UNSUR PATRIOTISME Berdasarkan unsur patriotisme berikut, sila pilih unsur yang sesuai untuk diserapkan dalam huraian

dapatan kajian anda. 1. Bersatu dalam kepelbagaian – berbangga dengan kepelbagaian komposisi penduduk negara Malaysia. 2. Bersatu dalam kepelbagaian - berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertanggungjawab untuk mengekalkannya. 3. Bersatu dalam kepelbagaian - menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian. 4. Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. 5. Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian. 6. Berusaha membangunkan negara Malaysia – berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi dan eksport negara Malaysia. 7. Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan pembangunan ekonomi negara Malaysia. 8. Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan kegiatan ekonomi negara Malaysia. 9. Berusaha membangunkan negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan kegiatan ekonomi setempat. 10. Berusaha membangunkan negara Malaysia - bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. 11. Berusaha membangunkan negara Malaysia - bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia. 12. Berusaha membangunkan negara Malaysia – bertanggungjawab dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia. 13. Berusaha membangunkan negara Malaysia – menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

14. Berusaha membangunkan negara Malaysia – menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. 15. Berusaha membangunkan negara Malaysia - menghargai usaha kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. 16. Berusaha membangunkan negara Malaysia – menghargai usaha-usaha yang diambil untuk memajukan sumber tenaga negara Malaysia. 17. Mempertahankan negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. 18. Mempertahankan negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara alam sekitar negara Malaysia. 19. Mempertahankan negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. 20. Mempertahankan negara Malaysia - bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada. 21. Mempertahankan negara Malaysia – prihatin terhadap kesan penerokaan sumber. 22. Mencintai negara Malaysia - berbangga dan bersyukur terhadap kesesuaian cuaca dan iklim di kawasan kajian ke atas penduduk dan alam sekitar. 23. Mencintai negara Malaysia - berbangga dan bertanggungjawab terhadap flora dan fauna di kawasan kajian. 24. Mencintai negara Malaysia – berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. 25. Mencintai negara Malaysia – berbangga dengan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. 26. Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan di kawasan kajian. 27. Mencintai negara Malaysia – berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. 28. Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara Malaysia.

29. Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia. 30. Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap kepelbagaian ciri-ciri pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. 31. Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia. 32. Mencintai negara Malaysia – berbangga terhadap kepelbagaian sumber negara Malaysia. 33. Mencintai negara Malaysia – bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. 34. Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. 35. Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia boleh menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi. 36. Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik. 37. Mencintai negara Malaysia – bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara Malaysia. 38. Mencintai negara Malaysia – bersyukur terhadap kepelbagaian sumber mineral. 39. Mencintai negara Malaysia – bersyukur terhadap kepelbagaian sumber hutan. 40. Mencintai negara Malaysia – bersyukur terhadap keunikan ciri-ciri fizikal dan budaya di kawasan persekitaran. 41. Mencintai negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara alam sekitar. 42. Mencintai negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar negara Malaysia. 43. Mencintai negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar di kawasan kajian.

44. Mencintai negara Malaysia – bertanggungjawab memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan kajian. 45. Mencintai negara Malaysia – menghargai keadaaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia di kawasan kajian. 46. Mencintai negara Malaysia – menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia. 47. Mencintai negara Malaysia – Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. 48. Mencintai negara Malaysia – menghargai sumbangan sumber di kawasan kajian. 49. Mencintai negara Malaysia – menghargai sumbangan sumber kepada pembangunan negara Malaysia. 50. Mencintai negara Malaysia - peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia. 51. Mencintai negara Malaysia - prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. 52. Mencintai negara Malaysia. - bertanggungjawab dan bersama-sama menyelesaikan masalah kependudukan demi kesejahteraan negara Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful