För diskussion: Verktyg för kunskapsutbyte

Några tankar av Magnus Cedergren

Forskning om IT-användning handlar ofta om:

Olika personer olika vanor olika behov

Palett av verktyg

Tankar från HL på TI1
Person Madeleine Behov Öka takten i intern kunskapsöverföring och erf.utbyte: FAQ ställa frågor och få svar Blogg, öppen inom VINNOVA, kanske även utåt Starka individer och åsikter har tankar att sprida, lättanvänt verktyg Olika arbetssätt och användningssituationer. Olika krav på både tjänster och hårdvaror Mobiltelefoner och PDA-er har dåliga användargränssnitt, generellt Wordpress: Lättanvänt, mobil, kategorier, RSSflöden Mikroblogg, snarare än t.ex. Wordpress (praktiska erfarenheter) Något om teknikval

Erik

Mattias

Peter (tolkat av Magnus) Magnus

Mångfald av verktyg
‡ Verktyg (tjänster och prylar) för
± Mata in information ± Social interaktion ± Filtrera och presentera information

Kunskapspresentation för MIG

Ny metodik, inte ny teknik

Nya och individanpassade arbetssätt, snarare än teknikutveckling!
(dvs. låt oss inte uppfinna hjulet på nytt vad gäller teknik)

Utkast: Hur gör man?
‡ Ta reda på vilka verktyg vi använder idag, professionellt resp. privat ! ‡ Utbildning, Information eller inspiration till handläggare om användning av enkla verktyg ( , Posterous, Twitter, , Facebook, ) ‡ Enklare teknikutveckling för filtrering utifrån konkreta behov: RSS-flöden, Yahoo Pipes, ‡ Användning av min sida eller standard portalsidor, t.ex. i Outlook, Platina eller Google Sites

Sökhjälp taggar taggmoln

Inte manuell taggning utan automatisk indexering!

Andra verktyg för intern information
‡ Intern sökmotor för alla dokument i alla digitala akter, inkl. fritextsökning i inscannade dokument
± Ex. Microsoft Search Server, Google

‡