P. 1
SUFERINŢA NEUROLOGICĂ POSTASFIXICĂ

SUFERINŢA NEUROLOGICĂ POSTASFIXICĂ

|Views: 265|Likes:
Published by synoida

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: synoida on Jul 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

Sections

SUFERIN
SUFERIN A
A
NEUROLOGIC
NEUROLOGIC
POSTASFIXIC
POSTASFIXIC

DEFINI IE
DEFINI IE

Encefalopatia neonatal
Encefalopatia neonatal -- un sindrom definit
un sindrom definit
clinic prin perturbarea în grade variate a func iei
clinic prin perturbarea în grade variate a func iei

neurologice a nou
neurologice a nou--n scutului care poate
n scutului care poate
influen a evolu ia neurologic ulterioar si care
influen a evolu ia neurologic ulterioar si care
poate fi legat cauzal, într
poate fi legat cauzal, într--o m sur mai mic sau
o m sur mai mic sau

mai mare de hipoxie/ischemie.
mai mare de hipoxie/ischemie.

INCIDEN
INCIDEN

Se estimeaz o frecven de 2
Se estimeaz o frecven de 2--4 cazuri la 1000
4 cazuri la 1000

nou
nou--n scu i vii în rile avansate , inciden a
n scu i vii în rile avansate , inciden a

fiind mult mai mare în celelalte ri (pân la
fiind mult mai mare în celelalte ri (pân la
6
6 --Volpe). Inciden a este mai mare la nou
Volpe). Inciden a este mai mare la nou--

n scutul prematur care prezint un risc major de
n scutul prematur care prezint un risc major de
leziune hipoxic
leziune hipoxic--ischemic
ischemic

FIZIOPATOLOGIE(
FIZIOPATOLOGIE(11))

Mecanismul agresiunii neuronale în EHI este
Mecanismul agresiunii neuronale în EHI este
heterogen i include participarea mai multor
heterogen i include participarea mai multor
factori:
factori:

1.
1.Factori circulatori
Factori circulatori dereglarea fluxului sangvin
dereglarea fluxului sangvin

cerebral
cerebral

2.
2.Factori metabolici celulari :
Factori metabolici celulari :

intensificarea metabolismului anaerob
intensificarea metabolismului anaerob

sc derea ATP
sc derea ATP--ului
ului

hipoglicemia
hipoglicemia

hiperlactacidemia
hiperlactacidemia

FIZIOPATOLOGIE
FIZIOPATOLOGIE(2)
(2)

3.
3.Factori biochimici :
Factori biochimici :

cre terea aminoacizilor excitatori
cre terea aminoacizilor excitatori

depolariz ri membranare
depolariz ri membranare

sc derea metabolismului energetic neuronal
sc derea metabolismului energetic neuronal

eliberarea de citokine
eliberarea de citokine

acumularea metaboli ilor toxici (glutamatul)
acumularea metaboli ilor toxici (glutamatul)

acumularea în exces a fierului
acumularea în exces a fierului

supraproduc ia de radicali liberi
supraproduc ia de radicali liberi

activarea sintezei oxidului nitric
activarea sintezei oxidului nitric

perturbarea turn
perturbarea turn--overului celular al calciului la
overului celular al calciului la

nivel neuronal
nivel neuronal

Asfixia perinatal
Asfixia perinatal

Redistribuirea debitului Cre terea presiunii Hipoxie,hipercapnie,
Redistribuirea debitului Cre terea presiunii Hipoxie,hipercapnie,
cardiac sangvine acidoz
cardiac sangvine acidoz

Asfixie persistent
Asfixie persistent

Pierderea autoregl rii
Pierderea autoregl rii
vasculare
vasculare

Cre terea fluxului sangvin cerebral
Cre terea fluxului sangvin cerebral

Hemoragie Scade TA
Hemoragie Scade TA

Scade fluxul cerebral

Scade fluxul cerebral

Leziuni hipoxic
Leziuni hipoxic--ischemice
ischemice

Fiziopatologia EHI ( adaptat dup Avery 2000 )
Fiziopatologia EHI ( adaptat dup Avery 2000 )

ANATOMIE PATOLOGIC
ANATOMIE PATOLOGIC

Volpe stabile te cinci tipuri majore neuropatologice
Volpe stabile te cinci tipuri majore neuropatologice

ale agresiunii hipoxic

ale agresiunii hipoxic--ischemice cerebrale, fiind
ischemice cerebrale, fiind

determinate în principal de natura agresiunii i
determinate în principal de natura agresiunii i

de vîrsta gesta ional a nou
de vîrsta gesta ional a nou--n scutului:
n scutului:

Necroz neuronal selectiv
Necroz neuronal selectiv

Status marmoratus
Status marmoratus

Leziunea cerebral parasagital
Leziunea cerebral parasagital

Necroza cerebral ischemic focal i multifocal
Necroza cerebral ischemic focal i multifocal

Leucomalacia periventricular
Leucomalacia periventricular

NECR
NECROZA NEURONAL SELECTIV
OZA NEURONAL SELECTIV

Leziunea cuprinde parenchimul cerebral, cortexul,
Leziunea cuprinde parenchimul cerebral, cortexul,
substan a alb subcortical , celulele Purkinje de
substan a alb subcortical , celulele Purkinje de
la nivel cerebelos, m duva spin rii. Aria cea mai
la nivel cerebelos, m duva spin rii. Aria cea mai
frecvent afectat este zona de distribu ie a
frecvent afectat este zona de distribu ie a
arterei cerebrale medii i nucleii olivari .
arterei cerebrale medii i nucleii olivari .

Clinic :
Clinic : --stupor sau com
stupor sau com

--perturbarea reflexelor oculomotor,de supt
perturbarea reflexelor oculomotor,de supt

i degluti ie
i degluti ie

--convulsii în 10
convulsii în 10--30% din cazuri
30% din cazuri

Efecte pe termen lung :
Efecte pe termen lung :

--deficien e cognitive, tetraparez spastic , ataxie,
deficien e cognitive, tetraparez spastic , ataxie,
paralizie bulbar i pseudobulbar ,
paralizie bulbar i pseudobulbar ,
hiperexcitabilitate.
hiperexcitabilitate.

STATUS MARMORATUS
STATUS MARMORATUS

--cea mai rar leziune determinat de agresiunea hipoxic
cea mai rar leziune determinat de agresiunea hipoxic--
ischemic
ischemic

--mai frecvent la nou
mai frecvent la nou--n scutul la termen decît la prematur
n scutul la termen decît la prematur

--agresiunea primar se produce la nivelul ganglionilor
agresiunea primar se produce la nivelul ganglionilor
bazali, în special nucleul caudat i putamen, globus

bazali, în special nucleul caudat i putamen, globus
pallidus i talamus, nucleii ventrali, mediali i laterali
pallidus i talamus, nucleii ventrali, mediali i laterali
Efecte pe termen lung:
Efecte pe termen lung:

--deficien e cognitive i tulbur ri motorii ap rute tardiv(1
deficien e cognitive i tulbur ri motorii ap rute tardiv(1--4
4

ani)
ani)

--coreoatetoz i distonie (la 7
coreoatetoz i distonie (la 7--14 ani)
14 ani)

--paraparez spastic
paraparez spastic

--dezvoltare intelectual normal (la cei cu debut tardiv al
dezvoltare intelectual normal (la cei cu debut tardiv al
tulbur rilor motorii)
tulbur rilor motorii)

LEZIUNEA CEREBRAL
LEZIUNEA CEREBRAL
PARASAGITAL
PARASAGITAL

-- de obicei bilateral i simetric , localizat la nivelul
de obicei bilateral i simetric , localizat la nivelul
cortexului cerebral i substan ei albe subcorticale, în
cortexului cerebral i substan ei albe subcorticale, în
special la nivelul parieto
special la nivelul parieto--occipital
occipital

-- aceste zone corespund zonelor de grani a teritoriilor
aceste zone corespund zonelor de grani a teritoriilor
vascularizate de arterele cerebrale i de aceea leziunea
vascularizate de arterele cerebrale i de aceea leziunea
este în esen cauzat de hipotensiunea sistemic
este în esen cauzat de hipotensiunea sistemic

--clinic

clinic--hipotonie mai accentuat la nivelul membrelor
hipotonie mai accentuat la nivelul membrelor
superioare decât inferioare.
superioare decât inferioare.
Efecte pe termen lung:
Efecte pe termen lung:

--tetraparez spastic i afectarea predominant a
tetraparez spastic i afectarea predominant a
extremit ilor superioare; deficien e cognitive, de vorbire
extremit ilor superioare; deficien e cognitive, de vorbire
i ale func iei vizuale i spa iale
i ale func iei vizuale i spa iale

NECROZA CEREBRAL ISCHEMIC
NECROZA CEREBRAL ISCHEMIC
FOCAL I MULTIFOCAL
FOCAL I MULTIFOCAL

Necroza focal
Necroza focal --rezultatul ocluziei focale vasculare

rezultatul ocluziei focale vasculare

Caracteristica acestei leziuni
Caracteristica acestei leziuni -- distruc ia tuturor elementelor
distruc ia tuturor elementelor
celulare din teritoriul de distribu ie a vasului sau vaselor
celulare din teritoriul de distribu ie a vasului sau vaselor
afectate
afectate

--leziunile ischemice severe disolu ia parenchimului
leziunile ischemice severe disolu ia parenchimului
cerebral
cerebral formarea chistului porencefalic (dac este
formarea chistului porencefalic (dac este

singular)
singular)sau encefalomalacia multichistic
sau encefalomalacia multichistic (dac este
(dac este

multiplu) sau hidranencefalie în formele masive i
multiplu) sau hidranencefalie în formele masive i
extensive
extensive

--clinic : convulsii(80%), hemiparez
clinic : convulsii(80%), hemiparez
Efecte pe termen lung:
Efecte pe termen lung:

--hemipareza i parapareza spastic
hemipareza i parapareza spastic

--convulsii
convulsii

--deficien e cognitive

deficien e cognitive

Porencefalia
Porencefalia

Hidranencefalia
Hidranencefalia

Encefalomalacia
Encefalomalacia

Encefalomalacia
Encefalomalacia

Copyright c2004 Nucleus Medical Art.Inc
Copyright c2004 Nucleus Medical Art.Inc

LEUCOMALACIA
LEUCOMALACIA
PERIVENTRICULAR
PERIVENTRICULAR

--apare la prematur
apare la prematur

--se caracterizeaz prin necroza substan ei albe la nivelul
se caracterizeaz prin necroza substan ei albe la nivelul
unghiului extern al ventriculilor laterali
unghiului extern al ventriculilor laterali
LPV se localizeaz în dou situsuri care corespund zonelor
LPV se localizeaz în dou situsuri care corespund zonelor
de grani a penetr rii arterei cerebrale i care interfer
de grani a penetr rii arterei cerebrale i care interfer
cu conexiunile talamo
cu conexiunile talamo--corticale:
corticale:
la nivelul coarnelor anterioare a ventriculilor
la nivelul coarnelor anterioare a ventriculilor
laterali(foramen Monro)
laterali(foramen Monro)
la nivelul trigoanelor cerebrale, la nivelul jonc iunii
la nivelul trigoanelor cerebrale, la nivelul jonc iunii
parieto
parieto--occipitale
occipitale

--clinic

clinic hipotonie cu predilec ie la membrele inferioare
hipotonie cu predilec ie la membrele inferioare

Efecte pe termen lung:
Efecte pe termen lung:

--diplegia spastic (mai ales la membrele inferioare)
diplegia spastic (mai ales la membrele inferioare)

--deficien e intelectuale
deficien e intelectuale--perturb ri vizuale
perturb ri vizuale

Leucomalacia periventricular
Leucomalacia periventricular

Copyright c2004 Nucleus Medical Art.Inc
Copyright c2004 Nucleus Medical Art.Inc

CLASIFICAREA CLINIC A EHI
CLASIFICAREA CLINIC A EHI

((Sarnat
Sarnat&Sarnat 1976)
&Sarnat 1976)

Gradul I
Gradul I

agita ie
agita ie

tonus normal
tonus normal

supt slab
supt slab

reflex Moro diminuat
reflex Moro diminuat

midriaz

midriaz

absen a convulsiilor
absen a convulsiilor

Gradul II

Gradul II

letargie sau obnubilare
letargie sau obnubilare

hipotonie moderat
hipotonie moderat

supt slab sau absent
supt slab sau absent

Moro slab
Moro slab

mioz
mioz

convulsii focale sau multifocale
convulsii focale sau multifocale

CLASIFICAREA CLINIC A EHI
CLASIFICAREA CLINIC A EHI

((Sarnat
Sarnat&Sarnat 1976)
&Sarnat 1976)(2)
(2)

Gradul III
Gradul III

stupor ce r spunde doar la stimuli puternici
stupor ce r spunde doar la stimuli puternici

flaciditate
flaciditate

decerebrare intermitent
decerebrare intermitent

supt absent
supt absent

Moro absent
Moro absent

reflex pupilar la lumin diminuat
reflex pupilar la lumin diminuat

Semne clinice de encefalopatie hipoxic
Semne clinice de encefalopatie hipoxic--ischemic dup Sarnat&Sarnat i Volpe
ischemic dup Sarnat&Sarnat i Volpe

Stadiul 1
Stadiul 1

Stadiul 2
Stadiul 2

Stadiul 3
Stadiul 3

Starea de
Starea de
con tien
con tien

hiperexcitabilitate
hiperexcitabilitateLetargi

Letargiee/obnubilare

/obnubilareStupor
Stupor

Activitatea neuromuscular
Activitatea neuromuscular

Tonus muscular
Tonus muscular

Normal
Normal

Hipotonie
Hipotonie moderat
moderat

Flaciditate
Flaciditate

Postura
Postura

Flexie distal
Flexie distal

moderat
moderat

Flexie distal accentuat
Flexie distal accentuat Decerebrare
Decerebrare
intermitent
intermitent

Reflexul de întindere
Reflexul de întindere

Exagerat
Exagerat

Exagerat
Exagerat

Sc zut sau absent
Sc zut sau absent

Mioclonii segmentare
Mioclonii segmentare

Prezente
Prezente

Prezente
Prezente

Absente
Absente

Reflexe neonatale
Reflexe neonatale

Reflexul de supt
Reflexul de supt

Slab
Slab

Slab sau absent
Slab sau absent

Absent
Absent

Moro

Moro

Puternic
Puternic

Incomplet
Incomplet

Absent
Absent

Oculo
Oculo--vestibular
vestibular

Normal
Normal

Exacerbat
Exacerbat

Slab sau absent
Slab sau absent

Reflexul tonic al cefei
Reflexul tonic al cefei

Slab
Slab

Puternic
Puternic

Absent
Absent

Semne clinice de encefalopatie hipoxic
Semne clinice de encefalopatie hipoxic--ischemic dup Sarnat&Sarnat i Volpe(2)
ischemic dup Sarnat&Sarnat i Volpe(2)

Stadiul 1
Stadiul 1

Stadiul 2
Stadiul 2

Stadiul 3
Stadiul 3

Pupile
Pupile

Midriaz
Midriaz

Mioz
Mioz

R spuns pupilar
R spuns pupilar
variabil
variabil

Frecven cardiac
Frecven cardiac

Tahicardie
Tahicardie

Bradicardie
Bradicardie

Variabil
Variabil

Sist. secretorbron ic
Sist. secretorbron icSecre ii reduse
Secre ii reduse

Secre ii abundente
Secre ii abundente

Variabil
Variabil

Activitatea
Activitatea
sistemului autonom
sistemului autonom

Activitate sistemic

Activitate sistemic
generalizat
generalizat

Activitate parasimpatic

Activitate parasimpatic
generalizat
generalizat

Sistem simpatic i

Sistem simpatic i
parasimpatic deprimat
parasimpatic deprimat

Motilitate
Motilitate
gastrointestinal
gastrointestinal

Normal sau sc zut

Normal sau sc zut

Crescut sau diaree
Crescut sau diaree Variabil
Variabil

Convulsii
Convulsii

Absente
Absente

Frecvente focale sau
Frecvente focale sau

multifocale
multifocale

Rare
Rare

Durata
Durata

<24h
<24h

22--4 zile
4 zile

Zile sau s pt.
Zile sau s pt.

EEG
EEG

Aspect normal (stadiul
Aspect normal (stadiul

de veghe)
de veghe)

EEG ini ial
EEG ini ial --microvoltaj;
microvoltaj;

unde delta i theta
unde delta i theta
continue; tardiv
continue; tardiv
convulsii focale
convulsii focale

Ini ial
Ini ial--periodicitate i
periodicitate i
supresie; tardiv
supresie; tardiv--
supresie generalizat

supresie generalizat

La aceast clasificare al i autori (Volpe) au
La aceast clasificare al i autori (Volpe) au

ad ugat i monitorizarea EEG i durata
ad ugat i monitorizarea EEG i durata
tulbur rilor clinice neurologice:
tulbur rilor clinice neurologice:

forma u oar (
forma u oar (gradul I

gradul I))--EEG este normal i
EEG este normal i

durata simptomelor este sub 24 ore.
durata simptomelor este sub 24 ore.

forma medie (
forma medie (gradul II

gradul II))--EEG arat microvoltaj
EEG arat microvoltaj

delta i theta, cu durata simptomelor între 2 i
delta i theta, cu durata simptomelor între 2 i
14 zile.
14 zile.

forma sever (
forma sever (gradul III

gradul III))-- apare supresie
apare supresie

electric cerebral , cu durata în s pt mâni a
electric cerebral , cu durata în s pt mâni a
simptomelor.
simptomelor.

Evolu ia encefalopatiei hipoxic
Evolu ia encefalopatiei hipoxic--ischemice severe la nou

ischemice severe la nou--n scu ii la termen (
n scu ii la termen (dup Alan
dup Alan

Hill i Joseph J. Volpe, 1993
Hill i Joseph J. Volpe, 1993))

Manifest ri
Manifest ri
clinice
clinice

Vârsta postnatal
Vârsta postnatal (în ore)
(în ore)

00--12
12

12
12--24
24

24
24--72
72

peste 72
peste 72

Starea de
Starea de
con tien
con tien

Stupoare/com
Stupoare/com Agita ie, vioiciune
Agita ie, vioiciune
aparent
aparent

Stupoare
Stupoare--com ,
com ,

deces
deces

Stupoare
Stupoare
persistent ,
persistent ,
diminuat
diminuat

Respira ie
Respira ie

Respira ie periodic
Respira ie periodic Apnee
Apnee

Posibil stop
Posibil stop

respirator
respirator

Crize de apnee
Crize de apnee
persistent
persistent

Alte func ii
Alte func ii
controlate de
controlate de
trunchiul
trunchiul
cerebral
cerebral

Reflex fotomotor
Reflex fotomotor
intact i mi c ri
intact i mi c ri

extraoculare
extraoculare

Fixare vizual
Fixare vizual
deficitar
deficitar

Anomalii pupilare,
Anomalii pupilare,

oculomotorii
oculomotorii

Disfunc ie bulbar
Disfunc ie bulbar
(anomalii ale
(anomalii ale

reflexului de
reflexului de
suc iune i înghi it)
suc iune i înghi it)

Convulsii
Convulsii

Prezente 50%
Prezente 50%

Convulsii severe,
Convulsii severe,
tremur turi
tremur turi

Postur tonic
Postur tonic

±±Convulsii
Convulsii

Tonusul
Tonusul

muscular
muscular

Hipotonie sever
Hipotonie sever

Pattern
Pattern --uri
uri

specifice de
specifice de
weakness
weakness

Flaciditate
Flaciditate

Hipotonie ce
Hipotonie ce

evolueaz spre
evolueaz spre
hipertonie
hipertonie

Presiunea
Presiunea
intracranian

intracranian

Normal
Normal

Cre tere
Cre tere
progresiv

progresiv

Valoare maxim
Valoare maxim

Sc dere progresiv
Sc dere progresiv

Manifest ri EEG
Manifest ri EEG

În formele severe de EHI
În formele severe de EHI ini ial

ini ial--diminuarea amplitudinii
diminuarea amplitudinii

i frecven ei undelor
i frecven ei undelor

La 24
La 24--48 de ore

48 de ore--suprimare marcat a amplitudinii
suprimare marcat a amplitudinii

undelor pe fondul c ruia apar paroxisme de vârfuri i
undelor pe fondul c ruia apar paroxisme de vârfuri i

unde ascu ite ample ( suppression
unde ascu ite ample ( suppression--burst )
burst )

În urm toarele zile
În urm toarele zile --traseu izoelectric
traseu izoelectric

În evolu ie
În evolu ie --traseu de tip hipsaritmie
traseu de tip hipsaritmie

Dac traseul EEG ini ial persist
Dac traseul EEG ini ial persist --prognostic nefavorabil
prognostic nefavorabil

Aspecte imagistice ale EHI
Aspecte imagistice ale EHI

Tomografia computerizat (CT)
Tomografia computerizat (CT)

--arii focale, multifocale sau difuze de descre tere a
arii focale, multifocale sau difuze de descre tere a
densit ii în substan a cenu ie sau substan a
densit ii în substan a cenu ie sau substan a
alb a emisferelor cerebrale
alb a emisferelor cerebrale

--prezen a la CT a obliter rii ventriculilor laterali în
prezen a la CT a obliter rii ventriculilor laterali în
asociere cu hipodensit i confirm diagnosticul
asociere cu hipodensit i confirm diagnosticul
radiografic de edem cerebral cu sau f r esut
radiografic de edem cerebral cu sau f r esut
infarctizat asociat.
infarctizat asociat.

--la prematuri
la prematuri --hipodensit ile apar în regiunile
hipodensit ile apar în regiunile

periventriculare
periventriculare

Tomografia computerizat (CT) (2)
Tomografia computerizat (CT) (2)

Ariile de hiperdensitate
Ariile de hiperdensitate --caracteristice hemoragiei
caracteristice hemoragiei

La nou
La nou--n scu ii la termen
n scu ii la termen --arii de hiperdensitate
arii de hiperdensitate
apar în cortexul cerebral i materia alb
apar în cortexul cerebral i materia alb
subcortical în zonele posterioare ale emisferelor
subcortical în zonele posterioare ale emisferelor
cerebrale
cerebrale
La prematuri ariile hiperdense reflect infarctul
La prematuri ariile hiperdense reflect infarctul
hemoragic mai ales la nivelul structurilor
hemoragic mai ales la nivelul structurilor
periventriculare
periventriculare

Dac leziunea cerebral a fost catastrofal apare
Dac leziunea cerebral a fost catastrofal apare
hidranencefalia cu esut cerebral redus sau
hidranencefalia cu esut cerebral redus sau
absent.
absent.

Ecografia transfontanelar
Ecografia transfontanelar

--tehnica de elec ie pentru diagnosticarea
tehnica de elec ie pentru diagnosticarea
hemoragiei intraventriculare i a leucomalaciei
hemoragiei intraventriculare i a leucomalaciei
periventriculare la prematur
periventriculare la prematur

--ariile de hiperecogenitate reprezint hemoragie,
ariile de hiperecogenitate reprezint hemoragie,
infarct ischemic sau hemoragie combinat cu
infarct ischemic sau hemoragie combinat cu
infarct (necroz hemoragic )
infarct (necroz hemoragic )

--ultrasonografia poate determina velocitatea
ultrasonografia poate determina velocitatea
fluxului sangvin cerebral prin Doppler pulsat
fluxului sangvin cerebral prin Doppler pulsat

Rezonan a magnetic nuclear
Rezonan a magnetic nuclear

În faza acut i subacut
În faza acut i subacut --cre terea semnalelor în
cre terea semnalelor în
cortexul cerebral, ganglionii bazali i substan a
cortexul cerebral, ganglionii bazali i substan a

alb care corespund ariilor de necroz tisular
alb care corespund ariilor de necroz tisular
cu sau f r component hemoragic
cu sau f r component hemoragic
Leziunile cronice terminale
Leziunile cronice terminale --hiperintensit i cu sau
hiperintensit i cu sau

f r forma iuni chistice ale substan ei albe
f r forma iuni chistice ale substan ei albe
subcorticale sau periventriculare
subcorticale sau periventriculare
Leziunea cortexului cerebral, ganglionilor bazali,
Leziunea cortexului cerebral, ganglionilor bazali,
talamusului sau ale brainstem
talamusului sau ale brainstem--ului

ului --atrofie,
atrofie,

degenerare chistic
degenerare chistic

Alte tehnici imagistice
Alte tehnici imagistice

Tomografia monofotonic i tomografia cu
Tomografia monofotonic i tomografia cu

emisie de pozitroni
emisie de pozitroni --limitat la serviciile de
limitat la serviciile de

medicin nuclear din centrele de cercetare
medicin nuclear din centrele de cercetare

Spectroscopia prin rezonan magnetic
Spectroscopia prin rezonan magnetic --

abordeaz suferin a cerebral la nivel molecular
abordeaz suferin a cerebral la nivel molecular

Prognosticul EHI
Prognosticul EHI

Durata convulsiilor neonatale i inciden a paraliziei cerebrale i
Durata convulsiilor neonatale i inciden a paraliziei cerebrale i

epilepsiei
epilepsiei

Sursa:NCPP
Sursa:NCPP--National Collaborative Perinatal Project
National Collaborative Perinatal Project

Durata
Durata
convulsiilor
convulsiilor

Inciden a PC
Inciden a PC Inciden a
Inciden a
epilepsiei
epilepsiei

1 zi
1 zi

7%
7%

11%
11%

2 zile
2 zile

15%
15%

22%
22%

3 zile
3 zile

25%
25%

25%
25%

> 3 zile
> 3 zile

46%
46%

40%
40%

Complica iile asfixiei
Complica iile asfixiei

Hemoragia intra
Hemoragia intra--periventricular
periventricular

--cea mai frecvent
cea mai frecvent --apare aproape exclusiv la
apare aproape exclusiv la

prematuri
prematuri
Factorii de risc cu rol în debutul acut al hemoragiei
Factorii de risc cu rol în debutul acut al hemoragiei

sunt:
sunt:

--resuscitare prea energic
resuscitare prea energic

--sindrom de detres respiratorie
sindrom de detres respiratorie

--acidoz
acidoz

--hipoxemie
hipoxemie

--administrarea de bicarbonat
administrarea de bicarbonat

--pneumotoraxul
pneumotoraxul

--convulsiile

convulsiile

--administrarea precoce de surfactant
administrarea precoce de surfactant

Secven a evenimentelor care duc la instalarea hemoragiei
Secven a evenimentelor care duc la instalarea hemoragiei
Asfixia
Asfixia

Hipotensiune
Hipotensiune

Sc derea fluxului cerebral
Sc derea fluxului cerebral
Leucomalacie peri Atac ischemic
Leucomalacie peri Atac ischemic

ventricular
ventricular

Resuscitare(adm.volumexpanderi
Resuscitare(adm.volumexpanderi//vasopresoare)
vasopresoare)

Cre terea tensiunii arteriale
Cre terea tensiunii arteriale
Hipercarbie Hipoxemie
Hipercarbie Hipoxemie
Flux sangvin cerebral crescut
Flux sangvin cerebral crescut

Hemoragie intraventricular
Hemoragie intraventricular

Clasificarea hemoragiei
Clasificarea hemoragiei
intraventriculare
intraventriculare

Clasificarea actual , dup studii ecografice i
tomografice, este urmatoarea:

gradul I hemoragie subependimar

gradul II hemoragie intraventricular f r

dilata ie

gradul III hemoragie intraventricular cu

dilata ie

gradul IV hemoragie intraventricular cu

dilata ie i în parenchim

Manifest ri clinice ale H.I.V.
Manifest ri clinice ale H.I.V.

--variabile , de la silen ioase la catastrofale
variabile , de la silen ioase la catastrofale

--50

50--70% din cazuri sunt silen ioase
70% din cazuri sunt silen ioase
Sindromul ireversibil (catastrofal) :
Sindromul ireversibil (catastrofal) :

--instalare brutal
instalare brutal

--alterarea st rii generale
alterarea st rii generale

--detres respiratorie sever
detres respiratorie sever

--hipotonie, letargie
hipotonie, letargie

-- oc, convulsii, com
oc, convulsii, com

--bombarea fontanelei
bombarea fontanelei

--instabilitate termic
instabilitate termic

--apnee
apnee

--icter sau paloare excesiv
icter sau paloare excesiv

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->