PISMO PODPORE Spoštovani, izražam podporo vsem sodelavcem FHŠ, ki jim preti, da bodo ostali brez zaposlitve.

Gre za ljudi, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju humanističnih študij v slovenskem prostoru, pa tudi k odpiranju polja humanistike v širši družbeni prostor, tako povsem lokalni kot tudi slovenski in mednarodni, s čimer prispevajo k razpoznavnosti in ovedenju problematike, ki jo načenjajo humanistične študije, in predvsem k prebujanju spoznanja o nujni potrebnosti humanistike v tem prostoru. Obenem sem kot Primorec razočaran, da se to dogaja prav na Fakulteti za humanistične študije v sklopu Primorske univerze v Kopru. Menim, da si FHŠ in celotna univerza s tovrstnim početjem dela medvedjo uslugo: namesto da bi svoje sodelavce podpirala pri vzpostavljanju novega, alternativnega središča humanistike, ki si prizadeva uvesti drugačno, bolj dinamično sodelovanje med univerzitetnimi učitelji in študenti, pa tudi širšim kulturnim okoljem na Primorskem, in odpirati nova raziskovalna polja, jim onemogoča delo, s tem pa zapira komaj nastajajoči novi prostor dialoga, ki ni potreben samo Primorski, ampak celotni Sloveniji. Kot prevajalec del s področja humanistike pa upam, da vse to ni nekakšen uvod v izrinjanje humanistike v kak nepomemben kot slovenskega javnega prostora (že zdaj životari nekje na njegovem robu). Ker menim, da bi se morala prav primorska univerza (in v njenem sklopu predvsem FHŠ) kot novo, neobremenjeno in odprto središče vednosti (tudi humanistične!) temu upreti, pozivam vse pristojne, naj svojo odločitev še enkrat premislijo in svojim sodelavcem omogočajo nadaljnje opravljanje njihovega dela. Samo Krušič, prof. slovenščine