P. 1
Ramageeta Sanskrit Hindi

Ramageeta Sanskrit Hindi

5.0

|Views: 99|Likes:
Published by Hermit

More info:

Published by: Hermit on Jul 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

x

~~~tf:t~

... . .: (.'l{ -._

'~~~I ~m~chJm-~~~

~{¥4 ~lI(aj ~nt ~ijl~(~~PCl~ II

mRf* ~(~ ~ Sttl1'frfit ~g!g; II ~ II

~-!l~q~q;qq«(;r ~, RR"'R tfFf Q"Ia: I ~C{(tt?n~ ~;~fdat~~( ~~~r~ II

~ ~ lR+tqfir=t !!ttdqi ~(tat·ftfTr t;tR aR~ fflerqi(#f,q CNT W ~~ trm·cFN: RH~.~W-TT \lft at('"q~~I~ ijli~itttTnr ~ ~ a{~ aft mtl\~ .q.rr ~'1'1{\ftt~ ~'61atlt u ~fitfq:q ~

~ ~(tl (~ijq~q\{ ~~~"~W1t6l1'f1:sfltfit SJl1\I'la:m

~(Iipftalq~ stru~lq(if Mwqi i(i(ctlt II ~: II

Q ..... ~~ ~ ""

~ijet~f'f If& ~CP~1~ ~ ~Sl~I'=P ~ 111if .~

........ " ~ -u.

~q; at~ ~ at!qla:ij~lf aTl\ ~r "'I'¥o"t ...... ~ .... (f

tfa: ~m ~M;lr ~l ettfir ~ ~ ar~+qlwiF ~~ . ~ ~~ ~~ ~{~ l'iffirJr ~ m ~ fir-(~ ~'iM~. ~ ~(t1I'S1j1pfr ;P-r ~ ~{114J1tTl~T fritrr. ~ ( \f¥l;ftql~~ ) l- il ~~f(. It

ii'(~W~\t~~ ~~~

""

~~"&l~~MI5Q ~ ~ I Aat~: ~4=tlqt ri if,e~t1I'W4f~: n

:.t ,.......,..... ~ {;;; •

:Vi~{-5tifcrn~-a:cm~'-"H""~J:~I~--\if-

'loMCS'!Jti~~I~ ( ~ )

, .'

, '

(~ )

q-ffMi' ~(1~t1~s(I:qiJldi ~~~: U

ij' q~$'e't6lIt:i(ffl ~'aI4·irsfit;r ~ II , 0 u

tit:t".rm qai(~(4'r ~: ~r~ m~~~~ II q~1r ~: ~~ tfil~ fclcruft: tRq~'( U 1 1 It ~~~tlj M(,~m fitqat ~ff"AA' It

" ~"~ ". ~

~S~rt€tld" \f114Uttf qo~"-i: I

~ ~ ,I€I er: m~ ~~ ~\l'q ct U , ~ II fiRT ~ R~T 1::tfR fctirr (ft~Y~.lI~;f , ,r4Pficrr ifUs~ a:ti:fqqieq~ij u 'l ~ II

GllifT ~I$r ~'!I ifl'~ q"t"q(f:

~tf R~ IiI't I~Of "CfffiJ~ ~ II , ~ "

~Ff Slft~~\€+I,('4f't(OnifiSJ.ft~q.n('ft'll~i~tf

.

~~U~: U

.mti'W(((lij I ~¥f~ i(;'ffF-r1SIlj, (4~~T::it

· SJft~~~?<f~ 9f'R'rFfr (~t. )

L/"

11 l!ft~ II

~%T

" "

~r~rJ{iffifTsrR'=fl': I

:~;ft+r&I~q~qftT ~t3~1

am \lliFifiTgqlT~r~qc:rr R~~ ~r+rrq'OfcPlfd~:qqrn: I

(10 ~

T.ftfr, q'qT=ifRcf ~q-ij"rit

0.. Q....

~r;jftqq~qr~fq aR(j q~T n '1 n

fJ{tfa:~ 'qJ.~{ atq;r( t(!(l-fir~Clt\ ;p~~ llRrT ;p~~~ ~ ~ijfiti ijfcrq ~:fII~t aTR\u:rf~tfT " 1 " fqqqqeft.-m: If aTf;rijf t1Ur~Jltf II

..

ij"dhi 'l~ 'fll !rtJI~ ;q ~~ ,

;afJf{T UltJfTmqn ~~t ~T'sij' \11fr{il n , U

lllif~ltl+~~~U ,qR ~qTir f~tfw~~ I lR:qli~:q \ltrrS' ~q. ~\~ iltr: 11 ~ "

~rq;q~f~qlf1Jftij~ :ij'eitfTt"trqT~QI~n~ tfllure:r Rilr... ; r.rq-R:~qTfijq ~ff lTij~ q~gfif~~* (litlFrT ij~ijsa- ..

~ 1tij6 lIltl~oqf'lfu ~lttorra: ) ir~~ fiJ1?.JitmQ f~qm'fu " ijij ~f'ij n ~q qCfqqT~\?tfT a"~ ~ijqlU~T ~if - _ ~~r~~lf~~l(Cfi~ \l~ tf!cfits{~ ij~,fq ~'lIDJrn qTt£~ ~T", 1ir:iT fCfqlfqqotfll?~ tmltl ul j EJl~~q e1t1mtllfl .. qtq [6- i'Q~1g~ij"Tqtijlttfi5ie:;Y~M~~~mtij~S;i~4stl tJi~f~ ~

~!Q. • ~ • ..

~:. ( wn, ) {tq~{6E1j~H Cfi{lllt' I ll~STT~~~.

qa: ~\q-{~orT;fr'f~fetli&.f: ~~ttf~~~it It ~u {(T :' m?Tl ;rTff ~q ( ~tct1T ~ fqllt;~sM ~~ .. ( ~~~llt· \iijr ~T) ~~r \;fl~I;q: ~ a=a\ffitJl{qlft f~T l ( ~!I-: il~~q1j~l«ij \ifU ) 6(~ I ~tfUJ lSI qiftJT 5S I fqr{ Gf ": 1TUT , s , all\ {itO{ SIS '{ijij'\' ~n: ;rOT il"l r{if em~iT

. , ~ .

~ ~ mT " \"' \Sf~CfiT U t~crRT mc:cp·&T~c. ~-

fil" ~ij" ~~ ,~ at~o~ 1 ~t r\flij~T trlR (r it em \iffifUlT 11 . ( , ) q{ f~ :;:i~flCfiT t arr, ( s ) iii <it ..

~ ~ -...--t- ~ =. • ~ ~

~ ~ ~!T \1q:t ~ih'l" U aI(\ 'f6epf(Efi' ~ ¥rEf li tttfi ~- ,

~,e~T'{ "ST'l ~~Tci1f~ ~q~T 'i:qcn, ~F<r tQf ~Fo~lt~r.

~ ~ ~Jim ttllCfirR;" (m=t tit ,~:r ~!frQ~H':' 6~~ OJ GJij"·-( ~t{m~:IIfm: ) Gf~" \if(f ~~~1 ij]toqij( iT- .

Uqra: ijqT qw 'Cfil Cfi1 i1tT,\T ~pft ~~ ctt ~ ~T~ ;fTt!flPf fin~ ~ ~ ,ftT[T~ qTtr m tJi,ifi ~~tTT ifir ~ {T\T(i( S1i~ lllt~U !1~1 m:a; GFijq;) t(j aI;, §~ \il'R1i~ \icm:: ~{Clr itfij" ijlf ijllem- ~Tflf ~~~ ~~ ~ffir IT't{~T ~«!f'flG:CflT 1:fR.?~rll' ( \T\WJctt ~;nfT i1T WfQT ~nr arq~ ~qRCfIT lf~ II ~ tTrqr ~rif~(arq-

Q q~ ~'1f ~\\~Gl{ f~«'T {~~'~n{1-r)11 ~r ~r.f~r'lT" ,

• ~ ( r::::" ~.. ~ ),... ~ ... ~

erlq ~~ ~ ~ -~1' (f;:~q~11 ijtRf \ij~Q: 1 q~'f +t I

reml ( t~T m\1Sf1) e1S1t~fr {1JIOJ ~ ~,S5 \ \SSl~

~ ....... ~ .... ~_.a.

. ~r( \W1Ttll I S I \iTUIsl S ijFf al {~ij~IT U~ ~h1l ~ n ~ II

~ Q -Cfi({rf~1{~r~;rtr~~<:f ~fi

~ ~ ~

itT;i ~J(~J~aqr~tT~\il" II

m~fsr~rtrr~Q~flT~;:Y:ll

Sf1lTl=Q H=tFqr fq;:r~rFCfffigrqT~ nD ~ II

'R0- (~~) ~~'1tt ( '{q;hi!f1~\ftt )

~ ..... ~ ~ ~ (' .) f"\ :::w. . •

"{~~ a[, ~/~~t SO! ~Pf~, (\llf) 'S$f\(ltt:qi\\ift'

~ . ..

ipf( ~'1,~{reetql\q~).W· at~ \ifR~~lql7p

~~~ ~41tilm% (~(q'iSf:") 'a"~OIGff ( ~~.~~:) ~~Ql~~~ifB~=ctR ~ (!fU1~) ,

. ~~t(~"~('il:q:q{) ~q( fcti(t(lf:~: )'1~qr~~~ ~

~ ,at~(fu:)~ n.·, ". ..' "

.' -...:

~ o-q'¥\{¥itl t:r~~ ~Tt~~)~ ~ . 6.,

ai1 ~ fi ,_.:;., . ' '"' Rl1{'q "

·1n+-~.pIM'l"P~'tI ~Q4a{(, ~\oI'.fi'l~ AA ~ ~

c:rq;(st41q(l( ( , ~ )

,'l?~~'~1 ~_S{OIl¥t;:P~ ~~« M'1tft4-

~ qi~1a iitn ~ It '

" e ~...... ~~ ~

liltilJiQEt°l1 FlCf41-ijf<:Qq- ~{ { feli {\1 (lip{ ~1t11l"fl1 tr ..

:q~5iefit· ~~rq.rT« (~~ij"J~ ~Tij-) ~qio: ~f=mefit mf~~ w;~ rn~ ;q~t ~ ¥tRt=fm utt ltf it\)'"lTl~l .. cfit ~l1T ~« ~ u ~ tffii" ~iG1lCfi~ Ffi -mm t{1'1tfi\ 9;-a« {m (~Ef'T:) ~efiT at~ ~ q-;mr ~~l1lqiift-

. ~- ~pfufr . ~rmqr l iff( firnr ~ijll(l(flfir ~ ~ ~q qJi={{<r~r~ ~;m~ {Tijn~tfijCfiT dJPf ~l ~ '3tFt. cft~q)it q{'I)flfr U~~ ~fQiCfi UtUijiJftf"r ~ ~~Rt lflfir if~ 11 ~r ~(~ ~~ l n~WJr

_a.... t',........f?-~ I' ~ 11

~ '" art'f tfiiJ I ~\Clf{ ~ 'If. ,

31 0 --tl)ilrfSr~qr=;:r II

0...

. ~ :{T:a:iift~fr ~ ~ ~~;rr-

~rc~~q~'\':tilft:r ~rm: ~qll '

~ '. ~

~ sra'"FI~ firrrl~lr q~r;rcr

qqlqnfii(TfuaflrrfimiTr~ II ~ II

e. .

q~r~~( ~) ~ (~;WiTt«) ~ijriltq($\\\ it

( ~ )~ i{i(\Ultf ( ijcf~~;rt ) «~~6fli\6fi' (etT" (If I Rt )af(R at ('I I ~ ( ap~itf«) t~ m ( iim~:~cp;( ) am aftf$fcI~(f ~ ~~ ~1(1 tEiM

... ~.:~( mtt~f«) ~ mcrrt ( ij"RT-«f )~(if~1!ql~1+T

, (.,at"~I~<1· j) ~~(~ .~"1~ (qa;ts\ifif~'l

." ,

_ _ ai~(Sf:ql'fflr I ( , ~ )

_. '. ~~ aR6qrfii cr~~nN ;ri lit .''\ II

'fO ( ~Pr( stcNtffil )fl.t""IM~(q4~:st ) =i1(U'ifi'fit.~l <. snit I) .~@r (.Cflq(q~~) ij(((\ij 1fi~f$:(itq~ \1'(un¥t ( QcT) ~~ ( ~f1hrrfitct) ;ft-

A:st;j)~ ~ llrAtf ~ ~ ~ (~ ) ~ ( af\if«r ) :tftEr ( ~ij('l¥Jt)l1:qlRl\f )efiil«:ll«q stql~

'fl~ (~ ttRtqlfif) ~~ (f~(ai «(fqf) ~ ~ ( ~Trfit 1ft.) ~ ~ u ~ II

, et!1en4:o-~r ~=t1'(UI+fI~('" ~t(OI~ it st£'

~~ ~ ':ot~ \ijt ijijRij ~ ~«(a ~ '~filGf" ·fGtijcpl ~=qI;1' ~ fGm 11+(( ~ atNflIl(ilCJ ~ Cfr~T ~ A;rt(4~\ m ~ ~ ~~ Rr-

~~(t " ~ II .

• ~I ~

. ~~1~~ ~4fiJ ~, r~'!flPl {l1I~S(~ e-~ur;ft-

,~ ft ~ ",~ • ifi .. ~ ~

=r q;{'i \l'Jf£ldl~ an\ tJiUui{ {rqilj{~ m'l ~191 :srT, U~

~~: R6Tq ,fq(l~~iff ~il ~lJFlQ. t:(~'*4~ CfiUJ ~ ·~-rqi{6iffl~.Gf" bli;t~!f.~I;J ~ ~ 'IFf ~ i(ift· iiij ~ ~ 'ilT~ l ~ "~ ~ qJ\illQl" t fin \JII:t~q'll(t'lt' it1T" ~ ~lC1ir~ e-qCfiT(cK r~ :q(~qfta it .. (fi{ 'fil~ tA' ~1!f rrJi~ ~ fCfiUf Ptidt ,~, q~ai\l"

·;J'lfi{- m~\if~i~~tfir 'q\"f q{irsq{trT ~.ijf!CTj~ ~ 1\f- 18i~· Cll: 'l.QiJt?l an!.l~q~ critliiT Gfr-t ~tf'lOI;ft' ~ Cfi11t . iii, ftf6 Rffi {11'-~. ;t~cfi' ~~ f~ ~ iliR~q-U' t:\1Ci'iCK" if ·\·'U ilT{ {\tq>.~ror q, l 'II: ~«l!f.f";rr~efi~if ;rr

.... ..._... .

'J"_ ,

c ,

· ~it ~f1{.qstil ~ftqffl elT{ re:OlIIS~o~~"l(;}efi ~~~, ~ ~ur ir« C/Offqiifitq;r: ~'C(r;rfuti..rTU lIlm~: , ~~liWr; 'GIn'll" ~CfN) i<n«t: ~f~(I': n ~lfq ;fRqfij ';rUT~-_ . ;fj fq~Tsftr6tr: SJft{IqTisr: II ,,~ tRitsq\'n tit i1<4l1 _-

~ '""a~, ..... ~ ~ , :.. ~. .._.

... lil... ;'ijq-;f tot irA Cfl'{ I ifst{ f I ~ ~m ( ifcfaJi I \iii' ~-

iii' 1R~sq{" ;rr ~ "{Q' atT"~fd ,~ I ~,i ~~qIPfrq iid It. '\ II

If 0 ~tCf'q' ~fqf$rcr:rirf~tt ((~r

Q.. ..:;)

~~ srq~rm&~: 'SR1f{~: II

fqfir;r'l'~rrra;ilq~li((tr

~ffi~qW f~f6:qT~'ll'tUf: i. ~ II

~O-( ~) ~~Ol'fi~" ( ~) ~ ~i(t'I~.: «(11I'fttt«:) ~ «to(t (~~e) ~+1

(cro) fft(1.I~~ (~) ~ (SCq'QIRfll(: ) ~nalff; ~:\~",Rl 'fi«Cf~ (5(~ifl:l't:) s('Qif~w=:':n~ ( R.!HI;{)~ ijlOf", (iatfdl"tE1i{t~) atfdi"twft .. ·. ~ ~ ~tfc1<t(~ ( ~ffi5('til) 1t'($ti (. f4tThql(f , 11,,0(: Xtlilteltit -t!"ijl~ ~141:;:t~ 1I, " .

~O-~) <t_"{"'" .Wl'fi~ ~ ~ !l~ ~ ~:~ .. (:u.~it!Rt Sffiif ¥f'Ull. ri ~:ailq

~ W{"{i(\i(( ~1",Wt ~tff; "tW«" ~ ~ra9.. ~fd'",'fil ~\<ti('t~ II, II '.

f<ftAtttt-l« stWn« ~i ifi<{~ ~ ~ \TlI=€tSilt m~qtf{ (3J~t;rf; ;rr!ff1~ Cf,fq~ ) {«ql~ II ~Wr rr:q=i1a~;nr W~qtJt ( ~~~{: ) T6\Cfit It ~ij'ijmr "T;r iliff ;rrr~ ~ ( GTTfti ) apflit qrsi~;:rm q;;rTlT6'I iSf~qRiik mr ~ij~ ffi lftTll tiM <ft;rJr~~I~ ~- ap:.~T~ ,-

-Gflmh1ili ~-3TJfti~'lr.n ~1l~R:r II ,;::nr 3T~ ~if l fC6 ~ lftm 3lh:q(ij~mtft ~ ~T~ijWt~Cfi~tf~ ~~~ crr¥t~, q~\ (~nefV.l\ )3P/rn: wfRCfiT g:~ afT\" itRf . (~Il1'liWti) S{\tia: -ll~i€r trrm II wfT{~ ~T( q(ij' ~ ftr ..

, =if ~ C{i'tff ~ ) ~ tfr-r \l11!qff\ijT f~'ffiT fcfi tre~T q~T ~~« ~ \if !!f tfm 11 lJififIT ttl'!l ijif ~ qft (flITif, rSr\l',

~nr~ irf;, IT<f: ~a.qi,1~a:, ~,qlf;{) ~u \SiT ~w:rriT -3TRrwr ~:F«tf Cfi,~. ( ~ a:t~TEfif m1{h:uitT lfl;rij- aT1=.~T

. ~-w.n tlTG"T tfi~ 1~:HtrTt n t:1f ;rr~T\« ~~er ~:~ ~ cfTt ;'alffq~rf~~) al(, mI~€tfijCfiU' ~~r \1iTtlTh' u anr'c1~ .fd=T. ~ ( ~~G7.I'. q~. tfm tt& qTtrrUf tfQ9f f;rfq:a" 'iflT{_ OJ~~~~r ffrtit 3tTf'1\rfffifl ~\1{fij~ n a:~Tij"~rl{

"( '" ~ ) ... ~ ~~t"! "ff-:-

~!~~ :5fnij'~(q~ cnijiifl Ufij'ICffll'''rl{ a{t:ij<T ~~ ~~

f{~~ fmr( W;rrtl';.n iCR'rftr;rtllfij fq~R~;P ftt~ litI

.... a ~.... .... ......... ..... ..... ..... ............

!fa t;~ ~I;rcrrlt; 'qquTilT{T Gil ~1t{ II ~Wf "tftI IRg~tfR{

~mt ~rrr ~fi~~ n w« tft~fCfiT fcr;rr tf\ifiRtT{~~ cfir.; !J~q- '£.{ !fi\{l~~ U l«mtr{{ II'qsrrfirw{ ~~ Mrqurrr, tf{qt"J tf\'{RtfT :J~ ~ FRf~'ir=r f;r{ltff{ q~

gqq uq~~Fii) ~~qit ilq{{ ~~'iOJGft ~~1r~ ~R r~~li(fi'i 1« tllf~S(\1fr S~Olrm- tf,fI~ n <iij" ilq- ani( ~

, - .... ~ ,..., .... ~..... n- ..... T

, i5Tq atT:;rq {trT~' lRn\WrR at=6iJfij{( ij1J~ ~~rl:r

. ~~ ~ q~ itq- ~ Fl~{q; ~ .,r~ fe~ \ifrn (

- ,.Il ~ij" n q II - i~r cf~l~~·Tr. ~~ l- .

· ...

( , \ ) ,(('!lfFll

"a Slft~rl1:ij~ '3"crr:;:rn

Co.. ~"......,.

:alT~ ~CfcrUTr~f{qltJfaT: TSfi~'r:

r-;

i'~qr ~J.Trf[rr~a-~;g:qr'1(l: II

e

~~Ttiq ocqq'iqr=nfl"r~.,:

t';:I.. ~

~ ......

f(qr~q~ffS{~i1rt1={t?i~qq 'I \0 n

~

tJo-( S1Rr ) ~ (~) arfir (~) ifli9Q(.

~~ ~~ ~J{( en~) at~:qq ~~~ ClI.,SiN \f~tm ( CTiU1dr: ~4t(:) 9fUi«6f)(T f;p~tqif (~tCfI) q; ..

~ ( ijlft(1 (~t1 ) !(~tJf(~t1 r ( ~~ ItRl: ) ~ '[if ~ ~ ( ~~tar )ijlfri(f.fi(~( ~ ) Frt~ ~ (a-qr=i1ijl- - ~: ) '{~8' ~ ~ m~ fGt~~ ( ~) ~1~€pt( (arr-·? !)ltrn:) an~~~( ~~ )ern-~~~ (\9{t~~~~N) 'lRRft ~tfttfu;q \\ \9 \\

~o-S3fRr~~S(\ift ~~ f$ ~ aff.t ~ CfUT. (Nl e{{SJ{I(1p ~{~t{ ~ ~ fit;:~ ~ afq:cpof ~-

~~ ~ ~ioT ~1~ ~I{rffl"~ att~R~!{ffit

~..... ~ ~ ..........

• W~ Sll~~, ~lf(u,'+t sr(~tC( "

~ ~ <f1Jii~ ~.w am 'Fffi e-~ ~ ~ \(~~ ~t5Ji~ ~~ ~~ \\

_.._.... ....... ' t"

i('tRu,~ ~~ij' 'lat'it(t(t=( ~,,;rr,~ ~(~ ~:

'- ~ Wt 6t. '~tWt~ '~tf~l ill«OfcIi'f ~:q- i

. \

itifil:sr~ I ( , \9 )

I

\l1fu~q 'llIiji~ a-~~t{~ii!(e1lfi~r~IICfri( I ~. mQqol1lrfil f:mrBCf !fftUf~'a: I ~an<tt(I~ 'I~~et ~~mer~~: n ~qt:qtil:'ti ij~ 00 ~ ~qtA~~' ~Rm;;-flt~l(qj $n~?rfij;; ifT ~U\ ~tQ1tR1~ (fttlf ~ttfiS~ft"q: I GJTiill\i I~ lq« ~lflff tnfq wq~{ttl: n~! *~f~~<f Itjq~~~ retffifl ati§~lqT~elf' ~,,~aw ~ q~:q U" i~l~ " a'Jti ~'q~ n mo~o ~;rC)~\3I~ll~ ~'~~l~ ~I ~lil U .nil " ~4t~~ifr GltR't

... ;... ... ~ f' I~

~~~t}1r=1tij~'4~nR~q~{i 1 ~I'f'l(r ~ ~ij1tirq(ft1;r;r: ~t{fU ~ ;; .

'IT II ~f\q: ~TruRSfifibsa~~: 1 lfCfilUlt: q·ft~f4wrf4 ij'f'ilfT~ n tJi;ls~lI~Uq {J;f~qr !f-

iN ~ I lT~ TtRT ~ ~;:nlJ~llfE1fu ~: n ~-

.... .... ....... r..... ... ~........ •

oqr~q-~l'&:~ Pl'~~or l~~ltm; t ~ ~k'tfl~It:{TJt!fltqlt;~41~-

5~olJ1f o:q II ~i%~lffllcrTtftat (Ji~Glr f(ijqtd~T 1 ~tT-

~ ~r~: wm \l=n:~~q: It "qcj"I'rllfa\ti€f!

~ _.... ..... tI ....... • "" ,...

flNlI14qIEiq<llf: I ~t:ml;r ~q~~ffi:~ ~h:til~lfIYJ~-:

q:U I',~ II ~ ~1lf !ilq~~ GTrteOr U\9 n

,. 0 ~ ~l~it=iq~aula, firqrsfsr;r1cft 'iRa: ;ufirtJf:1

""" ~ ~

~t.tCl~f C]sr~ii.: ~T~T~tj)

,!I<=f:fSfitrT ~tl~'Na ~;:r: n ~ n

, lJ1io -( ~)cR (~r~~(l«ft ~(~)

~I~ ~(a:~!(ff)af1~4!~~~r ?il)~ ~ ar ~ ~ ~I';i:(m . .)~( ij\u1lurr )titl'it"ll{t !1~-

tt.-rsr.rRcrr I ( 't , )

ffi (~tl«)!tnf m(qsr)fcle f.1~ (!;r: )~( ~ ) ~RR( ~;r: )~( ~ )~(~~f():q*~ ~~(m) ~(1l9: )«~(~ It ~ It

~o~~ ~F:P:rT~~mqnf f(Rlm ~eq~ ~1\Uf ~ m cpl+t(~ ~I~"~ fflqft~ !i~~+l ~ ~tnf\t1Tn ~ ~ cntqR G{;:q ~ {r~ ~RR tan tit ~ git m ~ij« =tRf'( 'tita=ti !wl~:q:SP err ~:q~~" ~~~R~r~U ~ U

FrtN~o-at(!«1 fst\qrfcnanq{« 31ett([ ard'-fll{efi)' ~tfit '-nt ~ ~(qtl alR ~~ i« CfTtlifTa \ill €T~'if1it ~qf as4tiQ ~tf;rr q~tlit ( uflror:) ~t'f~ {T~qqT~ 9;~f{c6t t iff{ ~~r I ~q~wur (tfl~~. ~ ijT\:RqIq" ~o ( R{Cf~fflfr {11ft )( ~:~U4fr~: )~\CltrT~i(tr~ ~«~l'ij~q' \l ~{ ~~arl n {;riir tJTCfiq ( ,~~ ) 1f'fYUJ ~ I

'" t' ..... , ,.. ) o ~

lI'tr ( m{(~6: tfiqTU~T !,-g'T~2~;:qq~;n~; ~q CfTij"W{T \1

f~ ~T Cfi4 W~li6 {« Gi;:q '1{ ~tt1r lJiear{T ~~rfiT mlr \lly;rt \ifl ffif \It'rRr OfT!! ~ital ~qT n (flFiTfSf~ ~ ~: §{riilOJ:) {\fq]f~TOI qltf\if~~ ID~i1"qlC{'t.: \ V

~ "'" .... ) (I .... ::t e

\ij" ~~tfT(ij"rq1Ji~r: ~lJT!llJlIW~le:l ~"I if1l itfl:qlCf\Jf

8f~gr -3fR ~{r tfRi ~* ~Qqqr~ 1:S ifir« I (~q41 tiff ) at;nroU \illij~q- ~ ~r ~~t-t iifi=1f ilQ~"n~

,,-....... .

q' 0 -31ilr;:r1=fr;rr~qr& ;r~epT~OT .

c:;... " r--.. .... '"\ .. c~

ati(r;r+rqrsrrCf~rfq~Tqa I

Fl~cr (1i~r~T~~)qGTqfT1 . . ....

rr ~q ({\SiC ~RUqi=f1r~a~, ~t'

'Ro-( a{~r-t ) ~r ('!Cf r R~ m (ar~ ) Wttif ( ~ ) fG1ij~Ror« ( ~qi"ROf) cpRol(~l . \if6 ( ~ ) fctij~{ ( ~ ) ;rr~T ( '!Cf .) R~tt« ( atSlf.Nl)~~(m~)ff<Wr~l~(~) i ~ ( 'ftT) f.t~t{« (qiSi~T~ ).frm' a{~11~ ~

if'~T fif1t ( lffr~ ) ~ ( ;r ~ ') ~ ~ (;~GSf) ftt« ~R« a~qi1 ( trmr4 ) ~((\-ro~ (~rot ) .~,,\ U

~......... "

at~o-ij(1f\~r ~~Rur a{P""""'P'~-I~ ~~'6,¥ ;rr~m·

~ " - C\.. .

iij fctqf;pt \3"fuT~<C1 ~ fG:m ~ atE4~ r~ iff~T - "

ep ~r&l ~ a{~ t~« e-~'{~ affiriftp"( ;T~~

:rF.i- "-'- ~

~H~ ~(~mr~ II '"

~qqqo-atfq;ql aTr~ FRlTEfiT ~~ ~~d( ~ftffi~U'f l:r 0 ~ atTR;6 ( tfi{~~lqTO: \t~r{crtlfi~1I~T u ~ 0 tl (iJi~ RiQT) q'T~6tr~ ~To ( :atr"'&t~~:~t'i,~q .. Fr~fq§«T~tt~it,fij'~Rm tqUFftIT )' ;~ if~ ~{ \t~~\tfr~« atPt~qq f;;~ -Slq~ tffi~ a-:\Cr'l{ ~CfiT ,\iff ~T;; f:J~ ~Prm l an\' ~T qq'T~tWf .~ NfiIT ~_

~~lln~n '

,,_ 0 ---=rrfir~~Tf;r;t !if ~~~q)

....... ~ ~

'fF{~a:~i=f «~rq~€~1

nr(~: )sHfiJrft'f'l (q~Rflt) ~ ~ (f.tcnMt~) ~1l"t~ :a~(qt1t~ (~) qtfl~l (m)

~(!!if:)m"~' U

el~o-~li~'il~ atyq~,~'Rip ~lffl'Ml ~'~- : ~ ~~ oM <Pl f.tPa,q ~ ~ mor'qfWfif ~ , ijij mT tire~ m~ ~tr frI~q~ ~?«J{=rt~:~ 'fi~~ l ~~ ~q);.Ff f!I~lq ~·+on~.~!~ , fqi\;:pl ~~ €(lt1\" ~~r t~ ~ ~ ~tI~ ~n 1f~ ~ T7f; 'l~ ~ ~qaTIfa: ~ iWt ~:{'~II~ ~ .. '=Wf AA f$" ~ t~ q~tfttqt(~1{ !4'1Ia: ~(n~ f<f~ "

ft.~ ~ ~...........~ ~ - ...

\t t~,~~ ~~ ~~{~ """~ ~ \lTG' ~:\CR{ if~ltT

~ ift ~arlfts{¥{'~ ~ cit ~ ~:\~~lrtlllir ~t1« .~! m ~ ~ f;.\i f;1~(q ~ qi-<~~ pq:qm~ilt=(J:

~~,,~,n .

~1¥{Q~RiJcfit~~q ~T~t::UI. (" " iff~ fw Ciij'l ~1 -~t(T~~ WI' ~: I Q~ firQi"iit1\'li :mtq~I~~lf -r ~ ) qlo~o ~atosirO\l\ " \, II .

;r Q -tli+rr~61 ~tfqfq l$Ifff~;l)

~, ~

cH1=I"~f{~( ~r;;qPfq !j~~orr II

. e; ~ ~qasrr !~~rR:OJ"

, • ~iQl'e; ~~;:r~t:qq~ II" '( tI

, . ,

,

,

l •

, ,

iFFT5(~r I ( ~" )

"~. 'tfa: 0 - .• ( q:;~t~m-);pJ iff ~,:}it(ijtf)\tq;jl(~)~ (\ifJil)~~~(qf'JIa:)~ (~>m (CFlyf )ifiltj)atf ~ (~)~ (~)lft~ (~U(qre~ (~)tre· ~ .. (~q6~1 )a1tR arr .. ft;r ~ (fICftfi(~EpIRun )Rf~ ~ ..

~. ~~~~el(f<la:u)m.(1.)~ (f*f~« )~6(~( (:q;r.

· it )~1~=f; (~)~~(afq-~)~~iJ l'ti~tft ", ~ . it

. ~ ~. ~~ ~ ~~~

" ~O • S{iijqIlj, CP~ tfi'+t'~1 wrr 6f.«r .~'1.+t ~"~.

s-; ".... ~ ....... ~~ ..... .....;:::...,. ~

· ~ Fffl ffil\Ufu ~~~l ~~iJ(C{(~r:'ll'~" -qi\-;r~-

'fqii~ ru~ira a'~\.~~ ~ ~~ ~(if fifpffi~ , ,~ -nlf .w~-¥l ~~'i{i\1{ l{"ijq(~a- ~~~" ~ ~,~<:(i€~ alR ~ m m "fi4~ ij~Pl\'n-

"...... - ,..._

~ f.F ~ ~ar ......,;;O_..~~-,-rt r It , ~ n

',' fqtP,{~c--tl~q;ft~g~ ~leq qTOi{~~i'qi IQqi1ll"'qJtJiff;t ~RT=tff~i?;{ ro~a: U ~. ~'I. 't 01' 3{. '(~, ept{ ~

-:' '"" ~ ~ " ~

, l{ tr~ ~la lIliTQJ1I u aTf( ~QqlOJ~ ~qT. ~" ?]W.3{O

.1 ~a~ (' ,. ~ n " ~ ..4

'lit!1Si -'-w {~qrrQ'{' l~rr6Jq ~«IfT+ , ~ct

, ~,;rr;:q~miT'~ iflq i6e?:Iff \ii~l Cfi.q~ i{f~q\&=q 1T(?tqp.:J-"3l~~ia: rftq {t~ I t«q ~nr lflTTurl ~~I-3T~fuO

· ~«O (lll~q ff~~~qTuJlrTe:qJUijr~tf ~T!l'~UJ"fffm.1i" - 'U~ 11 :alrn_rij~~~~f€(f~iTT ~"rulllti~(t~ ~r~ ft;r-

- ...,

~, ~- n " {ftr II· \3t~ T~~ 31mtlmT"tr Cfit=lf 3lmf~iG11

~ ·lt~q tfqt&ffi, Wff,~ ,~ ,u~~~1 ~1i?remT ;nr

y' '~ -'" ,--.;:

~,-_ ¥:<t1tf n '~II ,:, . ~:.-~. \. ,

r ~'. ,>·.if 0 - t=r fl(c.icnl~qffq fij-:~~(f~f:R:.

" _ ~ _," J. ... .... • .- :...... ~._)r~'" t--"

1. 1. l' • .... .._

- . ".

T ~ifir ~qifil(~ ~·fnnllJ ~itt W ~ trf.t~ '.q~lij ij I~tfi ~: n {tJ4Ilflf II \ ~ II

~ Q ~~atffifF1crcf;crr~;r-

....... ...,.

~crC{cq~fa~r~r~OTfil. II

~~rfflifr;:rR{mer~a f$t{r

. ~qr ;ycrr~~m;r: Sfm:s:qRrU , tJ II;

r· _ qa:o-(.~a: )'~~~ (~) ~ (~iff) m (MifIRor: )'if~IPl<p ( ~) \iT ( l3{~) f.t~ ( arna: ) ~ ( {21"itu-.~t:1(u1Id; ) ~~~-l~(ar ~~( ~1fi{IfI1'f~ ):{T'(l{~ ~( anlt-

r ~) a-(\f~ ~~~ (~) ~(~r) ijpf (fJtfis

• Ttl ),...._. ~ ( " ~ ~~

~~ ;: I~~~R: ~I~" 5:((ijE"1tQ )stare ~ICf~1 V II

. at~ilr 0 ~~ m~q:rra:' .~~ fip ,fir at" ~ M~$\ !I~'fif «r~ \it ~ ifTcf'm ~ Cf~ R;

. m aiR tfi~~ ;If\Uiif srrq~ ~Wi", ~ft;~ ~~

• ~C\..... ,..... .............. -...-t, ~l ~

~1~q\li{fif ~It'l~r&: ~1i1~ ~ .. t3c:qit atR

~\~;J;I\« m ~€q'51~It1~ iGli1~ ipl(OI~ ~ R~ ~ ei(~1 Ma'1('~« uiit ~ f€ilt m.r' am: cp1f~14r

, fiI{I6;P~ ¥it~~'I~r« ;r~ ~ II,'.' V II . '. ;

.. '-,' 'fqqw:rtr~4~~ \tU'tJ1fT~ ,~ !jf1fi ItT'fa,.- 9"0 ~ lfotf. ~ I n'lf .~ \l I ~ ~ I ~Flf I R':tTq-. I dirN II ; '-an:ritr ; ~~ ~m~' 'lWf.lfi{ij If;ti {(ml ., \\1. I~,

., ....... - .. :" .... .- .......... -- ...... - .......

, .

>·fi:rtA~o -at'~"T~~;j4 '~rn q-QT (II ~R1rr err ~{~ ro~: ~ij"otir Jj~ ~eijrmtloq: '1 {fq at; ~ (f{

~ Pri:q" it Rtq'ijj« ~~;6T' al(tl1,,;r .it~ crt ~ 16t.fti ~ " ~ltfT~fri.f~«cf ttR~~ Gfmt.ri' Gfart( ,~~ ;r ~irt.rr ~l!'i: q\~~~ n ,,) ~.~. Vo ar .. :g '. II ij~ GfiTt(tf{'tl\ftij' aTf6i}Tlqqlffqlr~ 11 149t rit \ ~

~Q ~~ffi:r~~ ;rrqqrtJrtitM ~ffrCf~~Qt fcirq9~<i)q<tm~!I ~a)fa: qrq:l,~~ RitlEq 0-

~itr~erT q~Ttqr;:r~~ tq~~ fw;qr: n 1 \Gil

fRo -( ~I~f( ) Mff;'fl' ffi ( ~RtuR~ ) !tl,\'f{rR ~ ( 'rpp'(I~!ft: ) "'1~II~« ~I~~~ l ( dl:qa:) ~ m ( f.t1l1t: ) <Rr ~ ~ (~T~oli ) ifi1tl<fif (~)~ ( ~1f) ~ (~ ) fcHl+l~ (~morr) i>Wf (q(lC¥trT)~ ( aN')tfl~ ( ~ ) ~I~¥t ( ~ ) <fl1¥ II , \9 II

~o~dfrr .. ~~(R. ~tiil~ Gtl~~ a{14m an- . '~~"~ d,Cj~," flr~~~'F.,.ffiJ~"~J.!~·~iii~iL .... rat~~~ ~ ifRT~ '11'R~ ri "14Id¥t '

. ~ ~ "141\1« fif.a- ~"M ~~ il'ff#i( <ri- .. """". '"P I (It{rRlt II , \9 n

. f.f'l¥(q~..,. ( "lth:r~' ~~: ) \. ifim 't~.

, ,

- (~~)

. iJI1r q ~mr (\4Ir~iffiir ~;r(~m~tt1Rt~~'lJ1~"irft:)

. - ~ N ~Jfri Gfm( Pill~ ~ mq~r((rR"rJtq if' ~fqti{qff?ltj 1 aJf%q~~J~$ ~~ttl?lij- il;r~ (q ~ ) ~"'r.vr.S~1Jr.t~r qrjq qiq({~ 'W{oj I (f,q6farf~s:ittf ~7.f ~ !!'fi~." It iftr It ,~ \,9 II

'""~ ~ . -

~o-q<u q~rt+rrtqrqffqHt;q;

fqm~;YTRipqcr'ffrfff i1r~q( II a~q ~rtfT SJRt?iTQa\i1fff

. ......

~q;r~ cnROfJ:ff(;J"frffcr: II 1 G. II

. . c

q-a:o (~) ~'( 'RR'f) iif~ ( arr~ )". ~r-

. (¥ff ( ~lR ) \ta: ( ~\* ) ~t:fi{iftq (er ( jqm't )fiRT'1!ifR (3f(~Fr ) atq:·~(OIf.iit ( amufit) ~~ ( l{(~~( ) st4¥r!(T eller (CTGJ ) Ff9 ( tp.T) Ft~tftF. ~ ( ~f1.fr ) ~~ ( srmt'm ) ~~ ( ~Gfijr ) ~ ,!(ftlr (~;;PIt(erT ) 'ij .. ~iq(?fi qtqi~~fI (~I~oi )~~ ( ~r<:JfijfJ.~) \iftcfip Gf":q~T 'n 1 ~ II

. ~o ~ ~ ~q( q('If€'ff ~W ~~ ~ ~~ fcRT. ~~~~q I~r qtpr~~'f ~~ [if

'::w .. ~ f'~ ~

, - afq:~f(OIft-1 Sf~(~T -~{t'ft~ ~ iCfGt·~cp t:{rr.r«I~q

. ;r~~ ~~ ~~~. , ..... ,,= .... t ...... ~

, :~II,..r 9fR1~i"fIi! qar t:.p ... m "1e~Mi{ ~ "'~t i~.,·"i ..

"..... ~ -... ~

, > ...... ~I,.....tT'~ Gfl~=i( \1t~~rL '& " 1 e II

. - ~ ..0 -... ........... , ..... ~ :n~:rr

.,., . 'PtqqqC{-o~ a]6f!t~rct~i;fifCfq 3fifTUl· t{aq .... ~~1'~

' .>": _ ..... -~ v - ~),

( ~ tl ) . ;:pr;ftcfr

enirqft;qe:. ~-vfr~r eliJr- ( "aJRilT~\T~ T~T~ ~-

{ ~ ,~qq u" ~R:~ m,fif ~ 'I{~: !f~~lt~ :q U ~ U tr~iUT6I \lqtWiT~M~~~ t(R\1i1: 1 ~f{trq;ft5;- ~ :ffi m~~q]~;ftfqOJ:II~nJ') \Tflr.rtf.T f~qUf { ~, aWr i('tA';I re~~ ( " {is{~"'tf: 'Rlla';i-1T :ij~~ tR 1{;r: Ill" . ifQ~ ttU ~~!~mlfT ¥{(I~ q{: II to 11 11tfff: q{lf-

. - "

o~;ffq'6ll:qrrijt~q: q'{: I ~ql~ q{ TCf\T~m ;nlgr tll

qu tJ'ffl: n ~" n qq tl1i9; ~~ ~r~T ;r W-Pt{(~ l 9[t~« tq!JtrT ~~r ~~qqr ii~qif1TM: II ~:( Il "~ ?i~ {WfiT aTU '1IlIlt!ifi ~eti, ~er ;n~Rf~ Cf,~writ q-dl'l ~«t{~r srfo~ ~fCfcrrn~rq J{I:qTf:li\' 31iiif,ltitlIVfiT

~ ~'"" ~ ... n ~ ... "'1' ~

I q~T~q}' qT~« t{Cfi' I ~ fl'ithT .fa it It'i!i 2"' ~ 3fT q qy-

QTCf[ ~l~ ,I ~g fiifl~ql'i ~qrff ijiR{efi: ~t{T ~R:

~ 9 Qtq~ifnn(f( ~~1~ :ar~ ~ \ffTllff II ~ n ~lif«TUq~ ~ It;r:lI1licr1ii\: I mS\;';Jif: lJRQutlffi ~curr: q{It~- . ~ - c \l" ~1~ 11 \~ 11

.-.. ~.......... ('..

+to .... ~rasr ~rOJ~Pi '1rr~TaT :q fIT

~q 'ff~fSq~qrq cnrq.emT~url n

fqf((rrr'frSJr~+r~r~alqrtJ:

,....... Q.-....,.........,.

c:r~+rT~T~r rr ~;;rRrcr~qr(f II '~Il

(,....." ... ~)~' ~ e-:

1J~ 0 _- ~TQSl~rar: ... ~ ~ !fIf' Offu· (atf<{ ) f.t~-

q-_"',,-~ ( W{{~~t ~ \It) i{@:~ti~ ~~ :atfifqr (~~) . ~ ( 'lfct&q~ ) ~~i{1 ( ~tq.;P[~Ofl) ~~iF ~crnft (~t~(srra:) ~A~~ (at4t~~) fit-

i'(tfi (~titro t ( ~ ~ )'

~ (~r ~fit!) ~<it<tft ~ (m ~ ) ~ ;ft~~ ~( if )~ ( ~~r-t ) ~~ 4~t~ II ~1 II

~o-~ affi ~tfQ" aik ~~lf;eflwft=tl(tq~ ~ (1lPT~ ;P~ ~ tI(Gfij:rftr~ ~ .~i~ ~ra: ~~ st(ffl;(~ ij(.,~ ~~.at

~n " u

~t{\fO--q(Gl«~~ ~ffl ~ltT- q. 'de 31. q _ II "q ..

"Vqf-rrq it em ~~ tfll«T fiT: , m~« ij{tltfq ~(G5iJr.. it i} "(tq,~) Gf9tt: * U ~ It I, arq ~ ~~ Glt'Pft1 ~ ~!i{ lq:. ~ iitqr &1'1:Wil\ij' !'iii' ij;:cfil lfUti(Hll1 II fPr· tfit JW(tr ~e I " :q~ U'~frfur ial~Rij"4lY,~q~~ffr I \I~ !ii(~I;f m ;r fiI'tt~taij IIq u ~ Uqtf'rJf ~ql::cn ~~;rn: I Q:i em :q){: iii: ~ <Nc:q¥t3q~lIQ: 1l"1~ +rm-r ~"\ fiti" \lit ~ O1<Ait dcfit afR ~ anqif ~qifid'~ Cf( GfrqqT 'tf{ Slit Cfi(1" ~it( mtRt fl[4i4'~" "'~ttt~q II :t \ U

r.:; ~ .....r

;rc-lqtq"RJ~Cf;:r S! ({l~a~tclqr

e-,

:na;.i nRla-~r~a:~: II

~: '{q~~~: ~: ~~r'iqff fif;fltQ) ~~ II ~~·n

<

'{o-( f.t¢n\tq~O(.~ ii((q( ( ~ )~ (~~

(~ ) _ r

..... :::a.~............ ..... ~ .....

ICffS(qqEfo~T 't.\~"~ ~ijE6I(<l ~ ~,.;:qr ~tdt iff-

i i(iii 'Si{(C{UlYt< ~~~q{q~Jfurit ~=i'tfial1iTm'" ~lU'it ~~-q;r ~;' iUi~n~t!:~l~ ~ ) i1llil{tli <lllT ( ~ iq~ ~q.rqW q((fr ~~ q« iiliRloi m aofiJit ) .m'flqft\'-(al3lt ~qftlt.:' ~qfm 1Irit~qi2lf qftr:~ fir )ifN~ ~inn~ ~. ~q~~. :srTlihT. O{~ .... ifiT ~ if Cfl{m\ ~ ~ 00' ~Rq m~ qC6i11 Jrmftr iTtil, ~qr.~. ~if~:sr.,~ , ~o , " l to t U

"~1I~tlfit\i\q~tt1ltUtl,~q~:q"liqT+ , m Wti ltQ m

· ~rq:, ~ l1Tft~~t , n -'t u (ri ~~qtf ~t;r ~ ~r~lffit ~:q~ )" tflttft~nr '{filar mIl Emir ( l1Ff qw \ ~ _ lrqq'. ~~ tt11~ ~ 'llt f;nr U~'"t 1fto snaPi=-

· ~it ,.t=f~lwt, ~!lrlF t;r~«~Hn~ ( ,r.,,~~~;) ( i{ ~t('4~ltt. ) rn m ifilIlEfiTog ,*R" IT%lo,! ~ft~ eft

~ ~,u f(~ II -'

~ 0 -8~(qc;n~ 'fU~f+itq;ntllt:ft-

"........ ~

.- 'ii,5Ira-ar;;ij (f~~~y;:r:n

-: . aFU~fjtJ;fRf:littRf'1 fH ~

: .''- ~: cn~ iFtNsr~rRTa It ~ ~ U

~ \ .. . ~

. _- - ,tRo--( ~ ) ~ (SI~l.lqPl: ) ~;rr cp:r~( 'iT-

'fiter (~) ~ (~) itt (~) tRtr (at-

, " c-..

'~I~: ) at<iltl{~~ (affl!{l{{:ar) ~!iI(;fio:tt ~l

. (~ ) ~ (if~q(f.tf.t:) ifft<ii<Ft (flt4tia:) f(1~~I. ~ (~f. ) ~r-Tf.t «(1.Iflitl )tq£4f.t ~(H~l (:atf.r-

'. f;fiql(lJl1t: (~ fiI"-t>Rrt:r al(etfl faIfiifOl fiRf.t : { W.u-m: ) f.t:q3ffl ( <Pi ~ ) ~til\t

, -~~' -

. I(ileiRT-Gfi' ~ U ~~ ~U .'

· -~._ ' -", ::amro --'~ ~ fip ~;u m 'Wf ~rw

· ,-..;;, -

- ~~..l'4« ~ 'fi("( ;aNa l ~ ~ ~ ~~d fiP~,

,:,1rm.~ ~ !{f~~ ~~~~ "f~~cn~~ .'··>~·;<RifMI F1qaU~wrfif~!1M·~ ~-

.- ,

... ; -..- "' .... ,.

,_.I' _

'I1Ef;fl, ~ I il"1~a~"'Tm~I~~r~Rlffl,~ ~""wo-~rqTq <I{ flCfj efil1~ ifit-tT tfif?itf.l '~Ul SJT~uft .. ~iflit~qtf.t· ~tlt Ii ~ ~ u

~. 4l~FqotCl~GlqmfaCftifqm

~,

~: m:I~ ~r;r~: n

Fimq ~~r(1=q;r~r~ \ifrcrtlr: ~H~~~Rr.n~+qw:{: n:,{? II

. ,

. 'Ja:o--( ~f.:tItIT: ) SJ1~'!~ (tt~q'tt{fqt(It£MCf:) C1'tq'ffij't~lqt6fiffl (~:) ~'(i.1 (Sffitiiji() S(\iiiaM ( etF,t ) f.t~ ( ~~: )f.t~ ~ ~ fGlt+1 (fitm ) \5flvt~i( ( :q ) ~ (q~1tf4i ) '{CfittT ( aN ) ~~

~ ~ ( 91t~~~: ) atl~( atR ~q+T ( ~ ~) ~ ~ (q~RE(. ) ~(iq~Cl;ft ~ ( atst~,{· 1Jil':~ U

a~~r~f q{+ff(+I~;lr

atfftfa ~Cfir(;f!qJfqFl~r~il. II ~ ~ II

'{\o (31ru ) q~a (q~Pl) q~q;r aN (altJ~ltrt) ...... \ifr ...... ~OJ-r ( it ) ~ ( ifil\ot ) ;Pf{UI~ (ifT~ )

if~~f aN ( A~I~ ) 3l~ffi tiff.,ull (~U) M~ ( fcr.iI~q: ) r@.I~~~ ( Q7( ~) ~9"cpr at~ (q~t~q~R~)q(11(~ql 3f1\ ~cn€'tt (Sfltl)q ~ (Wr) ~ ( ~ )~: (~~r~lf) '1qlijr ~~ ( aN) tftfI

( SfWltIl: ) ~:.Ft ( ~ ) ~ n ,~ u •

arC-1!fi~~~ 31q \il1-t~Ellffl~~ ml :atq. (i[f~'

~ ~....... ~ ~

if'lT!F-~ ~epf~~~f~ ~~ffq q~tt'1T« ~ q~lct~qcp ~

-.::t ......... P'r.¥h~ ~ .....

t.;f9R« SN1f ~~ q~l~r "1~ Gft41.,r ~11~4 U m ~

:zm~(q:'i~ ff'R ~ qa: 1 ~ ~ atRf ~ ~ <fl~iKi

... ..,.l.. (" ,.... ...;;.-:. ~ "'t.~ •

"a~'ta~~r"1;r"i ~9sral arn~~€II(:5r q~'~"f ~ ~ l~ (t{

............ ~,. ~ .... ~-.. ~ ,._.~

q-!.~-( ~~ tif(i.li! ~ ~'wtm ~ \iftiMtlfWl amt" ~

~ ~~ q~i{I€'I1 miG"ffcT~ It'~ Il

m,,~· -('q'fefqy~ ~tI~ q1ffl ~~~ ifit ~otii r) {\=I~ Itr«t ~~-l cnq;q;m ~~or ~a=t (mfi{t'tt ,I ~~cmCfiTafiitit fl~q q~:a!f~q: ) " atq-ttlnt :ij:.t~ ~q ~rq*i({'lC \ t m qFf~iffiTl <ftff-'if-=t·.fl §«r;r;f \{~ ,4ft tHlf I qlitr-

!V1a~~) \lTiJ ~ifi ,«~ II w ~ qc£f~ ~ qCY;~(ifq ..

Wfl: {«rM Cfl~ ~( II ,~ II ~

.. _

( \}.~ ) «(¥f4fiC1 t

t{ Q --Sltqq;q{r~rFfRUqJ{~q;:r)-

~ "

f4grq ~iT\tf (ftftfij,.:rc;r~+{Cfr~"

Go

R~n'Nat ~~qr ~ ctif~at

frr(~r ~~qTc~r'"l+fq-r~qr f(~ E( U ~ ~ II

I{o-(S{~q~)~(~~) ;;fpn@ (~) ~tRiy; ( ~~t ) a{({'ta:{ ( a{{~~:) stl€1fr;p1 ('A~N) ~'.I~ (~)~~V¥'t( (~) !I~oP¥(l: ( ~: ) i.lift;ft (~'(lfcfr) ~qi1~"f (ij'~Ttr'trt) \l~S{tp(\ ftit~ (~ f{{Ott{( j ~«ur((c ( =f{) ~\ (~1J(ft) f(\cr(~~($Jtffi· \i{t~\~ ( t~ ) ~i. ( ~(~t;f ) ~tt'1l~ ( ~) ~) . qiV(~:) b({&(f (tfqa:)~ \l ~\ n

atiQ-~~~f.ii"m <R"t{~'lr ~ ~(Wqiff~

:!'\ e-; ~~ ~ '"

cp{ ~ ij~i(t TCI~'& ~ r:n«'f' \3 oq'( ~ ~ \!fer ~{Ct

~~ \iff ~(_Wqij ~wa{ ~ ~t1tlJ ~t=I"'fl~~ ~~it

..... ~ ... ~ ~ " ........

ttl ~"'1~\'\ ~ ~ ~ ~~ijn~Rt am: ~I.UJ(I ttr-

~ ~~ ~ ~ ~6\'~I1{ ~;:qt(~ ~ '1i(4U~1 f:q--

~ ~ ~ f-q.q ~ ~t~\ffi q\'fl~t ~ l ~ ~ awR e1N~ f~~t( '51'''+'< ~ ~ n ~ q It

f(ifjlS4~qr I ( V~ )

~t~ !I~t{ dt4 =rr ~ \3\{~qfit !l~lf tSfl GP.i'l ~ ~ifi'{ srru~t ( l(~U ) If ~ lfst1\1{'l{r (tjiPl) Nfl{ ~r'fi ;fi( ~I~r ~ 3ffl't(f ir1r v« \If:a=;qi( ifT~ a"«Olrtl1 ~trr- ( If{!~: ltfmfif) ctft«t~ C1i{T tfil ~ ~J.lT'f ~ ( ertt ) m ,ful" ~:q (\,;rr m~ fen ~ it '3fi" l ~« lfW mrt ;rfi{ il1u {ij" cfsiJiF m'$:fl ~q ~ ;mr;;r Jfn, ~~ ~'1 lIm)~( q =3{ei 6~1&tl\T lftftQ~ 11 '(QFnr;rt1{ at~ n ~q u

, 0 ··~r(l1c6&fr\1if&ffi Wi ~~a:

r-; --

a~~~~,flTaT R~r~a: II

mtl'lt{rqlfqq firJR;~OTr ~~a'a~q(p:iR~r'ffl: II ~\on

t{o-( m(:l{tp"tq'd\)q+t~fAq-~(~) ~ a:e~UI r (9f) ~ (~) ~(i~ (~) ~(at~~a:(I ~(Jli1') atGt~a: ~WllT ( fil"Ui-l(f! ) fer<rt ~« ( ~ ~I~r) it tf~ ~ q~~ (") ~q-N ('itr~ij"arr) ~~ ~~IJf~iF (!~ff ) ~ ( ~~:) tra: ~ ~.«q t(\m (at5(~q(f:) fcRt ~ n ~\9 11

~c-w ~~ ~ ~~ ~&1~ ~ Glla: l" ~~~a:m\l1~a:~~{ ~~orr~~r~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rf'iiitcmt ~ m ~ ~~ ~ijr ~'~ ~ tiqriF q~.~(nr ~qpr" ifl\f6fi(

i(::P($f~E111 ( V~)

~ Cfiif ~ "wit f9fwi{ "~R~ Gi) ~;JJ.{ 'fI't ~ \T{ ftK{ \if('l6~OJm GlqrJiT,T~Cfi1' ~ ~el Zi~ {mit 1 ( ffi ~ ~ sqir ifIQ 1lltlSl!tlr fcrm~ ';Jif ~ ~\flqtoi1" ~ i{« ttit~qf) lttfTfcr ~0tt sn:r1ftm :st':' ,purl ifi\~ t«feii \If,q~lerr Cfi~nlj( II ~\S " ~

~ ;rl1A1IWr n :'

~o{~r~tf~tlO~aacwi . .

mmi?iq !:~~(~etilr~ II '

~~ rq C[q- :qr~CIi;fqf

~.......... e-;

qlttr+iq ~~~t(r,q~(i[;:r: II :"{~ II

q- 0 -( WtRtl~*(f~ ) ~m e+~ ~ qf:tr '{Cf ~ ~'1r~an ( millet{> m·ifEfiI ~ (~:(Cf!l«rf( ¥qulr) ~:\4ti~rfi:Cfi¥fcpr (~RR) ~=t~ ( i{(ej~em: ) arrfi:affl CT(S{ (atrR-¥¥j'5i) ijf41 d ;pqfija efifWrr .( ;&Jlttl:q:q ) If 1'1 I ifl (ll (t~);6T (~\!q,f\T( an~;r:) ~1€1fI+'lll ,~ n

,

ar.ro-~~ ~ ~ fGi-At ~ ~ q-R trr am·

-,~ e ~ ~

a: ~ ~ ~ cr1'9: afAlT!tT ~ qi=ilt1!l1iij cr-ngan

t:;r~~""" ~ ~

~ ~~ ~~ ~~:\ifTI~.""tp "..Iettfif ~ =3'~lii

. ;rr(t<{ttJtl ~ rn~ flllIl'" f.t<JfWl'l q ~ SfR'lrcrft ~ ~ II 1f~~ idI CJNN~ ~ sr'1'l" ~~ ij' ~ fifJ.;j ~ 1l~

tt~n~( {a:tf\~ ~~N~ ~ fi;f~~ ~ ~ ~ ( iji'f(=(~) qc:~'ti't 9"1~ ~ Rq).(+~ ¥I(u1 .-

~..!'\"" R ~ fct ~ ;)

~ ifsr(~~(~r,q ;U ~"I" \a:;J ;:P~(i5IQ(~ ~

~T6W ~ u ~~~m 'R" fit5Jqtl,,,;rtn~l

~ "Im~{ <) f\ito~1 ~ ~ ~ ~Clr=tf( Rcpuf,-\~ qtq m-~~n~, ~~, =q\Of~~$J ~~

n"2" ~ ~ •

,~ ;,;p+1tS\~ r ~ II st[Of atqy;r aq (~ .ai(lif ~'t(;r ~ 't'R

~

~101~ U " It

Wo-lTqlf ,,~ ~ ft?'{qij-{ II \=It~:qa~tI~r~ II Ie ~ \ :qrmfq~\ijr , ~ \ mqr i"it*ltJT: ~: t ~t~aqt p,qtlt ijl\1I~T Mq(j .. i1Il" Qf~~P;q' l 'IT" (frNaTtiifrtt~ ti.;ft"i:r~ ffi;r WfiT(CfiT ~ ~ (ftriiJ ~ ~q ~ {(till ~r{ lITaTfqQICllT tfllT q~~ ~~T ~{;nri'Hl1W"T ~~~\ilq~i« ~I lfi ffni!s~ qtrrlll I' ~f imta~~-r: , ~~#(: II ~ itilii fe;r.

. ~tK Cfi,eHrfl n WcmW~ ~~fWr;rr ~~~ r~ -rf( {{~ \itf\-q(=l;fR~~ WIT CfiT'fiT vi fCftiT ir{c STq'J ;rft {(tit i«Jlrfil\Ft;:rr ~ 'R\~ ~ ar~ re.'~1{1~ ;rfi r~ {Wall u( ~~ "~~qt1ri1T s(ir:u" *"e~ 'I~T" t fttql~~~:)" ,I lI;fm'r~ yvi ~!\ilflt"eUT ~<fiI(R\": iilit:

II tfij ~iffi lP.filll n t{~t~lTf If'lJUl iJerr- " ~lrtlfbr r ~: ltilSli1IUJ~(qall~:q 11;r n qt"qJfUf'flf{q~~(('(Iit 'fl; ifftr.nu~I!:n" tfw ut{Oqtftl:4cil~ II mtm~ It(( (S('[tiit .. ;1 1fR~ ~l~~ :q ift<lif;- , ~~q(: I ~ii-JltOJ'-

, A' ~ fcm ~ ~ {jn" ! U '$ij{-iftft:t,r I~;rnlt

.

q~~T :Ir{~U"ij ·tRi~~eT JfT~ n ~ ~ ~ ~.'~_; ~:, ~ fGtIif qJ~ ~iji\"qlel, ;{qTif\ ". WI ~ .~~ ... _ . q {{~~i{ Cf6~cner ~R ~l: " Ie: ~ ~riq~~ .: '~ l{ ( ~~ ) ~q <r~~<n~! ;a;n1t\ v \t~~~q qf0;ill" .

!Dt 6qFr q~ \. q qfq tr~'i " . . r

:a:r 0 -at"r~ql:sq~l~ ~Rot

C\.

J:frqrsrqr;i a qt :(T~~ II _"

~ . "~

3'~~t~ ~: '{~~ti '.

~i=;Jt~;:rifT~lPq~~ $ir~ II ~ 0 11'.

, ..

~o( *,I~) ~ttifir ~;r~ ( \;fPlcft~tr) ~.~.

~~f.tit iff ~ ( awt f.tactt(q;l '> ~ (mRtW) iFf~ .; ~ ~I<o~ (iitttf) il\!IfiI; Iflttl~~ (sr-ri)~ : ( !1 ):~ ( ~ :t~(Clf) ~~~~"RR (t3,(flrita:(() .~~

~'ffl: ~ ( ~ ) ~ (~: ) ~1<oitf ( ~), .: ~ ( ~ ) ~ ( ~ ) :awf;t ( attE11I;f ) atlEa1r -~ r

~ ( ~ ) '1,('ff~ (~) ~f(O'<tI~( ... ~~ ..

11:) ~. n '0 U " . " ~

. - ~ ~.., ~ . f

:. _ ~o~~ ,'~, - .. ~~'"1" ~~ ~~ ~R«"~

~'lir 1fI~( .t\uI~~ ~~. ~. ~ ~ .~r \

~ ~ ~ ~ . ~ ·1

~.~,,'\ ~ ~a::M Sfof>M "f'(Wt<iPq-.~ ~ .{

~ ~q(\W ~" ~:«'4(('f \tq({it«> ~ ~ ,

. ~. \l(j\+( $,<0,. ~ ettEq'''f'i ~(\t 1F1"i l'{ii<f.

it=¥14!I~a r I ( R' )

~ ~~Iq~ m~tt ~ zrr:q Witt ~ tq(·ltfi\~ $1(" . ~ 'J{~ur lJi=(;r rr~tft~if~ ~ ~ ~ftiii ~ ~;it

...... ~,~ ~

. i\Cli;: ....... q( ....... 'fl-..c;:I{~(t{ arlf~'l1'~ It ~ 0 n

ntqqqo ;q{~rr :qm(;:qq\ll"i\a: Sfiitnt I ~{{tj ~:. " amqr qr ~ ~t!oq) q;rtlo~r frrRrarrfuijoij:" ~'ff~ 5Rqa1T~qr Cflif ~it-"lfqlC(~: ~ftrcrT~ 1tqoq~qqfij"fi1: t ij€CfT:q \iqff rift( ~ q~i;f(w.r: II "

~ .

~ U ~o n

if (I ~iT~ q~fqfq oij"i{Ttlfa' ~firf(f ~irrt~q)feq;)s+r~r q~rll alaiT~qrSqq~Siqr qat Ni=rr:tas¥fi1;qfuIT fq:qrRa n ~, II

lfo -<<iT~~) .rnTtif ( ~ ) ~ ( atfit ) ~ ~ (a::q~tcti{it!) ftm ~ t'Fi(l\'{qler (Ffflrfij)

S{~t!{l~ttj~ (~~ ) ~ ( ~,RIEfi: ) AiR ( arqe-:) ~ ) -~-... (. ) ~ . ~ '''141~ (tfq-( Gftr alijalM: ~ ,~~ ij'P4 let ~ 1'JI

m(apf)~ a{(~r (~)~(~~:) ~t(i(~ff (~:) ~w (fiffir:rtt) \iI'"lTat~ ( ~) ~ ~ <fiOfqlf ( 'f~Cf:) ~~ ( f.RI

~ ) fq4.(t\~~ II ~, It

, ~ 0 -~ :amr« 'i"'+lWt~,. ~ ~1fm~ .

, ~ ~«~"'Mr ,"~~1 ~{'Ii~lt ~ ~" ~

I.~ i ( " )

,

~

~~-~ ~'R~ m ~ ~ ~~(q~, ~ ~ 9(~t11" a{{~f{{ "q~(f \If''''\~~ at~tf a{~ PRt~ ~ ~ ~il~ ~rei{ a~C(~RJ ~ q:

~ ~ ~ tn'I'lI"

~Pb1(~tt~-~fcl~44RI'"'f"I(~'51~ICl1":::i"(~U 'f=ct;P(~T ~~~~ a{?{¥ftl 1 -t,--,

tpt, '11T'ftl ~ fiI$J(i1Ji'l~ a"{tir~~'~ ~~~~1 at-il¥f_"'4

.f'I ~ ~ ~...:::::- • .... .. ~ ~

,q=t1~lir~~ al\\ <tt~~, '1~llfq'¥t ~ q~R~:am

!~;ij R~t'1'1i4 ~ q\(q{ot~ls{IOlqqY;P«OIf(~ ~M~Pftei1(it:ttS{1:Wf am f!ttr ~ m ~ <fRtt fiftT~ ~~,qtt ~T ~~ U ~ ~ n

f~o~rm fqq l~iT~ !fCftfqi{ ij"ijTOf ll!i13}lC(vl(i}:" :qNir §wit rir ~~ II u ~~1~ qC(m m~fi«qlii4' ~lIiT{ ~q~aT C(~~~~: , {lfT~T: lIfu~ejrn ~~~ ~~qn l\ n ~ " ~q. fij't{ R=tI ~q'r qqUJ~ G'l07 tl~ !Rft-.~ (I~ l ~~ ~q ~~ a~ al~ ftf(CfTf ~~ l qltdifU ~if ;rftt ~(f{if ~ GttR{ {tij .. q'i f£tt~lTl ittrr l :en .. ~m l(qr~l« ~ 5~{« ~ ~«if ~ \ij~~ { "'iI~~ !1~q:" ~~tt1[q~;(q f~l' U ~er,~ll

tf ::::. "" ... ~ ,~ ~

q~ OIQlf{OIl'lll"Q\tQ{ ..,~I14( ... t~4{T~ \i1 .. aTTrt'UtQT ~11-

?It , qq~: ~f« cfl~nCflT ~nrij't~~'(qrii"l~if:Il" ~~ ifiOo ~.1i ~o l\ Q~

" \3l~&€{q~~qqOij~ a:qTs{ijfw{qqlT;:~'f~ ~ I S1ift'i44fl"ll~ij; tit ~ f;s:q (t4 tt"~~l!!!\Cn~!t§~~ " " <{O : *0 __ . ~o il '" <\ " ~ ~ "

'l0~~ ~ftRtf\~ i!~q1r

c'.I!fJ(Mrll f _

.'

. - .

- ~ ~~ffi(fr~;r ~~r~l!llc;

- -~~~S:~H{rS~~qffi'~q_ril'U

- FR~_ q{ ~fUr ~e{~ ~,ti~{:_

. 1{o4'~: )-~1fll ( ~41iRt: ) ai'1l{€fiI(qft a{ .~ (-effit) ~ (.~) ~ arr~,j{ ( ~~ )

'~ r-... r,':,t.. (~~ ~ ~

. \il\~~I& ~':{+tlt~l1"'~) tqq It; ~Cfi (~(Sft(I~;:)

:~~!toI~I~ ~~ (at;:qIS .. qij:) ~ ~ (at~

, ' ~

:, ) .~ atr~i}f (o~ffi:ql(tf: ) ~ ~( !m) ~

~ ~ .<~) M"qij ( 'it) ~1'1tJttf'rq~ (~) ~

. ,......... -

.- ,~~_,c{~ It ~,=<. It

- -- ,: .'a{!t0~ ~ Gllija: m U:!fitq'Tir ~ .. tqt f(

~I-"''''~ ~ ~ ~- f" ~

"'-~'~ ~f ~ ~I .ij~Cf ~ tFf ~Utc;lla, repl ~ ~

~~<~t~il¥I_'~ ~ct't:Cftflr Gfl!l(( '\if.I' m i1if~f 'u:~ffr ;: #l'~~q-~r«~~lr M-~lJf arrm~ ~ rffft ~pt i: -~t<tlw-r ~(if"i( ~ttt ~ ~ GflijtT ~ ~

- ... .... .. ~

; -- _ ~ '¥I ,<rRT fOlsiir· \if I!! tT !!qftt "fI1 OW« nffl1f iiill4Cf ,'" ~ ~ R1 tl n-Tt ~.~~ ~ if4QfOfil ifFtll ~ ~~~ \!t;:q ':1l"( d· (f ~I 1'« ,~

r'~~oq(q<p ·affiil'M an~~1:1 m q"fl'<tj aT~i~ 1 \ffiq( ~I(t <~w ~JMl*( ~~ II' ~ ~ -If . "

If .. f<lqqo 'liu~l './~l!{![-_~· ~If :;r ~~nf't~f~q; ~ ,llmf_~~T Gll~·r:-ij'rf~ OlJfl~~: ,n·· .,~.:,R=r:,l' \R'i

v.. ....... I~ .~. - ' ." •

• r"X~ .. ~~ I ~

( ~, ) ,(,,,·Ra, ~

,Gj~q ~ IIT~ S ijUJs{~ I t(tt;:q~ cq _~ ltm to' ~~QI~ ~ " "

t{ o-~~~qs:rrOI +r'1~1~l=f;=rt

e,

~ilJ~~ qRqaa- fq-tI': II

~ffi«r~~atfTs5:t e~urr qrqi{':a-rq~~lhl~~q: 11 ~ ~ II

4Ro (~) ~~ ~Rl\ (~)a:~T (~IOI) ~ ( ~: ) q;r ( ~(I~lfiti ) ~ a{~iF ( ~llla: )m ( at\i(~) Mm (qf(C(&tt) C(a'l(it~a(~ (~:) ~f:i:+{ «(8ttt1ij\~ettt(') ~f.i:~ ~ a,$jl,~q (at

~

~~) atijti1t1~~ ( ~P«J: ) \i{Ci((\~ ( am )

4ij~T ( 'iR: ) ~R ( ~~9: ) 'ie~~ II ~, 11

" ."..." "" ~ ......

~o~RR ~1J\t( suO} q;r l"€f~~qr ~ ij ~I \if

t{(1Cf) ~(q\1il tN~~ tiCf"tp ~ ~~~ \if'-'1'1(Uf ~

~ ..... ~ ij1 ....... ~

~ CftTT ,~(\l\tl t$liill-=tr ~ ~I~qi( CliROf ~ ~m

ittl41 ~1 ~~ " ~~ u)

~1lP.i0 ~qt " ~9T tfl]Ul ~ci t(1ITfqit ~¥ll~ 1 m"

~ -11· .• '"' ~ ~ t'

q{t~ : \t!!=ffi: {t«R !I1(fqi«t U \9~h cf'ltl'fT!{o<qili ~l11I'''

etr:l~UI~ U ~1'(ll~tq~~ ~m?t tii~~~ n " aftlfe ~ Glilrr ~ ~~ 'ij;:'Itr{01Q ~~ I :ail{ mC{1{·

~ - ~

~tift ~ ~qt f!t~ ~ ~~ 1 u tflt u'. ~ \\ "

· . '_o~ S(qtUr;;f.iU{iarR~(!5r

"\

. ,

, ", '::' ~~r {{q'r~C(aA~;tI+ia-: II

. ......

. ...... ......

- ' '€q~~~N \if~~~~

"~qr q~l{:~~ cren~ n ~ ~ II

· 'Ro(;rRtl{~M;r) itftt qfllol~ ( f.t~i*('j:) I . ~~t(r!1atT (~:) ij«R (~) "'1qi~ ( ~) er-

~ ~ (~l~qr~) ~~ttlt ~ tcll~l~ .~-( ~(l£l1f'Q: ) atl€41(bLc(t ~ (~) (tf1'1~ ~ ( \3R'W ~"t( ) ~;f\if.,t1eit ( ~liftlS(<< ) !I~or~( ,~~ fGl~~ (ql~r) 'WI"~if; (~) ~«(af11":)\if~

. (st*i1~,f<t) ~rl~€1ll ( (1(~e ) fct«. 'fi~.1 u ~ Y II

., ~o -'I~r'?4laf~f~ ~~\1R \ift ~ffi" :;I~i( ~~ ._ ~~.Rr ~ \i(Jlaeit ~ 61'''.( «c:qf'I~W; ~

:::-~·(ro·F4S\.~ift~tf ~ it~t!(,~qI1+f(~ ~ :' '~ aik ,,~ ~~ ~ CtlI·,'€t efu: \3"wt-r ~l tr~ : ~ f:.li' ~ ~~ ,iQ:ru ~r<:.r m!:atT ~ ~~+<

: ' _ . ~ ,.....,

. '-~~I~ :srroj{ ~ - ~ {flIer ~ ~ r. 1 ...... \i1-«

'" :"6(i(~ ~,rifm ~ -t,(~8" at" ;Rfit:anR

: ~~. afftr., 'ift6I ~ - \ift ~ l . ~ :~ '~'ir-r~ ~ ~ ~~ - anf¥J \ift n ~ l q.l ;:t~~ltt~l ~ i{«. ~ ~~ efl~~ ~j~i~ .~~

h ~,~ @~. ~ ~twf4.l " ,\1..1';.;

U ~ -~" Wqirqt{o~~~i-3tqjt( ~~r irftr iffu -'~~tqrfa:~

'... .. . ,

>

.

• r

iRtr ~ q(¥tf'"~ « q'f atltqr'~f« ijij"(?~ ~~~" '(ffl:tfli

,. 31~~ ~'99tf ,"ijlJTr~q;j .t ~qwrtt .~1:t .. '{Uf ~~~'(ttNt: u ~{T~tCfi~" tFcm: t);1 rt4;jq~la~ I ,.. _ \lf~tillminj ~tT1ql{1f~ <i~U: 'II· wtrft~ lltlT ~T i~ crT U~qr , «qr ~qij{f~q ~ 'i~t~T~~j=cqa-'J' u ~ 'I n "

, .,. -

" 0 ~tfic;TNC{T~T ;; '~(lr 11 ~qC1" ' .

Co.. eo

;y ~:itqa';((fq fqq~ ;ttl: I .

. , ~ ,-....;.

A~~a(Z(qf'ra:{Ttr: ~~c+rq): .

'" . ...::.

" m ~~:a~irarsttim:q: II ~'1n

~ . ,

, ._

~Q(~Rf() ~'(e{R'IT);m(~) ~ (~:)."

~~(J,~ (if.) ~~ (\If{tt1i) \i(;!Jft1I~ (~) ~ '(.~ , it) 'ef~ (Of) ~ (am) f;t~« (frt~) if,""~ ~ ( OR: ) "f<tt~ (f.t:«ctij <Mr~:) ~ ~ (i ' : \Clitq"efi: ) ij(CltCl~t ( tqljsrtt: ) fCl(s{~~ ~. J. y'

~ (.~.) ~~~,~: ) ~ U ~~ II ' ,',

~ 0 ~ et 1(11 f Of ~,¥i~ r "IT I'll *'f(Clf "ff ",i~1 ,', if{ GCiSttl'Of ~'mm iT.'~et ~ ~q:;((1i(~~ 'n: : ~iRl·~~~t'ifi~~S(.*~~~~~',:: ~~,~~~~~<f>t~q~" ?t~ 1\' ~ -.

,f.mr~o .~*«qf (& ~ \i1P:i~d!:l~ <IT ~.,f.' ~ ~ ~ I at\i1T ~: '"~ .sq~WJit Of i- ;,

. ~ R'f'R"~ u ~(:,U·· :.~

.

> •

.. ... fit .. ........ -..~ ~

tat ~ .. " .. cr ~ ~~q;~q ~ I \;.,. ut;r ~l;:{t

flf'1'P-f rf;:a;r' ~~frn~~U " <JOepo-. ;a-qo trdMT ~1I~~n.

~ c f{~~q ~r~i1q ~~rt'l~

~, -e

qi~ Hqf ~:\Cfqq:$farqa II

<:J

:at~arttJrffer~rtsr~~T~

iWt ~qa feruqa:~Q. n ~ ~ II

'Ro (~1) ~\'(st'¥l~ (iIWlilit) ~(~~qWt (~ ~ ) !l~(l\q= (~ ) ~ff ('lCT!) ««R (!:~q-:) ~:« ~ ( srcfr:ffl") SfflT~~(fI~ ( al~Pf) a{~I'« ( ~"tfT lflRtra: ) ~ill(fi; ~lt ( sr;p{!{m) Sf·la{t(f~ (m)

. m ( m1ifcr ) ~fq~ ( ~arra::) (f~ II ~,II

am 0 -~ijqtfiT\ fir'r«~ aiR ~r~(Z\q ~~'4~ If atTr:'1Matrll4l(Oufa: ffin~r ~:~ mlSf¥f~ ;ft ~ Wif)'f ~ ~ e:r~tcf?p arf'-fPr g(f affl:~ a~

~ ffi~ ~ ~ ~ o:re.-

~1~~ ~eqii I ~ 3R'f{i 00 6pt""QifPl(Sf ~ arR ~I~

W'f4fIS4 ~~ ~~~I't~' a«1P1f4<M ~M~ i3"(Q;f(l' ~ ~ aiiill;'f¥t iff~T ~r \if9 iEpf(O( tfiT ;rr~T ~ ijT

':'\. ~ ..... ,.~ ~

~ ~ ~tn\ l \3'trtlf1ft wrr~r ~ ~ "PI"'~ ~~tt ~

~ tsJR tTf \if9 ~ ~~GJ..~t m ~arr (J;" t(~'lw {t m ~ ~1~~1 Cff~T ~ ~ 'ifFf ~. It ~~ U

(~~) : U~"I

AQqtFtc m m-;1Pl t« ttltU l{A' (fttT ~ ttl !fftftl i~l I m;pfiTfJWJl ~ ij ~~ f~ttl a~ ( if~r-) II ~cqifi IlIllt .. ~ql .. =a Fr~itsr~1f qr1r~ , ~h1ij"r~6;rl;:lItcr'lifif Wf~ fr " " 8lq arc~a firflqq~a ~'«;r ~t(;miT ~ t q{ mq-l aR ~~,\ aIItm ~T ~{li ( '" ~ 1 " ,I FrR~ lft~ei« ~ ~ ~: !{CI~1t I

~ ~...... • 1 ~"

--(tW-l14P9':ioIS1OJ ~wr ~qf rqr~ \TfiT~: I am ;rn1lT~ ~tq~

~." _.... ("~ (" Q......_~

~Q.~~ =if m~'«ItJ: t Rl'{;5gtcm::EfiilIQTifiM ~~ICf~I::tq: II"

~~, ~~ ~3r,~ ~qCJilJt~q tJ~I1J'8tt1dlll mr (ifl(Q ~tmTt ,"qi( l , {tlft?it ~ijf ~ 'ilCfi(11"\ , f.ri{.

~I?r 31~m 3l1~ 'l'l'W Cfitfil U ?t ~ II

3ia- c q~;:q~qsr RHToqa- ~~r

0.

c;~qT~fi:r~r~{+i NtJfi..:ro: I

~ ...... e-; ...:l •

at~q~q T~. fqHrtf~ Q%'JT

~~tUR;~ as:({tft~~ \1Jifij_ II ~ \D II

. q-a:o( tra: ) ~ ( ar~ ) efk 'ro~ (a{w:qif ) ~ 'Rt~ ( f.rlllott1f ) ~cflQiiilQ~ ( wna: ) ~ (:a{f!t{t«fitWlfj:) ~-qRttRt ~(et~)~ttt5"(ft

N: ) !£1Prr-r ( ~~if) "l1~~ ( ~) wM(ft m<r-f ) "''''"If (t:f!llf) ~ (~ --'HR~) ~>;r", 1~1t (tR; a: ) Rru<tiT ~r( ( ~) f;t~ ( Vf11t1\ ) ~R

~ " ~\9 II

~o-~iF ~ ~ ~ ~ ~ .at;:q;~

a~+i$ftl,ifQT , ( ~'9)

lfiT \TPt ~ a{t!t{t« ~ ~ :t:~~~ ~tf~l-t q t

~~~ ~~ .

~~I titW\lt ~ ~'''1~ "'I ~ a{~"ll(tl

~q~ :atf€¥li{f(~~ ~ ~ affi<:~if \1(ifIfi( m it

~n~\9"

,.. Rri. f:\ -"...., W\,. ~

FTo ~ ;nl1.11 (G1ij~ I ~ mtctN !T'I« '(~enTm-

ftRn' ~ {l>cT~ \lianl ~ It ;{$.{ftJ: lm{firiSf~q~l~« c::q-

ui1t:9"« ll' \9 II

,,~o ~~q;rrqr~~a- fTJrqrc~~

fh

S~CJit~ ~'f:$(q-q-:$JCfi~q(t: n

3f1:.~rt=r t{~ttqR (1~q)r'{ot ~~q ~fJIfOr ifiq;$ tR n ~ ~ II

'fa: 0 ( A,*tyq+ntl t(~it ) 'f1t{(fiJ ,,~~ ffi' ~(~ ~t~~ ) ~(fifii ( at~;PR tf'{: ) ~ att~ ( S{qIf) qTt~1 (s{€fi~qq: ) ~~,~ ( ~~m ~) ~ aMl~ 1ft ~ (:at(c:'ff.{) atl(i{lif (<<~6fiI~) ~ "I~olif (fit ~) ;fi((4.ii (~fUr ) oqlq6fi't(~) ~ (~)

'Ril It ~~ 11

~Q-at~~ 'S'f'la:+l ~y;r ~cfl~ m ~ltI

~ ~ «~f.lqit-q'f)r "'t\'ll ;ijt ~ Fi«$ ~ ~ m"I\:"l{i\'f tfclilfi I'f)~ a{R~~ ~~ ot{ Iqqi ail ert ~i~ i:J\t ::Itltail({ 5N'I' attilfil(i'fit-CI"l' 'i{q'{ i!~ilfi) et ·

~(<< <fi~~ ~ «<Rl«f'«tq qif<UI ~ " ~~ II· .

( ~ ~ ) ~Iiff{ftn ~ .

fqq¥lq(oRCfiW~ ~ ~l '~(a1l!'~Cf;~it \q~\MI~~ ;rI( q~ t{crtfll q~QI ~~tH~'q: t1iJrem ~ffiiFt: ri:ll" at~ iI'm" " m\it Iq~ ~ 1t~ ~ =qSlfV~~ <\ tim- q ~~ ttfiR ~ ii t am !f1t1lT{fhl ~q urn: \" u ;it{ q~ , 1l1T" mr

'\tq ~ ~rq~ ~ ~~ Rt~~~:ffi 11 aik 1l1~tQf t ~ SfCfit'*T <lT~'l ~1'q iifllR1Jln~ il3(f ~{ ~~ftI·flT ~

~ e ..... ~

-q~-6q O't.{l:qi et \TmIT ij U ~.::- U

11 0 ~~T f~JrrTf<ffT~T~~;ft6r:

Q.... '0

~~r fqq: tl~ffi~{{q: t(~ II

~-..o

q~1i~ sr~Frf Clc;flTCfa: q~:

~~<t~Of ~roqa fu: ;:r: II ~ ~ n

.

q-a:o (~~ۤ(~) ~~5m \dl,R~ (~t~nR) sftffl~m

~ (n«rR ) !!(CI~ a;~ (~: ) ~ ( ijGJ ) ~ if ( m: ) ~~ l ( ~ftt~: ) ~;:q~, ~,(Ot (tR) q(+t I t1f1fci'l' ( ~*'I fa: ) ~Rom ( Sf!,! IIim " fftfit't( (f a: ) ftt\t~~ (~: ) W(T ~it{{ ( 'I\: ) q''''t''tf ( ~ (l1tq~Of ) ~~~q~ ( ~ ) S{(tTRt~ct~ (ft) ft'Si4tl(l (Wf: ) ~ II ~, II

~o-mt~ :a{W1'~ ~ '*t,t(ifi, ~~q:rtll m ~ ~ ~ WI' ~'I" ~ ~:\'I' ~"~ ~ ~ ~<l~ l: aNTa: ~~Ifcti,\<A ~ ~ \f~ l'<'fit

~ ~ \;fi( «t%AA1t ~ ~ ~ Q'il

iF:P1!f~Qr I ( ~, )

mqlT ~T {r~ftTt~~« c;~r~1t ~~ ~ mit«3lT~i«wrsmlf€t ~q(~amtl«R~:~~ ~ w1l1 ~ ~q1\i~ ~ Fti ~fij ~~{ ~ \ifl~ l6fr cn{fF~~ ~tif .. ~tf?t~ltma;ftf"¥R ~

~ Ft~~ ~ \ifR~{f~ f.ri ««R ~ !~ if; ~~ ~ 31JtlffifiT ttl ,.~ if~ II ~ ~ n

Frqqq~o ri Ii{ "§~8'ttR:ij~r :q~q~{\trT fu~~ , ~n~qr fqijV:tR;ij1p.:£ ~~laJqeT n n( tm1ftrqRfiil~~ BT2tf 'Tf 1ifUI tf«) 3J~ ~« ~:t:~~ i{fur~, \PflqQYij- " .. ~7.f€fit ms-tt \Cffl: lij\[ l ~ 3fR'1fij ~iJ(fCrcfil« U«R t II ~~ 1\

+J 0 al1ir~fCftQ r:"lqqrtfiiFraT

e-, ~ _...;:)(:'...... ~

Gftr:r: sr~r~.Tt q ~dtqtl rq cr: II

attcqr fqq:~rma~·:n 'lq, tf?Rft if;g:i;fr qR~q{: ~ ~q ffl- II ~ 0

-o

~ 0 ( am~ ) atrr~f~cr ( arfirqr ) lfrtrm (\fit

cr) ~f (!~~titq:) ~~ctir 31~r (\iJ1cr: ) Gf( 6J 1<:'1 r(tftPl~T: )1{qi"r!t~q- ( a{q-) ~ aneq f (~.) q. ~)(~ij) ~~(Rcr:) ~~~(atR'lr) (Wlfe'li ( ~: ) !fg:<PT ( mf~tr:rn ~ij ( , W ~(~: ) ~ (~'ifA~r~)~

, ~{i Wr ( 'ro ) m tR (C11() m~(~' (.'R~)

f.r~tf·;P;t\. II ~ SJ o. II. . :. .. .. . ~

J

I

~o-am~at~R« 5{3J!1ftIl ~ ~~ S{fitfqfil(f~ ct~tp( sp.pRT ~~ qfN tp~~ ~ ;;~:q~1fPf ~q;=tf.t ~fa: ~ ~~tp~qcr l ~ ~Rr;pf ~refr ~ ~

~ ~ ~~::5:. " t"> ~ "'~ "

~ t~~ ~ \il ~r~~~ a:{qrU"1)3~ ~ :a{ ..... ,~ !I--!t

~ ~~

"II'"' atqi( au~3I'\~ ~~Iq,~ II ~ 0 II

i~qqo flT~Hrrq Sfitlol u ~f\1~itr T( !P.1W1r im'l« f.r~: I !llijt1{~Q-M=Qlr~IFfq (?;m ", 11'« n at-t ~ atWrT ID~~ \ttilttNqqf\{ ~«\1~cna'r Ifltiq ~~ <N Dl~ l alit ~ !Jll~ U ~o "

,........_,...._.. ,......,..

:1=1" e r~riq~r~q'r~ql~qT Slffmf:

0...

~~~ qr~r~r{~r~~~a:_ u

a¥ijl;:qq~tJT~q~ra:. srarqa

\5t\ST~6tef :q f:q~T~'1~afJr: 11 ~, II

1RO( ~f[ir) f?q~I~¥f(Cflf~iif (,,) ~ (~) ~ ( atl~) q('f 1<:'1( ( ~) ~~ Sf«artt (!I) ~ ( ,,+~ q'~t~ ) q~ ifm~~ ( aFtt6 ) at flt (etRl)~ (~)~ (cm:)~~ (~s ;:q ) '{\ffi: ( ~-q '({<R~ ) a{1:."lll({"~ (Sfc{ttftf ) Sf' l'ftRt~tI'~ ( ~ ) ~ ( ;U1'ite<:« ) ~tI"'tI( ( fqdd~ ) ~ ( a{~f(ij: ) Gf~"f U $l' "

~o-"~f(fctN"&f ~~Q~~ ~ .SN"ra::. 't'fil+'~« ~ ~. "11i q«'t(~. ~~,

"

.-- ......

. itf''Jfq1iffll t" (' ,\~. So

;' < : fci6l'iq,c-il~~: 'U'~rS~-='uft it ,~ , .. tit4l-

.. ~. it·:u(tl " ,~n~ ~fu Jfq{ur ~ II titu- f;r~qUf~ ~{tlll

; ... ' ~ 0 "_~Cf. !:$T&;r~etruf;n~'[

',' ';:rajp~qm~tr~f5fiqrtqqi:: I .

. ~;iqqr{r('f~:ti ~q-

, ' FtfifRa-ri: i;~ ~~Cf,~ffl": II ~ tJ II

.. ' :.'~,c-:-( ~ -) Pi"tif·( q,er) t~~tf (~~:) Gt'~r~~:tcR~, ( ~ ) q. ( a{R~lr.~ ) a{~~Tf$:tfr~ at'~I~q- ( ercft~) ~~ NEftf~f. ~ (m )~ ..

. .. .. , .

~ (~ftI~.R'F¥.~,) fetep~');r ( ~fI'fR:) if~~

tfR ,i\iif~r ( ~ ) &'T (a{~fif!{f) ~1<ltr ( !,"{! ) ~ crRTit ( ~: ) ~~;rr qr(ttt ~ ( att ) it (~~) ~~1i. (~~ql~Rr:') ~.a:;:n~~ U $l V II

- • <' , ~ - , '. 0

" ~ 0 --'r \ro ~~ ~q~ t~qa::crn'ff" ~ ...

'. 0" ~

efi~:<p{~ ~ i ~~t.~ ~r at afr€lf I~'J afR {~~ fcr1"tr« '1~ ar?lTa: ~ cr(firr

if ~ ~1it ,(.~~ efu: ~. t arq'fa;: ~ ~ ~ -rtf ~(t ~ ~~~nu otj~(f\if; ar«fir @~if« mstr« ffrif~r ~~~ «t~Pft~~q- 'Rqr(lfr~ jll$l$l '" >f.r~~_'i 'l4~~~~ml(1l'f:;fIr~~: .&trsi ~'1Tf<Jf q~'fir~ ~ «m' . i«~ ij~l{~ ~{ijtr~ ~ft.~:t~ftr ~:",! ;rqcf~l{ ~ald~ \iqf~o !flJq~ ~o U ~tlrT~ UV\l

,

.'PJ~

l •

qt?; e - ... ~ej ~fE;rr;:rq~fi(frt3i~r ~Ii('~ot~q fq~~~rqi=fr I ~;:tm{Ff;q(~~ cnR~

~f:lrq;:j q~qTf~cT ~\Tf: U ~ '1 'I

...:J

~c-( qct) ~ ( ~ ) Mi1f( atf€¥fl;f ) ~(tll'.r

( e{~) qcp'(\i (~ifT) :a{R'fI~l (N=tt'''''OJt1f ) R:q,,;~ ( ~m;ifT) ~~~

( ~w:tfl~ ) [~~ ( at~) at~PfcpT ( ~\Ur ) =tft~ (m: ) ~ict4\"~~ ~~(f (<<HiSi{ ) a{~ft· ~(~.) ~ (a-m1ttf ) (tCf~RP~t ( ~: ) U' ;

--

~ II $J~ II - J

at~o-o;~ ~A~~ ~1lr~;rr~r~~'

~ ..... ~"....,..

~ ~ Sit:fiR ~r en~11J' q-ar;«f ~lq;T ~(qr 'J11 Jir_.

~~ ~ ..... ~ "'tfl "

~~FJ:' ~~'{ ~ \1\ ewr etijl"'" 'l'Rl~ .'t(~Hilq I. "

,~~ fWi: ~ ~ -re- ~ t;tl 6 It;

" t:!~ U

"'

~q'o-at~qRqT atq'ltl: ~Uteti(fqqrli ,r~ij 1{Cfi~

~;mqr til'QiJiT n \l ~ n

~o --Rftif) almTc:r ~~ . f#tf;:r~(frtl=fr ferq~ta~r:tTq": 1 RflTCIq~q;r;:r;:q-~Tqcit .

tfii I !fi(i1(f I I (~~ )

Fim;:r~ Cfi6ft¥5 am~: .. V ~ II

~c--( APiif.' ) "I,¥jtf ('=fI«i'1) ~ ('3ql(ij~. l;f: )OOIif> ~ ~N (~EfI(¥1r) \jfhfe1~rl 3lq;rr at"rqfGlij~a (f4~a)~ (~N:)atq:Cfj'(Ol;pJ

atRN (~ ) 111C1i1t.~ ( qtf ) ~ ( a:tft~«rt ;r: ) tllgR R «r-.r-r ( f.lijfif~) ~w,de"'~f ( • iRt ) ~ (~:) ettf:'1fit ~ U v, 11

~o ··atif ~tlfifcpr qufwt' .~ A; R"Gf1ftllwtl{

~~ iT '" nfff' ." ~~ ~

iB ~al~II'+I' «f{:q(~if ~lf ~fi\ifi.r cr~f1~ cp

~ If It( I iir if"T Cfi\ srror$ am atcf:~orcFt ~ft'il.(f • ~ '1~at.,~ S3I~'flst ~ ~ ~\iffiWf~iii~ a{q"Cf(

~ '" ~~ ~ II.~ '"

~q(itcr W Gf410\ am «¥ft(1 IClqiflij" "~{I a{~.~ R

((,¥@iijlf~.Rt ~ m ~~ijr-~ tf~A Wr am ~ t «r-lif ~ ~ ~R f.r&fq;:p~ ije·"ft€f arJ(4ijij ri cpl ~'I t Itt \iff.f II

filqqqf4 0 {« sileR ( 3JTu1;rqt{efiT ~{ qc;rrv;f({ ~ ) I "t!« '3f\(tJl'di ~tl11(f~qrail~iJcfi'iiff@,~ClT II ati{ l.fTiI'fiRiifi" ~ ~'-lT{ qiif I ~tfit ~1ft Ai" «r~r fuq-«flwr ~ifsr4r(OJ-

f '({~~elf ~d 11 ~'-lT-

f "fiT;ft :q{~ Wti'.l.' :art;~~ J1cr~if\t: •

1 ei~~ Q~A'r 1JTuft WtrfT t! qmlt II \ n

f ;rmrit f€rrq~ft ~Qte ~ millr I

t ~111 iN f;] ~tfi ~~ \3'i'ffaf '1cI'ir +{A: it :t 1I

~

(~.,.) . ~-fII.....mifl~HI 4

• > ~i.itflitq-{ q~ i:~f4uf\nf: I

ri q,u«;f ~ u~~ql~~t~I;rq: n l U

~ 1I$11(t;( ~ ~ ~ ~if ~ qt\\'"'tJ~" upr-mi!f. ~ )lq II {f:f ~iJ(4"lijif1l: I " ~ q~

~ ~ ,... ....,"' ~JTr ='fa

~1lGJt-Iq ~I~iJ;]t1., ~~Ii'1CflAi' ~'f{f '~J<I' '''''\ Vl.,

fir~ (tm- ~ ~ftA !l~ i'rnft n \l ~ u

+co -fq~;:,f q1:Qacq~a:rt~q=tf;:j

0.. ..

~~~c;rfij: flci~{~ II

~~r;:r~~Sqfu'aij"

~" • ". r--... • •

;:r ~ iTr~ ;:r:q TEtlrT.fqTa~ n ~~ II

~ G -(~~ ) G{;[C( (tre:);ijt ( '(ag:) ~(f;'fr \. q(ql ~r.r) 'R't{(4l~l{ (~~tqila) ~q~ (anc:iff.t) ant4{~1t ( ,«~;.y;Rot )Ja~~rdif; "t\U11i (ioY8l4{wKIf

) "..... .' ( . ;....,~ ~ r:r ~ ( )

:rr. "UJ=tfoWl ~~~ ~tt'fnfff .) !(t, ~rii(1~ -r ,

~~\if(ila~ (~)et{~\(if)~ (~)~(~~) ~ (~(f\) ~ n y\9 II

~o-~·tni(~ ~~~ ~ ~\irRntit m ~ I ~ \ift \lf~Ia: R(t(ri:~. m ~ q<'ll~'l~,{ l ~ Gf fffl~ Q\4{{CIt( ?t(J'.tqs~:at~ ~ij- \3'~~~~ a{{€4It ~ ~~ 'J(t1~~~ ~ ~q;I~ atltlfi'4 ~:q.( ~~ :

~R~'~ m~ioTe}t~,~ en~~GtI(1'~-rr i ~ ~ru "1~ ~ ~ ~ orr'~0ai€l~<¢t ~ \if'''t1'~ " Y}9 ,tl

ilfPf!ftffim I ~~~~;f,. ~RII~;r if;n =itl~~~" ~\S III ~

. '- e -:~ . ~~~~ftcrtt Flftkrif .. ~~~r5f ~~T:q~ qr~~ II

,a~cr crr:;q ~orqr'~ CfTTtcm

fcrfl(oqa flr1=fq~TIir GiT~a: II ~ ~n

'Ro-~( ~ ) ~ ( ~'1ltT: ) '6411~ (aI~)

~ (~"'. ~ ),.... ...... ( '1M t) ...,

~~ ... , \i(ila: Nl~~tf\\ N€19f~, ~.'~ifl=rt atipf

4::r"1r~'t'_Cl~-q (~=t4.,..(=tl~ \i1;Ia:) ~;a~'1~Cf '&(4Iet+l (~) ~ ( 'R" ) ~ (Elr~q- ) G1(;f141i~ '( Sfulif: ) ,a;~ (ft) fGt\{Efi(f1I~ ( t{1:q.:") Gfr~(\ilqlel

(~) GflUnc1ll ( aJiJ.l1tR1ld\) aoml·fip ~:(M ( WI") ~ ( ~~: ) ij"t~(1 II V4!! II

, .

~C.~ ~ ~ t!faICf~T lfl41q~(f ~

!O.'ftJ.~ (:\ ,...._.. ~~!\.

.~ \SiR"=( ~~I~ ~ ~CfI~;f1\ ~~ pH1;¥i ~

~t+ I q r~~ a;ap;~ ~9C((i(14itI~ ~ilfl'Kfcl¥( r~ift ifr~

"~tplalf ~i1=t6\~ II $l~ n

Flq1lqqo-1R~lt"l ~)1{~ift (tn:rr~1u lfllq ~\R{ Gf1Jt1CfiT ~ifiT{~ ~) a;,EfiR. qfqcn l iNf Cff6~ te« 'fi{m :aTif ~ :atT~ltt?Jfi) ~ alRiT~ {lclii1ij'trcfr '«~ ,!~;'f~«R sn(at r~ (~1{) ai \ ~ , I{ ~ ~ fftifT~ ~ ~t1t6 ;y~a: ~~q ~ ((If i~1t6fqdffil iii ~{ mc1'sr'1T'f fiJ~ \ (Gl~Tif iRfT ~ trllsr:o;r fttq ~ J{~laij~ a)q'

,~~-m£tlft etqfl ( it{ ~,{tt\ Ai ~ {fit ~~ ~~Sftf~~ Jfiifif ~,.tNr ftl41 iR~ SflftrG 1fR 3I".rr"

, ~ ~ .

<r. ~~t~ij' auitfir~ ~~qif ~I '1tifiR:lf .... q,.~ij~~q-I~!!MIIT

a·~tf~ atq{t[ ~~\ ~qW ~ ~q " ~ 'i ~4.~ q:q{W .. qlstl6' 7!~tT i~r ar~f( ifsr '( tfiUr :t rt IlflifiT ~ ,tt~1 'l \4I1T , ~Toft \ ~TtT ~ qtt( ~ !!~ \l f€inT ~ ~ tm ~~T ~ nQf..It;qJ;rij'tf.q iff ~ it« ~ ~t:f« ~'Gq~T ~3ftifit!fr ~~~qr~l~ \tTt'f~dtt"44I"i1« cn~ ~Gii ~flarit(eiifi mtl ~qij .. lt (~« ~ tlQ~~q,i&:<lrtir ~ 1fti' fl·c;~q:d:tttR1· ;:t{\ostiti«Tlq- \\H1 .. IU=st~ ~ ~it"ii~'R{{CfiT {ttJf lFf(

Ttnt ~l~q~qd~q\~ij .. qf'5lmf(q 1j~hi·qr:rrit ~iffc?r-~~w~~ ~or +rf ~ ~ ~ aftt ;+f:qltqfj J{;r ~\ CfiT~EfiI{QJCfiT r~r atltr1T It en! ~~~ft! {Wf {GI'

~'i at~ 'itfiR 1i~ir ~{~ ~WJ ~~ ~~ It ,~M \=£ijlT\1q aTrcnRtm GftI ~ \3 ~f m'f "ttIEfiT(ifi { ~ ~f(~n~q ~\tl~ fc6f(~ crRifi~ !fUIq\11 rtm Q,q'ffql

~r ~~ ;fq~ t5~qrer ]fQfq ( ~ lu« ~Rt ,fir" 11ft i1P4~ttcliQT i tfq-r-" \iiSSlqta({~IC4'1~ n \tqTf~ ftI~ a1TCfiT\if\f ~q- ~ at~R'-ifilllT'RT :qr~ u;lT{ 1€r \9l"T~) ~ifi~ 5R~\3''ltitq~ii ~~1l Ai 41 ali

........ ,

.\' ~ ..... ~ . '" ~ ~ ~..... ~

~T{1{.q Tq ~ifTq'f«-r-qtl'1 l ... <mfif ifi+'tllur" 'tqiitf

~Rtlllfifft-q'{~i'Rr :antfir~CfiT' Gfq ~~ ~ ~CIi'

e

~\OI ~ :s{;r~~rtlT q'~~~l! If((Tt1=tt !TliJFimr few-

,t n ~'-Ff~~~!I~fi(q~ ~q!(~i(qT- "\5f'ti~ lr.~: ~.

~lln qJ{iJ , \:r' ~ t ~ Qi{"'i{;qf1cs4~ !ffqullP(\'tICbTt~P1~I~ I Cfi~lii(p{ G' ~ irck \ifq dl,,," II " II

il~I~~q( I ( ~ '\ }

tt~\ ~ ilCf(;:'f ([(Ii «~iJit~ 1J{:tiTq{~ ~ qa?t~r~\(\fqrf~~J~a1iifl~tltj~eli«{Il .. ~fd II ~ It

ij" ~'ilCfilJr$fqPTo~~ \1 ~~q uitTq~ufitcr ~~,~fllij¥:qdff 1 tt~ i{) ~lt~l:fii~~ ~ mr~qij( 4$4oqt.q .. or -.q~=q( \=f+tMf 1t~Ff~fu II , n

~ .................. ..._" ~. '" ,...

GI~ trtt:\ T~IS(Or :a:r .. r;a- \1.q~tr «rs .. ij((~ ~'!tT\l~iil11t ...

1Y 1 ~ \l1'4iaifl \t il'letq. ~~ s;erol1iiJ II ~ II

.... c::::: ~:!!. ~... -..~~ -... • ~ n

tr: ~{WiAfqpi'JI411"t£lQ~c( 1Pri{Ul q, ~~qT+t ~T<llrr

U ij~fu ~\i4 tr+tm": t l(~ q't(le:~~ifT{T fqf%5"C~ tr~ {~ ~ Qlt1f'lT f;n'ir5:qi: ~ttl'tN~~a- ~huJrcfi ~ ~ij~T~1fC1'~rr;q(r~q~ ~~ ~qq}~ Q~ijj ~ lFRI'tll ~ It

;... '- .....,...

«Riff lil!iT ,!t~'1(lI: trg=ifiT ~IS~:qij atifTCJJ{_"'§-=ifiT:

fSfiq l!j qTlQ 1~;:a{~~T~ (1+lIctt lt~Ti1;; Cfil=qft '": ~

lK~~ ~~;aR~ ij' (111tf~mefiq~ ~q~ .. ij I if-

~ ..... ~ " " ~ .

'P1 ,~I~Ulq ifTltij;c;rr t<rij 1Cf{t~ lI=a-c--JiI~a"\1f,"~~ 'q~-

i"fff tI \» n ~W tf~: lf~: " It aPtJ: a\f taill(QI ~r

if.{(f~ II \1 ~ II .

+r 0 --SJEpRRfi: q~tit ~ fqACfeffl'

~ ~

(u'fir'l:cg~~\Tf~ ~~ SfiQra: II

~

Slriit ;:rC1ir~: qRq<Sifasf(Cl"~:

ff'frr~tFf ;:r CJ a=eqm H~a:.11 ~ '\ II

C\.. ~

, ~o-(81+r«ii:) ~~ =wi" fGI~+1 (~:)~

\ ~ ( Ft~: ) f.t~ l if11f~ (~ ) f.t~ (e.1':': ) e-iJ,'('l =wi" ~ijCfSr (~ij: ) ~flPl<l1WT

......

(\!)'Q ) , ~I'f~m

( "~) ~~ ( ~'1t(() ::f.qij ( ~: .) sClijt"l' ~ ( ~q;I(: ) 'l'PR ~ "1l'I' ~~Cfi{ '( ~ ) "ctK\~i~~ ( ~"it ) qtfttl~ (~: ) ~~1 (~) ~~( ifij;)"lffl: (CR4tf: ) ifftc1"1~ (if~.)

{t~~ U ~, U

~o~ s{o("Icpf ~ Mttfl((j ~fcF am-

. ~ -... '" ::;;,.

i(\1frt(~r ~f~tT ~ ~~E{~ \Sf{ \iI(!lEtatC(=t%l(+t ij'(~ v"t-

~ ~ ........ ~ ~ ~ r€f ""'f\

~ 1I11"~ 1~\I(I;+~'\i{{~~ ern: ~,\~,.S{rq\(Wl~C(r-

m ~~~r ij-~ij~ ~ tClslIEt~tpT trr~ ~ ;(t ~qtffl ~ all< ~Cfil?-P crf~q' ~~Cfil "1l'I' lffif ~ ~ ~fiam~r ~T~'~ atR '¥t\o~~r ~

~ " t..~""""'" -... '" ,....... it ~

~ «ts{+'~{ mCli1f ~{~~ '{,~a- ~orr :qn~: atT

~ ~ m~~~« iT'~ ''1 ~~=i{ ~\it\at qif M iW tq~q~ " ~~ It

fq-,,~qt{o "~'5f11T{ol ~~ij'r ~srqlr~t( I Jf~;Tq% g tI'Im ~~.~! WlQ1{ II ,~.~ (~iltf~)

~'ftA1ti 1l~' :at~ @lIN CRT \' ~ ~m ~{"Q~n~ fil'ijtfu~T\lV'f-q:q~ \liT are Uif ~'t (fiTI{ ~ \f;N ~w~ 'iff ~~ ~ilTq;rf4 ~~q~~T Cf{ «J("r1\T ifi(tf(-

,"«1\ 1\ 'fJ~ " .

+ro-~R~~ ~e(~T~ q~'t R(3rqq-

~, -.0

~ ,....,.. .

!~T~q~q iIi~r oqqr~t.J(t II >

tt"I~4Nar I (".~ )

> am'tCf)R ~fir(3rcq ~\li~ :. '. . r l • ~~qtif srat~ :qjfctit II '1 0 II

'Rc( FPt) fit~( 9; ) ~ (~q;~) ~~ ;Ff (~) s..~'t"{ (~(q1t~) ~~~{ (\3tP~=i{) a~{~" ;fftr (~tT) 9sCiSf~'~tf:r (~) ftqq ~ (?{if:)~ fFJ (m) "~I~ (SlRI~lctr) ~ ~(~~)a~ij"(~~~)~~~~(~ Uf~fq) al~ ( atffliT) ~ ~ U c,\ 0 II

. ~~ ~ ~

+[0 --~ffir{+{cqrtqt'1 rq~q;r q~

~ "' '.

Tq~fqqa ~rif+rtft~ Cfir~tJf II~

'" ""'

mst q:til&i ~C{t' ~~;r ...

~~Fi~ ~=ffi;rtT1f4"ffis+rt?i·: 11 ~ 1 it

.. ~...::;t ~

~c (If"~(~) '11it(;j;r (3ffq-) fir~;p~ (~fJle'!4)

:~tI~~ (ttv.i1ij ) d61ijf ( ~) f.t~if" ( a{~ )

...... (~ ~),.... ...._(~) .... (,...._ ~

~'....-lt:q,.._..,.I" N~~., R~i1'1 'R ~Rq-pf TCf~('R

"0: ) ett~ (~) srnr~ ( a:tqy~ ) f.t~ m ( ~ :tut) tpl{o(~ ( ~: ) m a{f(lf{ ( ~ ) ilI (. 'Rir~) 'f~a(~~ ( ~ ) ij~q (fcr!Rt1q~ ) ~q(JI (" Mijt;W , ~) Ptij"lif~ffl~r~r (~)i!GTgaff (~: ) i31IT

, .~ ( at'f~r) =!l~~ n: ~, ,II .

am-a II ~.~ s.iWi1f wt"r· qCfilr'fi~1t\ ~~

~qi{ Sf q{t{a r

. .

· _ -

_,'i.~ (~;)' I{~'ii (m) ~ruaTrot (t1Rv1f:) ~~ .

R1ff ( ~~! ) ri (\i11ro:) ~f( (am1t) ~~~C1i~ - .. -··~:}m~~q (f.tF.r) W (an~«:) ;arr~~-~-

=:tIel .< S{q;I~f.F: ) ~q.:isPfIP(T( mra:) S{ttf~ (~:) _ ~~ (aFJ~ ) it« (qr~) ~ (fW-l) ~ ( ~)

· . .... -

4=tf~. tl ~ ~ 11

_- , aFi°~S.it¥t~l~ lllCf-Tlil(S't:¥1 ~~ ~ , ~tiS($I\ ij'~tfile.iTf~ 'i~q~ q~(<:q1ftq'1r 'dm~

,... ... ~ -... . ., ~ ...... R ......

· 'iT'.~ .~~lli'fiI~,ll~'{q'(ar ::tif(t1t~a:rr \if{ q oll'f'f ~:.

(~\(q'~. filq4i ~ a-~~[ (QI;) ftr\~'~ t~tCl(i\q~ ewf,~:~ij"~liil~ ~Pf ~lf ~a_{t ~q ~ (f(rr~~FI' ,«~er. 0: m'{;jar-~q'~~ ~ff ~ R~ \~rln~":(1f

. .

fqttc~l·n C\ ~ 11

.. -. :! Q ~ (1~r~q~c{frqT~fiT;:r)

e-; ..... ~ ,......"........ r"

._ T;:r~-tfaqr;:~~ iTr:q~fq T&' 't

. ~ffl~CTrUqRqr~t ~({T ,

· _' ~~(;{T R~.~ :f:~~~Q( ~~q'1: U'1 ~ II.

. .. ~o( cpt) ~SA"i~ (~)«~ (.affttf<f) erfiIT ... : - ~Fta~~.(.ij~(rrofit;r: )~qr~err~ tftfittFt (Ri~l) l-~a (~<T') ~~J~f«ifr:om=-lf).((i{lfl~~ ~ (~) f.t~ ( ~) ;;ft~ ('I(flOfR'ff: )

i' .i}f'I~(~.;~n~~H~ ~~ U.:t.;~.I1, .... '. .

~_ _ _ . . (\9) .

.' .

. ,

( \9R )" \l1PT((tT .

:ati0-~lC<fiR ~ ~ ll1uf ~·Y~ ~ ~(\l ~,.~ ~~ ~ ~ ({q{ afti:~Q,if; atT-

~ ~ ~l ~,,,(R ~ ~fc1i\ ~fW ~ ~ atl~"

~ -..~ ~~ "

~~f;r ~~ n etwntp ~OT ~ ~ ~9~~"""I9t-~~-a

~·:{G{t~~t61~q<:q?( f.ittl~ClY~~lt~tt~ at~ti~q~~ n~ ~ fitl.jq~o I' G1;ritt1l~ ~:~ 'ijlq~rn ~q~, Ilt,~ .. l1r ;q ti~ Cfi~llIefl: ~~riiQT: It'll" ;J"lfa:, a{~;iij ~:\CI ;mri{ \imq ~1{ ~~Cfit ~ ~1t~ ~Ai fell ~ '4911" . §\Cltfir l(trnqt~ ~, ~tfUJ: 'fft II ~ ~ II

~ ~. r-«

q 0 tqr~qf{rtl1r~q~rtrfftT ;rr., ..

c-.. ~ ~

~ ~ .

T~a~t~t{T ~=mt{~((iIq;:r: II

~(~&~~;{~ffl+{T;:rq~at

+{~qq t{T~f~$lfcltilq~ t:1a':" ~~ n

",o( ~=q'c:Clr) \~I'1+~ ( ~ ) «1S141( ( ett(4tl4 )i em'f~ ( ~t ) {i:etq:\(t (~:) ~"i\6fi1\iqlw( (ftt· i~) ftqet{N ( ~) ~q ( ~~(1'l'tC1affl:) ~e;ftt\ ~ m fijru~ (st((~~~) ~'":r i(4lctt!:a{{ (a{ .. ft1~MCf~: ) atfttlfPRt ~ (~) ~ (q-q) Pteq·

,~ ( \tl~ ) ~~ ( S{~~~ ) ~t(~fttl ( ~:)

. ~

aJ~fS'l " ~y n

~o-~(1s\~\=(~ f(~,«(!4 ~~Ril q~'{\ 1-

~rtr~*m ~ S(l{ol-nWmfiarr allt41lif ~1"Til~~

~rl'!t., '~ft ~ ........... ,..~

_ .... 1~ '~.~9~1'U ~ ct.,*f, arrtt~~ ~'~;.:'¥m 1~'1~-

" ~ Cfft ~ifl 9& ~ \ffiT 01I~ ~ ~ ~

'3lP:{all n ta, Y U

, .' R"O at~ m ~ fqtRm ~if {It(~tfi{ \fq'4~I« ::iJ~ll\ ~Fi~~~ ef.Tij ~l=1q I~Tfu: ifT Qr6;Jlft{Cll Cfii: R ~TtI~ ;r ifi~ aiM1J1;Y i=fT cit m- ~ l~K'f e<r 1:f&rr ..

, ~ 11 ~'t¥ttq1T 'Etl1;J;:SrtT tfiijijll', ~fir U$r~-

.q,~~fqfur 1 lttm'-tit <lK~ ~ lTt6T~I~Iq6 ll~t( Il

p' ........"" ... ...~

:t\i1;ta: ~ij" T.fRf ~ \t~I~qtmT I w.g: ~Ia: rJi9~1 \lFf-

,~~al«~r ~61t~~! It ~=t~ql~'f;lr \1m .,. wit err ~~, ;;n\n~~~ trtnro~: t{Ui: e(U~T'i:n" ~R(T~n'1"n

. . ~ ~ aTr~ ;q ;rsit ~ a~q ~rnffl"

0..

'Hrl Frfc{CCTr l1q~nC6qir~uf II

fi[(qf ~;r~a RN"r.rrtpft~

- 'R~ff (=r:r+JrcIiT'lq~rR.tIa-r~q;:rri1: II '1 ~ II

~

~o(aJr~ ) 31IRif ( ~ ) ~ ( ~l:~ ) a:p.tril (=if)

" ~ (: ~ ) ~ ( qtf) f.t~ ( ~ ) ~ ( ~: )

r af\i'¥I~ (~) ~·~IM~( fit~C:9r) ~~ (~Tt~, ~q;I(Oi) 1FRn~~ ~ ( ~r ) ttl,al+c( (~\If~'ff _

!; ~2!'y~ ( f.@~~,R4IRti ) ctilQ1Ofl4'<it ( ~ ) ~~~' ~ ~ ( ~) a{~ (Sll~I;f) e{t~l~ ( if%"[.) ~(1tl'

~ . ··.-aT-iit< ( ati(4wf(¥j'1I ) ~"If~I'¥T n ~~.l.I. .. - ".'

"; - ' .

. ", - ..

_, .

·

~·o-~ 'J':.if afCf ~'~~:(ct~f~·

Of alqla: ~i{.~ ~gf$il(1 ~~,~1fu~'. ifR~( ~«(;sftRitl4tfir~ ~R'1f ~{ijR ~ ~ Rt_;-·

~ """.:;J' • r- .... ~, •

~ ifl{tt1~'''~ltn~n ~ifiqti{ W\l['ti:t:: ~~ur ~~rzp ~~~..:

,{I€lit tRit9({,ip( ~\il1'¥~ ~tit~T ~ \11{ ~ia~Rt '!~

~n~~ It

ferq ... ql°-fi"~· t'~\7t(t~T'G:i41.srim i{l';f ~~Pt1iq ~ 1 GP-f g q{1IT ~111~TTt;rT~ijd.~H" .~fu ~tlt I :q'T 0 , ~ a'J~N n l, ~1'-~;r~Frrf;r ijq: ~ W6: W1r n

OI~lT ~Rf 1ttlTlq ~qms'l~\-l; ~WI~ It" if'ij" ~l(ar{([ " ~~ \l;r ~:\tfcmJr ~« l lJ~ (, \it;;;~€li~;r ~:\tf QTtIl(r if~ ~q~ I ;ft~ ~ ~q~ (fiqlf~f: 'ti(e1TenfT: U" "{C«nt\~

~O at(~"1fr~~ fcr'f{~Cltt~ Rq~:q~rr illITeif'tr a~r II

q~ ~~ qTftfpj~ ~qr trtf:

m~fqqil{1:;:qfi=l~ qtTrs~t?;: n ~~ II

lR 0 (~R11Pt ) att<:'l(~ ( affl):~ ) am~it ( fit~

- .

m~. qt{~~) ,\(tC(i1t ~'((1~f (~)- ~~\i{~(a:;:.it (l{q\tt) m

~ ( ~ ) affl~'f (~{~f ) i:R{ atWIr (~rJ (fit (;:r~. )' ~ ( ~ ) ~ ( cn~~it) ~lf (~) ~ (~) ~ (~) ~·(Rqd) a{('PRT.(~fir ) ~t~"llf ~ :_( alR~i ) ~ll " ~ \ II

it .........

~Ptt{Nctf I ( \$'9 ) .

~C-31(E'{r ij~~f~~an~ ~ it[ tit ['f ~ am attqO) ~19tq~if ~ij~(~ aiit~1l~ ~tr ~ ~U1il \1ftcr am: ~~ ~ ~ GJf~l)T ~ ij~ ;7fR~~ ~ ~~ VIlqi\ ~ ~~ atk fu,r~~ ifi<iiT Ft fit~~« m ~ ~. ~ \-~ at~t:rr ~{~{!{ftt ~ ~Ffilf{T ~~ "'Ffiqft <fT9" :q~(iEf,[~ff firw ~~Iql! ~~ ~5{qil( \iff; if

, ~ ~~\ift~ ~

: $t'l al~ ~l~·1t qr~ ~~ II ~~ n

,

f tiro CI~ trr ~ ~fl1tItT ~ ~ OlIfif~: 1l£Cfm iQt--

m ~ ~ff \;[~i:1~.qq: 11 f;w.r: ~m mrt'l' ~tft qIq~ qfGnt~ t ~~ tr f~fr ~~T If(t{~T ;r ~~~ U al~;r 11',. Cf,J{oJWJ~Ef: It " arq ~ q{~t~t {1~ ot'fT'lefi\ ~ q-eif ~qf;nl;:Jttf ~ij' 'efZr"4 9!;a'if~'1r m (tij(

q~~ 'ff.tt {u ~ \ II

:J:fo~(~ tf<;l~ m arq;(lR=~ffi

(A.

61tT~q.~fa ~mqq;:31Fr: II

~

" ,......._,......, .....

Trr~r~fftCi l!6iJffftrrm-+rr;:rar ~ ..0

'Wt6 ........... e-; "'"' II t. II

• ~~~ifltrr r({r~lt~~+rrt{q: ~) ~

qa:o( ~~ ) tr« (if(( ) ~ (~Pd~) ~ (~)fir~ (ittp:ij~:) ~«I(ifil ~qftlT ( Gpla) Gfalet-

~ ( rrr ) 1[0 ( ~<f ) f.tf4<Pf~ (~ ~ it« ( ~.

fA;t:{it~r ( \9\ )~

. ;::0.< ~n .. a:) ~Ii{~~ (or) ~ ('f~) ~i ( SlT«~ \i{lfa: ) "cr\$ffl('f~ (~'I~If*) iii(lt6l{i\q(crrcra:) adYlr ¥1€5 ( ~) it6 ( ~) ~N ( CR'i(: ) t1(t{( ( ~ ) ifcl ( ~Rf:) it'i\(CT(ar (~~) Cif§,qcq'U ('i1Rt,e~:) llRti(J~OI~lel (~:) Gftl «(f~i.f ) ffl~) ( t~1f: ) R(4r~a:orcllel ( ~ ) ~ (~fiif(T )~$f (~)~ II ~<: 11

~ e -·~fi((1CP ~ !!~'fcPl ~_t_qW1R(4Tt ~ qqqop 3Rt :31 (\r-r-r 'R e·II+( ~~ ~-.

~ ............ r-.,....,. ~ ..... ~

~~ SJf .. ~rCflef m ifU ~ Cfi(CfI ;at. I~~ USf ~

if ~I\~l~ U ~~ II

, Ro-~nu<i~ { fCfi fGr~ ~qqil f~lij' i~qi~t iff !!'~R- ~t lKT ~~q <iQT~m« ~~ ~rnt: ;rrq-w f~ frq· ~l~ feit fifmtirQCfiffT6' mr~'t ~ tmUTiffl 'i"~ ~ 'lGl;r~1: If'lTUr. ~. ~. it. ~ Sf· 1f ~ n "~ijititt ~fQr f\li\ftlAQ~~Q~ ~qr: I tVf ~qP"t ~S~(f if Cfi1i~ ft;5~ ;it U" :aTq ~ \tei \iJij"(('ij ilmlfll ¥JTFft=rT ;rr

. itq. m \ 4 0 q ~t=rCfi Pf1Sqlflf CfiQ £til ~lfcfiT{ tJ;lfefit lIr~

imr altf Qt}«WfN alR"f.r1SE6I't fc6it ~q ~tS:fiq ~qcfit ~ l lfl'Hifii" II '{{{ ~u :er!IOJ fii!fUf 'tiT 1feflT,e{r \itITu;rT Cfi((t f J?;ft{Tll~~'if-R- iiir( U!lOlnI«ifTefiT stirf lfil~ ~ II

II lfu II ~~ II

L "Q-.'t~~qita~tJfirfT,~aq~

l G'... ~ ~

t

i

,..

«:0 ) ~rrtm ~

~tirf?tf;:r~.cq a~~. Rrq , t(~~~;ep::raT& ~Rl:+rrr{

~ ~ qt~,rom: ~urm. n '"\ ~ I, ,

~o( <&tti ) ~~tm ( 'Me.:) ~ (~fd(1(;rj!l~ ) ~~ \l(\ept ~~ (~) ~ (MirT~) ~Sifq~~ (qq) ~ (afa:ti) tp~~ (fSti:t) ~ (tr: ) ~ ( 'F{-a:)~~ ( atreRtr~ ) fi1=t{t(d~ ( tr: ) m (~ttFr ) i!aGt'(1I~ ( ql({+(IRTfil: ) q,~ tI\.~(1 (~o{'d) ~Ull1lsffi It ~ '\ 11

~ 0 ·-SJ{R\fI.q~ ~.I'4'" ~~om ~ ~ ~ iitttl€ll~1 tf;tif~ R"~tfi( ~'ftfi)~~ m ~ ~~. (1(~Cf ~ at~ta: ~T ftf~i("((l!l~ ~ ~ ~ ~. im'4(d{ ~~ fit=trWI( Cll~' 'lIq(~ ij'l~ 'I~

~ lli!\i1mT " ~\ '\ \\

mi{q~c-~'n(I"~l{~11r~\{tW ~UJ~ CfitSCfi{ ~t=rii ~~ ~ 1H~S61 ~,=~tl ~N '"1i~l m q'~ CfiO~ ~ql~fi4ttl w~ ,~a'FfT qf~ q\TT".

a t@~ermt ~ qQ~~(l=q{ l

~~~91~t 'Iro ~ ~m~ tl~ ~ " \~ n q«'tT~iFi" Qit~~~ qt ,

,{~l~a:iI;f \tRCfT 'itlR'~F6 l{tt~~ " ,~ u

lI~~i~"r"'~l~ ¥fcn1s ~q~~: ~ $Tf~: I · ~

~ ~

tt ~ Qttf({'ttilfq ~~'4 Rt.~ ~ ~lt n if· " I II t: !I

( <:1) ~

Pr~IW1ijt~f'~~ 1r.f:l[!l~CfTm-: I

\itse.~ tff\qmftr ij'f~fSQiT: q'\;j ~Jt. n ~" It"

~ 0 -4;fratir.ftcfqRl~qa- \l1ir-

;:~rqq ~~ q~~q ~(f~rl +r~rq;:rTHrfqo~T;a:;rrrJ~:

~

. ~~fli:n"'<f~T ~Tqq: n ~ 0 II

. tR C -(ifflf!) ~mtI (~) \lft ( ~)~ .('Jit) ~r ~ ({m ) ~1'\cten~ (Gflffl:) ~.ij{\ (~tTt ) ~(tT~. (fl )~rsqo( ri) ~~ (~~ )ttrfif~~ (~-. «t) R:q~ (~) it(t (~lcti(~~~(i{ij:) miRffi' ~=a:¥fiJ ~ ( ~) ~ m (a{l~(-'ItI:) a{f; ;f'tq~q ( A~("lt(:) ~piij' \~ II ~ ell:

~o- .. ~~~l i~~t4i1~T {Gdl .«ClT~ ~ ~tf(ff ~ Cfi1 ~ iIl't=I~ ! ~& ~ Gj·f?( mcr~ ~tfl~ ijt ~6fe 'fltll41(SJ ~ ~ ~Tif ~ et(Ri~"

-... ........A • "'_ ~. f' ......

~ ~.,,~, 'ilf~i1I~RI att=r:;Pi(0lffiT ~ ~\~ ~~:m~

~ firvr ~ ~1 an;f~{i\q \1~ijijr~ ~iIij \~~

ctit II ~o II

*' • Ft f1~ "' ...

frftiqqqo-at'if Ttfr{ {TfI=tI S:=a1 ~"'OJe1 enl l;l~IiS\~

CliWa-=t ~Cf ~ 'Cfl{r fiJi tftif'4l il'Tta!i~ ClifT' m i~T fTR' ftrnqlJOI~ CR'T \iI~ij ~-atrotr tlul ~ 3fi:JJl !J~~I ClifT"

U aJro:I41lij:;Pl ifECfi( alit \lTi!qRtr~T« ~Tft\'a~ii ftrir

liltt\ ! ~ ~rfiT ~qi\ ~1t=a- I Qr5' ~\ flO~ ;r~(r~ 0 .',

.

~~ 0 ... q :~qa l1T11fTUi ifOlr~q~ . -

0.. to,:,) ..::)

~~r Cfi~r ~r q~ ttr ~1J{'(~ct, .: ;

mSq ~t(qT({T~~~orffl:~1.f(l-

o..Q

;;~'ltfa ~Cf)fStc:rq qqr d~: n ~ «; 11

qa:o-~(~:) ~if(m) ~ ~ (m) ~ri'c (:at~)~~~(~fm)~~ (~~) iJd\tt ~~ ( ~) ~ (err ) ~ ( ~I (t'{$) !tOft - . ~ (~: ) m ( art) ~ ( tcr) ~tR (~) :q\ot" ( afm ) ~~ (~: ) ~€fi~ ( ~FJ:)_ ttRT tfi,(d1laJr ( !rftiif ) ~~i(~r~ (it~f%ttltf) ~;r~-

.... ~ -.

- •• _"r(~~)~(~Jit:){tf n q_' n .

~ 0 -~ ~ ~'l ~atQ:ii(Om ~ ~q{tfi\~( ~ ~ GfR ~~ ~\lfR ~~Ut"l~\iffiiI"fi( m ~" em ~~ ~ ~ qHJI~ cft-r '{{f.R.1 qf.l'3f'R~ Il ~ ~.r91'J: Iit-, t{iifiT qf.lst "fi(-

~ll"U

, feI~qtfo-m \mOl Pi'!fur ~ \iqt~;YTEflf1lnij~Of ~T" wrr U'RIltJ;fi t 1ftqTeijrq~qf~tRI: ell, :qru ~ ~~r .~II~ i~ fif~fcT~ijiit ~\lT ~~ '1Vl, " ~1~ 1 " ... ~ -q ... _ CfT~'" II ~f~ ...... \T~: \t 1I1Tq~"C f£l11a: . ~ ~ff, P:r~q-... ~

. i{ott'~~n m-~ rn't ~~illr\f _II ~ \ II . .' - .

f

ft~lS4qyq(f( I (~~ )

¥1 t;s 0 --fqm;rifaq~ ~fctar~~*

. Q. -a

~({F(1'tq:r.r'tUTrr ~cr ift~ n

~: ~~r q«q~~flfffi~;iT ,

+f[_qitRi' q~ +T~~! ~~: II ~ ~ II ~fCf -9.l1f1ar aleqR+f~r+rrqOt ~~~q;'~ ai;r+rl~q~~qr~ ti:q.,:~.r: II '111

. . II ~r: II ~fi~l: n n~u .a.Tl: U~II

'Ro-( filij(~ )~1i1~1 (~) ~ (atf<cl~)~lJ:~ ( ~=«l< ) ~ ~f~q;l ( tr*) q~qil' (~-

~ ~ " ..... !;t ...... ~ ,...,,~() q;q4l\Gi~ ) ~qI1qf:\I;;P¥ \ifR' .... lq~ ~i(UI ~tt;p fflIT

~ (~) ~~~+(~ (1ftcf) ~rcFt (~:) ait(~~-

'11T ) ~~'ii(~ ( r.rttcfaa: ) ~ (~~11~~*P:)~qft llfiFC[(er( ~qlrftr) ~ ~S{fffiTfirl (~) ~ ('I"a=it:r~ ) iR~;jil(~ ( ~fip: ) !ft~ II ,~ II

. ~o..w~~~~~~W""""~I~~~q-~~ I~;fl qg;rr m cpif fftt I~ G1alff+' \ifPJfrr~ aft ." .~ fop ~w Q(6'fISl« ~ S{CfiI;c€fif 't~~'fiw ~ Wt-

" lfT eft Wf~ f* \ifGf ~'~~il ~~ ~ ~ _:' '~I€f~¥l ~ .a{~ ~F$9I:qs', ~ m- ~~if ~ ~ .. ~ n ~(it~m~G116p.~ort( ~~~~

'~ f"\ p-.

- ~. ~*hftfcrSlilGti11!J q ~(i~J t(~~e<(t~~(:tT~tr(I~,t(~ (I''''f

"... I .. ' .... 'r ... '

. .

i$tIij~1(afIt(qR~ur ( !I~fq ) ~~CfiT{~ f'Urffit5f«Rrt~qJ3fr\Jifa:l'W§(JU'fifrcrrq 46S(~rf.«;p tit. l\i

~ n~' ~f' ~1: 11

!U~;rr n

~I-~~fct*+f~qf<f ~11T, \ct!ali+\tiPT1 '\ ~ 0 I 3l1t(O'[~aJT'T~f(ff, am: trlt~t( \ifl~ U , " ~1<Gt{~Pf, ~~t%Te'f31« I m'rffl~~~(iTif, ~tit \f1I'·ftClF3"q~ n ~ n

~ M\iI"ffctat~R, fiR{ ~~ ~ ,

~\ii{~~~~$o~, ~;p q-fr ~ ~~ ~ U ~ u ~~((ff~ftf~tp, ~q'( ~Rf.t~ n

. ~ ~~ ,(~Cf\~f{{, \~ -r ~~atir9f n $l It ~3ft: II

.Rt:{QQ1 Q - -4asitefiit ~rq=i{S{ift ift«~:.t~q .at~'";r~r ~~ fffi~;rtqttl{ GfT~ij={T~ ~{OJ T~U~ ~« il?r !!'fRrfit :a-qq.~ ff;~r~l !~" g~!:mtR m \{(~~t.r{T~E(~q mr~ ~~ itt i(oqc·ilir lf~ ~t-i1 ~ ~q3T~f{lit~q)~tl ffi~ . ~Jr~,an1tcnf{( ~tn~ q}6l11'fltlT QR.ot:t~~;rijf1SlIif ~m~ 'F6 4C at1r.l~~ ~t~~fQ; ;r frp-tR':" \ijT 9;~ ~q 1R1r~~ . ~t~ l{~% itA' i:N \3"~ \lfr U~~fT q~ ~ ~, q~'1

\lIT q~~~~ C{Nq aTtFr at:Jq~ \={TtJ l{{~ ct1 ~t11i 1 . ~(A 11~ it<{C U {\t sirtfiit ~~C(R£e;pf ~q u;:crQ- ( ~~oj)

~ " ~T ermr~T ~lffiT ~ 1I: n" ~q qlJUfSS I J{ij' . VfS l\ ~OJ~ , s , '\ \ s, ~ l'~ ~ssiTit m crQ~CfiT

.~ ~E( ~QTlll ~fif-~~q-q.«sr < ~lf{ ) :sF~e!i.

. .

flo

aiF~~6tM~1Prtrrf«~q~1~1~;:f~h:f{\5fqf'~qfiflS~q~iq

f'f'tqq~~QI {o""! r ,{{jilt( i'li =&'ifilRt ~ " ~ '.f 1t Wq'§1l~~i

«llmlfffirlffl'T'Q; I ~~:3iiif IltuiiM~qQg Q)'i;lijl {1lR ~ If;a I'l"H( It zit: S!.ft: U

f"

CfUI'1~ I

<i~iq I '4 r;rn4el"1l~ <tl;ftQq'"M'~ +t~It{~I(;{t t a~1 ;:(JJtI ei?fQ"(i'1\$J 1 tit ~q~f~l~frr:ri~;rlqT 11 ~ n

lTfflT Ci~ :q ~-qrrr: ?1fqll6t~<rrijqfum:UiirtT'q~;r :q f;tgoJ: ~ij:ijij ~ ;r: n a11~I~rqfq W~ ~fltar GrQ'~ ~T~m ~ :q :q-iOTtRlr ~6!Y~ ~: ~fr:q iFf;t~ll1ll:U ~ n (?) ~~fr;n~ttrG:~-

,., ..

'II t; Ft iJ~ ~ Ef~q qq;:~~liu ;r: t

-"' .... . ,....

~rJitqlo;rf{\:q~ rq qeJ~~r err\\!

~l:fre~lTfii~ :q if: JflITTIf: II ~ U rn~ "f~R'lr;f :n-rf€rai !ftJT'fT~~ t

I tr~ tf;rttetf~ if;f mrm ~ II \ill

~ f~ :q ~('rt cq ~((Tti Qitcr =q I

J a:(pl( l'i: ~E;J"'I~;r~frt:i: ~q l:a: ;r~q.: lif: wr: 11 ~n

! ~ft: tf{fr~r fq~ij'tR:rJ( 11

I. • ~"~ ,..... :::n.~. • a~

, ~ !{ffl qi tITl Cf ·C(!(Tf 01 r ~~rq ={ •• , ~ q ~l:tfT ..,. ~ Q

QJI~lijl<:lf'S'J(m 1f·(@:lr;!'J«lf~IGf~ffll~ tq~l'it"ifA", I f!~" iflffi!P(Uf{ail !lil\(4t:CTl Sf+IR'rrr'(UQ-? 1,\ V"

( G'.)

\llT~Rr.

~TT'tt=t~ir~r ,,~ i~~ntt ffi;r ~qtr\ ~~ ~ ~~~~ , n~"

"

a6~T~~H:rf{rttOT

( ;ft at~f.iiT '31 fu \;'illf )

, ~ ~~ W4T rre;tl'1~1~\i11;p( Gfl€lf(*lRS1, ~I~I~, er:91\liJ("~OIJ S/~\~lq, ~~q, sffi'-

'l'ft¥.t,. t" ('. (' ~

·n~, ~q-, ~1=:U~, ~trh~ -'\I'1-'st- .. 'l ~

9~(jI'6t~ ~; lPfft~i(OICfiI', ;r~~TT~~ 0 0

P-tfofr ~ ~ .. C1 ~trn~,~;.p ~l41d ~ ~o

~ ft. .. ..... ~ e-

. ~ ~{1rfbt1'I~B;.rar ~q¥:a~ 'mw ~,(qqif

( ~'it~, ~~, !fm, ?iffl&ttf ~ ~iff ~~ ~\9'lf! ~cqOlI~ ~«if~~tfl~) ~ !iw\fP~QW{[tf'orCf((ltfi!Ii!:p( ~~r~, ~f sffi~Ir4-, cr ~~{ij tf {qrn m1a" ~ ~ ,~ ft-

ff~ ............ ·("~~~

~o 19"1 l'if~;r ~,O'f ctl'1CP ~ ~,'ffl' ~ n ~ 0

y qatfat~[«ijTerarn\;pf ~1lrn ... . .. ~I~o

~ ~qreT ;:(+t\ffi~rt(tt ifG1 '1~"f\if ~r'3fffi~'"liff "q~q, ~ffT, iI.(q\ ~R6q~«~ ~R i("I~r Vl1f.1-=t ~Ra'~:q q · . • .. · · ~ 'Q ~ ~~'f~1{Rf,S{~ n~cpf 1tRr;¢\"'f(f ••• $l~ 0

\9 q:q\~fimqT1tiijpcr S1'~If~q~~~o $l,c.

~ UiRifT~ ~Gf;r ~r etftt\3'~~'1(l ~'o '\ ~\if1I~q M tPr~ in,1 ~~ \iftt~~ ~ fit;rtfam:~ ~~t(r~ a:r#r"S{~,,~ ~ ~ .

;rifi q (:ffl ~a':q+f ~ i¥1¥f(f • • • • •• 1 ~ 0

, 0 fct~fq-~~~{ q,lqij · · · •••. V alRT

~rnl'e aRt'lRi_ a11!i.I'~

. ~

~f~il~ +rT'lre:m

ri Wqlfr31~ a{~ff st41G1i11t( :al19:~~'fi( \fR ~ 'itijlq('iT~ ~'t1R;p ~141fi1{urafr~ l tiP, ~11t~ ~fittr~ WI ~ ~il~ m~ f¥~q~ l

~ , ~ ...... ......~ ~ fi1........ ~

e{RCli6l€6 ~\ltt' !('~ tJit=t(1' ~S(1frl~ 11Pf1G1(a( ~

~ ~ ~tqqi atcr~tf~ ~f~ C¥~ '1 Q ~.

~qtCf~'t{ ~t'U?:~ ~((. • • •• •• lll :aim

~(q(\1t(1t "'t'lf!l~r ~~... ... ... ') ~o

~~ f'I e;rcpr ~orr

~titml((Ter<:t:ti$ ~~,~""(I\iI

~(31i'~)~" U{q.tm .. , ( ~. )

,-.._...,._ ....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->