ce vor fi oferite si a produselor rezultate e. stabilirea preturilor pt serviciile tehnologice oferite
72.

Identificati gresala strecurata printre urmatoarele cerinte ale unui marketing tehnologic
a. b.

identificarea necesitatilor si tendindelor de pe piata tehnologiilor cunoasterea legislatiei specifice

c. d. e. 73.

sistematizarea cunostintelor tehnologice in raport cu cererea crearea unei banci de date pt tehnologii actuale crearea unei banci de date pt tehnologii perimate

Identificati gresala strecurata printre obiectivele unei analize de marketing tehnologic:
a. b. c. d. e. 74.

costul respectiv beneficiul imediat sau viitor calitatea tehnologiei sau produsului performantele inadaptabilitatea la variatii siguranta in exploatare

Identificati gresala strecurata printre metodele folosite in cercetarea de marketing:
a. b. c. d. e. 75.

datele statistice observatia spionajul industrial anchetarea dezbatere

Un studiu de piata trebuie sa contina urmatoarele: Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

a. b. c. d. e. 76.

consideratii generale privind evaluarea pietii aspecte tehnico-economice concrete prognoze privind situatia politica productia pe plan mondial conditii de comercializare

Identificati gresala dintre politicile de marketing care urmeaza:
a. b. c. d. e.

politica tehnologiei avansate politica tehnologiei primare politica stabilitatii gamei de tehnologie politica diversificarii gamei de produse politica perfectionarii calitative

77.

Identificati gresala strecurata intre etapele procesului de inovare prezentate mai jos:
a. b. c. d. e. 78.

cautarea de idei noi evaluarea noilor idei aprobarea noilor idei de catre forul tutelar dezvoltarea noilor idei lansarea pe piata a noilor produse

Identificati elementele care fac parte din scara lui Kingston din urmatoarele: 1. artist,inventator, inovator 2. artist,inventator,lider 3. inovator, intreprinzator,comerciant 4. inovator,manager, comerciant 5. inovator, director, intreprinzator. Variante de raspuns:
a. b. c. d. e. 79.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Motivele care justifica inovarea sunt urmatoarele: Identificati falsul motiv strecurat in enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 80.

avansul tehnologic modificarea nevoilor clientilor mandria organizationala scurtarea ciclului de viata al produselor cresterea concurentei mondiale

Factorii de succes in inovarea tehnologica sunt urmatorii : Identificati eroarea strecurata in enumerarea de mai sus !
a. intelegerea nevoilor clientilor; b. acordarea unei atentii sporite marketingului; c. urmarirea eficientei in cercetare- dezvoltare;

d. investitiile mari cerute de cercetar; e. utilizarea tehnologiilor celor mai moderne 81.

Factorii de insucces in inovare sunt urmatorii : Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 82.

riscurile comerciale sunt considerate prea mari ; utilizarea tehnologiilor foarte moderne( scumpe) ; investitiile necesare , exagerat de mari ; nesiguranta privind conjunctura interna si internationala managementul este depasit de raspundere

Matricea Ansoff contine urmatoarele elemente : Identificati elementul eronat din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 83.

implozia produsului expansiunea produsului punctarea pietei diversificarea radicala expansiunea pietei

Cele mai importante strategii de inovare sunt : Identificati strategia eronata din enumerarea de mai sus!
a. b. c. d. e. 84.

strategii de diversificare strategii conduse de tehnologii strategii bazate pe competente esentiale strategii bazate pe oportunitati intamplatoare strategii conduse de piata.

Pentru aplicarea unei strategii de diversificare se folosesc urmatoarele strategii tehnologice Identificati eroarea din insiruirea de mai sus !
a. b. c. d. e.

reducerea costului cresterea cantitatii de produse dezvoltarea unui nou produs localizarea diversificarea radicala

85.

Strategiile bazate pe competentele esentiale urmeaza urmatoarele etape : Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus!
a. b. c. d. e. 86.

identificarea competentelor esentiale cercetarea oportunitatilor referitoare la produs, proces\piata reproducerea de catre concurenta alegerea strategiilor de punctare a pietei precizarea cerintelor pentru dezvoltarea produs\tehnologie

Caracteristicile strategiei de dezvoltare prin cercetare sunt urmatoarele: 1. platirea tuturor costurilor la inceput 2. marketing scurt 3. depasiri ale costurilor 4. succes sigur 5. lipsa asistentei tehnice Identificati greselile strecurate in enumerarea de mai sus : Variante de raspuns :
a. b. c. d. e. 87.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Alegeti varianta adevarata a starii capacitatiilor creatoare a natiunilor lumii:
a. b. c. d. e. 88.

francezii, germanii, americanii, britanicii germanii, farncezii, britanicii, americanii britanicii, germanii,francezii,americanii americanii, britanicii, germanii, francezii americanii, germanii, francezii, britanicii

Identificati greseala strecurata in etapele procesului creativ :
a. identificarea problemei ca idee b. aprecierea valorica (baneasca) a ideii c. definirea problemei si analiza datelor semnificative

d. incubatia (iluminarea), alegerea ideii cu sanse sporite de realizare e. gasirea (proiectarea) solutiei 89.

Care dintre urmatorii oameni de stiinta s-au ocupat de activitatea mintala legata de procesul de creatie?: 1. Adam Smith 2. Sigmund Freud 3. Lester Brown 4. Alfred Adler 5. Gustav Jung Variante de raspuns:
a. b. c. d. e. 90.

1,3,5 2,4,5 3,4,5 1,2,3 1,2,4

Metodele intuitive de creatie tehnologica se clasifica dupa cum urmeaza: 1. Tehnici euristice intuitive 2. Metode psihologice de creatie 3. Metode logico-combinatorice –deductive 4. Metode logico-intuitive de creatie 5. Metoda analizei morfologice Variante de raspuns
a. b. c. d. e. 91.

1,3,5 2,4,5 1,2,4 2,3,5 2,4,5

Din categoria tehnicilor euristice de creatie fac parte: 1. Asocierea consonanta 2. Analogia si extrapolarea 3. Determinarea matriceala

4. Inversiunea 5. Brainstorming Identificati gresealadin urmatoarele raspunsuri posibile :
a. b. c. d. 92.

1,2 2,4 1,4 3,5

La organizarea unei sedinte de brainstorming trebuie avute in vedere urmatoarele: 1. Echipa se formeaza din: conducator, secretar, 5 experti si 5 invitati speciali 2. Sedinta se pregateste in prealabil 3. Tema sedintei nu se anunta pana in ultimul moment 4. Durata optima a sedintei este de 30…45 min 5. Durata otima a sedintei este de 45….60 min Identificati raspunsul gresit din urmatoarele variante de raspuns:
a. b. c. d. e. 93.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Etapele metodei Delphi pentru incurajarea creativitatii sunt: Identificati greseala strecurata in etapele de mai sus.
a. b. c. d. e. 94.

Alegerea temei Desemnarea colectivului de intocmire a chestionarului Calculul beneficiilor urmarite Trimiterea chestionarelor catre experti Elaborarea raspunsurilor de catre cei chestionati

Metoda demersurilor euristice de stimulare a creativitatii se aplica in urmatoarele etape: Identificati etapa gresita !
a.

Precizarea temei de creatie

b. c. d. e.

Selectarea din fondul de solutii analoage a acelora ce satisfac mai bine tema in cauza Analiza solutiilor alese Analiza sistemica a produsului Alegera demersurilor euristice mai indicate pentru modificarea prototipurilor temelor selectate primar

95.

Metoda analizei morfologice de stimulare a creativitatii se aplica in urmatoarele etape: Identificati etapa gresita!
a. b. c. d. e. 96.

Listarea componentelor, functiilor, solutiilor Analiza sistemica a produsului Descompunerea produsului in subsisteme Constructia determinantului primar Constructia matricei morfologice

Analiza multicriteriala avansata se utilizeaza in urmatoarele domenii: Identificati greseala din domeniile enumerate mai sus!
a. b. c. d. e.

La diferite tipuri de clasamente La designul unei creatii (tehnice) La incadrarea in standarde a unei creatii La evaluarea comparativa a mai multor variante de creatii si selectia variantei optime La compararea unei variante proprii cu variante existente ale unui produs

97.

Formele de transfer tehnologic sunt urmatoarele: Identificati gresala din enumerarea de mai sus.

a. b. c. d. e. 98.

achizitionarea de echipament spionajul industrial cumpararea de licente recrutarea de specialisti achizitia unei companii

Alegeti din urmatoarele definitii pe cea care corespunde licentei :

cumpararea unei tehnologii pe baza de nonexclusivitate o metoda indirecta de achizitie tehnologica prin intermediul unor specialisti c. permisiunea data cuiva pt. a fabrica un produs sau de a folosi o tehnologie , care mai inainte ii erau interzise d. imitatia unui produs sau a unui brevet fara acordul proprietarului
a. b. 99.

Clasificarea licentelor dupa limitarea libertatii de actiune a licentiatorului este urmatoarea : Identificati eroarea din enumerarea de mai sus?
a. b. c. d. e. 100.

licenta exclusiva licenta unica licenta neexclusiva licenta inclusiva licenta limitata la un domeniu de activitate

Licentele se pot plati dupa cum urmeaza : Identificati gresala din enumerarea de mai sus ?
a. b. c. d. e.

o suma fixa la semnarea contractului , urmata de redevente proportionale cu veniturile rezultate din comercializarea produselor o suma fixa la semnarea contractului o suma fixa la semnarea contractului urmata de o redeventa corespunzatoare unei productii minime convenite cu cumparatorul o redeventa mica la inceput care va creste in timp pe masura dezvoltarii afacerii. o suma fixa la semnarea contractului si o redeventa care se micsoreaza pe masura dezvoltarii afacerii

101.

Caracteristicile cumpararii unor licente de know-how sunt urmatoarele : Identificati caracteristica eronata din cele enumerate mai sus ! nu include drepturi legale ca in cazul licentei de brevet vanzatorul este de acord sa dezvaluie cumparatorului informatii tehnologice secrete c. cumparatorul se angajeaza sa nu dezvaluie informatiile tehnologice secrete unor terte persoane d. cumparatorul este liber sa dezvaluie informatiile secrete cui doreste
a. b.

din moment ce si- a platit acest drept e. redeventele sunt platite ca la o licenta de brevet dar rata este mai mica
102.

Caracteristicile francizelor sunt urmatoarele : Identificat gresala din enumerarea de mai sus !
a. sunt o combinatie de licenta de know- how si de marca inregistrata b. se potrivesc pentru afaceri care pot fi usor replicate c. know-how-ul consta dintr-un manual de operare care explica in

detaliu cum trebuie condusa afacerea d. marca inregistrata (trademark) este de notorietate, ceea ce asigura de la inceput succesul afacerii e. vanzatorul de franciza pune la dispozitia cumparatorului sumele necesare pentru replicarea afacerii
103.

Contractul de licenta de software implica urmatoarele conditii : Identificati gresala din enemerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 104.

exista o relatie contractuala intre cel ce dezvolta un software si utilizatorul final relatia dintre cele doua parti continua dupa livrarea produsului relatia dintre cele doua parti nu continua dupa livrarea produsului software-ul controleaza un proces pentru o afacere sau o tehnologie industriala proprietatea intelectuala ramane celui ce a dezvoltat software-ul

Brokerii tehnologici sunt caracterizati prin urmatoarele : Identificati gresala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 105.

sunt agenti care intermediaza contracte de licenta sunt platiti prin comision sau procent din suma vanzarii sunt angajati de vanzatorii de licenta sunt angajati de cumparatorii de licenta nu se costituie parte a contractului de vanzare

Consultantii ce lucreaza in transferul tehnologic sunt caracterizati prin urmatoarele : Identificati gresala din enumerarea de mai sus !

a. b. c. d. e. 106.

lucreaza pentru o anumita suma de bani ofera servicii de cautare pentru produse si tehnologii ofera servicii de evaluare de proiecte sau licente lucreaza pentru oricare din parti nu se angajeaza in negocieri de contracte

Conform legislatiei UE acordurile de licenta nu pot sa : Identificati gresala din erumerarea de mai sus ! previna contestarea licentei de validitatea brevetului extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului nu extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului sa previna competitia cu alti cumparatori de licenta mai mult de 5 ani dupa ce produsul a fost comercializat e. sa ceara celui ce a cumparat licenta sa cedeze drepturile de imbunatatire celui care a vandut-o
a. b. c. d. 107.

Factorii ce trebuie maximizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltarii sunt : Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. 108.

productivitatea muncii consumurile specifice flexibilitatea tehnologica fiabilitatea

Factorii ce trebuie minimizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltarii sunt : 1- pierderile 2- costurile 3- flexibilitatea tehnologica 4- numarul de angajati 5- nivelul tehnologic Identificati solutia gresita din variantele de raspuns prezentate mai jos :
a. b. c. d. e.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

109.

Rolul statului in dezvoltarea si raspandirea tehnologiilor avansate presupune urmatoarele : Identificati greseala din enumerarea de mai sus. interventia in domeniu este necesara si corecta interventia in domeniu nu este nici necesara nici corecta intr-o economie de piata c. guvernele trebuie sa jaloneze directiile de cercetare-dezvoltare d. sectorul privat trebuie sa functioneze in interactiune cu cel coordonat de stat e. asigurarea unui echilibru intre dezvoltarea economica, introducerea noilor tehnologii si securitatea sociala
a. b. 110.

Unele din obiectivele importante ale dezvoltarii tehnologice sunt urmatoarele : Identificati greseala din enunturile de mai sus ! obtinerea unor rezultate avansate de natura stiintifica cresterea prestigiului national si international. dezvoltarea unor tehnologii eficiente si curate din pacate se cheltuiesc din ce in ce mai putini bani pentru protectia mediului e. s-au inregistrat succese in programele de ‘’ardere curata’’ aplicata la noile tehnologii
a. b. c. d. 111.

Echipamentele si serviciile ecoindustriale se clasifica dupa destinatia,dupa cum urmeaza : Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 112.

controlul poluarii aerului tratarea apelor gestionarea deseurilor piturarea carenei vapoarelor (protectia marilor) protectia mediului

Ecotehnologiile performante se bazeaza pe : Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !

a. b. c. d. e. 113.

eficienta ridicata a folosirii materiilor prime si energiei. reducerea eliminarii substantelor (chimice) toxice reducerea sau eliminarea deseurilor periculoase extinderea reciclarii in procesele de productie eliminarea reciclarii in procesele de productie

WIPO(World Intellectual Property Organization)a intocmit o lista ce cuprinde lucrarile intelectuale protejate,dupa cum urmeaza : Indentificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 114.

Lucrari literare,artistice si stiintifice Manualul calitatii organizatiilor Interpretariile artistior Inventiile din toate domeniile Marciile comerciale

OSIM(Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci)protejeaza propietatea industriala adica : Indicati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 115.

Brevete de inventie Marci Cursuri universitare Indicatii geografice Noi soiuri de plante

Dintre activitatiile ce nu pot fi brevetate se enumera : 1. Descoperirile din natura 2. Noile soiuri de plante 3. Masini ce vin in contradictie cu legiile naturii 4. Manule scolare 5. Proiecte si documentatii stiintifice Identificati solutia corecta intre uramtoarele variante de raspuns :
a. b. c. d. e.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

116.

Principalele caracteristici ale unei inventii sunt : 1. sa fie noua sau sa perzinte elemente de noutate 2. sa nu aduca profit 3. sa implice un pas inventiv 4. sa poata fi aplicabila industrial 5. sa nu poata fi aplicabila industrial fiind vorba de un principiu Indentificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile :
a. b. c. d. e. 117.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Conform legislatiei romane, o inventie brevetabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 1. Conditii de fond privind obiectul 2. Conditii de fond privind subiectuul(autorul) 3. Conditii de fond privind atributul 4. Conditii de forma 5. Conditii de circumstanta Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile :
a. b. c. d. e. 118.

1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

Conform legislatiei romane o inventie este brevetabila daca indeplineste urmatoarele criterii : Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! sa reprezinte o noutate fata de stadiul actual tahnicii sa contina un element inventiv care sa ii confere avansul fata de stadiul realizarilor similare c. sa aiba aplicabilitate industriala d. sa cointereseze si specialisti din alte teritorii(tari) e. sa nu incalce ordinea publica sau bunele moravuri
a. b.

119.

In legatura cu stadiul actual al tehnicii se pot enunta uramtoarele adevaruri : Identificati enuntul neadevarat din cele enumerate mai sus ! Semnifica totalitatea cunostintelor accesibile publicului printr-o descriere(scrisa sau orala)pana la data depunerii cererii de brevet b. Cuprinde totalitatea continutului cererilor depuse la OSIM in legatura cu domeniul in cauza c. Nu cuprinde cunostintele mai vechi de 5 ani fata de data depunerii cererii brevet d. Cuprinde toatalitatea continutului cererilor internationale depuse la OSIM in legatura cu domeniul in cauza
a. 120.

In legatura cu obtinerea unui brevet se pot enunta urmatoarele : Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d.

e.

solicitantul trebuie sa depuna la organula abilitat un dosar care sa decsrie pe intelesul tuturor continutul inventiei in cauza organul abilitat trebuie sa examineze dosarul din punct de vedere a respectarii crieteriilor de brevetabilitate sistemul actual de brevetare nu permite obtinerea unu brevet cu valabilitate internationala sistemul actual de brevetare permite obtinera unui brevet cu valabilitate intr-un numar restrans de tari,semnatare ale conventiei de la Roma privind simplificarea procedurilor sistemul actual de brevetare are un caracter teritorial ;o inventie este protejata numai pe teritoriul tari unde a fost depus brevetul

121.

Legea 84/1998 defineste semnele distinctive care pot sau nu pot constitui marci comerciale dupa cum urmeaza: Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 122.

Cuvinte-da Nume de persoana-da Desene-da Cifre-nu Elemente figurative-da

Tipologia marcilor comerciale este urmatoarea :

Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
a. b. c. d. e. 123.

Marca anterioara Marca posterioara Marac notorie Marca colectiva Marca de certficare

Identificati enuntul fals din enumerarea de mai jos : pentru a lucra creativ este necesar ca individul sa fie dotat cu calitati intelectuale speciale b. inovarea se poate realiza pe baza unor tehnici de lucru speciale, aplicate cu perseverenta de oameni cu pregatire obisnuita c. prin inovatie se intelege o realizare tehnica noua la nivelul unei organizatii productive;
a. 124.

Identificati definitia corecta a inventiei din cele prezentate mai jos: O realizare intelectuala concreta corecta si completa, care prezinta noutate si progres fata de ce se cunoaste in organizatie la momentul operatiei ei; b. o realizare tehnico – stiintifica concreta, corecta si completa, care prezinta noutate si progres fata de ce se cunoaste in momentul operatiei ei; c. o realizare tehnica noua la nivelul unei organizatii productive
a. 125.

Procesul creativ cuprinde mai multe faze Identificati faza falsa din cele de mai sus!
a. b. c. d. 126.

pregatirea gasirea ideii ( incubatia si iluminarea ) germinatia gasirea solutiei

Multi cercetatori au studiat activitatea mentala a omului orientat spre creatie; dintre acestia mai importanti sunt : 1. Sigmund Frend

2. 3. 4. 5.

Alfred Weber Alfred Adler Carl Gustar Jung Leopold Stokowsky

Identificati combinatia incorecta din cele enumerate mai jos :
a. b. c. d. e. 127.

1,3 2,4 3,5 3,4 2,5

Exista mai multe tehnici de stimulare a creativitatii din care se amintesc urmatoarele: 1. 2. 3. 4. 5. tehnica Broinstorming tehnica Baumol - Oates tehnica Delphi tehnica analizei morfologice tehnica analizei sintactice

Identificati combinatia falsa din cele enumerate mai jos :
a. b. c. d. e. 128.

1,3 2,4 3,5 2,5 3,4

Ce se intelege prin know – how ? Alegeti raspunsul corect din urmatoarele raspunsuri posibile ;
a. b. c.

d.

o investitie care se vinde unui partener strain; o inovatie care se vinde unui partener strain o creatie intelectuala ce consta dintr-un ansamblu de solutii si cunostinte noi, aplicabile industrial, brevetabile si nebrevetabile, transmisibile si avand in peincipiu caracter secret; o creatie intelectuala cu caracter strict secret care nu poate fi

e.

transmisa persoanelor din exterior decat cu aprobarea OSIM; inventie care se poate vinde partenerului strain cu aprobarea ministerului titular.

129.

In creatiile intelectuale industriale intra : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. marcile inventiile know-how-ul desene si modele industriale topologia circuitelor integrate emblemele inovatiile

In cele mai sus s-au strecurat doua greseli; identificatile! Raspunsuri posibile :
a. b. c. d. e.

1,3 2,7 3,5 4,6 1,6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful